anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

TRITACE
Nazwa międzynarodowa:Ramipril
ATC:C09AA

Forma leku:tabletki

Zawartość1 tabl. zawiera odpowiednio 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu.
Sposób działaniaSpecyficzny inhibitor konwertazy angiotensyny (IKA), silnie i długodziałający. Ramipryl jest przekształcany w wątrobie przez esterazy do ramiprylatu, który hamuje konwertazę angiotensyny - peptydylodipeptydazę, która powoduje przekształcenie angiotensyny I w II. Obniża podwyższone ciśnienie tętnicze krwi i poprawia wydolność krążenia, oraz zmniejsza wydzielanie aldosteronu, wzrost poziomu bradykinin i zwiększa syntezę prostaglandyn. Eliminacja leku jest szybka, T0,5 ok. 1 h, hipotensyjne działanie pojedynczej dawki leku występuje ok. 1-2 h po podaniu, max. działanie osiąga po 3-6 h, efekt działania pojedynczej dawki utrzymuje się przez ok. 24 h. Wydalany z kałem (ok. 40%) i moczem (ok. 60%).

OstrzeżenieOstrożnie u pacjentów z podwyższoną aktywnością układu renina-angiotensyna, u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby, u pacjentów narażonych na nagłe, nadmierne spadki ciśnienia tętniczego, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowej czynności nerek: u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem - szczególnie z nadciśnieniem złośliwym, z niewydolnością serca - szczególnie przy jednoczesnym przyjmowaniu innych leków obniżających ciśnienie krwi, leczeni wcześniej lekami moczopędnymi, u których wystąpiła nadmierna utrata płynów i soli (przed rozpoczęciem leczenia należy przerwać leczenie odwadniające i wyrównać niedobór soli i płynów). Ostrożnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami nerek, ze zwężeniem zastawki aortalnej lub mitralnej oraz w przypadku niedrożności tych zastawek. Nie należy stosować u dzieci. Ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku. Zaleca się monitorowanie czynności nerek, stężenia elektrolitów w surowicy oraz parametrów hematologicznych.

Działania niepożądaneUkład krążenia i układ nerwowy: niezbyt często: ból i zawroty głowy, zaburzenia równowagi, tachykardia, osłabienie, senność, zaburzenia reakcji na bodźce; rzadko: obrzęk obwodowy, uderzenia gorąca, szumy uszne, zmęczenie, nerwowość, depresja, drżenie, niepokój, zaburzenia widzenia, snu, regulacji ortostatycznej, ciężkie niedociśnienie; w pojedynczych przypadkach: niedokrwienie mięśnia sercowego albo mózgu, zawał mięśnia sercowego, przemijające niedokrwienie mózgu, niedokrwienny udar mózgu, nasilenie zaburzeń przepływu krwi, wywołanie lub nasilenie zjawiska Raynauda, parestezje. Przewód pokarmowy i wątroba: niezbyt często: nudności, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny w surowicy krwi, oraz żółtaczka cholestatyczna; rzadko: suchość w ustach, reakcje zapalne w jamie ustnej i przewodzie pokarmowym, dyskomfort w jamie brzusznej, ból żołądka, zaburzenia trawienia, zaparcia, biegunka, wymioty, zwiększenie aktywności enzymów. Nerki i równowaga elektrolitowa: niezbyt często: zwiększenie stężenie mocznika i kreatyniny w surowicy krwi, oraz zaburzenia czynności nerek. W pojedynczych przypadkach: ostra niewydolność nerek. Drogi oddechowe, reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne, oraz reakcje ze strony skóry: często: suchy kaszel; rzadko: przekrwienie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok, zapalenie i skurcz oskrzeli i duszność; niezbyt często: obrzęk naczynioruchowy (odstawić lek w obrzęku języka, gardła i krtani), wysypka, świąd, pokrzywka; w pojedynczych przypadkach: pęcherzyca, wysypka plamisto-grudkowa, wysypka przypominająca liszaj, nasilenie łuszczycy, rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, łysienie. Reakcje hematologiczne: rzadko: zwiększenie liczby krwinek czerwonych, białych, płytek krwi oraz stęż. hemoglobiny. Inne: niezbyt często: zapalenie spojówek; rzadko: kurcze mięśniowe, zmniejszenie libido, brak łaknienia, zaburzenia węchu i smaku; w pojedynczych przypadkach: zapalenie naczyń, ból mięśni i stawów, gorączka.

DawkowanieNadciśnienie tętnicze: zalecana dawka początkowa 2,5 mg/dobę, można stopniowo zwiększać w odstępach 2-3 tyg. Do 5 mg/dobę. Max. dawka dobowa: 10 mg/dobę. Dawka podtrzymująca: 2,5 mg/dobę. Jeśli reakcja pacjenta na leczenie dawką 5 mg jest niezadowalająca zaleca się leczenie skojarzone. Pacjenci leczeni wcześniej lekami moczopędnymi: przed rozpoczęciem leczenia ramiprylem należy zmniejszyć dawkę lub całkowicie odstawić lek diuretyczny (co najmniej 2-3 dni): dawka początkowa 1,25 mg raz/dobę. Zastoinowa niewydolność serca: zalecana dawka początkowa 1,25 mg/dobę, można zwiększać w odstępach 1-2 tyg. Dawka dobowa 2,5 mg lub większa może być podana raz na dobę lub podzielona na 2 dawki. Max. dawka dobowa: 10 mg. Niewydolność serca po zawale mięśnia sercowego: leczenie początkowe należy rozpocząć między 3-10 dniem po zawale serca. Zalecana dawka początkowa 5 mg/dobę, podzielona na 2 dawki przyjmowane rano i wieczorem. Jeżeli pacjent nie toleruje dobrze takiej dawki początkowej zaleca się podawanie 2x/dobę 1,25 mg przez 2 dni, następnie zwiększenie do 2,5 i 5 mg 2x/dobę. Jeśli nie można zwiększyć do 2,5 mg 2x/dobę - lek należy odstawić. Max. dawka dobowa: 10 mg. Zmniejszanie ryzyka zawału serca, udaru mózgu, śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych lub konieczności wykonywania zabiegów rewaskularyzacji: zalecana dawka początkowa 2,5 mg/dobę, można stopniowo zwiększać: zaleca się podwojenie dawki leku po ok. tyg., następnie po dalszych 3 tyg., do max. dawki dobowej 10 mg. Dawka podtrzymująca 10 mg/dobę. Niecukrzycowa nefropatia kłębuszkowa: zalecana dawka początkowa 1,25 mg raz na dobę, można zwiększyć do 5 mg raz/dobę, brak doświadczenia ze stosowaniem wyższych dawek. Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek: klirens kreatyniny od 20 do 50 ml/min - dawka początkowa - 1,25 mg na dobę, max. dawka dobowa - 5 mg na dobę; Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby: max. dawka - 2,5 mg/dobę. Pacjenci w podeszłym wieku: dawka początkowa 1,25 mg raz/dobę. Pacjenci z niedoborem płynów lub soli, z ciężkim nadciśnieniem, u których istnieje szczególne ryzyko powikłań wynikających z gwałtownego spadku ciśnienia.

WskazaniaNadciśnienie tętnicze - zarówno w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym z innymi lekami obniżającymi ciśnienie, np. z tiazydowymi lekami moczopędnymi.
Zastoinowa niewydolność serca również w skojarzeniu z lekami moczopędnymi.
Niewydolność serca po przebytym zawale mięśnia sercowego - w celu obniżenia śmiertelności pozawałowej.
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca, udaru mózgu, śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych lub konieczności wykonywania zabiegów rewaskularyzacji u pacjentów w wieku 55 lat lub starszych: (a) u których istnieją kliniczne dowody występowania chorób układu sercowo-naczyniowego (wcześniej przebyty zawał mięśnia sercowego, niestabilna dusznica bolesna, zabiegi pomostowania tętnic wieńcowych lub przeskórnej angioplastyki naczyń wieńcowych na wielu naczyniach krwionośnych), udaru lub chorób naczyń obwodowych, (b) chorych na cukrzycę, u których istnieje przynajmniej jeden czynnik ryzyka, taki jak: nadciśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe >160 mm Hg lub ciśnienie rozkurczowe >90 mm Hg), wysokie stężenie cholesterolu całkowitego (>5,2 mmol/l), niskie stężenie cholesterolu frakcji HDL (<0,9 mmol/l); palenie tytoniu, rozpoznana mikroalbuminuria, kliniczne dowody wcześniejszego występowania chorób naczyniowych. Niecukrzycowa nefropatia kłębuszkowa (klirens kreatyniny<70 ml/min/1,73 m2, białkomocz>1 g/dobę), szczególnie ze współistniejącym nadciśnieniem tętniczym.

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na ramipryl lub inne składniki preparatu.
* Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie.
* Hemodynamicznie znaczące zwężenie tętnicy nerkowej.
* Niedociśnienie tętnicze lub niestabilność hemodynamiczna.
* Ciąża i laktacja.
* Nie zaleca się stosowania u pacjentów dializowanych.

InterakcjeJednoczesne stosowanie ramiprylu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi (leki moczopędne, azotany, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki do znieczulenia ogólnego)- może nasilać obniżanie ciśnienia krwi przez ramipryl. Jednoczesne stosowanie ramiprylu i soli potasu, substytutów soli kuchennej zawierających potas, leków moczopędnych oszczędzających potas (spironolakton, amiloryd, triamteren) lub heparyny - może spowodować podwyższenie stężenia potasu w surowicy. Jednoczesne podawanie preparatu z lekami przeciwbólowymi i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, oraz sympatykomimetykami o działaniu wazopresyjnym - może osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe. Allopurynol, preparaty immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid, cytostatyki - zwiększają prawdopodobieństwo zaburzeń w obrazie krwi. Równoczesne stosowanie preparatu i leków przeciwcukrzycowych może prowadzić do zwiększonego obniżenia stężenia cukru we krwi. Jednoczesne stosowanie preparatu i soli litu - może obniżać wydalanie litu. Podczas dializy i terapii odczulającej jednoczesne stosowanie preparatu zwiększa ryzyko ciężkich reakcji anafilaktycznych.

PrzedawkowanieObjawy: obniżenie ciśnienia krwi.
Leczenie objawowe.

Ciąża i karmienieNie należy stosować w ciąży i laktacji.

Opakowaniatabl. 2,5 mg 28 szt. tabl. 5 mg 28 szt. tabl. 10 mg 28 szt.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
kolagen sport dla aktywnych wzmocnienie bioder młody wygląd piękne ciało dziąsła piękne paznokcie produkty dla seniorów wartościowy kolagen powiększanie piersi najlepszy kolagen problemy z dziąsłami menopauza sport dla aktywnych zmarszczki wzmocnienie bioder cellulit menopauza preparaty na naczynka krwionośne powiększanie piersi produkty dla sportowców jędrne piersi powiększanie piersi wzmocnienie bioder problemy z dziąsłami młody wygląd jędrne piersi wzmocnienie bioder produkty na paradontozę dziąsła sport dla aktywnych przeciw zmarszczkom produkty na dziąsła kolagen dla seniorów produkty dla seniorów wartościowy kolagen ładne włosy cellulit wartościowy kolagen paradontoza problemy z dziąsłami redukcja zmarszczek kolagen na stawy produkty dla sportowców
produkty na piersi jędrna skóra menopauza piękne ciało produkty dla seniorów ładna cera ładna cera kolagen na piersi preparaty na ładne ciało produkty na dziąsła produkty na piersi produkty na piersi na odporność dziąsła produkty na piersi ranking kolagen na odporność wartościowy kolagen łagodzenie zmarszczek jędrne piersi redukcja zmarszczek redukcja zmarszczek na odporność młody wygląd sport dla aktywnych łagodzenie zmarszczek kolagen na cerę menopauza dziąsła piękne ciało na odporność produkty na paznokcie produkty dla sportowców zmarszczki produkty na dziąsła łagodzenie zmarszczek produkty na paradontozę kolagen na stawy produkty dla sportowców ładne włosy paradontoza produkty na piersi kolagen dla seniorów sport dla aktywnych
design by anauk group ® © 2000 & 2019