anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

VIVACOR
Nazwa międzynarodowa:Carvedilole
ATC:C07AG

Forma leku:tabletki 6,25mg; 12,5mg; 25mg

Zawartość1 tabl. zawiera 6,25 mg, 12,5 mg lub 25 mg karwedilolu.
Sposób działaniaKarwedilol należy do leków b-adrenolitycznych nieselektywnych blokujących zarówno receptory b1 w sercu, jak i receptory b2 w naczyniach i oskrzelach. Cechą różniącą karwedilol od klasycznych leków b-adrenolitycznych jest właściwość blokowania receptorów a1 w mięśniach gładkich tętnic, co zapewnia efekt naczyniorozszerzający leku i obniżenie oporu obwodowego (inne leki b-adrenolityczne, zwłaszcza nieselektywne, zwiększają opór obwodowy).

Zahamowanie aktywności receptorów adrenergicznych a1 w tętnicach wywołane przez karwedilol przeważa nad efektem naczynioskurczowym wynikającym z zablokowania receptorów adrenergicznych b1 w tych naczyniach. Karwedilol posiada także właściwości antyoksydacyjne i antyproliferacyjne. Karwedilol wchłania się dobrze po podaniu doustnym. Obecność pokarmu spowalnia wchłanianie, nie wpływa natomiast na dostępność biologiczną karwedilolu.

T0,5 karwedilolu wynosi 6-10 h. U pacjentów w podeszłym wieku może być krótszy (2-5 h). U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby biodostępność karwedilolu jest około 4-razy większa, a maks. stężenie 5-razy wyższe w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami.

OstrzeżenieLeczenia karwedilolem nie należy przerywać gwałtownie - należy odstawiać stopniowo przez 1-2 tyg. kontrolując czynność układu krążenia. Zalecana jest ostrożność podczas stosowania karwedilolu u pacjentów z niewydolnością serca lub/i chorobą wieńcową, z niskim ciśnieniem skurczowym. Karwedilol podobnie jak inne leki nieselektywnie blokujące receptory b-adrenergiczne, może niekorzystnie wpływać na metabolizm glukozy u pacjentów z cukrzycą, zwłaszcza insulinozależną. Karwedilol może nasilać działanie insuliny i jednocześnie maskować objawy hipoglikemii (tachykardię). Należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów ze skłonnością do hipotonii ortostatycznej, zwłaszcza w podeszłym wieku.

Ostrożnie stosować u pacjentów z zapaleniem oskrzeli i rozedmą płuc. Przed zabiegami chirurgicznymi należy rozważyć wpływ karwedilolu na czynność układu krążenia w czasie znieczulenia ogólnego (działanie inotropowo ujemne). U pacjentów z nadczynnością tarczycy karwedilol może maskować objawy nadczynności. Ze względu na brak danych, karwedilol należy podawać z dużą ostrożnością u pacjentów z dławicą piersiową naczynioskurczową (Prinzmetala). Przed podaniem karwedilolu pacjentom z phaeochromocytomą należy farmakologicznie zahamować aktywność receptorów a1.

Ze względu na brak danych, karwedilol należy stosować ostrożnie u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy. Karwedilol należy ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością tętnic obwodowych lub zespołem Raynauda. Karwedilol może nasilić objawy związane z tymi zaburzeniami (np. chromanie przestankowe). Należy zachować szczególną ostrożność w czasie leczenia karwedilolem pacjentów z aktualnie lub kiedykolwiek występującymi reakcjami nadwrażliwości z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości.

U pacjentów odczulanych leki b-adrenolityczne mogą zwiększać wrażliwość na alergeny i ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości typu anafilaksji. U pacjentów z wywiadem łuszczycy związanej z podawaniem leków b-adrenolitycznych należy zachować szczególną ostrożność w czasie leczenia karwedilolem. Lek może nasilać objawy łuszczycy.

Brak danych odnośnie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania karwedilolu u dzieci. Karwedilol powoduje zmniejszenie wydzielania łez, co może utrudnić stosowanie soczewek kontaktowych. Karwedilol może upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zwłaszcza na początku leczenia i po każdym zwiększeniu dawki.

Działania niepożądaneDziałania niepożądane mają najczęściej łagodne nasilenie i przemijają bez specjalnego leczenia. Występują najczęściej w początkowym okresie leczenia i ustępują po około 2 tyg.

Nadciśnienie i dławica piersiowa:
często

* zawroty i ból głowy,
* uczucie nadmiernego zmęczenia,
* zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności bóle brzucha, biegunka, rzadziej zaparcie i wymioty),
* bradykardia,
* hipotonia ortostatyczna,
* bóle kończyn,
* zmniejszenie wydzielania łez,
* u pacjentów z predyspozycjami astma i duszność.

Niezbyt często

* uczucie zatkania nosa,
* zaparcia,
* wymioty,
* reakcje skórne (np. alergiczne: wysypka, w pojedynczych przypadkach pokrzywka, świąd, wykwity podobne do liszaja płaskiego).

Rzadko

* pogorszenie nastroju,
* zaburzenia snu,
* parestezje,
* omdlenia,
* zaburzenia krążenia obwodowego,
* obrzęki obwodowe,
* blok A-V,
* bóle zamostkowe,
* zaostrzenie chromania przestankowego lub choroby Raynaud,
* nasilenie niewydolności serca.

W pojedynczych przypadkach

* zmiany stężenia aminotransferaz,
* trombocytopenia,
* leukopenia,
* impotencja,
* zaburzenia widzenia,
* podrażnienie oczu,
* uczucie suchości w jamie ustnej,
* utrudnione oddawanie moczu.
* Może powodować lub nasilać zaburzenia metabolizmu glukozy.

Podczas leczenia karwedilolem mogą wystąpić przemijające, nie wymagające specjalnego leczenia zaburzenia czynności wątroby.

Przewlekła objawowa niewydolność serca (zgodnie z częstością występowania):
bardzo często

* zawroty głowy.

Często

* bradykardia,
* hipotonia ortostatyczna,
* hipotonia,
* zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty, biegunka),
* obrzęki (uogólnione, obwodowe, hiperwolemia)
* zaburzenia widzenia,
* trombocytopenia,
* hiperglikemia (przy współistniejącej cukrzycy),
* zwiększenie masy ciała,
* hipercholesterolemia.

Niezbyt często

* omdlenia,
* blok A-V,
* niewydolność serca (przemijająco w okresie dobierania dawki),
* ostra niewydolność nerek.

Częstość występowania działań niepożądanych nie jest zależna od dawki z wyjątkiem zawrotów głowy, zaburzeń widzenia i bradykardii.

Wskazania * Nadciśnienie tętnicze. Karwedilol można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.
* Dławica piersiowa. Karwedilol zwiększa tolerancję na wysiłek fizyczny, zmniejsza niedokrwienie mięśnia serca u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową, zmniejsza częstość występowania i nasilenie bólów dławicowych. Karwedilol można stosować w skojarzeniu z innymi lekami przeciwdławicowymi.
* Przewlekła objawowa niewydolność serca. Karwedilol można stosować wspomagająco u pacjentów z wyrównaną niewydolnością serca II i III° wg Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA) i jednocześnie leczonych standardowymi lekami (ACE, leki moczopędne i glikozydy nasercowe). Karwedilol stosowany w ten sposób hamuje progresję niewydolności serca i zmniejsza związaną z nią częstość hospitalizacji i śmiertelność.

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na składniki preparatu.
* Niewyrównana lub ciężka niewydolność serca (IV° wg NYHA).
* Wstrząs kardiogenny.
* Astma oskrzelowa.
* Pacjenci z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub skurczem spastycznym oskrzeli.
* Blok przedsionkowo-komorowy II i III° (z wyjątkiem pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca).
* Zespół chorej zatoki (także z blokiem zatokowo-przedsionkowym).
* Bradykardia (poniżej 60 skurczów na minutę).
* Tętnicze ciśnienie skurczowe poniżej 90 mm Hg.
* Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.
* Kwasica metaboliczna.
* Nie leczony guz chromochłonny nadnerczy (phaeochromocytoma).

Interakcje * Karwedilol może nasilać działanie innych leków przeciwnadciśnieniowych.
* Podawanie inhibitorów MAO, rezerpiny pacjentom leczonych karwedilolem powoduje zwiększone ryzyko wystąpienia hipotonii lub/i bradykardii.
* Ostrożnie należy stosować karwedilol z lekami przeciwarytmicznymi należącymi do I grupy wg Vaughan-Williams, antagonistami kanałów wapniowych. Nie należy podawać tych leków dożylnie, a zwłaszcza werapamilu i diltiazemu. W przypadkach, gdy podanie dożylne leków z tej grupy jest konieczne z wskazań życiowych, należy je podawać w oddziale intensywnej opieki medycznej.
* Karwedilol może zwiększać stężenie digoksyny w surowicy krwi. Oba leki zwalniają przewodnictwo przedsionkowo-komorowe. Należy odpowiednio często kontrolować stężenie digoksyny w surowicy krwi, szczególnie na początku leczenia i po każdym zwiększeniu dawki karwedilolu.
* Karwedilol może nasilać działanie insuliny i jednocześnie maskować objawy hipoglikemii (tachykardia). Nie należy równocześnie odstawiać karwedilolu i klonidyny. Najpierw odstawić klonidynę.
* Rifampicyna obniża, a cymetydyna podwyższa stężenie karwedilolu w surowicy krwi.

PrzedawkowaniePrzedawkowanie karwedilolu może objawiać się znaczną hipotonią, bradykardią, objawami ciężkiej niewydolności serca ze wstrząsem włącznie, zaburzeniami przewodzenia z asystolią włącznie. Wkrótce po przedawkowaniu skuteczne może być sprowokowanie wymiotów lub płukanie żołądka w celu usunięcia niewchłoniętego leku.

Pacjenta należy leczyć w oddziale intensywnej opieki medycznej. W przypadku bradykardii należy podać atropinę w dawce 0,5-2 mg dożylnie lub/i glukagon 1-10 mg dożylnie (w razie konieczności we wlewie dożylnym ciągłym z szybkością 2-5 mg/h).

W przypadkach, których leczenie farmakologiczne bradykardii jest nieskuteczne należy zastosować okresową elektrostymulację serca. U pacjentów ze znaczną hipotonią bez niewydolności serca należy zwiększyć objętość krwi krążącej podając w wlewie dożylnym odpowiednie płyny. W razie konieczności należy podać dożylnie noradrenalinę w dawce jednorazowej 5-10 µg, lub we wlewie ciągłym z szybkością 5 µg/min. Dawkę noradrenaliny należy dostosować do wartości ciśnienia tętniczego krwi.

U pacjentów z objawami bronchospastycznymi wskazane jest podawanie salbutamolu lub innych leków pobudzających receptory b2-adrenergiczne. W przypadku wystąpienia drgawek, zaleca się powolne podanie dożylne diazepamu lub klonazepamu.

UwagiKarwedilol należy przyjmować w czasie posiłków w celu spowolnienia wchłaniania i zmniejszenia ryzyka wystąpienia hipotonii ortostatycznej.

Ciąża i karmienieBrak jest kontrolowanych badań dotyczących stosowania karwedilolu u kobiet w ciąży. Karwedilol i jego metabolity przenikają przez barierę łożyska i są wydzielane z mlekiem kobiecym. Kobiety leczone karwedilolem nie powinny karmić piersią.

Opakowania30 lub 60 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
gra w kręgle - KOLAGEN_cito zadbana kobieta - KOLAGEN_cito produkty dla seniorów - KOLAGEN_cito na rozstępy - KOLAGEN_cito kłopotliwe rozstępy - KOLAGEN_cito produkty z kolagenu - KOLAGEN_cito chodzenie po jaskiniach - KOLAGEN_cito koszykówka - KOLAGEN_cito gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe pastylki amolowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe najlepszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo wartościowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo produkty dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo łucznictwo - Dezodorant_SuperDeo lekkoatletyka - Dezodorant_SuperDeo sprawdzony dezodorant - Dezodorant_SuperDeo dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo wartościowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021