anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

VOLTAREN ACTI
Nazwa międzynarodowa:Diclofenac potassium
ATC:M01AB

Forma leku:tabletki powlekane 12,5 mg

Zawartość1 tabl. powl. zawiera 12,5 mg diklofenaku potasu.
Sposób działaniaPreparat zawiera diklofenak potasu, który należy do grupy leków niesteroidowych o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Substancja czynna charakteryzuje się szybkim początkiem działania, co jest szczególnie istotne w zwalczaniu ostrego bólu. W mechanizmie działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych istotne znaczenie ma hamowanie syntezy prostaglandyn, które odgrywają zasadniczą rolę w patogenezie procesu zapalnego, bólu i gorączki. W badaniach in vitro diklofenak potasu nie hamuje biosyntezy proteoglikanów w chrząstce w zakresie stężeń odpowiadających wartościom stężeń osiąganych w organizmie człowieka.

OstrzeżenieKrwawienie, owrzodzenie lub perforacja przewodu pokarmowego mogą być poprzedzone objawami zwiastunowymi lub nie. Zwykle objawy niepożądane są bardziej nasilone u pacjentów w podeszłym wieku. Jeżeli u pacjentów przyjmujących diklofenak wystąpią wyżej wymienione objawy, należy natychmiast przerwać podawanie leku. Preparat może sporadycznie wywołać reakcje alergiczne, włącznie z reakcjami anafilaktycznymi lub rzekomoanafilaktyczymi nawet wtedy gdy pacjent nie stosował preparatu wcześniej.

Diklofenak ze względu na swoje właściwości farmakodynamiczne, może maskować objawy zakażenia. Pacjenci, u których występują objawy wskazujące na nieprawidłową czynność przewodu pokarmowego oraz u których rozpoznano chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy, a także pacjenci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Crohna oraz z zaburzeniami czynności wątroby powinni przyjmować preparat pod nadzorem lekarza. W czasie leczenia NLPZ można zaobserwować zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Dlatego jeśli konieczne jest długotrwałe przyjmowanie diklofenaku zaleca się profilaktyczną kontrolę czynności wątroby. Należy przerwać stosowanie diklofenaku jeżeli nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby utrzymują się lub ulegają pogorszeniu oraz gdy występują kliniczne oznaki lub objawy wskazujące na chorobę wątroby czy też wystąpią inne objawy (np.eozynofilia, wysypka). Do zapalenia wątroby może dojść bez poprzedzających objawów zwiastunowych. Należy zachować ostrożność stosując diklofenak u pacjentów z porfirią wątrobową, ponieważ może on wywołać nasilenie objawów.

W związku z istotnym wpływem prostaglandyn na przepływ krwi przez nerki, szczególną uwagę należy zwrócić na stosujących preparat pacjentów z zaburzeniami czynności serca lub nerek, na osoby w podeszłym wieku, na pacjentów otrzymujących leki moczopędne oraz na pacjentów z nadmierną utratą płynu pozakomórkowego o różnej etiologii, np. w fazie około- lub pooperacyjnej po większych zabiegach chirurgicznych. W takich przypadkach jako środek ostrożności, zaleca się monitorowanie czynności nerek. Odstawienie leku zwykle powoduje powrót do stanu poprzedzającego leczenie. Zaleca się stosowanie preparatu tylko przez kilka dni. W przypadku stosowania go przez dłuższy czas wskazane jest badanie kontrolne krwi. Zachowanie środków ostrożności u osób w podeszłym wieku wynika ze wskazań medycznych. Pacjentom w podeszłym wieku, osłabionym lub z małą masą ciała zaleca się podawanie najmniejszej skutecznej dawki leku.

Działania niepożądanePrzewód pokarmowy:
ból w nadbrzuszu, inne dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (np. nudności, wymioty, biegunka, kurczowe bóle brzucha, niestrawność, wzdęcia, brak łaknienia), krwawienie z przewodu pokarmowego (krwawe wymioty, smoliste stolce, krwawa biegunka), owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy z krwawieniem albo bez krwawienia, z perforacją lub bez perforacji, aftowe zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka, zmiany w obrębie błony śluzowej przełyku, zwężenie jelit, zaburzenia ze strony dolnego odcinka jelita grubego, takie jak niespecyficzne, krwotoczne zapalenie okrężnicy oraz zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia okrężnicy lub choroby Crohna, zaparcia, zapalenie trzustki.

Ośrodkowy układ nerwowy:
bóle i zawroty głowy, senność, zaburzenia czucia w tym parestezje, zaburzenia pamięci, dezorientacja, bezsenność, rozdrażnienie, drgawki, depresja, stany lękowe, koszmary nocne, drżenie, zaburzenia psychotyczne, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie, podwójne widzenie), zaburzenia słuchu, szumy uszne, zaburzenia smaku.

Skóra:
wysypka lub obrzęk obwodowy, pokrzywka, pęcherzowe wykwity skórne, wyprysk, rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, zespół Lyella (ostra rozpływna martwica naskórka), erytroderma (złuszczające zapalenie skóry), utrata włosów, reakcje nadwrażliwości na światło, plamica.

Nerki:
obrzęk, ostra niewydolność nerek, zmiany w moczu takie jak krwiomocz i białkomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, martwica brodawek nerkowych.

Wątroba:
zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi, zapalenie wątroby z towarzyszącą żółtaczką lub bez żółtaczki, piorunujące zapalenie wątroby.

Krew:
trombocytopenia, leukopenia, niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza.

Nadwrażliwość:
reakcje nadwrażliwości, takie jak astma oskrzelowa, ogólnoustrojowe reakcje anafilaktyczne lub rzekomo-anafilaktyczne, łącznie z obniżeniem ciśnienia tętniczego krwi, zapalenie naczyń, zapalenie płuc.

Układ sercowo-naczyniowy:
kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność serca.

DawkowanieDorośli i dzieci powyżej 14 rż.: początkowo 2 tabl., a następnie, w razie potrzeby powtórzyć 1-2 tabl. co 4-6 h. Nie należy stosować dawki większej niż 75 mg (6 tabl.) w ciągu doby. Preparat jest przeznaczony do krótkoterminowej terapii: 5 dni w leczeniu bólu oraz do 3 dni w leczeniu gorączki. Tabletkę należy połknąć w całości, najlepiej przed jedzeniem, popijając wodą. Dzieci: nie zaleca się podawania preparatu dzieciom poniżej 14 rż.

Wskazania * Ból mięśni,
* ból reumatyczny,
* ból głowy,
* ból zęba,
* ostry ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej (ból pleców).
* Objawowe leczenie bolesnego miesiączkowania.
* Objawy grypy i przeziębienia (ból i gorączka).

Przeciwwskazania * Czynne lub nawracające owrzodzenie przewodu pokarmowego.
* Krwawienie z przewodu pokarmowego lub o innej lokalizacji (np. z naczyń mózgu),
* niewydolność nerek,
* skaza krwotoczna lub leczenie przeciwzakrzepowe.
* Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
* Nie należy podawać pacjentom, u których po zażyciu pochodnych kwasu acetylosalicylowego lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), takich jak ibuprofen, występują ataki astmy, pokrzywka lub ostry nieżyt nosa.

InterakcjeSole litu, digoksyna: diklofenak może powodować zwiększenie stężenia litu i digoksyny w osoczu krwi. Diuretyki: diklofenak może zmniejszać działanie diuretyków. Jednoczesne stosowanie diklofenaku i leków moczopędnych oszczędzających potas może spowodować zwiększenie stężenia potasu w surowicy krwi, dlatego stężenie potasu należy regularnie kontrolować. Niesteroidowe leki przeciwzapalne: jednoczesne przyjmowanie innych NLPZ o działaniu ogólnoustrojowym może zwiększać ryzyko występowania działań niepożądanych. Leki przeciwzakrzepowe: badania kliniczne nie wykazują wpływu diklofenaku na skuteczność działania leków przeciwzakrzepowych. Istnieją jednak pojedyncze doniesienia o zwiększonym ryzyku wystąpienia krwotoku w przypadku skojarzonego leczenia diklofenakiem i lekami przeciwzakrzepowymi. Dlatego też, zaleca się w tym przypadku, uważne monitorowanie pacjentów. Leki przeciwcukrzycowe: z badań klinicznych wynika, że diklofenak może być podawany pacjentom przyjmującym leki przeciwcukrzycowe bez wpływu na ich skuteczność. W pojedynczych przypadkach obserwowano jednak, reakcje zarówno hipo- jak i hiperglikemii, powodujące konieczność zmiany dawkowania leków przeciwcukrzycowych. Metotreksat: należy zachować ostrożność w przypadku stosowania NLPZ w czasie krótszym niż 24 h, przed lub po użyciu metotreksatu, ponieważ może dojść do zwiększenia stężenia metotreksatu we krwi i nasilenia działania toksycznego tej substancji. Cyklosporyna: wpływ NLPZ na działanie prostaglandyn nerkowych może prowadzić do zwiększenia nefrotoksycznego działania cyklosporyny. Chinolony przeciwbakteryjne: istnieją pojedyncze dane o wystąpieniu drgawek po jednoczesnym podaniu chinolonów i NLPZ. Korłykosteroidy: jednoczesne podawanie NLPZ i kortykosteroidów może wywoływać działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego.

PrzedawkowanieNie ma specyficznych objawów przedawkowania diklofenakiem. Leczenie ostrego zatrucia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi polega na stosowaniu środków podtrzymujących czynność ważnych dla życia narządów oraz leczenie objawowe. W przypadku przedawkowania należy podjąć następujące działania: należy zapobiec absorpcji tak szybko jak to możliwe przez płukanie żołądka i podanie węgla aktywowanego; leczenie podtrzymujące i objawowe należy zastosować w przypadku takich powikłań jak obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, niewydolność nerek, drgawki, podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego czy zaburzenia oddychania. Diureza wymuszona, dializa czy przetaczanie krwi nie mają uzasadnienia w tym przypadku ze względu na dużą zdolność NLPZ do wiązania z białkami i wydłużony metabolizm.

UwagiPacjenci, u których występują zawroty głowy lub inne zaburzenia ze strony OUN powinni wstrzymać się od kierowania pojazdami lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ciąża i karmienieNie należy stosować diklofenaku w III trymestrze ciąży. W czasie ciąży, w razie konieczności preparat powinien być przepisywany przez lekarza jedynie w jak najmniejszych skutecznych dawkach. Preparatu nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Opakowania10 sztuklinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
rzut oszczepem - KOLAGEN_cito krykiet - KOLAGEN_cito fryzjerzy - KOLAGEN_cito sport dla aktywnych - KOLAGEN_cito toczenie się w plastikowej kuli - KOLAGEN_cito kolagen na paznokcie - KOLAGEN_cito redukcja zmarszczek - KOLAGEN_cito dbaj o kości - KOLAGEN_cito
najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe
ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe
zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe
cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe
toczenie się w plastikowej kuli - Dezodorant_SuperDeo bilard - Dezodorant_SuperDeo siatkówka - Dezodorant_SuperDeo wspinaczka - Dezodorant_SuperDeo bieganie - Dezodorant_SuperDeo żeglarstwo - Dezodorant_SuperDeo wioślarstwo - Dezodorant_SuperDeo wyścigi samochodowe - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019