anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

ZELIXA
Nazwa międzynarodowa:Sibutramini hydrochloridum
ATC:A08A

Forma leku:tabletki powlekane 10 mg; 15 mg

Zawartośćsubstancje czynne: Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg lub 15 mg chlorowodorku sybutraminy jednowodnego.
substancji pomocnicze:

* Skład rdzenia tabletki powlekanej: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia modyfikowana, stearynian magnezu,
* Skład otoczki OPADRY-Y-1-7000: hypromeloza, tytanu dwutlenek, makrogol 400.
Sposób działaniaSubstancją czynną leku ZELIXA jest sybutramina- inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny działająca głównie poprzez metabolity M1 i M2. Działanie leku polega na zwiększaniu poposiłkowego uczucia sytości oraz zwiększaniu wydatku energetycznego, prawdopodobnie w wyniku wzmożonej termogenezy co powoduje utratę wagi u pacjentów z nadwagą nie poddającą się niefarmakologicznym sposobom leczenia.

OstrzeżenieNie należy stosować leku Zelixa, jeśli:

* stwierdzono nadwrażliwość na chlorowodorek sybutraminy lub inny składnik preparatu;
* stwierdzono wtórne przyczyny otyłości (np. otyłość spowodowana niedoczynnością tarczycy lub nadczynnością kory nadnerczy);
* występują istotne zaburzenia łaknienia jak jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) lub bulimia;
* stwierdzono zaburzenia psychiczne. W badaniach na zwierzętach wykazano, że sybutramina może działać przeciwdepresyjnie. Nie można więc wykluczać możliwości wywołania przez sybutraminę u pacjentów z chorobą dwubiegunową epizodu manii;
* występuje Zespół Gillesa de la Tourette’a (przewlekłe występowanie licznych tików);
* jednocześnie lub w odstępie czasu krótszym niż 2 tygodnie stosowano inhibitory monoaminooksydazy (MAO), a także inne leki działające na ośrodkowy układ nerwowy stosowane w leczeniu psychoz (np. leki przeciwdepresyjne, leki stosowane w leczeniu psychozy), w leczeniu zaburzeń snu (tryptofan) lub w celu zmniejszenia masy ciała;
* stwierdzono w wywiadzie chorobę niedokrwienną serca, zastoinową niewydolność serca, tachykardię, choroby tętnic ze zwężeniem ich światła, zaburzenia rytmu serca i chorobę naczyń mózgu (udar lub przemijające niedokrwienie mózgu);
* występuje nie poddające się leczeniu nadciśnienie (> 145/90 mm Hg);
* występuje nadczynność tarczycy;
* stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności wątroby;
* stwierdzono ciężkie zaburzenia czynności nerek;
* stwierdzono łagodny rozrost gruczołu krokowego z zaleganiem moczu;
* stwierdzono guz chromochłonny rdzenia nadnerczy (phaeochromocytoma);
* występuje jaskra z wąskim kątem przesączania;
* pacjent nadużywa narkotyków, leków lub alkoholu, co stwierdzono w wywiadzie;
* występuje ciąża lub okres karmienia piersią;
* są to dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, z powodu braku wystarczających danych;
* jest to grupa pacjentów powyżej 65 lat, z powodu braku wystarczających danych.


Zachować szczególną ostrożność stosując lek ZELIXA, gdyż:
* Sybutramina znacznie zwiększa ciśnienie krwi u niektórych pacjentów.
* W czasie stosowania leku należy kontrolować regularnie ciśnienie tętnicze krwi i tętno (początkowo, co 2 tygodnie, pomiędzy 4 i 6 miesiącem co miesiąc oraz później z najdłuższym odstępem 3 miesięcy). Lek należy odstawić w razie stwierdzenia podczas dwóch kolejnych wizyt zwiększenia spoczynkowej częstości akcji serca o ≥ 10 uderzeń na minutę lub ciśnienia skurczowego/rozkurczowego o ≥ 10 mmHg. Lek należy odstawić u pacjentów z poddającym się leczeniu nadciśnieniem tętniczym, u których stwierdzono podczas dwu kolejnych pomiarów wzrost ciśnienia powyżej 145/90 mmHg.
* U pacjentów z objawem bezdechu sennego należy zachować ostrożność i kontrolować ciśnienie tętnicze krwi.
* Nie stwierdzono związku stosowania sybutraminy z występowaniem pierwotnego nadciśnienia płucnego. W trakcie badań kontrolnych należy jednak zwracać szczególną uwagę na następujące objawy: postępująca duszność, ból w klatce piersiowej i obrzęki wokół kostek. Należy poinformować pacjenta, że w razie wystąpienia tych objawów, powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza.
* Ostrożność należy zachować u pacjentów z padaczką, a także z niewydolnością wątroby i nerek, gdyż zaobserwowano u takich pacjentów zwiększone stężenie sybutraminy w surowicy krwi.
* Lek ostrożnie stosować u pacjentów z występowaniem tików nerwowych w wywiadzie rodzinnym.
* Kobiety w wieku rozrodczym leczone sybutraminą powinny stosować skuteczną antykoncepcję.
* Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy mogą powodować uzależnienie, jednak w przypadku stosowania sybutraminy brak danych klinicznych.
* Stosowanie niektórych leków przeciw otyłości jest wiązane ze wzrostem ryzyka uszkodzeń zastawek serca. W przypadku stosowania sybutraminy brak danych klinicznych wykazujących zwiększoną częstość występowania wad zastawkowych serca.
* Stosowanie sybutraminy u osób z zaburzeniami odżywiania w wywiadzie, takimi jak anorexia nervosa i bulimia jest przeciwwskazane, brak danych na temat osób z zachowaniami kompulsywnymi (powtarzającymi się napadami żarłoczności).
* Ostrożność należy zachować u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania oraz u osób z ryzykiem podwyższonego ciśnienia śródgałkowego.
* Podobnie jak w przypadku innych leków hamujących wychwyt zwrotny serotoniny u pacjentów leczonych sybutraminą istnieje zwiększone ryzyko krwawień, dlatego należy zachować ostrożność u osób ze skłonnością do krwawienia lub stosujących leki wpływające na hemostazę lub czynność płytek krwi.
* U pacjentów leczonych sybutraminą rzadko zdarzały się przypadki depresji, myśli samobójcze i samobójstwa, dlatego należy zwrócić uwagę na pacjentów z depresją w wywiadzie. Jeżeli pojawią się objawy depresji w trakcie leczenia sybutraminą, należy odstawić sybutraminę i zastosować odpowiednie leczenie.
* Preparat zawiera laktozę i dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z bardzo rzadko występującą wrodzoną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktozy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Działania niepożądaneJak każdy lek, ZELIXA, może powodować działania niepożądane.
Działania niepożądane leku występują na ogół na początku leczenia a ich częstotliwość i nasilenie zmniejsza się z upływem czasu, nie są one ciężkie i nie powodują konieczności zaprzestania terapii.
Układ sercowo-naczyniowy
często - tachykardia, kołatanie serca, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi / nadciśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń (uderzenia gorąca)
Układ pokarmowy
bardzo często - utrata apetytu, zaparcia
często - nudności, nasilenie dolegliwości związanych z guzkami krwawniczymi
Ośrodkowy układ nerwowy
bardzo często - suchość w ustach, bezsenność
często - zawroty głowy, parestezje, bóle głowy, niepokój
Skóra
często - potliwość
Narządy zmysłów
często - zaburzenia smaku
Układ sercowo-naczyniowy:
Obserwowano zwiększenie spoczynkowego i rozkurczowego ciśnieniu krwi średnio o 1-3 mm Hg i zwiększenie częstości akcji serca średnio o 3-5 uderzeń na minutę.
W pojedynczych przypadkach nie można wykluczać większego wzrostu ciśnienia krwi i częstość akcji serca. Z reguły znaczący wzrost ciśnienia krwi i tętna występuje w pierwszych 4-12 tygodniach terapii. W takich przypadkach należy przerwać leczenie.

Znaczące działania niepożądane zaobserwowane podczas badań klinicznych zostały wymienione poniżej.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
trombocytopenia, plamica Schnleina-Henocha
Zaburzenia serca i /zaburzenia naczyń:
Migotanie przedsionków, napadowy częstoskurcz nadkomorowy.
Zburzenia układu immunologicznego:
reakcje alergiczne od łagodnego wyprysku skórnego i pokrzywki do obrzęku naczynioruchowego i wstrząsu anafilaktycznego
Zaburzenia psychiczne:
pobudzenie, depresja u pacjentów zarówno z wcześniej występującymi zaburzeniami depresyjnymi jak i bez takich zaburzeń w wywiadzie
Zaburzenia układu nerwowego:
napady padaczkowe, zespół serotoninowy w przypadku równoczesnego stosowania z sybutraminą innych leków powodujących uwalnianie serotoniny, przemijające zaburzenia pamięci krótkowzrocznej
Zaburzenia oka:
niewyraźne widzenie
Zaburzenia żołądkowo jelitowe:
biegunka, wymioty
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
wysypka, pokrzywka
Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
ostre śródmiąższowe zapalenie nerek, zapalenie kłębuszków nerkowych obejmujące tkankę łączną i naczynia włosowate, zatrzymanie moczu
Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:
zaburzenia ejakulacji, orgazmu, impotencja, zaburzenia cyklu menstruacyjnego, krwotok maciczny
Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych:
Przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

DawkowanieLek Zelixa należy stosować zgodnie zaleceniami lekarza.
Dorosłym początkowo podaje się 10 mg na dobę, z odpowiednią ilością płynu (np. szklanką wody), niezależnie od posiłku, najlepiej rano. Tabletki nie należy żuć ani rozgryzać.
U pacjentów, u których nie nastąpiło zmniejszenie masy ciała przynajmniej o 2 kg w ciągu 4 tygodni, dawkę dobową sybutraminy można zwiększyć do 15 mg. Nie zaleca się stosowania dawek większych niż 15 mg na dobę.
Leczenie trwa 3 miesiące. Można je wydłużyć do 1 roku u tych pacjentów, u których zmniejszenie masy ciała po około 3 miesiącach leczenia wynosi, co najmniej 5% początkowej masy ciała. Leczenie należy zaprzestać u tych pacjentów, u których doszło do zwiększenia masy ciała w trakcie leczenia.
Nie należy stosować leku dłużej niż 1 rok.
Warunkiem utrzymania zmniejszonej masy ciała po odstawieniu leku jest utrwalanie u pacjentów w trakcie leczenia sybutraminą właściwych nawyków żywieniowych zgodnie z zasadami leczenia otyłości, gdyż w przeciwnym razie dojdzie do ponownego zwiększenia masy ciała. Po odstawieniu leku konieczne są dalsze konsultacje lekarza prowadzącego.

W przypadku zażycia większej dawki leku ZELIXA, niż zalecana:
W razie przyjęcia znacznie większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłoczne zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Nie istnieje specyficzny sposób leczenia, ani antidotum w przypadku przedawkowania leku.
W takiej sytuacji stosuje się ogólnie przyjęte metody postępowania, tj. utrzymywanie podstawowych czynności życiowych układu krążenia, oddechowego i nerwowego. Wczesne zastosowanie węgla aktywowanego może opóźnić wchłanianie leku. Korzystne może być
płukanie żołądka. W przypadku podwyższonego ciśnienia tętniczego lub tachykardii można ostrożnie zastosować leki blokujące receptory -adrenergiczne.

W przypadku pominięcia dawki leku ZELIXA:
Leczenie należy kontynuować przestrzegając sposobu dawkowania leku ZELIXA.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Po przerwaniu leczenia lekiem ZELIXA, może wystąpić:
Lek ZELIXA jest stosowany w leczeniu otyłości, przerwanie leczenia nie powoduje dodatkowych następstw.

WskazaniaPomocniczo, w połączeniu z dietą w leczeniu:

* otyłości u pacjentów, u których wskaźnik masy ciała (BMI - Body Mass Index) wynosi 30 kg/m2 lub więcej,
* nadwagi (BMI 27 kg/m2 lub większe) u pacjentów, u których występują dodatkowe czynniki ryzyka, jak cukrzyca typu 2, zaburzenia gospodarki lipidowej.

Stosowanie leku jest wskazane tylko u tych pacjentów, u których metodami niefarmakologicznymi nie uzyskano zmniejszenia masy ciała w stopniu wystarczającym, tj. 5 kg w ciągu 3 miesięcy.

Interakcje * Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
* Leki hamujące metabolizm sybutraminy: ketokonazol, itrakonazol, erytromycyna, klarytromycyna, troleandomycyna, cyklosporyna i cymetydyna mogą zwiększać jej stężenie we krwi oraz nasilać objawy niepożądane (zwiększenie częstości akcji serca średnio o 2,5 uderzenia na minutę).
* Metabolizm sybutraminy mogą przyspieszać następujące leki: rifampicyna, antybiotyki makrolidowe, fenytoina, karbamazepina, fenobarbital i deksametazon.
* Leki zwiększające wychwyt zwrotny serotoniny (przeciwmigrenowe, np. sumatriptan, dihydroergotamina), opioidy (pentazocyna, meperydyna, petydyna, fentanyl, dekstrometorfan) stosowane łącznie z sybutraminą mogą być przyczyną powstania tzw. zespołu serotoninowego wymagającego natychmiastowej interwencji lekarskiej. Jego początkowe objawy to: niepokój, osłabienie mięśniowe, dezorientacja, niezborność ruchów, zaburzenia mowy. Później dołączyć się mogą wysoka gorączka, rozszerzenie źrenic, obfite pocenie się, wymioty i tachykardia, a nawet utrata przytomności.
* Ponieważ sybutramina hamuje wychwyt zwrotny serotoniny, nie powinna być stosowana wspólnie z lekami zwiększającymi stężenie serotoniny w mózgu.
* Ze względu na brak danych dotyczących interakcji sybutraminy z lekami przyspieszającymi czynność serca i podnoszącymi ciśnienie krwi, równoczesne stosowanie tych leków wymaga zachowania ostrożności (dotyczy to niektórych leków przeciwkaszlowych, stosowanych w przeziębieniu, przeciwalergicznych i przeciwobrzękowych zawierających m.in. efedrynę i pseudoefedrynę i niektórych leków zmniejszających przekrwienie np. ksylometazolin).
* Sybutramina nie zmniejsza skuteczności doustnych środków antykoncepcyjnych.
* Należy pamiętać, że picie alkoholu jest sprzeczne z zaleceniami dietetycznymi.
* Brak danych na temat równoczesnego podawania sybutraminy z orlistatem.
* Dwa tygodnie powinny upłynąć pomiędzy zakończeniem terapii sybutraminą a rozpoczęciem stosowania inhibitorów MAO.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuW trakcie stosowania sybutraminy może wystąpić pogorszenie zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń będących w ruchu.

Ciąża i karmienieStosowanie w czasie ciąży:
Sybutraminy nie należy stosować w czasie ciąży.
Stosowanie środków odchudzających nie jest zalecane w czasie ciąży, dlatego kobiety w wieku rozrodczym leczone sybutraminą powinny stosować skuteczną antykoncepcję oraz poinformować lekarza prowadzącego, jeśli zajdą w ciążę lub zamierzają zajść w ciążę w czasie leczenia. Brak jest udokumentowanych badań u ludzi, natomiast wyniki badań prowadzonych na ciężarnych królikach wykazują wpływ sybutraminy na reprodukcję.
Stosowanie w czasie karmienia piersią:
Nie należy stosować leku w czasie karmienia piersią.

PrzechowywaniePreparat przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, tj. 15°C-25°C.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

OpakowaniaKartonik zawierający 30 lub 60 tabletek powlekanych.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
skok o tyczce - KOLAGEN_cito krykiet - KOLAGEN_cito ładne włosy - KOLAGEN_cito brydż - KOLAGEN_cito lifting włosów - KOLAGEN_cito rzut młotem - KOLAGEN_cito kolagen na rozstępy - KOLAGEN_cito jazda na snowboardzie - KOLAGEN_cito
co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla całej rodziny - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe
nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe
ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez
nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
nowości - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe
nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe
skoki narciarskie - Dezodorant_SuperDeo lekkoatletyka - Dezodorant_SuperDeo wyścigi konne - Dezodorant_SuperDeo bilard - Dezodorant_SuperDeo rzut młotem - Dezodorant_SuperDeo toczenie się w plastikowej kuli - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo figurowe - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z akwalungiem - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019