anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
CIRRUS
Nazwa międzynarodowa:Cetirizini dihydrochloridum, Pseudoephedrini hydrochloridum
Inne spotykane nazwy leku:Cetirizine dihydrochloride
Cetirizine
Cetirizinum
Cetirizini dihydrochloridum
Cetyryzyna
Dichlorowodorek cetyryzyny
Pseudoephedrini hydrochloridum
Pseudoephedrine hydrochloride
Chlorowodorek pseudoefedryny
Substancje czynne leku:Cetirizine dihydrochloride
Pseudoephedrine hydrochloride

ATC:R01BA52 Pseudoefedryna w po??czeniach

Forma leku:tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg + 120 mg

Preparaty handlowe:
tabletki o przed?u?onym uwalnianiu 5 mg + 120 mg ; 6 szt ; OTC cena zamienniki
tabletki o przed?u?onym uwalnianiu 5 mg + 120 mg ; 14 szt ; OTC cena zamienniki

Inne leki związane ze schorzeniamiAlergia

ZawartośćCetirizine dihydrochloride
1 tabl. zawiera 10 mg, 5 mg,
1 ml kropli zawiera 10 mg,
1 ml roztworu zawiera 1 mg cetirizyny w postaci dichlorowodorku.

Pseudoephedrine hydrochloride
1 tabl. zawiera 120 mg chlorowodorku pseudoefedryny (o przed?u?onym uwalnianiu).
DziałanieCetirizine dihydrochloride
Lek przeciwhistaminowy, selektywny antagonista receptora histaminowego H1. Nie wykazuje powinowactwa do receptora cholinergicznego i serotoninowego. Wywiera silne i d?ugotrwa?e dzia?anie. Hamuje zale?n? od histaminy wczesn? faz? reakcji alergicznej, zmniejsza migracj? komˇrek reakcji zapalnej, min. granulocytˇw kwasoch?onnych, oraz zmniejsza uwalnianie mediatorˇw, zwi?zanych z pˇ?n? faz? odpowiedzi alergicznej. Dobrze si? wch?ania z przewodu pokarmowego (70%). Wi??e si? w znacznym stopniu z bia?kami osocza. T0,5 we krwi wynosi 11 h (u dzieci - 6 h). Nie przenika przez barier? krew-mˇzg, a wi?c nie wywiera dzia?ania nasennego. Jest wydalany g?ˇwnie z moczem w postaci nie zmienionej.

Pseudoephedrine hydrochloride
Preparat z?o?ony, po??czenie leku przeciwhistaminowego z sympatykomimetykiem.
Pseudoefedryna obkurcza naczynia krwiono?ne, zmniejszaj?c przekrwienie b?ony ?luzowej nosa. Podana w postaci peletek o przed?u?onym dzia?aniu osi?ga maksymalne st??enie we krwi w ci?gu 8 h. Jest wydalana z moczem w postaci nie zmienionej.

WskazaniaCetirizine dihydrochloride
- Przewlek?e oraz sezonowe alergiczne zapalenie b?on ?luzowych nosa,
- alergiczne zapalenie spojˇwek,
- przewlek?a pokrzywka idiopatyczna.

Pseudoephedrine hydrochloride
- Sezonowy i ca?oroczny alergiczny nie?yt nosa, manifestuj?cy si? przekrwieniem b?ony ?luzowej nosa, kichaniem, wodnist? wydzielin? z nosa, ?wi?dem nosa i spojˇwek, zw?aszcza w przypadkach, gdy po??dane jest skojarzone dzia?anie przeciwalergiczne i dzia?anie zmniejszaj?ce przekrwienie b?ony ?luzowej nosa.

PrzeciwwskazaniaCetirizine dihydrochloride
Nadwra?liwo?? na cetyryzyn? lub hydroksyzyn?.

Pseudoephedrine hydrochloride
* Nadwra?liwo?? na pseudoefedryn?, efedryn?.
* Ci??kie nadci?nienie t?tnicze lub ci??ka posta? choroby niedokrwiennej serca.
* Nie stosowa? u pacjentˇw leczonych Inhibitorami MAO (tak?e w ci?gu 2 tyg. od zako?czenia leczenia IMAO) lub glikozydami naparstnicy,
* a tak?e u pacjentˇw ze zwi?kszonym ci?nieniem ?rˇdga?kowym lub zatrzymaniem moczu.
* Leku nie nale?y stosowa? u dzieci do uko?czenia 12 r.?. ze wzgl?du na brak kontrolowanych bada? potwierdzaj?cych bezpiecze?stwo i skuteczno?? stosowania.

OstrzeżeniaCetirizine dihydrochloride
Ostro?nie stosowa? w niewydolno?ci nerek.

Pseudoephedrine hydrochloride
Szczegˇlnie ostro?nie stosowa? u pacjentˇw z:
* cukrzyc?,
* nadczynno?ci? gruczo?u tarczowego,
* nadci?nieniem,
* cz?stoskurczem
* i innymi zaburzeniami rytmu serca
* oraz niewydolno?ci? nerek lub w?troby.
* Ponadto nale?y zachowa? ostro?no?? u pacjentˇw leczonych innymi
sympatykomimetykami lub trˇjpier?cieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

Ciąża i laktacjaCetirizine dihydrochloride
W ci??y stosowa? jedynie w przypadku zdecydowanej konieczno?ci.

Pseudoephedrine hydrochloride
Nie nale?y stosowa? w ci??y i okresie karmienia piersi?.

InterakcjeCetirizine dihydrochloride
Podczas jednoczesnego podawania teofiliny (400 mg raz na dob?) i cetirizyny stwierdzono niewielkie (16%) zmniejszenie klirensu cetirizyny.

Pseudoephedrine hydrochloride
W skojarzeniu z inhibitorami MAO mo?e wyst?pi? wzrost ci?nienia t?tniczego krwi (z prze?omem nadci?nieniowym w??cznie), dzia?anie to utrzymuje si? przez 2 tyg. Po zako?czeniu leczenia inhibitorami MAO. Podczas stosowania z glikozydami naparstnicy mo?e wyst?pi? zwi?kszona, ektopowa aktywno?? uk?adu bod?coprzewodz?cego serca. Preparat mo?e os?abia? hipotensyjne dzia?anie lekˇw β-adrenolitycznych, metyldopy, guanetydyny i rezerpiny. Leki zoboj?tniaj?ce HCl zwi?kszaj? szybko?? wch?aniania pseudoefedryny, natomiast kaolin j? zmniejsza.

DawkowanieCetirizine dihydrochloride
Doro?li i dzieci powy?ej 12 roku ?ycia, doustnie 10 mg raz dziennie.
Dzieci 2-6 roku ?ycia (o masie poni?ej 30 kg) 5 mg/dob? w 1-2 dawkach podzielonych;
6-12 roku ?ycia (o masie powy?ej 30 kg) 10 mg/dob? w 1-2 dawkach.
W niewydolno?ci nerek dawk? zmniejsza si? o po?ow?.

Pseudoephedrine hydrochloride
Doro?li i dzieci powy?ej 12 roku ?ycia, doustnie 1 tabl. 2 razy dziennie, tj. rano i wieczorem (podczas lub mi?dzy posi?kami).
Leczenie trwa zazwyczaj 2-3 tyg.
W niewydolno?ci nerek dawk? nale?y zmniejszy? o po?ow?.

UwagiCetirizine dihydrochloride
Lek nale?y odstawi? na kilka dni przed wykonaniem testˇw skˇrnych.

Pseudoephedrine hydrochloride
Tabletek nie nale?y rozgryza?. Podczas leczenia nie nale?y pi? alkoholu. Lek nale?y odstawi? na 3 dni przed wykonaniem alergicznych tostˇw skˇrnych.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
zmarszczki pi─Ökne cia┼éo produkty dla sportowc├│w przeciw zmarszczkom pi─Ökna cera kolagen na piersi preparaty na ┼éadne cia┼éo produkty na dzi─ůs┼éa zmarszczki warto┼Ťciowy kolagen cellulit produkty na paradontoz─Ö produkty na paradontoz─Ö ┼éadne w┼éosy kolagen menopauza ┼éadne w┼éosy pi─Ökne paznokcie kolagen na piersi produkty na piersi najlepszy kolagen produkty dla sportowc├│w produkty na odporno┼Ť─ç powi─Ökszanie piersi menopauza cera j─Ödrne piersi kolagen na dekolt produkty dla senior├│w powi─Ökszanie piersi ranking kolagen preparaty na ┼éadne cia┼éo kolagen na stawy ranking kolagen kolagen pi─Ökne cia┼éo kolagen dla senior├│w cellulit problemy z dzi─ůs┼éami kolagen produkty na w┼éosy kolagen na cer─Ö kolagen na dekolt menopauza
j─Ödrna sk├│ra produkty dla senior├│w produkty na paznokcie produkty na dzi─ůs┼éa produkty dla senior├│w ┼éagodzenie zmarszczek preparaty na ┼éadne cia┼éo cera wzmocnienie dzi─ůse┼é i z─Öb├│w cera problem z cellulitem problem z cellulitem preparaty na naczynka krwiono┼Ťne menopauza ranking kolagen ranking kolagen produkty na piersi produkty na w┼éosy warto┼Ťciowy kolagen cellulit kolagen dla senior├│w wzmocnienie bioder kolagen na dekolt pi─Ökne cia┼éo paradontoza produkty na paradontoz─Ö wzmocnienie dzi─ůse┼é i z─Öb├│w produkty na paradontoz─Ö preparaty na ┼éadne cia┼éo ┼éadna cera produkty na odporno┼Ť─ç produkty na paznokcie m┼éody wygl─ůd sport dla aktywnych kolagen na dekolt redukcja zmarszczek produkty na odporno┼Ť─ç m┼éody wygl─ůd produkty dla senior├│w produkty dla sportowc├│w kolagen dla senior├│w pi─Ökne cia┼éo menopauza j─Ödrna sk├│ra
design by anauk group ® © 2000 & 2019