anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
CIRRUS
Nazwa międzynarodowa:Cetirizini dihydrochloridum, Pseudoephedrini hydrochloridum
Inne spotykane nazwy leku:Cetirizine dihydrochloride
Cetirizine
Cetirizinum
Cetirizini dihydrochloridum
Cetyryzyna
Dichlorowodorek cetyryzyny
Pseudoephedrini hydrochloridum
Pseudoephedrine hydrochloride
Chlorowodorek pseudoefedryny
Substancje czynne leku:Cetirizine dihydrochloride
Pseudoephedrine hydrochloride

ATC:R01BA52 Pseudoefedryna w po??czeniach

Forma leku:tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg + 120 mg

Preparaty handlowe:
tabletki o przed?u?onym uwalnianiu 5 mg + 120 mg ; 6 szt ; OTC cena zamienniki
tabletki o przed?u?onym uwalnianiu 5 mg + 120 mg ; 14 szt ; OTC cena zamienniki

Inne leki związane ze schorzeniamiAlergia

ZawartośćCetirizine dihydrochloride
1 tabl. zawiera 10 mg, 5 mg,
1 ml kropli zawiera 10 mg,
1 ml roztworu zawiera 1 mg cetirizyny w postaci dichlorowodorku.

Pseudoephedrine hydrochloride
1 tabl. zawiera 120 mg chlorowodorku pseudoefedryny (o przed?u?onym uwalnianiu).
DziałanieCetirizine dihydrochloride
Lek przeciwhistaminowy, selektywny antagonista receptora histaminowego H1. Nie wykazuje powinowactwa do receptora cholinergicznego i serotoninowego. Wywiera silne i d?ugotrwa?e dzia?anie. Hamuje zale?n? od histaminy wczesn? faz? reakcji alergicznej, zmniejsza migracj? komrek reakcji zapalnej, min. granulocytw kwasoch?onnych, oraz zmniejsza uwalnianie mediatorw, zwi?zanych z p?n? faz? odpowiedzi alergicznej. Dobrze si? wch?ania z przewodu pokarmowego (70%). Wi??e si? w znacznym stopniu z bia?kami osocza. T0,5 we krwi wynosi 11 h (u dzieci - 6 h). Nie przenika przez barier? krew-mzg, a wi?c nie wywiera dzia?ania nasennego. Jest wydalany g?wnie z moczem w postaci nie zmienionej.

Pseudoephedrine hydrochloride
Preparat z?o?ony, po??czenie leku przeciwhistaminowego z sympatykomimetykiem.
Pseudoefedryna obkurcza naczynia krwiono?ne, zmniejszaj?c przekrwienie b?ony ?luzowej nosa. Podana w postaci peletek o przed?u?onym dzia?aniu osi?ga maksymalne st??enie we krwi w ci?gu 8 h. Jest wydalana z moczem w postaci nie zmienionej.

WskazaniaCetirizine dihydrochloride
- Przewlek?e oraz sezonowe alergiczne zapalenie b?on ?luzowych nosa,
- alergiczne zapalenie spojwek,
- przewlek?a pokrzywka idiopatyczna.

Pseudoephedrine hydrochloride
- Sezonowy i ca?oroczny alergiczny nie?yt nosa, manifestuj?cy si? przekrwieniem b?ony ?luzowej nosa, kichaniem, wodnist? wydzielin? z nosa, ?wi?dem nosa i spojwek, zw?aszcza w przypadkach, gdy po??dane jest skojarzone dzia?anie przeciwalergiczne i dzia?anie zmniejszaj?ce przekrwienie b?ony ?luzowej nosa.

PrzeciwwskazaniaCetirizine dihydrochloride
Nadwra?liwo?? na cetyryzyn? lub hydroksyzyn?.

Pseudoephedrine hydrochloride
* Nadwra?liwo?? na pseudoefedryn?, efedryn?.
* Ci??kie nadci?nienie t?tnicze lub ci??ka posta? choroby niedokrwiennej serca.
* Nie stosowa? u pacjentw leczonych Inhibitorami MAO (tak?e w ci?gu 2 tyg. od zako?czenia leczenia IMAO) lub glikozydami naparstnicy,
* a tak?e u pacjentw ze zwi?kszonym ci?nieniem ?rdga?kowym lub zatrzymaniem moczu.
* Leku nie nale?y stosowa? u dzieci do uko?czenia 12 r.?. ze wzgl?du na brak kontrolowanych bada? potwierdzaj?cych bezpiecze?stwo i skuteczno?? stosowania.

OstrzeżeniaCetirizine dihydrochloride
Ostro?nie stosowa? w niewydolno?ci nerek.

Pseudoephedrine hydrochloride
Szczeglnie ostro?nie stosowa? u pacjentw z:
* cukrzyc?,
* nadczynno?ci? gruczo?u tarczowego,
* nadci?nieniem,
* cz?stoskurczem
* i innymi zaburzeniami rytmu serca
* oraz niewydolno?ci? nerek lub w?troby.
* Ponadto nale?y zachowa? ostro?no?? u pacjentw leczonych innymi
sympatykomimetykami lub trjpier?cieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

Ciąża i laktacjaCetirizine dihydrochloride
W ci??y stosowa? jedynie w przypadku zdecydowanej konieczno?ci.

Pseudoephedrine hydrochloride
Nie nale?y stosowa? w ci??y i okresie karmienia piersi?.

InterakcjeCetirizine dihydrochloride
Podczas jednoczesnego podawania teofiliny (400 mg raz na dob?) i cetirizyny stwierdzono niewielkie (16%) zmniejszenie klirensu cetirizyny.

Pseudoephedrine hydrochloride
W skojarzeniu z inhibitorami MAO mo?e wyst?pi? wzrost ci?nienia t?tniczego krwi (z prze?omem nadci?nieniowym w??cznie), dzia?anie to utrzymuje si? przez 2 tyg. Po zako?czeniu leczenia inhibitorami MAO. Podczas stosowania z glikozydami naparstnicy mo?e wyst?pi? zwi?kszona, ektopowa aktywno?? uk?adu bod?coprzewodz?cego serca. Preparat mo?e os?abia? hipotensyjne dzia?anie lekw β-adrenolitycznych, metyldopy, guanetydyny i rezerpiny. Leki zoboj?tniaj?ce HCl zwi?kszaj? szybko?? wch?aniania pseudoefedryny, natomiast kaolin j? zmniejsza.

DawkowanieCetirizine dihydrochloride
Doro?li i dzieci powy?ej 12 roku ?ycia, doustnie 10 mg raz dziennie.
Dzieci 2-6 roku ?ycia (o masie poni?ej 30 kg) 5 mg/dob? w 1-2 dawkach podzielonych;
6-12 roku ?ycia (o masie powy?ej 30 kg) 10 mg/dob? w 1-2 dawkach.
W niewydolno?ci nerek dawk? zmniejsza si? o po?ow?.

Pseudoephedrine hydrochloride
Doro?li i dzieci powy?ej 12 roku ?ycia, doustnie 1 tabl. 2 razy dziennie, tj. rano i wieczorem (podczas lub mi?dzy posi?kami).
Leczenie trwa zazwyczaj 2-3 tyg.
W niewydolno?ci nerek dawk? nale?y zmniejszy? o po?ow?.

UwagiCetirizine dihydrochloride
Lek nale?y odstawi? na kilka dni przed wykonaniem testw skrnych.

Pseudoephedrine hydrochloride
Tabletek nie nale?y rozgryza?. Podczas leczenia nie nale?y pi? alkoholu. Lek nale?y odstawi? na 3 dni przed wykonaniem alergicznych tostw skrnych.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
bieganie - KOLAGEN_cito akrobacje spadochronowe - KOLAGEN_cito kolagen na paznokcie - KOLAGEN_cito kolagen - KOLAGEN_cito jazda na snowboardzie - KOLAGEN_cito dziąsła - KOLAGEN_cito preparaty na ładne ciało - KOLAGEN_cito skoki narciarskie - KOLAGEN_cito
na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe w aptekach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe
w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe
w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
apteka - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe
produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe
siatkówka - Dezodorant_SuperDeo paralotniarstwo - Dezodorant_SuperDeo bieganie - Dezodorant_SuperDeo skok w dal - Dezodorant_SuperDeo rzut dyskiem - Dezodorant_SuperDeo szybownictwo - Dezodorant_SuperDeo dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo skok o tyczce - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019