anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
ZYRTEC D
Nazwa międzynarodowa:Cetirizini dihydrochloridum, Pseudoephedrini hydrochloridum
Inne spotykane nazwy leku:Cetirizine dihydrochloride
Cetirizine
Cetirizinum
Cetirizini dihydrochloridum
Cetyryzyna
Dichlorowodorek cetyryzyny
Pseudoephedrini hydrochloridum
Pseudoephedrine hydrochloride
Chlorowodorek pseudoefedryny
Substancje czynne leku:Cetirizine dihydrochloride
Pseudoephedrine hydrochloride

ATC:R01BA52 Pseudoefedryna w po??czeniach

Forma leku:tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg + 120 mg

Preparaty handlowe:
tabletki o przed?u?onym uwalnianiu 5 mg + 120 mg ; 14 szt ; OTC cena zamienniki

Inne leki związane ze schorzeniamiAlergia

ZawartośćCetirizine dihydrochloride
1 tabl. zawiera 10 mg, 5 mg,
1 ml kropli zawiera 10 mg,
1 ml roztworu zawiera 1 mg cetirizyny w postaci dichlorowodorku.

Pseudoephedrine hydrochloride
1 tabl. zawiera 120 mg chlorowodorku pseudoefedryny (o przed?u?onym uwalnianiu).
DziałanieCetirizine dihydrochloride
Lek przeciwhistaminowy, selektywny antagonista receptora histaminowego H1. Nie wykazuje powinowactwa do receptora cholinergicznego i serotoninowego. Wywiera silne i d?ugotrwa?e dzia?anie. Hamuje zale?n? od histaminy wczesn? faz? reakcji alergicznej, zmniejsza migracj? komrek reakcji zapalnej, min. granulocytw kwasoch?onnych, oraz zmniejsza uwalnianie mediatorw, zwi?zanych z p?n? faz? odpowiedzi alergicznej. Dobrze si? wch?ania z przewodu pokarmowego (70%). Wi??e si? w znacznym stopniu z bia?kami osocza. T0,5 we krwi wynosi 11 h (u dzieci - 6 h). Nie przenika przez barier? krew-mzg, a wi?c nie wywiera dzia?ania nasennego. Jest wydalany g?wnie z moczem w postaci nie zmienionej.

Pseudoephedrine hydrochloride
Preparat z?o?ony, po??czenie leku przeciwhistaminowego z sympatykomimetykiem.
Pseudoefedryna obkurcza naczynia krwiono?ne, zmniejszaj?c przekrwienie b?ony ?luzowej nosa. Podana w postaci peletek o przed?u?onym dzia?aniu osi?ga maksymalne st??enie we krwi w ci?gu 8 h. Jest wydalana z moczem w postaci nie zmienionej.

WskazaniaCetirizine dihydrochloride
- Przewlek?e oraz sezonowe alergiczne zapalenie b?on ?luzowych nosa,
- alergiczne zapalenie spojwek,
- przewlek?a pokrzywka idiopatyczna.

Pseudoephedrine hydrochloride
- Sezonowy i ca?oroczny alergiczny nie?yt nosa, manifestuj?cy si? przekrwieniem b?ony ?luzowej nosa, kichaniem, wodnist? wydzielin? z nosa, ?wi?dem nosa i spojwek, zw?aszcza w przypadkach, gdy po??dane jest skojarzone dzia?anie przeciwalergiczne i dzia?anie zmniejszaj?ce przekrwienie b?ony ?luzowej nosa.

PrzeciwwskazaniaCetirizine dihydrochloride
Nadwra?liwo?? na cetyryzyn? lub hydroksyzyn?.

Pseudoephedrine hydrochloride
* Nadwra?liwo?? na pseudoefedryn?, efedryn?.
* Ci??kie nadci?nienie t?tnicze lub ci??ka posta? choroby niedokrwiennej serca.
* Nie stosowa? u pacjentw leczonych Inhibitorami MAO (tak?e w ci?gu 2 tyg. od zako?czenia leczenia IMAO) lub glikozydami naparstnicy,
* a tak?e u pacjentw ze zwi?kszonym ci?nieniem ?rdga?kowym lub zatrzymaniem moczu.
* Leku nie nale?y stosowa? u dzieci do uko?czenia 12 r.?. ze wzgl?du na brak kontrolowanych bada? potwierdzaj?cych bezpiecze?stwo i skuteczno?? stosowania.

OstrzeżeniaCetirizine dihydrochloride
Ostro?nie stosowa? w niewydolno?ci nerek.

Pseudoephedrine hydrochloride
Szczeglnie ostro?nie stosowa? u pacjentw z:
* cukrzyc?,
* nadczynno?ci? gruczo?u tarczowego,
* nadci?nieniem,
* cz?stoskurczem
* i innymi zaburzeniami rytmu serca
* oraz niewydolno?ci? nerek lub w?troby.
* Ponadto nale?y zachowa? ostro?no?? u pacjentw leczonych innymi
sympatykomimetykami lub trjpier?cieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.

Ciąża i laktacjaCetirizine dihydrochloride
W ci??y stosowa? jedynie w przypadku zdecydowanej konieczno?ci.

Pseudoephedrine hydrochloride
Nie nale?y stosowa? w ci??y i okresie karmienia piersi?.

InterakcjeCetirizine dihydrochloride
Podczas jednoczesnego podawania teofiliny (400 mg raz na dob?) i cetirizyny stwierdzono niewielkie (16%) zmniejszenie klirensu cetirizyny.

Pseudoephedrine hydrochloride
W skojarzeniu z inhibitorami MAO mo?e wyst?pi? wzrost ci?nienia t?tniczego krwi (z prze?omem nadci?nieniowym w??cznie), dzia?anie to utrzymuje si? przez 2 tyg. Po zako?czeniu leczenia inhibitorami MAO. Podczas stosowania z glikozydami naparstnicy mo?e wyst?pi? zwi?kszona, ektopowa aktywno?? uk?adu bod?coprzewodz?cego serca. Preparat mo?e os?abia? hipotensyjne dzia?anie lekw β-adrenolitycznych, metyldopy, guanetydyny i rezerpiny. Leki zoboj?tniaj?ce HCl zwi?kszaj? szybko?? wch?aniania pseudoefedryny, natomiast kaolin j? zmniejsza.

DawkowanieCetirizine dihydrochloride
Doro?li i dzieci powy?ej 12 roku ?ycia, doustnie 10 mg raz dziennie.
Dzieci 2-6 roku ?ycia (o masie poni?ej 30 kg) 5 mg/dob? w 1-2 dawkach podzielonych;
6-12 roku ?ycia (o masie powy?ej 30 kg) 10 mg/dob? w 1-2 dawkach.
W niewydolno?ci nerek dawk? zmniejsza si? o po?ow?.

Pseudoephedrine hydrochloride
Doro?li i dzieci powy?ej 12 roku ?ycia, doustnie 1 tabl. 2 razy dziennie, tj. rano i wieczorem (podczas lub mi?dzy posi?kami).
Leczenie trwa zazwyczaj 2-3 tyg.
W niewydolno?ci nerek dawk? nale?y zmniejszy? o po?ow?.

UwagiCetirizine dihydrochloride
Lek nale?y odstawi? na kilka dni przed wykonaniem testw skrnych.

Pseudoephedrine hydrochloride
Tabletek nie nale?y rozgryza?. Podczas leczenia nie nale?y pi? alkoholu. Lek nale?y odstawi? na 3 dni przed wykonaniem alergicznych tostw skrnych.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
łyżwiarstwo figurowe - KOLAGEN_cito kolagen na piersi - KOLAGEN_cito dla biegaczy - KOLAGEN_cito paralotniarstwo - KOLAGEN_cito produkty do spa - KOLAGEN_cito piękne paznokcie - KOLAGEN_cito rzut młotem - KOLAGEN_cito rzut oszczepem - KOLAGEN_cito
co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe jedzenie lodów szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel palacza szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe
właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe
ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez
cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe
nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe
dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo sprint - Dezodorant_SuperDeo chodzenie po jaskiniach - Dezodorant_SuperDeo górskie spływy kajakowe - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z akwalungiem - Dezodorant_SuperDeo gra w kości - Dezodorant_SuperDeo surfing - Dezodorant_SuperDeo skoki ze spadochronem - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019