anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
CLARINASE
Nazwa międzynarodowa:Loratadine, Pseudoephedrini sulphas
Inne spotykane nazwy leku:Pseudoephedrini sulphas
Siarczan pseudoefedryny
Loratadinum
Loratadyna
Pseudoephedrine sulphate
Substancje czynne leku:Loratadine
Pseudoephedrine sulphate

ATC:R01BA52 Pseudoefedryna w po??czeniach

Forma leku:tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 5 mg + 120 mg

Preparaty handlowe:
tabletki o przed?u?onym uwalnianiu 10 mg ; 10 szt ; OTC cena zamienniki

Inne leki związane ze schorzeniamiAlergia

ZawartośćLoratadine
1 tabl. zawiera 10 mg, 5mg,
1 kapsu?ka zawiera 10 mg,
1 ml syropu zawiera 1 mg,
1 ml zawiesiny zawiera 1 mg loratadyny.

Pseudoephedrine sulphate
1 tabl. zawiera 120 mg siarczanu pseudoefedryny.
DziałanieLoratadine
Trjpier?cieniowy lek przeciwhistaminowy drugiej generacji, blokuj?cy wybirczo obwodowe receptory H1. Charakteryzuje si? silnym dzia?aniem, ktre pojawia si? ju? po 30 min i utrzymuje do 24 h. Praktycznie nie przenika do o.u.n. i nie wykazuje powinowactwa do receptorw H1 znajduj?cych si? w o.u.n. Nie wywiera dzia?ania uspokajaj?cego. Loratadyna szybko wch?ania si? z przewodu pokarmowego. Wi?zanie z bia?kami osocza wynosi 97-99%. Jest intensywnie metabolizowana w w?trobie do czynnych metabolitw; g?wnym z nich jest dezkarboetoksyloratadyna. Loratadyna i jej metabolity s? wydalane zarwno z moczem (oko?o 40%), jak i z ka?em (42%).

Pseudoephedrine sulphate
Preparat o przed?u?onym dzia?aniu przeciw alergicznym.
Pseudoefedryna jest krtko dzia?aj?c? (4-6 h) amin? sympatykomimetyczn? powoduj?c? skurcz naczy? krwiono?nych, co prowadzi do ust?pienia obrz?ku b?on ?luzowych. Specjalna budowa tabletki (po?owa dawki pseudoefedryny znajduje si? w rdzeniu tabletki, a po?owa w jej otoczce) op?nia uwalnianie pseudoefedryny i umo?liwia jednakowo d?ugie w czasie (oko?o 12 h) dzia?anie obu sk?adnikw.

WskazaniaLoratadine
Sezonowy i ca?oroczny alergiczny nie?yt nosa, pokrzywka, przewlek?e alergiczne dermatozy.

Pseudoephedrine sulphate
- Krtkotrwa?e, objawowe leczenie alergicznego nie?ytu nosa oraz nie?ytu nosa wywo?anego przezi?bieniem, a tak?e alergicznego zapalenia spojwek.


PrzeciwwskazaniaLoratadine
* Nadwra?liwo?? na loratadyn?,
* dzieci do uko?czenia 2 roku ?ycia.

Pseudoephedrine sulphate
* Nadwra?liwo?? na pseudoefedryn? lub dowoln? substancj? pomocnicz? preparatu,
* dzieci do uko?czenia 12 roku ?ycia,
* jaskra z w?skim k?tem przes?czania,
* ci??kie nadci?nienie t?tnicze lub zaawansowana choroba wie?cowa,
* nadczynno?? tarczycy,
* choroby gruczo?u krokowego przebiegaj?ce z retencj? moczu,
* ci??ka niewydolno?? w?troby.
* Nie podawa? w przebiegu leczenia inhibitorami MAO oraz w ci?gu 14 dni po jego zako?czeniu.


OstrzeżeniaLoratadine
Ostro?nie stosowa? w ci??kiej niewydolno?ci w?troby.

Pseudoephedrine sulphate
Ostro?nie stosowa? u pacjentw:
* w podesz?ym wieku,
* z cukrzyc? zaburzeniami rytmu serca,
* nadci?nieniem t?tniczym,
* po przebytym zawale serca,
* z chorobami w?troby,
* gruczo?u krokowego i p?cherza moczowego,
* chorobami nerek o ci??kim przebiegu,
* a tak?e u pacjentw z wywiadem wskazuj?cym na wyst?powanie stanw obturacyjnych oskrzeli.

Ciąża i laktacjaLoratadine
W ci??y stosowa? wy??cznie w przypadku, gdy przewidywane korzy?ci przewy?szaj? potencjalne ryzyko dla p?odu. Ostro?nie stosowa? w okresie karmienia piersi?.

Pseudoephedrine sulphate
W ci??y stosowa? jedynie w przypadku, gdy korzy?ci p?yn?ce z zastosowania przewy?szaj? potencjalne ryzyko dla p?odu.
Nie stosowa? w okresie karmienia piersi?.

InterakcjeLoratadine
Erytromycyna, ketokonazol, itrakonazol, cimetydyna mog? nasila? dzia?ania niepo??dane loratadyny. Ze wzgl?du na indukcj? w?trobowych
enzymw mikrosomalnych loratadyna mo?e os?abia? dzia?anie rwnocze?nie stosowanych lekw.

Pseudoephedrine sulphate
Z inhibitorami MAO mo?e wyst?pi? wzrost ci?nienia t?tniczego, a nawet prze?om nadci?nieniowy. Preparat mo?e os?abia? hipotensyjne dzia?anie metyldopy, mekamylaminy, rezerpiny, alkaloidw Veratrum, lekw β-adrenolitycznych. Interakcja mi?dzy pseudoefedryna a glikozydami naparstnicy mo?e by? przyczyn? zwi?kszenia aktywno?ci rozrusznika ektopowego. Leki zoboj?tniaj?ce HCI przyspieszaj? wch?anianie pseudoefedryny, natomiast kaolin je zmniejsza.

DawkowanieLoratadine
Doro?li i dzieci o masie powy?ej 30 kg doustnie 10 mg raz dziennie.
Dzieci od 3 roku ?ycia (o masie poni?ej 30 kg) 5 mg raz dziennie.
W niewydolno?ci w?troby podaje si? 5 mg raz dziennie lub 10 mg co drugi dzie?.
Zaleca si? podawanie leku rano na czczo.

Pseudoephedrine sulphate
Doro?li i dzieci powy?ej 12 roku ?ycia doustnie 1 tabl. co 12 h (najlepiej przed posi?kiem). W niewydolno?ci nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) pocz?tkowo podaje si? 1 tabl. dziennie.
Tabletek nie nale?y rozgryza?.

UwagiLoratadine
Lek nale?y odstawi? na 7 dni przed wykonaniem alergicznych testw skrnych.

Pseudoephedrine sulphate
Ze wzgl?du na zawarto?? pseudoefedryny preparat mo?e powodowa? dodatni wynik kontroli antydopingowej.
Lek nale?y odstawi? na kilka dni przed wykonaniem testw alergologicznych.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
skoki na bungee - KOLAGEN_cito naturalny kolagen - KOLAGEN_cito podnoszenia ciężarów - KOLAGEN_cito na narty - KOLAGEN_cito sportowcy - KOLAGEN_cito wzmocnienie bioder - KOLAGEN_cito produkty na cellulit - KOLAGEN_cito jazda na snowboardzie - KOLAGEN_cito
dla sedniorów - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe
ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe
cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe
dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe
wspinaczka - Dezodorant_SuperDeo apteki internetowe - Dezodorant_SuperDeo paralotniarstwo - Dezodorant_SuperDeo koszykówka uliczna - Dezodorant_SuperDeo żużel - Dezodorant_SuperDeo dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo snooker - Dezodorant_SuperDeo lekkoatletyka - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019