anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

BIOTRAKSON
Nazwa międzynarodowa:Ceftriaxonum
Substancje czynne leku:Ceftriaxone sodium

ATC:J01D

Forma leku:iniekcje 1000 mg.

2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

Inne leki związane ze schorzeniamiInfekcje bakteryjne

Zawartość substancja czynna - ceftriaxone sodium.

Fiolka zawiera 2 g Ceftriaxonum (w postaci ceftriaksonu sodowego),
2 g zawierają 166 mg sodu (7,2 mmol sodu).
Sposób działaniaBiotrakson należy do antybiotyków z rodziny cefalosporyn. Działa na wiele szczepów bakteryjnych i jest odporny na pewne enzymy - betalaktamazy - produkowane przez bakterie, które pozwalają bakteriom unicestwić działanie antybiotyku. Biotrakson uniemożliwia bakteriom syntezę ściany komórkowej i bakterie giną.

Zastosowanie Lek stosuje się w poważnych zakażeniach bakteryjnych spowodowanych bakteriami wrażliwymi na ceftriaxone, jak zapalenie opon mózgowych u dorosłych oraz dzieci powyżej 3 miesiąca życia, skomplikowane zakażenia dróg moczowych, niektóre formy zapalenia płuc u dorosłych i u dzieci.

Ostrzeżenie Preparatu nie należy podawać w uczuleniach na penicylinę lub cefalosporyny.


Ceftriakson należy podawać ostrożnie pacjentom w następujących przypadkach:

* Nadwrażliwość na penicyliny; u pacjentów uczulonych na penicyliny istnieje możliwość wystąpienia reakcji alergicznej również na cefalosporyny (tzw. reakcja krzyżowa). Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów, u których po zastosowaniu penicyliny wystąpiła reakcja anafilaktyczna.
* Zaburzenia czynności wątroby i nerek
* U pacjentów dializowanych konieczne jest monitorowanie stężenia leku we krwi i ewentualne uzupełniania dawki ceftriaksonu.
* Bardzo rzadko może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelit na skutek nadmiernego wzrostu niewrażliwych na lek bakterii Clostridium difficile. W razie wystąpienia biegunki w czasie stosowania antybiotyku lub po zakończeniu leczenia (w czasie nawet do 6 tygodni) należy brać pod uwagę możliwość tego powikłania. W lżejszych przypadkach wystarczy odstawić lek, w cięższych podaje się doustnie metronidazol, ewentualnie wankomycynę. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę ani innych działających zapierająco.
* Stosowanie ceftriaksonu, tak jak w przypadku innych antybiotyków, może spowodować kandydozę błon śluzowych jamy ustnej i narządów płciowych. Konieczne jest wówczas zastosowanie odpowiedniego leczenia.
* U niektórych pacjentów mogą wystąpić zaburzenia krzepnięcia krwi - w tych przypadkach wskazane jest podanie witaminy K.
* U niektórych pacjentów (częściej dotyczy to dzieci), przyjmujących duże dawki antybiotyku dłużej niż 14 dni, a także u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, niedostatecznie nawodnionych czy odżywianych pozajelitowo, istnieje ryzyko powstawania złogów soli wapniowej ceftriaksonu (tzw. kamica rzekoma w pęcherzyku żółciowym lub złogi w drogach moczowych), powodujące zburzenia czynności nerek, a nawet bezmocz. Złogi zanikają samoistnie po zaprzestaniu leczenia.

Działania niepożądaneWystępują u około 5% leczonych pacjentów, a około 30% skarży się na ból w miejscu iniekcji.

> 1/100-
* Reakcje alergiczne skóry, jak świąd i zaczerwienienie.
* Ból w miejscu iniekcji, który jednak szybko przemija.
* Zapalenie żyły w miejscu iniekcji.
* Biegunka.

1/1000-
* Zmiany w obrazie krwi.

<1/1000-
* Wstrząs alergiczny.
* Bóle głowy.
* Krew w moczu.


Ceftriakson jest na ogół dobrze tolerowany. Niepożądane reakcje zdarzają się rzadko, są łagodne i ustępują po zaprzestaniu stosowania leku. Tolerancja miejscowa jest dobra.
Obserwowano następujące działania niepożądane:

* zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego: luźne stolce, biegunka (2,7% pacjentów), nudności, wymioty, zaburzenia smaku (mniej niż 1%), zapalenie jamy ustnej, zapalenie języka; bardzo rzadko rzekomobłoniaste zapalenie jelit;
* odczyny alergiczne, takie jak wysypka (1,7% pacjentów), pokrzywka, osutka, świąd, obrzęk i alergiczne zapalenie skóry, rzadko ciężkie reakcje alergiczne jak skurcz oskrzeli czy reakcje anafilaktyczne; pojedyncze przypadki ciężkich reakcji skórnych: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, toksyczna martwica naskórka;
* zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (3,1-3,3% pacjentów), fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny (mniej niż 1% );
* zmiany w obrazie krwi: agranulocytoza, leukopenia, eozynofilia (6%), limfopenia, neutropenia, trombocytoza (5,1%), trombocytopenia (2,1%), rzadziej (mniej niż 1%) niedokrwistość, niedokrwistość hemolityczna czy wydłużenie czasu protrombinowego;
* zaburzenia czynności nerek objawiające się zwiększeniem stężenia kreatyniny i występowaniem wałeczków w moczu (mniej niż 1% pacjentów), zwiększenie stężenia azotu we krwi (1,2%);
* bardzo rzadko cukromocz, skąpomocz, krwiomocz;
* bóle i zawroty głowy (mniej niż 1%), gorączka polekowa, dreszcze;
* ból lub stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia (1%), zapalenie żyły po podaniu dożylnym (mniej niż 1%);
* kandydoza, zapalenie pochwy (mniej niż 1 %);
* poty, zaczerwienienie twarzy (mniej niż 1 %);
* w rzadkich przypadkach obserwowano złogi soli wapniowej ceftriaksonu, tzw. kamica rzekoma w pęcherzyku żółciowym i złogi w drogach moczowych (notowano przypadki bezmoczu i zaburzenia czynności nerek).

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Dawka zależy od typu infekcji, stanu pacjenta oraz wagi jego ciała. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.


Biotrakson w dawce 2 g przeznaczony jest do leczenia najcięższych zakażeń lub zakażeń spowodowanych bakteriami umiarkowanie wrażliwymi na ceftriakson.
Biotrakson ze względu na bardzo długi okres półtrwania, stosuje się jednorazowo w ciągu doby, możliwe jest również dzielenie dawki i podawanie leku co 12 godzin.
Sposób podania i dawka zależą od ciężkości zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu pacjenta.
W przypadkach, gdy nie jest konieczne zastosowanie dawki 2 g, dostępny jest ceftriakson w dawkach 1 g, 500 mg i 250 mg.

Dawkowanie w większości zakażeń
Dorośli i dzieci powyżej 12 rż.
U dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia, w zależności od ciężkości zakażenia, zwykle stosuje się dawkę 1 g lub 2 g raz na dobę.
W najcięższych przypadkach można podać 4 g raz na dobę lub 2 g co 12 godzin.

Niemowlęta i dzieci do 12 r.ż. (masa ciała do 50 kg)
Zwykle stosuje się dawki od 20 do 50 mg/kg masy ciała raz na dobę (co 24 godziny).
W najcięższych zakażeniach zaleca się stosowanie dawek do 80 mg/kg masy ciała/dobę, całkowita dawka dobowa nie powinna przekraczać 2 g.
Dawki od 50 mg/kg masy ciała należy podawać we wlewie dożylnym trwającym co najmniej 30 minut.
W zapaleniu opon mózgowych u dzieci zaleca się dawki 100 mg/kg masy ciała na dobę, (maksymalnie 4 g na dobę). Po identyfikacji drobnoustroju i określeniu jego wrażliwości dawkę można odpowiednio zmniejszyć.

Noworodki
Stosuje się dawki od 20 do maksymalnie 50 mg/kg masy ciała na dobę we wlewie trwającym przynajmniej 60 minut, by uniknąć ryzyka wypierania przez ceftriakson bilirubiny z połączeń z białkami.
Dzieciom do 2 miesiąca życia lek należy podawać wyłącznie dożylnie.

Dawkowanie w boreliozie: u dzieci i dorosłych podaje się 50 mg/kg masy ciała raz na dobę (nie więcej niż 2 g) przez 14 dni.
Dawkowanie w zapobieganiu zakażeniom okołooperacyjnym
Biotrakson 2 g zaleca się stosować przed operacjami, w których istnieje zwiększone ryzyko zakażenia. Przed operacjami w obrębie jelita grubego należy równocześnie zastosować lek działający na bakterie beztlenowe.


Czas leczenia
Czas leczenia zależy od ciężkości zakażenia i wynosi na ogół od 7 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów zakażenia zaleca się podawanie leku jeszcze przez co najmniej przez 2-3 dni.
W zakażeniach wywołanych przez Streptococcus pyogenes antybiotyk należy podawać co najmniej 10 dni.

Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby
W niewydolności nerek, gdy czynność wątroby jest prawidłowa, nie ma konieczności zmiany dawkowania.
W przypadku, gdy klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min, nie należy podawać więcej niż 2 g na dobę.
W niewydolności wątroby, gdy czynność nerek jest prawidłowa, nie ma konieczności zmiany dawkowania.
U pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek należy kontrolować stężenie ceftriaksonu we krwi i w razie potrzeby odpowiednio redukować dawki; u tych pacjentów nie należy przekraczać dawki 2 g na dobę.
Pacjenci w podeszłym wieku
U osób w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek i wątroby nie ma konieczności zmiany dawkowania.


Biotrakson, po rozpuszczeniu w odpowiednim rozpuszczalniku i po odpowiednim rozcieńczeniu, może być podawany we wlewie dożylnym trwającym 20–30 minut lub dłużej (60 minut) lub dożylnie w powolnym wstrzyknięciu trwającym 3–5 minut.
Biotrakson 2 g można podać we wstrzyknięciu domięśniowym w przynajmniej dwa miejsca głęboko do mięśnia pośladkowego, dzieląc dawkę 2 g lub stosując preparaty zawierające po 1 g ceftriaksonu.

WskazaniaBiotrakson jest przeznaczony do leczenia ciężkich zakażeń wywołanych bakteriami wrażliwymi na ceftriakson.
Wskazania:

* zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Serratia marcescens;
* zakażenia wewnątrz jamy brzusznej, w tym zapalenie otrzewnej, zapalenie dróg żółciowych, zakażenie przewodu pokarmowego wywołane przez Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae;
* zakażenia dróg moczowych i nerek wywołane przez Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp.;
* zakażenia kości i stawów wywołane przez Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae;
* zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym zakażenia ran wywołane przez Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Morganella morganii, Serratia marcescens, Acinetobacter calcoaceticus;
* zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae;
* posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae;
* ostre zapalenie ucha środkowego wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis;
* zakażenia narządów płciowych, w tym rzeżączka (Neisseria gonorrhoeae);
* borelioza (w okresie wystąpienia ciężkich objawów neurologicznych, objawów kardiologicznych lub zapalenia stawów), wywołana przez Borrelia burgdorferi;
* zapobieganie zakażeniom okołooperacyjnym.

Ceftriakson może być stosowany w leczeniu zakażeń u pacjentów z neutropenią.

PrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na ceftriakson lub inne cefalosporyny.
Ceftriaksonu nie należy podawać noworodkom z żółtaczką i wcześniakom ze względu na możliwość wypierania przez ceftriakson bilirubiny z połączeń z białkami.

InterakcjeNie opisano interakcji ceftriaksonu z innymi lekami.
W badaniach in vitro obserwowano działanie antagonistyczne ceftriaksonu i chloramfenikolu.
Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych:
stosowanie leku może powodować: fałszywie dodatni wynik testów redukcyjnych na oznaczanie glukozy w moczu, fałszywie dodatni wynik testu Coombs’a.

PrzedawkowanieW przypadku przedawkowania nie ma swoistego antidotum, hemodializa i dializa otrzewnowa nie ma zastosowania. Należy wdrożyć leczenie objawowe.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuLek nie ma wpływu na zdolność wykonywania czynności wymagających dużej uwagi (kierowanie pojazdami mechanicznymi, obsługiwanie maszyn).

Ciąża i karmienieOgraniczone doświadczenia ze stosowaniem leku w okresie ciąży, należy zatem zasięgnąć opinii lekarza w razie zamiaru stosowania antybiotyku.
Preparat przenika do mleka matki. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy przedyskutować z lekarzem.


W ciąży lek może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.
Ceftriakson przenika w małych ilościach do mleka matki. Należy brać to pod uwagę w okresie karmienia.

PrzechowywanieLek należy przechowywać w temperaturze do 25°C, chronić od światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

TrwałośćSubstancja przygotowana do wstrzyknięcia jest ważna 12 godzin od momentu zmieszania jej z rozpusz-czalnikiem. Lek należy chronić od światła

Opakowaniainiekcje 1000 mg a 1 fiolka.

Szklana fiolka o pojemności 60 ml zawierająca 2 g ceftriaksonu jest: zamknięta gumowym korkiem i zabezpieczona aluminiowym kapslem, zaopatrzona w odpowiednią etykietę oraz umieszczona w kartonowym pudełku z odpowiednim nadrukiem i ulotką informacyjlinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
kolagen na włosy - KOLAGEN_cito kolagen na paznokcie - KOLAGEN_cito kolarstwo - KOLAGEN_cito snooker - KOLAGEN_cito pchnięcie kulą - KOLAGEN_cito trądzik - KOLAGEN_cito blizny potrądzikowe - KOLAGEN_cito wzmocnienie włosów - KOLAGEN_cito
zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe szałwia szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe
ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe
ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
właściwości głogu - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe
apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe
skok o tyczce - Dezodorant_SuperDeo maraton - Dezodorant_SuperDeo narty wodne - Dezodorant_SuperDeo gra w kręgle - Dezodorant_SuperDeo produkty dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo skoki narciarskie - Dezodorant_SuperDeo bilard - Dezodorant_SuperDeo wspinaczka - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019