anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

CHINIDINUM SULPHURICUM
Substancje czynne leku:Quinidine sulfate

ATC:C01BA

Forma leku:drażetki 200 mg.

200 mg, tabletki drażowane

Inne leki związane ze schorzeniamiArytmia serca

Zawartość substancja czynna - quinidine sulfate.

Jedna tabletka drażowana zawiera jako
substancję czynną: 200 mg siarczanu chinidyny oraz
substancje pomocnicze: laktozę, sacharozę, skrobię ziemniaczaną, skrobi glikolan sodu, talk, magnezu stearynian – wchodzące w skład rdzenia.
Składniki otoczki: sacharoza, karmeloza sodu, powidon K-30, krzemionka koloidalna, polisorbat 80, tytanu dwutlenek, talk.
Sposób działaniaChinidinum prolongatum powoduje, że serce bije regularnie, dodatkowe uderzenia serca zanikają, podobnie jak ataki przyspieszonej akcji serca.

ZastosowaniePreparat stosuje się w celu zapobieżenia nieregularnej pracy serca.

Chinidyna jest lekiem przeciwarytmicznym. Działa stabilizująco na błonę komórkową, co prowadzi do zmniejszenia pobudliwości i przewodnictwa w sercu, hamuje automatyzm i spontaniczne powstawanie nieprawidłowych pobudzeń. W większych dawkach chinidyna powoduje zmniejszenie siły skurczu serca i zwolnienie czynności serca.
Chinidinum sulfuricum stosuje się w napadowym migotaniu i trzepotaniu przedsionków.

OstrzeżenieChinidiny nie wolno podawać osobom uczulonym na preparat, w schorzeniach serca, które wpływają na rytm serca, w bloku serca II i III stopnia, w zbyt małej ilości płytek krwi. Pacjenci cierpiący na niewydolność serca, niskie ciśnienie krwi, niedobór potasu niewydolność nerek lub wątroby powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji chinidiną.
Tabletki należy popijać dużą ilością wody, co najmniej H szklanki wody, w celu zapobieżenia ich utknięciu w przełyku. Utknięcie tabletki może spowodować uszkodzenie błony śluzowej przełyku ze względu na żrący charakter zawartości tabletki.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli chinidinę stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Preparat nie zgadza się z bardzo wieloma lekami, m.in. glikozydami nasercowymi, lekami przeciw nadkwasocie żołądka, blokerami receptorów beta, fenytoiną, rifampicyną. Zamiar stosowania jakichkolwiek leków podczas kuracji chinidiną należy przedyskutować z lekarzem.


Nie należy stosować leku Chinidinum sulfuricum, jeśli stwierdzono:

* nadwrażliwość na chinidynę;
* w przeszłości trombocytopenię (małopłytkowość) lub całkowity blok serca wywołane przez chinidynę;
* zaburzenia lub zatrzymanie przewodnictwa w sercu (blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego);
* niewydolność węzła zatokowego;
* zespół wydłużonego odcinka QT (zmiana w obrazie EKG);
* zaburzenia równowagi elektrolitowej;
* zaawansowaną niewydolność serca;
* miastenię (nużliwość mięśni);
* ciążę.


* Przerywanie napadu migotania przedsionków powinno odbywać się w warunkach szpitalnych. Chinidyna podobnie jak inne leki przeciwarytmiczne może powodować nasilenie zaburzeń rytmu serca.
* Przed rozpoczęciem stosowania chinidyny, lekarz może zalecić wyrównanie ewentualnej hipokaliemii (zmniejszenie stężenia potasu we krwi) oraz podjąć leczenie niewydolności serca.
* Po zastosowaniu pierwszej dawki leku, pacjent powinien być obserwowany pod kątem wystąpienia reakcji nadwrażliwości.
* U pacjentów z trzepotaniem lub migotaniem przedsionków przed powrotem rytmu zatokowego może nastąpić znaczne przyspieszenie rytmu komór – aby temu zapobiec, lekarz może zalecić lek
* z grupy beta-adrenolityków (np. atenolol) lub antagonistów kanału wapniowego (np. werapamil) lub glikozyd nasercowy.
* Leku nie należy stosować przewlekle.
* Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności układu krążenia (wydłużone przewodzenie przedsionkowo-komorowe, częściowy blok przedsionkowo-komorowy, niewyrównana niewydolność serca, zatrucie glikozydami naparstnicy, zapalenie mięśnia sercowego, ciężkie uszkodzenie mięśnia sercowego, wstrząs kardiogenny, niedociśnienie tętnicze, zwolnienie czynności serca, zaburzenia stężenia potasu).
* Ostrożnie stosować z innymi lekami przeciwarytmicznymi klasy I (np. dizopiramidem) oraz beta-adrenolitykami (np. atenololem).
* Ostrożnie stosować jednocześnie z glikozydami naparstnicy (np. digoksyną), ponieważ może w znaczącym stopniu zwiększyć się stężenie glikozydu w osoczu.
* Jeśli u pacjenta wystąpi gorączka i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (objawy nadwrażliwości na chinidynę), lek należy natychmiast odstawić i skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą to być objawy uszkodzenia wątroby i konieczne może być natychmiastowe leczenie.
* Jeśli u pacjenta pojawią się objawy przedawkowania chinidyny (szumy uszne, niedosłyszenie, zawroty głowy, oszołomienie, nudności, zaburzenia widzenia, zmiany w obrazie EKG), lek należy natychmiast odstawić.
* Chinidyna może spowodować ujawnienie utajonej niewydolności serca.

Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.


Zachowanie szczególnej ostrożności u pacjentów z niewydolnością wątroby i (lub) nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby stężenie chinidyny w surowicy może zwiększać się do nadmiernych wartości.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Stosowanie chinidyny w okresie ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Chinidyna przenika do mleka kobiecego. Nie zaleca się stosowania jej w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie wiadomo, czy chinidyna wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Działania niepożądane1/100
- Zaburzenia przewodu pokarmowego - biegunka, mdłości, wymioty.
- Poważne zaburzenia rytmu serca.

1/1000
- Reakcje uczuleniowe - gorączka, wysypka.
- Niskie ciśnienie krwi.
- W przedawkowaniu leku mogą pojawić się: szum w uszach, widzenie za mgłą.
- Bóle oraz zawroty głowy.

<1/1000
- Zaburzenia w pracy wątroby oraz zmiany w obrazie krwi.
- Nadwrażliwość na światło.
- Bóle stawów.

W razie pojawienia się zaburzeń w rytmie serca należy skontaktować się z lekarzem.


Jak każdy lek, Chinidinum sulfuricum może powodować działania niepożądane.
Najczęściej występują objawy ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, brak łaknienia; rzadko uszkodzenie wątroby, zapalenie przełyku.

* Układ krążenia: u około 15% pacjentów mogą wystąpić różnego typu zaburzenia rytmu serca (np. częstoskurcz komorowy z nieregularną akcją komór, przedwczesne skurcze komorowe), zmiany w obrazie EKG, blok serca, trzepotanie lub migotanie komór, obniżenie ciśnienia tętniczego, omdlenia.
* Ośrodkowy układ nerwowy: bóle i zawroty głowy, niepokój, pobudzenie; rzadko zaburzenia świadomości, majaczenie, otępienie, ataksja (niezborność ruchów), depresja.
* Wzrok i słuch: szumy uszne, niedosłyszenie, zaburzenia widzenia (rozszerzenie źrenic, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia barw); rzadko podwójne widzenie, ślepota nocna, zapalenie nerwu wzrokowego, zwężenie pola widzenia.
* Skóra: zaczerwienienie skóry ze świądem, nadwrażliwość na światło, pokrzywka, wysypka; rzadko zmiany złuszczające, zaburzenia pigmentacji.
* Nadwrażliwość: obrzęk naczynioruchowy, napady skurczu oskrzeli, niedociśnienie tętnicze; rzadko zatrzymanie oddechu, uszkodzenie wątroby, plamica, zapalenie naczyń.

W pojedynczych przypadkach odnotowywano zapalenie wątroby, trombocytopenię (małopłytkowość) niedokrwistość aplastyczną, pancytopenię, agranulocytozę (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi obwodowej).
Krew: rzadko zaburzenia układu krwiotwórczego, niedokrwistość hemolityczna, hipoprotrombinemia (niedobór protrombiny we krwi), neutropenia.
Inne: rzadko zespół toczniopodobny, gorączka, bóle mięśniowe lub stawowe, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej w surowicy.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Chinidinum sulfuricum mogą wystąpić inne działania niepożądane.
W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, także nie wymienionych w tej ulotce należy poinformować o nich lekarza.

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Tabletki nie wolno rozgryzać, lecz należy połykać w całości popijając obficie wodą.


Lek Chinidinum sulfuricum należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.
Leczenie zaburzeń rytmu serca należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarską. Lekarz zaleci podanie na początku jednej tabletki drażowanej w celu wykrycia nadwrażliwości na lek.

Dorośli:
zwykle 200 mg do 400 mg (1 do 2 tabletek drażowanych) co 6 - 8 godz.
Dawka maksymalna (rzadko stosowana) wynosi 1,6 g na dobę przez 1 - 3 dni.

Dzieci:
do 7 lat: 30 mg/kg mc. na dobę w 3 dawkach podzielonych.
od 7 do 18 lat: 0,8 g do 1,5 g na dobę w 5 dawkach podzielonych.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Chinidinum sulfuricum niż zalecana
U osób wrażliwych na chinidynę, już po jednorazowej dawce leku mogą pojawić się: szumy uszne, niedosłyszenie, zawroty głowy, oszołomienie, nudności, zaburzenia widzenia.
Mogą również wystąpić: przyspieszenie rytmu serca, zmiany w obrazie EKG, zaburzenia rytmu komór, niedociśnienie tętnicze, skąpomocz, zaburzenia oddychania, obrzęk płuc, kwasica metaboliczna, drgawki, wymioty, senność, śpiączka.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych lub innych niepokojących objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Jeśli od przedawkowania nie upłynęła godzina, należy rozważyć wykonanie płukania żołądka.
Należy kontrolować czynność układu krążenia, oddechowego, nerek, stężenie elektrolitów, obraz EKG. Stosuje się leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe.
Zabiegi przyspieszonej eliminacji (wymuszona diureza, hemodializa, hemoperfuzja, plazmafereza) są bezskuteczne.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Chinidinum sulfuricum
Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej.

InterakcjeNależy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które są wydawane bez recepty.

* Podczas jednoczesnego stosowania chinidyny i digoksyny, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki digoksyny oraz kontrolę stężenia digoksyny w osoczu.
* Ryfampicyna, pochodne kwasu barbiturowego, fenytoina nasilają przemiany chinidyny, zmniejszając znacząco jej stężenie w osoczu.
* Chinidyna hamuje przemiany dezypraminy i imipraminy – należy unikać stosowania tych leków jednocześnie.
* Chinidyna hamuje przemiany metoprololu, powodując zwiększenie jego stężenia w osoczu.
* Leki alkalizujące mocz: inhibitory anhydrazy węglanowej (np. acetazolamid), wodorowęglan sodu, tiazydowe leki moczopędne (np. hydrochlorotiazyd), leki zobojętniające (np. wodorotlenek glinu) zwalniają wydalanie chinidyny.
* Chinidyna nasila działanie przeciwzakrzepowe pochodnych kumaryny (np. acenokumarolu), kwasu acetylosalicylowego, leków cholinolitycznych (np. atropiny) oraz zwiotczających
* (np. d-tubokuraryny).
* Pochodne fenotiazyny (np. chlorpromazyna) nasilają działanie chinidyny na serce.
* Cymetydyna, werapamil oraz amiodaron mogą zwiększać stężenie chinidyny w osoczu, co może spowodować zmiany w obrazie EKG i wystąpienie groźnych zaburzeń rytmu serca (częstoskurcz komorowy).
* Chinidyna zwiększa stężenie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (np. imipraminy), dizopiramidu, flekainidu, prokainamidu, propafenonu oraz zwiększa działanie toksyczne ketokonazolu.
* Jednoczesne stosowanie chinidyny i nifedypiny prowadzi do zwiększenia stężenia nifedypiny i zmniejszenia stężenia chinidyny.
* Sukralfat hamuje wchłanianie chinidyny, nawet jeśli jest przyjmowany 2 godz. po jej podaniu.

UwagiLek zawiera sacharozę i laktozę – jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ciąża i karmienieRyzyko uszkodzenia płodu. Nie wolno podawać leku w trakcie ciąży.
Preparat przenika do mleka matki, lecz jego oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy jednak omówić z lekarzem.

PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze od 15ºC do 25ºC, w suchym miejscu.
Chronić od światła.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Chinidinum sulfuricum po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Opakowaniadrażetki 200 mg a 20 szt., a 50 szt.

50 tabletek drażowanych
linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
ładne paznokcie - KOLAGEN_cito dla piłkarzy - KOLAGEN_cito problem z cellulitem - KOLAGEN_cito kolagen na kości - KOLAGEN_cito kolagen do twarzy - KOLAGEN_cito na rozstępy - KOLAGEN_cito kolagen na dziąsła - KOLAGEN_cito naturalny kolagen - KOLAGEN_cito
co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na przeziębienie szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki verbena szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe
apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe
produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
właściwości głogu - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe
ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe
ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe
judo - Dezodorant_SuperDeo jazda na snowboardzie - Dezodorant_SuperDeo karate - Dezodorant_SuperDeo biegi na przełaj - Dezodorant_SuperDeo sztafeta - Dezodorant_SuperDeo sprint - Dezodorant_SuperDeo sprint - Dezodorant_SuperDeo wyścigi konne - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019