anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

DIGOXIN
Nazwa międzynarodowa:Digoxinum
Substancje czynne leku:Digoxin

ATC:C01A

Forma leku:iniekcje 0,25 mg/ml; krople
1 mg/ml; tabletki 0,25 mg.

Tabletki 0,25 mg lub roztwór do wstrzykiwań 250 μg/ml

Inne leki związane ze schorzeniamiArytmia serca

Zawartość substancja czynna - digoxin.

1 tabletka zawiera 0,25 mg digoksyny, laktozę, skrobię ziemniaczaną, poliwinylopirolidon, talk, stearynian magnezowy.
Sposób działaniaDigoxin jest substancją otrzymywaną z liści naparstnicy wełnistej (digitalis lanata). Lek zwiększa siłę skurczu serca oraz zmniejsza liczbę uderzeń serca na minutę. Dzięki temu praca serca jest bardziej wyda...


Glikozyd nasercowy wyizolowany z naparstnicy wełnistej. Wywiera działanie bezpośrednio na mięsień sercowy, wzmaga siłę skurczu, zwiększa pojemność wyrzutową i minutową, przedłuża okres refrakcji oraz zwalnia przyspieszoną czynność serca. Lek jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego, wydala się przez nerki w postaci niezmienionej. Działanie leku ujawnia się w 1 do 2 godzin po podaniu doustnym, a maksymalny efekt występuje po 6 - 8 godzinach.

Zastosowanie Niedwydolność serca, zaburzenia rytmu serca, migotanie przedsionków serca.

Ostrzeżenie Pacjenci cierpiący na niewydolność nerek, obniżone stężenie potasu we krwi, zbyt wysokie stężenie wapnia, niedoczynność tarczycy oraz schorzenia serca powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji Digoxiną.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Digoxin wchodzi w interakcje z następującymi lekami: cyklosporiny, chinina diltiazem, diuretyki erytromycyna, fenytoina, hormony tarczycy, indometacyna, wapń, potas, kaptopril, kolestyramina, nifedipina, spironolakton, sulfasalazin, tiazydy, trimetoprim, verapamil. Należy poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania innych leków łącznie z Digoxiną.


Pacjent powinien poinformować lekarza o współistniejących chorobach, np. o ostrym uszkodzeniu mięśnia sercowego, przewlekłym zespole serca płucnego, przebytym niedawno zawale serca, migotaniu przedsionków oraz niedoczynności tarczycy. U osób w wieku podeszłym, o niskiej masie ciała lub z upośledzoną czynnością nerek, konieczna jest modyfikacja dawek. Pacjenci przyjmujący antybiotyki ( np. makrolidy ) również powinni poinformować o tym lekarza, gdyż może nastąpić zwiększenie dostępności biologicznej digoksyny. W rzadkich przypadkach w trakcie stosowania digoksyny może dojść do zaburzeń równowagi elektrolitowej np. w przebiegu biegunki, co może doprowadzić do nasilenia działania glikozydów nasercowych.
Nie wolno dożylnie wstrzykiwać soli wapnia chorym przyjmującym digoksynę.

Działania niepożądaneObjawy niepożądane występują głównie z powodu przedawkowania leku. W razie wystąpienia uciążliwych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

1/100
- Ból głowy, zaburzenia rytmu serca, brak apetytu.
- Zmęczenie.
- Mdłości, wymioty, biegunka.

1/1000
- Dezorientacja.
- Widzenie przez mgłę.
- Widzenie zabarwione na żółto lub zielono.

Nawet po zaprzestaniu zażywania leku objawy te mogą utrzymywać się przez jakiś czas, ponieważ preparat zostaje wydalany z organizmu w bardzo wolnym tempie.


Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić: zaburzenia rytmu serca (blok przedsionkowo - komorowy, skurcze dodatkowe komorowe, częstoskurcz komorowy, trzepotanie i migotanie komór), bradykardia.
Mogą pojawić się: nudności, bóle brzucha, wymioty, brak łaknienia, ból głowy i zawroty głowy, omdlenia, osłabienie, bezsenność, zaburzenia widzenia (widzenie na żółto lub niewyraźne widzenie), zaburzenia psychiczne, depresja, drgawki. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić alergiczne reakcje skórne.
Wymienione wyżej objawy mogą świadczyć o przedawkowaniu.
U dzieci działania niepożądane ze strony układu pokarmowego występują rzadziej niż u dorosłych, najczęściej są to zaburzenia rytmu i zaburzenia ze strony układu nerwowego.
W przypadku wystąpienia innych objawów niekorzystnego działania preparatu należy zasięgnąć porady lekarza.

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu, nie stosować leku po terminie ważności.
Wydaje się z przepisu lekarza.

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Zazwyczaj na początku leczenia zwykle w ciągu 2 dni stosuje się wyższą dawkę, aby osiągnąć pożądane stężenie leku we krwi, następnie stosuje się dawkę podtrzymującą. Zazwyczaj dawka podtrzymująca wynosi 0,13-0,5 mg dziennie jednorazowo. W razie niewydolności nerek lek wydala się z organizmu wolniej i dlatego dawka powinna być mniejsza. Trzeba stosować się ściśle do zaleceń lekarza, gdyż nawet bardzo niewielkie przekroczenie przepisanej dawki może spowodować poważne działania uboczne.
Lekarstwo należy zażywać w równych odstępach czasu - zawsze o jednej porze. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.


Indywidualnie pod ciągłą kontrolą. Dawki digoksyny dostosowuje lekarz zależnie od masy ciała, klirensu kreatyniny oraz stanu chorego.
Tabletki należy popijać niewielką ilością obojętnego płynu.

Dorośli:
Pierwsza dawka 0,5 do 0,75 mg, następnie co 6 - 8 godz. 0,125 do 0,375 mg do uzyskania klinicznych objawów poprawy. Łączna dawka nasycająca dla chorego o masie ciała 70 kg zwykle: 0,75 do 1,25 mg.
Dawka podtrzymująca: zwykle 0,25 do 0,5 mg / na dobę

Dzieci:

* Dzieci: 2 -5 lat: dawka nasycająca (łączna) 30 do 40 µg/kg dawka podtrzymująca: 25% - 35% dawki nasycającej
* Dzieci 5 -10 lat: dawka nasycająca (łączna): 20 do 35 µg/kg dawka podtrzymująca: 25 - 35% dawki nasycającej
* Dzieci ponad 10 lat: dawka nasycająca (łączna): 10 do15 µg/kg dawka podtrzymująca: 25 - 35% dawki nasycającej

Wskazania * migotanie przedsionków z szybką czynnością komór, w przebiegu niewydolności mięśnia sercowego.
* zaawansowana niewydolność mięśnia sercowego w skojarzeniu z innymi lekami

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na lek
* Niewydolność automatyzmu węzła zatokowego. Blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia.
* Częstoskurcz komorowy i migotanie komór serca
* Hipokaliemia i hiperkalcemia
* Przewidywana w ciągu najbliższych 1 - 2 dni kardiowersja elektryczna
* Kardiomiopatia przerostowa

InterakcjeJednoczesne stosowanie dożylnych preparatów wapnia lub leków obniżających stężenie potasu w surowicy (hydrochlorotiazyd, furosemid, kortykosteroidy) może być przyczyną zaburzeń rytmu serca.
Beta - adrenolityki, antagoniści wapnia podane jednocześnie z digoksyną mogą doprowadzić do zahamowania czynności serca. Adrenalina, orciprenalina, salbutamol i inne aminy sympatykomimetyczne pobudzają węzeł zatokowy i u chorych leczonych digoksyną mogą zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca. Nie należy jednocześnie z digoksyną przyjmować preparatów wpływających na gospodarkę wapniową, jak hormony przytarczyc, jego syntetyczne analogi, lub duże dawki witaminy D. Amiodaron, chinidyna, propafenon, werapamil, indometacyna i itrakonazol podwyższają stężenie digoksyny we krwi.
Leki hamujące perystaltykę mogą nasilać wchłanianie digoksyny.
Leki neutralizujące, kaolin, neomycyna, kolestyramina mogą hamować wchłanianie digoksyny.
U osób przyjmujących digoksynę mogą wystąpić zmiany w zapisie EKG.

PrzedawkowanieW przypadku wystąpienia objawów zamieszczonych w p. Działania niepożądane, które mogą świadczyć o przedawkowaniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuPreparat nie wywiera wpływu na wyżej wymienione czynności.

Ciąża i karmienieNie stwierdzono jakiegokolwiek szkodliwego wpływu preparatu na płód.
Digoxin przenika do mleka matki, lecz jego oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Należy jednak przedyskutować z lekarzem ewentualne zażywanie leku w okresie karmienia.


Stosowanie digoksyny u kobiet ciężarnych jest dopuszczalne tylko w przypadkach, jeśli w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Digoksyna jest wydzielana z mlekiem kobiecym. Ilość glikozydu wchłoniętego przez karmione dziecko jest niewielka, jednak stosowanie leku u kobiet karmiących wymaga ostrożności. Decyzję o ewentualnym stosowaniu preparatu w tym okresie podejmuje lekarz.

PrzechowywaniePreparat do iniekcji oraz krople należy przechowywać w miejscu zaciemnionym.


Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić od światła, przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej.

Opakowaniainiekcje 0,25 mg/ml a 5 ampułek po 2 ml; krople 1 mg/ml a 15 ml; tabletki 0,25 mg a 30 szt, a 50 szt. (Richter) ; iniekcje 0,25 mg/ml a 5 ampułek po 2 ml; tabletki 0,25 mg a 30 szt. (Polfa).linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
kolagen na dekolt wartościowy kolagen preparaty na naczynka krwionośne produkty dla sportowców sport dla aktywnych wzmocnienie dziąseł i zębów sport dla aktywnych bóle stawów piękne paznokcie piękne paznokcie wartościowy kolagen produkty na paradontozę ładne włosy powiększanie piersi produkty na paznokcie jędrna skóra problemy z dziąsłami piękne paznokcie piękne ciało cellulit redukcja zmarszczek kolagen na cerę młody wygląd ranking kolagen problem z cellulitem kolagen na cerę produkty dla seniorów młody wygląd preparaty na ładne ciało na odporność produkty dla sportowców bóle stawów jędrne piersi piękne ciało ładna cera piękne paznokcie preparaty na naczynka krwionośne dziąsła kolagen na cerę cellulit kolagen dla seniorów kolagen na cerę jędrne piersi kolagen na stawy
kolagen dla seniorów kolagen dla seniorów produkty na odporność sport dla aktywnych piękne ciało bóle stawów kolagen produkty dla seniorów cellulit preparaty na naczynka krwionośne kolagen na cerę problemy z dziąsłami produkty dla seniorów menopauza cellulit wzmocnienie dziąseł i zębów produkty dla sportowców piękne ciało produkty na włosy kolagen dla seniorów menopauza piękne paznokcie jędrne piersi ładna cera sport dla aktywnych jędrna skóra produkty dla seniorów problem z cellulitem produkty dla sportowców cera kolagen na dekolt paradontoza ładne włosy redukcja zmarszczek ładne włosy młody wygląd kolagen na dekolt kolagen kolagen na dekolt ranking kolagen przeciw zmarszczkom kolagen najlepszy kolagen produkty na piersi
design by anauk group ® © 2000 & 2018