anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

DIGOXIN
Nazwa międzynarodowa:Digoxinum
Substancje czynne leku:Digoxin

ATC:C01A

Forma leku:iniekcje 0,25 mg/ml; krople
1 mg/ml; tabletki 0,25 mg.

Tabletki 0,25 mg lub roztwór do wstrzykiwań 250 μg/ml

Inne leki związane ze schorzeniamiArytmia serca

Zawartość substancja czynna - digoxin.

1 tabletka zawiera 0,25 mg digoksyny, laktozę, skrobię ziemniaczaną, poliwinylopirolidon, talk, stearynian magnezowy.
Sposób działaniaDigoxin jest substancją otrzymywaną z liści naparstnicy wełnistej (digitalis lanata). Lek zwiększa siłę skurczu serca oraz zmniejsza liczbę uderzeń serca na minutę. Dzięki temu praca serca jest bardziej wyda...


Glikozyd nasercowy wyizolowany z naparstnicy wełnistej. Wywiera działanie bezpośrednio na mięsień sercowy, wzmaga siłę skurczu, zwiększa pojemność wyrzutową i minutową, przedłuża okres refrakcji oraz zwalnia przyspieszoną czynność serca. Lek jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego, wydala się przez nerki w postaci niezmienionej. Działanie leku ujawnia się w 1 do 2 godzin po podaniu doustnym, a maksymalny efekt występuje po 6 - 8 godzinach.

Zastosowanie Niedwydolność serca, zaburzenia rytmu serca, migotanie przedsionków serca.

Ostrzeżenie Pacjenci cierpiący na niewydolność nerek, obniżone stężenie potasu we krwi, zbyt wysokie stężenie wapnia, niedoczynność tarczycy oraz schorzenia serca powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji Digoxiną.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Digoxin wchodzi w interakcje z następującymi lekami: cyklosporiny, chinina diltiazem, diuretyki erytromycyna, fenytoina, hormony tarczycy, indometacyna, wapń, potas, kaptopril, kolestyramina, nifedipina, spironolakton, sulfasalazin, tiazydy, trimetoprim, verapamil. Należy poradzić się lekarza w razie zamiaru stosowania innych leków łącznie z Digoxiną.


Pacjent powinien poinformować lekarza o współistniejących chorobach, np. o ostrym uszkodzeniu mięśnia sercowego, przewlekłym zespole serca płucnego, przebytym niedawno zawale serca, migotaniu przedsionków oraz niedoczynności tarczycy. U osób w wieku podeszłym, o niskiej masie ciała lub z upośledzoną czynnością nerek, konieczna jest modyfikacja dawek. Pacjenci przyjmujący antybiotyki ( np. makrolidy ) również powinni poinformować o tym lekarza, gdyż może nastąpić zwiększenie dostępności biologicznej digoksyny. W rzadkich przypadkach w trakcie stosowania digoksyny może dojść do zaburzeń równowagi elektrolitowej np. w przebiegu biegunki, co może doprowadzić do nasilenia działania glikozydów nasercowych.
Nie wolno dożylnie wstrzykiwać soli wapnia chorym przyjmującym digoksynę.

Działania niepożądaneObjawy niepożądane występują głównie z powodu przedawkowania leku. W razie wystąpienia uciążliwych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

1/100
- Ból głowy, zaburzenia rytmu serca, brak apetytu.
- Zmęczenie.
- Mdłości, wymioty, biegunka.

1/1000
- Dezorientacja.
- Widzenie przez mgłę.
- Widzenie zabarwione na żółto lub zielono.

Nawet po zaprzestaniu zażywania leku objawy te mogą utrzymywać się przez jakiś czas, ponieważ preparat zostaje wydalany z organizmu w bardzo wolnym tempie.


Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić: zaburzenia rytmu serca (blok przedsionkowo - komorowy, skurcze dodatkowe komorowe, częstoskurcz komorowy, trzepotanie i migotanie komór), bradykardia.
Mogą pojawić się: nudności, bóle brzucha, wymioty, brak łaknienia, ból głowy i zawroty głowy, omdlenia, osłabienie, bezsenność, zaburzenia widzenia (widzenie na żółto lub niewyraźne widzenie), zaburzenia psychiczne, depresja, drgawki. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić alergiczne reakcje skórne.
Wymienione wyżej objawy mogą świadczyć o przedawkowaniu.
U dzieci działania niepożądane ze strony układu pokarmowego występują rzadziej niż u dorosłych, najczęściej są to zaburzenia rytmu i zaburzenia ze strony układu nerwowego.
W przypadku wystąpienia innych objawów niekorzystnego działania preparatu należy zasięgnąć porady lekarza.

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu, nie stosować leku po terminie ważności.
Wydaje się z przepisu lekarza.

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Zazwyczaj na początku leczenia zwykle w ciągu 2 dni stosuje się wyższą dawkę, aby osiągnąć pożądane stężenie leku we krwi, następnie stosuje się dawkę podtrzymującą. Zazwyczaj dawka podtrzymująca wynosi 0,13-0,5 mg dziennie jednorazowo. W razie niewydolności nerek lek wydala się z organizmu wolniej i dlatego dawka powinna być mniejsza. Trzeba stosować się ściśle do zaleceń lekarza, gdyż nawet bardzo niewielkie przekroczenie przepisanej dawki może spowodować poważne działania uboczne.
Lekarstwo należy zażywać w równych odstępach czasu - zawsze o jednej porze. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.


Indywidualnie pod ciągłą kontrolą. Dawki digoksyny dostosowuje lekarz zależnie od masy ciała, klirensu kreatyniny oraz stanu chorego.
Tabletki należy popijać niewielką ilością obojętnego płynu.

Dorośli:
Pierwsza dawka 0,5 do 0,75 mg, następnie co 6 - 8 godz. 0,125 do 0,375 mg do uzyskania klinicznych objawów poprawy. Łączna dawka nasycająca dla chorego o masie ciała 70 kg zwykle: 0,75 do 1,25 mg.
Dawka podtrzymująca: zwykle 0,25 do 0,5 mg / na dobę

Dzieci:

* Dzieci: 2 -5 lat: dawka nasycająca (łączna) 30 do 40 µg/kg dawka podtrzymująca: 25% - 35% dawki nasycającej
* Dzieci 5 -10 lat: dawka nasycająca (łączna): 20 do 35 µg/kg dawka podtrzymująca: 25 - 35% dawki nasycającej
* Dzieci ponad 10 lat: dawka nasycająca (łączna): 10 do15 µg/kg dawka podtrzymująca: 25 - 35% dawki nasycającej

Wskazania * migotanie przedsionków z szybką czynnością komór, w przebiegu niewydolności mięśnia sercowego.
* zaawansowana niewydolność mięśnia sercowego w skojarzeniu z innymi lekami

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na lek
* Niewydolność automatyzmu węzła zatokowego. Blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia.
* Częstoskurcz komorowy i migotanie komór serca
* Hipokaliemia i hiperkalcemia
* Przewidywana w ciągu najbliższych 1 - 2 dni kardiowersja elektryczna
* Kardiomiopatia przerostowa

InterakcjeJednoczesne stosowanie dożylnych preparatów wapnia lub leków obniżających stężenie potasu w surowicy (hydrochlorotiazyd, furosemid, kortykosteroidy) może być przyczyną zaburzeń rytmu serca.
Beta - adrenolityki, antagoniści wapnia podane jednocześnie z digoksyną mogą doprowadzić do zahamowania czynności serca. Adrenalina, orciprenalina, salbutamol i inne aminy sympatykomimetyczne pobudzają węzeł zatokowy i u chorych leczonych digoksyną mogą zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca. Nie należy jednocześnie z digoksyną przyjmować preparatów wpływających na gospodarkę wapniową, jak hormony przytarczyc, jego syntetyczne analogi, lub duże dawki witaminy D. Amiodaron, chinidyna, propafenon, werapamil, indometacyna i itrakonazol podwyższają stężenie digoksyny we krwi.
Leki hamujące perystaltykę mogą nasilać wchłanianie digoksyny.
Leki neutralizujące, kaolin, neomycyna, kolestyramina mogą hamować wchłanianie digoksyny.
U osób przyjmujących digoksynę mogą wystąpić zmiany w zapisie EKG.

PrzedawkowanieW przypadku wystąpienia objawów zamieszczonych w p. Działania niepożądane, które mogą świadczyć o przedawkowaniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuPreparat nie wywiera wpływu na wyżej wymienione czynności.

Ciąża i karmienieNie stwierdzono jakiegokolwiek szkodliwego wpływu preparatu na płód.
Digoxin przenika do mleka matki, lecz jego oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Należy jednak przedyskutować z lekarzem ewentualne zażywanie leku w okresie karmienia.


Stosowanie digoksyny u kobiet ciężarnych jest dopuszczalne tylko w przypadkach, jeśli w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Digoksyna jest wydzielana z mlekiem kobiecym. Ilość glikozydu wchłoniętego przez karmione dziecko jest niewielka, jednak stosowanie leku u kobiet karmiących wymaga ostrożności. Decyzję o ewentualnym stosowaniu preparatu w tym okresie podejmuje lekarz.

PrzechowywaniePreparat do iniekcji oraz krople należy przechowywać w miejscu zaciemnionym.


Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić od światła, przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej.

Opakowaniainiekcje 0,25 mg/ml a 5 ampułek po 2 ml; krople 1 mg/ml a 15 ml; tabletki 0,25 mg a 30 szt, a 50 szt. (Richter) ; iniekcje 0,25 mg/ml a 5 ampułek po 2 ml; tabletki 0,25 mg a 30 szt. (Polfa).linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
sportowcy - KOLAGEN_cito szybownictwo - KOLAGEN_cito zielarnie internetowe - KOLAGEN_cito bóle stawów - KOLAGEN_cito blizny - KOLAGEN_cito badminton - KOLAGEN_cito pierwsze zmarszczki - KOLAGEN_cito dla sportowców - KOLAGEN_cito
ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na urlopie szałwia - Cukierki_Szalwiowe na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe
zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe
ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe
dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe
judo - Dezodorant_SuperDeo skok wzwyż - Dezodorant_SuperDeo aerobik - Dezodorant_SuperDeo łucznictwo - Dezodorant_SuperDeo dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo zielarnie internetowe - Dezodorant_SuperDeo produkty dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo naturalny dezodorant - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019