anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

ESTAZOLAM
Nazwa międzynarodowa:Estazolamum
Substancje czynne leku:Estazolam

ATC:N05CD

Forma leku:tabletki 2 mg.

Inne leki związane ze schorzeniamiDepresja

Zawartośćsubstancja czynna - estazolam.

Tabletka zawiera
substancję czynną: estazolam 2 mg.
Substancje pomocnicze: laktoza 200 mesh, skrobia kukurydziana, poliwidon K-25, stearynian magnezu, sól sodowa glikolanu skrobi.
Sposób działaniaEstazolam działa nasennie, zmniejsza pobudliwość emocjonalną, działa uspokajająco i przeciwlękowo. Preparat działa rozkurczowo na mięśnie i wykazuje działanie przeciwdrgawkowe. Nasenne działanie leku następuje po pół godziny od momentu jego zażycia.


Pochodna benzodiazepiny. Wykazuje głównie działanie nasenne, także uspokajające i przeciwlękowe. W niewielkim stopniu zmniejsza napięcie mięśni i posiada niewielkie właściwości przeciwdrgawkowe. Działa na struktury o.u.n., w szczególności na układ limbiczny i podwzgórze. Nasila hamujące działanie neuronów GABA-ergicznych. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Max. stężenie w surowicy osiąga po około 2 h. Wiąże się z białkami osocza w 93%, ulega biotransformacji w wątrobie, a metabolity wydalane są głównie przez nerki. T0,5 wynosi od 10 do 24 h. Przenika przez łożysko i do mleka matki.

Zastosowanie Zaburzenia snu na tle nerwicowym, w nadmiernej pobudliwości emocjonalnej oraz w zaburzeniach psychicznych, w zespołach depresyjno-lękowych, w napadach paniki. Wspomagająco w leczeniu epilepsji. Lek na ogół nie powoduje uczucia porannego zmęczenia.


Estazolam należy do grupy benzodiazepin; działa nasennie, ułatwia zasypianie, w niewielkim stopniu zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych, działa słabo przeciwdrgawkowo. Estazolam wpływa głównie na skrócenie okresu zasypiania, słabiej na wydłużenie snu. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Estazolam jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem.

Ostrzeżenie Lek może wywołać uzależnienie. Estazolamu nie wolno podawać w uczuleniu na lek, u pacjentów cierpiących na miastenię gravis (chorobliwe zwiotczenie mięśni). Czas stosowania leku nie powinien przekraczać 60 dni. Leczenia nie należy nagle przerywać, gdyż grozi to wystąpieniem objawów abstynencji, jak niepokój, zaburzenia snu, drgawki. Lek należy wycofywać stopniowo zmniejszając dawkę. Estazolam może upośledzać sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności precyzyjnych w trakcie jego stosowania.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Estazolam stosuje się jednocześnie z innymi lekami. Preparat wzmaga działanie narkotycznych środków przeciwbólowych, leków przeciwpadaczkowych i nasennych. Zamiar stosowania innych leków jednocześnie z preparatem należy przedyskutować z lekarzem.
Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia, ponieważ alkohol wzmaga działanie preparatu.


Nie należy stosować leku ESTAZOLAM:

* jeśli występuje nadwrażliwość na estazolam, inne benzodiazepiny i (lub) substancje pomocnicze leku;
* u pacjentów z miastenią,
* u pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową,
* u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby,
* u pacjentów z zespołem bezdechu sennego,
* u pacjentów z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania,
* w okresie ciąży i karmienia piersią.


Zachować szczególną ostrożność stosując lek ESTAZOLAM:
Stany napięcia i niepokoju, związane z problemami dnia codziennego, nie są wskazaniem do stosowania estazolamu.
Pacjenci stosujący lek długotrwale lub stosujący duże dawki leku powinni pozostawać pod stałą kontrolą lekarską.

Długotrwałe stosowanie leku prowadzi do stopniowego osłabienia jego działania, w wyniku rozwoju zjawiska tolerancji. Utrzymywanie lub nasilenie się bezsenności po 7-10-dniowym okresie stosowania leku może wskazywać na inne podłoże zaburzeń i stanowić wskazanie do weryfikacji diagnozy.

Długotrwałe stosowanie estazolamu może prowadzić do uzależnienia fizycznego i psychicznego. Ryzyko uzależnienia zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki i okresem przyjmowania leku oraz u pacjentów nadużywających alkoholu i narkotyków. Nagłe odstawienie leku, po długim okresie stosowania dużych dawek, może powodować wystąpienie objawów zespołu odstawiennego, którego objawami są bezsenność, bóle głowy, bóle mięśniowe, wzmożony lęk i napięcie, pobudzenie psychoruchowe, stany splątania i drażliwości.

W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: depersonalizacja (poczucie zmiany osobowości), derealizacja (zmiana odbioru rzeczywistości), przeczulica słuchowa, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, omamy lub napady padaczkowe. Nasilenie objawów zespołu odstawiennego zależy od czasu stosowania i dawki leku. U pacjentów stosujących duże dawki leku lub stosujących lek dłużej niż 4 tygodnie, lek należy odstawiać pod kontrolą lekarza, stopniowo zmniejszając dawki.

Estazolam należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów w przebiegu chorób psychicznych oraz u pacjentów po kuracjach odtruwających po przedawkowaniu, np. narkotyków. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby, z niewydolnością nerek oraz u pacjentów powyżej 65 lat. U tych pacjentów zalecane jest zmniejszenie dawki początkowej i indywidualne ustalenie dawki w zależności od stanu pacjenta. U pacjentów w podeszłym wieku nasila się ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza zaburzeń orientacji i koordynacji ruchowej. Estazolam może nasilać niewydolność oddechową; należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami oddychania i stosować najmniejsze zalecane dawki.

Lek należy odstawić w przypadku wystąpienia reakcji paradoksalnych (stany pobudzenia psychoruchowego, bezsenność, drażliwość, urojenia, koszmary nocne, omamy, psychozy, zmiana zachowania). Lek może powodować niepamięć następczą, zwłaszcza w przypadku braku 7-8 godzin snu po przyjęciu preparatu. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. W czasie długotrwałego stosowania estazolamu wskazane jest okresowe badanie krwi (morfologia z rozmazem) i analiza moczu. W trakcie leczenia estazolamem i do 3 dni po jego zakończeniu nie należy spożywać żadnych napojów alkoholowych. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Działania niepożądaneLek jest na ogół dobrze tolerowany. Większe dawki Estazolamu mogą spowodować uczucie senności i zmęczenia. U osób starszych może wystąpić niepokój, splątanie umysłowe i niezborność ruchów, a także stany podniecenia. Wymienione objawy sygnalizują, że dawka leku jest zbyt duża. W razie wystąpienia tych symptomów należy skontaktować się z lekarzem.


* Senność,
* czasem reakcje paradoksalne (stany pobudzenia, agresywność - częściej u osób w wieku podeszłym),
* ataksja,
* zawroty głowy,
* obniżenie napięcia mięśni,
* alergiczne odczyny skórne,
* objawy abstynencyjne (po nagłym odstawieniu leku; niepokój, drżenia, nudności, wymioty, rzadko drgawki miokloniczne).


Jak każdy lek, ESTAZOLAM może powodować działania niepożądane.

Senność w czasie dnia, bóle głowy, ospałość, zawroty głowy, astenia (zmniejszona wydolność czynnościowa organizmu), zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, lęk, zaburzenia koordynacji, nudności, znużenie, złe samopoczucie, ogólne osłabienie, nerwowość, zaburzenia myślenia, dezorientacja, wydłużenie czasu reakcji.

Inne, rzadko występujące działania niepożądane obserwowane w czasie stosowania leku: kołatanie serca, zmiana apetytu, wymioty, wzdęcia, zwiększone pragnienie, skurcze mięśni, bóle stawów i mięśni, niepamięć następcza, apatia, labilność emocjonalna, zaburzenia snu, kaszel, astma, wysypka, pokrzywka, zaburzenia widzenia, zmiana smaku, zaburzenia miesiączkowania, sporadycznie arytmia serca, omdlenie, zmiany obrazu krwi (leukopenia, agranulocytoza), zmiana masy ciała, ataksja, zmniejszenie libido (zmniejszenie popędu płciowego), reakcje paradoksalne.

Długotrwałe stosowanie leku może spowodować fizyczne i psychiczne uzależnienie. Nagłe odstawienie leku po długotrwałym stosowaniu może powodować wystąpienie objawów zespołu odstawiennego.
U osób w podeszłym wieku mogą wystąpić objawy neurologiczne (uczucie znużenia, zaburzenia koordynacji ruchów, zaburzenia napięcia mięśni szkieletowych). Objawy te mogą być przyczyną upadku chorych i niebezpiecznych złamań kości.

U niektórych osób w czasie stosowania leku ESTAZOLAM mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Zazwyczaj dawka nasenna dla pacjenta dorosłego wynosi 1 tabletka na pół godziny przed snem. Pacjentom w podeszłym wieku stosuje się połowę dawki, tj. pół tabletki.


Doustnie.
W leczeniu zaburzeń snu, zwykle 2 mg przed snem; u osób w podeszłym wieku 1 mg.
W leczeniu zaburzeń nerwicowych 4-6 mg dziennie. Po długim zażywaniu leku - odstawiać powoli.


Dawkę leku lekarz dobiera indywidualnie, w zależności od wieku i reakcji pacjenta na lek.
W leczeniu zaburzeń snu: zalecana dawka początkowa 1 do 2 mg (1/2 - 1 tabletka) 30 minut przed snem.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat): dawkę leku należy zmniejszyć o połowę.

Pacjenci z niewydolnością wątroby i (lub) nerek: zalecane jest zmniejszenie dawki leku.
Leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej zalecanej dawki.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Dzieci:
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania estazolamu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat nie zostały ustalone.

Preparatu nie należy odstawiać nagle, konieczna jest zawsze stopniowa redukcja dawki.
W przypadku wrażenia że działanie leku ESTAZOLAM jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.


W przypadku pominięcia dawki leku ESTAZOLAM:
W przypadku pominięcia dawki leku nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

WskazaniaKrótkotrwałe leczenie zaburzeń snu: trudności z zasypianiem, płytki sen, bezsenność różnego pochodzenia, a w szczególności związana ze stanami nadmiernego napięcia nerwowego i lękowymi.
Lek ESTAZOLAM wskazany jest do stosowania w:
doraźnym i krótkotrwałym leczeniu zaburzeń snu (trudności z zasypianiem, częste przebudzenia nocne, wczesne przebudzenia poranne).

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na lek,
* porfiria,
* miastenia,
* ciężka niewydolność oddechowa.
* Ostrożnie w niewydolności nerek i wątroby.
* Na działanie estazolamu szczególnie wrażliwi są chorzy w wieku podeszłym.

InterakcjeNasila działanie środków wpływających depresyjnie na o.u.n. oraz środków zwiotczających mięśnie, potęguje działanie alkoholu na o.u.n.


Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Alkohol nasila działanie nasenne estazolamu oraz zwiększa ryzyko wystąpienia reakcji paradoksalnych (pobudzenie psychoruchowe, agresywność, drażliwość).

Estazolam nasila działanie środków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (środków do znieczulenia ogólnego, neuroleptyków, leków przeciwhistaminowych, wykazujących działanie uspokajające, a także środków nasennych, przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych, przeciwpadaczkowych), zwiększa euforyzujące działanie opioidowych leków przeciwbólowych, zwiększając ryzyko uzależnienia psychicznego.

Leki hamujące układ cytochromu P450 (np. cymetydyna, erytromycyna) mogą nasilać działanie pochodnych benzodiazepiny. Doustne leki antykoncepcyjne przyspieszają metabolizm estazolamu; jednoczesne stosowanie tych leków może osłabiać działanie estazolamu.

Palenie tytoniu osłabia działanie leku.

PrzedawkowanieKażde przedawkowanie wymaga interwencji lekarskiej.
Objawy przedawkowania estazolamu:
Senność, stany splątania (dezorientacja), zaburzenia koordynacji (ataksja), niedociśnienie, zaburzenia czynności oddechowej, rzadko śpiączka. Zagrożenie dla życia mogą stanowić zatrucia mieszane estazolamem i alkoholem lub estazolamem i innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. W przypadku zatrucia estazolamem należy wywołać wymioty (pod warunkiem zachowanej przytomności) oraz podać węgiel aktywowany. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuW czasie stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ciąża i karmienieIstnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie należy zażywać leku w okresie ciąży. Preparat przenika do mleka matki, lecz jego oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy jednak omówić z lekarzem.


Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.

PrzechowywaniePreparat należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej tj. od 15° C do 25° C. Chronić od światła. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Opakowaniatabletki 2 mg a 20 szt.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
cellulit problem z cellulitem kolagen na stawy produkty na dziąsła zmarszczki cellulit problemy z dziąsłami piękne ciało produkty na dziąsła powiększanie piersi kolagen na odporność paradontoza produkty na piersi kolagen na piersi produkty na paznokcie kolagen na piersi preparaty na ładne ciało łagodzenie zmarszczek produkty na dziąsła piękna cera wzmocnienie dziąseł i zębów produkty na paradontozę paradontoza młody wygląd paradontoza problem z cellulitem piękna cera sport dla aktywnych cera piękne ciało redukcja zmarszczek kolagen na piersi redukcja zmarszczek młody wygląd sport dla aktywnych produkty na dziąsła łagodzenie zmarszczek produkty na włosy cellulit łagodzenie zmarszczek preparaty na naczynka krwionośne produkty na paznokcie najlepszy kolagen
piękna cera łagodzenie zmarszczek wzmocnienie bioder ładna cera najlepszy kolagen kolagen na piersi piękne paznokcie wzmocnienie dziąseł i zębów produkty na odporność kolagen na piersi piękna cera cellulit ranking kolagen jędrna skóra jędrne piersi wzmocnienie dziąseł i zębów wartościowy kolagen redukcja zmarszczek kolagen piękna cera łagodzenie zmarszczek jędrne piersi wzmocnienie dziąseł i zębów bóle stawów produkty na włosy problem z cellulitem menopauza problemy z dziąsłami problem z cellulitem ładna cera wzmocnienie dziąseł i zębów bóle stawów produkty dla sportowców powiększanie piersi wzmocnienie bioder produkty na włosy produkty na paznokcie wzmocnienie bioder ładna cera piękne paznokcie produkty dla sportowców piękna cera łagodzenie zmarszczek wartościowy kolagen
design by anauk group ® © 2000 & 2019