anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH ICD9

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

Zabiegi w zakresie układu nerwowego
Zabiegi w zakresie układu wydzielania wewnętrznego
Zabiegi w zakresie oka
Zabiegi w zakresie ucha
Zabiegi w zakresie nosa, jamy ustnej i gardła
Zabiegi w zakresie ukladu oddechowego
Zabiegi w zakresie układu sercowo naczyniowego
Zabiegi w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego
Zabiegi w zakresie układu trawiennego
Zabiegi w zakresie układu moczowego
Zabiegi w zakresie męskich narządów płciowych
Zabiegi w zakresie żeńskich narządów płciowych
Operacje i zabiegi położnicze
Zabiegi w zakresie układu mięśniowo szkieletowego
Zabiegi na powłokach ciała
Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne różne
Hasła zaczynające się na 'Zabiegi w zakresie ukladu oddechowego' (pasujących wzorców 153):
30Wycięcie krtani
30.0Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki krtani
30.01Marsupializacja torbieli krtani
30.09Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki krtani - inne
30.1Hemilaryngektomia
30.2Inna częściowa laryngektomia
30.21Wycięcie nagłośni
30.22Wycięcie strun głosowych
30.29Częściowa laryngektomia - inne
30.3Całkowita laryngektomia
30.31Blokowe wycięcie krtani z tyroidektomią z jednoczasową tracheostomią
30.32Wycięcie krtani i gadła
30.39Całkowita laryngektomia - inne
30.4Radykalna laryngektomia
31Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy
31.0Wstrzyknięcie do krtani
31.01Wstrzyknięcie materiału chemicznie obojętnego do krtani lub strun głosowych
31.09Wstrzyknięcie do krtani - inne
31.1Tracheostomia czasowa
31.2Tracheostomia stała
31.21Tracheostomia śródpiersiowa
31.29Tracheostomia stała - inne
31.3Nacięcie krtani|tchawicy - inne
31.4Zabiegi diagnostyczne w zakresie krtani i tchawicy
31.41Wziernikowanie tchawicy przez tracheostomię
31.42Wziernikowanie krtani|tchawicy - inne
31.43Endoskopowa biopsja krtani
31.44Endoskopowa biopsja tchawicy
31.45Otwarta biopsja krtani lub tchawicy
31.48Inne zabiegi diagnostyczne krtani
31.49Inne zabiegi diagnostyczne tchawicy
31.5Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki krtani
31.6Zabiegi naprawcze krtani
31.61Szycie rany krtani
31.62Zamknięcie przetoki krtani
31.63Kontrola laryngostomii
31.64Zaopatrzenie złamania krtani
31.69Inne zabiegi naprawcze krtani
31.7Zabiegi naprawcze i plastyczne tchawicy
31.71Szycie rany tchawicy
31.72Zamknięcie zewnętrznej przetoki tchawicy
31.73Zamknięcie przetoki tchawicy - inne
31.74Rewizja tracheostomii
31.75Rekonstrukcja tchawicy i wytworzenie sztucznej krtani
31.79Inne operacje naprawcze i plastyczne tchawicy
31.9Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy
31.91Przecięcie nerwu krtaniowego
31.92Usunięcie zrostów tchawicy i|lub krtani
31.93Wymiana rurki wewnątrzkrtaniowej lub wewnątrztchawiczej
31.94Wstrzyknięcie dotchawicze leków
31.95Wytworzenie przetoki tchawiczo-przełykowej
31.98Inne operacje krtani
31.99Inne operacje tchawicy
32Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli
32.0Miejscowe usunięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki oskrzela
32.01Endoskopowe wycięcie|zniszczenie zmiany (tkanki) oskrzela
32.09Miejscowe wycięcie|zniszczenie zmiany|tkanki oskrzela - inne
32.1Inne wycięcia oskrzela
32.11Szeroka rękawowa resekcja oskrzela
32.19Wycięcie oskrzela - inne
32.2Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki płuca i oskrzela
32.21Plikacja pęcherza rozedmowego
32.28Endoskopowe wycięcie|zniszczenie zmiany|tkanki płuca
32.29Zniszczenie lokalnej zmiany płuca - inne
32.3Segmentowa resekcja płuca
32.4Usunięcie płata płucnego
32.41Lobektomia z wycięciem segmentu drugiego płata
32.49Usunięcie płata płucnego - inne
32.5Całkowite usunięcie płuca
32.51Wycięcie płuca BNO
32.52Wycięcie płuca z rozdzieleniem śródpiersia
32.59Całkowite usunięcie płuca - inne
32.6Radykalna resekcja struktur klatki piersiowej
32.9Inne wycięcia płuc
33Inne zabiegi w zakresie płuc i oskrzeli
33.0Nacięcie oskrzela
33.1Nacięcie płuca
33.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie płuca i oskrzela
33.21Bronchoskopia przez przetokę
33.22Bronchoskopia fiberoskopowa
33.23Inne bronchoskopie
33.24Endoskopowa biopsja oskrzela
33.25Otwarta biopsja oskrzela
33.26Przezskórna igłowa biopsja płuca
33.27Zamknięta endoskopowa biopsja płuca
33.28Otwarta biopsja płuca
33.29Zabiegi diagnostyczne na płucach i oskrzelach - inne
33.3Chirurgiczne zapadnięcie płuca
33.31Zniszczenie nerwu przeponowego dla zapadnięcia płuca
33.32Odma opłucnowa dla zapadnięcia płuca
33.33Odma otrzewnowa dla zapadnięcia płuca
33.34Torakoplastyka
33.39Chirurgiczne zapadnięcie płuca - inne
33.4Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie płuca i oskrzela
33.41Szycie rany oskrzela
33.42Zamknięcie przetoki oskrzelowej
33.43Zamknięcie rany płuca
33.48Zabiegi naprawcze i plastyczne oskrzeli - inne
33.49Zabiegi naprawcze i plastyczne płuca - inne
33.5Przeszczep płuca
33.50Przeszczep płuca nieokreślony dodatkowo
33.51Przeszczep jednego płuca
33.52Przeszczep obu płuc
33.6Przeszczep płuc i serca
33.9Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela
33.91Rozszerzanie oskrzela
33.92Podwiązanie oskrzela
33.93Nakłucie płuca
33.98Inne operacje na oskrzelu
33.99Operacje płuc - inne
34Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony
34.0Nacięcie ściany klatki piersiowej i opłucnej
34.01Nacięcie ściany klatki piersiowej
34.02Torakotomia zwiadowcza
34.03Retorakotomia przez ranę operacyjną
34.04Wprowadzenie drenu do jamy opłucnej przez międzyżebrze
34.05Utworzenie przetoki opłucnowo-otrzewnowej
34.09Nacięcia opłucnej - inne
34.1Nacięcie śródpiersia
34.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony
34.21Torakoskopia przezopłucnowa
34.22Wziernikowanie śródpiersia (mediastinoskopia)
34.23Biopsja ściany klatki piersiowej
34.24Biopsja opłucnej
34.25Przezskórna igłowa biopsja śródpiersia
34.26Otwarta biopsja śródpiersia
34.27Biopsja przepony
34.28Zabiegi diagnostyczne ściany klatki piersiowej, opłucnej i przepony - inne
34.29Zabiegi diagnostyczne śródpiersia - inne
34.3Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki śródpiersia
34.4Zniszczenie lub wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej (z usunięciem żeber)
34.5Częściowe wycięcie opłucnej
34.51Dekortykacja płuca
34.59Inne wycięcia opłucnej
34.6Skaryfikacja opłucnej
34.7Zabieg naprawczy w zakresie ściany klatki piersiowej
34.71Szycie rany ściany klatki piersiowej
34.72Zamknięcie torakostomii
34.73Zamknięcie przetoki klatki piersiowej - inne
34.74Naprawa zniekształcenia klatki piersiowej
34.79Zabiegi naprawcze ściany klatki piersiowej - inne
34.8Operacje w zakresie przepony
34.81Wycięcie zmiany lub tkanki przepony
34.82Szycie rany przepony
34.83Zamknięcie przetoki przepony
34.84Inne zabiegi naprawcze przepony
34.85Wszczepienie rozrusznika przeponowego
34.89Operacje przepony - inne
34.9Inne operacje w zakresie klatki piersiowej
34.91Nakłucie klatki piersiowej
34.92Wstrzyknięcie do jamy opłucnowej
34.93Zabieg naprawczy opłucnej
34.99Operacje klatki piersiowej - inne

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
mocne stawy - KOLAGEN_cito wyścigi samochodowe - KOLAGEN_cito toczenie się w plastikowej kuli - KOLAGEN_cito cera - KOLAGEN_cito wspinaczka - KOLAGEN_cito skoki na bungee - KOLAGEN_cito produkty na dziąsła - KOLAGEN_cito problem z cellulitem - KOLAGEN_cito
jedzenie lodów szałwia - Cukierki_Szalwiowe na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla całej rodziny - szałwia - Cukierki_Szalwiowe pastylki amolowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe
ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe
nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe
na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe
ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa
ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez
na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe
w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe
cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe
górskie spływy kajakowe - Dezodorant_SuperDeo boks - Dezodorant_SuperDeo judo - Dezodorant_SuperDeo golf - Dezodorant_SuperDeo rzut dyskiem - Dezodorant_SuperDeo jazda na rolkach - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z akwalungiem - Dezodorant_SuperDeo dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2019