anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'A' (pasujących wzorców 459):
A00Cholera
A00.0Cholera wywołana przecinkowcem klasycznym Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae
A00.1Cholera wywołana przecinkowcem Vibrio cholerae 01, biotyp El-Tor
A00.9Cholera, nie określona
A01Dur brzuszny i dury rzekome
A01.0Dur brzuszny
A01.1Dur rzekomy A
A01.2Dur rzekomy B
A01.3Dur rzekomy C
A01.4Dur rzekomy, nie określony
A02Inne zakażenia wywołane pałeczkami Salmonella
A02.0Zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki Salmonella
A02.1Posocznica wywołana pałeczkami Salmonella
A02.2Umiejscowione zakażenia pałeczkami Salmonella
A02.8Inne określone zakażenia pałeczkami Salmonella
A02.9Zakażenia pałeczkami Salmonella, nie określone
A03Zakażenia wywołane pałeczkami Shigella (szigeloza)
A03.0Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella dysenteriae
A03.1Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella flexneri
A03.2Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella boydii
A03.3Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella sonnei
A03.8Inne szigelozy
A03.9Szigeloza, nie określona
A04Inne bakteryjne zakażenia jelitowe
A04.0Zakażenia Escherichia coli enteropatogenną
A04.1Zakażenie Escherichia coli enterotoksyczną
A04.2Zakażenie Escherichia coli enteroinwazyjną
A04.3Zakażenie Escherichia coli enterokrwotoczną
A04.4Inne jelitowe zakażenia Escherichia coli
A04.5Zapalenie jelit wywołane przez Campylobacter
A04.6Zapalenie jelit wywołane przez Yersinia enterocolitica
A04.7Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Clostridium difficile
A04.8Inne określone zakażenia bakteryjne jelit
A04.9Zakażenie bakteryjne jelit, nie określone
A05Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe
A05.0Zatrucie pokarmowe gronkowcowe
A05.1Zatrucie jadem kiełbasianym
A05.2Zatrucie pokarmowe wywołane przez laseczkę Clostridium perfringens (Clostridium welchii)
A05.3Zatrucie pokarmowe wywołane przez Vibrio parahemolyticus
A05.4Zatrucie pokarmowe wywołane przez Bacillus cereus
A05.8Inne określone bakteryjne zatrucie pokarmowe
A05.9Bakteryjne zatrucie pokarmowe, nie określone
A06Pełzakowica
A06.0Pełzakowa czerwonka ostra
A06.1Pełzakowica jelitowa przewlekła
A06.2Pełzakowy nieżyt jelita grubego, nieczerwonkowy
A06.3Guzowate nacieczenie ściany jelita
A06.4Pełzakowy ropień wątroby
A06.5Pełzakowy ropień płuc (J99.8*)
A06.6Pełzakowy ropień mózgu (G07*)
A06.7Pełzakowica skórna
A06.8Pełzakowe zakażenie umiejscowione gdzie indziej
A06.9Pełzakowica, nie określona
A07Zakażenia jelitowe wywołane przez inne pierwotniaki
A07.0Szparkoszyca [balantydioza]
A07.1Giardiaza (lamblioza)
A07.2Kryptosporydioza
A07.3Izosporydoza
A07.8Inne określone choroby jelit wywołane przez pierwotniaki
A07.9Choroby jelit wywołane przez pierwotniaki, nie określone
A08Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe
A08.0Nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy
A08.1Ostra gastroenteropatia wywołana przez czynnik Norwalk
A08.2Nieżyt jelitowy wywołany przez adenowirusy
A08.3Nieżyt jelitowy wywołany przez inne wirusy
A08.4Zakażenia wirusowe jelit, nie określone
A08.5Inne określone zakażenia jelit
A09Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu
A15Gruźlica układu oddechowego, bakteriologicznie i histologicznie potwierdzona
A15.0Gruźlica płuc, potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, z posiewem lub bez posiewu
A15.1Gruźlica płuc potwierdzona wyłącznie posiewem
A15.2Gruźlica płuc potwierdzona histologicznie
A15.3Gruźlica płuc potwierdzona nieokreślonymi sposobami
A15.4Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.5Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.6Gruźlicze zapalenie opłucnej, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie
A15.7Pierwotna gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.8Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie
A15.9Gruźlica układu oddechowego nie określona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A16Gruźlica układu oddechowego, nie potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A16.0Gruźlica płuc, bakteriologicznie i histologicznie ujemna
A16.1Gruźlica płuc, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono
A16.2Gruźlica płuc, bez wzmiankowania o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.3Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.4Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.5Gruźlicze zapalenie opłucnej, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.7Pierwotna gruźlica układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.8Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.9Gruźlica układu oddechowego, nie określona, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A17Gruźlica układu nerwowego
A17.0Gruźlicze zapalenie opon mózgowych (G01*)
A17.1Gruźliczak oponowy (G07*)
A17.8Inne postacie gruźlicy układu nerwowego
A17.9Gruźlica układu nerwowego, nie określona (G99.8*)
A18Gruźlica innych narządów
A18.0Gruźlica kości i stawów
A18.1Gruźlica układu moczowo-płciowego
A18.2Gruźlicza obwodowa limfadenopatia
A18.3Gruźlica jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych
A18.4Gruźlica skóry i tkanki podskórnej
A18.5Gruźlica oka
A18.6Gruźlica ucha
A18.7Gruźlica nadnerczy (E35.1*)
A18.8Gruźlica innych określonych narządów
A19Gruźlica prosówkowa
A19.0Gruźlica prosówkowa ostra o pojedynczej określonej lokalizacji
A19.1Gruźlica prosówkowa ostra o wielomiejscowej lokalizacji
A19.2Gruźlica prosówkowa ostra, nie określona
A19.8Inne postacie gruźlicy prosówkowej
A19.9Gruźlica prosówkowa, nie określona
A20Dżuma
A20.0Dżuma dymienicza
A20.1Dżuma skóry i tkanki podskórnej
A20.2Dżuma płucna
A20.3Zapalenie opon mózgowych (dżumowe)
A20.7Dżuma posocznicowa
A20.8Inne postacie dżumy
A20.9Dżuma, nie określona
A21Tularemia
A21.0Tularemia, postać wrzodziejąco-węzłowa
A21.1Tularemia, postać oczno-węzłowa
A21.2Tularemia płucna
A21.3Tularemia, postać żołądkowo-jelitowa
A21.7Tularemia uogólniona
A21.8Inne formy tularemii
A21.9Tularemia, nie określona
A22Wąglik
A22.0Wąglik skórny
A22.1Wąglik płucny
A22.2Wąglik jelitowy
A22.7Posocznica wąglikowa
A22.8Inne postacie wąglika
A22.9Wąglik, nie określony
A23Bruceloza
A23.0Bruceloza wywołana pałeczką maltańską [Br.melitensis]
A23.1Bruceloza wywołana pałeczką ronienia krów [Br.abortus var.bovis]
A23.2Bruceloza wywołana pałeczką ronienia świń [Br.abortus var.suis]
A23.3Bruceloza wywołana pałeczką psią [Br.canis]
A23.8Inne postacie brucelozy
A23.9Bruceloza, nie określona
A24Nosacizna i melioidoza
A24.0Nosacizna
A24.1Ostra i piorunująca postać melioidozy
A24.2Podostra i przewlekła postać melioidozy
A24.3Inne postacie melioidozy
A24.4Melioidoza, nie określona
A25Gorączka szczurza [choroba od ukąszenia przez szczura]
A25.0Krętkowica (spiriloza)
A25.1Streptobaciloza (choroba wywołana przez Streptobacillus)
A25.9Gorączka szczurza, nie określona
A26Różyca
A26.0Różyca skórna
A26.7Posocznica wywołana włoskowcami różycy
A26.8Inne formy różycy
A26.9Różyca, nie określona
A27Krętkowica [leptospiroza]
A27.0Żółtaczkowo-krwotoczna postać leptospirozy
A27.8Inne formy leptospirozy
A27.9Leptospiroza, nie określona
A28Inne bakteryjne choroby odzwierzęce, niesklasyfikowane gdzie indziej
A28.0Zakażenie wywołane przez pałeczki Pasteurella (pastereloza)
A28.1Choroba kociego pazura
A28.1Jersinioza pozajelitowa
A28.8Inna określona bakteryjna choroba odzwierzęca, niesklasyfikowana gdzie indziej
A28.9Bakteryjna choroba odzwierzęca, nie określona
A30Trąd [choroba Hansena]
A30.0Trąd, nie określony
A30.1Trąd tuberkuloidowy
A30.2Trąd graniczny tuberkuloidowy
A30.3Trąd graniczny
A30.4Trąd graniczny lepromatyczny
A30.5Trąd lepromatyczny
A30.8Inne postacie trądu
A30.9Trąd, nie określony
A31Zakażenia wywołane przez inne prątki
A31.0Płucne zakażenia prątkowe
A31.1Skórne zakażenia prątkowe
A31.8Inne zakażenia prątkowe
A31.9Zakażenie prątkowe, nie określone
A32Listerioza
A32.0Listerioza skórna
A32.1Listeriozowe zapalenie opon mózgowych oraz zapalenie opon mózgowych i mózgu
A32.7Posocznica listeriozowa
A32.8Inne postacie listeriozy
A32.9Listerioza, nie określona
A33Tężec noworodków
A34Tężec położniczy
A35Inne postacie tężca
A36Błonica
A36.0Błonica gardła
A36.1Błonica nosowo-gardłowa
A36.2Błonica krtani
A36.3Błonica skóry
A36.8Inne postacie błonicy
A36.9Błonica, nie określona
A37Krztusiec
A37.0Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca [Bordetella pertussis]
A37.1Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca rzekomego [Bordetella parapertussis]
A37.8Krztusiec wywołany przez inne gatunki pałeczki krztuśca [Bordetella]
A37.9Krztusiec, nie określony
A38Szkarlatyna
A39Zapalenie wywołane dwoinką nagminnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych [Neisseria meningitidis]
A39.0Zapalenie meningokokowe opon mózgowych (G01*)
A39.1Zespół Waterhouse'a-Friderichsena (E35.1*)
A39.2Ostra posocznicza meningokokowa
A39.3Przewlekła posocznica meningokokowa
A39.4Posocznica meningokokowa, nie określona
A39.5Meningokokowa choroba serca
A39.8Inne zakażenia meningokokowe
A39.9Zakażenie meningokokowe, nie określone
A40Posocznica paciorkowcowa
A40.0Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy A
A40.1Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy B
A40.2Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy D
A40.3Posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniae
A40.8Inne posocznice paciorkowcowe
A40.9Posocznica paciorkowcowa, nie określona
A41Inne posocznice
A41.0Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus
A41.1Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce
A41.2Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowce
A41.3Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzae
A41.4Posocznica wywołana przez beztlenowce
A41.5Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne
A41.8Inna posocznica, nie określona
A41.9Posocznica, nie określona
A42Promienica
A42.0Promienica płucna
A42.1Promienica brzuszna
A42.2Promienica szyjno-twarzowa
A42.7Posocznica promienicza
A42.8Inne postacie promienicy
A42.9Promienica, nie określona
A43Nokardioza
A43.0Nokardioza płucna
A43.1Nokardioza skórna
A43.8Inne postacie nokardiozy
A43.9Nokardioza, nie określona
A44Bartoneloza
A44.0Bartoneloza układowa
A44.1Bartoneloza skórna i śluzówkowo-skórna
A44.8Inne postacie bartonelozy
A44.9Bartoneloza, nie określona
A46Róża
A48Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej
A48.0Zgorzel gazowa
A48.1Choroba legionistów
A48.2Choroba legionistów bez objawów zapalenia płuc [Gorączka Pontiac]
A48.3Zespół wstrząsu toksycznego
A48.4Gorączka plamicowa brazylijska
A48.8Inne określone choroby bakteryjne
A49Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym
A49.0Zakażenie gronkowcowe, nie określone
A49.1Zakażenie paciorkowcowe, nie określone
A49.2Zakażenie wywołane przez pałeczkę Haemophilus influenzae, nie określone
A49.3Zakażenia wywołane przez mikoplazmy
A49.8Inne zakażenia bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym
A49.9Zakażenia bakteryjne, nie określone
A50Kiła wrodzona
A50.0Kiła wrodzona wczesna objawowa
A50.1Kiła wrodzona wczesna utajona
A50.2Kiła wrodzona wczesna, nie określona
A50.3Kiłowa wrodzona późna okulopatia
A50.4Kiła późna układu nerwowego [kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego]
A50.5Inne postacie kiły wrodzonej późnej objawowej
A50.6Kiła wrodzona późna utajona
A50.7Kiła wrodzona późna, nie określona
A50.9Kiła wrodzona, nie określona
A51Kiła wczesna
A51.0Kiła pierwotna w obrębie narządów płciowych
A51.1Kiła pierwotna w obrębie odbytu
A51.2Kiła pierwotna o innym umiejscowieniu
A51.3Kiła wtórna skóry i błon śluzowych
A51.4Inne postacie kiły wtórnej
A51.5Kiła wczesna utajona
A51.9Kiła wczesna, nie określona
A52Kiła późna
A52.0Kiła układu krążenia
A52.1Kiła objawowa układu nerwowego
A52.2Kiła bezobjawowa układu nerwowego
A52.3Kiła układu nerwowego, nie określona
A52.7Inne postacie kiły późnej objawowej
A52.8Kiła późna utajona
A52.9Kiła późna, nie określona
A53Inne postacie kiły i kiła nie określona
A53.0Kiła utajona nie określona, tak wczesna jak i późna
A53.9Kiła, nie określona
A54Rzeżączka [zakażenia rzeżączkowe]
A54.0Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia gruczołów przycewkowych lub dodatkowych
A54.1Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka ukladu moczowo-płciowego z ropniem gruczołów przycewkowych i dodatkowych
A54.2Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rzeżączkowe zakażenia układu moczowo-płciowego
A54.3Rzeżączkowe zakażenie narządu wzroku
A54.4Rzeżączkowe zakażenie układu kostno-mięśniowego
A54.5Rzeżączkowe zapalenie gardła
A54.6Rzeżączkowe zakażenie odbytu i odbytnicy
A54.8Inne zakażenia rzeżączkowe
A54.9Zakażenie rzeżączkowe, nie określone
A55Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie
A56Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie
A56.0Zakażenia dolnego odcinka układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie
A56.1Zakażenia otrzewnej miednicy i innych narządów układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie
A56.2Zakażenia układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie, nie określone
A56.3Zakażenie odbytu i odbytnicy wywołane przez Chlamydie
A56.4Zakażenie gardła wywołane przez Chlamydie
A56.8Zakażenie umiejscowione gdzie indziej, przenoszone drogą płciową, wywołane przez Chlamydie
A57Wrzód weneryczny
A58Ziarniniak pachwinowy
A59Rzęsistkowica
A59.0Rzęsistkowica narządów moczowo-płciowych
A59.8Rzęsistkowica umiejscowiona gdzie indziej
A59.9Rzęsistkowica, nie określona
A60Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej
A60.0Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie narządów płciowych i układu moczowo-płciowego
A60.1Opryszczkowe zakażenie skóry okolicy odbytowej oraz odbytnicy
A60.9Opryszczkowe zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej, nie określone
A63Inne choroby przenoszone głównie drogą płciową niesklasyfikowane gdzie indziej
A63.0Brodawki okolicy odbytowej (płciowe) - kłykciny kończyste
A63.8Inne określone choroby przenoszone głównie drogą płciową
A64Choroby przenoszone drogą płciową, nie określone
A65Kiła nieweneryczna
A66Malinica [jagodzica]
A66.0Zmiana pierwotna malinicza
A66.1Malinicze brodawki i sączące pęknięcia szczelinowate
A66.2Inne malinicze wczesne objawy skórne
A66.3Nadmierne rogowacenie malinicze
A66.4Malinicze guzy, kilaki i owrzodzenia
A66.5Gangoza
A66.6Zmiany malinicze w kościach i stawach
A66.7Inne objawy malinicy
A66.8Malinica utajona
A66.9Malinica, nie określona
A67Pinta [carate]
A67.0Pierwotne zmiany pinty
A67.1Zmiany pośrednie pinty
A67.2Zmiany późne pinty
A67.3Zmiany mieszane pinty
A67.9Pinta, nie określona
A68Gorączka powrotna
A68.0Gorączka powrotna przenoszona przez wszy
A68.1Gorączka powrotna przenoszona przez kleszcze
A68.9Gorączka powrotna, nie określona
A69Inne choroby wywołane przez krętki
A69.0Wrzodziejąco-martwicze zapalenie jamy ustnej
A69.1Inne zakażenia Vincenta
A69.2Choroba z Lyme
A69.8Inne określone zakażenia wywołane przez krętki
A69.9Inne zakażenia wywołne przez krętki, nie określone
A70Zakażenia Chlamydia psittaci
A71Jaglica
A71.0Okres początkowy, wstępny jaglicy
A71.1Jaglica czynna
A71.9Jaglica, nie określona
A74Inne choroby wywołane przez Chlamydie
A74.0Zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydie (H13.1*)
A74.8Inne choroby wywołane przez Chlamydie
A74.9Zakażenia wywołane przez Chlamydie, nie określone
A75Dur wysypkowy
A75.0Dur wysypkowy epidemiczny przenoszony przez wszy wywołany przez Rickettsia prowazekii
A75.1Dur wysypkowy nawrotowy [Choroba Brilla]
A75.2Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia typhi
A75.3Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia tsutsugamushi
A75.9Dur wysypkowy, nie określony
A77Gorączka plamista [riketsjozy przenoszone przez kleszcze]
A77.0Gorączka plamista wywołana przez Rickettsia rickettsii
A77.1Gorączka plamista wywołana przez Rickettsia conorii
A77.2Dur plamisty wywołany przez Rickettsia siberica
A77.3Dur plamisty wywołany przez Rickettsia australis
A77.8Inne dury plamiste
A77.9Dur plamisty, nie określony
A78Gorączka Q
A79Inne riketsjozy
A79.0Gorączka wołyńska [okopowa]
A79.1Ospa riketsjowa wywołana przez Rickettsia akari
A79.8Inne określone riketsjozy
A79.9Riketsjoza, nie określona
A80Ostre nagminne porażenie dziecięce
A80.0Ostre nagminne porażenie poszczepienne
A80.1Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, importowany
A80.2Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, tubylczy
A80.3Inne i nieokreślone postacie ostrego nagminnego porażenia dziecięcego,
A80.4Ostre nagminne porażenie dziecięce - postać nieporażenna
A80.9Ostre nagminne porażenie dziecięce, nie określone
A81Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego
A81.0Choroba Jacoba-Creutzfeldta
A81.1Podostre stwardniające zapalenie mózgu
A81.2Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia
A81.8Inne zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego
A81.9Zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego, nie określone
A82Wścieklizna
A82.0Wścieklizna leśna
A82.1Wścieklizna miejska
A82.9Wścieklizna, nie określona
A83Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary
A83.0Japońskie zapalenie mózgu
A83.1Zachodnie końskie zapalenie mózgu
A83.2Wschodnie końskie zapalenie mózgu
A83.3Zapalenie mózgu St.Louis
A83.4Australijskie zapalenie mózgu
A83.5Kalifornijskie zapalenie mózgu
A83.6Choroba wywołana przez wirus Rocio
A83.8Inne wirusowe zapalenia mózgu przenoszone przez komary
A83.9Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary, nie określone
A84Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
A84.0Dalekowschodnie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze [rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu]
A84.1Środkowoeuropejskie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
A84.8Inne zapalenia mózgu przenoszone przez kleszcze
A84.9Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze, nie określone
A85Inne wirusowe zapalenia mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
A85.0Enterowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)
A85.1Adenowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)
A85.2Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez stawonogi, nie określone
A85.8Inne określone postacie wirusowego zapalenia mózgu
A86Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone
A87Wirusowe zapalenie opon mózgowych
A87.0Enterowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
A87.1Adenowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
A87.2Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowych
A87.8Inne wirusowe postacie zapalenia opon mózgowych
A87.9Wirusowe zapalenie opon mózgowych, nie określone
A88Inne wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
A88.0Enterowirusowa gorączka wysypkowa [wysypka bostońska]
A88.1Epidemiczne zawroty głowy (vertigo)
A88.8Inne określone postacie wirusowych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego
A89Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nie określone
A90Gorączka denga [denga klasyczna]
A91Gorączka krwotoczna denga
A92Inne wirusowe gorączki przenoszone przez komary
A92.0Choroba wywołana przez wirus Chikungunya
A92.1Gorączka o`nyong-nyong
A92.2Wenezuelska gorączka końska
A92.3Gorączka Zachodniego Nilu
A92.4Gorączka Doliny Riftu
A92.8Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez komary
A92.9Gorączka wirusowa przenoszona przez komary, nie określona
A93Inne gorączki wirusowe przenoszone przez komary niesklasyfikowane gdzie indziej
A93.0Choroba wywołana przez wirus Oropouche
A93.1Gorączka wywołana przez moskita (muchę piaskową) Phlebotomus
A93.2Gorączka kleszczowa Colorado
A93.8Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez stawonogi
A94Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi, nie określone
A95Żółta gorączka [żółta febra]
A95.0Leśna żółta gorączka
A95.1Żółta gorączka, postać miejska
A95.9Żółta gorączka, nie określona
A96Gorączka krwotoczna wywołana przez arenawirusy
A96.0Gorączka krwotoczna Junin
A96.1Gorączka krwotoczna Machupo
A96.2Gorączka Lassa
A96.8Inne arenowirusowe gorączki krwotoczne
A96.9Gorączka krwotoczna arenawirusowa, nie określona
A98Inne wirusowe gorączki krwotoczne niesklasyfikowane gdzie indziej
A98.0Gorączka krwotoczna krymsko-kongijska
A98.1Gorączka krwotoczna omska
A98.2Choroba lasu Kyasanur
A98.3Choroba wywołana przez wirus Marburg
A98.4Choroba wywołana przez wirus Ebola
A98.5Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym
A98.8Inne określone postacie wirusowych gorączek krwotocznych
A99Nieokreślona wirusowa gorączka krwotoczna

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
siatkówka - KOLAGEN_cito bieg z przeszkodami - KOLAGEN_cito bolące kości - KOLAGEN_cito najskuteczniejszy kolagen - KOLAGEN_cito wzmocnij stawy na nartach - KOLAGEN_cito rzut młotem - KOLAGEN_cito zapasy - KOLAGEN_cito rzut dyskiem - KOLAGEN_cito nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki verbena szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe skok w dal - Dezodorant_SuperDeo pływanie - Dezodorant_SuperDeo rzut młotem - Dezodorant_SuperDeo kajakarstwo - Dezodorant_SuperDeo najlepszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo chodzenie po jaskiniach - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z rurką - Dezodorant_SuperDeo narciarstwo - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2020