anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'A' (pasujących wzorców 459):
A00Cholera - Cholera
A00.0Cholera wywołana przecinkowcem klasycznym Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae - Cholera due to Vibrio cholerae 01, biovar cholerae
A00.1Cholera wywołana przecinkowcem Vibrio cholerae 01, biotyp El-Tor - Cholera due to Vibrio cholerae 01, biovar el tor
A00.9Cholera, nie określona - Cholera, unspecified
A01Dur brzuszny i dury rzekome - Typhoid and paratyphoid fevers
A01.0Dur brzuszny - Typhoid fever
A01.1Dur rzekomy A - Paratyphoid fever A
A01.2Dur rzekomy B - Paratyphoid fever B
A01.3Dur rzekomy C - Paratyphoid fever C
A01.4Dur rzekomy, nie określony - Paratyphoid fever, unspecified
A02Inne zakażenia wywołane pałeczkami Salmonella - Other salmonella infections
A02.0Zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki Salmonella - Salmonella gastroenteritis
A02.1Posocznica wywołana pałeczkami Salmonella - Salmonella septicemia
A02.2Umiejscowione zakażenia pałeczkami Salmonella - Localized salmonella infections
A02.8Inne określone zakażenia pałeczkami Salmonella - Other specified salmonella infections
A02.9Zakażenia pałeczkami Salmonella, nie określone - Salmonella infection, unspecified
A03Zakażenia wywołane pałeczkami Shigella (szigeloza) - Shigellosis
A03.0Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella dysenteriae - Shigellosis due to Shigella dysenteriae
A03.1Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella flexneri - Shigellosis due to Shigella flexneri
A03.2Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella boydii - Shigellosis due to Shigella boydii
A03.3Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella sonnei - Shigellosis due to Shigella sonnei
A03.8Inne szigelozy - Other shigellosis
A03.9Szigeloza, nie określona - Shigellosis, unspecified
A04Inne bakteryjne zakażenia jelitowe - Other bacterial intestinal infections
A04.0Zakażenia Escherichia coli enteropatogenną - Enteropathogenic Escherichia coli infection
A04.1Zakażenie Escherichia coli enterotoksyczną - Enterotoxigenic Escherichia coli infection
A04.2Zakażenie Escherichia coli enteroinwazyjną - Enteroinvasive Escherichia coli infection
A04.3Zakażenie Escherichia coli enterokrwotoczną - Enterohemorrhagic Escherichia coli infection
A04.4Inne jelitowe zakażenia Escherichia coli - Other intestinal Escherichia coli infections
A04.5Zapalenie jelit wywołane przez Campylobacter - Campylobacter enteritis
A04.6Zapalenie jelit wywołane przez Yersinia enterocolitica - Enteritis due to Yersinia enterocolitica
A04.7Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Clostridium difficile - Enterocolitis due to Clostridium difficile
A04.8Inne określone zakażenia bakteryjne jelit - Other specified bacterial intestinal infections
A04.9Zakażenie bakteryjne jelit, nie określone - Bacterial intestinal infection, unspecified
A05Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe - Other bacterial food-borne intoxications
A05.0Zatrucie pokarmowe gronkowcowe - Food-borne staphylococcal intoxication
A05.1Zatrucie jadem kiełbasianym - Botulism
A05.2Zatrucie pokarmowe wywołane przez laseczkę Clostridium perfringens (Clostridium welchii) - Food-borne Clostridium perfringens [Clostridium welchii] intoxication
A05.3Zatrucie pokarmowe wywołane przez Vibrio parahemolyticus - Food-borne Vibrio parahemolyticus intoxication
A05.4Zatrucie pokarmowe wywołane przez Bacillus cereus - Food-borne Bacillus cereus intoxication
A05.8Inne określone bakteryjne zatrucie pokarmowe - Other specified bacterial food-borne intoxications
A05.9Bakteryjne zatrucie pokarmowe, nie określone - Bacterial food-borne intoxication, unspecified
A06Pełzakowica - Amebiasis
A06.0Pełzakowa czerwonka ostra - Acute amebic dysentery
A06.1Pełzakowica jelitowa przewlekła - Chronic intestinal amebiasis
A06.2Pełzakowy nieżyt jelita grubego, nieczerwonkowy - Amebic nondysenteric colitis
A06.3Guzowate nacieczenie ściany jelita - Ameboma of intestine
A06.4Pełzakowy ropień wątroby - Amebic liver abscess
A06.5Pełzakowy ropień płuc (J99.8*) - Amebic lung abscess
A06.6Pełzakowy ropień mózgu (G07*) - Amebic brain abscess
A06.7Pełzakowica skórna - Cutaneous amebiasis
A06.8Pełzakowe zakażenie umiejscowione gdzie indziej - Amebic infection of other sites
A06.9Pełzakowica, nie określona - Amebiasis, unspecified
A07Zakażenia jelitowe wywołane przez inne pierwotniaki - Other protozoal intestinal diseases
A07.0Szparkoszyca [balantydioza] - Balantidiasis
A07.1Giardiaza (lamblioza) - Giardiasis [lambliasis]
A07.2Kryptosporydioza - Cryptosporidiosis
A07.3Izosporydoza - Isosporiasis
A07.8Inne określone choroby jelit wywołane przez pierwotniaki - Other specified protozoal intestinal diseases
A07.9Choroby jelit wywołane przez pierwotniaki, nie określone - Protozoal intestinal disease, unspecified
A08Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe - Viral and other specified intestinal infections
A08.0Nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy - Rotaviral enteritis
A08.1Ostra gastroenteropatia wywołana przez czynnik Norwalk - Acute gastroenteropathy due to Norwalk agent
A08.2Nieżyt jelitowy wywołany przez adenowirusy - Adenoviral enteritis
A08.3Nieżyt jelitowy wywołany przez inne wirusy - Other viral enteritis
A08.4Zakażenia wirusowe jelit, nie określone - Viral intestinal infection, unspecified
A08.5Inne określone zakażenia jelit - Other specified intestinal infections
A09Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu - Diarrhea and gastroenteritis of presumed infectious origin
A15Gruźlica układu oddechowego, bakteriologicznie i histologicznie potwierdzona -
A15.0Gruźlica płuc, potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, z posiewem lub bez posiewu -
A15.1Gruźlica płuc potwierdzona wyłącznie posiewem -
A15.2Gruźlica płuc potwierdzona histologicznie -
A15.3Gruźlica płuc potwierdzona nieokreślonymi sposobami -
A15.4Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie -
A15.5Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie -
A15.6Gruźlicze zapalenie opłucnej, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie -
A15.7Pierwotna gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie -
A15.8Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie -
A15.9Gruźlica układu oddechowego nie określona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie -
A16Gruźlica układu oddechowego, nie potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie - Respiratory tuberculosis, not confirmed bacteriologically or histologically
A16.0Gruźlica płuc, bakteriologicznie i histologicznie ujemna -
A16.1Gruźlica płuc, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono -
A16.2Gruźlica płuc, bez wzmiankowania o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym - Tuberculosis of lung, without mention of bacteriological or histological confirmation
A16.3Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym - Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes, without mention of bacteriological or histological confirmation
A16.4Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym - Tuberculosis of larynx, trachea, and bronchus, without mention of bacteriological or histological confirmation
A16.5Gruźlicze zapalenie opłucnej, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym - Tuberculous pleurisy, without mention of bacteriological or histological confirmation
A16.7Pierwotna gruźlica układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym - Primary respiratory tuberculosis without mention of bacteriological or histological confirmation
A16.8Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym - Other respiratory tuberculosis, without mention of bacteriological or histological confirmation
A16.9Gruźlica układu oddechowego, nie określona, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym - Respiratory tuberculosis unspecified, without mention of bacteriological or histological confirmation
A17Gruźlica układu nerwowego - Tuberculosis of nervous system
A17.0Gruźlicze zapalenie opon mózgowych (G01*) - Tuberculous meningitis
A17.1Gruźliczak oponowy (G07*) - Meningeal tuberculoma
A17.8Inne postacie gruźlicy układu nerwowego - Other tuberculosis of nervous system
A17.9Gruźlica układu nerwowego, nie określona (G99.8*) - Tuberculosis of nervous system, unspecified
A18Gruźlica innych narządów - Tuberculosis of other organs
A18.0Gruźlica kości i stawów - Tuberculosis of bones and joints
A18.1Gruźlica układu moczowo-płciowego - Tuberculosis of genitourinary system
A18.2Gruźlicza obwodowa limfadenopatia - Tuberculous peripheral lymphadenopathy
A18.3Gruźlica jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych - Tuberculosis of intestines, peritoneum, and mesenteric glands
A18.4Gruźlica skóry i tkanki podskórnej - Tuberculosis of skin and subcutaneous tissue
A18.5Gruźlica oka - Tuberculosis of eye
A18.6Gruźlica ucha - Tuberculosis of ear
A18.7Gruźlica nadnerczy (E35.1*) - Tuberculosis of adrenal glands
A18.8Gruźlica innych określonych narządów - Tuberculosis of other specified organs
A19Gruźlica prosówkowa - Miliary tuberculosis
A19.0Gruźlica prosówkowa ostra o pojedynczej określonej lokalizacji - Acute miliary tuberculosis of a single specified site
A19.1Gruźlica prosówkowa ostra o wielomiejscowej lokalizacji - Acute miliary tuberculosis of multiple sites
A19.2Gruźlica prosówkowa ostra, nie określona - Acute miliary tuberculosis, unspecified
A19.8Inne postacie gruźlicy prosówkowej - Other miliary tuberculosis
A19.9Gruźlica prosówkowa, nie określona - Miliary tuberculosis, unspecified
A20Dżuma - Plague
A20.0Dżuma dymienicza - Bubonic plague
A20.1Dżuma skóry i tkanki podskórnej - Cellulocutaneous plague
A20.2Dżuma płucna - Pneumonic plague
A20.3Zapalenie opon mózgowych (dżumowe) - Plague meningitis
A20.7Dżuma posocznicowa - Septicemic plague
A20.8Inne postacie dżumy - Other forms of plague
A20.9Dżuma, nie określona - Plague, unspecified
A21Tularemia - Tularemia
A21.0Tularemia, postać wrzodziejąco-węzłowa - Ulceroglandular tularemia
A21.1Tularemia, postać oczno-węzłowa - Oculoglandular tularemia
A21.2Tularemia płucna - Pulmonary tularemia
A21.3Tularemia, postać żołądkowo-jelitowa - Gastrointestinal tularemia
A21.7Tularemia uogólniona - Generalized tularemia
A21.8Inne formy tularemii - Other forms of tularemia
A21.9Tularemia, nie określona - Tularemia, unspecified
A22Wąglik - Anthrax
A22.0Wąglik skórny - Cutaneous anthrax
A22.1Wąglik płucny - Pulmonary anthrax
A22.2Wąglik jelitowy - Gastrointestinal anthrax
A22.7Posocznica wąglikowa - Anthrax septicemia
A22.8Inne postacie wąglika - Other forms of anthrax
A22.9Wąglik, nie określony - Anthrax, unspecified
A23Bruceloza - Brucellosis
A23.0Bruceloza wywołana pałeczką maltańską [Br.melitensis] - Brucellosis due to Brucella melitensis
A23.1Bruceloza wywołana pałeczką ronienia krów [Br.abortus var.bovis] - Brucellosis due to Brucella abortus
A23.2Bruceloza wywołana pałeczką ronienia świń [Br.abortus var.suis] - Brucellosis due to Brucella suis
A23.3Bruceloza wywołana pałeczką psią [Br.canis] - Brucellosis due to Brucella canis
A23.8Inne postacie brucelozy - Other brucellosis
A23.9Bruceloza, nie określona - Brucellosis, unspecified
A24Nosacizna i melioidoza - Glanders and melioidosis
A24.0Nosacizna - Glanders
A24.1Ostra i piorunująca postać melioidozy - Acute and fulminating melioidosis
A24.2Podostra i przewlekła postać melioidozy - Subacute and chronic melioidosis
A24.3Inne postacie melioidozy - Other melioidosis
A24.4Melioidoza, nie określona - Melioidosis, unspecified
A25Gorączka szczurza [choroba od ukąszenia przez szczura] - Rat-bite fevers
A25.0Krętkowica (spiriloza) - Spirillosis
A25.1Streptobaciloza (choroba wywołana przez Streptobacillus) - Streptobacillosis
A25.9Gorączka szczurza, nie określona - Rat-bite fever, unspecified
A26Różyca - Erysipeloid
A26.0Różyca skórna - Cutaneous erysipeloid
A26.7Posocznica wywołana włoskowcami różycy - Erysipelothrix septicemia
A26.8Inne formy różycy - Other forms of erysipeloid
A26.9Różyca, nie określona - Erysipeloid, unspecified
A27Krętkowica [leptospiroza] - Leptospirosis
A27.0Żółtaczkowo-krwotoczna postać leptospirozy - Leptospirosis icterohemorrhagica
A27.8Inne formy leptospirozy - Other forms of leptospirosis
A27.9Leptospiroza, nie określona - Leptospirosis, unspecified
A28Inne bakteryjne choroby odzwierzęce, niesklasyfikowane gdzie indziej - Other zoonotic bacterial diseases, not elsewhere classified
A28.0Zakażenie wywołane przez pałeczki Pasteurella (pastereloza) - Pasteurellosis
A28.1Choroba kociego pazura - Cat-scratch disease
A28.1Jersinioza pozajelitowa - Extraintestinal yersiniosis
A28.8Inna określona bakteryjna choroba odzwierzęca, niesklasyfikowana gdzie indziej - Other specified zoonotic bacterial diseases, not elsewhere classified
A28.9Bakteryjna choroba odzwierzęca, nie określona - Zoonotic bacterial disease, unspecified
A30Trąd [choroba Hansena] - Leprosy [Hansen's disease]
A30.0Trąd, nie określony - Indeterminate leprosy
A30.1Trąd tuberkuloidowy - Tuberculoid leprosy
A30.2Trąd graniczny tuberkuloidowy - Borderline tuberculoid leprosy
A30.3Trąd graniczny - Borderline leprosy
A30.4Trąd graniczny lepromatyczny - Borderline lepromatous leprosy
A30.5Trąd lepromatyczny - Lepromatous leprosy
A30.8Inne postacie trądu - Other forms of leprosy
A30.9Trąd, nie określony - Leprosy, unspecified
A31Zakażenia wywołane przez inne prątki - Infection due to other mycobacteria
A31.0Płucne zakażenia prątkowe - Pulmonary mycobacterial infection
A31.1Skórne zakażenia prątkowe - Cutaneous mycobacterial infection
A31.8Inne zakażenia prątkowe - Other mycobacterial infections
A31.9Zakażenie prątkowe, nie określone - Mycobacterial infection, unspecified
A32Listerioza - Listeriosis
A32.0Listerioza skórna - Cutaneous listeriosis
A32.1Listeriozowe zapalenie opon mózgowych oraz zapalenie opon mózgowych i mózgu - Listerial meningitis and meningoencephalitis
A32.7Posocznica listeriozowa - Listerial septicemia
A32.8Inne postacie listeriozy - Other forms of listeriosis
A32.9Listerioza, nie określona - Listeriosis, unspecified
A33Tężec noworodków - Tetanus neonatorum
A34Tężec położniczy - Obstetrical tetanus
A35Inne postacie tężca - Other tetanus
A36Błonica - Diphtheria
A36.0Błonica gardła - Pharyngeal diphtheria
A36.1Błonica nosowo-gardłowa - Nasopharyngeal diphtheria
A36.2Błonica krtani - Laryngeal diphtheria
A36.3Błonica skóry - Cutaneous diphtheria
A36.8Inne postacie błonicy - Other diphtheria
A36.9Błonica, nie określona - Diphtheria, unspecified
A37Krztusiec - Whooping cough
A37.0Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca [Bordetella pertussis] - Whooping cough due to Bordetella pertussis
A37.1Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca rzekomego [Bordetella parapertussis] - Whooping cough due to Bordetella parapertussis
A37.8Krztusiec wywołany przez inne gatunki pałeczki krztuśca [Bordetella] - Whooping cough due to other Bordetella species
A37.9Krztusiec, nie określony - Whooping cough, unspecified
A38Szkarlatyna - Scarlet fever
A39Zapalenie wywołane dwoinką nagminnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych [Neisseria meningitidis] - Meningococcal infection
A39.0Zapalenie meningokokowe opon mózgowych (G01*) - Meningococcal meningitis
A39.1Zespół Waterhouse'a-Friderichsena (E35.1*) - Waterhouse-Friderichsen syndrome
A39.2Ostra posocznicza meningokokowa - Acute meningococcemia
A39.3Przewlekła posocznica meningokokowa - Chronic meningococcemia
A39.4Posocznica meningokokowa, nie określona - Meningococcemia, unspecified
A39.5Meningokokowa choroba serca - Meningococcal heart disease
A39.8Inne zakażenia meningokokowe - Other meningococcal infections
A39.9Zakażenie meningokokowe, nie określone - Meningococcal infection, unspecified
A40Posocznica paciorkowcowa - Streptococcal septicemia
A40.0Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy A - Septicemia due to streptococcus, group A
A40.1Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy B - Septicemia due to streptococcus, group B
A40.2Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy D - Septicemia due to streptococcus, group D
A40.3Posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniae - Septicemia due to Streptococcus pneumoniae
A40.8Inne posocznice paciorkowcowe - Other streptococcal septicemia
A40.9Posocznica paciorkowcowa, nie określona - Streptococcal septicemia, unspecified
A41Inne posocznice - Other septicemia
A41.0Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus - Septicemia due to Staphylococcus aureus
A41.1Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce - Septicemia due to other specified staphylococcus
A41.2Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowce - Septicemia due to unspecified staphylococcus
A41.3Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzae - Septicemia due to Hemophilus influenzae
A41.4Posocznica wywołana przez beztlenowce - Septicemia due to anaerobes
A41.5Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne - Septicemia due to other Gram-negative organisms
A41.8Inna posocznica, nie określona - Other specified septicemia
A41.9Posocznica, nie określona - Septicemia, unspecified
A42Promienica - Actinomycosis
A42.0Promienica płucna - Pulmonary actinomycosis
A42.1Promienica brzuszna - Abdominal actinomycosis
A42.2Promienica szyjno-twarzowa - Cervicofacial actinomycosis
A42.7Posocznica promienicza - Actinomycotic septicemia
A42.8Inne postacie promienicy - Other forms of actinomycosis
A42.9Promienica, nie określona - Actinomycosis, unspecified
A43Nokardioza - Nocardiosis
A43.0Nokardioza płucna - Pulmonary nocardiosis
A43.1Nokardioza skórna - Cutaneous nocardiosis
A43.8Inne postacie nokardiozy - Other forms of nocardiosis
A43.9Nokardioza, nie określona - Nocardiosis, unspecified
A44Bartoneloza - Bartonellosis
A44.0Bartoneloza układowa - Systemic bartonellosis
A44.1Bartoneloza skórna i śluzówkowo-skórna - Cutaneous and mucocutaneous bartonellosis
A44.8Inne postacie bartonelozy - Other forms of bartonellosis
A44.9Bartoneloza, nie określona - Bartonellosis, unspecified
A46Róża - Erysipelas
A48Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej - Other bacterial diseases, not elsewhere classified
A48.0Zgorzel gazowa - Gas gangrene
A48.1Choroba legionistów - Legionnaires' disease
A48.2Choroba legionistów bez objawów zapalenia płuc [Gorączka Pontiac] - Nonpneumonic Legionnaires' disease [Pontiac fever]
A48.3Zespół wstrząsu toksycznego - Toxic shock syndrome
A48.4Gorączka plamicowa brazylijska - Brazilian purpuric fever
A48.8Inne określone choroby bakteryjne - Other specified bacterial diseases
A49Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym - Bacterial infection of unspecified site
A49.0Zakażenie gronkowcowe, nie określone - Staphylococcal infection, unspecified
A49.1Zakażenie paciorkowcowe, nie określone - Streptococcal infection, unspecified
A49.2Zakażenie wywołane przez pałeczkę Haemophilus influenzae, nie określone - Hemophilus influenzae infection, unspecified
A49.3Zakażenia wywołane przez mikoplazmy - Mycoplasma infection, unspecified
A49.8Inne zakażenia bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym - Other bacterial infections of unspecified site
A49.9Zakażenia bakteryjne, nie określone - Bacterial infection, unspecified
A50Kiła wrodzona - Congenital syphilis
A50.0Kiła wrodzona wczesna objawowa - Early congenital syphilis, symptomatic
A50.1Kiła wrodzona wczesna utajona - Early congenital syphilis, latent
A50.2Kiła wrodzona wczesna, nie określona - Early congenital syphilis, unspecified
A50.3Kiłowa wrodzona późna okulopatia - Late congenital syphilitic oculopathy
A50.4Kiła późna układu nerwowego [kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego] - Late congenital neurosyphilis [juvenile neurosyphilis]
A50.5Inne postacie kiły wrodzonej późnej objawowej - Other late congenital syphilis, symptomatic
A50.6Kiła wrodzona późna utajona - Late congenital syphilis, latent
A50.7Kiła wrodzona późna, nie określona - Late congenital syphilis, unspecified
A50.9Kiła wrodzona, nie określona - Congenital syphilis, unspecified
A51Kiła wczesna - Early syphilis
A51.0Kiła pierwotna w obrębie narządów płciowych - Primary genital syphilis
A51.1Kiła pierwotna w obrębie odbytu - Primary anal syphilis
A51.2Kiła pierwotna o innym umiejscowieniu - Primary syphilis of other sites
A51.3Kiła wtórna skóry i błon śluzowych - Secondary syphilis of skin and mucous membranes
A51.4Inne postacie kiły wtórnej - Other secondary syphilis
A51.5Kiła wczesna utajona - Early syphilis, latent
A51.9Kiła wczesna, nie określona - Early syphilis, unspecified
A52Kiła późna - Late syphilis
A52.0Kiła układu krążenia - Cardiovascular syphilis
A52.1Kiła objawowa układu nerwowego - Symptomatic neurosyphilis
A52.2Kiła bezobjawowa układu nerwowego - Asymptomatic neurosyphilis
A52.3Kiła układu nerwowego, nie określona - Neurosyphilis, unspecified
A52.7Inne postacie kiły późnej objawowej - Other symptomatic late syphilis
A52.8Kiła późna utajona - Late syphilis, latent
A52.9Kiła późna, nie określona - Late syphilis, unspecified
A53Inne postacie kiły i kiła nie określona - Other and unspecified syphilis
A53.0Kiła utajona nie określona, tak wczesna jak i późna - Latent syphilis, unspecified as early or late
A53.9Kiła, nie określona - Syphilis, unspecified
A54Rzeżączka [zakażenia rzeżączkowe] - Gonococcal infection
A54.0Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia gruczołów przycewkowych lub dodatkowych - Gonococcal infection of lower genitourinary tract without periurethral or accessory gland abscess
A54.1Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka ukladu moczowo-płciowego z ropniem gruczołów przycewkowych i dodatkowych - Gonococcal infection of lower genitourinary tract with periurethral and accessory gland abscess
A54.2Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rzeżączkowe zakażenia układu moczowo-płciowego - Gonococcal pelviperitonitis and other gonococcal genitourinary infections
A54.3Rzeżączkowe zakażenie narządu wzroku - Gonococcal infection of eye
A54.4Rzeżączkowe zakażenie układu kostno-mięśniowego - Gonococcal infection of musculoskeletal system
A54.5Rzeżączkowe zapalenie gardła - Gonococcal pharyngitis
A54.6Rzeżączkowe zakażenie odbytu i odbytnicy - Gonococcal infection of anus and rectum
A54.8Inne zakażenia rzeżączkowe - Other gonococcal infections
A54.9Zakażenie rzeżączkowe, nie określone - Gonococcal infection, unspecified
A55Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie - Chlamydial lymphogranuloma (venereum)
A56Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie - Other sexually transmitted chlamydial diseases
A56.0Zakażenia dolnego odcinka układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie - Chlamydial infection of lower genitourinary tract
A56.1Zakażenia otrzewnej miednicy i innych narządów układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie - Chlamydial infection of pelviperitoneum and other genitourinary organs
A56.2Zakażenia układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie, nie określone - Chlamydial infection of genitourinary tract, unspecified
A56.3Zakażenie odbytu i odbytnicy wywołane przez Chlamydie - Chlamydial infection of anus and rectum
A56.4Zakażenie gardła wywołane przez Chlamydie - Chlamydial infection of pharynx
A56.8Zakażenie umiejscowione gdzie indziej, przenoszone drogą płciową, wywołane przez Chlamydie - Sexually transmitted chlamydial infection of other sites
A57Wrzód weneryczny - Chancroid
A58Ziarniniak pachwinowy - Granuloma inguinale
A59Rzęsistkowica - Trichomoniasis
A59.0Rzęsistkowica narządów moczowo-płciowych - Urogenital trichomoniasis
A59.8Rzęsistkowica umiejscowiona gdzie indziej - Trichomoniasis of other sites
A59.9Rzęsistkowica, nie określona - Trichomoniasis, unspecified
A60Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej - Anogenital herpes-viral [herpes simplex] infection
A60.0Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie narządów płciowych i układu moczowo-płciowego - Herpes-viral infection of genitalia and urogenital tract
A60.1Opryszczkowe zakażenie skóry okolicy odbytowej oraz odbytnicy - Herpes-viral infection of perianal skin and rectum
A60.9Opryszczkowe zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej, nie określone - Anogenital herpes-viral infection, unspecified
A63Inne choroby przenoszone głównie drogą płciową niesklasyfikowane gdzie indziej - Other predominantly sexually transmitted diseases, not elsewhere classified
A63.0Brodawki okolicy odbytowej (płciowe) - kłykciny kończyste - Anogenital (venereal) warts
A63.8Inne określone choroby przenoszone głównie drogą płciową - Other specified predominantly sexually transmitted diseases
A64Choroby przenoszone drogą płciową, nie określone - Unspecified sexually transmitted disease
A65Kiła nieweneryczna - Nonvenereal syphilis
A66Malinica [jagodzica] - Yaws
A66.0Zmiana pierwotna malinicza - Initial lesions of yaws
A66.1Malinicze brodawki i sączące pęknięcia szczelinowate - Multiple papillomata and wet crab yaws
A66.2Inne malinicze wczesne objawy skórne - Other early skin lesions of yaws
A66.3Nadmierne rogowacenie malinicze - Hyperkeratosis of yaws
A66.4Malinicze guzy, kilaki i owrzodzenia - Gummata and ulcers of yaws
A66.5Gangoza - Gangosa
A66.6Zmiany malinicze w kościach i stawach - Bone and joint lesions of yaws
A66.7Inne objawy malinicy - Other manifestations of yaws
A66.8Malinica utajona - Latent yaws
A66.9Malinica, nie określona - Yaws, unspecified
A67Pinta [carate] - Pinta [carate]
A67.0Pierwotne zmiany pinty - Primary lesions of pinta
A67.1Zmiany pośrednie pinty - Intermediate lesions of pinta
A67.2Zmiany późne pinty - Late lesions of pinta
A67.3Zmiany mieszane pinty - Mixed lesions of pinta
A67.9Pinta, nie określona - Pinta, unspecified
A68Gorączka powrotna - Relapsing fevers
A68.0Gorączka powrotna przenoszona przez wszy - Louse-borne relapsing fever
A68.1Gorączka powrotna przenoszona przez kleszcze - Tick-borne relapsing fever
A68.9Gorączka powrotna, nie określona - Relapsing fever, unspecified
A69Inne choroby wywołane przez krętki - Other spirochetal infections
A69.0Wrzodziejąco-martwicze zapalenie jamy ustnej - Necrotizing ulcerative stomatitis
A69.1Inne zakażenia Vincenta - Other Vincent's infections
A69.2Choroba z Lyme - Lyme disease
A69.8Inne określone zakażenia wywołane przez krętki - Other specified spirochetal infections
A69.9Inne zakażenia wywołne przez krętki, nie określone - Spirochetal infection, unspecified
A70Zakażenia Chlamydia psittaci - Chlamydia psittaci infection
A71Jaglica - Trachoma
A71.0Okres początkowy, wstępny jaglicy - Initial stage of trachoma
A71.1Jaglica czynna - Active stage of trachoma
A71.9Jaglica, nie określona - Trachoma, unspecified
A74Inne choroby wywołane przez Chlamydie - Other diseases caused by chlamydiae
A74.0Zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydie (H13.1*) - Chlamydial conjunctivitis
A74.8Inne choroby wywołane przez Chlamydie - Other chlamydial diseases
A74.9Zakażenia wywołane przez Chlamydie, nie określone - Chlamydial infection, unspecified
A75Dur wysypkowy - Typhus fever
A75.0Dur wysypkowy epidemiczny przenoszony przez wszy wywołany przez Rickettsia prowazekii - Epidemic louse-borne typhus fever due to Rickettsia prowazekii
A75.1Dur wysypkowy nawrotowy [Choroba Brilla] - Recrudescent typhus [Brill's disease]
A75.2Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia typhi - Typhus fever due to Rickettsia typhi
A75.3Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia tsutsugamushi - Typhus fever due to Rickettsia tsutsugamushi
A75.9Dur wysypkowy, nie określony - Typhus fever, unspecified
A77Gorączka plamista [riketsjozy przenoszone przez kleszcze] - Spotted fever [tick-borne rickettsioses]
A77.0Gorączka plamista wywołana przez Rickettsia rickettsii - Spotted fever due to Rickettsia rickettsii
A77.1Gorączka plamista wywołana przez Rickettsia conorii - Spotted fever due to Rickettsia conorii
A77.2Dur plamisty wywołany przez Rickettsia siberica - Spotted fever due to Rickettsia siberica
A77.3Dur plamisty wywołany przez Rickettsia australis - Spotted fever due to Rickettsia australis
A77.8Inne dury plamiste - Other spotted fevers
A77.9Dur plamisty, nie określony - Spotted fever, unspecified
A78Gorączka Q - Q fever
A79Inne riketsjozy - Other rickettsioses
A79.0Gorączka wołyńska [okopowa] - Trench fever
A79.1Ospa riketsjowa wywołana przez Rickettsia akari - Rickettsialpox due to Rickettsia akari
A79.8Inne określone riketsjozy - Other specified rickettsioses
A79.9Riketsjoza, nie określona - Rickettsiosis, unspecified
A80Ostre nagminne porażenie dziecięce - Acute poliomyelitis
A80.0Ostre nagminne porażenie poszczepienne - Acute paralytic poliomyelitis, vaccine-associated
A80.1Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, importowany - Acute paralytic poliomyelitis, wild virus, imported
A80.2Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, tubylczy - Acute paralytic poliomyelitis, wild virus, indigenous
A80.3Inne i nieokreślone postacie ostrego nagminnego porażenia dziecięcego, - Acute paralytic poliomyelitis, other and unspecified
A80.4Ostre nagminne porażenie dziecięce - postać nieporażenna - Acute nonparalytic poliomyelitis
A80.9Ostre nagminne porażenie dziecięce, nie określone - Acute poliomyelitis, unspecified
A81Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego - Atypical virus infections of central nervous system
A81.0Choroba Jacoba-Creutzfeldta - Creutzfeldt-Jakob disease
A81.1Podostre stwardniające zapalenie mózgu - Subacute sclerosing panencephalitis
A81.2Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia - Progressive multifocal leukoencephalopathy
A81.8Inne zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego - Other atypical virus infections of central nervous system
A81.9Zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego, nie określone - Atypical virus infection of central nervous system, unspecified
A82Wścieklizna - Rabies
A82.0Wścieklizna leśna - Sylvatic rabies
A82.1Wścieklizna miejska - Urban rabies
A82.9Wścieklizna, nie określona - Rabies, unspecified
A83Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary - Mosquito-borne viral encephalitis
A83.0Japońskie zapalenie mózgu - Japanese encephalitis
A83.1Zachodnie końskie zapalenie mózgu - Western equine encephalitis
A83.2Wschodnie końskie zapalenie mózgu - Eastern equine encephalitis
A83.3Zapalenie mózgu St.Louis - St. Louis encephalitis
A83.4Australijskie zapalenie mózgu - Australian encephalitis
A83.5Kalifornijskie zapalenie mózgu - California encephalitis
A83.6Choroba wywołana przez wirus Rocio - Rocio virus disease
A83.8Inne wirusowe zapalenia mózgu przenoszone przez komary - Other mosquito-borne viral encephalitis
A83.9Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary, nie określone - Mosquito-borne viral encephalitis, unspecified
A84Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze - Tick-borne viral encephalitis
A84.0Dalekowschodnie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze [rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu] - Far Eastern tick-borne encephalitis [Russian spring-summer encephalitis]
A84.1Środkowoeuropejskie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze - Central European tick-borne encephalitis
A84.8Inne zapalenia mózgu przenoszone przez kleszcze - Other tick-borne viral encephalitis
A84.9Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze, nie określone - Tick-borne viral encephalitis, unspecified
A85Inne wirusowe zapalenia mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej - Other viral encephalitis, not elsewhere classified
A85.0Enterowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*) - Enteroviral encephalitis
A85.1Adenowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*) - Adenoviral encephalitis
A85.2Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez stawonogi, nie określone - Arthropod-borne viral encephalitis, unspecified
A85.8Inne określone postacie wirusowego zapalenia mózgu - Other specified viral encephalitis
A86Wirusowe zapalenie mózgu, nie określone - Unspecified viral encephalitis
A87Wirusowe zapalenie opon mózgowych - Viral meningitis
A87.0Enterowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*) - Enteroviral meningitis
A87.1Adenowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*) - Adenoviral meningitis
A87.2Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowych - Lymphocytic choriomeningitis
A87.8Inne wirusowe postacie zapalenia opon mózgowych - Other viral meningitis
A87.9Wirusowe zapalenie opon mózgowych, nie określone - Viral meningitis, unspecified
A88Inne wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej - Other viral infections of the central nervous system, not elsewhere classified
A88.0Enterowirusowa gorączka wysypkowa [wysypka bostońska] - Enteroviral exanthematous fever [Boston exanthem]
A88.1Epidemiczne zawroty głowy (vertigo) - Epidemic vertigo
A88.8Inne określone postacie wirusowych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego - Other specified viral infections of central nervous system
A89Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nie określone - Unspecified viral infection of central nervous system
A90Gorączka denga [denga klasyczna] - Dengue fever [classical dengue]
A91Gorączka krwotoczna denga - Dengue hemorrhagic fever
A92Inne wirusowe gorączki przenoszone przez komary - Other mosquito-borne viral fevers
A92.0Choroba wywołana przez wirus Chikungunya - Chikungunya virus disease
A92.1Gorączka o`nyong-nyong - O'nyong-nyong fever
A92.2Wenezuelska gorączka końska - Venezuelan equine fever
A92.3Gorączka Zachodniego Nilu - West Nile fever
A92.4Gorączka Doliny Riftu - Rift Valley fever
A92.8Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez komary - Other specified mosquito-borne viral fevers
A92.9Gorączka wirusowa przenoszona przez komary, nie określona - Mosquito-borne viral fever, unspecified
A93Inne gorączki wirusowe przenoszone przez komary niesklasyfikowane gdzie indziej - Other arthropod-borne viral fevers, not elsewhere classified
A93.0Choroba wywołana przez wirus Oropouche - Oropouche virus disease
A93.1Gorączka wywołana przez moskita (muchę piaskową) Phlebotomus - Sandfly fever
A93.2Gorączka kleszczowa Colorado - Colorado tick fever
A93.8Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez stawonogi - Other specified arthropod-borne viral fevers
A94Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi, nie określone - Unspecified arthropod-borne viral fever
A95Żółta gorączka [żółta febra] - Yellow fever
A95.0Leśna żółta gorączka - Sylvatic yellow fever
A95.1Żółta gorączka, postać miejska - Urban yellow fever
A95.9Żółta gorączka, nie określona - Yellow fever, unspecified
A96Gorączka krwotoczna wywołana przez arenawirusy - Arenaviral hemorrhagic fever
A96.0Gorączka krwotoczna Junin - Junin hemorrhagic fever
A96.1Gorączka krwotoczna Machupo - Machupo hemorrhagic fever
A96.2Gorączka Lassa - Lassa fever
A96.8Inne arenowirusowe gorączki krwotoczne - Other arenaviral hemorrhagic fevers
A96.9Gorączka krwotoczna arenawirusowa, nie określona - Arenaviral hemorrhagic fever, unspecified
A98Inne wirusowe gorączki krwotoczne niesklasyfikowane gdzie indziej - Other viral hemorrhagic fevers, not elsewhere classified
A98.0Gorączka krwotoczna krymsko-kongijska - Crimean-Congo hemorrhagic fever
A98.1Gorączka krwotoczna omska - Omsk hemorrhagic fever
A98.2Choroba lasu Kyasanur - Kyasanur Forest disease
A98.3Choroba wywołana przez wirus Marburg - Marburg virus disease
A98.4Choroba wywołana przez wirus Ebola - Ebola virus disease
A98.5Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym - Hemorrhagic fever with renal syndrome
A98.8Inne określone postacie wirusowych gorączek krwotocznych - Other specified viral hemorrhagic fevers
A99Nieokreślona wirusowa gorączka krwotoczna - Unspecified viral hemorrhagic fever

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
wypadające włosy - KOLAGEN_cito piłka nożna - KOLAGEN_cito produkty do spa - KOLAGEN_cito skoki narciarskie - KOLAGEN_cito spa - KOLAGEN_cito żeglarstwo - KOLAGEN_cito na odporność - KOLAGEN_cito lifting ciała - KOLAGEN_cito na przeziębienie szałwia - Cukierki_Szalwiowe pastylki amolowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe surfing - Dezodorant_SuperDeo surfing - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z akwalungiem - Dezodorant_SuperDeo gra w kręgle - Dezodorant_SuperDeo zielarnie internetowe - Dezodorant_SuperDeo żeglarstwo - Dezodorant_SuperDeo naturalny dezodorant - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022