anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'B' (pasujących wzorców 450):
B00Zakażenia wirusem herpes [herpes simplex]
B00.0Wyprysk opryszczkowy [eczema herpeticum]
B00.1Opryszczkowe pęcherzykowe zapalenie skóry
B00.2Opryszczkowe zapalenie dziąseł i jamy ustnej oraz gardła i migdałków
B00.3Opryszczkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
B00.4Opryszczkowe zapalenie mózgu (G05.1*)
B00.5Opryszczkowa choroba gałki ocznej
B00.7Rozsiana opryszczka pospolita
B00.8Inne postacie zakażenia wirusem opryszczki
B00.9Zakażenie opryszczkowe, nie określone
B01Ospa wietrzna [varicella]
B01.0Zapalenie opon mózgowych w ospie wietrznej (G02.2*)
B01.1Zapalenie mózgu w ospie wietrznej (G05.1*)
B01.2Zapalenie płuc w ospie wietrznej (J17.1*)
B01.8Ospa wietrzna z innymi powikłaniami
B01.9Ospa wietrzna bez powikłań
B02Półpasiec [herpes zoster]
B02.0Zapalenie mózgu w półpaścu (G05.1*)
B02.1Zapalenie opon mózgowych w półpaścu (G02.0*)
B02.2Półpasiec z zajęciem innych części układu nerwowego
B02.3Półpaścowa choroba gałki ocznej
B02.7Półpasiec rozsiany
B02.8Półpasiec z innymi powikłaniami
B02.9Półpasiec bez powikłań
B03Ospa prawdziwa
B04Ospa małpia
B05Odra
B05.0Odra powikłana przez zapalenie mózgu (G05.1*)
B05.1Odra powikłana przez zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
B05.2Odra powikłana przez zapalenie płuc (J17.1*)
B05.3Odra powikłana przez zapalenie ucha środkowego (H67.1*)
B05.4Odra z powikłaniami jelitowymi
B05.8Odra z innymi powikłaniami
B05.9Odra bez powikłań
B06Różyczka [rubeola]
B06.0Różyczka z powikłaniami neurologicznymi
B06.8Różyczka z innymi powikłaniami
B06.9Różyczka bez powikłań
B07Brodawki wirusowe
B08Inne zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych, niesklasyfikowane gdzie indziej
B08.0Inne zakażenia wywołane przez wirus z grupy orthopox
B08.1Mięczak zakaźny
B08.2Rumień nagły [choroba szósta]
B08.3Rumień zakaźny [choroba piąta]
B08.4Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej z wypryskiem
B08.5Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie gardła
B08.8Inne określone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
B09Nieokreślone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
B15Ostre wirusowe zapalenie wątroby A
B15.0Wirusowe zapalenie wątroby a ze śpiączką wątrobową
B15.9Wirusowe zapalenie wątroby a bez śpiączki wątrobowej
B16Ostre wirusowe zapalenie wątroby B
B16.0Ostre wirusowe zapalenie wątroby B z nadkażeniem wirusem delta ze śpiączką wątrobową
B16.1Ostre wirusowe zapalenie wątroby B z nadkażeniem wirusem delta bez śpiączki wątrobowej
B16.2Ostre wirusowe zapalenie wątroby B bez nadkażenia wirusem delta ze śpiączką wątrobową
B16.9Ostre wirusowe zapalenie wątroby B bez nadkażenia wirusem delta i bez śpiączki wątrobowej
B17Inne ostre wirusowe zapalenia wątroby
B17.0Ostre (nad)każenie wirusem delta u nosiciela wirusa zapalenia wątroby B
B17.1Ostre wirusowe zapalenie wątroby C
B17.2Ostre wirusowe zapalenie wątroby E
B17.8Inne określone ostre wirusowe zapalenia wątroby
B18Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
B18.0Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B z wirusem delta
B18.1Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B bez wirusa delta
B18.2Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby C
B18.8Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby C
B18.9Przewlekłe zapalenie wątroby, nie określone
B19Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby
B19.0Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby ze śpiączką wątrobową
B19.9Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby bez śpiączki wątrobowej
B20Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są choroby zakaźne i pasożytnicze
B20.0Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia wywołane przez mykobakterie
B20.1Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia bakteryjne
B20.2Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest cytomegalia
B20.3Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia wirusowe
B20.4Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest kandydoza
B20.5Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne grzybice
B20.6Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii
B20.7Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia mnogie
B20.8Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze
B20.9Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze, nie określone
B21Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są nowotwory złośliwe
B21.0Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest mięsak Kaposiego
B21.1Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest chłoniak Burkitta
B21.2Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne typy chłoniaków nie-Hodgkin`owskich (nieziarniczych)
B21.3Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i pokrewnych tkanek
B21.7Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie nowotwory złośliwe
B21.8Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe
B21.9Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe, nie określone
B22Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są inne określone choroby
B22.0Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest encefalopatia
B22.1Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest limfoidalne śródmiąższowe zapalenie płuc
B22.2Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zespół wyczerpania
B22.7Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie choroby sklasyfikowane gdzie indziej
B23Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są inne stany
B23.0Ostry zespół zakażenia HIV
B23.1Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest (trwała) uogólniona limfadenopatia
B23.2Choroba wywołana przez HIV
B23.8Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne określone stany
B24Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], nie określona
B25Cytomegalia
B25.0Cytomegalowirusowe zapalenie płuc (J17.1*)
B25.1Cytomegalowirusowe zapalenie wątroby (K77.0*)
B25.2Cytomegalowirusowe zapalenie trzustki (K87.1*)
B25.8Inne choroby wywołane przez wirusa cytomegalii
B25.9Choroba wywołana przez wirusa cytomegalii, nie określona
B26Świnka
B26.0Świnkowe zapalenie jądra (N51.1*)
B26.1Świnkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
B26.2Świnkowe zapalenie mózgu (G05.1*)
B26.3Świnkowe zapalenie trzustki (K87.1*)
B26.8Świnka z innymi powikłaniami
B26.9Świnka bez komplikacji
B27Mononukleoza zakaźna
B27.0Mononukleoza wywołana przez wirusa opryszczki typ gamma
B27.1Mononukleoza cytomegalowirusowa
B27.8Inne postacie mononukleozy zakaźnej
B27.9Mononukleoza zakaźna, nie określona
B30Wirusowe zapalenie spojówek
B30.0Zapalenie rogówki i spojówki wywołane przez adenowirusy (H19.2*)
B30.1Zapalenie spojówek wywołane przez adenowirusy (H13.1*)
B30.2Wirusowe zapalenie gardła i spojówek
B30.3Ostre nagminne krwotoczne zapalenie spojówek enterowirusowe (H13.1*)
B30.8Inne wirusowe zapalenia spojówek (H13.1*)
B30.9Wirusowe zapalenie spojówek, nie określone
B33Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
B33.0Nagminne zapalenie mięśni (nagminna pleurodynia)
B33.1Choroba Ross River
B33.2Wirusowe zapalenie serca
B33.3Zakażenia retrowirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
B33.8Inne określone choroby wirusowe
B34Zakażenia wirusowe o nieustalonym umiejscowieniu
B34.0Zakażenia adenowirusowe, nie określone
B34.1Zakażenia enterowirusowe, nie określone
B34.2Zakażenia koronawirusowe, nie określone
B34.3Zakażenia parvowirusowe, nie określone
B34.4Zakażenia papowawirusowe, nie określone
B34.8Inne zakażenia wirusowe o nieustalonym umiejscowieniu
B34.9Zakażenia wirusowe, nie określone
B35Grzybice skóry [dermatofitozy]
B35.0Grzybica owłosionej skóry głowy i brody
B35.1Grzybica paznokci
B35.2Grzybica rąk
B35.3Grzybica stóp
B35.4Grzybica ciała
B35.5Grzybica łuskowata [tinea imbricata]
B35.6Grzybica goleni
B35.8Inne grzybice
B35.9Grzybica skóry, nie określona
B36Inne grzybice powierzchowne
B36.0Łupież pstry [pityriasis versicolor]
B36.1Grzybica czarna [tinea nigra]
B36.2Piedra biała
B36.3Piedra czarna
B36.8Inne określone grzybice powierzchowne
B36.9Grzybica powierzchowna, nie określona
B37Kandydoza [Candidosis]
B37.0Zapalenie jamy ustnej wywołane przez Candida
B37.1Kandydoza płucna
B37.2Kandydoza skóry i paznokci
B37.3Kandydoza sromu i pochwy (N77.1*)
B37.4Kandydoza umiejscowiona w innych częściach okolicy moczowo-płciowej
B37.5Zapalenie opon mózgowych wywołane przez Candida (G02.1*)
B37.6Zapalenie wsierdzia wywołane przez Candida (I39.8*)
B37.7Posocznica wywołana przez Candida
B37.8Kandydoza o innym umiejscowieniu
B37.9Kandydoza, nie określona
B38Kokcydioidomikoza
B38.0Ostra kokcydioidomikoza płucna
B38.1Przewlekła kokcydioidomikoza płucna
B38.2Kokcydioidomikoza płucna, nie określona
B38.3Kokcydioidomikoza skórna
B38.4Kokcydioidomikozowe zapalenie opon mózgowych (G02.1*)
B38.7Kokcydioidomikoza rozsiana
B38.8Inne postacie kokcydioidomikozy
B38.9Kokcydioidomikoza, nie określona
B39Histoplazmoza
B39.0Ostra płucna histoplazmoza (H.capsulatum)
B39.1Przewlekła płucna histoplazmoza (H.capsulatum)
B39.2Płucna histoplazmoza (H.capsulatum), nie określona
B39.3Histoplazmoza rozsiana (H.capsulatum)
B39.4Histoplazmoza (H.capsulatum), nie określona
B39.5Histoplazmoza (H.duboisii)
B39.9Histoplazmoza, nie określona
B40Drożdżyca [blastomykoza]
B40.0Ostra drożdżyca płucna
B40.1Przewlekła drożdżyca płucna
B40.2Drożdżyca płucna, nie określona
B40.3Drożdżyca skórna
B40.7Drożdżyca rozsiana
B40.8Inne postacie drożdżycy
B40.9Drożdżyca, nie określona
B41Parakokcydioidomikoza
B41.0Parakokcydioidomikoza płucna
B41.7Parakokcydioidomikoza rozsiana
B41.8Inne postacie parakokcydioidomikozy
B41.9Parakokcydioidomikoza, nie określona
B42Sporotrychoza
B42.0Sporotrychoza płucna (J99.8*)
B42.1Sporotrychoza limfatyczno-skórna
B42.7Sporotrychoza rozsiana
B42.8Inne postacie sporotrychozy
B42.9Sporotrychoza, nie określona
B43Chromomikoza i ropień feomykotyczny
B43.0Chromomikoza skórna
B43.1Feomykotyczny ropień mózgu
B43.2Podskórny feomykotyczny ropień i torbiel
B43.8Inne postacie chromomikozy
B43.9Chromomikoza, nie określona
B44Grzybica kropidlakowa [Aspergiloza]
B44.0Inwazyjna grzybica kropidlakowa płuc
B44.1Inne grzybice kropidlakowe płuc
B44.2Grzybica kropidlakowa migdałków
B44.7Grzybica kropidlakowa rozsiana
B44.8Inne postacie grzybicy kropidlakowej
B44.9Grzybica kropidlakowa, nie określona
B45Kryptokokoza [cryptococcosis]
B45.0Kryptokokoza płucna
B45.1Kryptokokoza mózgowa
B45.2Kryptokokoza skórna
B45.3Kryptokokoza kostna
B45.7Kryptokokoza rozsiana
B45.8Inne postacie kryptokokozy
B45.9Kryptokokoza, nie określona
B46Mukormykoza [zygomycosis]
B46.0Mukormykoza płucna
B46.1Mukormykoza nosowo-mózgowa
B46.2Mukormykoza żołądkowo-jelitowa
B46.3Mukormykoza skórna
B46.4Mukormykoza rozsiana
B46.5Mukormykoza, nie określona
B46.8Inne mukormikozy
B46.9Mukormykoza, nie określona
B47Maduromykoza
B47.0Eumycetoma
B47.1Grzybica madurska promienicza
B47.9Maduromikoza, nie określona
B48Inne grzybice niesklasyfikowane gdzie indziej
B48.0Drożdżyca Lobo [Lobomycosis]
B48.1Rinosporydioza
B48.2Alleszerioza
B48.3Geotrychoza
B48.4Penicyloza
B48.7Grzbice tzw."oportunistyczne"
B48.8Inne określone grzybice
B49Grzybice, nie określone
B50Zimnica [malaria] wywołana przez Plasmodium falciparum
B50.0Zimnica wywołana przez Plasmodium falciparum z powikłaniami mózgowymi
B50.8Inne Zimnice
B50.9Zimnica wywołana przez Plasmodium falciparum, nie określona
B51Zimnica [malaria] wywołana przez Plasmodium vivax
B51.0Zimnica wywołana przez Plasmodium vivax z pęknięciem śledziony
B51.8Zimnica wywołana przez Plasmodium vivax z innymi powikłaniami
B51.9Zimnica wywołana przez Plasmodium vivax bez powikłań
B52Zimnica [malaria] wywołana przez Plasmodium malariae
B52.0Zimnica wywołana przez Plasmodium malariae z nefropatią
B52.8Zimnica wywołana przez Plasmodium malariae z innymi powikłaniami
B52.9Zimnica wywołana przez Plasmodium malariae bez powikłań
B53Inne postacie zimnicy potwierdzone parazytologicznie
B53.0Zimnica wywołana przez Plasmodium ovale
B53.1Zimnica wywołana przez zarodźce małpie
B53.8Inne postacie zimnicy potwierdzone parazytologicznie, niesklasyfikowane gdzie indziej
B54Zimnica nie określona
B55Leiszmanioza
B55.0Leiszmanioza trzewna
B55.1Leiszmanioza skórna
B55.2Leiszmanioza skóry i błon śluzowych
B55.9Leiszmanioza, nie określona
B56Trypanosomoza afrykańska
B56.0Trypanosomoza gambijska
B56.1Trypanosomoza rodezyjska
B56.9Trypanosomoza afrykańska, nie określona
B57Choroba Chagasa
B57.0Ostra choroba Chagasa z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*)
B57.1Ostra choroba Chagasa bez zajęcia serca
B57.2Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*)
B57.3Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu pokarmowego
B57.4Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu nerwowego
B57.5Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem innych narządów
B58Toksoplazmoza
B58.0Okulopatia toksoplazmozowa
B58.1Toksoplazmozowe zapalenie wątroby (K77.0*)
B58.2Toksoplazmozowe zapalenie opon mózgowych i mózgu (G05.2*)
B58.3Toksoplazmoza płucna (J17.3*)
B58.8Toksoplazmoza z zajęciem innych narządów
B58.9Toksoplazmoza, nie określona
B59Pneumocystoza
B60Inne choroby pasożytnicze niesklasyfikowane gdzie indziej
B60.0Babezjoza
B60.1Akantameboza
B60.2Neglerioza
B60.8Inne określone choroby pasożytnicze
B64Nie określone choroby pasożytnicze
B65Schistosomoza [bilharcjoza]
B65.0Schistosomoza wywołana przez Schistosoma hematobium (przywra krwi) [schistosomoza moczowa]
B65.1Schistosomoza wywołana przez Schistosoma mansoni [schistosomiaza jelitowa]
B65.2Schistosomoza wywołana przez Schistosoma japonicum
B65.3Zapalenie skóry cerkariowe
B65.8Inne schistosomozy
B65.9Schistosomoza, nie określona
B66Inne zakażenia przywrami
B66.0Opistorchoza [opishorchiasis]
B66.1Klonorchoza [clonorchiasis]
B66.2Dikrocelioza [dicrocoeliasis]
B66.3Fascioloza [Fasciolosis]
B66.4Paragonimoza [paragonimosis]
B66.5Fasciolopsoza [fasciolopsidosis]
B66.8Inne określone zakażenia przywrami
B66.9Zakażenie przywrami, nie określone
B67Bąblowica [echinococcosis]
B67.0Bąblowica wątroby wywołana przez E.granulosus
B67.1Bąblowica płuc wywołana przez E.granulosus
B67.2Bąblowica kości wywołana przez E.granulosus
B67.3Bąblowica wywołana przez E.granulosus, o innym i mnogim umiejscowieniu
B67.4Bąblowica wywołana przez E.granulosus, nie określona
B67.5Bąblowica wątroby wywołana przez E.multilocularis
B67.6Bąblowica wywołana przez E.multilocularis, o innym i mnogim umiejscowieniu
B67.7Bąblowica wywołana przez E.multilocularis, nie określona
B67.8Bąblowica wątroby, nie określona
B67.9Bąblowica inna i nieokreślona
B68Tasiemczyca
B68.0Tasiemczyca wywołana przez tasiemca uzbrojonego (T.solium)
B68.1Tasiemczyca wywołana przez tasiemca nieuzbrojonego (T.saginata)
B68.9Tasiemczyca, nie określona
B69Wągrzyca [cysticerkoza]
B69.0Wągrzyca ośrodkowego układu nerwowego
B69.1Wągrzyca oka
B69.8Wągrzyca o innym umiejscowieniu
B69.9Wągrzyca, nie określona
B70Dyfilobotrioza [dyphyllobothriosis] i sparganoza [larwalna dyfilobotrioza]
B70.0Dyfilobotrioza
B70.1Sparganoza
B71Zakażenia innymi tasiemcami
B71.0Hymenolepidoza
B71.1Dipylidoza
B71.8Inne określone zakażenia tasiemcami
B71.9Zakażenia tasiemcami, nie określone
B72Drakunkuloza [dracuculiasis]
B73Onchocerkoza [onchocercosis]
B74Filarioza [filariasis]
B74.0Filarioza wywołana przez Wuchereria bancrofti
B74.1Filarioza wywołana przez Brugia malayi
B74.2Filarioza wywołana przez Brugia timori
B74.3Loaoza [loaosis]
B74.4Mansoneloza [mansonelliasis]
B74.8Inne filariozy
B74.9Filarioza, nie określona
B75Włośnica [trichicelloza]
B76Choroby wywołane przez tęgoryjca
B76.0Ankylostomoza [ancylostomiasis]
B76.1Nekatorioza [necatoriasis]
B76.8Inne choroby tęgoryjcowe
B76.9Choroba tęgoryjcowa, nie określona
B77Glistnica [askaridoza]
B77.0Glistnica z powikłaniami jelitowymi
B77.8Glistnica bez innych powikłań
B77.9Glistnica, nie określona
B78Węgorczyca [strongyloidoza]
B78.0Węgorczyca jelitowa
B78.1Węgorczyca skórna
B78.7Węgorczyca rozsiana
B78.9Węgorczyca, nie określona
B79Włosogłówczyca [trichurioza]
B80Owsica [enterobioza]
B81Inne robaczyce jelitowe niesklasyfikowane gdzie indziej
B81.0Anisakioza [anisakiasis]
B81.1Kapilarioza jelitowa
B81.2Trichostrogyloza [trichostrongyliasis]
B81.3Angiostrogyloza jelitowa
B81.4Mieszana robaczyca jelitowa
B81.8Inne określone robaczyce jelitowe
B82Zakażenia pasożytami jelitowymi, nie określone
B82.0Robaczyca jelitowa, nie określona
B82.9Zakażenia pasożytami jelitowymi, nie określone
B83Inne robaczyce
B83.0Larwa wędrująca trzewna
B83.1Gnatostomoza [gnathostomatosis]
B83.2Angiostrogyloza wywołana przez Parastrongylus cantonensis
B83.3Syngamoza [syngamosis]
B83.4Pijawczyca wewnętrzna [hirudiniasis internal]
B83.8Inne określone robaczyce
B83.9Robaczyca, nie określona
B85Wszawica
B85.0Wszawica wywołana przez Pediculus humanus capitis
B85.1Wszawica wywołana przez Pediculus humanus corporis
B85.2Wszawica, nie określona
B85.3Wszawica łonowa
B85.4Mieszana wszawica
B86Świerzb
B87Muszyca [myiosis]
B87.0Muszyca skórna
B87.1Muszyca ran
B87.2Muszyca oczna
B87.3Muszyca nosowo-gardłowa
B87.4Muszyca uszna
B87.8Muszyca o innym umiejscowieniu
B87.9Muszyca, nie określona
B88Inne inwazje pasożytnicze
B88.0Inne choroby wywołane przez roztocza [akariozy]
B88.1Tungoza [inwazja pchły piaskowej]
B88.2Inwazje innych stawonogów
B88.3Pijawczyca zewnętrzna [hirudinosis]
B88.8Inne określone inwazje pasożytnicze
B88.9Inwazje pasożytnicze, nie określone
B89Choroby pasożytnicze, nie określone
B90Następstwa gruźlicy
B90.0Następstwa gruźlicy ośrodkowego układu nerwowego
B90.1Następstwa gruźlicy układu moczowo-płciowego
B90.2Następstwa gruźlicy kości i stawów
B90.8Następstwa gruźlicy innych narządów
B90.9Następstwa gruźlicy układu oddechowego i nie określone
B91Następstwa nagminnego porażenia dzieciecego
B92Następstwa trądu
B94Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych
B94.0Następstwa jaglicy
B94.1Następstwa wirusowego zapalenia mózgu
B94.2Następstwa wirusowego zapalenia wątroby
B94.8Następstwa innych określonych chorób zakaźnych i pasożytniczych
B94.9Następstwa nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych
B95Paciorkowce i gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.0Paciorkowce grupy A, jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.1Paciorkowce grupy B, jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.2Paciorkowce grupy D, jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.3Streptococcus pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.4Inne paciorkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.5Paciorkowce nieokreślone jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.6Staphylococcus aureus jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.7Inne gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.8Gronkowce nieokreślone jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96Inne czynniki bakteryjne jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.0Mycoplasma pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.1Klebsiella pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.2Escherichia coli jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.3Haemophilus influenzae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.4Proteus (mirabilis) (morganii) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.5Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.6Bacillus fragilis jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.7Clostridium perfringens jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.8Inne określone czynniki bakteryjne jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97Czynniki wirusowe jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.0Adenowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.1Enterowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.2Koronawirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.3Retrowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.4Wirusy RSV jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.5Reowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.6Parvowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.7Papillomawirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.8Inne czynniki wirusowe jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B99Choroby zakaźne inne i nie określone

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
gimnastyka - KOLAGEN_cito wysokiej jakości kolagen - KOLAGEN_cito na kości - KOLAGEN_cito wyścigi samochodowe - KOLAGEN_cito kolagen na kości - KOLAGEN_cito apteki internetowe - KOLAGEN_cito koszykówka - KOLAGEN_cito tenis stołowy - KOLAGEN_cito cukierki verbena szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na urlopie szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z głogu - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe judo - Dezodorant_SuperDeo skoki narciarskie - Dezodorant_SuperDeo wędkarstwo - Dezodorant_SuperDeo naturalny dezodorant - Dezodorant_SuperDeo judo - Dezodorant_SuperDeo naturalny dezodorant - Dezodorant_SuperDeo rzut oszczepem - Dezodorant_SuperDeo szermierka - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2020