anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'B' (pasujących wzorców 450):
B00Zakażenia wirusem herpes [herpes simplex] - Herpes-viral [herpes simplex] infections
B00.0Wyprysk opryszczkowy [eczema herpeticum] - Eczema herpeticum
B00.1Opryszczkowe pęcherzykowe zapalenie skóry - Herpes-viral vesicular dermatitis
B00.2Opryszczkowe zapalenie dziąseł i jamy ustnej oraz gardła i migdałków - Herpes-viral gingivostomatitis and pharyngotonsillitis
B00.3Opryszczkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*) - Herpes-viral meningitis
B00.4Opryszczkowe zapalenie mózgu (G05.1*) - Herpes-viral encephalitis
B00.5Opryszczkowa choroba gałki ocznej - Herpes-viral ocular disease
B00.7Rozsiana opryszczka pospolita - Disseminated herpes-viral disease
B00.8Inne postacie zakażenia wirusem opryszczki - Other forms of herpes-viral infection
B00.9Zakażenie opryszczkowe, nie określone - Herpes-viral infection, unspecified
B01Ospa wietrzna [varicella] - Varicella [chickenpox]
B01.0Zapalenie opon mózgowych w ospie wietrznej (G02.2*) - Varicella meningitis
B01.1Zapalenie mózgu w ospie wietrznej (G05.1*) - Varicella encephalitis
B01.2Zapalenie płuc w ospie wietrznej (J17.1*) - Varicella pneumonia
B01.8Ospa wietrzna z innymi powikłaniami - Varicella with other complications
B01.9Ospa wietrzna bez powikłań - Varicella without complications
B02Półpasiec [herpes zoster] - Zoster [herpes zoster]
B02.0Zapalenie mózgu w półpaścu (G05.1*) - Zoster encephalitis
B02.1Zapalenie opon mózgowych w półpaścu (G02.0*) - Zoster meningitis
B02.2Półpasiec z zajęciem innych części układu nerwowego - Zoster with other nervous system involvement
B02.3Półpaścowa choroba gałki ocznej - Zoster ocular disease
B02.7Półpasiec rozsiany - Disseminated zoster
B02.8Półpasiec z innymi powikłaniami - Zoster with other complications
B02.9Półpasiec bez powikłań - Zoster without complication
B03Ospa prawdziwa - Smallpox
B04Ospa małpia - Monkeypox
B05Odra - Measles
B05.0Odra powikłana przez zapalenie mózgu (G05.1*) - Measles complicated by encephalitis
B05.1Odra powikłana przez zapalenie opon mózgowych (G02.0*) - Measles complicated by meningitis
B05.2Odra powikłana przez zapalenie płuc (J17.1*) - Measles complicated by pneumonia
B05.3Odra powikłana przez zapalenie ucha środkowego (H67.1*) - Measles complicated by otitis media
B05.4Odra z powikłaniami jelitowymi - Measles with intestinal complications
B05.8Odra z innymi powikłaniami - Measles with other complications
B05.9Odra bez powikłań - Measles without complication
B06Różyczka [rubeola] - Rubella [German measles]
B06.0Różyczka z powikłaniami neurologicznymi - Rubella with neurological complications
B06.8Różyczka z innymi powikłaniami - Rubella with other complications
B06.9Różyczka bez powikłań - Rubella without complication
B07Brodawki wirusowe - Viral warts
B08Inne zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych, niesklasyfikowane gdzie indziej - Other viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions, not elsewhere classified
B08.0Inne zakażenia wywołane przez wirus z grupy orthopox - Other orthopoxvirus infections
B08.1Mięczak zakaźny - Molluscum contagiosum
B08.2Rumień nagły [choroba szósta] - Exanthema subitum [sixth disease]
B08.3Rumień zakaźny [choroba piąta] - Erythema infectiosum [fifth disease]
B08.4Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej z wypryskiem - Enteroviral vesicular stomatitis with exanthem
B08.5Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie gardła - Enteroviral vesicular pharyngitis
B08.8Inne określone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych - Other specified viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions
B09Nieokreślone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych - Unspecified viral infection characterized by skin and mucous membrane lesions
B15Ostre wirusowe zapalenie wątroby A - Acute hepatitis A
B15.0Wirusowe zapalenie wątroby a ze śpiączką wątrobową - Hepatitis A with hepatic coma
B15.9Wirusowe zapalenie wątroby a bez śpiączki wątrobowej - Hepatitis A without hepatic coma
B16Ostre wirusowe zapalenie wątroby B - Acute hepatitis B
B16.0Ostre wirusowe zapalenie wątroby B z nadkażeniem wirusem delta ze śpiączką wątrobową - Acute hepatitis B with delta-agent (coinfection) with hepatic coma
B16.1Ostre wirusowe zapalenie wątroby B z nadkażeniem wirusem delta bez śpiączki wątrobowej - Acute hepatitis B with delta-agent (coinfection) without hepatic coma
B16.2Ostre wirusowe zapalenie wątroby B bez nadkażenia wirusem delta ze śpiączką wątrobową - Acute hepatitis B without delta-agent with hepatic coma
B16.9Ostre wirusowe zapalenie wątroby B bez nadkażenia wirusem delta i bez śpiączki wątrobowej - Acute hepatitis B without delta-agent and without hepatic coma
B17Inne ostre wirusowe zapalenia wątroby - Other acute viral hepatitis
B17.0Ostre (nad)każenie wirusem delta u nosiciela wirusa zapalenia wątroby B - Acute delta-(super) infection of hepatitis B carrier
B17.1Ostre wirusowe zapalenie wątroby C - Acute hepatitis C
B17.2Ostre wirusowe zapalenie wątroby E - Acute hepatitis E
B17.8Inne określone ostre wirusowe zapalenia wątroby - Other specified acute viral hepatitis
B18Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby - Chronic viral hepatitis
B18.0Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B z wirusem delta - Chronic viral hepatitis B with delta-agent
B18.1Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B bez wirusa delta - Chronic viral hepatitis B without delta-agent
B18.2Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby C - Chronic viral hepatitis C
B18.8Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby C - Other chronic viral hepatitis
B18.9Przewlekłe zapalenie wątroby, nie określone - Chronic viral hepatitis, unspecified
B19Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby - Unspecified viral hepatitis
B19.0Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby ze śpiączką wątrobową - Unspecified viral hepatitis with coma
B19.9Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby bez śpiączki wątrobowej - Unspecified viral hepatitis without coma
B20Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są choroby zakaźne i pasożytnicze - Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in infectious and parasitic diseases
B20.0Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia wywołane przez mykobakterie - HIV disease resulting in mycobacterial infection
B20.1Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia bakteryjne - HIV disease resulting in other bacterial infections
B20.2Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest cytomegalia - HIV disease resulting in cytomegaloviral disease
B20.3Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia wirusowe - HIV disease resulting in other viral infections
B20.4Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest kandydoza - HIV disease resulting in candidiasis
B20.5Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne grzybice - HIV disease resulting in other mycoses
B20.6Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii - HIV disease resulting in Pneumocystis carinii pneumonia
B20.7Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia mnogie - HIV disease resulting in multiple infections
B20.8Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze - HIV disease resulting in other infectious and parasitic diseases
B20.9Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze, nie określone - HIV disease resulting in unspecified infectious or parasitic disease
B21Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są nowotwory złośliwe - Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in malignant neoplasms
B21.0Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest mięsak Kaposiego - HIV disease resulting in Kaposi's sarcoma
B21.1Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest chłoniak Burkitta - HIV disease resulting in Burkitt's lymphoma
B21.2Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne typy chłoniaków nie-Hodgkin`owskich (nieziarniczych) - HIV disease resulting in other types of non-Hodgkin's lymphoma
B21.3Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i pokrewnych tkanek - HIV disease resulting in other malignant neoplasms of lymphoid, hematopoietic, and related tissue
B21.7Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie nowotwory złośliwe - HIV disease resulting in multiple malignant neoplasms
B21.8Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe - HIV disease resulting in other malignant neoplasms
B21.9Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe, nie określone - HIV disease resulting in unspecified malignant neoplasm
B22Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są inne określone choroby - Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in other specified diseases
B22.0Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest encefalopatia - HIV disease resulting in encephalopathy
B22.1Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest limfoidalne śródmiąższowe zapalenie płuc - HIV disease resulting in lymphoid interstitial pneumonitis
B22.2Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zespół wyczerpania - HIV disease resulting in wasting syndrome
B22.7Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie choroby sklasyfikowane gdzie indziej - HIV disease resulting in multiple diseases classified elsewhere
B23Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są inne stany - Human immunodeficiency virus [HIV] disease resulting in other conditions
B23.0Ostry zespół zakażenia HIV - Acute HIV infection syndrome
B23.1Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest (trwała) uogólniona limfadenopatia - HIV disease resulting in (persistent) generalized lymphadenopathy
B23.2Choroba wywołana przez HIV - HIV disease resulting in hematological and immunological abnormalities, not elsewhere classified
B23.8Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne określone stany - HIV disease resulting in other specified conditions
B24Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], nie określona - Unspecified human immunodeficiency virus [HIV] disease
B25Cytomegalia - Cytomegaloviral disease
B25.0Cytomegalowirusowe zapalenie płuc (J17.1*) - Cytomegaloviral pneumonitis
B25.1Cytomegalowirusowe zapalenie wątroby (K77.0*) - Cytomegaloviral hepatitis
B25.2Cytomegalowirusowe zapalenie trzustki (K87.1*) - Cytomegaloviral pancreatitis
B25.8Inne choroby wywołane przez wirusa cytomegalii - Other cytomegaloviral diseases
B25.9Choroba wywołana przez wirusa cytomegalii, nie określona - Cytomegaloviral disease, unspecified
B26Świnka - Mumps
B26.0Świnkowe zapalenie jądra (N51.1*) - Mumps orchitis
B26.1Świnkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*) - Mumps meningitis
B26.2Świnkowe zapalenie mózgu (G05.1*) - Mumps encephalitis
B26.3Świnkowe zapalenie trzustki (K87.1*) - Mumps pancreatitis
B26.8Świnka z innymi powikłaniami - Mumps with other complications
B26.9Świnka bez komplikacji - Mumps without complication
B27Mononukleoza zakaźna - Infectious mononucleosis
B27.0Mononukleoza wywołana przez wirusa opryszczki typ gamma - Gamma-herpes-viral mononucleosis
B27.1Mononukleoza cytomegalowirusowa - Cytomegaloviral mononucleosis
B27.8Inne postacie mononukleozy zakaźnej - Other infectious mononucleosis
B27.9Mononukleoza zakaźna, nie określona - Infectious mononucleosis, unspecified
B30Wirusowe zapalenie spojówek - Viral conjunctivitis
B30.0Zapalenie rogówki i spojówki wywołane przez adenowirusy (H19.2*) - Keratoconjunctivitis due to adenovirus
B30.1Zapalenie spojówek wywołane przez adenowirusy (H13.1*) - Conjunctivitis due to adenovirus
B30.2Wirusowe zapalenie gardła i spojówek - Viral pharyngoconjunctivitis
B30.3Ostre nagminne krwotoczne zapalenie spojówek enterowirusowe (H13.1*) - Acute epidemic hemorrhagic conjunctivitis (enteroviral)
B30.8Inne wirusowe zapalenia spojówek (H13.1*) - Other viral conjunctivitis
B30.9Wirusowe zapalenie spojówek, nie określone - Viral conjunctivitis, unspecified
B33Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej - Other viral diseases, not elsewhere classified
B33.0Nagminne zapalenie mięśni (nagminna pleurodynia) - Epidemic myalgia
B33.1Choroba Ross River - Ross River disease
B33.2Wirusowe zapalenie serca - Viral carditis
B33.3Zakażenia retrowirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej - Retrovirus infections, not elsewhere classified
B33.8Inne określone choroby wirusowe - Other specified viral diseases
B34Zakażenia wirusowe o nieustalonym umiejscowieniu - Viral infection of unspecified site
B34.0Zakażenia adenowirusowe, nie określone - Adenovirus infection, unspecified
B34.1Zakażenia enterowirusowe, nie określone - Enterovirus infection, unspecified
B34.2Zakażenia koronawirusowe, nie określone - Coronavirus infection, unspecified
B34.3Zakażenia parvowirusowe, nie określone - Parvovirus infection, unspecified
B34.4Zakażenia papowawirusowe, nie określone - Papovirus infection, unspecified
B34.8Inne zakażenia wirusowe o nieustalonym umiejscowieniu - Other viral infections of unspecified site
B34.9Zakażenia wirusowe, nie określone - Viral infection, unspecified
B35Grzybice skóry [dermatofitozy] - Dermatophytosis
B35.0Grzybica owłosionej skóry głowy i brody - Tinea barbae and tinea capitis
B35.1Grzybica paznokci - Tinea unguium
B35.2Grzybica rąk - Tinea manuum
B35.3Grzybica stóp - Tinea pedis
B35.4Grzybica ciała - Tinea corporis
B35.5Grzybica łuskowata [tinea imbricata] - Tinea imbricata
B35.6Grzybica goleni - Tinea cruris
B35.8Inne grzybice - Other dermatophytoses
B35.9Grzybica skóry, nie określona - Dermatophytosis, unspecified
B36Inne grzybice powierzchowne - Other superficial mycoses
B36.0Łupież pstry [pityriasis versicolor] - Pityriasis versicolor
B36.1Grzybica czarna [tinea nigra] - Tinea nigra
B36.2Piedra biała - White piedra
B36.3Piedra czarna - Black piedra
B36.8Inne określone grzybice powierzchowne - Other specified superficial mycoses
B36.9Grzybica powierzchowna, nie określona - Superficial mycosis, unspecified
B37Kandydoza [Candidosis] - Candidiasis
B37.0Zapalenie jamy ustnej wywołane przez Candida - Candidal stomatitis
B37.1Kandydoza płucna - Pulmonary candidiasis
B37.2Kandydoza skóry i paznokci - Candidiasis of skin and nail
B37.3Kandydoza sromu i pochwy (N77.1*) - Candidiasis of vulva and vagina
B37.4Kandydoza umiejscowiona w innych częściach okolicy moczowo-płciowej - Candidiasis of other urogenital sites
B37.5Zapalenie opon mózgowych wywołane przez Candida (G02.1*) - Candidal meningitis
B37.6Zapalenie wsierdzia wywołane przez Candida (I39.8*) - Candidal endocarditis
B37.7Posocznica wywołana przez Candida - Candidal septicemia
B37.8Kandydoza o innym umiejscowieniu - Candidiasis of other sites
B37.9Kandydoza, nie określona - Candidiasis, unspecified
B38Kokcydioidomikoza - Coccidioidomycosis
B38.0Ostra kokcydioidomikoza płucna - Acute pulmonary coccidioidomycosis
B38.1Przewlekła kokcydioidomikoza płucna - Chronic pulmonary coccidioidomycosis
B38.2Kokcydioidomikoza płucna, nie określona - Pulmonary coccidioidomycosis, unspecified
B38.3Kokcydioidomikoza skórna - Cutaneous coccidioidomycosis
B38.4Kokcydioidomikozowe zapalenie opon mózgowych (G02.1*) - Coccidioidomycosis meningitis
B38.7Kokcydioidomikoza rozsiana - Disseminated coccidioidomycosis
B38.8Inne postacie kokcydioidomikozy - Other forms of coccidioidomycosis
B38.9Kokcydioidomikoza, nie określona - Coccidioidomycosis, unspecified
B39Histoplazmoza - Histoplasmosis
B39.0Ostra płucna histoplazmoza (H.capsulatum) - Acute pulmonary histoplasmosis capsulati
B39.1Przewlekła płucna histoplazmoza (H.capsulatum) - Chronic pulmonary histoplasmosis capsulati
B39.2Płucna histoplazmoza (H.capsulatum), nie określona - Pulmonary histoplasmosis capsulati, unspecified
B39.3Histoplazmoza rozsiana (H.capsulatum) - Disseminated histoplasmosis capsulati
B39.4Histoplazmoza (H.capsulatum), nie określona - Histoplasmosis capsulati, unspecified
B39.5Histoplazmoza (H.duboisii) - Histoplasmosis duboisii
B39.9Histoplazmoza, nie określona - Histoplasmosis, unspecified
B40Drożdżyca [blastomykoza] - Blastomycosis
B40.0Ostra drożdżyca płucna - Acute pulmonary blastomycosis
B40.1Przewlekła drożdżyca płucna - Chronic pulmonary blastomycosis
B40.2Drożdżyca płucna, nie określona - Pulmonary blastomycosis, unspecified
B40.3Drożdżyca skórna - Cutaneous blastomycosis
B40.7Drożdżyca rozsiana - Disseminated blastomycosis
B40.8Inne postacie drożdżycy - Other forms of blastomycosis
B40.9Drożdżyca, nie określona - Blastomycosis, unspecified
B41Parakokcydioidomikoza - Paracoccidioidomycosis
B41.0Parakokcydioidomikoza płucna - Pulmonary paracoccidioidomycosis
B41.7Parakokcydioidomikoza rozsiana - Disseminated paracoccidioidomycosis
B41.8Inne postacie parakokcydioidomikozy - Other forms of paracoccidioidomycosis
B41.9Parakokcydioidomikoza, nie określona - Paracoccidioidomycosis, unspecified
B42Sporotrychoza - Sporotrichosis
B42.0Sporotrychoza płucna (J99.8*) - Pulmonary sporotrichosis
B42.1Sporotrychoza limfatyczno-skórna - Lymphocutaneous sporotrichosis
B42.7Sporotrychoza rozsiana - Disseminated sporotrichosis
B42.8Inne postacie sporotrychozy - Other forms of sporotrichosis
B42.9Sporotrychoza, nie określona - Sporotrichosis, unspecified
B43Chromomikoza i ropień feomykotyczny - Chromomycosis and pheomycotic abscess
B43.0Chromomikoza skórna - Cutaneous chromomycosis
B43.1Feomykotyczny ropień mózgu - Pheomycotic brain abscess
B43.2Podskórny feomykotyczny ropień i torbiel - Subcutaneous pheomycotic abscess and cyst
B43.8Inne postacie chromomikozy - Other forms of chromomycosis
B43.9Chromomikoza, nie określona - Chromomycosis, unspecified
B44Grzybica kropidlakowa [Aspergiloza] - Aspergillosis
B44.0Inwazyjna grzybica kropidlakowa płuc - Invasive pulmonary aspergillosis
B44.1Inne grzybice kropidlakowe płuc - Other pulmonary aspergillosis
B44.2Grzybica kropidlakowa migdałków - Tonsillar aspergillosis
B44.7Grzybica kropidlakowa rozsiana - Disseminated aspergillosis
B44.8Inne postacie grzybicy kropidlakowej - Other forms of aspergillosis
B44.9Grzybica kropidlakowa, nie określona - Aspergillosis, unspecified
B45Kryptokokoza [cryptococcosis] - Cryptococcosis
B45.0Kryptokokoza płucna - Pulmonary cryptococcosis
B45.1Kryptokokoza mózgowa - Cerebral cryptococcosis
B45.2Kryptokokoza skórna - Cutaneous cryptococcosis
B45.3Kryptokokoza kostna - Osseous cryptococcosis
B45.7Kryptokokoza rozsiana - Disseminated cryptococcosis
B45.8Inne postacie kryptokokozy - Other forms of cryptococcosis
B45.9Kryptokokoza, nie określona - Cryptococcosis, unspecified
B46Mukormykoza [zygomycosis] - Zygomycosis
B46.0Mukormykoza płucna - Pulmonary mucormycosis
B46.1Mukormykoza nosowo-mózgowa - Rhinocerebral mucormycosis
B46.2Mukormykoza żołądkowo-jelitowa - Gastrointestinal mucormycosis
B46.3Mukormykoza skórna - Cutaneous mucormycosis
B46.4Mukormykoza rozsiana - Disseminated mucormycosis
B46.5Mukormykoza, nie określona - Mucormycosis, unspecified
B46.8Inne mukormikozy - Other zygomycoses
B46.9Mukormykoza, nie określona - Zygomycosis, unspecified
B47Maduromykoza - Mycetoma
B47.0Eumycetoma - Eumycetoma
B47.1Grzybica madurska promienicza - Actinomycetoma
B47.9Maduromikoza, nie określona - Mycetoma, unspecified
B48Inne grzybice niesklasyfikowane gdzie indziej - Other mycoses, not elsewhere classified
B48.0Drożdżyca Lobo [Lobomycosis] - Lobomycosis
B48.1Rinosporydioza - Rhinosporidiosis
B48.2Alleszerioza - Allescheriasis
B48.3Geotrychoza - Geotrichosis
B48.4Penicyloza - Penicillosis
B48.7Grzbice tzw."oportunistyczne" - Opportunistic mycoses
B48.8Inne określone grzybice - Other specified mycoses
B49Grzybice, nie określone - Unspecified mycosis
B50Zimnica [malaria] wywołana przez Plasmodium falciparum - Plasmodium falciparum malaria
B50.0Zimnica wywołana przez Plasmodium falciparum z powikłaniami mózgowymi - Plasmodium falciparum malaria with cerebral complications
B50.8Inne Zimnice - Other severe and complicated Plasmodium falciparum malaria
B50.9Zimnica wywołana przez Plasmodium falciparum, nie określona - Plasmodium falciparum malaria, unspecified
B51Zimnica [malaria] wywołana przez Plasmodium vivax - Plasmodium vivax malaria
B51.0Zimnica wywołana przez Plasmodium vivax z pęknięciem śledziony - Plasmodium vivax malaria with rupture of spleen
B51.8Zimnica wywołana przez Plasmodium vivax z innymi powikłaniami - Plasmodium vivax malaria with other complications
B51.9Zimnica wywołana przez Plasmodium vivax bez powikłań - Plasmodium vivax malaria without complication
B52Zimnica [malaria] wywołana przez Plasmodium malariae - Plasmodium malariae malaria
B52.0Zimnica wywołana przez Plasmodium malariae z nefropatią - Plasmodium malariae malaria with nephropathy
B52.8Zimnica wywołana przez Plasmodium malariae z innymi powikłaniami - Plasmodium malariae malaria with other complications
B52.9Zimnica wywołana przez Plasmodium malariae bez powikłań - Plasmodium malariae malaria without complication
B53Inne postacie zimnicy potwierdzone parazytologicznie - Other parasitologically confirmed malaria
B53.0Zimnica wywołana przez Plasmodium ovale - Plasmodium ovale malaria
B53.1Zimnica wywołana przez zarodźce małpie - Malaria due to simian plasmodia
B53.8Inne postacie zimnicy potwierdzone parazytologicznie, niesklasyfikowane gdzie indziej - Other parasitologically confirmed malaria, not elsewhere classified
B54Zimnica nie określona - Unspecified malaria
B55Leiszmanioza - Leishmaniasis
B55.0Leiszmanioza trzewna - Visceral leishmaniasis
B55.1Leiszmanioza skórna - Cutaneous leishmaniasis
B55.2Leiszmanioza skóry i błon śluzowych - Mucocutaneous leishmaniasis
B55.9Leiszmanioza, nie określona - Leishmaniasis, unspecified
B56Trypanosomoza afrykańska - African trypanosomiasis
B56.0Trypanosomoza gambijska - Gambiense trypanosomiasis
B56.1Trypanosomoza rodezyjska - Rhodesiense trypanosomiasis
B56.9Trypanosomoza afrykańska, nie określona - African trypanosomiasis, unspecified
B57Choroba Chagasa - Chagas' disease
B57.0Ostra choroba Chagasa z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*) - Acute Chagas' disease with heart involvement
B57.1Ostra choroba Chagasa bez zajęcia serca - Acute Chagas' disease without heart involvement
B57.2Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*) - Chagas' disease (chronic) with heart involvement
B57.3Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu pokarmowego - Chagas' disease (chronic) with digestive system involvement
B57.4Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu nerwowego - Chagas' disease (chronic) with nervous system involvement
B57.5Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem innych narządów - Chagas' disease (chronic) with other organ involvement
B58Toksoplazmoza - Toxoplasmosis
B58.0Okulopatia toksoplazmozowa - Toxoplasma oculopathy
B58.1Toksoplazmozowe zapalenie wątroby (K77.0*) - Toxoplasma hepatitis
B58.2Toksoplazmozowe zapalenie opon mózgowych i mózgu (G05.2*) - Toxoplasma meningoencephalitis
B58.3Toksoplazmoza płucna (J17.3*) - Pulmonary toxoplasmosis
B58.8Toksoplazmoza z zajęciem innych narządów - Toxoplasmosis with other organ involvement
B58.9Toksoplazmoza, nie określona - Toxoplasmosis, unspecified
B59Pneumocystoza - Pneumocystosis
B60Inne choroby pasożytnicze niesklasyfikowane gdzie indziej - Other protozoal diseases, not elsewhere classified
B60.0Babezjoza - Babesiosis
B60.1Akantameboza - Acanthamebiasis
B60.2Neglerioza - Negleriasis
B60.8Inne określone choroby pasożytnicze - Other specified protozoal diseases
B64Nie określone choroby pasożytnicze - Unspecified protozoal disease
B65Schistosomoza [bilharcjoza] - Schistosomiasis [bilharziasis]
B65.0Schistosomoza wywołana przez Schistosoma hematobium (przywra krwi) [schistosomoza moczowa] - Schistosomiasis due to Schistosoma hematobium [urinary schistosomiasis]
B65.1Schistosomoza wywołana przez Schistosoma mansoni [schistosomiaza jelitowa] - Schistosomiasis due to Schistosoma mansoni [intestinal schistosomiasis]
B65.2Schistosomoza wywołana przez Schistosoma japonicum - Schistosomiasis due to Schistosoma japonicum
B65.3Zapalenie skóry cerkariowe - Cercarial dermatitis
B65.8Inne schistosomozy - Other schistosomiases
B65.9Schistosomoza, nie określona - Schistosomiasis, unspecified
B66Inne zakażenia przywrami - Other fluke infections
B66.0Opistorchoza [opishorchiasis] - Opisthorchiasis
B66.1Klonorchoza [clonorchiasis] - Clonorchiasis
B66.2Dikrocelioza [dicrocoeliasis] - Dicroceliasis
B66.3Fascioloza [Fasciolosis] - Fascioliasis
B66.4Paragonimoza [paragonimosis] - Paragonimiasis
B66.5Fasciolopsoza [fasciolopsidosis] - Fasciolopsiasis
B66.8Inne określone zakażenia przywrami - Other specified fluke infections
B66.9Zakażenie przywrami, nie określone - Fluke infection, unspecified
B67Bąblowica [echinococcosis] - Echinococcosis
B67.0Bąblowica wątroby wywołana przez E.granulosus - Echinococcus granulosus infection of liver
B67.1Bąblowica płuc wywołana przez E.granulosus - Echinococcus granulosus infection of lung
B67.2Bąblowica kości wywołana przez E.granulosus - Echinococcus granulosus infection of bone
B67.3Bąblowica wywołana przez E.granulosus, o innym i mnogim umiejscowieniu - Echinococcus granulosus infection, other and multiple sites
B67.4Bąblowica wywołana przez E.granulosus, nie określona - Echinococcus granulosus infection, unspecified
B67.5Bąblowica wątroby wywołana przez E.multilocularis - Echinococcus multilocularis infection of liver
B67.6Bąblowica wywołana przez E.multilocularis, o innym i mnogim umiejscowieniu - Echinococcus multilocularis infection, other and multiple sites
B67.7Bąblowica wywołana przez E.multilocularis, nie określona - Echinococcus multilocularis infection, unspecified
B67.8Bąblowica wątroby, nie określona - Echinococcosis, unspecified, of liver
B67.9Bąblowica inna i nieokreślona - Echinococcosis, other and unspecified
B68Tasiemczyca - Teniasis
B68.0Tasiemczyca wywołana przez tasiemca uzbrojonego (T.solium) - Tenia solium teniasis
B68.1Tasiemczyca wywołana przez tasiemca nieuzbrojonego (T.saginata) - Tenia saginata teniasis
B68.9Tasiemczyca, nie określona - Teniasis, unspecified
B69Wągrzyca [cysticerkoza] - Cysticercosis
B69.0Wągrzyca ośrodkowego układu nerwowego - Cysticercosis of central nervous system
B69.1Wągrzyca oka - Cysticercosis of eye
B69.8Wągrzyca o innym umiejscowieniu - Cysticercosis of other sites
B69.9Wągrzyca, nie określona - Cysticercosis, unspecified
B70Dyfilobotrioza [dyphyllobothriosis] i sparganoza [larwalna dyfilobotrioza] - Diphyllobothriasis and sparganosis
B70.0Dyfilobotrioza - Diphyllobothriasis
B70.1Sparganoza - Sparganosis
B71Zakażenia innymi tasiemcami - Other cestode infections
B71.0Hymenolepidoza - Hymenolepiasis
B71.1Dipylidoza - Dipylidiasis
B71.8Inne określone zakażenia tasiemcami - Other specified cestode infections
B71.9Zakażenia tasiemcami, nie określone - Cestode infection, unspecified
B72Drakunkuloza [dracuculiasis] - Dracunculiasis
B73Onchocerkoza [onchocercosis] - Onchocerciasis
B74Filarioza [filariasis] - Filariasis
B74.0Filarioza wywołana przez Wuchereria bancrofti - Filariasis due to Wuchereria bancrofti
B74.1Filarioza wywołana przez Brugia malayi - Filariasis due to Brugia malayi
B74.2Filarioza wywołana przez Brugia timori - Filariasis due to Brugia timori
B74.3Loaoza [loaosis] - Loiasis
B74.4Mansoneloza [mansonelliasis] - Mansonelliasis
B74.8Inne filariozy - Other filariases
B74.9Filarioza, nie określona - Filariasis, unspecified
B75Włośnica [trichicelloza] - Trichinellosis
B76Choroby wywołane przez tęgoryjca - Hookworm diseases
B76.0Ankylostomoza [ancylostomiasis] - Ancylostomiasis
B76.1Nekatorioza [necatoriasis] - Necatoriasis
B76.8Inne choroby tęgoryjcowe - Other hookworm diseases
B76.9Choroba tęgoryjcowa, nie określona - Hookworm disease, unspecified
B77Glistnica [askaridoza] - Ascariasis
B77.0Glistnica z powikłaniami jelitowymi - Ascariasis with intestinal complications
B77.8Glistnica bez innych powikłań - Ascariasis with other complications
B77.9Glistnica, nie określona - Ascariasis, unspecified
B78Węgorczyca [strongyloidoza] - Strongyloidiasis
B78.0Węgorczyca jelitowa - Intestinal strongyloidiasis
B78.1Węgorczyca skórna - Cutaneous strongyloidiasis
B78.7Węgorczyca rozsiana - Disseminated strongyloidiasis
B78.9Węgorczyca, nie określona - Strongyloidiasis, unspecified
B79Włosogłówczyca [trichurioza] - Trichuriasis
B80Owsica [enterobioza] - Enterobiasis
B81Inne robaczyce jelitowe niesklasyfikowane gdzie indziej - Other intestinal helminthiases, not elsewhere classified
B81.0Anisakioza [anisakiasis] - Anisakiasis
B81.1Kapilarioza jelitowa - Intestinal capillariasis
B81.2Trichostrogyloza [trichostrongyliasis] - Trichostrongyliasis
B81.3Angiostrogyloza jelitowa - Intestinal angiostrongyliasis
B81.4Mieszana robaczyca jelitowa - Mixed intestinal helminthiases
B81.8Inne określone robaczyce jelitowe - Other specified intestinal helminthiases
B82Zakażenia pasożytami jelitowymi, nie określone - Unspecified intestinal parasitism
B82.0Robaczyca jelitowa, nie określona - Intestinal helminthiasis, unspecified
B82.9Zakażenia pasożytami jelitowymi, nie określone - Intestinal parasitism, unspecified
B83Inne robaczyce - Other helminthiases
B83.0Larwa wędrująca trzewna - Visceral larva migrans
B83.1Gnatostomoza [gnathostomatosis] - Gnathostomiasis
B83.2Angiostrogyloza wywołana przez Parastrongylus cantonensis - Angiostrongyliasis due to Parastrongylus cantonensis
B83.3Syngamoza [syngamosis] - Syngamiasis
B83.4Pijawczyca wewnętrzna [hirudiniasis internal] - Internal hirudiniasis
B83.8Inne określone robaczyce - Other specified helminthiases
B83.9Robaczyca, nie określona - Helminthiasis, unspecified
B85Wszawica - Pediculosis and phthiriasis
B85.0Wszawica wywołana przez Pediculus humanus capitis - Pediculosis due to Pediculus humanus capitis
B85.1Wszawica wywołana przez Pediculus humanus corporis - Pediculosis due to Pediculus humanus corporis
B85.2Wszawica, nie określona - Pediculosis, unspecified
B85.3Wszawica łonowa - Phthiriasis
B85.4Mieszana wszawica - Mixed pediculosis and phthiriasis
B86Świerzb - Scabies
B87Muszyca [myiosis] - Myiasis
B87.0Muszyca skórna - Cutaneous myiasis
B87.1Muszyca ran - Wound myiasis
B87.2Muszyca oczna - Ocular myiasis
B87.3Muszyca nosowo-gardłowa - Nasopharyngeal myiasis
B87.4Muszyca uszna - Aural myiasis
B87.8Muszyca o innym umiejscowieniu - Myiasis of other sites
B87.9Muszyca, nie określona - Myiasis, unspecified
B88Inne inwazje pasożytnicze - Other infestations
B88.0Inne choroby wywołane przez roztocza [akariozy] - Other acariasis
B88.1Tungoza [inwazja pchły piaskowej] - Tungiasis [sand flea infestation]
B88.2Inwazje innych stawonogów - Other arthropod infestations
B88.3Pijawczyca zewnętrzna [hirudinosis] - External hirudiniasis
B88.8Inne określone inwazje pasożytnicze - Other specified infestations
B88.9Inwazje pasożytnicze, nie określone - Infestation, unspecified
B89Choroby pasożytnicze, nie określone - Unspecified parasitic disease
B90Następstwa gruźlicy - Sequelae of tuberculosis
B90.0Następstwa gruźlicy ośrodkowego układu nerwowego - Sequelae of central nervous system tuberculosis
B90.1Następstwa gruźlicy układu moczowo-płciowego - Sequelae of genitourinary tuberculosis
B90.2Następstwa gruźlicy kości i stawów - Sequelae of tuberculosis of bones and joints
B90.8Następstwa gruźlicy innych narządów - Sequelae of tuberculosis of other organs
B90.9Następstwa gruźlicy układu oddechowego i nie określone - Sequelae of respiratory and unspecified tuberculosis
B91Następstwa nagminnego porażenia dzieciecego - Sequelae of poliomyelitis
B92Następstwa trądu - Sequelae of leprosy
B94Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych - Sequelae of other and unspecified infectious and parasitic diseases
B94.0Następstwa jaglicy - Sequelae of trachoma
B94.1Następstwa wirusowego zapalenia mózgu - Sequelae of viral encephalitis
B94.2Następstwa wirusowego zapalenia wątroby - Sequelae of viral hepatitis
B94.8Następstwa innych określonych chorób zakaźnych i pasożytniczych - Sequelae of other specified infectious and parasitic diseases
B94.9Następstwa nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych - Sequelae of unspecified infectious or parasitic disease
B95Paciorkowce i gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B95.0Paciorkowce grupy A, jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B95.1Paciorkowce grupy B, jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B95.2Paciorkowce grupy D, jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B95.3Streptococcus pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B95.4Inne paciorkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B95.5Paciorkowce nieokreślone jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B95.6Staphylococcus aureus jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B95.7Inne gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B95.8Gronkowce nieokreślone jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B96Inne czynniki bakteryjne jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B96.0Mycoplasma pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B96.1Klebsiella pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B96.2Escherichia coli jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B96.3Haemophilus influenzae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B96.4Proteus (mirabilis) (morganii) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B96.5Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B96.6Bacillus fragilis jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B96.7Clostridium perfringens jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B96.8Inne określone czynniki bakteryjne jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B97Czynniki wirusowe jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B97.0Adenowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B97.1Enterowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B97.2Koronawirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B97.3Retrowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B97.4Wirusy RSV jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B97.5Reowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B97.6Parvowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B97.7Papillomawirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B97.8Inne czynniki wirusowe jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach -
B99Choroby zakaźne inne i nie określone - Other and unspecified infectious diseases

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
narciarstwo - KOLAGEN_cito toczenie się w plastikowej kuli - KOLAGEN_cito produkty na dziąsła - KOLAGEN_cito pierwsze zmarszczki - KOLAGEN_cito jazda na rolkach - KOLAGEN_cito bolą stawy - KOLAGEN_cito biodra - KOLAGEN_cito gęstsze włosy - KOLAGEN_cito na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe ładny głos szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe wyścigi samochodowe - Dezodorant_SuperDeo dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo wyścigi konne - Dezodorant_SuperDeo boks - Dezodorant_SuperDeo sprint - Dezodorant_SuperDeo surfing - Dezodorant_SuperDeo dżudo - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla kobiet - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022