anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'C' (pasujących wzorców 522):
C00Nowotwory złośliwe wargi - Malignant neoplasm of lip
C00.0Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej - External upper lip
C00.1Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej - External lower lip
C00.2Powierzchnia zewnętrzna wargi, nie określona - External lip, unspecified
C00.3Powierzchnia wewnętrzna wargi górnej - Upper lip, inner aspect
C00.4Powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej - Lower lip, inner aspect
C00.5Powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej (górna lub dolna) - Lip, unspecified, inner aspect
C00.6Spoidło wargi - Commissure of lip
C00.8Zmiana przekraczająca granice wargi (patrz uwaga 5 str.182) - Overlapping lesion of lip
C00.9Warga, nie określona - Lip, unspecified
C01Nowotwór złośliwy nasady języka - Malignant neoplasm of base of tongue
C02Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka - Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue
C02.0Powierzchnia grzbietowa języka - Dorsal surface of tongue
C02.1Brzeg języka - Border of tongue
C02.2Dolna powierzchnia języka - Ventral surface of tongue
C02.3Przednie dwie trzecie części języka, część nieokreślona - Anterior two-thirds of tongue, part unspecified
C02.4Migdałek językowy - Lingual tonsil
C02.8Zmiana przekraczająca granice języka (patrz uwaga 5 na str. 182) - Overlapping lesion of tongue
C02.9Język, nie określony - Tongue, unspecified
C03Nowotwór złośliwy dziąsła - Malignant neoplasm of gum
C03.0Dziąsło górne - Upper gum
C03.1Dziąsło dolne - Lower gum
C03.9Dziąsło, nie określone - Gum, unspecified
C04Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej - Malignant neoplasm of floor of mouth
C04.0Przednia część dna jamy ustnej - Anterior floor of mouth
C04.1Boczna część dna jamy ustnej - Lateral floor of mouth
C04.8Zmiana przekraczająca granice dna jamy ustnej (patrz uwaga 5 na str. 182) - Overlapping lesion of floor of mouth
C04.9Dno jamy ustnej, nie określone - Floor of mouth, unspecified
C05Nowotwór złośliwy podniebienia - Malignant neoplasm of palate
C05.0Podniebienie twarde - Hard palate
C05.1Podniebienie miękkie - Soft palate
C05.2Języczek - Uvula
C05.8Zmiana przekraczająca granice podniebienia miękkiego - Overlapping lesion of palate
C05.9Podniebienie, nie określone - Palate, unspecified
C06Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej - Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth
C06.0Śluzówka policzka - Cheek mucosa
C06.1Przedsionek jamy ustnej - Vestibule of mouth
C06.2Przestrzeń zatrzonowa - Retromolar area
C06.8Zmiana przekraczająca granice innych i nieokreślonych części jamy ustnej - Overlapping lesion of other and unspecified parts of mouth
C06.9Jama ustna, nie określona - Mouth, unspecified
C07Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej - Malignant neoplasm of parotid gland
C08Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych - Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary glands
C08.0Ślinianka podżuchwowa - Submandibular gland
C08.1Ślinianka podjęzykowa - Sublingual gland
C08.8Zmiana przekraczająca granice dużych gruczołów ślinowych - Overlapping lesion of major salivary glands
C08.9Duże gruczoły ślinowe, nie określone - Major salivary gland, unspecified
C09Nowotwory złośliwe migdałka - Malignant neoplasm of tonsil
C09.0Dół migdałkowy - Tonsillar fossa
C09.1Łuki podniebienne (podniebienno-językowy) (podniebienno-gardłowy) - Tonsillar pillar (anterior) (posterior)
C09.8Zmiana przekraczająca granice migdałka (patrz uwaga 5 na str. 182) - Overlapping lesion of tonsil
C09.9Migdałek, nie określony - Tonsil, unspecified
C10Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx) - Malignant neoplasm of oropharynx
C10.0Dolinka nagłośniowa - Vallecula
C10.1Przednia powierzchnia nagłośni - Anterior surface of epiglottis
C10.2Ściana boczna części ustnej gardła - Lateral wall of oropharynx
C10.3Ściana tylna części ustnej gardła - Posterior wall of oropharynx
C10.4Szczelina skrzelowa - Branchial cleft
C10.8Zmiana przekraczająca granice części ustnej gardła - Overlapping lesion of oropharynx
C10.9Część ustna gardła, nie określona - Oropharynx, unspecified
C11Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) - Malignant neoplasm of nasopharynx
C11.0Ściana górna części nosowej gardła - Superior wall of nasopharynx
C11.1Ściana tylna części nosowej gardła - Posterior wall of nasopharynx
C11.2Ściana boczna części nosowej gardła - Lateral wall of nasopharynx
C11.3Ściana przednia części nosowej gardła - Anterior wall of nasopharynx
C11.8Zmiany przekraczające granice części nosowej gardła (patrz uwaga 5 na str. 182) - Overlapping lesion of nasopharynx
C11.9Część nosowa gradła, nie określona - Nasopharynx, unspecified
C12Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego - Malignant neoplasm of pyriform sinus
C13Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx) - Malignant neoplasm of hypopharynx
C13.0Okolica płytki chrząstki pierścieniowatej - Postcricoid region
C13.1Fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego - Aryepiglottic fold, hypopharyngeal aspect
C13.2Tylna ściana części krtaniowej gardła - Posterior wall of hypopharynx
C13.8Zmiana przekraczająca granice części krtaniowej gardła - Overlapping lesion of hypopharynx
C13.9Część krtaniowa gardła, nie określona - Hypopharynx, unspecified
C14Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła - Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the lip, oral cavity, and pharynx
C14.0Gardło o umiejscowieniu nieokreślonym - Pharynx, unspecified
C14.2Pierścień chłonny gardłowy Waldeyera - Waldeyer's ring
C14.8Zmiana przekraczająca granice wargi, jamy ustnej i gardła - Overlapping lesion of lip, oral cavity, and pharynx
C15Nowotwór złośliwy przełyku - Malignant neoplasm of esophagus
C15.0Szyjna część przełyku - Cervical part of esophagus
C15.1Piersiowa część przełyku - Thoracic part of esophagus
C15.2Brzuszna część przełyku - Abdominal part of esophagus
C15.3Górna trzecia część przełyku - Upper third of esophagus
C15.4Środkowa trzecia część przełyku - Middle third of esophagus
C15.5Dolna trzecia część przełyku - Lower third of esophagus
C15.8Zmiana przekraczająca granice przełyku - Overlapping lesion of esophagus
C15.9Przełyk, nie określony - Esophagus, unspecified
C16Nowotwór złośliwy żołądka - Malignant neoplasm of stomach
C16.0Wpust - Cardia
C16.1Dno żołądka - Fundus of stomach
C16.2Trzon żołądka - Body of stomach
C16.3Ujście odźwiernika - Pyloric antrum
C16.4Odźwiernik - Pylorus
C16.5Krzywizna mniejsza żołądka, nie określona - Lesser curvature of stomach, unspecified
C16.6Krzywizna większa żołądka, nie określona - Greater curvature of stomach, unspecified
C16.8Zmiana przekraczająca granice żołądka (patrz uwaga 5 na str. 182) - Overlapping lesion of stomach
C16.9Żołądek, nie określony - Stomach, unspecified
C17Nowotwór złośliwy jelita cienkiego - Malignant neoplasm of small intestine
C17.0Dwunastnica - Duodenum
C17.1Jelito czcze - Jejunum
C17.2Jelito kręte - Ileum
C17.3Uchyłek Meckela - Meckel's diverticulum
C17.8Zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego - Overlapping lesion of small intestine
C17.9Jelito cienkie, nie określone - Small intestine, unspecified
C18Nowotwór złośliwy jelita grubego - Malignant neoplasm of colon
C18.0Jelito ślepe - Cecum
C18.1Wyrostek robaczkowy - Appendix
C18.2Okrężnica wstępująca - Ascending colon
C18.3Zgięcie wątrobowe - Hepatic flexure
C18.4Okrężnica poprzeczna - Transverse colon
C18.5Zgięcie śledzionowe - Splenic flexure
C18.6Okrężnica zstępująca - Descending colon
C18.7Esica - Sigmoid colon
C18.8Zmiana przekraczająca granice okrężnicy - Overlapping lesion of colon
C18.9Okrężnica, nie określona - Colon, unspecified
C19Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego - Malignant neoplasm of rectosigmoid junction
C20Nowotwór złośliwy odbytnicy - Malignant neoplasm of rectum
C21Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu - Malignant neoplasm of anus and anal canal
C21.0Odbyt, nie określony - Anus, unspecified
C21.1Kanał odbytu - Anal canal
C21.2Strefa kloakogenna - Cloacogenic zone
C21.8Zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu - Overlapping lesion of rectum, anus, and anal canal
C22Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych - Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts
C22.0Rak komórek wątroby - Liver cell carcinoma
C22.1Rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych - Intrahepatic bile duct carcinoma
C22.2Wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma) - Hepatoblastoma
C22.3Mięsak naczyniowy wątroby - Angiosarcoma of liver
C22.4Inne mięsaki wątroby - Other sarcomas of liver
C22.7Inne nieokreślone raki wątroby - Other specified carcinomas of liver
C22.9Wątroba, nie określona - Liver, unspecified
C23Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego - Malignant neoplasm of gallbladder
C24Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych - Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract
C24.0Zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe - Extrahepatic bile duct
C24.1Brodawka większa dwunastnicy Vatera - Ampulla of Vater
C24.8Zmiana przekraczająca granice dróg żółciowych - Overlapping lesion of biliary tract
C24.9Drogi żółciowe, nie określone - Biliary tract, unspecified
C25Nowotwór złośliwy trzustki - Malignant neoplasm of pancreas
C25.0Głowa trzustki - Head of pancreas
C25.1Trzon trzustki - Body of pancreas
C25.2Ogon trzustki - Tail of pancreas
C25.3Przewód trzustkowy - Pancreatic duct
C25.4Część wewnątrzwydzielnicza trzustki - Endocrine pancreas
C25.7Inna część trzustki - Other parts of pancreas
C25.8Zmiana przekraczająca granice trzustki (patrz uwaga 5 na str. 182) - Overlapping lesion of pancreas
C25.9Trzustka, nie określona - Pancreas, unspecified
C26Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych - Malignant neoplasm of other and ill-defined digestive organs
C26.0Przewód pokarmowy, część nie określona - Intestinal tract, part unspecified
C26.1Śledziona - Spleen
C26.8Zmiana przekraczająca granice narządów trawiennych - Overlapping lesion of digestive system
C26.9Część układu trawiennego niedokładnie określona - Ill-defined sites within the digestive system
C30Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego - Malignant neoplasm of nasal cavity and middle ear
C30.0Jama nosowa - Nasal cavity
C30.1Ucho środkowe - Middle ear
C31Nowotwór złośliwy zatok przynosowych - Malignant neoplasm of accessory sinuses
C31.0Zatoka szczękowa - Maxillary sinus
C31.1Komórki sitowe - Ethmoidal sinus
C31.2Zatoka czołowa - Frontal sinus
C31.3Zatoka klinowa - Sphenoidal sinus
C31.8Zmiana przekraczająca granice zatok przynosowych - Overlapping lesion of accessory sinuses
C31.9Zatoka przynosowa, nie określona - Accessory sinus, unspecified
C32Nowotwór złośliwy krtani - Malignant neoplasm of larynx
C32.0Głośnia - Glottis
C32.1Nagłośnia - Supraglottis
C32.2Jama podgłośniowa - Subglottis
C32.3Chrząstki krtani - Laryngeal cartilage
C32.8Zmiana przekraczająca granice krtani - Overlapping lesion of larynx
C32.9Krtań, nie określona - Larynx, unspecified
C33Nowotwór złośliwy tchawicy - Malignant neoplasm of trachea
C34Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca - Malignant neoplasm of bronchus and lung
C34.0Oskrzele główne - Main bronchus
C34.1Płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne - Upper lobe, bronchus or lung
C34.2Płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe - Middle lobe, bronchus or lung
C34.3Płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne - Lower lobe, bronchus or lung
C34.8Zmiana przekraczająca granice oskrzela i płuca - Overlapping lesion of bronchus and lung
C34.9Oskrzele lub płuco, nie określone - Bronchus or lung, unspecified
C37Nowotwór złośliwy grasicy - Malignant neoplasm of thymus
C38Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej - Malignant neoplasm of heart, mediastinum, and pleura
C38.0Serce - Heart
C38.1Śródpiersie przednie - Anterior mediastinum
C38.2Śródpiersie tylne - Posterior mediastinum
C38.3Śródpiersie, część nie określona - Mediastinum, part unspecified
C38.4Opłucna - Pleura
C38.8Zmiana przekraczająca granice serca, śródpiersia i opłucnej - Overlapping lesion of heart, mediastinum, and pleura
C39Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej - Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the respiratory system and intrathoracic organs
C39.0Górna część dróg oddechowych, część nieokreślona - Upper respiratory tract, part unspecified
C39.8Zmiany przekraczające granice układu oddechowego i narządów klatki piersiowej - Overlapping lesion of respiratory and intrathoracic organs
C39.9Niedokładnie określone umiejscowienie w obrębie układu oddechowego - Ill-defined sites within the respiratory system
C40Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn - Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of limbs
C40.0Łopatka i kości długie kończyny górnej - Scapula and long bones of upper limb
C40.1Kości krótkie kończyny górnej - Short bones of upper limb
C40.2Kości długie kończyny dolnej - Long bones of lower limb
C40.3Kości krótkie kończyny dolnej - Short bones of lower limb
C40.8Zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej kończyn - Overlapping lesion of bone and articular cartilage of limbs
C40.9Kości i chrząstki stawowe kończyn, nie określone - Bone and articular cartilage of limb, unspecified
C41Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu - Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites
C41.0Kości czaszki i twarzy - Bones of skull and face
C41.1Żuchwa - Mandible
C41.2Kości kręgosłupa - Vertebral column
C41.3Kości żebra, mostka i obojczyka - Ribs, sternum, and clavicle
C41.4Kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna - Pelvic bones, sacrum, and coccyx
C41.8Zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki - Overlapping lesion of bone and articular cartilage
C41.9Kości i chrząstki stawowe, nie określone - Bone and articular cartilage, unspecified
C43Czerniak złośliwy skóry - Malignant melanoma of skin
C43.0Czerniak złośliwy wargi - Malignant melanoma of lip
C43.1Czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka - Malignant melanoma of eyelid, including canthus
C43.2Czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego - Malignant melanoma of ear and external auricular canal
C43.3Czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy - Malignant melanoma of other and unspecified parts of face
C43.4Czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi - Malignant melanoma of scalp and neck
C43.5Czerniak złośliwy tułowia - Malignant melanoma of trunk
C43.6Czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem - Malignant melanoma of upper limb, including shoulder
C43.7Czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem - Malignant melanoma of lower limb, including hip
C43.8Czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice - Overlapping malignant melanoma of skin
C43.9Czerniak złośliwy skóry, nie określony - Malignant melanoma of skin, unspecified
C44Inne nowotwory złośliwe skóry - Other malignant neoplasms of skin
C44.0Skóra wargi - Skin of lip
C44.1Skóra powieki, łącznie z kątem oka - Skin of eyelid, including canthus
C44.2Skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego - Skin of ear and external auricular canal
C44.3Skóra innych i nieokreślonych części twarzy - Skin of other and unspecified parts of face
C44.4Skóra owłosiona głowy i szyi - Skin of scalp and neck
C44.5Skóra tułowia - Skin of trunk
C44.6Skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem - Skin of upper limb, including shoulder
C44.7Skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem - Skin of lower limb, including hip
C44.8Zmiany przekraczające granice określone kodami - Overlapping lesion of skin
C44.9Nowotwór złośliwy skóry, nie określony - Malignant neoplasm of skin, unspecified
C45Międzybłoniak - Mesothelioma
C45.0Międzybłoniak opłucnej - Mesothelioma of pleura
C45.1Międzybłoniak otrzewnej - Mesothelioma of peritoneum
C45.2Międzybłoniak osierdzia - Mesothelioma of pericardium
C45.7Międzybłoniak innych umiejscowień - Mesothelioma of other sites
C45.9Międzybłoniak, nie określony - Mesothelioma, unspecified
C46Mięsak Kaposi'ego - Kaposi's sarcoma
C46.0Mięsak Kaposi'ego skóry - Kaposi's sarcoma of skin
C46.1Mięsak Kaposi'ego tkanki miękkiej - Kaposi's sarcoma of soft tissue
C46.2Mięsak Kaposi'ego podniebienia - Kaposi's sarcoma of palate
C46.3Mięsak Kaposi'ego węzłów chłonnych - Kaposi's sarcoma of lymph nodes
C46.7Mięsak Kaposi'ego innych umiejscowień - Kaposi's sarcoma of other sites
C46.8Mięsak Kaposi'ego licznych narządów - Kaposi's sarcoma of multiple organs
C46.9Mięsak Kaposi'ego, nie określony - Kaposi's sarcoma, unspecified
C47Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego - Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system
C47.0Nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi - Peripheral nerves of head, face, and neck
C47.1Nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem - Peripheral nerves of upper limb, including shoulder
C47.2Nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem - Peripheral nerves of lower limb, including hip
C47.3 - Peripheral nerves of thorax
C47.4Nerwy obwodowe klatki piersiowej - Peripheral nerves of abdomen
C47.5Nerwy obwodowe miednicy - Peripheral nerves of pelvis
C47.6Nerwy obwodowe tułowia, nie określone - Peripheral nerves of trunk, unspecified
C47.8Zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego - Overlapping lesion of peripheral nerves and autonomic nervous system
C47.9Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nie określone - Peripheral nerves and autonomic nervous system, unspecified
C48Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej - Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum
C48.0Przestrzeń zaotrzewnowa - Retroperitoneum
C48.1Określona część otrzewnej - Specified parts of peritoneum
C48.2Otrzewna, nie określona - Peritoneum, unspecified
C48.8Zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej (patrz uwaga 5 na str. 182) - Overlapping lesion of retroperitoneum and peritoneum
C49Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich - Malignant neoplasm of other connective and soft tissue
C49.0Tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi - Connective and soft tissue of head, face, and neck
C49.1Tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem - Connective and soft tissue of upper limb, including shoulder
C49.2Tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem - Connective and soft tissue of lower limb, including hip
C49.3Tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej - Connective and soft tissue of thorax
C49.4Tkanka łączna i tkanka miękka brzucha - Connective and soft tissue of abdomen
C49.5Tkanka łączna i tkanka miękka miednicy - Connective and soft tissue of pelvis
C49.6Tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nie określona - Connective and soft tissue of trunk, unspecified
C49.8Zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej - Overlapping lesion of connective and soft tissue
C49.9Tkanka łączna i tkanka miękka, nie określone - Connective and soft tissue, unspecified
C50Nowotwór złośliwy sutka - Malignant neoplasm of breast
C50.0Brodawka i otoczka brodawki sutkowej - Nipple and areola
C50.1Centralna część sutka - Central portion of breast
C50.2Ćwiartka górna wewnętrzna sutka - Upper-inner quadrant of breast
C50.3Ćwiartka dolna wewnętrzna sutka - Lower-inner quadrant of breast
C50.4Ćwiartka górna zewnętrzna sutka - Upper-outer quadrant of breast
C50.5Ćwiartka dolna zewnętrzna sutka - Lower-outer quadrant of breast
C50.6Część pachowa sutka - Axillary tail of breast
C50.8Zmiana przekraczająca granice sutka - Overlapping lesion of breast
C50.9Sutek, nie określony - Breast, unspecified
C51Nowotwór złośliwy sromu - Malignant neoplasm of vulva
C51.0Wargi sromowe większe - Labium majus
C51.1Wargi sromowe mniejsze - Labium minus
C51.2Łechtaczka - Clitoris
C51.8Zmiana przekraczająca granicę sromu - Overlapping lesion of vulva
C51.9Srom, nie określone - Vulva, unspecified
C52Nowotwór złośliwy pochwy - Malignant neoplasm of vagina
C53Nowotwór złośliwy szyjki macicy - Malignant neoplasm of cervix uteri
C53.0Błona śluzowa szyjki macicy - Endocervix
C53.1Błona zewnętrzna szyjki macicy - Exocervix
C53.8Zmiana przekraczająca granicę szyjki macicy - Overlapping lesion of cervix uteri
C53.9Szyjka macicy, nie określona - Cervix uteri, unspecified
C54Nowotwór złośliwy trzonu macicy - Malignant neoplasm of corpus uteri
C54.0Cieśń macicy - Isthmus uteri
C54.1Błona śluzowa macicy - Endometrium
C54.2Mięśniówka macicy - Myometrium
C54.3Dno macicy - Fundus uteri
C54.8Zmiana przekraczająca granice trzonu macicy - Overlapping lesion of corpus uteri
C54.9Trzon macicy, nie określone - Corpus uteri, unspecified
C55Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy - Malignant neoplasm of uterus, part unspecified
C56Nowotwór złośliwy jajnika - Malignant neoplasm of ovary
C57Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych - Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs
C57.0Trąbka Fallopia - Fallopian tube
C57.1Więzadło szerokie macicy - Broad ligament
C57.2Więzadło obłe macicy - Round ligament
C57.3Przymacicza - Parametrium
C57.4Przydatki macicy, nie określone - Uterine adnexa, unspecified
C57.7 - Other specified female genital organs
C57.8Zmiana przekraczająca granice żeńskich narządów płciowych - Overlapping lesion of female genital organs
C57.9Żeńskie narządy płciowe, nie określone - Female genital organ, unspecified
C58Nowotwór złośliwy łożyska - Malignant neoplasm of placenta
C60Nowotwór złośliwy prącia - Malignant neoplasm of penis
C60.0Napletek - Prepuce
C60.1Żołądź prącia - Glans penis
C60.2Trzon prącia - Body of penis
C60.8Zmiana przekraczająca granicę prącia - Overlapping lesion of penis
C60.9Prącie, nie określone - Penis, unspecified
C61Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego - Malignant neoplasm of prostate
C62Nowotwór złośliwy jądra - Malignant neoplasm of testis
C62.0Jadro niezstąpione - Undescended testis
C62.1Jądro zstąpione - Descended testis
C62.9Jądro, nie określone - Testis, unspecified
C63Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych - Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs
C63.0Najądrze - Epididymis
C63.1Powrózek nasienny - Spermatic cord
C63.2Moszna - Scrotum
C63.7Inne określone narządy płciowe męskie - Other specified male genital organs
C63.8Zmiana przekraczająca granicę męskich narządów płciowych - Overlapping lesion of male genital organs
C63.9Męskie narządy płciowe, nie określone - Male genital organ, unspecified
C64Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej - Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis
C65Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej - Malignant neoplasm of renal pelvis
C66Nowotwór złośliwy moczowodu - Malignant neoplasm of ureter
C67Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego - Malignant neoplasm of bladder
C67.0Trójkąt pęcherza moczowego - Trigone of bladder
C67.1Szczyt pęcherza moczowego - Dome of bladder
C67.2Ściana boczna pęcherza moczowego - Lateral wall of bladder
C67.3Ściana przednia pęcherza moczowego - Anterior wall of bladder
C67.4Ściana tylna pęcherza moczowego - Posterior wall of bladder
C67.5Szyja pęcherza moczowego - Bladder neck
C67.6Ujście moczowodu - Ureteric orifice
C67.7Moczownik - Urachus
C67.8Zmiana przekraczająca granice pęcherza moczowego - Overlapping lesion of bladder
C67.9Pęcherz moczowy, nie określony - Bladder, unspecified
C68Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych - Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs
C68.0Cewka moczowa - Urethra
C68.1Gruczoły cewki moczowej - Paraurethral glands
C68.8Zmiana przekraczająca granice układu moczowego - Overlapping lesion of urinary organs
C68.9Układ moczowy, nie określony - Urinary organ, unspecified
C69Nowotwór złośliwy oka - Malignant neoplasm of eye and adnexa
C69.0Spojówka - Conjunctiva
C69.1Rogówka - Cornea
C69.2Siatkówka - Retina
C69.3Naczyniówka - Choroid
C69.4Ciało rzęskowe - Ciliary body
C69.5Gruczoł i drogi łzowe - Lacrimal gland and duct
C69.6Oczodół - Orbit
C69.8Zmiana przekraczająca granice oka - Overlapping lesion of eye and adnexa
C69.9Oko, nie określone - Eye, unspecified
C70Nowotwór złośliwy opon - Malignant neoplasm of meninges
C70.0Opony mózgowe - Cerebral meninges
C70.1Opony rdzeniowe - Spinal meninges
C70.9Opony, nie określone - Meninges, unspecified
C71Nowotwór złośliwy mózgu - Malignant neoplasm of brain
C71.0Mózg z wyjątkiem płatów i komór - Cerebrum, except lobes and ventricles
C71.1Płat czołowy - Frontal lobe
C71.2Płat skroniowy - Temporal lobe
C71.3Płat ciemienowy - Parietal lobe
C71.4Płat potyliczny - Occipital lobe
C71.5Komory mózgowe - Cerebral ventricle
C71.6Móżdżek - Cerebellum
C71.7Pień mózgu - Brain stem
C71.8Zmiana przekraczająca granice mózgu - Overlapping lesion of brain
C71.9Mózg, nie określony - Brain, unspecified
C72Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego - Malignant neoplasm of spinal cord, cranial nerves, and other parts of central nervous system
C72.0Rdzeń kręgowy - Spinal cord
C72.1Ogon koński - Cauda equina
C72.2Nerw węchowy - Olfactory nerve
C72.3Nerw wzrokowy - Optic nerve
C72.4Nerw przedsionkowo-ślimakowy - Acoustic nerve
C72.5Inne i nieokreślone nerwy czaszkowe - Other and unspecified cranial nerves
C72.8Zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego - Overlapping lesion of brain and other parts of central nervous system
C72.9Centralny system nerwowy, nie określone - Central nervous system, unspecified
C73Nowotwór złośliwy tarczycy - Malignant neoplasm of thyroid gland
C74Nowotwór złośliwy nadnerczy - Malignant neoplasm of adrenal gland
C74.0Kora nadnerczy - Cortex of adrenal gland
C74.1Rdzeń nadnerczy - Medulla of adrenal gland
C74.9Nadnercze, nie określone - Adrenal gland, unspecified
C75Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych - Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures
C75.0Gruczoł przytarczowy - Parathyroid gland
C75.1Przysadka gruczołowa - Pituitary gland
C75.2Przewód nosowo-gardłowy - Craniopharyngeal duct
C75.3Szyszynka - Pineal gland
C75.4Szyszynka - Carotid body
C75.5Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe - Aortic body and other paraganglia
C75.8Zajęcie wielu gruczołów dokrewnych, nie określone - Pluriglandular involvement, unspecified
C75.9Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nie określony - Endocrine gland, unspecified
C76Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych - Malignant neoplasm of other and ill-defined sites
C76.0Głowa, twarz i szyja - Head, face, and neck
C76.1Klatka piersiowa - Thorax
C76.2Brzuch - Abdomen
C76.3Miednica - Pelvis
C76.4Kończyna górna - Upper limb
C76.5Kończyna dolna - Lower limb
C76.7Inne niedokładnie określone umiejscowienie - Other ill-defined sites
C76.8Zmiana przekraczająca granice innych i niedokładnie określonych umiejscowień - Overlapping lesion of other and ill-defined sites
C77Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych - Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
C77.0Węzły chłonne głowy, twarzy i szyi - Lymph nodes of head, face, and neck
C77.1Węzły chłonne wnętrza klatki piersiowej - Intrathoracic lymph nodes
C77.2Węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej - Intra-abdominal lymph nodes
C77.3Węzły chłonne kończyny górnej i pachy - Axillary and upper limb lymph nodes
C77.4Węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny - Inguinal and lower limb lymph nodes
C77.5Węzły chłonne wewnątrz miednicy - Intrapelvic lymph nodes
C77.8Węzły chłonne mnogich regionów - Lymph nodes of multiple regions
C77.9Węzły chłonne, nie określone - Lymph node, unspecified
C78Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego - Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs
C78.0Wtórny nowotwór złośliwy płuc - Secondary malignant neoplasm of lung
C78.1Wtórny nowotwór złośliwy śródpiersia - Secondary malignant neoplasm of mediastinum
C78.2Wtórny nowotwór złośliwy opłucnej - Secondary malignant neoplasm of pleura
C78.3Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów oddechowych - Secondary malignant neoplasm of other and unspecified respiratory organs
C78.4Wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiego - Secondary malignant neoplasm of small intestine
C78.5Wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicy - Secondary malignant neoplasm of large intestine and rectum
C78.6Wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej - Secondary malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum
C78.7Wtórny nowotwór złośliwy wątroby - Secondary malignant neoplasm of liver
C78.8Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowego - Secondary malignant neoplasm of other and unspecified digestive organs
C79Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień - Secondary malignant neoplasm of other sites
C79.0Wtórny nowotwór złośliwy nerki i miedniczki nerkowej - Secondary malignant neoplasm of kidney and renal pelvis
C79.1Wtórny nowotwór złośliwy pęcherza oraz innych i nieokreślonych części układu moczowego - Secondary malignant neoplasm of bladder and other and unspecified urinary organs
C79.2Wtórny nowotwór złośliwy skóry - Secondary malignant neoplasm of skin
C79.3Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowych - Secondary malignant neoplasm of brain and cerebral meninges
C79.4Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części układu nerwowego - Secondary malignant neoplasm of other and unspecified parts of nervous system
C79.5Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego - Secondary malignant neoplasm of bone and bone marrow
C79.6Wtórny nowotwór złośliwy jajnika - Secondary malignant neoplasm of ovary
C79.7Wtórny nowotwór złośliwy nadnerczy - Secondary malignant neoplasm of adrenal gland
C79.8Wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowień - Secondary malignant neoplasm of other specified sites
C80Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia - Malignant neoplasm without specification of site
C81Choroba Hodgkina - Hodgkin's disease
C81.0Przewaga limfocytów - Lymphocytic predominance
C81.1Stwardnienie guzkowe - Nodular sclerosis
C81.2Mieszanokomórkowa - Mixed cellularity
C81.3Zmniejszenie limfocytów - Lymphocytic depletion
C81.7Inna choroba Hodgkina - Other Hodgkin's disease
C81.9Choroba Hodgkina, nie określona - Hodgkin's disease, unspecified
C82Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy) - Follicular [nodular] non-Hodgkin's lymphoma
C82.0Z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy - Small cleaved cell, follicular
C82.1Mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy - Mixed small cleaved and large cell, follicular
C82.2 - Large cell, follicular
C82.3Wielkomórkowy, guzkowy -
C82.7Inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego - Other types of follicular non-Hodgkin's lymphoma
C82.9Chłoniak nieziarniczy, nie określony - Follicular non-Hodgkin's lymphoma, unspecified
C83Chłoniaki nieziarnicze rozlane - Diffuse non-Hodgkin's lymphoma
C83.0Z małych komórek (rozlany) - Small cell (diffuse)
C83.1Z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany) - Small cleaved cell (diffuse)
C83.2Mieszany z dużych i małych komórek (rozlany) - Mixed small and large cell (diffuse)
C83.3 - Large cell (diffuse)
C83.4Immunoblastyczny (rozlany) - Immunoblastic (diffuse)
C83.5Limfoblastyczny (rozlany) - Lymphoblastic (diffuse)
C83.6Niezróżnicowany (rozlany) - Undifferentiated (diffuse)
C83.7Guz (chłoniak) Burkitta - Burkitt's tumor
C83.8Inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych - Other types of diffuse non-Hodgkin's lymphoma
C83.9Rozlany chłoniak nieziarniczy, nie określony - Diffuse non-Hodgkin's lymphoma, unspecified
C84Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T - Peripheral and cutaneous T-cell lymphomas
C84.0Ziarniniak grzybiasty - Mycosis fungoides
C84.1Choroba Sezary'ego - S‚zary's disease
C84.2Chłoniak strefy T - T-zone lymphoma
C84.3Chłoniak limfoepitelioidalny - Lymphoepithelioid lymphoma
C84.5Inne i nieokreślone chloniaki T - Other and unspecified T-cell lymphomas
C85Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych - Other and unspecified types of non-Hodgkin's lymphoma
C85.0Mięsak limfatyczny - Lymphosarcoma
C85.1Chłoniak z komórek B, nie określony - B-cell lymphoma, unspecified
C85.7Inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego - Other specified types of non-Hodgkin's lymphoma
C85.9Chłoniak nieziarniczy, nie określony - Non-Hodgkin's lymphoma, unspecified type
C88Złośliwe choroby immunoproliferacyjne - Malignant immunoproliferative diseases
C88.0Makroglobulinemia Waldenstr”ma - Waldenstr”m's macroglobulinemia
C88.1Choroba łańcuchów ciężkich alfa - Alpha heavy chain disease
C88.2Choroba łańcuchów ciężkich gamma - Gamma heavy chain disease
C88.3Choroba immunoproliferacyjna jelita cienkiego - Immunoproliferative small intestinal disease
C88.7Inne złośliwe choroby immunoproliferacyjne - Other malignant immunoproliferative diseases
C88.9Złośliwe choroby immunoproliferacyjne, nie określone - Malignant immunoproliferative disease, unspecified
C90Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych - Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
C90.0Szpiczak mnogi - Multiple myeloma
C90.1Białaczka plazmatycznokomórkowa - Plasma cell leukemia
C90.2Pozaszpikowa postać szpiczaka - Plasmacytoma, extramedullary
C91Białaczka limfatyczna - Lymphoid leukemia
C91.0Ostra białaczka limfoblastyczna - Acute lymphoblastic leukemia
C91.1Przewlekła białaczka limfocytowa - Chronic lymphocytic leukemia
C91.2Podostra białaczka limfocytowa - Subacute lymphocytic leukemia
C91.3Białaczka prolimfocytarna - Prolymphocytic leukemia
C91.4Białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell) - Hairy-cell leukemia
C91.5Białaczka dorosłych z komórek T - Adult T-cell leukemia
C91.7Inna białaczka limfatyczna - Other lymphoid leukemia
C91.9Białaczka limfatyczna, nie określona - Lymphoid leukemia, unspecified
C92Białaczka szpikowa - Myeloid leukemia
C92.0Ostra białaczka szpikowa - Acute myeloid leukemia
C92.1Przewlekła białaczka szpikowa - Chronic myeloid leukemia
C92.2Podostra białaczka szpikowa - Subacute myeloid leukemia
C92.3Mięsak szpikowy - Myeloid sarcoma
C92.4Ostra białaczka promielocytowa - Acute promyelocytic leukemia
C92.5Ostra białaczka szpikowo-monocytowa - Acute myelomonocytic leukemia
C92.7Inna białaczka szpikowa - Other myeloid leukemia
C92.9Białaczka szpikowa, nie określona - Myeloid leukemia, unspecified
C93Białaczka monocytowa - Bia?aczka monocytowa
C93.0Ostra białaczka monocytowa - Acute monocytic leukemia
C93.1Przewlekła białaczka monocytowa - Chronic monocytic leukemia
C93.2Podostra białaczka monocytowa - Subacute monocytic leukemia
C93.7Inna białaczka monocytowa - Other monocytic leukemia
C93.9Białaczka monocytowa, nie określona - Monocytic leukemia, unspecified
C94Inne białaczki określonego rodzaju - Other leukemias of specified cell type
C94.0Ostra czerwienica i białaczka erytroblastyczna (erytroleukemia) - Acute erythremia and erythroleukemia
C94.1Przewlekła czerwienica - Chronic erythremia
C94.2Ostra białaczka megakarioblastyczna - Acute megakaryoblastic leukemia
C94.3Białaczka z komórek tucznych - Mast cell leukemia
C94.4Ostra szpikowica uogólniona - Acute panmyelosis
C94.5Ostre zwłóknienie szpiku - Acute myelofibrosis
C94.7Inna określona białaczka - Other specified leukemias
C95Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju - Leukemia of unspecified cell type
C95.0Ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju - Acute leukemia of unspecified cell type
C95.1 - Chronic leukemia of unspecified cell type
C95.2Podostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju - Subacute leukemia of unspecified cell type
C95.7Inna białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju - Other leukemia of unspecified cell type
C95.9Białaczka, nie określona - Leukemia, unspecified
C96Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych - Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, hematopoietic, and related tissue
C96.0Choroba Letterera-Siwego - Letterer-Siwe disease
C96.1Histiocytoza złośliwa - Malignant histiocytosis
C96.2Guzy złośliwe z komórek tucznych - Malignant mast cell tumor
C96.3Prawdziwy chłoniak histiocytarny - True histiocytic lymphoma
C96.7Inne określone nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych - Other specified malignant neoplasms of lymphoid, hematopoietic, and related tissue
C96.9Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i pokrewnych, nie określone - Malignant neoplasms of lymphoid, hematopoietic, and related tissue, unspecified
C97Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień - Malignant neoplasms of independent (primary) multiple sites
C98Ciężkie i powikłane zimnice wywołane przez Plasmodium falciparum -
C99Ciężkie lub powikłane zimnice wywołane przez Plasmodium falciparum -

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
cera - KOLAGEN_cito czysty kolagen - KOLAGEN_cito siatkówka - KOLAGEN_cito skoki na bungee - KOLAGEN_cito bolą stawy - KOLAGEN_cito wysokiej jakości kolagen - KOLAGEN_cito kolagen do twarzy - KOLAGEN_cito reumatyzm - KOLAGEN_cito na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe w aptekach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe biegi na przełaj - Dezodorant_SuperDeo golf - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z rurką - Dezodorant_SuperDeo dobry dezodorant - Dezodorant_SuperDeo szermierka - Dezodorant_SuperDeo zapasy - Dezodorant_SuperDeo rzut oszczepem - Dezodorant_SuperDeo sprawdzony dezodorant - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022