anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'C' (pasujących wzorców 522):
C00Nowotwory złośliwe wargi
C00.0Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej
C00.1Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej
C00.2Powierzchnia zewnętrzna wargi, nie określona
C00.3Powierzchnia wewnętrzna wargi górnej
C00.4Powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej
C00.5Powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej (górna lub dolna)
C00.6Spoidło wargi
C00.8Zmiana przekraczająca granice wargi (patrz uwaga 5 str.182)
C00.9Warga, nie określona
C01Nowotwór złośliwy nasady języka
C02Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka
C02.0Powierzchnia grzbietowa języka
C02.1Brzeg języka
C02.2Dolna powierzchnia języka
C02.3Przednie dwie trzecie części języka, część nieokreślona
C02.4Migdałek językowy
C02.8Zmiana przekraczająca granice języka (patrz uwaga 5 na str. 182)
C02.9Język, nie określony
C03Nowotwór złośliwy dziąsła
C03.0Dziąsło górne
C03.1Dziąsło dolne
C03.9Dziąsło, nie określone
C04Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej
C04.0Przednia część dna jamy ustnej
C04.1Boczna część dna jamy ustnej
C04.8Zmiana przekraczająca granice dna jamy ustnej (patrz uwaga 5 na str. 182)
C04.9Dno jamy ustnej, nie określone
C05Nowotwór złośliwy podniebienia
C05.0Podniebienie twarde
C05.1Podniebienie miękkie
C05.2Języczek
C05.8Zmiana przekraczająca granice podniebienia miękkiego
C05.9Podniebienie, nie określone
C06Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej
C06.0Śluzówka policzka
C06.1Przedsionek jamy ustnej
C06.2Przestrzeń zatrzonowa
C06.8Zmiana przekraczająca granice innych i nieokreślonych części jamy ustnej
C06.9Jama ustna, nie określona
C07Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej
C08Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych
C08.0Ślinianka podżuchwowa
C08.1Ślinianka podjęzykowa
C08.8Zmiana przekraczająca granice dużych gruczołów ślinowych
C08.9Duże gruczoły ślinowe, nie określone
C09Nowotwory złośliwe migdałka
C09.0Dół migdałkowy
C09.1Łuki podniebienne (podniebienno-językowy) (podniebienno-gardłowy)
C09.8Zmiana przekraczająca granice migdałka (patrz uwaga 5 na str. 182)
C09.9Migdałek, nie określony
C10Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)
C10.0Dolinka nagłośniowa
C10.1Przednia powierzchnia nagłośni
C10.2Ściana boczna części ustnej gardła
C10.3Ściana tylna części ustnej gardła
C10.4Szczelina skrzelowa
C10.8Zmiana przekraczająca granice części ustnej gardła
C10.9Część ustna gardła, nie określona
C11Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)
C11.0Ściana górna części nosowej gardła
C11.1Ściana tylna części nosowej gardła
C11.2Ściana boczna części nosowej gardła
C11.3Ściana przednia części nosowej gardła
C11.8Zmiany przekraczające granice części nosowej gardła (patrz uwaga 5 na str. 182)
C11.9Część nosowa gradła, nie określona
C12Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
C13Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)
C13.0Okolica płytki chrząstki pierścieniowatej
C13.1Fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego
C13.2Tylna ściana części krtaniowej gardła
C13.8Zmiana przekraczająca granice części krtaniowej gardła
C13.9Część krtaniowa gardła, nie określona
C14Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
C14.0Gardło o umiejscowieniu nieokreślonym
C14.2Pierścień chłonny gardłowy Waldeyera
C14.8Zmiana przekraczająca granice wargi, jamy ustnej i gardła
C15Nowotwór złośliwy przełyku
C15.0Szyjna część przełyku
C15.1Piersiowa część przełyku
C15.2Brzuszna część przełyku
C15.3Górna trzecia część przełyku
C15.4Środkowa trzecia część przełyku
C15.5Dolna trzecia część przełyku
C15.8Zmiana przekraczająca granice przełyku
C15.9Przełyk, nie określony
C16Nowotwór złośliwy żołądka
C16.0Wpust
C16.1Dno żołądka
C16.2Trzon żołądka
C16.3Ujście odźwiernika
C16.4Odźwiernik
C16.5Krzywizna mniejsza żołądka, nie określona
C16.6Krzywizna większa żołądka, nie określona
C16.8Zmiana przekraczająca granice żołądka (patrz uwaga 5 na str. 182)
C16.9Żołądek, nie określony
C17Nowotwór złośliwy jelita cienkiego
C17.0Dwunastnica
C17.1Jelito czcze
C17.2Jelito kręte
C17.3Uchyłek Meckela
C17.8Zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego
C17.9Jelito cienkie, nie określone
C18Nowotwór złośliwy jelita grubego
C18.0Jelito ślepe
C18.1Wyrostek robaczkowy
C18.2Okrężnica wstępująca
C18.3Zgięcie wątrobowe
C18.4Okrężnica poprzeczna
C18.5Zgięcie śledzionowe
C18.6Okrężnica zstępująca
C18.7Esica
C18.8Zmiana przekraczająca granice okrężnicy
C18.9Okrężnica, nie określona
C19Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
C20Nowotwór złośliwy odbytnicy
C21Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu
C21.0Odbyt, nie określony
C21.1Kanał odbytu
C21.2Strefa kloakogenna
C21.8Zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu
C22Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
C22.0Rak komórek wątroby
C22.1Rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
C22.2Wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma)
C22.3Mięsak naczyniowy wątroby
C22.4Inne mięsaki wątroby
C22.7Inne nieokreślone raki wątroby
C22.9Wątroba, nie określona
C23Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
C24Nowotwór złośliwy innych i nie określonych części dróg żółciowych
C24.0Zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe
C24.1Brodawka większa dwunastnicy Vatera
C24.8Zmiana przekraczająca granice dróg żółciowych
C24.9Drogi żółciowe, nie określone
C25Nowotwór złośliwy trzustki
C25.0Głowa trzustki
C25.1Trzon trzustki
C25.2Ogon trzustki
C25.3Przewód trzustkowy
C25.4Część wewnątrzwydzielnicza trzustki
C25.7Inna część trzustki
C25.8Zmiana przekraczająca granice trzustki (patrz uwaga 5 na str. 182)
C25.9Trzustka, nie określona
C26Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych
C26.0Przewód pokarmowy, część nie określona
C26.1Śledziona
C26.8Zmiana przekraczająca granice narządów trawiennych
C26.9Część układu trawiennego niedokładnie określona
C30Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego
C30.0Jama nosowa
C30.1Ucho środkowe
C31Nowotwór złośliwy zatok przynosowych
C31.0Zatoka szczękowa
C31.1Komórki sitowe
C31.2Zatoka czołowa
C31.3Zatoka klinowa
C31.8Zmiana przekraczająca granice zatok przynosowych
C31.9Zatoka przynosowa, nie określona
C32Nowotwór złośliwy krtani
C32.0Głośnia
C32.1Nagłośnia
C32.2Jama podgłośniowa
C32.3Chrząstki krtani
C32.8Zmiana przekraczająca granice krtani
C32.9Krtań, nie określona
C33Nowotwór złośliwy tchawicy
C34Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca
C34.0Oskrzele główne
C34.1Płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne
C34.2Płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe
C34.3Płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne
C34.8Zmiana przekraczająca granice oskrzela i płuca
C34.9Oskrzele lub płuco, nie określone
C37Nowotwór złośliwy grasicy
C38Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej
C38.0Serce
C38.1Śródpiersie przednie
C38.2Śródpiersie tylne
C38.3Śródpiersie, część nie określona
C38.4Opłucna
C38.8Zmiana przekraczająca granice serca, śródpiersia i opłucnej
C39Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
C39.0Górna część dróg oddechowych, część nieokreślona
C39.8Zmiany przekraczające granice układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
C39.9Niedokładnie określone umiejscowienie w obrębie układu oddechowego
C40Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn
C40.0Łopatka i kości długie kończyny górnej
C40.1Kości krótkie kończyny górnej
C40.2Kości długie kończyny dolnej
C40.3Kości krótkie kończyny dolnej
C40.8Zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej kończyn
C40.9Kości i chrząstki stawowe kończyn, nie określone
C41Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
C41.0Kości czaszki i twarzy
C41.1Żuchwa
C41.2Kości kręgosłupa
C41.3Kości żebra, mostka i obojczyka
C41.4Kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna
C41.8Zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki
C41.9Kości i chrząstki stawowe, nie określone
C43Czerniak złośliwy skóry
C43.0Czerniak złośliwy wargi
C43.1Czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka
C43.2Czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
C43.3Czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy
C43.4Czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi
C43.5Czerniak złośliwy tułowia
C43.6Czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem
C43.7Czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem
C43.8Czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice
C43.9Czerniak złośliwy skóry, nie określony
C44Inne nowotwory złośliwe skóry
C44.0Skóra wargi
C44.1Skóra powieki, łącznie z kątem oka
C44.2Skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
C44.3Skóra innych i nieokreślonych części twarzy
C44.4Skóra owłosiona głowy i szyi
C44.5Skóra tułowia
C44.6Skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem
C44.7Skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem
C44.8Zmiany przekraczające granice określone kodami
C44.9Nowotwór złośliwy skóry, nie określony
C45Międzybłoniak
C45.0Międzybłoniak opłucnej
C45.1Międzybłoniak otrzewnej
C45.2Międzybłoniak osierdzia
C45.7Międzybłoniak innych umiejscowień
C45.9Międzybłoniak, nie określony
C46Mięsak Kaposi'ego
C46.0Mięsak Kaposi'ego skóry
C46.1Mięsak Kaposi'ego tkanki miękkiej
C46.2Mięsak Kaposi'ego podniebienia
C46.3Mięsak Kaposi'ego węzłów chłonnych
C46.7Mięsak Kaposi'ego innych umiejscowień
C46.8Mięsak Kaposi'ego licznych narządów
C46.9Mięsak Kaposi'ego, nie określony
C47Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego
C47.0Nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi
C47.1Nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem
C47.2Nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem
C47.3
C47.4Nerwy obwodowe klatki piersiowej
C47.5Nerwy obwodowe miednicy
C47.6Nerwy obwodowe tułowia, nie określone
C47.8Zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego
C47.9Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nie określone
C48Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
C48.0Przestrzeń zaotrzewnowa
C48.1Określona część otrzewnej
C48.2Otrzewna, nie określona
C48.8Zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej (patrz uwaga 5 na str. 182)
C49Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
C49.0Tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi
C49.1Tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem
C49.2Tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem
C49.3Tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej
C49.4Tkanka łączna i tkanka miękka brzucha
C49.5Tkanka łączna i tkanka miękka miednicy
C49.6Tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nie określona
C49.8Zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej
C49.9Tkanka łączna i tkanka miękka, nie określone
C50Nowotwór złośliwy sutka
C50.0Brodawka i otoczka brodawki sutkowej
C50.1Centralna część sutka
C50.2Ćwiartka górna wewnętrzna sutka
C50.3Ćwiartka dolna wewnętrzna sutka
C50.4Ćwiartka górna zewnętrzna sutka
C50.5Ćwiartka dolna zewnętrzna sutka
C50.6Część pachowa sutka
C50.8Zmiana przekraczająca granice sutka
C50.9Sutek, nie określony
C51Nowotwór złośliwy sromu
C51.0Wargi sromowe większe
C51.1Wargi sromowe mniejsze
C51.2Łechtaczka
C51.8Zmiana przekraczająca granicę sromu
C51.9Srom, nie określone
C52Nowotwór złośliwy pochwy
C53Nowotwór złośliwy szyjki macicy
C53.0Błona śluzowa szyjki macicy
C53.1Błona zewnętrzna szyjki macicy
C53.8Zmiana przekraczająca granicę szyjki macicy
C53.9Szyjka macicy, nie określona
C54Nowotwór złośliwy trzonu macicy
C54.0Cieśń macicy
C54.1Błona śluzowa macicy
C54.2Mięśniówka macicy
C54.3Dno macicy
C54.8Zmiana przekraczająca granice trzonu macicy
C54.9Trzon macicy, nie określone
C55Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy
C56Nowotwór złośliwy jajnika
C57Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
C57.0Trąbka Fallopia
C57.1Więzadło szerokie macicy
C57.2Więzadło obłe macicy
C57.3Przymacicza
C57.4Przydatki macicy, nie określone
C57.7
C57.8Zmiana przekraczająca granice żeńskich narządów płciowych
C57.9Żeńskie narządy płciowe, nie określone
C58Nowotwór złośliwy łożyska
C60Nowotwór złośliwy prącia
C60.0Napletek
C60.1Żołądź prącia
C60.2Trzon prącia
C60.8Zmiana przekraczająca granicę prącia
C60.9Prącie, nie określone
C61Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
C62Nowotwór złośliwy jądra
C62.0Jadro niezstąpione
C62.1Jądro zstąpione
C62.9Jądro, nie określone
C63Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych
C63.0Najądrze
C63.1Powrózek nasienny
C63.2Moszna
C63.7Inne określone narządy płciowe męskie
C63.8Zmiana przekraczająca granicę męskich narządów płciowych
C63.9Męskie narządy płciowe, nie określone
C64Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej
C65Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej
C66Nowotwór złośliwy moczowodu
C67Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
C67.0Trójkąt pęcherza moczowego
C67.1Szczyt pęcherza moczowego
C67.2Ściana boczna pęcherza moczowego
C67.3Ściana przednia pęcherza moczowego
C67.4Ściana tylna pęcherza moczowego
C67.5Szyja pęcherza moczowego
C67.6Ujście moczowodu
C67.7Moczownik
C67.8Zmiana przekraczająca granice pęcherza moczowego
C67.9Pęcherz moczowy, nie określony
C68Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych
C68.0Cewka moczowa
C68.1Gruczoły cewki moczowej
C68.8Zmiana przekraczająca granice układu moczowego
C68.9Układ moczowy, nie określony
C69Nowotwór złośliwy oka
C69.0Spojówka
C69.1Rogówka
C69.2Siatkówka
C69.3Naczyniówka
C69.4Ciało rzęskowe
C69.5Gruczoł i drogi łzowe
C69.6Oczodół
C69.8Zmiana przekraczająca granice oka
C69.9Oko, nie określone
C70Nowotwór złośliwy opon
C70.0Opony mózgowe
C70.1Opony rdzeniowe
C70.9Opony, nie określone
C71Nowotwór złośliwy mózgu
C71.0Mózg z wyjątkiem płatów i komór
C71.1Płat czołowy
C71.2Płat skroniowy
C71.3Płat ciemienowy
C71.4Płat potyliczny
C71.5Komory mózgowe
C71.6Móżdżek
C71.7Pień mózgu
C71.8Zmiana przekraczająca granice mózgu
C71.9Mózg, nie określony
C72Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego
C72.0Rdzeń kręgowy
C72.1Ogon koński
C72.2Nerw węchowy
C72.3Nerw wzrokowy
C72.4Nerw przedsionkowo-ślimakowy
C72.5Inne i nieokreślone nerwy czaszkowe
C72.8Zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
C72.9Centralny system nerwowy, nie określone
C73Nowotwór złośliwy tarczycy
C74Nowotwór złośliwy nadnerczy
C74.0Kora nadnerczy
C74.1Rdzeń nadnerczy
C74.9Nadnercze, nie określone
C75Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych
C75.0Gruczoł przytarczowy
C75.1Przysadka gruczołowa
C75.2Przewód nosowo-gardłowy
C75.3Szyszynka
C75.4Szyszynka
C75.5Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe
C75.8Zajęcie wielu gruczołów dokrewnych, nie określone
C75.9Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nie określony
C76Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych
C76.0Głowa, twarz i szyja
C76.1Klatka piersiowa
C76.2Brzuch
C76.3Miednica
C76.4Kończyna górna
C76.5Kończyna dolna
C76.7Inne niedokładnie określone umiejscowienie
C76.8Zmiana przekraczająca granice innych i niedokładnie określonych umiejscowień
C77Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych
C77.0Węzły chłonne głowy, twarzy i szyi
C77.1Węzły chłonne wnętrza klatki piersiowej
C77.2Węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej
C77.3Węzły chłonne kończyny górnej i pachy
C77.4Węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny
C77.5Węzły chłonne wewnątrz miednicy
C77.8Węzły chłonne mnogich regionów
C77.9Węzły chłonne, nie określone
C78Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego
C78.0Wtórny nowotwór złośliwy płuc
C78.1Wtórny nowotwór złośliwy śródpiersia
C78.2Wtórny nowotwór złośliwy opłucnej
C78.3Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów oddechowych
C78.4Wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiego
C78.5Wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicy
C78.6Wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
C78.7Wtórny nowotwór złośliwy wątroby
C78.8Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowego
C79Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień
C79.0Wtórny nowotwór złośliwy nerki i miedniczki nerkowej
C79.1Wtórny nowotwór złośliwy pęcherza oraz innych i nieokreślonych części układu moczowego
C79.2Wtórny nowotwór złośliwy skóry
C79.3Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowych
C79.4Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części układu nerwowego
C79.5Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego
C79.6Wtórny nowotwór złośliwy jajnika
C79.7Wtórny nowotwór złośliwy nadnerczy
C79.8Wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowień
C80Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia
C81Choroba Hodgkina
C81.0Przewaga limfocytów
C81.1Stwardnienie guzkowe
C81.2Mieszanokomórkowa
C81.3Zmniejszenie limfocytów
C81.7Inna choroba Hodgkina
C81.9Choroba Hodgkina, nie określona
C82Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)
C82.0Z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy
C82.1Mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy
C82.2
C82.3Wielkomórkowy, guzkowy
C82.7Inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego
C82.9Chłoniak nieziarniczy, nie określony
C83Chłoniaki nieziarnicze rozlane
C83.0Z małych komórek (rozlany)
C83.1Z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany)
C83.2Mieszany z dużych i małych komórek (rozlany)
C83.3
C83.4Immunoblastyczny (rozlany)
C83.5Limfoblastyczny (rozlany)
C83.6Niezróżnicowany (rozlany)
C83.7Guz (chłoniak) Burkitta
C83.8Inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych
C83.9Rozlany chłoniak nieziarniczy, nie określony
C84Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
C84.0Ziarniniak grzybiasty
C84.1Choroba Sezary'ego
C84.2Chłoniak strefy T
C84.3Chłoniak limfoepitelioidalny
C84.5Inne i nieokreślone chloniaki T
C85Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych
C85.0Mięsak limfatyczny
C85.1Chłoniak z komórek B, nie określony
C85.7Inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego
C85.9Chłoniak nieziarniczy, nie określony
C88Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C88.0Makroglobulinemia Waldenstr”ma
C88.1Choroba łańcuchów ciężkich alfa
C88.2Choroba łańcuchów ciężkich gamma
C88.3Choroba immunoproliferacyjna jelita cienkiego
C88.7Inne złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C88.9Złośliwe choroby immunoproliferacyjne, nie określone
C90Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych
C90.0Szpiczak mnogi
C90.1Białaczka plazmatycznokomórkowa
C90.2Pozaszpikowa postać szpiczaka
C91Białaczka limfatyczna
C91.0Ostra białaczka limfoblastyczna
C91.1Przewlekła białaczka limfocytowa
C91.2Podostra białaczka limfocytowa
C91.3Białaczka prolimfocytarna
C91.4Białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell)
C91.5Białaczka dorosłych z komórek T
C91.7Inna białaczka limfatyczna
C91.9Białaczka limfatyczna, nie określona
C92Białaczka szpikowa
C92.0Ostra białaczka szpikowa
C92.1Przewlekła białaczka szpikowa
C92.2Podostra białaczka szpikowa
C92.3Mięsak szpikowy
C92.4Ostra białaczka promielocytowa
C92.5Ostra białaczka szpikowo-monocytowa
C92.7Inna białaczka szpikowa
C92.9Białaczka szpikowa, nie określona
C93Białaczka monocytowa
C93.0Ostra białaczka monocytowa
C93.1Przewlekła białaczka monocytowa
C93.2Podostra białaczka monocytowa
C93.7Inna białaczka monocytowa
C93.9Białaczka monocytowa, nie określona
C94Inne białaczki określonego rodzaju
C94.0Ostra czerwienica i białaczka erytroblastyczna (erytroleukemia)
C94.1Przewlekła czerwienica
C94.2Ostra białaczka megakarioblastyczna
C94.3Białaczka z komórek tucznych
C94.4Ostra szpikowica uogólniona
C94.5Ostre zwłóknienie szpiku
C94.7Inna określona białaczka
C95Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.0Ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.1
C95.2Podostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.7Inna białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.9Białaczka, nie określona
C96Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych
C96.0Choroba Letterera-Siwego
C96.1Histiocytoza złośliwa
C96.2Guzy złośliwe z komórek tucznych
C96.3Prawdziwy chłoniak histiocytarny
C96.7Inne określone nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych
C96.9Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i pokrewnych, nie określone
C97Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień
C98Ciężkie i powikłane zimnice wywołane przez Plasmodium falciparum
C99Ciężkie lub powikłane zimnice wywołane przez Plasmodium falciparum

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
łucznictwo - KOLAGEN_cito koszykówka - KOLAGEN_cito koszykówka uliczna - KOLAGEN_cito produkty z kolagenu - KOLAGEN_cito dla biegaczy - KOLAGEN_cito ładna cera - KOLAGEN_cito wspinaczka - KOLAGEN_cito koszykówka - KOLAGEN_cito nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe jedzenie lodów szałwia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe toczenie się w plastikowej kuli - Dezodorant_SuperDeo sprawdzony dezodorant - Dezodorant_SuperDeo doskonały dezodorant - Dezodorant_SuperDeo najskuteczniejszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo dżudo - Dezodorant_SuperDeo baseball - Dezodorant_SuperDeo jazda na snowboardzie - Dezodorant_SuperDeo produkty dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2020