anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'D' (pasujących wzorców 525):
D00Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka - Carcinoma in situ of oral cavity, esophagus, and stomach
D00.0Warga, jama ustna i gardło - Lip, oral cavity, and pharynx
D00.1Przełyk - Esophagus
D00.2Żołądek - Stomach
D01Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych - Carcinoma in situ of other and unspecified digestive organs
D01.0Okrężnica - Colon
D01.1Zgięcie esiczo-odbytnicze - Rectosigmoid junction
D01.2Odbytnica - Rectum
D01.3Odbyt i kanał odbytu - Anus and anal canal
D01.4Inne i nieokreślone części jelita - Other and unspecified parts of intestine
D01.5Wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe - Liver, gallbladder, and bile ducts
D01.7Inne określone narządy trawienne - Other specified digestive organs
D01.9Narządy trawienne, nie określone - Digestive organ, unspecified
D02Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego - Carcinoma in situ of middle ear and respiratory system
D02.0Krtań - Larynx
D02.1Tchawica - Trachea
D02.2Oskrzela i płuca - Bronchus and lung
D02.3Inne części układu oddechowego - Other parts of respiratory system
D02.4Układ oddechowy, nie określony - Respiratory system, unspecified
D03Czerniak in situ - Melanoma in situ
D03.0Czerniak in situ wargi - Melanoma in situ of lip
D03.1Czerniak in situ powieki łącznie z kątem oka - Melanoma in situ of eyelid, including canthus
D03.2Czerniak in situ ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego - Melanoma in situ of ear and external auricular canal
D03.3Czerniak in situ innych i nieokreślonych części twarzy - Melanoma in situ of other and unspecified parts of face
D03.4Czerniak in situ skóry owłosionej głowy i szyi - Melanoma in situ of scalp and neck
D03.5Czerniak in situ tułowia - Melanoma in situ of trunk
D03.6Czerniak in situ kończyny górnej łącznie z barkiem - Melanoma in situ of upper limb, including shoulder
D03.7Czerniak in situ kończyny dolnej łącznie z biodrem - Melanoma in situ of lower limb, including hip
D03.8Czerniak in situ innych umiejscowień - Melanoma in situ of other sites
D03.9Czerniak in situ, nie określony - Melanoma in situ, unspecified
D04Rak in situ skóry - Carcinoma in situ of skin
D04.0Skóra wargi - Skin of lip
D04.1Skóra powieki łącznie z kątem oka - Skin of eyelid, including canthus
D04.2Skóra małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego - Skin of ear and external auricular canal
D04.3Skóra innych i nieokreślonych części twarzy - Skin of other and unspecified parts of face
D04.4Skóra owłosiona głowy i szyi - Skin of scalp and neck
D04.5Skóra tułowia - Skin of trunk
D04.6Skóra kończyny górnej łącznie z barkiem - Skin of upper limb, including shoulder
D04.7Skóra kończyny dolnej łącznie z biodrem - Skin of lower limb, including hip
D04.8Skóra o innym umiejscowieniu - Skin of other sites
D04.9Skóra, nie określona - Skin, unspecified
D05Rak in situ sutka - Carcinoma in situ of breast
D05.0Rak zrazikowy in situ - Lobular carcinoma in situ
D05.1Rak wewnątrzprzewodowy in situ - Intraductal carcinoma in situ
D05.7Inny rak sutka in situ - Other carcinoma in situ of breast
D05.9Rak in situ sutka, nie określony - Carcinoma in situ of breast, unspecified
D06Rak in situ szyjki macicy - Carcinoma in situ of cervix uteri
D06.0Błona śluzowa szyjki macicy - Endocervix
D06.1Błona zewnętrzna szyjki macicy - Exocervix
D06.7Inna część szyjki macicy - Other parts of cervix
D06.9Szyjka macicy, nie określona - Cervix, unspecified
D07Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych - Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs
D07.0Błona śluzowa macicy - Endometrium
D07.1Srom - Vulva
D07.2Pochwa - Vagina
D07.3Inne i nieokreślone narządy płciowe żeńskie - Other and unspecified female genital organs
D07.4Prącie - Penis
D07.5Gruczoł krokowy - Prostate
D07.6Inne i nieokreślone narządy płciowe męskie - Other and unspecified male genital organs
D09Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień - Carcinoma in situ of other and unspecified sites
D09.0Pęcherz moczowy - Bladder
D09.1Inne i nieokreślone części układu moczowego - Other and unspecified urinary organs
D09.2Oko - Eye
D09.3Tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego - Thyroid and other endocrine glands
D09.7Rak in situ innych określonych umiejscowień - Carcinoma in situ of other specified sites
D09.9Rak in situ, nie określony - Carcinoma in situ, unspecified
D10Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła - Benign neoplasm of mouth and pharynx
D10.0Warga - Lip
D10.1Język - Tongue
D10.2Dno jamy ustnej - Floor of mouth
D10.3Inne i nieokreślone części jamy ustnej - Other and unspecified parts of mouth
D10.4Migdałek - Tonsil
D10.5Inne struktury ustno-gardłowe - Other parts of oropharynx
D10.6Część nosowa gardła - Nasopharynx
D10.7Część krtaniowa gardła - Hypopharynx
D10.9Gardło, nie określone - Pharynx, unspecified
D11Nowotwory niezłośliwe dużych gruczołów ślinowych - Benign neoplasm of major salivary glands
D11.0Ślinianka przyuszna - Parotid gland
D11.7Inne duże gruczoły ślinowe - Other major salivary glands
D11.9Duże gruczoły ślinowe, nie określone - Major salivary gland, unspecified
D12Nowotwory niezłośliwe okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu - Benign neoplasm of colon, rectum, anus, and anal canal
D12.0Jelito ślepe - Cecum
D12.1Wyrostek robaczkowy - Appendix
D12.2Okrężnica wstępująca - Ascending colon
D12.3Okrężnica poprzeczna - Transverse colon
D12.4Okrężnica zstępująca - Descending colon
D12.5Okrężnica esowata - Sigmoid colon
D12.6Okrężnica, nie określona - Colon, unspecified
D12.7Zgięcie esiczo-odbytnicze - Rectosigmoid junction
D12.8Odbytnica - Rectum
D12.9Odbyt i kanał odbytu - Anus and anal canal
D13Nowotwory niezłośliwe innych i niedokładnie określonych części układu trawiennego - Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system
D13.0Przełyk - Esophagus
D13.1Żołądek - Stomach
D13.2Dwunastnica - Duodenum
D13.3Inne i nieokreślone części jelita cienkiego - Other and unspecified parts of small intestine
D13.4Wątroba - Liver
D13.5Drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe - Extrahepatic bile ducts
D13.6Trzustka - Pancreas
D13.7Wyspy trzustki - Endocrine pancreas
D13.9Niedokładnie określone części układu pokarmowego - Ill-defined sites within the digestive system
D14Nowotwory niezłośliwe ucha środkowego i układu oddechowego - Benign neoplasm of middle ear and respiratory system
D14.0Ucho środkowe, jama nosowa i zatoki przynosowe - Middle ear, nasal cavity, and accessory sinuses
D14.1Krtań - Larynx
D14.2Tchawica - Trachea
D14.3Oskrzela i płuca - Bronchus and lung
D14.4Układ oddechowy, nie określone - Respiratory system, unspecified
D15Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej - Benign neoplasm of other and unspecified intrathoracic organs
D15.0Grasica - Thymus
D15.1Serce - Heart
D15.2Śródpiersie - Mediastinum
D15.7Inne określone narządy klatki piersiowej - Other specified intrathoracic organs
D15.9Nieokreślone narządy klatki piersiowej - Intrathoracic organ, unspecified
D16Nowotwory niezłośliwe kości i chrząstek stawowych - Benign neoplasm of bone and articular cartilage
D16.0Łopatka i kości długie kończyny górnej - Scapula and long bones of upper limb
D16.1Kości krótkie kończyny górnej - Short bones of upper limb
D16.2Kości długie kończyny dolnej - Long bones of lower limb
D16.3Kości krótkie kończyny dolnej - Short bones of lower limb
D16.4Kości czaszki i twarzy - Bones of skull and face
D16.5Żuchwa - Lower jaw bone
D16.6Kręgosłup - Vertebral column
D16.7Żebra, mostek i obojczyk - Ribs, sternum, and clavicle
D16.8Kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna - Pelvic bones, sacrum, and coccyx
D16.9Kości i chrząstki stawowe, nie określone - Bone and articular cartilage, unspecified
D17Nowotwory niezłośliwe z tkanki tłuszczowej - Benign lipomatous neoplasm
D17.0Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej głowy, twarzy i szyi - Benign lipomatous neoplasm of skin and subcutaneous tissue of head, face, and neck
D17.1Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej tułowia - Benign lipomatous neoplasm of skin and subcutaneous tissue of trunk
D17.2Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej kończyn - Benign lipomatous neoplasm of skin and subcutaneous tissue of limbs
D17.3Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej innych i nieokreślonych umiejscowień - Benign lipomatous neoplasm of skin and subcutaneous tissue of other and unspecified sites
D17.4Tłuszczak narządów klatki piersiowej - Benign lipomatous neoplasm of intrathoracic organs
D17.5Tłuszczak narządów jamy brzusznej - Benign lipomatous neoplasm of intra-abdominal organs
D17.6Tłuszczak powrózka nasiennego - Benign lipomatous neoplasm of spermatic cord
D17.7Tłuszczak innych umiejscowień - Benign lipomatous neoplasm of other sites
D17.9Tłuszczak, nie określony - Benign lipomatous neoplasm, unspecified
D18Naczyniaki krwionośne i chłonne jakiegokolwiek umiejscowienia - Hemangioma and lymphangioma, any site
D18.0Naczyniak krwionośny jakiegokolwiek umiejscowienia - Hemangioma, any site
D18.1Naczyniak chłonny jakiegokolwiek umiejscowienia - Lymphangioma, any site
D19Nowotwory niezłośliwe międzybłonka - Benign neoplasm of mesothelial tissue
D19.0Międzybłoniak opłucnej - Mesothelial tissue of pleura
D19.1Międzybłoniak otrzewnej - Mesothelial tissue of peritoneum
D19.7Międzybłoniak innych umiejscowień - Mesothelial tissue of other sites
D19.9Międzybłoniak, nie określony - Mesothelial tissue, unspecified
D20Nowotwory niezłośliwe tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej - Benign neoplasm of soft tissue of retroperitoneum and peritoneum
D20.0Przestrzeń zaotrzewnowa - Retroperitoneum
D20.1Otrzewna - Peritoneum
D21Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich - Other benign neoplasms of connective and other soft tissue
D21.0Tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy twarzy i szyi - Connective and other soft tissue of head, face, and neck
D21.1Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem - Connective and other soft tissue of upper limb, including shoulder
D21.2Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem - Connective and other soft tissue of lower limb, including hip
D21.3Tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej - Connective and other soft tissue of thorax
D21.4Tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha - Connective and other soft tissue of abdomen
D21.5Tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy - Connective and other soft tissue of pelvis
D21.6Tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, nie określone - Connective and other soft tissue of trunk, unspecified
D21.9Tkanka łączna i inne tkanki miękkie, nie określone - Connective and other soft tissue, unspecified
D22Znamiona barwnikowe - Melanocytic nevi
D22.0Znamiona melanocytowe wargi - Melanocytic nevi of lip
D22.1Znamiona melanocytowe powieki, łącznie z kątem oka - Melanocytic nevi of eyelid, including canthus
D22.2Znamiona melanocytowe ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego - Melanocytic nevi of ear and external auricular canal
D22.3Znamiona melanocytowe innych i nieokreślonych części twarzy - Melanocytic nevi of other and unspecified parts of face
D22.4Znamiona melanocytowe skóry owłosionej głowy i szyi - Melanocytic nevi of scalp and neck
D22.5Znamiona melanocytowe tułowia - Melanocytic nevi of trunk
D22.6Znamiona melanocytowe kończyny górnej, łącznie z barkiem - Melanocytic nevi of upper limb, including shoulder
D22.7Znamiona melanocytowe kończyny dolnej, łącznie z biodrem - Melanocytic nevi of lower limb, including hip
D22.9Znamiona melanocytowe, nie określone - Melanocytic nevi, unspecified
D23Inne niezłośliwe nowotwory skóry - Other benign neoplasms of skin
D23.0Skóra wargi - Skin of lip
D23.1Skóra powieki, łącznie z kątem oka - Skin of eyelid, including canthus
D23.2Skóra małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego - Skin of ear and external auricular canal
D23.3Skóra innych i nieokreślonych części twarzy - Skin of other and unspecified parts of face
D23.4Skóra owłosiona głowy i szyi - Skin of scalp and neck
D23.5Skóra tułowia: - Skin of trunk
D23.6Skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem - Skin of upper limb, including shoulder
D23.7Skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem - Skin of lower limb, including hip
D23.9Skóra, nie określona - Skin, unspecified
D24Nowotwór niezłośliwy sutka - Benign neoplasm of breast
D25Mięśniak gładkokomórkowy macicy - Leiomyoma of uterus
D25.0Mięśniak gładkokomórkowy podśluzówkowy macicy - Submucous leiomyoma of uterus
D25.1Mięsniak gładkokomórkowy śródścienny macicy - Intramural leiomyoma of uterus
D25.2Mięśniak gładkokomórkowy podsurowiczy macicy - Subserosal leiomyoma of uterus
D25.9Mięśniak gładkokomórkowy macicy, nie określony - Leiomyoma of uterus, unspecified
D26Inne niezłośliwe nowotwory macicy - Other benign neoplasms of uterus
D26.0Szyjka macicy - Cervix uteri
D26.1Trzon macicy - Corpus uteri
D26.7Inna część macicy - Other parts of uterus
D26.9Macica, nie określona - Macica, nie okre?lona
D27Niezłośliwy nowotwór jajnika - Benign neoplasm of ovary
D28Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych - Benign neoplasm of other and unspecified female genital organs
D28.0Srom - Vulva
D28.1Pochwa - Vagina
D28.2Jajowody i więzadła - Uterine tubes and ligaments
D28.7Inne określone żeńskie narządy płciowe - Other specified female genital organs
D28.9Żeńskie narządy płciowe, nie określone - Female genital organ, unspecified
D29Niezłośliwy nowotwór męskich narządów płciowych - Benign neoplasm of male genital organs
D29.0Prącie - Penis
D29.1Gruczoł krokowy - Prostate
D29.2Jądro - Testis
D29.3Najądrze - Epididymis
D29.4Moszna - Scrotum
D29.7Inne męskie narządy płciowe - Other male genital organs
D29.9Męskie narządy płciowe, nie określone - Male genital organ, unspecified
D30Niezłośliwy nowotwór narządów moczowych - Benign neoplasm of urinary organs
D30.0Nerka - Kidney
D30.1Miedniczka nerkowa - Renal pelvis
D30.2Moczowód - Ureter
D30.3Pęcherz moczowy - Bladder
D30.4Cewka moczowa - Urethra
D30.7Inne narządy moczowe - Other urinary organs
D30.9Narządy moczowe, nie określone - Urinary organ, unspecified
D31Niezłośliwy nowotwór oka - Benign neoplasm of eye and adnexa
D31.0Spojówka - Conjunctiva
D31.1Rogówka - Cornea
D31.2Siatkówka - Retina
D31.3Naczyniówka - Choroid
D31.4Ciało rzęskowe - Ciliary body
D31.5Gruczoły i drogi łzowe - Lacrimal gland and duct
D31.6Oczodół, nie określony - Orbit, unspecified
D31.9Oko, nie określone - Eye, unspecified
D32Nowotwór niezłośliwy opon mózgowych - Benign neoplasm of meninges
D32.0Opony mózgowe - Cerebral meninges
D32.1Opony rdzeniowe - Spinal meninges
D32.9Opony, nie określone - Meninges, unspecified
D33Niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego - Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system
D33.0Mózg, nadnamiotowe - Brain, supratentorial
D33.1Mózg, podnamiotowe - Brain, infratentorial
D33.2Mózg, nie określony - Brain, unspecified
D33.3Nerwy czaszkowe - Cranial nerves
D33.4Rdzeń kręgowy - Spinal cord
D33.7Inne określone części centralnego systemu nerwowego - Other specified parts of central nervous system
D33.9Centralny system nerwowy, nie określony - Central nervous system, unspecified
D34Niezłośliwy nowotwór tarczycy - Benign neoplasm of thyroid gland
D35Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego - Benign neoplasm of other and unspecified endocrine glands
D35.0Nadnercza - Adrenal gland
D35.1Przytarczyce - Parathyroid gland
D35.2Przysadka - Pituitary gland
D35.3Przewód nosowo-gardłowy - Craniopharyngeal duct
D35.4Szyszynka - Pineal gland
D35.5Kłębek szyjny - Carotid body
D35.6Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe - Aortic body and other paraganglia
D35.7Inne określone gruczoły wydzielania wewnętrznego - Other specified endocrine glands
D35.8Zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego - Pluriglandular involvement
D35.9Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nie określony - Endocrine gland, unspecified
D36Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu - Benign neoplasm of other and unspecified sites
D36.0Węzły chłonne - Lymph nodes
D36.1Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy - Peripheral nerves and autonomic nervous system
D36.7Inne określone umiejscowienie - Other specified sites
D36.9Niezłośliwy nowotwór, nie określony - Benign neoplasm of unspecified site
D37Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych - Neoplasm of uncertain or unknown behavior of oral cavity and digestive organs
D37.0Warga, jama ustna i gardło - Lip, oral cavity, and pharynx
D37.1Żołądek - Stomach
D37.2Jelito cienkie - Small intestine
D37.3Jelio ślepe - Appendix
D37.4Okrężnica - Colon
D37.5Odbytnica - Rectum
D37.6Wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe - Liver, gallbladder, and bile ducts
D37.7Inne narządy trawienne - Other digestive organs
D37.9Narządy trawienne, nie określone - Digestive organ, unspecified
D38Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej - Neoplasm of uncertain or unknown behavior of middle ear and respiratory and intrathoracic organs
D38.0Krtań - Larynx
D38.1Tchawica, oskrzela i płuca - Trachea, bronchus, and lung
D38.2Opłucna - Pleura
D38.3Śródpiersie - Mediastinum
D38.4Grasica - Thymus
D38.5Inne narządy układu oddechowego - Other respiratory organs
D38.6Układ oddechowy, nie określony - Respiratory organ, unspecified
D39Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych - Neoplasm of uncertain or unknown behavior of female genital organs
D39.0Macica - Uterus
D39.1Jajnik - Ovary
D39.2Łożysko - Placenta
D39.7Inne żeńskie narządy płciowe - Other female genital organs
D39.9Żeńskie narządy płciowe, nie określone - Female genital organ, unspecified
D40Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych - Neoplasm of uncertain or unknown behavior of male genital organs
D40.0Gruczoł krokowy - Prostate
D40.1Jądro - Testis
D40.7Inne męskie narządy płciowe - Other male genital organs
D40.9Męskie narządy płciowe, nie określone - Male genital organ, unspecified
D41Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze narządów moczowych - Neoplasm of uncertain or unknown behavior of urinary organs
D41.0Nerka - Kidney
D41.1Miedniczka nerkowa - Renal pelvis
D41.2Moczowód - Ureter
D41.3Cewka moczowa - Urethra
D41.4Pęcherz moczowy - Bladder
D41.7Inne narządy moczowe - Other urinary organs
D41.9Narządy moczowe, nie określone - Urinary organ, unspecified
D42Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon - Neoplasm of uncertain or unknown behavior of meninges
D42.0Opony mózgowe - Cerebral meninges
D42.1Opony rdzeniowe - Spinal meninges
D42.9Opony, nie określone - Meninges, unspecified
D43Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze centralnego systemu nerwowego - Neoplasm of uncertain or unknown behavior of brain and central nervous system
D43.0Mózg, nadnamiotowe - Brain, supratentorial
D43.1Mózg, podnamiotowe - Brain, infratentorial
D43.2Mózg, nie określony - Brain, unspecified
D43.3Nerwy czaszkowe - Cranial nerves
D43.4Rdzeń kręgowy - Spinal cord
D43.7Inne części centralnego systemu nerwowego - Other parts of central nervous system
D43.9Centralny system nerwowy, nie określone - Central nervous system, unspecified
D44Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego - Neoplasm of uncertain or unknown behavior of endocrine glands
D44.0Tarczyca - Thyroid gland
D44.1Nadnercza - Adrenal gland
D44.2Przytarczyce - Parathyroid gland
D44.3Przysadka - Pituitary gland
D44.4Przewód nosowo-gardłowy - Craniopharyngeal duct
D44.5Szyszynka - Pineal gland
D44.6Kłębek szyjny - Carotid body
D44.7Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe - Aortic body and other paraganglia
D44.8Zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego - Pluriglandular involvement
D44.9Gruczoły wydzielania wewnętrznego, nie określone - Endocrine gland, unspecified
D45Czerwienica prawdziwa - Polycythemia vera
D46Zespoły mielodysplastyczne - Myelodysplastic syndromes
D46.0Oporna niedokrwistość bez syderoblastów - Refractory anemia without sideroblasts, so stated
D46.1Oporna niedokrwistość z syderoblastami - Refractory anemia with sideroblasts
D46.2Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów - Refractory anemia with excess of blasts
D46.3Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją - Refractory anemia with excess of blasts with transformation
D46.4Oporna niedokrwistość, nie określona - Refractory anemia, unspecified
D46.7Inne zespoły mielodysplastyczne - Other myelodysplastic syndromes
D46.9Zespół mielodysplastyczny, nie określony - Myelodysplastic syndrome, unspecified
D47Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewnych - Other neoplasms of uncertain or unknown behavior of lymphoid, hematopoietic, and related tissue
D47.0Guzy histiocytów i komórek tucznych o niepewnym lub nieznanym charakterze - Histiocytic and mast cell tumors of uncertain and unknown behavior
D47.1Przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku - Chronic myeloproliferative disease
D47.2Gammopatia monoklonalna - Monoclonal gammopathy
D47.3Samoistna trombocytopenia (krwotoczna) - Essential (hemorrhagic) thrombocythemia
D47.7Inne określone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charaterze układu krwiotwórczego, limfatycznego i tkanek pokrewnych - Other specified neoplasms of uncertain or unknown behavior of lymphoid, hematopoietic, and related tissue
D47.9Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charaterze układu krwiotwórczego, limfatycznego i tkanek pokrewnych, nie określone - Neoplasm of uncertain or unknown behavior of lymphoid, hematopoietic, and related tissue, unspecified
D48Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charaterze innych i nieokreślonych umiejscowień - Neoplasm of uncertain or unknown behavior of other and unspecified sites
D48.0Kości i chrząstki stawowe - Bone and articular cartilage
D48.1Tkanka łączna i inne tkanki miękkie - Connective and other soft tissue
D48.2Nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy - Peripheral nerves and autonomic nervous system
D48.3Przestrzeń zaotrzewnowa - Retroperitoneum
D48.4Otrzewna - Peritoneum
D48.5Skóra - Skin
D48.6Sutek - Breast
D48.7Inne określone umiejscowienie - Other specified sites
D48.9Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze, nie określony - Neoplasms of uncertain or unknown behavior, unspecified
D50Niedokrwistości z niedoboru żelaza - Iron deficiency anemia
D50.0Niedokrwistość z niedoboru żelaza spowodowana (przewlekłą) utratą krwi - Iron deficiency anemia secondary to blood loss (chronic)
D50.1Dysfagia syderopeniczna - Sideropenic dysphagia
D50.8Inne niedokrwistości z niedoboru żelaza - Other iron deficiency anemias
D50.9Nieokreślone niedokrwistości z niedoboru żelaza - Iron deficiency anemia, unspecified
D51Niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 - Vitamin B12 deficiency anemia
D51.0Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spowodowana niedoborem czynnika wewnętrznego - Vitamin B12 deficiency anemia due to intrinsic factor deficiency
D51.1Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spowodowana wybiórczym upośledzeniem wchłaniania witaminy B12 połączona z białkomoczem - Vitamin B12 deficiency anemia due to selective vitamin B12 malabsorption with proteinuria
D51.2Niedobór transkobalaminy II - Transcobalamin II deficiency
D51.3Inne niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 zależne od diety - Other dietary vitamin B12 deficiency anemia
D51.8Inne niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 - Other vitamin B12 deficiency anemias
D51.9Nieokreślona niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 - Vitamin B12 deficiency anemia, unspecified
D52Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego - Folate deficiency anemia
D52.0Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego zależna od diety - Dietary folate deficiency anemia
D52.1Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego wywołana lekami - Drug-induced folate deficiency anemia
D52.8Inne niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego - Other folate deficiency anemias
D52.9Nieokreślona niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego - Folate deficiency anemia, unspecified
D53Inne niedokrwistości z niedoborów pokarmowych - Other nutritional anemias
D53.0Niedokrwistość z powodu niedoborów białkowych - Protein deficiency anemia
D53.1Inne niedokrwistości megaloblastyczna niesklasyfikowane gdzie indziej - Other megaloblastic anemias, not elsewhere classified
D53.2Niedokrwistość w przebiegu gnilca - Scorbutic anemia
D53.3Niedokrwistość zależna od zaburzeń metabolizmu nukleotydów -
D53.8Niedokrwistość zależna od innych określonych niedoborów pokarmowych - Other specified nutritional anemias
D53.9Nieokreślona niedokrwistość z niedoborów pokarmowych - Nutritional anemia, unspecified
D55Niedokrwistość spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi - Anemia due to enzyme disorders
D55.0Niedokrwistość spowodowana niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD) - Anemia due to glucose-6-phosphate dehydrogenase [G6PD] deficiency
D55.1Niedokrwistość zależna od innych zaburzeń metabolizmu glutationu - Anemia due to other disorders of glutathione metabolism
D55.2Niedokrwistość zależna od zaburzeń dotyczących enzymów glikolitycznych - Anemia due to disorders of glycolytic enzymes
D55.3 - Anemia due to disorders of nucleotide metabolism
D55.8Inna niedokrwistość zależna od zaburzeń enzymatycznych - Other anemias due to enzyme disorders
D55.9Nieokreślona niedokrwistość zależna od zaburzeń enzymatycznych - Anemia due to enzyme disorder, unspecified
D56Talasemia - Thalassemia
D56.0Talasemia alfa - Alpha thalassemia
D56.1Talasemia beta - Beta thalassemia
D56.2Talasemia delta-beta - Delta-beta thalassemia
D56.3Cecha talasemii - Thalassemia trait
D56.4Dziedziczna przetrwała hemoglobina płodowa (HPPH) - Hereditary persistence of fetal hemoglobin [HPFH]
D56.8Inne talasemie - Other thalassemias
D56.9Nieokreślona talasemia - Thalassemia, unspecified
D57Zaburzenia połączone z sierpowatokrwinkowością - Sickle-cell disorders
D57.0Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa z przełomem - Sickle-cell anemia with crisis
D57.1Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa bez przełomu - Sickle-cell anemia without crisis
D57.2Podwójna heterozygota w połączeniu z sierpowatokrwinkowością - Double heterozygous sickling disorders
D57.3Cecha sierpowatokrwinkowości - Sickle-cell trait
D57.8Inne sierpowatokrwinkowości - Other sickle-cell disorders
D58Inne dziedziczne niedokrwistości hemolityczne - Other hereditary hemolytic anemias
D58.0Sferocytoza dziedziczna - Hereditary spherocytosis
D58.1Eliptocytoza dziedziczna - Hereditary elliptocytosis
D58.2Inne hemoglobinopatie - Other hemoglobinopathies
D58.8Inne określone dziedziczne niedokrwistości hemolityczne - Other specified hereditary hemolytic anemias
D58.9Nieokreślone dziedziczne niedokrwistości hemolityczne - Hereditary hemolytic anemia, unspecified
D59Nabyta niedokrwistość hemolityczna - Acquired hemolytic anemia
D59.0Niedokrwistość autoimmunohemolityczna wywołana lekami - Drug-induced autoimmune hemolytic anemia
D59.1Inne niedokrwistości autoimmunohemolityczne - Other autoimmune hemolytic anemias
D59.2Niedokrwistość hemolityczna nieautoimmunologiczna wywołana lekami - Drug-induced nonautoimmune hemolytic anemia
D59.3Zespół hemolityczno-mocznicowy - Hemolytic-uremic syndrome
D59.4Inne niedokrwistości hemolityczne nieautoimmunologiczne - Other nonautoimmune hemolytic anemias
D59.5Nocna napadowa hemoglobinuria (zespół Marchiafavy-Micheli'ego) - Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria [Marchiafava-Micheli]
D59.6Hemoglobinuria spowodowana hemolizą z innych przyczyn zewnętrznych - Hemoglobinuria due to hemolysis from other external causes
D59.8Inne niedokrwistości hemolityczne nabyte - Other acquired hemolytic anemias
D59.9Nieokreślona niedokrwistość hemolityczna nabyta - Acquired hemolytic anemia, unspecified
D60Nabyta aplazja czysto czerwonokrwinkowa (erythroblastopenia) - Acquired pure red cell aplasia [erythroblastopenia]
D60.0Przewlekła nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa - Chronic acquired pure red cell aplasia
D60.1Przemijająca nabyta czysta aplazja czerwownokrwinkowa - Transient acquired pure red cell aplasia
D60.8Inne nabyte czyste aplazje czerwownokrwinkowe - Other acquired pure red cell aplasias
D60.9Nieokreślona nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa - Acquired pure red cell aplasia, unspecified
D61Inne niedokrwistości aplastyczne - Other aplastic anemias
D61.0Niedokrwistość aplastyczna konstytucjonalna - Constitutional aplastic anemia
D61.1Niedokrwistość aplastyczna wywołana lekami - Drug-induced aplastic anemia
D61.2Niedokrwistość aplastyczna spowodowana innymi czynnikami zewnętrznymi - Aplastic anemia due to other external agents
D61.3Niedokrwistość aplastyczna idiopatyczna - Idiopathic aplastic anemia
D61.8Inne określone niedokrwistości aplastyczne - Other specified aplastic anemias
D61.9Nieokreślona niedokrwistość aplastyczna - Aplastic anemia, unspecified
D62Ostra niedokrwistość pokrwotoczna - Acute posthemorrhagic anemia
D63Niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie in -
D63.0Niedokrwistość w przebiegu choroby nowotworowej (C00-D48+) -
D63.8Niedokrwistość w przebiegu innych chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej -
D64Inne niedokrwistości - Other anemias
D64.0Dziedziczna niedokrwistość syderoblastyczna - Hereditary sideroblastic anemia
D64.1Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna w przebiegu innych chorób - Secondary sideroblastic anemia due to disease
D64.2Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna spowodowana lekami lub substancjami toksycznymi - Secondary sideroblastic anemia due to drugs and toxins
D64.3Inne niedokrwistości syderoblastyczne - Other sideroblastic anemias
D64.4Wrodzona niedokrwistość dyserytropoetyczna - Congenital dyserythropoietic anemia
D64.8Inne określone niedokrwistości - Other specified anemias
D64.9Nieokreślona niedokrwistość - Anemia, unspecified
D65Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe - Disseminated intravascular coagulation [defibrination syndrome]
D66Dziedziczny niedobór czynnika VIII - Hereditary factor VIII deficiency
D67Dziedziczny niedobór czynnika IX - Hereditary factor IX deficiency
D68Inne zaburzenia krzepnięcia - Other coagulation defects
D68.0Choroba von Willebranda - Von Willebrand's disease
D68.1Dziedziczny niedobór czynnika XI - Hereditary factor XI deficiency
D68.2Dziedziczny niedobór innych czynników krzepnięcia - Hereditary deficiency of other clotting factors
D68.3Skazy krwotoczne zależne od obecności krążących antykoagulantów - Hemorrhagic disorder due to circulating anticoagulants
D68.4Nabyty niedobór czynników krzepnięcia - Acquired coagulation factor deficiency
D68.8Inne określone zaburzenia krzepnięcia - Other specified coagulation defects
D68.9Nieokreślone zaburzenia krzepnięcia - Coagulation defect, unspecified
D69Plamica i inne skazy krwotoczne - Purpura and other hemorrhagic conditions
D69.0Plamica alergiczna - Allergic purpura
D69.1Jakościowe defekty płytek - Qualitative platelet defects
D69.2Inne skazy niemałopłytkowe - Other nonthrombocytopenic purpura
D69.3Samoistna plamica małopłytkowa - Idiopathic thrombocytopenic purpura
D69.4Inne pierwotne małopłytkowości - Other primary thrombocytopenia
D69.5Małopłytkowość wtórna - Secondary thrombocytopenia
D69.6Nieokreślona małopłytkowość - Thrombocytopenia, unspecified
D69.8Inne określone skazy krwotoczne - Other specified hemorrhagic conditions
D69.9Skazy krwotoczne, nie określone - Hemorrhagic condition, unspecified
D70Agranulocytoza - Agranulocytosis
D71Zaburzenia czynności granulocytów wielojądrzastych - Functional disorders of polymorphonuclear neutrophils
D72Inne zaburzenia dotyczące krwinek białych - Other disorders of white blood cells
D72.0Genetyczne nieprawidłowości leukocytów - Genetic anomalies of leukocytes
D72.1Eozynofilia - Eosinophilia
D72.8Inne określone zaburzenia dotyczące krwinek białych - Other specified disorders of white blood cells
D72.9Nieokreślone zaburzenia dotyczące krwinek białych - Disorder of white blood cells, unspecified
D73Choroby śledziony - Diseases of spleen
D73.0Hiposplenizm - Hyposplenism
D73.1Hipersplenizm - Hypersplenism
D73.2Przewlekła splenomegalia zastoinowa - Chronic congestive splenomegaly
D73.3Ropień śledziony - Abscess of spleen
D73.4Torbiel śledziony - Cyst of spleen
D73.5Zawał śledziony - Infarction of spleen
D73.8Inne choroby śledziony - Other diseases of spleen
D73.9Nieokreślona choroba śledziony - Disease of spleen, unspecified
D74Methemoglobinemia - Methemoglobinemia
D74.0Methemoglobinemia wrodzona - Congenital methemoglobinemia
D74.8Inne methemoglobinemie - Other methemoglobinemias
D74.9Nieokreślona methemoglobinemia - Methemoglobinemia, unspecified
D75Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych - Other diseases of blood and blood-forming organs
D75.0Erytrocytoza rodzinna - Familial erythrocytosis
D75.1Nadkrwistość wtórna - Secondary polycythemia
D75.2Nadpłytkowość samoistna - Essential thrombocytosis
D75.8Inne określone choroby krwi i narządów krwiotwórczych - Other specified diseases of blood and blood-forming organs
D75.9Choroby krwi i narządów krwiotwórczych, nie określone - Disease of blood and blood-forming organs, unspecified
D76Niektóre choroby dotyczące układu siateczkowo-śródbłonkowego i chłonnego - Certain diseases involving lymphoreticular tissue and reticulohistiocytic system
D76.0Histiocytoza z komórek Langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej - Langerhans' cell histiocytosis, not elsewhere classified
D76.1Lymfohistiocytoza z erytrofagocytozą - Hemophagocytic lymphohistiocytosis
D76.2Zespół hemofagocytowy związany z zakażeniem - Hemophagocytic syndrome, infection-associated
D76.3Inne zespoły histiocytowe - Other histiocytosis syndromes
D77Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -
D80Niedobory odporności z przewagą defektu odporności humoralnej - Immunodeficiency with predominantly antibody defects
D80.0Dziedziczna hipogammaglobulinemia - Hereditary hypogammaglobulinemia
D80.1Nierodzinna hipogammaglobulinemia - Nonfamilial hypogammaglobulinemia
D80.2Wybiórczy niedobór immunoglobulin a (IgA) - Selective deficiency of immunoglobulin A [IgA]
D80.3Wybiórczy niedobór podklas immunoglobulin G (IgG) - Selective deficiency of immunoglobulin G [IgG] subclasses
D80.4Wybiórczy niedobór immunoglobulin M (IgM) - Selective deficiency of immunoglobulin M [IgM]
D80.5Niedobór odporności ze zwiększonym stężeniem immunoglobulin M (IgM) - Immunodeficiency with increased immunoglobulin M [IgM]
D80.6Niedobór przeciwciał ze stężeniem immunoglobulin zbliżonym do normy lub z hiperimmunoglobulinemią - Antibody deficiency with near-normal immunoglobulins or with hyperimmunoglobulinemia
D80.7Przejściowa hipogammaglobulinemia dziecięca - Transient hypogammaglobulinemia of infancy
D80.8Inne niedobory odporności z przewagą defektów przeciwciał - Other immunodeficiencies with predominantly antibody defects
D80.9Nieokreślony niedobór odporności z przeważającym defektem przeciwciał - Immunodeficiency with predominantly antibody defects, unspecified
D81Mieszane niedobory odpornościowe - Combined immunodeficiencies
D81.0Ciężki złożony niedobór odporności (SCID) z dysgenezją siateczki - Severe combined immunodeficiency [SCID] with reticular dysgenesis
D81.1Ciężki złożony niedobór odporności (SCID) z małą liczebnością komórek T i B - Severe combined immunodeficiency [SCID] with low T- and B-cell numbers
D81.2Ciężki złożony niedobór odporności (SCID) z normalną lub obniżoną liczebnością komórek B - Severe combined immunodeficiency [SCID] with low or normal B-cell numbers
D81.3Niedobór deaminazy adenozyny (ADA) - Adenosine deaminase [ADA] deficiency
D81.4Zespół Nezelofa - Nezelof's syndrome
D81.5Niedobór purynowej fosforylazy nukleozydowej (PNP) - Purine nucleoside phosphorylase [PNP] deficiency
D81.6Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy I - Major histocompatibility complex class I deficiency
D81.7Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy II - Major histocompatibility complex class II deficiency
D81.8Inne złożone niedobory odporności - Other combined immunodeficiencies
D81.9Nieokreślone złożone niedobory odporności - Combined immunodeficiency, unspecified
D82Niedobór odporności skojarzony z innymi poważnymi wadami - Immunodeficiency associated with other major defects
D82.0Zespół Wiskotta-Aldricha - Wiskott-Aldrich syndrome
D82.1Zespół Di George'a - Di George's syndrome
D82.2Niedobór odporności z karłowatością - Immunodeficiency with short-limbed stature
D82.3Niedobór odporności towarzyszący dziedzicznej wadliwej odpowiedzi na zakażenie wirusem Epstein-Barr - Immunodeficiency following hereditary defective response to Epstein-Barr virus
D82.4Zespół hiperimmunoglobulinemii E(IgE) - Hyperimmunoglobulin E [IgE] syndrome
D82.8Niedobór odporności skojarzony z innymi określonymi poważnymi wadami - Immunodeficiency associated with other specified major defects
D82.9Nieokreślony niedobór odporności skojarzony z poważnymi wadami - Immunodeficiency associated with major defect, unspecified
D83Pospolity zmienny niedobór odporności - Common variable immunodeficiency
D83.0Pospolity zmienny niedobór odporności z przewagą zaburzeń funkcji lub liczebności komórek B - Common variable immunodeficiency with predominant abnormalities of B-cell numbers and function
D83.1Pospolity zmienny niedobór odporności z przewagą zaburzeń dotyczących immunoregulacyjnych komórek T - Common variable immunodeficiency with predominant immunoregulatory T-cell disorders
D83.2Pospolity zmienny niedobór odporności z przeciwciałami przeciwko komórkom B lub T - Common variable immunodeficiency with autoantibodies to B- or T-cells
D83.8Inne pospolite zmienne niedobory odpornościowe - Other common variable immunodeficiencies
D83.9Nieokreślony pospolity zmienny niedobór odporności - Common variable immunodeficiency, unspecified
D84Inne niedobory odporności - Other immunodeficiencies
D84.0Defekt dotyczący czynności antygenu-1 limfocyta (LFA-1) - Lymphocyte function antigen-1 [LFA-1] defect
D84.1Zaburzenia układu dopełniacza - Defects in the complement system
D84.8Inne określone niedobory odporności - Other specified immunodeficiencies
D84.9Nieokreślony niedobór odporności - Immunodeficiency, unspecified
D86Sarkoidoza - Sarcoidosis
D86.0Sarkoidoza płucna - Sarcoidosis of lung
D86.1Sarkoidoza węzłów chłonnych - Sarcoidosis of lymph nodes
D86.2Sarkoidoza płucna współistniejąca z sarkoidozą węzłów chłonnych - Sarcoidosis of lung with sarcoidosis of lymph nodes
D86.3Sarkoidoza skórna - Sarcoidosis of skin
D86.8Sarkoidoza innych narządów oraz wielonarządowa - Sarcoidosis of other and combined sites
D86.9Nieokreślona sarkoidoza - Sarcoidosis, unspecified
D89Inne zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych niesklasyfikowanych gdzie indziej - Other disorders involving the immune mechanism, not elsewhere classified
D89.0Hipergammaglobulinemia poliklonalna - Polyclonal hypergammaglobulinemia
D89.1Krioglobulinemia - Cryoglobulinemia
D89.2Nieokreślona hipergammaglobulinemia - Hypergammaglobulinemia, unspecified
D89.8Inne określone zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych niesklasyfikowane gdzie indziej - Other specified disorders involving the immune mechanism, not elsewhere classified
D89.9Nieokreślone zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych - Disorder involving the immune mechanism, unspecified
D89.9Nieokreślone zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych - Disorder involving the immune mechanism, unspecified

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
wysokiej jakości kolagen - KOLAGEN_cito odżywki do włosów - KOLAGEN_cito produkty na dziąsła - KOLAGEN_cito salony kosmetyczne - KOLAGEN_cito kolagen na kości - KOLAGEN_cito kolagen na włosy - KOLAGEN_cito ładna cera - KOLAGEN_cito biodra - KOLAGEN_cito na kaszel tabletki szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe dezodorant dla kobiet - Dezodorant_SuperDeo bieg z przeszkodami - Dezodorant_SuperDeo wyścigi konne - Dezodorant_SuperDeo curling - Dezodorant_SuperDeo maraton - Dezodorant_SuperDeo judo - Dezodorant_SuperDeo żużel - Dezodorant_SuperDeo wioślarstwo - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022