anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'E' (pasujących wzorców 413):
E00Wrodzony zespół niedoboru jodu - Congenital iodine-deficiency syndrome
E00.0Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ neurologiczny - Congenital iodine-deficiency syndrome, neurological type
E00.1Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ obrzęku śluzowatego - Congenital iodine-deficiency syndrome, myxedematous type
E00.2Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ mieszany - Congenital iodine-deficiency syndrome, mixed type
E00.9Wrodzony zespół niedoboru jodu, nie określony - Congenital iodine-deficiency syndrome, unspecified
E01Niedoczynność tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn - Iodine-deficiency-related thyroid disorders and allied conditions
E01.0Rozlane (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu - Iodine-deficiency-related diffuse (endemic) goiter
E01.1Wieloguzkowe (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu - Iodine-deficiency-related multinodular (endemic) goiter
E01.2Wole z powodu niedoboru jodu (endemiczne), nie określone - Iodine-deficiency-related (endemic) goiter, unspecified
E01.8Inne choroby tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn - Other iodine-deficiency-related thyroid disorders and allied conditions
E02Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu - Subclinical iodine-deficiency hypothyroidism
E03Inne postacie niedoczynności tarczycy - Other hypothyroidism
E03.0Wrodzona niedoczynność tarczycy z wolem rozlanym - Congenital hypothyroidism with diffuse goiter
E03.1Wrodzona niedoczynność tarczycy bez wola - Congenital hypothyroidism without goiter
E03.2Niedoczynność tarczycy w wyniku zastosowanego leczenia lub innych egzogennych substancji - Hypothyroidism due to medicaments and other exogenous substances
E03.3Niedoczynność tarczycy po przebytej infekcji - Postinfectious hypothyroidism
E03.4Zanik tarczycy (nabyty) - Atrophy of thyroid (acquired)
E03.5Śpiączka w obrzęku śluzowatym - Myxedema coma
E03.8Inne określone postacie niedoczynności tarczycy - Other specified hypothyroidism
E03.9Niedoczynność tarczycy, nie określona - Hypothyroidism, unspecified
E04Wole nietoksyczne, inne - Other nontoxic goiter
E04.0Wole nietoksyczne, rozlane - Nontoxic diffuse goiter
E04.1Guzek tarczycy pojedynczy, nietoksyczny - Nontoxic single thyroid nodule
E04.2Wole wieloguzkowe, nietoksyczne - Nontoxic multinodular goiter
E04.8Wole nietoksyczne, inne określone - Other specified nontoxic goiter
E04.9Wole nietoksyczne, nie określone - Nontoxic goiter, unspecified
E05Tyreotoksykoza [nadczynność tarczycy] - Thyrotoxicosis [hyperthyroidism]
E05.0Tyreotoksykoza z rozlanym wolem - Thyrotoxicosis with diffuse goiter
E05.1Tyreotoksykoza z pojedynczym toksycznym guzkiem - Thyrotoxicosis with toxic single thyroid nodule
E05.2Tyreotoksykoza w wolem wieloguzkowym, toksycznym - Thyrotoxicosis with toxic multinodular goiter
E05.3Tyrotoksykoza wywołana ektopowymi guzkami tkanki tarczycy - Thyrotoxicosis from ectopic thyroid tissue
E05.4Tyreotoksykoza wywołana sztucznie - Thyrotoxicosis factitia
E05.5Przełom tarczycowy - Thyroid crisis or storm
E05.8Inne tyreotoksykozy - Other thyrotoxicosis
E05.9Tyreotoksykoza, nie określona - Thyrotoxicosis, unspecified
E06Zapalenia tarczycy - Thyroiditis
E06.0Zapalenie tarczycy ostre - Acute thyroiditis
E06.1Zapalenie tarczycy podostre - Subacute thyroiditis
E06.2Zapalenie tarczycy przewlekle z przemijającą tyreotoksykozą - Chronic thyroiditis with transient thyrotoxicosis
E06.3Zapalenie tarczycy autoimmunologiczne - Autoimmune thyroiditis
E06.4Zapalenie tarczycy polekowe - Drug-induced thyroiditis
E06.5Zapalenia tarczycy przewlekłe, inne - Other chronic thyroiditis
E06.9Zapalenie tarczycy, nie określone - Thyroiditis, unspecified
E07Choroby tarczycy, inne - Other disorders of thyroid
E07.0Nadmierne wydzielanie kalcytoniny - Hypersecretion of calcitonin
E07.1Wole związane z dyshormonozą - Dyshormogenetic goiter
E07.8Inne, określone choroby tarczycy - Other specified disorders of thyroid
E07.9Choroby tarczycy, nie określone - Disorder of thyroid, unspecified
E10Cukrzyca insulinozależna - Insulin-dependent diabetes mellitus
E10.0 - With coma
E10.1 - With ketoacidosis
E10.2 - With renal complications
E10.3 - With ophthalmic complications
E10.4 - With neurological complications
E10.5 - With peripheral circulatory complications
E10.6 - With other specified complications
E10.7 - With multiple complications
E10.8 - With unspecified complications
E10.9 - Without complications
E11Cukrzyca insulinoniezależna - Noninsulin-dependent diabetes mellitus
E11.0 - With coma
E11.1 - With ketoacidosis
E11.2 - With renal complications
E11.3 - With ophthalmic complications
E11.4 - With neurological complications
E11.5 - With peripheral circulatory complications
E11.6 - With other specified complications
E11.7 - With multiple complications
E11.8 - With unspecified complications
E11.9 - Without complications
E12Cukrzyca związana z niedożywieniem - Malnutrition-related diabetes mellitus
E12.0 - With coma
E12.1 - With ketoacidosis
E12.2 - With renal complications
E12.3 - With ophthalmic complications
E12.4 - With neurological complications
E12.5 - With peripheral circulatory complications
E12.6 - With other specified complications
E12.7 - With multiple complications
E12.8 - With unspecified complications
E12.9 - Without complications
E13Inne określone postacie cukrzycy - Other specified diabetes mellitus
E13.0 - With coma
E13.1 - With ketoacidosis
E13.2 - With renal complications
E13.3 - With ophthalmic complications
E13.4 - With neurological complications
E13.5 - With peripheral circulatory complications
E13.6 - With other specified complications
E13.7 - With multiple complications
E13.8 - With unspecified complications
E13.9 - Without complications
E14Cukrzyca nie określona - Unspecified diabetes mellitus
E14.0 - With coma
E14.1 - With ketoacidosis
E14.2 - Withrenal complications
E14.3 - With ophthalmic complications
E14.4 - With neurological complications
E14.5 - With peripheral circulatory complications
E14.6 - With other specified complications
E14.7 - With multiple complications
E14.8 - With unspecified complications
E14.9 - Without complications
E15Śpiączka hipoglikemiczna niecukrzycowa - Nondiabetic hypoglycemic coma
E16Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki - Other disorders of pancreatic internal secretion
E16.0Polekowa hipoglikemia bez śpiączki - Drug-induced hypoglycemia without coma
E16.1Inne hipoglikemie - Other hypoglycemia
E16.2Hipoglikemia, nie określona - Hypoglycemia, unspecified
E16.3Nadmierne wydzielanie glukagonu - Increased secretion of glucagon
E16.4 - Abnormal secretion of gastrin
E16.8Inne określone zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki - Other specified disorders of pancreatic internal secretion
E16.9Zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki, nie określone - Disorder of pancreatic internal secretion, unspecified
E20Niedoczynność przytarczyc - Hypoparathyroidism
E20.0Niedoczynność przytarczyc idiopatyczna - Idiopathic hypoparathyroidism
E20.1Rzekoma niedoczynność przytarczyc - Pseudohypoparathyroidism
E20.8Niedoczynność przytarczyc, inna - Other hypoparathyroidism
E20.9Niedoczynnośc przytarczyc, nie określona - Hypoparathyroidism, unspecified
E21Nadczynność przytarczyc i inne choroby przytarczyc - Hyperparathyroidism and other disorders of parathyroid gland
E21.0Pierwotna nadczynność przytarczyc - Primary hyperparathyroidism
E21.1Wtórna nadczynność przytarczyc, nigdzie indziej niesklasyfikowana - Secondary hyperparathyroidism, not elsewhere classified
E21.2Nadczynność przytarczyc, inna - Other hyperparathyroidism
E21.3Nadczynność porzytarczyc, nie określona - Hyperparathyroidism, unspecified
E21.4Inne określone choroby przytarczyc - Other specified disorders of parathyroid gland
E21.5Choroby przytarczyc, nie określone - Disorder of parathyroid gland, unspecified
E22Nadczynność przysadki - Hyperfunction of pituitary gland
E22.0Akromegalia i gigantyzm przysadkowy - Acromegaly and pituitary gigantism
E22.1Hiperprolaktynemia - Hyperprolactinemia
E22.2Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego - Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone
E22.8Inna postać nadczynności przysadki - Other hyperfunction of pituitary gland
E22.9Nadczynność przysadki, nie określona - Hyperfunction of pituitary gland, unspecified
E23Niedoczynność przysadki i inne choroby przysadki - Hypofunction and other disorders of the pituitary gland
E23.0Niedoczynność przysadki - Hypopituitarism
E23.1Niedoczynność przysadki jatrogenna - Drug-induced hypopituitarism
E23.2Moczówka prosta - Diabetes insipidus
E23.3Zaburzenia funkcji podwzgórza, gdzie indziej niesklasyfikowane - Hypothalamic dysfunction, not elsewhere classified
E23.6Inne choroby przysadki - Other disorders of pituitary gland
E23.7 - Disorder of pituitary gland, unspecified
E24Zespół Cushinga - Cushing's syndrome
E24.0Choroba Cushinga pochodzenia przysadkowego - Pituitary-dependent Cushing's disease
E24.1Zespół Nelsona - Nelson's syndrome
E24.2Polekowy zespół Cushinga - Drug-induced Cushing's syndrome
E24.3Zespół zależny od ektopowego wydzielania ACTH - Ectopic ACTH syndrome
E24.4Zespół pseudo-Cushinga u alkoholików - Alcohol-induced pseudo-Cushing's syndrome
E24.8Zespół Cushinga, inny - Other Cushing's syndrome
E24.9Zespół Cushinga, nie określony - Cushing's syndrome, unspecified
E25Zespoły nadnerczowo-płciowe - Adrenogenital disorders
E25.0Wrodzone zespoły nadnerczowo-płciowe związane z niedoborem enzymów - Congenital adrenogenital disorders associated with enzyme deficiency
E25.8Zespoły nadnerczowo-płciowe, inne - Other adrenogenital disorders
E25.9Zespół nadnerczowo-płciowym, nie określony - Adrenogenital disorder, unspecified
E26Hiperaldosteronizm - Hyperaldosteronism
E26.0Pierwotny hiperaldosteronizm - Primary hyperaldosteronism
E26.1Wtórny hiperaldosteronizm - Secondary hyperaldosteronism
E26.8Inne zespoły z hiperaldosteronizmem - Other hyperaldosteronism
E26.9Hiperaldosteronizm, nie określony - Hyperaldosteronism, unspecified
E27Inne zaburzenia kory nadnerczy - Other disorders of adrenal gland
E27.0Inne zespoły z nadczynnością kory nadnerczy - Other adrenocortical overactivity
E27.1Pierwotna niewydolność kory nadnerczy - Primary adrenocortical insufficiency
E27.2Przełom addisonoidalny - Addisonian crisis
E27.3Niedoczyność kory nadnerczy polekowa - Drug-induced adrenocortical insufficiency
E27.4Inne i nie określone przyczyny niedoczynności kory nadnerczy - Other and unspecified adrenocortical insufficiency
E27.5Nadczynność rdzenia nadnerczy - Adrenomedullary hyperfunction
E27.8Inne określone choroby nadnerczy - Other specified disorders of adrenal gland
E27.9Choroby nadnerczy, nie określone - Disorder of adrenal gland, unspecified
E28Zaburzenia czynności jajników - Ovarian dysfunction
E28.0Nadmiar estrogenów [hiperestrogenizm] - Estrogen excess
E28.1Nadmiar androgenów [hiperandrogenizm] - Androgen excess
E28.2Zespół policystycznych jajników - Polycystic ovarian syndrome
E28.3Pierwotna niewydolność jajników - Primary ovarian failure
E28.8Inne zaburzenia czynności jajników - Other ovarian dysfunction
E28.9Zaburzenie czynności jajników, nie określone - Ovarian dysfunction, unspecified
E29Zaburzenie czynności jąder - Testicular dysfunction
E29.0Nadczynność jąder - Testicular hyperfunction
E29.1Niedoczynność jąder - Testicular hypofunction
E29.8Inne zaburzenia czynności jąder - Other testicular dysfunction
E29.9Zaburzenia czynności jąder, nie określone - Testicular dysfunction, unspecified
E30Zaburzenia pokwitania gdzie indziej niesklasyfikowane - Disorders of puberty, not elsewhere classified
E30.0Opóźnione pokwitanie - Delayed puberty
E30.1Przedwczesne pokwitanie - Precocious puberty
E30.8Inne zaburzenia pokwitania - Other disorders of puberty
E30.9Zaburzenia pokwitania, nie określone - Disorder of puberty, unspecified
E31Zaburzenia wielogruczołowe - Polyglandular dysfunction
E31.0Wielogruczołowa niewydolność autoimmunologiczna - Autoimmune polyglandular failure
E31.1Wielogruczołowa nadczynność - Polyglandular hyperfunction
E31.8Inne zaburzenia wielogruczołowe - Other polyglandular dysfunction
E31.9Wielogruczołowe zaburzenia, nie określone - Polyglandular dysfunction, unspecified
E32Choroby grasicy - Diseases of thymus
E32.0Utrzymujący się przerost grasicy - Persistent hyperplasia of thymus
E32.1Ropień grasicy - Abscess of thymus
E32.8Inne choroby grasicy - Other diseases of thymus
E32.9Choroby grasicy, nie określone - Disease of thymus, unspecified
E34Inne zaburzenia endokrynologiczne - Other endocrine disorders
E34.0Zespół rakowiaka - Carcinoid syndrome
E34.1Inne nadmierne wydzielanie hormonów pochodzenia jelitowego - Other hypersecretion of intestinal hormones
E34.2Ektopowe wydzielanie hormonów, gdzie indziej niesklasyfikowane - Ectopic hormone secretion, not elsewhere classified
E34.3Karłowatość, gdzie indziej niesklasyfikowana - Short stature, not elsewhere classified
E34.4Konstytucjonalny wysoki wzrost - Constitutional tall stature
E34.5Zespół oporności androgennej - Androgen resistance syndrome
E34.8Inne określone zaburzenia wewnątrzwydzielnicze - Other specified endocrine disorders
E34.9Zaburzenia wewnątrzwydzielnicze, nie określone - Endocrine disorder, unspecified
E35Zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych -
E35.0Zaburzenia czynności tarczycy w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych -
E35.1Zaburzenia czynności nadnerczy w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych -
E35.8Inne zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych -
E40Kwashiorkor - Kwashiorkor
E41Wyniszczenie z niedożywienia - Nutritional marasmus
E42Kwashiorkor z wyniszczeniem - Marasmic kwashiorkor
E43Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne, nie określone - Unspecified severe protein-energy malnutrition
E44Białkowo-energetyczne niedożywienie umiarkowanego i łagodnego stopnia - Protein-energy malnutrition of moderate and mild degree
E44.0Niedożywienie białkowo-energetyczne, umiarkowane - Moderate protein-energy malnutrition
E44.1Niedożywienie białkowo-energetyczne łagodne - Mild protein-energy malnutrition
E45Opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego - Retarded development following protein-energy malnutrition
E46Niedożywienie białkowo-energetyczne, nie określone - Unspecified protein-energy malnutrition
E50Niedobór witaminy A - Vitamin A deficiency
E50.0Niedobor witaminy A z suchością spojówek - Vitamin A deficiency with conjunctival xerosis
E50.1Niedobór witaminy A z plamkami Bitota i suchością spojówek - Vitamin A deficiency with Bitot's spot and conjunctival xerosis
E50.2Niedobór witaminy A z suchością rogówek - Vitamin A deficiency with corneal xerosis
E50.3Niedobór witaminy A z owrzodzeniem rogówki i suchością rogówek - Vitamin A deficiency with corneal ulceration and xerosis
E50.4Niedobór witaminy A z keratomalacją - Vitamin A deficiency with keratomalacia
E50.5Niedobor witaminy A ze ślepotą nocną (kurzą, zmierzchowa) - Vitamin A deficiency with night blindness
E50.6Niedobór witaminy A z bliznami na skutek suchości rogówek - Vitamin A deficiency with xerophthalmic scars of cornea
E50.7Inne cechy oczne niedoboru witaminy A - Other ocular manifestations of vitamin A deficiency
E50.8Inne objawy niedoboru witamaminy A - Other manifestations of vitamin A deficiency
E50.9Niedobór witaminy A, nie określony - Vitamin A deficiency, unspecified
E51Niedobór tiaminy - Thiamin deficiency
E51.1Beri-beri - Beriberi
E51.2Encefalopatia Wernickiego - Wernicke's encephalopathy
E51.8Inne objawy niedoboru tiaminy - Other manifestations of thiamin deficiency
E51.9 - Thiamin deficiency, unspecified
E52Niedobór niacyny [pellagra] - Niacin deficiency [pellagra]
E53Niedobór innych witamin z grupy B - Deficiency of other B group vitamins
E53.0Niedobór ryboflawiny - Riboflavin deficiency
E53.1Niedobór pirydoksyny - Pyridoxine deficiency
E53.8Niedobór innych określonych witamin z grupy B - Deficiency of other specified B group vitamins
E53.9Niedobór witamin z grupy B, nie określony - Vitamin B deficiency, unspecified
E54Niedobór kwasu askorbinowego - Ascorbic acid deficiency
E55Niedobór witaminy D - Vitamin D deficiency
E55.0Krzywica, czynna - Rickets, active
E55.9Niedobór witaminy D, nie określony - Vitamin D deficiency, unspecified
E56Inne niedobory witaminowe - Other vitamin deficiencies
E56.0Niedobór witaminy E - Deficiency of vitamin E
E56.1Niedobór witaminy K - Deficiency of vitamin K
E56.8Niedobory innych witamin - Deficiency of other vitamins
E56.9Niedobór witamin, nie określony - Vitamin deficiency, unspecified
E58Niedobór pokarmowy wapnia - Dietary calcium deficiency
E59Niedobór pokarmowy selenu - Dietary selenium deficiency
E60Niedobór pokarmowy cynku - Dietary zinc deficiency
E61Niedobór innych składników pokarmowych - Deficiency of other nutrient elements
E61.0Niedobór miedzi - Copper deficiency
E61.1Niedobór żelaza - Iron deficiency
E61.2Niedobór magnezu - Magnesium deficiency
E61.3Niedobór manganu - Manganese deficiency
E61.4Niedobór chromu - Chromium deficiency
E61.5Niedobór molibdenu - Molybdenum deficiency
E61.6Niedobór wanadu - Vanadium deficiency
E61.7Niedobór wielu elementów pokarmowych - Deficiency of multiple nutrient elements
E61.8Niedobór innych określonych elementów pokarmowych - Deficiency of other specified nutrient elements
E61.9Niedobór innych elementów pokarmowych, nie określony - Deficiency of nutrient element, unspecified
E63Inne niedobory pokarmowe - Other nutritional deficiencies
E63.0Niedobory niezbędnych kwasów tłuszczowych [EFA] - Essential fatty acid [EFA] deficiency
E63.1Zaburzenie bilansu składników pokarmowych - Imbalance of constituents of food intake
E63.8Inne określone niedobory pokarmowe - Other specified nutritional deficiencies
E63.9Inne niedobory pokarmowe, nie określone - Nutritional deficiency, unspecified
E64Następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych - Sequelae of malnutrition and other nutritional deficiencies
E64.0Następstwa niedoborów białkowo-energetycznych - Sequelae of protein-energy malnutrition
E64.1Następstwa niedoboru witaminy A - Sequelae of vitamin A deficiency
E64.2Następstwa niedoboru witaminy C - Sequelae of vitamin C deficiency
E64.3Następstwa krzywicy - Sequelae of rickets
E64.8Następstwa innych niedoborów pokarmowych - Sequelae of other nutritional deficiencies
E64.9Inne nieokreślone niedobory pokarmowe - Sequelae of unspecified nutritional deficiency
E65Otyłość miejscowa - Localized adiposity
E66Otyłość - Obesity
E66.0Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii - Obesity due to excess calories
E66.1Otyłość polekowa - Drug-induced obesity
E66.2Ciężka otyłość z hipowentylacją pęcherzykową - Extreme obesity with alveolar hypoventilation
E66.8Inne postacie otyłości - Other obesity
E66.9Otyłość, nie określona - Obesity, unspecified
E67Inne zespoły z przekarmiania - Other hyperalimentation
E67.0Hiperwitaminoza A - Hypervitaminosis A
E67.1Hiperkarotynemia - Hypercarotenemia
E67.2Zespół przedawkowania witaminy B6 - Megavitamin-B6 syndrome
E67.3Hiperwitaminoza D - Hypervitaminosis D
E67.8Inne określone hiperalimentacje - Other specified hyperalimentation
E68Następstwa hiperalimentacji - Sequelae of hyperalimentation
E70Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych - Disorders of aromatic amino-acid metabolism
E70.0Klasyczna fenyloketonuria - Classical phenylketonuria
E70.1Inne hyperfenyloalaninemie - Other hyperphenylalaninemias
E70.2Zaburzenia przemian tyrozyny - Disorders of tyrosine metabolism
E70.3Bielactwo [albinizm] - Albinism
E70.8Inne zaburzenia metabolizmu aminokwasów aromatycznych - Other disorders of aromatic amino-acid metabolism
E70.9Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych, nie określone - Disorder of aromatic amino-acid metabolism, unspecified
E71Zaburzenia przemian aminokwasów rozgałęzionych i kwasów tłuszczowych - Disorders of branched-chain amino-acid metabolism and fatty-acid metabolism
E71.0Choroba syropu klonowego - Maple-syrup-urine disease
E71.1Inne zaburzenia metabolizmu aminokwasów rozgałęzionych - Other disorders of branched-chain amino-acid metabolism
E71.2Zaburzenia przemiany aminokwasów rozgałęzionych, nie określone - Disorder of branched-chain amino-acid metabolism, unspecified
E71.3Zaburzenia przemian kwasów tłuszczowych - Disorders of fatty-acid metabolism
E71.9Niedobór tiaminy, nie określony -
E72Inne zaburzenia przemian aminokwasów - Other disorders of amino-acid metabolism
E72.0Zaburzenia transportu aminokwasów - Disorders of amino-acid transport
E72.1Zaburzenia przemian aminokwasów zawierających siarkę - Disorders of sulphur-bearing amino-acid metabolism
E72.2Zaburzenia przemian cyklu mocznikowego - Disorders of urea cycle metabolism
E72.3Zaburzenia metabolizmu lizyny i hydroksylizyny - Disorders of lysine and hydroxylysine metabolism
E72.4Zaburzenia metabolizmu ornityny - Disorders of ornithine metabolism
E72.5Zaburzenia przemian glicyny - Disorders of glycine metabolism
E72.8Inne określone zaburzenia przemian aminokwasów - Other specified disorders of amino-acid metabolism
E72.9Zaburzenia przemian aminokwasów, nie określone - Disorder of amino-acid metabolism, unspecified
E73Nietolerancja laktozy - Lactose intolerance
E73.0Wrodzony niedobór laktazy - Congenital lactase deficiency
E73.1Wtórny niedobór laktazy - Secondary lactase deficiency
E73.8Inna nietolerancja laktozy - Other lactose intolerance
E73.9Nietolerancja laktozy, nie określona - Lactose intolerance, unspecified
E74Inne zaburzenia przemian węglowodanów - Other disorders of carbohydrate metabolism
E74.0Choroba spichrzeniowa glikogenu - Glycogen storage disease
E74.1Zaburzenia przemian fruktozy - Disorders of fructose metabolism
E74.2Zaburzenia metabolizmu galaktozy - Disorders of galactose metabolism
E74.3Inne zaburzenia wchłaniania jelitowego węglowodanów - Other disorders of intestinal carbohydrate absorption
E74.4Zaburzenia przemiany pirogronianu i glukoneogenezy - Disorders of pyruvate metabolism and gluconeogenesis
E74.8Inne określone zaburzenia metabolizmu węglowodanów - Other specified disorders of carbohydrate metabolism
E74.9Zaburzenia przemiany węglowodanów, nie określone - Disorder of carbohydrate metabolism, unspecified
E75Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania lipidów - Disorders of sphingolipid metabolism and other lipid storage disorders
E75.0GM2 gangliozydoza - GM2 gangliosidosis
E75.1Inne gangliozydozy - Other gangliosidosis
E75.2Inne sfingolipidozy - Other sphingolipidosis
E75.3Sfingolipidoza, nie określona - Sphingolipidosis, unspecified
E75.4Lipofuscynoza neuronalna - Neuronal ceroid lipofuscinosis
E75.5Inne zaburzenia spichrzania lipidów - Other lipid storage disorders
E75.6Zaburzenia spichrzania lipidów, nie określone - Lipid storage disorder, unspecified
E76Zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów - Disorders of glycosaminoglycan metabolism
E76.0Mukopolisacharydoza, typ I - Mucopolysaccharidosis, type I
E76.1Mukopolisacharydoza, typ II - Mucopolysaccharidosis, type II
E76.2Inne mukopolisacharydozy - Other mucopolysaccharidoses
E76.3Mukopolisacharozy, nie określone - Mucopolysaccharidosis, unspecified
E76.8Inne zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów - Other disorders of glucosaminoglycan metabolism
E76.9Zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów, nie określone - Disorder of glucosaminoglycan metabolism, unspecified
E77Zaburzenia przemiany glikoprotein - Disorders of glycoprotein metabolism
E77.0Zaburzenia post-translacyjnej modyfikacji enzymów lizosomalnych - Defects in posttranslational modification of lysosomal enzymes
E77.1Zaburzenia degradacji glikoprotein - Defects in glycoprotein degradation
E77.8Inne zaburzenia przemiany glikoprotein - Other disorders of glycoprotein metabolism
E77.9Zaburzenia przemian glikoprotein, nie określone - Disorder of glycoprotein metabolism, unspecified
E78Zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie - Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidemias
E78.0Czysta hypercholesterolemia - Pure hypercholesterolemia
E78.0Czysta hypercholesterolemia - Pure hypercholesterolemia
E78.1Czysta hyperglicerydemia - Pure hyperglyceridemia
E78.2Hyperlipidemia mieszana - Mixed hyperlipidemia
E78.3Hyperchylomikronemia - Hyperchylomicronemia
E78.4Inne hyperlipidemie - Other hyperlipidemia
E78.5Niedobór lipoprotein - Hyperlipidemia, unspecified
E78.6 - Lipoprotein deficiency
E78.8Inne zaburzenia przemian lipidów - Lipoprotein deficiency
E78.9Zaburzenia przemian lipidów, nie określone - Disorder of lipoprotein metabolism, unspecified
E79Zaburzenia przemiany puryn i pirymidyn - Disorders of purine and pyrimidine metabolism
E79.0Hiperurikemia bez objawów zapalenia stawów i obecności guzków dnawych - Hyperuricemia without signs of inflammatory arthritis and tophaceous disease
E79.1Zespól Lesch-Nyhana - Lesch-Nyhan syndrome
E79.8Inne zaburzenia przemian puryn i pirymidyn - Other disorders of purine and pyrimidine metabolism
E79.9Zaburzenia przemiany puryn i pirymidyn, nie określone - Disorder of purine and pyrimidine metabolism, unspecified
E80Zaburzenia przemian porfiryn i bilirubiny - Disorders of porphyrin and bilirubin metabolism
E80.0Porfiria erytropoetyczna dziedziczna - Hereditary erythropoietic porphyria
E80.1Porfiria skórna, późna - Porphyria cutanea tarda
E80.2Porfirie inne - Other porphyria
E80.3Defekty katalazy i peroksydazy - Defects of catalase and peroxydase
E80.4Zespół Gilberta - Gilbert's syndrome
E80.5Zespół Crigler-Najjara - Crigler-Najjar syndrome
E80.6Zaburzenia przemian bilirubiny, inne - Other disorders of bilirubin metabolism
E80.7Zaburzenia przemian bilirubiny, nie określone - Disorder of bilirubin metabolism, unspecified
E83Zaburzenia przemiany mineralnej - Disorders of mineral metabolism
E83.0Zaburzenia przemian miedzi - Disorders of copper metabolism
E83.1Zaburzenia przemiany żelaza - Disorders of iron metabolism
E83.2Zaburzenia przemian cynku - Disorders of zinc metabolism
E83.3Zaburzenia przemian fosforu - Disorders of phosphorus metabolism
E83.4Zaburzenia przemian magnezu - Disorders of magnesium metabolism
E83.5Zaburzenia przemian wapnia - Disorders of calcium metabolism
E83.8Inne zaburzenia przemiany mineralnej - Other disorders of mineral metabolism
E83.9Zaburzenia przemiany mineralnej, nie określone - Disorder of mineral metabolism, unspecified
E84Zwłóknienie wielotorbielowate [cystic fibrosis] - Cystic fibrosis
E84.0Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami płucnymi [postać płucna] - Cystic fibrosis with pulmonary manifestations
E84.1Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami jelitowymi [postać brzuszna] - Cystic fibrosis with intestinal manifestations
E84.8Zwłóknienie wielotorbielowate z innymi objawami - Cystic fibrosis with other manifestations
E84.9Zwłóknienie wielotorbielowate, nie określone - Cystic fibrosis, unspecified
E85Amyloidoza [skrobiawica] - Amyloidosis
E85.0Skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nie-neuropatyczna: - Nonneuropathic heredofamilial amyloidosis
E85.1Skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna - Neuropathic heredofamilial amyloidosis
E85.2Skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nie określona - Heredofamilial amyloidosis, unspecified
E85.3Wtórne amyloidozy narządowe - Secondary systemic amyloidosis
E85.4Zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych - Organ-limited amyloidosis
E85.8Inne amyloidozy - Other amyloidosis
E85.9Amyloidoza, nie określona - Amyloidosis, unspecified
E86Nadmierna utrata płynów - Volume depletion
E87Inne zaburzenia bilansu płynów, elektrolitów i równowagi kwasowo-zasadowej - Other disorders of fluid, electrolyte, and acid-base balance
E87.0Hiperosmolarność i hiponatremia - Hyperosmolality and hypernatremia
E87.1Hipoosmolarność i hiponatremia - Hypo-osmolality and hyponatremia
E87.2Kwasica - Acidosis
E87.3Alkaloza - Alkalosis
E87.4Mieszane zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej - Mixed disorder of acid-base balance
E87.5Hiperkaliemia - Hyperkalemia
E87.6Hipokaliemia - Hypokalemia
E87.7Nadmiar płynu - Fluid overload
E87.8Inne zaburzenia równowagi elektrolitowej i płynowej, niesklasyfikowane gdzie indziej - Other disorders of electrolyte and fluid balance, not elsewhere classified
E88Inne zaburzenia metaboliczne - Other metabolic disorders
E88.0Zaburzenia przemian białek osocza niesklasyfikowane gdzie indziej - Disorders of plasma-protein metabolism, not elsewhere classified
E88.1Lipodystrofia, niesklasyfikowana gdzie indziej - Lipodystrophy, not elsewhere classified
E88.2Lipomatoza, niesklasyfikowana gdzie indziej - Lipomatosis, not elsewhere classified
E88.8Inne określone zaburzenia metaboliczne - Other specified metabolic disorders
E88.9Zaburzenia metaboliczne, nie określone - Metabolic disorder, unspecified
E89Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne po zabiegach, gdzie indziej niesklasyfikowane -
E89.0Niedoczynność tarczycy po zabiegach -
E89.1Hipoinsulinemia po zabiegach -
E89.2Niedoczynność przytarczyc po zabiegach -
E89.3Niedoczynność przysadki po zabiegach -
E89.4Niedoczynność jajników po zabiegach -
E89.5Niedoczynność jajników po zabiegach -
E89.6Niedoczynność kory (rdzenia) nadnerczy po zabiegach -
E89.8Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne -
E89.9Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne, nie określone -
E90Zaburzenia odżywiania i metaboliczne w chorobach gdzie indziej niesklasyfikowanych -

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
wędkarstwo - KOLAGEN_cito produkty na włosy - KOLAGEN_cito produkty na gładką skórę - KOLAGEN_cito narciarstwo - KOLAGEN_cito górskie spływy kajakowe - KOLAGEN_cito rugby - KOLAGEN_cito połysk paznokci - KOLAGEN_cito jędrne piersi - KOLAGEN_cito zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na przeziębienie szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel suchy i mokry szałwia - Cukierki_Szalwiowe na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe szybownictwo - Dezodorant_SuperDeo żużel - Dezodorant_SuperDeo brydż - Dezodorant_SuperDeo gra w kości - Dezodorant_SuperDeo łucznictwo - Dezodorant_SuperDeo paralotniarstwo - Dezodorant_SuperDeo skoki na bungee - Dezodorant_SuperDeo narciarstwo - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022