anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'F' (pasujących wzorców 442):
F00Otępienie w chorobie Alzheimera (G30.-+)
F00.0Otępienie w chorobie Alzheimera z wczesnym początkiem (G30.0+)
F00.1Otępienie w chorobie Alzheimera z późnym początkiem (G30.1+)
F00.2Otępienie atypowe lub mieszane w chorobie Alzheimera (G30.8+)
F00.9Otępienie w chorobie Alzheimera, nieokreślone (G30.9+)
F01Otępienie naczyniowe
F01.0Otępienie naczyniowe z ostrym początkiem
F01.1Otępienie wielozawałowe
F01.2Otępienie naczyniowe podkorowe
F01.3Otępienie naczyniowe mieszane korowe i podkorowe
F01.8Inne rodzaje otępienia naczyniowego
F01.9Otępienie naczyniowe, nie określone
F02Otępienie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
F02.0Otępienie w chorobie Picka (G31.0+)
F02.1Otępienie w chorobie Creutzfeldta-Jakoba (A81.0+)
F02.2Otępienie w chorobie Huntingtona (G10+)
F02.3Otępienie w chorobie Parkinsona (G20+)
F02.4Otępienie w chorobie nabytego upośledzenia odporności [HIV] (B22.0+)
F02.8Otępienie w innych chorobach, klasyfikowanych gdzie indziej
F03Otępienie bliżej nieokreślone
F04Organiczny zespół amnestyczny nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi
F05Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi
F05.0Majaczenie bez otępienia
F05.1Majaczenie nałożone na otępienie
F05.8Inne typy majaczenia
F05.9Majaczenie, nie określone
F06Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
F06.0Halucynoza organiczna
F06.1Organiczne zaburzenia katatoniczne
F06.2Organiczne zaburzenia urojeniowe [podobne do schizofrenii]
F06.3Organiczne zaburzenia nastroju [afektywne]
F06.4Organiczne zaburzenia lękowe
F06.5Organiczne zaburzenia dysocjacyjne
F06.6Organiczna chwiejność afektywna [asteniczna]
F06.7Łagodne zaburzenia procesów poznawczych
F06.8Inne określone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną
F06.9Nieokreślone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną
F07Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
F07.0Organiczne zaburzenie osobowości
F07.1Zespół po zapaleniu mózgu
F07.2Zespół po wstrząśnieniu mózgu
F07.8Inne organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
F07.9Nieokreślone organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
F09Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe
F10Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu
F10.0
F10.1
F10.2
F10.3
F10.4
F10.5
F10.6
F10.7
F10.8
F10.9
F11Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów
F11.0
F11.1
F11.2
F11.3
F11.4
F11.5
F11.6
F11.7
F11.8
F11.9
F12Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli
F12.0
F12.1
F12.2
F12.3
F12.4
F12.5
F12.6
F12.7
F12.8
F12.9
F13Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspakajających
F13.0
F13.1
F13.2
F13.3
F13.4
F13.5
F13.6
F13.7
F13.8
F13.9
F14Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy
F14.0
F14.1
F14.2
F14.3
F14.4
F14.5
F14.6
F14.7
F14.8
F14.9
F15Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny
F15.0
F15.1
F15.2
F15.3
F15.4
F15.5
F15.6
F15.7
F15.8
F15.9
F16Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów
F16.0
F16.1
F16.2
F16.3
F16.4
F16.5
F16.6
F16.7
F16.8
F16.9
F17Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu
F17.0
F17.1
F17.2
F17.3
F17.4
F17.5
F17.6
F17.7
F17.8
F17.9
F18Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi
F18.0
F18.1
F18.2
F18.3
F18.4
F18.5
F18.6
F18.7
F18.8
F18.9
F19Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków psychoaktywnych
F19.0
F19.1
F19.2
F19.3
F19.4
F19.5
F19.6
F19.7
F19.8
F19.9
F20Schizofrenia
F20.0Schizofrenia paranoidalna
F20.1Schizofrenia hebefreniczna
F20.2Schizofrenia katatoniczna
F20.3Schizofrenia niezróżnicowana
F20.4Depresja poschizofreniczna
F20.5Schizofrenia rezydualna
F20.6Schizofrenia prosta
F20.8Schizofrenia innego rodzaju
F20.9Schizofrenia, nie określona
F21Zaburzenie typu schizofrenii (schizotypowe)
F22Uporczywe zaburzenia urojeniowe
F22.0Zaburzenie urojeniowe
F22.8Inne uporczywe zaburzenia urojeniowe
F22.9Uporczywe zaburzenie urojeniowe, nieokreślone
F23Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
F23.0Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne bez objawów schizofrenii
F23.1Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne z objawami schizofrenii
F23.2Ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii
F23.3Inne ostre zaburzenie psychotyczne z przewagą urojeń
F23.8Inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
F23.9Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne, nie określone
F24Indukowane zaburzenie urojeniowe
F25Zaburzenia schizoafektywne
F25.0Zaburzenie schizoafektywne, typ maniakalny
F25.1Zaburzenie schizoafektywne, typ depresyjny
F25.2Zaburzenie schizoafektywne, typ mieszany
F25.8Inne zaburzenia schizoafektywne
F25.9Zaburzenia schizoafektywne, nieokreślone
F28Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne
F29Nieokreślona psychoza nieorganiczna
F30Epizod maniakalny
F30.0Hipomania
F30.1Mania bez objawów psychotycznych
F30.2Mania z objawami psychotycznymi
F30.8Inne epizody maniakalne
F30.9Epizod maniakalny nieokreślony
F31Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
F31.0Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod hipomanii
F31.1Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod maniakalny bez objawów psychotycznych
F31.2Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod maniakalny z objawami psychotycznymi
F31.3Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod depresji o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu
F31.4Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod ciężkiej depresji bez objawów psychotycznych
F31.5Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi
F31.6Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod mieszany
F31.7Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - remisja
F31.8Inne zaburzenia afektywne dwubiegunowe
F31.9Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nie określone
F32Epizod depresyjny
F32.0Epizod depresji łagodny
F32.1Epizod depresji umiarkowany
F32.2Epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych
F32.3Epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi
F32.8Inne epizody depresyjne
F32.9Epizod depresyjny, nieokreślony
F33Zaburzenia depresyjne nawracające
F33.0Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - epizod depresyjny łagodny
F33.1Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - epizod depresyjny umiarkowany
F33.2Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - epizod depresji ciężkiej bez objawów psychotycznych
F33.3Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - ciężka depresja z objawami psychotycznymi
F33.4Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - stan remisji
F33.8Inne nawracające zaburzenia depresyjne
F33.9Nawracające zaburzenia depresyjne, nieokreślone
F34Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)
F34.0Cyklotymia
F34.1Dystymia
F34.8Inne uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)
F34.9Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone
F38Inne zaburzenia nastroju (afektywne)
F38.0Inne występujące pojedynczo zaburzenia nastroju (afektywne)
F38.1Inne nawracające zaburzenia nastroju (afektywne)
F38.8Inne określone zaburzenia nastroju (afektywne)
F39Zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone
F40Zaburzenia lękowe w postaci fobii
F40.0Agorafobia
F40.1Fobie społeczne
F40.2Specyficzne (izolowane) postacie fobii
F40.8Inne zaburzenia lękowe w postaci fobii
F40.9Fobie BNO
F41Inne zaburzenia lękowe
F41.0Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny)
F41.1Zaburzenie lękowe uogólnione
F41.2Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane
F41.3Inne mieszane zaburzenia lękowe
F41.8Inne określone zaburzenia lękowe
F41.9Zaburzenia lękowe, nie określone
F42Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
F42.0Zaburzenie z przewagą myśli czy ruminacji natrętnych
F42.1Zaburzenie z przewagą czynności natrętnych (rytuały)
F42.2Myśli i czynności natrętne, mieszane
F42.8Inne natręctwa
F42.9Natręctwa BNO
F43Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
F43.0Ostra reakcja na stres
F43.1Zaburzenie stresowe pourazowe
F43.2Zaburzenia adaptacyjne
F43.8Inne reakcje na ciężki stres
F43.9Reakcja na ciężki stres, nie określona
F44Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
F44.0Amnezja dysocjacyjna
F44.1Fuga dysocjacyjna
F44.2Osłupienie dysocjacyjne (stupor dysocjacyjny)
F44.3Trans i opętanie
F44.4Dysocjacyjne zaburzenia ruchu
F44.5Drgawki dysocjacyjne
F44.6Dysocjacyjne znieczulenia i utrata czucia zmysłowego
F44.7Mieszane zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
F44.8Inne zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
F44.9Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne), nie określone
F45Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoform disorders)
F45.0Zaburzenie somatyzacyjne [z somatyzacją]
F45.1Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, niezróżnicowane
F45.2Zaburzenie hipochondryczne
F45.3Zaburzenia wegetatywne występujące pod postacią somatyczną
F45.4Uporczywe bóle psychogenne
F45.8Inne zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
F45.9Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, nie określone
F48Inne zaburzenia nerwicowe
F48.0Neurastenia
F48.1Zespół depersonalizacji-derealizacji
F48.8Inne określone zaburzenia nerwicowe
F48.9Zaburzenia nerwicowe, nie określone
F50Zaburzenia odżywiania
F50.0Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)
F50.1Jadłowstręt psychiczny atypowy
F50.2Żarłoczność psychiczna (Bulimia nervosa)
F50.3Atypowa żarłoczność psychiczna
F50.4Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi
F50.5Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi
F50.8Inne zaburzenia odżywiania się
F50.9Zaburzenia odżywiania się, nie określone
F51Nieorganiczne zaburzenia snu
F51.0Bezsenność nieorganiczna
F51.1Nieorganiczna hipersomnia
F51.2Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania
F51.3Somnambulizm (sennowłóctwo)
F51.4Lęki nocne
F51.5Koszmary senne
F51.8Inne organiczne zaburzenia snu
F51.9Nieorganiczne zaburzenia snu, nie określone
F52Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną
F52.0Brak lub utrata potrzeb seksualnych
F52.1Awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej
F52.2Brak reakcji genitalnej
F52.3Zaburzenia orgazmu
F52.4Wytrysk przedwczesny
F52.5Pochwica nieorganiczna
F52.6Dyspareunia nieorganiczna
F52.7Nadmierny popęd seksualny
F52.8Inne dysfunkcje seksualne bez przyczyn organicznych lub chorobowych
F52.9Niespecyficzna dysfunkcja seksualna, nie spowodowana przez zaburzenia organiczne ani inną chorobę
F53Zaburzenia psychiczne związane z porodem, nie sklasyfikowane gdzie indziej
F53.0Łagodne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, związane z porodem, a nie wykazane w innym miejscu
F53.1Ciężkie zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z porodem, a nie wykazane w innym miejscu
F53.8Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z porodem, a nie wykazane w innym miejscu
F53.9Poporodowe zaburzenia psychiczne (BNO)
F54Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach
F55Nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia
F59Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
F60Specyficzne zaburzenia osobowości
F60.0Osobowość paranoiczna
F60.1Osobowość schizoidalna
F60.2Osobowość dyssocjalna
F60.3Osobowość chwiejna emocjonalnie
F60.4Osobowość histrioniczna
F60.5Osobowość anankastyczna
F60.6Osobowość lękliwa (unikająca)
F60.7Osobowość zależna
F60.8Inne określone zaburzenia osobowości
F60.9Zaburzenia osobowości BNO
F61Zaburzenia osobowości mieszane i inne
F62Trwałe zmiany osobowości nie wynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu
F62.0Trwała zmiana osobowości po katastrofach (po przeżyciu sytuacji ekstremalnej)
F62.1Trwała zmiana osobowości po chorobie psychicznej
F62.8Inne trwałe zmiany osobowości
F62.9Trwałe zmiany osobowości, nie określone
F63Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)
F63.0Patologiczny hazard
F63.1Patologiczne podpalanie (piromania)
F63.2Patologiczne kradzieże (kleptomania)
F63.3Trichotillomania
F63.8Inne zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)
F63.9Zaburzenia nawyków i popędów (popędów), nie określone
F64Zaburzenia identyfikacji płciowej
F64.0Transseksualizm
F64.1Transwestytyzm o typie podwójnej roli
F64.2Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie
F64.8Inne zaburzenia identyfikacji płciowej
F64.9Zaburzenia identyfikacji płciowej, nie określone
F65Zaburzenia preferencji seksualnych
F65.0Fetyszyzm
F65.1Transwestytyzm fetyszystyczny
F65.2Ekshibicjonizm
F65.3Oglądactwo (voyeurism)
F65.4Pedofilia
F65.5Sadomasochizm
F65.6Złożone zaburzenia preferencji seksualnej
F65.8Inne zaburzenia preferencji seksualnej
F65.9Zaburzenia preferencji seksualnych, nie określone
F66Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
F66.0Zaburzenia dojrzewania seksualnego
F66.1Orientacja seksualna niezgodna z ego (egodystoniczna)
F66.2Zaburzenie związków seksualnych
F66.8Inne zaburzenia rozwoju psychoseksualnego
F66.9Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego, nie określone
F68Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
F68.0Kształtowanie objawów fizycznych przez przyczyny psychologiczne
F68.1Zamierzone wytwarzanie lub naśladowanie objawów czy niewydolności fizycznych lub psychicznych (zaburzenie pozorowane)
F68.8Inne określone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
F69Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych, nie określone
F70Upośledzenie umysłowe lekkie
F71Upośledzenie umysłowe umiarkowane
F72Upośledzenie umysłowe znaczne
F73Upośledzenie umysłowe głębokie
F78Inne upośledzenie umysłowe
F79Upośledzenie umysłowe, nie określone
F80Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
F80.0Specyficzne zaburzenia artykulacji
F80.1Zaburzenie ekspresji mowy
F80.2Zaburzenie rozumienia mowy
F80.3Nabyta afazja z padaczką (Zespół Landau-Kleffnera)
F80.8Inne zaburzenia rozwoju mowy i języka
F80.9Zaburzenie rozwoju mowy i języka, nieokreślone
F81Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
F81.0Specyficzne zaburzenie czytania
F81.1Specyficzne zaburzenie ortografii
F81.2Specyficzne zaburzenie umiejętności arytmetycznych
F81.3Mieszane zaburzenie umiejętności szkolnych
F81.8Inne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych
F81.9Zaburzenie rozwojowe umiejętności szkolnych, nie określone
F82Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych
F83Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
F84Całościowe zaburzenia rozwojowe
F84.0Autyzm dziecięcy
F84.1Autyzm atypowy
F84.2Zespół Retta
F84.3Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
F84.4Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
F84.5Zespół Aspergera
F84.8Inne całościowe zaburzenia rozwojowe
F84.9Całościowe zaburzenia rozwojowe, nie określone
F88Inne zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)
F89Zaburzenie rozwoju psychicznego (psychologicznego), nie określone
F90Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej)
F90.0Zaburzenie aktywności i uwagi
F90.1Hiperkinetyczne zaburzenie zachowania
F90.8Inne zaburzenia hiperkinetyczne
F90.9Zaburzenie hiperkinetyczne, nie określone
F91Zaburzenia zachowania
F91.0Zaburzenie zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego
F91.1Zaburzenie zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji
F91.2Zaburzenie zachowania z prawidłowym procesem socjalizacji
F91.3Zaburzenie opozycyjno-buntownicze
F91.8Inne zaburzenia zachowania
F91.9Zaburzenie zachowania, nieokreślone
F92Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
F92.0Depresyjne zaburzenie zachowania
F92.8Inne mieszane zaburzenia zachowania i emocji
F92.9Mieszane zaburzenia zachowania i emocji, nie określone
F93Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
F93.0Lęk przed separacją w dzieciństwie
F93.1Zaburzenie lękowe w postaci fobii w dzieciństwie
F93.2Lęk społeczny w dzieciństwie
F93.3Zaburzenie związane z rywalizacją w rodzeństwie
F93.8Inne zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa
F93.9Zaburzenie emocjonalne okresu dzieciństwa, nie określone
F94Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym
F94.0Mutyzm wybiórczy
F94.1Reaktywne utrudnienie nawiązywania relacji społecznych w dzieciństwie
F94.2Nadmierna łatwość w nawiązywaniu relacji społecznych w dzieciństwie
F94.8Inne dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego.
F94.9Dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego, nie określone BNO
F95Tiki
F95.0Tiki przemijające
F95.1Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne)
F95.2Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Giles de la Tourette)
F95.8Inne tiki
F95.9Tiki, nie określone
F98Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
F98.0Moczenie mimowolne (enuresis) nieorganiczne
F98.1Zanieczyszczanie się kałem (encopresis) nieorganiczne
F98.2Zaburzenie odżywiania w niemowlęctwie i dzieciństwie
F98.3Pica w niemowlęctwie lub dzieciństwie
F98.4Stereotypie ruchowe
F98.5Jąkanie (zacinanie się)
F98.6Mowa bezładna
F98.8Inne specyficzne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
F98.9Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym, nie określone

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
lifting skóry - KOLAGEN_cito żeglarstwo - KOLAGEN_cito siatkówka - KOLAGEN_cito mocne stawy - KOLAGEN_cito produkty wzmacniające włosy - KOLAGEN_cito koszykówka - KOLAGEN_cito złote medale - KOLAGEN_cito żeglarstwo - KOLAGEN_cito co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe żeglarstwo - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla kobiet - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla każdego - Dezodorant_SuperDeo wspinaczka - Dezodorant_SuperDeo podnoszenia ciężarów - Dezodorant_SuperDeo produkty dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo hokej na lodzie - Dezodorant_SuperDeo maraton - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2020