anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'F' (pasujących wzorców 442):
F00Otępienie w chorobie Alzheimera (G30.-+) -
F00.0Otępienie w chorobie Alzheimera z wczesnym początkiem (G30.0+) -
F00.1Otępienie w chorobie Alzheimera z późnym początkiem (G30.1+) -
F00.2Otępienie atypowe lub mieszane w chorobie Alzheimera (G30.8+) -
F00.9Otępienie w chorobie Alzheimera, nieokreślone (G30.9+) -
F01Otępienie naczyniowe - Vascular dementia
F01.0Otępienie naczyniowe z ostrym początkiem - Vascular dementia of acute onset
F01.1Otępienie wielozawałowe - Multi-infarct dementia
F01.2Otępienie naczyniowe podkorowe - Subcortical vascular dementia
F01.3Otępienie naczyniowe mieszane korowe i podkorowe - Mixed cortical and subcortical vascular dementia
F01.8Inne rodzaje otępienia naczyniowego - Other vascular dementia
F01.9Otępienie naczyniowe, nie określone - Vascular dementia, unspecified
F02Otępienie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
F02.0Otępienie w chorobie Picka (G31.0+) -
F02.1Otępienie w chorobie Creutzfeldta-Jakoba (A81.0+) -
F02.2Otępienie w chorobie Huntingtona (G10+) -
F02.3Otępienie w chorobie Parkinsona (G20+) -
F02.4Otępienie w chorobie nabytego upośledzenia odporności [HIV] (B22.0+) -
F02.8Otępienie w innych chorobach, klasyfikowanych gdzie indziej -
F03Otępienie bliżej nieokreślone - Unspecified dementia
F04Organiczny zespół amnestyczny nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi - Organic amnesic syndrome, not induced by alcohol and other psychoactive substances
F05Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi - Delirium, not induced by alcohol and other psychoactive substances
F05.0Majaczenie bez otępienia - Delirium not superimposed on dementia, so described
F05.1Majaczenie nałożone na otępienie - Delirium superimposed on dementia
F05.8Inne typy majaczenia - Other delirium
F05.9Majaczenie, nie określone - Delirium, unspecified
F06Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną - Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease
F06.0Halucynoza organiczna - Organic hallucinosis
F06.1Organiczne zaburzenia katatoniczne - Organic catatonic disorder
F06.2Organiczne zaburzenia urojeniowe [podobne do schizofrenii] - Organic delusional [schizophrenia-like] disorder
F06.3Organiczne zaburzenia nastroju [afektywne] - Organic mood [affective] disorders
F06.4Organiczne zaburzenia lękowe - Organic anxiety disorder
F06.5Organiczne zaburzenia dysocjacyjne - Organic dissociative disorder
F06.6Organiczna chwiejność afektywna [asteniczna] - Organic emotionally labile [asthenic] disorder
F06.7Łagodne zaburzenia procesów poznawczych - Mild cognitive disorder
F06.8Inne określone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną - Other specified mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease
F06.9Nieokreślone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną - Unspecified mental disorder due to brain damage and dysfunction and to physical disease
F07Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu - Personality and behavioral disorders due to brain disease, damage, and dysfunction
F07.0Organiczne zaburzenie osobowości - Organic personality disorder
F07.1Zespół po zapaleniu mózgu - Postencephalitic syndrome
F07.2Zespół po wstrząśnieniu mózgu - Postconcussional syndrome
F07.8Inne organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu - Other organic personality and behavioral disorders due to brain disease, damage, and dysfunction
F07.9Nieokreślone organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu - Unspecified organic personality and behavioral disorder due to brain disease, damage, and dysfunction
F09Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe - Unspecified organic or symptomatic mental disorder
F10Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu - Mental and behavioral disorders due to use of alcohol
F10.0 - Acute intoxication
F10.1 - Harmful use
F10.2 - Dependence syndrome
F10.3 - Withdrawal state
F10.4 - Withdrawal state with delirium
F10.5 - Psychotic disorder
F10.6 - Amnesic syndrome
F10.7 - Residual and late-onset psychotic disorder
F10.8 - Other mental and behavioral disorders
F10.9 - Unspecified mental and behavioral disorder
F11Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów - Mental and behavioral disorders due to use of opioids
F11.0 - Acute intoxication
F11.1 - Harmful use
F11.2 - Dependence syndrome
F11.3 - Withdrawal state
F11.4 - Withdrawal state with delirium
F11.5 - Psychotic disorder
F11.6 - Amnesic syndrome
F11.7 - Residual and late-onset psychotic disorder
F11.8 - Other mental and behavioral disorders
F11.9 - Unspecified mental and behavioral disorder
F12Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli - Mental and behavioral disorders due to use of cannabinoids
F12.0 - Acute intoxication
F12.1 - Harmful use
F12.2 - Dependence syndrome
F12.3 - Withdrawal state
F12.4 - Withdrawal state with delirium
F12.5 - Psychotic disorder
F12.6 - Amnesic syndrome
F12.7 - Residual and late-onset psychotic disorder
F12.8 - Other mental and behavioral disorders
F12.9 - Unspecified mental and behavioral disorder
F13Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspakajających - Mental and behavioral disorders due to use of sedatives or hypnotics
F13.0 - Acute intoxication
F13.1 - Harmful use
F13.2 - Dependence syndrome
F13.3 - Withdrawal state
F13.4 - Withdrawal state with delirium
F13.5 - Psychotic disorder
F13.6 - Amnesic syndrome
F13.7 - Residual and late-onset psychotic disorder
F13.8 - Other mental and behavioral disorders
F13.9 - Unspecified mental and behavioral disorder
F14Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy - Mental and behavioral disorders due to use of cocaine
F14.0 - Acute intoxication
F14.1 - Harmful use
F14.2 - Dependence syndrome
F14.3 - Withdrawal state
F14.4 - Withdrawal state with delirium
F14.5 - Psychotic disorder
F14.6 - Amnesic syndrome
F14.7 - Residual and late-onset psychotic disorder
F14.8 - Other mental and behavioral disorders
F14.9 - Unspecified mental and behavioral disorder
F15Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny - Unspecified mental and behavioral disorder
F15.0 - Acute intoxication
F15.1 - Harmful use
F15.2 - Dependence syndrome
F15.3 - Withdrawal state
F15.4 - Withdrawal state with delirium
F15.5 - Psychotic disorder
F15.6 - Amnesic syndrome
F15.7 - Residual and late-onset psychotic disorder
F15.8 - Other mental and behavioral disorders
F15.9 - Unspecified mental and behavioral disorder
F16Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów - Mental and behavioral disorders due to use of hallucinogens
F16.0 - Acute intoxication
F16.1 - Harmful use
F16.2 - Dependence syndrome
F16.3 - Withdrawal state
F16.4 - Withdrawal state with delirium
F16.5 - Psychotic disorder
F16.6 - Amnesic syndrome
F16.7 - Residual and late-onset psychotic disorder
F16.8 - Other mental and behavioral disorders
F16.9 - Unspecified mental and behavioral disorder
F17Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu - Mental and behavioral disorders due to use of tobacco
F17.0 - Acute intoxication
F17.1 - Harmful use
F17.2 - Dependence syndrome
F17.3 - Withdrawal state
F17.4 - Withdrawal state with delirium
F17.5 - Psychotic disorder
F17.6 - Amnesic syndrome
F17.7 - Residual and late-onset psychotic disorder
F17.8 - Other mental and behavioral disorders
F17.9 - Unspecified mental and behavioral disorder
F18Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi - Mental and behavioral disorders due to use of volatile solvents
F18.0 - Acute intoxication
F18.1 - Harmful use
F18.2 - Dependence syndrome
F18.3 - Withdrawal state
F18.4 - Withdrawal state with delirium
F18.5 - Psychotic disorder
F18.6 - Amnesic syndrome
F18.7 - Residual and late-onset psychotic disorder
F18.8 - Other mental and behavioral disorders
F18.9 - Unspecified mental and behavioral disorder
F19Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków psychoaktywnych - Mental and behavioral disorders due to multiple-drug use and use of other psychoactive substances
F19.0 - Acute intoxication
F19.1 - Harmful use
F19.2 - Dependence syndrome
F19.3 - Withdrawal state
F19.4 - Withdrawal state with delirium
F19.5 - Psychotic disorder
F19.6 - Amnesic syndrome
F19.7 - Residual and late-onset psychotic disorder
F19.8 - Other mental and behavioral disorders
F19.9 - Unspecified mental and behavioral disorder
F20Schizofrenia - Schizophrenia
F20.0Schizofrenia paranoidalna - Paranoid schizophrenia
F20.1Schizofrenia hebefreniczna - Hebephrenic schizophrenia
F20.2Schizofrenia katatoniczna - Catatonic schizophrenia
F20.3Schizofrenia niezróżnicowana - Undifferentiated schizophrenia
F20.4Depresja poschizofreniczna - Postschizophrenic depression
F20.5Schizofrenia rezydualna - Residual schizophrenia
F20.6Schizofrenia prosta - Simple schizophrenia
F20.8Schizofrenia innego rodzaju - Other schizophrenia
F20.9Schizofrenia, nie określona - Schizophrenia, unspecified
F21Zaburzenie typu schizofrenii (schizotypowe) - Schizotypal disorder
F22Uporczywe zaburzenia urojeniowe - Persistent delusional disorders
F22.0Zaburzenie urojeniowe - Delusional disorder
F22.8Inne uporczywe zaburzenia urojeniowe - Other persistent delusional disorders
F22.9Uporczywe zaburzenie urojeniowe, nieokreślone - Persistent delusional disorder, unspecified
F23Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne - Acute and transient psychotic disorders
F23.0Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne bez objawów schizofrenii - Acute polymorphic psychotic disorder without symptoms of schizophrenia
F23.1Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne z objawami schizofrenii - Acute polymorphic psychotic disorder with symptoms of schizophrenia
F23.2Ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii - Acute schizophrenia-like psychotic disorder
F23.3Inne ostre zaburzenie psychotyczne z przewagą urojeń - Other acute predominantly delusional psychotic disorders
F23.8Inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne - Other acute and transient psychotic disorders
F23.9Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne, nie określone - Acute and transient psychotic disorder, unspecified
F24Indukowane zaburzenie urojeniowe - Induced delusional disorder
F25Zaburzenia schizoafektywne - Schizoaffective disorders
F25.0Zaburzenie schizoafektywne, typ maniakalny - Schizoaffective disorder, manic type
F25.1Zaburzenie schizoafektywne, typ depresyjny - Schizoaffective disorder, depressive type
F25.2Zaburzenie schizoafektywne, typ mieszany - Schizoaffective disorder, mixed type
F25.8Inne zaburzenia schizoafektywne - Other schizoaffective disorders
F25.9Zaburzenia schizoafektywne, nieokreślone - Schizoaffective disorder, unspecified
F28Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne - Other nonorganic psychotic disorders
F29Nieokreślona psychoza nieorganiczna - Unspecified nonorganic psychosis
F30Epizod maniakalny - Manic episode
F30.0Hipomania - Hypomania
F30.1Mania bez objawów psychotycznych - Mania without psychotic symptoms
F30.2Mania z objawami psychotycznymi - Mania with psychotic symptoms
F30.8Inne epizody maniakalne - Other manic episodes
F30.9Epizod maniakalny nieokreślony - Manic episode, unspecified
F31Zaburzenia afektywne dwubiegunowe - Bipolar affective disorder
F31.0Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod hipomanii - Bipolar affective disorder, current episode hypomanic
F31.1Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod maniakalny bez objawów psychotycznych - Bipolar affective disorder, current episode manic without psychotic symptoms
F31.2Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod maniakalny z objawami psychotycznymi - Bipolar affective disorder, current episode manic with psychotic symptoms
F31.3Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod depresji o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu - Bipolar affective disorder, current episode mild or moderate depression
F31.4Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod ciężkiej depresji bez objawów psychotycznych - Bipolar affective disorder, current episode severe depression without psychotic symptoms
F31.5Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi - Bipolar affective disorder, current episode severe depression with psychotic symptoms
F31.6Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod mieszany - Bipolar affective disorder, current episode mixed
F31.7Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - remisja - Bipolar affective disorder, currently in remission
F31.8Inne zaburzenia afektywne dwubiegunowe - Other bipolar affective disorders
F31.9Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nie określone - Bipolar affective disorder, unspecified
F32Epizod depresyjny - Depressive episode
F32.0Epizod depresji łagodny - Mild depressive episode
F32.1Epizod depresji umiarkowany - Moderate depressive episode
F32.2Epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych - Severe depressive episode without psychotic symptoms
F32.3Epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi - Severe depressive episode with psychotic symptoms
F32.8Inne epizody depresyjne - Other depressive episodes
F32.9Epizod depresyjny, nieokreślony - Depressive episode, unspecified
F33Zaburzenia depresyjne nawracające - Recurrent depressive disorder
F33.0Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - epizod depresyjny łagodny - Recurrent depressive disorder, current episode mild
F33.1Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - epizod depresyjny umiarkowany - Recurrent depressive disorder, current episode moderate
F33.2Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - epizod depresji ciężkiej bez objawów psychotycznych - Recurrent depressive disorder, current episode severe without psychotic symptoms
F33.3Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - ciężka depresja z objawami psychotycznymi - Recurrent depressive disorder, current episode severe with psychotic symptoms
F33.4Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie - stan remisji - Recurrent depressive disorder, currently in remission
F33.8Inne nawracające zaburzenia depresyjne - Other recurrent depressive disorders
F33.9Nawracające zaburzenia depresyjne, nieokreślone - Recurrent depressive disorder, unspecified
F34Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne) - Persistent mood [affective] disorders
F34.0Cyklotymia - Cyclothymia
F34.1Dystymia - Dysthymia
F34.8Inne uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne) - Other persistent mood [affective] disorders
F34.9Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone - Persistent mood [affective] disorder, unspecified
F38Inne zaburzenia nastroju (afektywne) - Other mood [affective] disorders
F38.0Inne występujące pojedynczo zaburzenia nastroju (afektywne) - Other single mood [affective] disorders
F38.1Inne nawracające zaburzenia nastroju (afektywne) - Other recurrent mood [affective] disorders
F38.8Inne określone zaburzenia nastroju (afektywne) - Other specified mood [affective] disorders
F39Zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone - Unspecified mood [affective] disorder
F40Zaburzenia lękowe w postaci fobii - Phobic anxiety disorders
F40.0Agorafobia - Agoraphobia
F40.1Fobie społeczne - Social phobias
F40.2Specyficzne (izolowane) postacie fobii - Specific (isolated) phobias
F40.8Inne zaburzenia lękowe w postaci fobii - Other phobic anxiety disorders
F40.9Fobie BNO - Phobic anxiety disorder, unspecified
F41Inne zaburzenia lękowe - Other anxiety disorders
F41.0Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny) - Panic disorder [episodic paroxysmal anxiety]
F41.1Zaburzenie lękowe uogólnione - Generalized anxiety disorder
F41.2Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane - Mixed anxiety and depressive disorder
F41.3Inne mieszane zaburzenia lękowe - Other mixed anxiety disorders
F41.8Inne określone zaburzenia lękowe - Other specified anxiety disorders
F41.9Zaburzenia lękowe, nie określone - Anxiety disorder, unspecified
F42Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw) - Obsessive-compulsive disorder
F42.0Zaburzenie z przewagą myśli czy ruminacji natrętnych - Predominantly obsessional thoughts or ruminations
F42.1Zaburzenie z przewagą czynności natrętnych (rytuały) - Predominantly compulsive acts [obsessional rituals]
F42.2Myśli i czynności natrętne, mieszane - Mixed obsessional thoughts and acts
F42.8Inne natręctwa - Other obsessive-compulsive disorders
F42.9Natręctwa BNO - Obsessive-compulsive disorder, unspecified
F43Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne - Reaction to severe stress, and adjustment disorders
F43.0Ostra reakcja na stres - Acute stress reaction
F43.1Zaburzenie stresowe pourazowe - Posttraumatic stress disorder
F43.2Zaburzenia adaptacyjne - Adjustment disorders
F43.8Inne reakcje na ciężki stres - Other reactions to severe stress
F43.9Reakcja na ciężki stres, nie określona - Reaction to severe stress, unspecified
F44Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) - Dissociative [conversion] disorders
F44.0Amnezja dysocjacyjna - Dissociative amnesia
F44.1Fuga dysocjacyjna - Dissociative fugue
F44.2Osłupienie dysocjacyjne (stupor dysocjacyjny) - Dissociative stupor
F44.3Trans i opętanie - Trance and possession disorders
F44.4Dysocjacyjne zaburzenia ruchu - Dissociative motor disorders
F44.5Drgawki dysocjacyjne - Dissociative convulsions
F44.6Dysocjacyjne znieczulenia i utrata czucia zmysłowego - Dissociative anesthesia and sensory loss
F44.7Mieszane zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) - Mixed dissociative [conversion] disorders
F44.8Inne zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) - Other dissociative [conversion] disorders
F44.9Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne), nie określone - Dissociative [conversion] disorder, unspecified
F45Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoform disorders) - Somatoform disorders
F45.0Zaburzenie somatyzacyjne [z somatyzacją] - Somatization disorder
F45.1Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, niezróżnicowane - Undifferentiated somatoform disorder
F45.2Zaburzenie hipochondryczne - Hypochondriacal disorder
F45.3Zaburzenia wegetatywne występujące pod postacią somatyczną - Somatoform autonomic dysfunction
F45.4Uporczywe bóle psychogenne - Persistent somatoform pain disorder
F45.8Inne zaburzenia występujące pod postacią somatyczną - Other somatoform disorders
F45.9Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, nie określone - Somatoform disorder, unspecified
F48Inne zaburzenia nerwicowe - Other neurotic disorders
F48.0Neurastenia - Neurasthenia
F48.1Zespół depersonalizacji-derealizacji - Depersonalization-derealization syndrome
F48.8Inne określone zaburzenia nerwicowe - Other specified neurotic disorders
F48.9Zaburzenia nerwicowe, nie określone - Neurotic disorder, unspecified
F50Zaburzenia odżywiania - Eating disorders
F50.0Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) - Anorexia nervosa
F50.1Jadłowstręt psychiczny atypowy - Atypical anorexia nervosa
F50.2Żarłoczność psychiczna (Bulimia nervosa) - Bulimia nervosa
F50.3Atypowa żarłoczność psychiczna - Atypical bulimia nervosa
F50.4Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi - Overeating associated with other psychological disturbances
F50.5Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi - Vomiting associated with other psychological disturbances
F50.8Inne zaburzenia odżywiania się - Other eating disorders
F50.9Zaburzenia odżywiania się, nie określone - Eating disorder, unspecified
F51Nieorganiczne zaburzenia snu - Nonorganic sleep disorders
F51.0Bezsenność nieorganiczna - Nonorganic insomnia
F51.1Nieorganiczna hipersomnia - Nonorganic hypersomnia
F51.2Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania - Nonorganic disorder of the sleep-wake schedule
F51.3Somnambulizm (sennowłóctwo) - Sleepwalking [somnambulism]
F51.4Lęki nocne - Sleep terrors [night terrors]
F51.5Koszmary senne - Nightmares
F51.8Inne organiczne zaburzenia snu - Other nonorganic sleep disorders
F51.9Nieorganiczne zaburzenia snu, nie określone - Nonorganic sleep disorder, unspecified
F52Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną - Sexual dysfunction, not caused by organic disorder or disease
F52.0Brak lub utrata potrzeb seksualnych - Lack or loss of sexual desire
F52.1Awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej - Sexual aversion and lack of sexual enjoyment
F52.2Brak reakcji genitalnej - Failure of genital response
F52.3Zaburzenia orgazmu - Orgasmic dysfunction
F52.4Wytrysk przedwczesny - Premature ejaculation
F52.5Pochwica nieorganiczna - Nonorganic vaginismus
F52.6Dyspareunia nieorganiczna - Nonorganic dyspareunia
F52.7Nadmierny popęd seksualny - Excessive sexual drive
F52.8Inne dysfunkcje seksualne bez przyczyn organicznych lub chorobowych - Other sexual dysfunction, not caused by organic disorder or disease
F52.9Niespecyficzna dysfunkcja seksualna, nie spowodowana przez zaburzenia organiczne ani inną chorobę - Unspecified sexual dysfunction, not caused by organic disorder or disease
F53Zaburzenia psychiczne związane z porodem, nie sklasyfikowane gdzie indziej - Mental and behavioral disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified
F53.0Łagodne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, związane z porodem, a nie wykazane w innym miejscu - Mild mental and behavioral disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified
F53.1Ciężkie zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z porodem, a nie wykazane w innym miejscu - Severe mental and behavioral disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified
F53.8Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z porodem, a nie wykazane w innym miejscu - Other mental and behavioral disorders associated with the puerperium, not elsewhere classified
F53.9Poporodowe zaburzenia psychiczne (BNO) - Puerperal mental disorder, unspecified
F54Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach - Psychological and behavioral factors associated with disorders or diseases classified elsewhere
F55Nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia - Abuse of non-dependence-producing substances
F59Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi - Unspecified behavioral syndromes associated with physiological disturbances and physical factors
F60Specyficzne zaburzenia osobowości - Specific personality disorders
F60.0Osobowość paranoiczna - Paranoid personality disorder
F60.1Osobowość schizoidalna - Schizoid personality disorder
F60.2Osobowość dyssocjalna - Dissocial personality disorder
F60.3Osobowość chwiejna emocjonalnie - Emotionally unstable personality disorder
F60.4Osobowość histrioniczna - Histrionic personality disorder
F60.5Osobowość anankastyczna - Anankastic personality disorder
F60.6Osobowość lękliwa (unikająca) - Anxious [avoidant] personality disorder
F60.7Osobowość zależna - Dependent personality disorder
F60.8Inne określone zaburzenia osobowości - Other specific personality disorders
F60.9Zaburzenia osobowości BNO - Personality disorder, unspecified
F61Zaburzenia osobowości mieszane i inne - Mixed and other personality disorders
F62Trwałe zmiany osobowości nie wynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu - Enduring personality changes, not attributable to brain damage and disease
F62.0Trwała zmiana osobowości po katastrofach (po przeżyciu sytuacji ekstremalnej) - Enduring personality change after catastrophic experience
F62.1Trwała zmiana osobowości po chorobie psychicznej - Enduring personality change after psychiatric illness
F62.8Inne trwałe zmiany osobowości - Other enduring personality changes
F62.9Trwałe zmiany osobowości, nie określone - Enduring personality change, unspecified
F63Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów) - Habit and impulse disorders
F63.0Patologiczny hazard - Pathological gambling
F63.1Patologiczne podpalanie (piromania) - Pathological fire-setting [pyromania]
F63.2Patologiczne kradzieże (kleptomania) - Pathological stealing [kleptomania]
F63.3Trichotillomania - Trichotillomania
F63.8Inne zaburzenia nawyków i popędów (impulsów) - Other habit and impulse disorders
F63.9Zaburzenia nawyków i popędów (popędów), nie określone - Habit and impulse disorder, unspecified
F64Zaburzenia identyfikacji płciowej - Gender identity disorders
F64.0Transseksualizm - Transsexualism
F64.1Transwestytyzm o typie podwójnej roli - Dual-role transvestism
F64.2Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie - Gender identity disorder of childhood
F64.8Inne zaburzenia identyfikacji płciowej - Other gender identity disorders
F64.9Zaburzenia identyfikacji płciowej, nie określone - Gender identity disorder, unspecified
F65Zaburzenia preferencji seksualnych - Disorders of sexual preference
F65.0Fetyszyzm - Fetishism
F65.1Transwestytyzm fetyszystyczny - Fetishistic transvestism
F65.2Ekshibicjonizm - Exhibitionism
F65.3Oglądactwo (voyeurism) - Voyeurism
F65.4Pedofilia - Pedophilia
F65.5Sadomasochizm - Sadomasochism
F65.6Złożone zaburzenia preferencji seksualnej - Multiple disorders of sexual preference
F65.8Inne zaburzenia preferencji seksualnej - Other disorders of sexual preference
F65.9Zaburzenia preferencji seksualnych, nie określone - Disorder of sexual preference, unspecified
F66Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną - Psychological and behavioral disorders associated with sexual development and orientation
F66.0Zaburzenia dojrzewania seksualnego - Sexual maturation disorder
F66.1Orientacja seksualna niezgodna z ego (egodystoniczna) - Egodystonic sexual orientation
F66.2Zaburzenie związków seksualnych - Sexual relationship disorder
F66.8Inne zaburzenia rozwoju psychoseksualnego - Other psychosexual development disorders
F66.9Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego, nie określone - Psychosexual development disorder, unspecified
F68Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych - Other disorders of adult personality and behavior
F68.0Kształtowanie objawów fizycznych przez przyczyny psychologiczne - Elaboration of physical symptoms for psychological reasons
F68.1Zamierzone wytwarzanie lub naśladowanie objawów czy niewydolności fizycznych lub psychicznych (zaburzenie pozorowane) - Intentional production or feigning of symptoms or disabilities, either physical or psychological [factitious disorder]
F68.8Inne określone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych - Other specified disorders of adult personality and behavior
F69Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych, nie określone - Unspecified disorder of adult personality and behavior
F70Upośledzenie umysłowe lekkie - Mild mental retardation
F71Upośledzenie umysłowe umiarkowane - Moderate mental retardation
F72Upośledzenie umysłowe znaczne - Severe mental retardation
F73Upośledzenie umysłowe głębokie - Profound mental retardation
F78Inne upośledzenie umysłowe - Other mental retardation
F79Upośledzenie umysłowe, nie określone - Unspecified mental retardation
F80Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka - Specific developmental disorders of speech and language
F80.0Specyficzne zaburzenia artykulacji - Specific speech articulation disorder
F80.1Zaburzenie ekspresji mowy - Expressive language disorder
F80.2Zaburzenie rozumienia mowy - Receptive language disorder
F80.3Nabyta afazja z padaczką (Zespół Landau-Kleffnera) - Acquired aphasia with epilepsy [Landau-Kleffner]
F80.8Inne zaburzenia rozwoju mowy i języka - Other developmental disorders of speech and language
F80.9Zaburzenie rozwoju mowy i języka, nieokreślone - Developmental disorder of speech and language, unspecified
F81Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych - Specific developmental disorders of scholastic skills
F81.0Specyficzne zaburzenie czytania - Specific reading disorder
F81.1Specyficzne zaburzenie ortografii - Specific spelling disorder
F81.2Specyficzne zaburzenie umiejętności arytmetycznych - Specific disorder of arithmetical skills
F81.3Mieszane zaburzenie umiejętności szkolnych - Mixed disorder of scholastic skills
F81.8Inne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych - Other developmental disorders of scholastic skills
F81.9Zaburzenie rozwojowe umiejętności szkolnych, nie określone - Developmental disorder of scholastic skills, unspecified
F82Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych - Specific developmental disorder of motor function
F83Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe - Mixed specific developmental disorders
F84Całościowe zaburzenia rozwojowe - Pervasive developmental disorders
F84.0Autyzm dziecięcy - Childhood autism
F84.1Autyzm atypowy - Atypical autism
F84.2Zespół Retta - Rett's syndrome
F84.3Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne - Other childhood disintegrative disorder
F84.4Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi - Overactive disorder associated with mental retardation and stereotyped movements
F84.5Zespół Aspergera - Asperger's syndrome
F84.8Inne całościowe zaburzenia rozwojowe - Other pervasive developmental disorders
F84.9Całościowe zaburzenia rozwojowe, nie określone - Pervasive developmental disorder, unspecified
F88Inne zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego) - Other disorders of psychological development
F89Zaburzenie rozwoju psychicznego (psychologicznego), nie określone - Unspecified disorder of psychological development
F90Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej) - Hyperkinetic disorders
F90.0Zaburzenie aktywności i uwagi - Disturbance of activity and attention
F90.1Hiperkinetyczne zaburzenie zachowania - Hyperkinetic conduct disorder
F90.8Inne zaburzenia hiperkinetyczne - Other hyperkinetic disorders
F90.9Zaburzenie hiperkinetyczne, nie określone - Hyperkinetic disorder, unspecified
F91Zaburzenia zachowania - Conduct disorders
F91.0Zaburzenie zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego - Conduct disorder confined to the family context
F91.1Zaburzenie zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji - Unsocialized conduct disorder
F91.2Zaburzenie zachowania z prawidłowym procesem socjalizacji - Socialized conduct disorder
F91.3Zaburzenie opozycyjno-buntownicze - Oppositional defiant disorder
F91.8Inne zaburzenia zachowania - Other conduct disorders
F91.9Zaburzenie zachowania, nieokreślone - Conduct disorder, unspecified
F92Mieszane zaburzenia zachowania i emocji - Mixed disorders of conduct and emotions
F92.0Depresyjne zaburzenie zachowania - Depressive conduct disorder
F92.8Inne mieszane zaburzenia zachowania i emocji - Other mixed disorders of conduct and emotions
F92.9Mieszane zaburzenia zachowania i emocji, nie określone - Mixed disorder of conduct and emotions, unspecified
F93Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie - Emotional disorders with onset specific to childhood
F93.0Lęk przed separacją w dzieciństwie - Separation anxiety disorder of childhood
F93.1Zaburzenie lękowe w postaci fobii w dzieciństwie - Phobic anxiety disorder of childhood
F93.2Lęk społeczny w dzieciństwie - Social anxiety disorder of childhood
F93.3Zaburzenie związane z rywalizacją w rodzeństwie - Sibling rivalry disorder
F93.8Inne zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa - Other childhood emotional disorders
F93.9Zaburzenie emocjonalne okresu dzieciństwa, nie określone - Childhood emotional disorder, unspecified
F94Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym - Disorders of social functioning with onset specific to childhood and adolescence
F94.0Mutyzm wybiórczy - Elective mutism
F94.1Reaktywne utrudnienie nawiązywania relacji społecznych w dzieciństwie - Reactive attachment disorder of childhood
F94.2Nadmierna łatwość w nawiązywaniu relacji społecznych w dzieciństwie - Disinhibited attachment disorder of childhood
F94.8Inne dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego. - Other childhood disorders of social functioning
F94.9Dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego, nie określone BNO - Childhood disorder of social functioning, unspecified
F95Tiki - Tic disorders
F95.0Tiki przemijające - Transient tic disorder
F95.1Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne) - Chronic motor or vocal tic disorder
F95.2Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Giles de la Tourette) - Combined vocal and multiple motor tic disorder [de la Tourette]
F95.8Inne tiki - Other tic disorders
F95.9Tiki, nie określone - Tic disorder, unspecified
F98Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym - Other behavioral and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence
F98.0Moczenie mimowolne (enuresis) nieorganiczne - Nonorganic enuresis
F98.1Zanieczyszczanie się kałem (encopresis) nieorganiczne - Nonorganic encopresis
F98.2Zaburzenie odżywiania w niemowlęctwie i dzieciństwie - Feeding disorder of infancy and childhood
F98.3Pica w niemowlęctwie lub dzieciństwie - Pica of infancy and childhood
F98.4Stereotypie ruchowe - Stereotyped movement disorders
F98.5Jąkanie (zacinanie się) - Stuttering [stammering]
F98.6Mowa bezładna - Cluttering
F98.8Inne specyficzne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym - Other specified behavioral and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence
F98.9Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym, nie określone - Unspecified behavioral and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
boks - KOLAGEN_cito apteki internetowe - KOLAGEN_cito dla piłkarzy - KOLAGEN_cito fryzury sylwestrowe - KOLAGEN_cito produkty wzmacniające włosy - KOLAGEN_cito kolagen - KOLAGEN_cito zmarszczki - KOLAGEN_cito jędrne ciało - KOLAGEN_cito ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty szałwia - Cukierki_Szalwiowe na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe dezodorant dla kobiet - Dezodorant_SuperDeo kolarstwo - Dezodorant_SuperDeo dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo wspinaczka - Dezodorant_SuperDeo kolarstwo - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z akwalungiem - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla kobiet - Dezodorant_SuperDeo na spocone nogi - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022