anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'H' (pasujących wzorców 438):
H00Jęczmień i gradówka - Hordeolum and chalazion
H00.0Jęczmień i inne głębokie zapalenie powiek - Hordeolum and other deep inflammation of eyelid
H00.1Gradówka - Chalazion
H01Inne zapalenia powiek - Other inflammation of eyelid
H01.0Zapalenia brzegów powiek - Blepharitis
H01.1Choroby skóry powiek pochodzenia niezakaźnego - Noninfectious dermatoses of eyelid
H01.8Inne, określone zapalenie powiek - Other specified inflammation of eyelid
H01.9Zapalenie powiek, nie określone - Inflammation of eyelid, unspecified
H02Inne zaburzenia powiek - Other disorders of eyelid
H02.0Podwinięcie powieki i nieprawidłowy wzrost rzęs - Entropion and trichiasis of eyelid
H02.1Odwinięcie powieki - Ectropion of eyelid
H02.2Niedomykalność szpary powiekowej - Lagophthalmos
H02.3Zwiotczenie skóry powiek - Blepharochalasis
H02.4Opadnięcie powieki - Ptosis of eyelid
H02.5Inne zaburzenia wywierające wpływ na czynność powiek - Other disorders affecting eyelid function
H02.6Kępki żółte powiek - Xanthelasma of eyelid
H02.7Inne zmiany zwyrodnieniowe powiek i tkanek otaczających gałkę oczną - Other degenerative disorders of eyelid and periocular area
H02.8Inne określone zaburzenia powiek - Other specified disorders of eyelid
H02.9Zaburzenia powiek, nie określone - Disorder of eyelid, unspecified
H03Zaburzenia powiek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H03.0Inwazja pasożytów do powiek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H03.1Zajęcie powiek w chorobach zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej -
H03.8Zajęcie powiek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H04Zaburzenia narządu łzowego - Disorders of lacrimal system
H04.0Zapalenie gruczołu łzowego - Dacryoadenitis
H04.1Inne zaburzenia gruczołu łzowego - Other disorders of lacrimal gland
H04.2Łzawienie spowodowane zaburzeniami w odpływie łez - Epiphora
H04.3Zapalenie dróg łzowych ostre i nie określone - Acute and unspecified inflammation of lacrimal passages
H04.4Zapalenie dróg łzowych przewlekłe - Chronic inflammation of lacrimal passages
H04.5Zwężenie i niewydolność dróg łzowych - Stenosis and insufficiency of lacrimal passages
H04.6Inne zmiany w drogach łzowych - Other changes in lacrimal passages
H04.8Inne zaburzenia narządu łzowego - Other disorders of lacrimal system
H04.9Zaburzenia narządu łzowego, nie określone - Disorder of lacrimal system, unspecified
H05Zaburzenia oczodołu - Disorders of orbit
H05.0Zapalenie ostre oczodołu - Acute inflammation of orbit
H05.1Przewlekłe zapalne choroby oczodołu - Chronic inflammatory disorders of orbit
H05.2Stany z wytrzeszczem - Exophthalmic conditions
H05.3Zniekształcenie oczodołu - Deformity of orbit
H05.4Zapadnięcie gałki ocznej - Enophthalmos
H05.5Ciało obce (stare) w następstwie rany drążącej oczodołu - Retained (old) foreign body following penetrating wound of orbit
H05.8Inne zaburzenia oczodołu - Other disorders of orbit
H05.9Zaburzenia oczodołu, nie określone - Disorder of orbit, unspecified
H06Zaburzenia narządu łzowego i oczodołu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H06.0Zaburzenia narządu łzowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H06.1Inwazja pasożytów do oczodołu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H06.2Wytrzeszcz w zaburzeniach czynności tarczycy (E05.-+) -
H06.3Inne zaburzenia oczodołu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H10Zapalenie spojówek - Conjunctivitis
H10.0Śluzowo-ropne zapalenie spojówek - Mucopurulent conjunctivitis
H10.1Ostre atopowe zapalenie spojówek - Acute atopic conjunctivitis
H10.2Inne zapalenie spojówek - Other acute conjunctivitis
H10.3Ostre zapalenie spojówek, nie określone - Acute conjunctivitis, unspecified
H10.4Przewlekłe zapalenie spojówek - Chronic conjunctivitis
H10.5Zapalenie brzegów powiek i spojówek - Blepharoconjunctivitis
H10.8Inne zapalenia spojówek - Other conjunctivitis
H10.9Zapalenie spojówek, nie określone - Conjunctivitis, unspecified
H11Inne zaburzenia spojówek - Other disorders of conjunctiva
H11.0Skrzydlik - Pterygium
H11.1Zwyrodnienia spojówek i złogi - Conjunctival degenerations and deposits
H11.2Blizny spojówkowe - Conjunctival scars
H11.3Wylew spojówkowy - Conjunctival hemorrhage
H11.4Inne zaburzenia naczyniowe spojówek i torbiele - Other conjunctival vascular disorders and cysts
H11.8Inne określone zaburzenia spojówek - Other specified disorders of conjunctiva
H11.9Zaburzenie spojówek, nie określone - Disorder of conjunctiva, unspecified
H13Zaburzenia spojówek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H13.0Inwazja nicieni do spojówek (B74.-+) -
H13.1Zapalenie spojówek w zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H13.2Zapalenie spojówek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H13.3Pemfigoid oczny (L12.-+) -
H13.8Inne zaburzenia spojówek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H15Zaburzenia twardówki - Disorders of sclera
H15.0Zapalenie twardówki - Scleritis
H15.1Zapalenie blaszki nadtwardówkowej - Episcleritis
H15.8Inne zaburzenia twardówki - Other disorders of sclera
H15.9Choroby twardówki, nie określone - Disorder of sclera, unspecified
H16Zapalenia rogówki - Keratitis
H16.0Wrzód rogówki - Corneal ulcer
H16.1Inne powierzchowne zapalenia rogówki bez zapalenia spojówek - Other superficial keratitis without conjunctivitis
H16.2Zapalenie rogówki i spojówki (keratoconjunctivitis) - Keratoconjunctivitis
H16.3Zapalenie rogówki miąższowe i głębokie - Interstitial and deep keratitis
H16.4Nowotworzenie naczyń w rogówce - Corneal neovascularization
H16.8Inne zapalenie rogówki - Other keratitis
H16.9Zapalenie rogówki, nie określone - Keratitis, unspecified
H17Blizny rogówki i zmętnienia - Corneal scars and opacities
H17.0Zrost przedni tęczówki z rogówką (leucoma adhaerens) - Adherent leukoma
H17.1Inne centralne przymglenia rogówki - Other central corneal opacity
H17.8Inne blizny i przymglenia rogówki - Other corneal scars and opacities
H17.9Blizna rogówki i przymglenie, nie określone - Corneal scar and opacity, unspecified
H18Inne zaburzenia rogówki - Other disorders of cornea
H18.0Zmiany barwnikowe i złogi rogówki - Corneal pigmentations and deposits
H18.1Zwyrodnienie pęcherzowe rogówki - Bullous keratopathy
H18.2Inne postacie obrzęku rogówki - Other corneal edema
H18.3Zmiany w błonach rogówki - Changes in corneal membranes
H18.4Zwyrodnienie rogówki - Corneal degeneration
H18.5Dziedziczne zwyrodnienia rogówki - Hereditary corneal dystrophiesZwyrodnienie: - rog體ki: - nab?onkowe - ziarniste - siateczkowate - plamkowate - Fuchsa
H18.6Stożek rogówki - Keratoconus
H18.7Inne zniekształcenia rogówki - Other corneal deformities
H18.8Inne określone zaburzenia rogówki - Other specified disorders of cornea
H18.9Zaburzenia rogówki, nie określone - Disorder of cornea, unspecified
H19Choroby twardówki i rogówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H19.0Zapalenie twardówki i blaszki nadtwardówkowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H19.1Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek wywołane wirusem opryszczki (B00.5+) -
H19.2Zapalenie rogówki i zapalenie rogówki i spojówek w innych zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H19.3Zapalenie rogówki i zapalenie rogówki i spojówek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H19.8Inne choroby twardówki i rogówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H20Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego - Iridocyclitis
H20.0Zapalenie ostre i podostre tęczówki i ciała rzęskowego - Acute and subacute iridocyclitis
H20.1Przewlekłe zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego - Chronic iridocyclitis
H20.2Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego spowodowane antygenem soczewkowym (uveitis phacoanaphilactica) - Lens-induced iridocyclitis
H20.8Inne postacie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego - Other iridocyclitis
H20.9Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, nie określone - Iridocyclitis, unspecified
H21Inne zaburzenia tęczówki i ciała rzęskowego - Other disorders of iris and ciliary body
H21.0Wylew krwi do komory przedniej oka - Hyphema
H21.1Inne zaburzenia naczyniowe tęczówki i ciała rzęskowego - Other vascular disorders of iris and ciliary body
H21.2Zwyrodnienia tęczówki i ciała rzęskowego - Degeneration of iris and ciliary body
H21.3Torbiele tęczówki, ciała rzęskowego i przedniej komory oka - Cyst of iris, ciliary body, and anterior chamber
H21.4Błony źreniczne - Pupillary membranes
H21.5Inne zrosty i rozerwania tęczówki i ciała rzęskowego - Other adhesions and disruptions of iris and ciliary body
H21.8Inne określone schorzenia tęczówki i ciała rzęskowego - Other specified disorders of iris and ciliary body
H21.9Choroby tęczówki i ciała rzęskowego, nie określone - Disorder of iris and ciliary body, unspecified
H22Zaburzenia tęczówki i ciała rzęskowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H22.0Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H22.1Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H22.8Inne schorzenia tęczówki i ciała rzęskowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H25Zaćma starcza - Senile cataract
H25.0Zaćma starcza początkowa - Senile incipient cataract
H25.1Zaćma starcza jądrowa - Senile nuclear cataract
H25.2Zaćma starcza, typ Morgagniana - Senile cataract, morgagnian type
H25.8Inne postacie zaćmy starczej - Other senile cataract
H25.9Zaćma starcza, nie określona - Senile cataract, unspecified
H26Inne postacie zaćmy - Other cataract
H26.0Zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarcza - Infantile, juvenile, and presenile cataract
H26.1Zaćma urazowa - Traumatic cataract
H26.2Zaćma wikłająca - Complicated cataract
H26.3Zaćma polekowa - Drug-induced cataract
H26.4Stany po zaćmie - After-cataract
H26.8Inne określone postacie zaćmy - Other specified cataract
H26.9Zaćma, nie określona - Cataract, unspecified
H27Inne zaburzenia soczewkowe - Other disorders of lens
H27.0Bezsoczewkowość - Aphakia
H27.1Przemieszczenie soczewki - Dislocation of lens
H27.8Inne określone zaburzenia soczewki - Other specified disorders of lens
H27.9Zaburzenia soczewki, nie określone - Disorder of lens, unspecified
H28Zaćma i inne zaburzenia soczewki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H28.0Zaćma cukrzycowa (E10-E14+ z wspólną czwartą częścią .3) -
H28.1Zaćma w innych endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniach -
H28.2Zaćma w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H28.8Inne zaburzenia soczewki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H30Zapalenie naczyniówki i siatkówki - Chorioretinal inflammation
H30.0Zapalenie ogniskowe naczyniówki i siatkówki - Focal chorioretinal inflammation
H30.1Zapalenie rozsiane naczyniówki i siatkówki - Disseminated chorioretinal inflammation
H30.2Zapalenie tylnej części ciała rzęskowego - Posterior cyclitis
H30.8Inne stany zapalne naczyniówki i siatkówki - Other chorioretinal inflammations
H30.9Zapalenie naczyniówki i siatkówki, nie określone - Chorioretinal inflammation, unspecified
H31Inne zaburzenia naczyniówki - Other disorders of choroid
H31.0Blizny naczyniówki i siatkówki - Chorioretinal scars
H31.1Zwyrodnienie błony naczyniowej - Choroidal degeneration
H31.2Dziedziczne zwyrodnienia błony naczyniowej - Hereditary choroidal dystrophy
H31.3Wylew krwi i pęknięcie naczyniówki - Choroidal hemorrhage and rupture
H31.4Odwarstwienie naczyniówki - Choroidal detachment
H31.8Inne określone zaburzenia błony naczyniowej - Other specified disorders of choroid
H31.9Zaburzenia błony naczyniowej, nie określone - Disorder of choroid, unspecified
H32Zaburzenia naczyniówki i siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H32.0Zapalenie naczyniówki i siatkówki w zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H32.8Inne zaburzenia naczyniówki i siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H33Odwarstwienie i przedarcie siatkówki - Retinal detachments and breaks
H33.0Odwarstwienie siatkówki z przedarciem - Retinal detachment with retinal break
H33.1Rozwarstwienie siatkówki i torbiele siatkówki - Retinoschisis and retinal cysts
H33.2Odwarstwienie siatkówki surowicze - Serous retinal detachment
H33.3Przedarcie siatkówki bez odwarstwienia - Retinal breaks without detachment
H33.4Trakcyjne odwarstwienie siatkówki - Traction detachment of retina
H33.5Inne postacie odwarstwienia siatkówki - Other retinal detachments
H34Zamknięcie naczyń siatkówki - Retinal vascular occlusions
H34.0Przejściowe zamknięcie tętnicy siatkówki - Transient retinal artery occlusion
H34.1Zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki - Central retinal artery occlusion
H34.2Inne przyczyny zamknięcia naczyń tętniczych siatkówki - Other retinal artery occlusions
H34.8Inne postacie zamknięcia naczyń siatkówki - Other retinal vascular occlusions
H34.9Zamknięcie naczyń siatkówki, nie określone - Retinal vascular occlusion, unspecified
H35Inne zaburzenia siatkówki - Other retinal disorders
H35.0Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki - Background retinopathy and retinal vascular changes
H35.1Retinopatia wcześniaków - Retinopathy of prematurity
H35.2Inne zmiany rozrostowe siatkówki - Other proliferative retinopathy
H35.3Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnego - Degeneration of macula and posterior pole
H35.4Zwyrodnienie siatkówki obwodowe - Peripheral retinal degeneration
H35.5Zwyrodnienie siatkówki dziedziczne - Hereditary retinal dystrophy
H35.6Krwotoki siatkówkowe - Retinal hemorrhage
H35.7Oddzielenie warstw siatkówki - Separation of retinal layers
H35.8Inne określone zaburzenia siatkówki - Other specified retinal disorders
H35.9Zaburzenie siatkówki, nie określone - Retinal disorder, unspecified
H36Zaburzenia siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H36.0Retinopatia cukrzycowa (E10-E14+ z wspólną czwartą częścią. 3) -
H36.8Inne zaburzenia siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H40Jaskra - Glaucoma
H40.0Podejrzenie jaskry - Glaucoma suspect
H40.1Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania - Primary open-angle glaucoma
H40.2Jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesączania - Primary angle-closure glaucoma
H40.3Jaskra wtórna w urazach oka - Glaucoma secondary to eye trauma
H40.4Jaskra wtórna w stanach zapalnych oka - Glaucoma secondary to eye inflammation
H40.5Jaskra wtórna w innych chorobach oka - Glaucoma secondary to other eye disorders
H40.6Jaskra wtórna polekowa - Glaucoma secondary to drugs
H40.8Inne postacie jaskry - Other glaucoma
H40.9Jaskra, nie określona - Glaucoma, unspecified
H42Jaskra w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H42.0Jaskra w endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniach -
H42.8Jaskra w innych chorobach sklasyfikowanch gdzie indziej -
H43Zaburzenia ciała szklistego - Disorders of vitreous body
H43.0Obkurczenie ciała szklistego - Vitreous prolapse
H43.1Krwotok do ciała szklistego - Vitreous hemorrhage
H43.2Krystaliczne złogi w ciele szklistym - Crystalline deposits in vitreous body
H43.3Inne przyczyny zmętnienia ciała szklistego - Other vitreous opacities
H43.8Inne zaburzenia ciała szklistego - Other disorders of vitreous body
H43.9Zaburzenia ciała szklistego, nie określone - Disorder of vitreous body, unspecified
H44Zaburzenia gałki ocznej - Disorders of globe
H44.0Zapalenie ropne wnętrza gałki ocznej (endophthalmitis) - Purulent endophthalmitis
H44.1Inne zapalenia wnętrza gałki ocznej - Other endophthalmitis
H44.2Krótkowzroczność zwyrodnieniowa, postępująca - Degenerative myopia
H44.3Inne zmiany zwyrodnieniowe gałki ocznej - Other degenerative disorders of globe
H44.4Obniżone napięcie gałki ocznej (hypotonia) - Hypotony of eye
H44.5Stany zwyrodnieniowe gałki ocznej - Degenerated conditions of globe
H44.6Ciało obce (stare) wewnątrz gałki ocznej, magnetyczne - Retained (old) intraocular foreign body, magnetic
H44.7Ciało obce (stare) wewnątrz gałki ocznej, niemagnetyczne - Retained (old) intraocular foreign body, nonmagnetic
H44.8Inne zaburzenia gałki ocznej - Other disorders of globe
H44.9Zaburzenia gałki ocznej, nie określone - Disorder of globe, unspecified
H45Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H45.0Krwotok do ciała szklistego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H45.1Zapalenie wnętrza gałki ocznej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H45.8Inne zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H46Zapalenie nerwu wzrokowego - Optic neuritis
H47Inne zaburzenia nerwu wzrokowego (n.II) i drogi wzrokowej - Other disorders of optic [second] nerve and visual pathways
H47.0Zaburzenia nerwu wzrokowego, nigdzie niesklasyfikowane - Disorders of optic nerve, not elsewhere classified
H47.1Obrzęk zastoinowy tarczy nerwu wzrokowego, nie określony - Papilledema, unspecified
H47.2Zanik nerwu wzrokowego - Optic atrophy
H47.3Inne zaburzenia tarczy nerwu wzrokowego - Other disorders of optic disc
H47.4Zaburzenia skrzyżowania nerwów wzrokowych - Disorders of optic chiasm
H47.5Zaburzenia innych odcinków drogi wzrokowej - Disorders of other visual pathways
H47.6Zaburzenia kory wzrokowej - Disorders of visual cortex
H47.7Zaburzenia drogi wzrokowej, nie określone - Disorder of visual pathways, unspecified
H48Zaburzenia nerwu wzrokowego (n.II) i drogi wzrokowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H48.0Zanik nerwu wzrokowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H48.1Zapalenie nerwu wzrokowego pozagałkowe w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H48.8Inne zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H49Zez porażenny - Nie obejmuje:pora?enie mi??ni ga?ki ocznej: - wewn?trznych (H52.5) - mi?dzyj?drowe (H51.2) - post?puj?ce ponadj?drowe (G23.1)
H49.0Porażenie nerwu okoruchowego (nerw III czaszkowy) - Third [oculomotor] nerve palsy
H49.1Porażenie nerwu bloczkowego (nerw IV czaszkowy) - Fourth [trochlear] nerve palsy
H49.2Porażenie nerwu odwodzącego ( nerw VI czaszkowy) - Sixth [abducent] nerve palsy
H49.3Porażenie mięśni zewnątrzgałkowych całkowite - Total (external) ophthalmoplegia
H49.4Porażenie postępujące mięśni zewnątrzgałkowych - Progressive external ophthalmoplegia
H49.8Inne zezy porażenne - Other paralytic strabismus
H49.9Zez porażenny, nie określony - Paralytic strabismus, unspecified
H50Inne postacie zeza - Other strabismus
H50.0Zez jawny, towarzyszący, zbieżny - Convergent concomitant strabismus
H50.1Zez jawny, towarzyszący, rozbieżny - Divergent concomitant strabismus
H50.2Zez pionowy - Vertical strabismus
H50.3Zez okresowy - Intermittent heterotropia
H50.4Inne i nieokreślone zezy jawne - Other and unspecified heterotropia
H50.5Zez ukryty (heterophoria) - Heterophoria
H50.6Zez mechaniczny - Mechanical strabismus
H50.8Inne określone postacie zeza - Other specified strabismus
H50.9Zez, nie określony - Strabismus, unspecified
H51Inne zaburzenia obuocznej motoryki - Other disorders of binocular movement
H51.0Porażenie skojarzonego spojrzenia - Palsy of conjugate gaze
H51.1Niedomoga i skurcz konwergencji - Convergence insufficiency and excess
H51.2Porażenie mięśni gałkowych międzyjądrowe - Internuclear ophthalmoplegia
H51.8Inne określone zaburzenia obuocznej motoryki - Other specified disorders of binocular movement
H51.9Zaburzenia obuocznej motoryki, nie określone - Disorder of binocular movement, unspecified
H52Zaburzenia refrakcji i akomodacji - Disorders of refraction and accommodation
H52.0Nadwzroczność - Hypermetropia
H52.1Krótkowzroczność - Myopia
H52.2Niezborność - Astigmatism
H52.3Różnowzroczność (anisometropia) i różnica wielkości obrazów na siatkówce (aniseikonia) - Anisometropia and aniseikonia
H52.4Starczowzroczność - Presbyopia
H52.5Zaburzenia akomodacji - Disorders of accommodation
H52.6Inne zaburzenia refrakcji - Other disorders of refraction
H52.7Zaburzenia refrakcji, nie określone - Disorder of refraction, unspecified
H53Upośledzenie widzenia - Visual disturbances
H53.0Niedowidzenie (amblyopia) z nieużywania oka (anopsia) - Amblyopia ex anopsia
H53.1Subiektywne zaburzenia widzenia - Subjective visual disturbances
H53.2Dwojenie (diplopia) - Diplopia
H53.3Inne zaburzenia widzenia obuocznego - Other disorders of binocular vision
H53.4Zmiany w polu widzenia - Visual field defects
H53.5Zaburzenia widzenia barw - Color vision deficiencies
H53.6Ślepota zmierzchowa - Night blindness
H53.8Inne zaburzenia widzenia - Other visual disturbances
H53.9Zaburzenia widzenia, nie określone - Visual disturbance, unspecified
H54Ślepota i upośledzenie wzroku - Blindness and low vision
H54.0Ślepota obuoczna - Blindness, both eyes
H54.1Ślepota jednego oka, upośledzenie widzenia drugiego oka - Blindness, one eye, low vision, other eye
H54.2Upośledzenie wzroku obuoczne - Low vision, both eyes
H54.3Nieokreślona utrata wzroku, obuoczna - Unqualified visual loss, both eyes
H54.4Ślepota jednego oka - Blindness, one eye
H54.5Upośledzenie widzenia jednego oka - Low vision, one eye
H54.6Nieokreślona utrata wzroku jednego oka - Unqualified visual loss, one eye
H54.7Nieokreślona utrata wzroku - Unspecified visual loss
H55Oczopląs i inne nieregularne ruchy gałek ocznych - Nystagmus and other irregular eye movements
H57Inne zaburzenia oka i przydatków oka - Other disorders of eye and adnexa
H57.0Zaburzenia czynności źrenicy - Anomalies of pupillary function
H57.1Ból oczny - Ocular pain
H57.8Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka - Other specified disorders of eye and adnexa
H57.9Zaburzenia oka i przydatków oka, nie określone - Disorder of eye and adnexa, unspecified
H58Inne zaburzenia oka i przydatków oka w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H58.0Zaburzenia czyności źrenicy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H58.1Zaburzenia widzenia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H58.8Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H59Pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka, niesklasyfikowane gdzie indziej -
H59.0Zmiany w ciele szklistym powstałe w następstwie operacji zaćmy -
H59.8Inne pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka -
H59.9Pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka, nie określone -
H60Zapalenie ucha zewnętrznego - Otitis externa
H60.0Ropień ucha zewnętrznego - Abscess of external ear
H60.1Rozlane zapalenie (cellulitis) ucha zewnętrznego - Cellulitis of external ear
H60.2Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego - Malignant otitis externa
H60.3Inne zakaźne zapalenie ucha zewnętrznego - Other infective otitis externa
H60.4Perlak ucha zewnętrznego - Cholesteatoma of external ear
H60.5Ostre, niezakaźne zapalenie ucha zewnętrznego - Acute otitis externa, noninfective
H60.8Inne zapalenie ucha zewnętrznego - Other otitis externa
H60.9Zapalenie ucha zewnętrznego, nie określone - Otitis externa, unspecified
H61Inne choroby ucha zewnętrznego - Other disorders of external ear
H61.0Zapalenie ochrzęstnej ucha zewnętrznego - Perichondritis of external ear
H61.1Zmiany małżowiny usznej, niezapalne - Noninfective disorders of pinna
H61.2Czop woskowinowy - Impacted cerumen
H61.3Zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego nabyte - Acquired stenosis of external ear canal
H61.3Zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego nabyte - Acquired stenosis of external ear canal
H61.8Inne określone zaburzenia ucha zewnętrznego - Other specified disorders of external ear
H61.9Zaburzenia ucha zewnętrznego, nie określone - Disorder of external ear, unspecified
H62Zaburzenia ucha zewnętrznego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H62.0Zapalenie ucha zewnętrznego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej -
H62.1Zapalenie ucha zewnętrznego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej -
H62.2Zapalenie ucha zewnętrznego w grzybicach -
H62.3Zapalenie ucha zewnętrznego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
H62.4Zapalenie ucha zewnętrznego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H62.8Inne zaburzenia ucha zewnętrznego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H65Nieropne zapalenie ucha środkowego - Nonsuppurative otitis media
H65.0Ostre surowicze zapalenie ucha środkowego - Acute serous otitis media
H65.1Inne ostre, nieropne zapalenie ucha środkowego - Other acute nonsuppurative otitis media
H65.2Przewlekłe, surowicze zapalenie ucha środkowego - Chronic serous otitis media
H65.3Przewlekłe, śluzowe zapalenie ucha środkowego - Chronic mucoid otitis media
H65.4Inne przewlekłe, nieropne zapalenie ucha środkowego - Other chronic nonsuppurative otitis media
H65.9Nieropne, nieokreślone zapalenie ucha środkowego - Nonsuppurative otitis media, unspecified
H66Ropne i nieokreślone zapalenie ucha środkowego - Suppurative and unspecified otitis media
H66.0Ostre ropne zapalenie ucha środkowego - Acute suppurative otitis media
H66.1Przewlekłe ropne zapalenie trąbki słuchowej i jamy bębenkowej - Chronic tubotympanic suppurative otitis media
H66.2Przewlekłe ropne zapalenie jamy nadbębenkowej i sutkowej (epitymponalne, attykoantralne) - Chronic atticoantral suppurative otitis media
H66.3Inne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego - Other chronic suppurative otitis media
H66.4Przewlekłe zapalenie ucha środkowego, nie określone - Suppurative otitis media, unspecified
H66.9Zapalenie ucha środkowego, nie określone - Otitis media, unspecified
H67Zapalenie ucha środkowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H67.0Zapalenie ucha środkowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej -
H67.1Zapalenie ucha środkowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej -
H67.8Zapalenie ucha środkowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H68Zapalenie i niedrożność trąbki słuchowej Eustachiusza - Eustachian salpingitis and obstruction
H68.0Zapalenie trąbki słuchowej Eustachiusza - Eustachian salpingitis
H68.1Niedrożność trąbki słuchowej Eustachiusza - Obstruction of Eustachian tube
H69Inne zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza - Other disorders of Eustachian tube
H69.0Ziejąca trąbka słuchowej Eustachiusza - Patulous Eustachian tube
H69.8Inne określone zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza - Other specified disorders of Eustachian tube
H69.9Zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza, nie określone - Eustachian tube disorder, unspecified
H70Zapalenie wyrostka sutkowatego i stany zbliżone - Mastoiditis and related conditions
H70.0Ostre zapalenie wyrostka sutkowatego - Acute mastoiditis
H70.1Przewlekłe zapalenie wyrostka sutkowatego - Chronic mastoiditis
H70.2Zapalenie kości skroniowej - Petrositis
H70.8Inne zapalenie wyrostka sutkowatego i stany zbliżone - Other mastoiditis and related conditions
H70.9Zapalenie wyrostka sutkowatego, nie określone - Mastoiditis, unspecified
H71Perlak wyrostka sutkowatego - Cholesteatoma of middle ear
H72Ubytek błony bębenkowej - Perforation of tympanic membrane
H72.0Centralny ubytek błony bębenkowej - Central perforation of tympanic membrane
H72.1Perforacja (ubytek) błony bębenkowej w części nadbębenkowej (pars flaccida) - Attic perforation of tympanic membrane
H72.2Inne brzeżne ubytki błony bębenkowej - Other marginal perforations of tympanic membrane
H72.8Inne perforacje (ubytki) błony bębenkowej - Other perforations of tympanic membrane
H72.9Przebicie błony bębenkowej, nie określone - Perforation of tympanic membrane, unspecified
H73Inne choroby błony bębenkowej - Other disorders of tympanic membrane
H73.0Ostre zapalenie błony bębenkowej - Acute myringitis
H73.1Przewlekłe zapalenie błony bębenkowej - Chronic myringitis
H73.8Inne określone zaburzenia błony bębenkowej - Other specified disorders of tympanic membrane
H73.9Zaburzenia błony bębenkowej, nie określone - Disorder of tympanic membrane, unspecified
H74Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego - Other disorders of middle ear and mastoid
H74.0Stwardnienie jamy bębenkowej (tympanoskleroza) - Tympanosclerosis
H74.1Procesy zrostowe ucha środkowego - Adhesive middle ear disease
H74.2Przerwanie ciągłości i przemieszczenie kosteczek słuchowych - Discontinuity and dislocation of ear ossicles
H74.3Inne nabyte zniekształcenie kosteczek słuchowych - Other acquired abnormalities of ear ossicles
H74.4Polip ucha środkowego - Polyp of middle ear
H74.8Inne określone zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego - Other specified disorders of middle ear and mastoid
H74.9Zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego, nie określone - Disorder of middle ear and mastoid, unspecified
H75Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H75.0Zapalenie wyrostka sutkowatego w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
H75.8Inne określone zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H80Otoskleroza - Otosclerosis
H80.0Otoskleroza obejmująca okienko owalne, niezarostowa - Otosclerosis involving oval window, nonobliterative
H80.1Otoskleroza obejmująca okienko owalne, zarostowa - Otosclerosis involving oval window, obliterative
H80.2Otoskleroza ślimakowa - Cochlear otosclerosis
H80.8Inna otoskleroza - Other otosclerosis
H80.9Otoskleroza, nie określona - Otosclerosis, unspecified
H81Zaburzenia układu przedsionkowego - Disorders of vestibular function
H81.0Choroba Meniere'a - Meniere's disease
H81.1Łagodne, napadowe zawroty głowy - Benign paroxysmal vertigo
H81.2Zapalenie neuronu przedsionkowego - Vestibular neuronitis
H81.3Inne zawroty głowy pochodzenia obwodowego - Other peripheral vertigo
H81.4Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego - Vertigo of central origin
H81.8Inne zaburzenia układu przedsionkowego - Other disorders of vestibular function
H81.9Zaburzenia układu przedsionkowego, nie określone - Disorder of vestibular function, unspecified
H82Zespoły zawrotów głowy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H83Inne choroby ucha wewnętrznego - Other diseases of inner ear
H83.0Zapalenie błędnika - Labyrinthitis
H83.1Przetoka błędnika - Labyrinthine fistula
H83.2Zaburzenia czynności błędnika - Labyrinthine dysfunction
H83.3Zmiana w uchu wewnętrznym wywołana przez hałas - Noise effects on inner ear
H83.8Inne określone choroby ucha wewnętrznego - Other specified diseases of inner ear
H83.9Choroby ucha wewnętrznego, nie określone - Disease of inner ear, unspecified
H90Głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa (odbiorcza) - Conductive and sensorineural hearing loss
H90.1Głuchota przewodzeniowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej - Conductive hearing loss, unilateral with unrestricted hearing on the contralateral side
H90.2Głuchota przewodzeniowa, nie określona - Conductive hearing loss, unspecified
H90.3Głuchota czuciowo-nerwowa obustronna - Sensorineural hearing loss, bilateral
H90.4Głuchota czuciowo-nerwowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej - Sensorineural hearing loss, unilateral with unrestricted hearing on the contralateral side
H90.5Głuchota czuciowo-nerwowa nie określona - Sensorineural hearing loss, unspecified
H90.6Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa obustronna - Mixed conductive and sensorineural hearing loss, bilateral
H90.7Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej - Mixed conductive and sensorineural hearing loss, unilateral with unrestricted hearing on the contralateral side
H90.8Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa, nie określona - Mixed conductive and sensorineural hearing loss, unspecified
H91Inna głuchota - Other hearing loss
H91.0Głuchota ototoksyczna - Ototoxic hearing loss
H91.1Głuchota starcza - Presbycusis
H91.2Nagła głuchota idiopatyczna - Sudden idiopathic hearing loss
H91.3Głuchoniemota niesklasyfikowana gdzie indziej - Deaf mutism, not elsewhere classified
H91.8Inne określone postacie głuchoty - Other specified hearing loss
H91.9Ubytek słuchu, nie określony - Hearing loss, unspecified
H92Bóle ucha i wyciek z ucha - Otalgia and effusion of ear
H92.0Ból ucha - Otalgia
H92.1Ropotok uszny - Otorrhea
H92.2Krwawienia z ucha - Otorrhagia
H93Inne zaburzenia ucha niesklasyfikowane gdzie indziej - Other disorders of ear, not elsewhere classified
H93.0Zaburzenia degeneracyjne i naczyniowe ucha - Degenerative and vascular disorders of ear
H93.1Dzwonienie (szum) w uszach - Tinnitus
H93.2Inne zaburzenia percepcji słuchowej - Other abnormal auditory perceptions
H93.3Schorzenia nerwu przedsionkowo-ślimakowego - Disorders of acoustic nerve
H93.8Inne określone zaburzenia ucha - Other specified disorders of ear
H93.9Zaburzenia ucha, nie określone - Disorder of ear, unspecified
H94Inne zaburzenia ucha w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H94.0Zapalenie nerwu przedsionkowo-ślimakowego w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
H94.8Inne określone zaburzenia ucha w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
H95Pooperacyjne zaburzenia ucha i wyrostka sutkowatego niesklasyfikowane gdzie indziej -

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
produkty dla sportowc贸w - KOLAGEN_cito curling - KOLAGEN_cito wzmocnienie w艂os贸w - KOLAGEN_cito koszyk贸wka uliczna - KOLAGEN_cito produkty na cellulit - KOLAGEN_cito j臋drne usta - KOLAGEN_cito jazda na snowboardzie - KOLAGEN_cito produkty dla pi艂karzy - KOLAGEN_cito pastylki amolowe sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe zio艂owe produkty sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe przezi臋bienie leki sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe nowo艣ci z zielarni - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe zio艂owe cukierki - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe zielarka sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z zio艂ami - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe zio艂owe specja艂y - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporno艣膰 - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe na odporno艣膰 - aronia - Cukierki_Aroniowe zio艂owe specja艂y - aronia - Cukierki_Aroniowe nowo艣ci - aronia - Cukierki_Aroniowe zio艂a - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe zio艂owe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na odporno艣膰 - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe 偶e艅sze艅 imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zio艂a - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zio艂owe wspomaganie - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zio艂owe wspomaganie - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla ca艂ej rodziny - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zio艂a w cukierkach - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sednior贸w - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki zio艂owe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sednior贸w - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zio艂owe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowo艣ci - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowo艣ci z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporno艣膰 - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez zio艂a w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowo艣ci - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowo艣ci z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki zio艂owe - cukierki g艂ogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z zio艂ami - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe produkty z g艂ogu - Cukierki_Glogowe zio艂owe cukierki - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe nowo艣ci - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe zio艂owe cukierki - cukierki g艂ogowe - Cukierki_Glogowe zio艂owe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe nowo艣ci z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe zio艂owe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe zio艂owe specja艂y - melisa - Cukierki_Melisowe zio艂owe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe zio艂owe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe zio艂owe specja艂y - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowo艣ci z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowo艣ci z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe w艂a艣ciwo艣ci waleriany - Cukierki_Walerianowe zio艂a w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporno艣膰 - waleriana - Cukierki_Walerianowe 艂ucznictwo - Dezodorant_SuperDeo paralotniarstwo - Dezodorant_SuperDeo toczenie si臋 w plastikowej kuli - Dezodorant_SuperDeo skoki na bungee - Dezodorant_SuperDeo baseball - Dezodorant_SuperDeo biegi na prze艂aj - Dezodorant_SuperDeo 艂ucznictwo - Dezodorant_SuperDeo skoki narciarskie - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022