anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'H' (pasujących wzorców 438):
H00Jęczmień i gradówka
H00.0Jęczmień i inne głębokie zapalenie powiek
H00.1Gradówka
H01Inne zapalenia powiek
H01.0Zapalenia brzegów powiek
H01.1Choroby skóry powiek pochodzenia niezakaźnego
H01.8Inne, określone zapalenie powiek
H01.9Zapalenie powiek, nie określone
H02Inne zaburzenia powiek
H02.0Podwinięcie powieki i nieprawidłowy wzrost rzęs
H02.1Odwinięcie powieki
H02.2Niedomykalność szpary powiekowej
H02.3Zwiotczenie skóry powiek
H02.4Opadnięcie powieki
H02.5Inne zaburzenia wywierające wpływ na czynność powiek
H02.6Kępki żółte powiek
H02.7Inne zmiany zwyrodnieniowe powiek i tkanek otaczających gałkę oczną
H02.8Inne określone zaburzenia powiek
H02.9Zaburzenia powiek, nie określone
H03Zaburzenia powiek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H03.0Inwazja pasożytów do powiek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H03.1Zajęcie powiek w chorobach zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
H03.8Zajęcie powiek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H04Zaburzenia narządu łzowego
H04.0Zapalenie gruczołu łzowego
H04.1Inne zaburzenia gruczołu łzowego
H04.2Łzawienie spowodowane zaburzeniami w odpływie łez
H04.3Zapalenie dróg łzowych ostre i nie określone
H04.4Zapalenie dróg łzowych przewlekłe
H04.5Zwężenie i niewydolność dróg łzowych
H04.6Inne zmiany w drogach łzowych
H04.8Inne zaburzenia narządu łzowego
H04.9Zaburzenia narządu łzowego, nie określone
H05Zaburzenia oczodołu
H05.0Zapalenie ostre oczodołu
H05.1Przewlekłe zapalne choroby oczodołu
H05.2Stany z wytrzeszczem
H05.3Zniekształcenie oczodołu
H05.4Zapadnięcie gałki ocznej
H05.5Ciało obce (stare) w następstwie rany drążącej oczodołu
H05.8Inne zaburzenia oczodołu
H05.9Zaburzenia oczodołu, nie określone
H06Zaburzenia narządu łzowego i oczodołu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H06.0Zaburzenia narządu łzowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H06.1Inwazja pasożytów do oczodołu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H06.2Wytrzeszcz w zaburzeniach czynności tarczycy (E05.-+)
H06.3Inne zaburzenia oczodołu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H10Zapalenie spojówek
H10.0Śluzowo-ropne zapalenie spojówek
H10.1Ostre atopowe zapalenie spojówek
H10.2Inne zapalenie spojówek
H10.3Ostre zapalenie spojówek, nie określone
H10.4Przewlekłe zapalenie spojówek
H10.5Zapalenie brzegów powiek i spojówek
H10.8Inne zapalenia spojówek
H10.9Zapalenie spojówek, nie określone
H11Inne zaburzenia spojówek
H11.0Skrzydlik
H11.1Zwyrodnienia spojówek i złogi
H11.2Blizny spojówkowe
H11.3Wylew spojówkowy
H11.4Inne zaburzenia naczyniowe spojówek i torbiele
H11.8Inne określone zaburzenia spojówek
H11.9Zaburzenie spojówek, nie określone
H13Zaburzenia spojówek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H13.0Inwazja nicieni do spojówek (B74.-+)
H13.1Zapalenie spojówek w zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H13.2Zapalenie spojówek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H13.3Pemfigoid oczny (L12.-+)
H13.8Inne zaburzenia spojówek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H15Zaburzenia twardówki
H15.0Zapalenie twardówki
H15.1Zapalenie blaszki nadtwardówkowej
H15.8Inne zaburzenia twardówki
H15.9Choroby twardówki, nie określone
H16Zapalenia rogówki
H16.0Wrzód rogówki
H16.1Inne powierzchowne zapalenia rogówki bez zapalenia spojówek
H16.2Zapalenie rogówki i spojówki (keratoconjunctivitis)
H16.3Zapalenie rogówki miąższowe i głębokie
H16.4Nowotworzenie naczyń w rogówce
H16.8Inne zapalenie rogówki
H16.9Zapalenie rogówki, nie określone
H17Blizny rogówki i zmętnienia
H17.0Zrost przedni tęczówki z rogówką (leucoma adhaerens)
H17.1Inne centralne przymglenia rogówki
H17.8Inne blizny i przymglenia rogówki
H17.9Blizna rogówki i przymglenie, nie określone
H18Inne zaburzenia rogówki
H18.0Zmiany barwnikowe i złogi rogówki
H18.1Zwyrodnienie pęcherzowe rogówki
H18.2Inne postacie obrzęku rogówki
H18.3Zmiany w błonach rogówki
H18.4Zwyrodnienie rogówki
H18.5Dziedziczne zwyrodnienia rogówki
H18.6Stożek rogówki
H18.7Inne zniekształcenia rogówki
H18.8Inne określone zaburzenia rogówki
H18.9Zaburzenia rogówki, nie określone
H19Choroby twardówki i rogówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H19.0Zapalenie twardówki i blaszki nadtwardówkowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H19.1Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek wywołane wirusem opryszczki (B00.5+)
H19.2Zapalenie rogówki i zapalenie rogówki i spojówek w innych zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H19.3Zapalenie rogówki i zapalenie rogówki i spojówek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H19.8Inne choroby twardówki i rogówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H20Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego
H20.0Zapalenie ostre i podostre tęczówki i ciała rzęskowego
H20.1Przewlekłe zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego
H20.2Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego spowodowane antygenem soczewkowym (uveitis phacoanaphilactica)
H20.8Inne postacie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego
H20.9Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, nie określone
H21Inne zaburzenia tęczówki i ciała rzęskowego
H21.0Wylew krwi do komory przedniej oka
H21.1Inne zaburzenia naczyniowe tęczówki i ciała rzęskowego
H21.2Zwyrodnienia tęczówki i ciała rzęskowego
H21.3Torbiele tęczówki, ciała rzęskowego i przedniej komory oka
H21.4Błony źreniczne
H21.5Inne zrosty i rozerwania tęczówki i ciała rzęskowego
H21.8Inne określone schorzenia tęczówki i ciała rzęskowego
H21.9Choroby tęczówki i ciała rzęskowego, nie określone
H22Zaburzenia tęczówki i ciała rzęskowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H22.0Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H22.1Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H22.8Inne schorzenia tęczówki i ciała rzęskowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H25Zaćma starcza
H25.0Zaćma starcza początkowa
H25.1Zaćma starcza jądrowa
H25.2Zaćma starcza, typ Morgagniana
H25.8Inne postacie zaćmy starczej
H25.9Zaćma starcza, nie określona
H26Inne postacie zaćmy
H26.0Zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarcza
H26.1Zaćma urazowa
H26.2Zaćma wikłająca
H26.3Zaćma polekowa
H26.4Stany po zaćmie
H26.8Inne określone postacie zaćmy
H26.9Zaćma, nie określona
H27Inne zaburzenia soczewkowe
H27.0Bezsoczewkowość
H27.1Przemieszczenie soczewki
H27.8Inne określone zaburzenia soczewki
H27.9Zaburzenia soczewki, nie określone
H28Zaćma i inne zaburzenia soczewki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H28.0Zaćma cukrzycowa (E10-E14+ z wspólną czwartą częścią .3)
H28.1Zaćma w innych endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniach
H28.2Zaćma w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H28.8Inne zaburzenia soczewki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H30Zapalenie naczyniówki i siatkówki
H30.0Zapalenie ogniskowe naczyniówki i siatkówki
H30.1Zapalenie rozsiane naczyniówki i siatkówki
H30.2Zapalenie tylnej części ciała rzęskowego
H30.8Inne stany zapalne naczyniówki i siatkówki
H30.9Zapalenie naczyniówki i siatkówki, nie określone
H31Inne zaburzenia naczyniówki
H31.0Blizny naczyniówki i siatkówki
H31.1Zwyrodnienie błony naczyniowej
H31.2Dziedziczne zwyrodnienia błony naczyniowej
H31.3Wylew krwi i pęknięcie naczyniówki
H31.4Odwarstwienie naczyniówki
H31.8Inne określone zaburzenia błony naczyniowej
H31.9Zaburzenia błony naczyniowej, nie określone
H32Zaburzenia naczyniówki i siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H32.0Zapalenie naczyniówki i siatkówki w zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H32.8Inne zaburzenia naczyniówki i siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H33Odwarstwienie i przedarcie siatkówki
H33.0Odwarstwienie siatkówki z przedarciem
H33.1Rozwarstwienie siatkówki i torbiele siatkówki
H33.2Odwarstwienie siatkówki surowicze
H33.3Przedarcie siatkówki bez odwarstwienia
H33.4Trakcyjne odwarstwienie siatkówki
H33.5Inne postacie odwarstwienia siatkówki
H34Zamknięcie naczyń siatkówki
H34.0Przejściowe zamknięcie tętnicy siatkówki
H34.1Zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki
H34.2Inne przyczyny zamknięcia naczyń tętniczych siatkówki
H34.8Inne postacie zamknięcia naczyń siatkówki
H34.9Zamknięcie naczyń siatkówki, nie określone
H35Inne zaburzenia siatkówki
H35.0Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki
H35.1Retinopatia wcześniaków
H35.2Inne zmiany rozrostowe siatkówki
H35.3Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnego
H35.4Zwyrodnienie siatkówki obwodowe
H35.5Zwyrodnienie siatkówki dziedziczne
H35.6Krwotoki siatkówkowe
H35.7Oddzielenie warstw siatkówki
H35.8Inne określone zaburzenia siatkówki
H35.9Zaburzenie siatkówki, nie określone
H36Zaburzenia siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H36.0Retinopatia cukrzycowa (E10-E14+ z wspólną czwartą częścią. 3)
H36.8Inne zaburzenia siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H40Jaskra
H40.0Podejrzenie jaskry
H40.1Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania
H40.2Jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesączania
H40.3Jaskra wtórna w urazach oka
H40.4Jaskra wtórna w stanach zapalnych oka
H40.5Jaskra wtórna w innych chorobach oka
H40.6Jaskra wtórna polekowa
H40.8Inne postacie jaskry
H40.9Jaskra, nie określona
H42Jaskra w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H42.0Jaskra w endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniach
H42.8Jaskra w innych chorobach sklasyfikowanch gdzie indziej
H43Zaburzenia ciała szklistego
H43.0Obkurczenie ciała szklistego
H43.1Krwotok do ciała szklistego
H43.2Krystaliczne złogi w ciele szklistym
H43.3Inne przyczyny zmętnienia ciała szklistego
H43.8Inne zaburzenia ciała szklistego
H43.9Zaburzenia ciała szklistego, nie określone
H44Zaburzenia gałki ocznej
H44.0Zapalenie ropne wnętrza gałki ocznej (endophthalmitis)
H44.1Inne zapalenia wnętrza gałki ocznej
H44.2Krótkowzroczność zwyrodnieniowa, postępująca
H44.3Inne zmiany zwyrodnieniowe gałki ocznej
H44.4Obniżone napięcie gałki ocznej (hypotonia)
H44.5Stany zwyrodnieniowe gałki ocznej
H44.6Ciało obce (stare) wewnątrz gałki ocznej, magnetyczne
H44.7Ciało obce (stare) wewnątrz gałki ocznej, niemagnetyczne
H44.8Inne zaburzenia gałki ocznej
H44.9Zaburzenia gałki ocznej, nie określone
H45Zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H45.0Krwotok do ciała szklistego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H45.1Zapalenie wnętrza gałki ocznej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H45.8Inne zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H46Zapalenie nerwu wzrokowego
H47Inne zaburzenia nerwu wzrokowego (n.II) i drogi wzrokowej
H47.0Zaburzenia nerwu wzrokowego, nigdzie niesklasyfikowane
H47.1Obrzęk zastoinowy tarczy nerwu wzrokowego, nie określony
H47.2Zanik nerwu wzrokowego
H47.3Inne zaburzenia tarczy nerwu wzrokowego
H47.4Zaburzenia skrzyżowania nerwów wzrokowych
H47.5Zaburzenia innych odcinków drogi wzrokowej
H47.6Zaburzenia kory wzrokowej
H47.7Zaburzenia drogi wzrokowej, nie określone
H48Zaburzenia nerwu wzrokowego (n.II) i drogi wzrokowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H48.0Zanik nerwu wzrokowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H48.1Zapalenie nerwu wzrokowego pozagałkowe w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H48.8Inne zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H49Zez porażenny
H49.0Porażenie nerwu okoruchowego (nerw III czaszkowy)
H49.1Porażenie nerwu bloczkowego (nerw IV czaszkowy)
H49.2Porażenie nerwu odwodzącego ( nerw VI czaszkowy)
H49.3Porażenie mięśni zewnątrzgałkowych całkowite
H49.4Porażenie postępujące mięśni zewnątrzgałkowych
H49.8Inne zezy porażenne
H49.9Zez porażenny, nie określony
H50Inne postacie zeza
H50.0Zez jawny, towarzyszący, zbieżny
H50.1Zez jawny, towarzyszący, rozbieżny
H50.2Zez pionowy
H50.3Zez okresowy
H50.4Inne i nieokreślone zezy jawne
H50.5Zez ukryty (heterophoria)
H50.6Zez mechaniczny
H50.8Inne określone postacie zeza
H50.9Zez, nie określony
H51Inne zaburzenia obuocznej motoryki
H51.0Porażenie skojarzonego spojrzenia
H51.1Niedomoga i skurcz konwergencji
H51.2Porażenie mięśni gałkowych międzyjądrowe
H51.8Inne określone zaburzenia obuocznej motoryki
H51.9Zaburzenia obuocznej motoryki, nie określone
H52Zaburzenia refrakcji i akomodacji
H52.0Nadwzroczność
H52.1Krótkowzroczność
H52.2Niezborność
H52.3Różnowzroczność (anisometropia) i różnica wielkości obrazów na siatkówce (aniseikonia)
H52.4Starczowzroczność
H52.5Zaburzenia akomodacji
H52.6Inne zaburzenia refrakcji
H52.7Zaburzenia refrakcji, nie określone
H53Upośledzenie widzenia
H53.0Niedowidzenie (amblyopia) z nieużywania oka (anopsia)
H53.1Subiektywne zaburzenia widzenia
H53.2Dwojenie (diplopia)
H53.3Inne zaburzenia widzenia obuocznego
H53.4Zmiany w polu widzenia
H53.5Zaburzenia widzenia barw
H53.6Ślepota zmierzchowa
H53.8Inne zaburzenia widzenia
H53.9Zaburzenia widzenia, nie określone
H54Ślepota i upośledzenie wzroku
H54.0Ślepota obuoczna
H54.1Ślepota jednego oka, upośledzenie widzenia drugiego oka
H54.2Upośledzenie wzroku obuoczne
H54.3Nieokreślona utrata wzroku, obuoczna
H54.4Ślepota jednego oka
H54.5Upośledzenie widzenia jednego oka
H54.6Nieokreślona utrata wzroku jednego oka
H54.7Nieokreślona utrata wzroku
H55Oczopląs i inne nieregularne ruchy gałek ocznych
H57Inne zaburzenia oka i przydatków oka
H57.0Zaburzenia czynności źrenicy
H57.1Ból oczny
H57.8Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka
H57.9Zaburzenia oka i przydatków oka, nie określone
H58Inne zaburzenia oka i przydatków oka w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H58.0Zaburzenia czyności źrenicy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H58.1Zaburzenia widzenia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H58.8Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H59Pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka, niesklasyfikowane gdzie indziej
H59.0Zmiany w ciele szklistym powstałe w następstwie operacji zaćmy
H59.8Inne pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka
H59.9Pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka, nie określone
H60Zapalenie ucha zewnętrznego
H60.0Ropień ucha zewnętrznego
H60.1Rozlane zapalenie (cellulitis) ucha zewnętrznego
H60.2Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego
H60.3Inne zakaźne zapalenie ucha zewnętrznego
H60.4Perlak ucha zewnętrznego
H60.5Ostre, niezakaźne zapalenie ucha zewnętrznego
H60.8Inne zapalenie ucha zewnętrznego
H60.9Zapalenie ucha zewnętrznego, nie określone
H61Inne choroby ucha zewnętrznego
H61.0Zapalenie ochrzęstnej ucha zewnętrznego
H61.1Zmiany małżowiny usznej, niezapalne
H61.2Czop woskowinowy
H61.3Zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego nabyte
H61.3Zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego nabyte
H61.8Inne określone zaburzenia ucha zewnętrznego
H61.9Zaburzenia ucha zewnętrznego, nie określone
H62Zaburzenia ucha zewnętrznego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H62.0Zapalenie ucha zewnętrznego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
H62.1Zapalenie ucha zewnętrznego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
H62.2Zapalenie ucha zewnętrznego w grzybicach
H62.3Zapalenie ucha zewnętrznego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
H62.4Zapalenie ucha zewnętrznego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H62.8Inne zaburzenia ucha zewnętrznego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H65Nieropne zapalenie ucha środkowego
H65.0Ostre surowicze zapalenie ucha środkowego
H65.1Inne ostre, nieropne zapalenie ucha środkowego
H65.2Przewlekłe, surowicze zapalenie ucha środkowego
H65.3Przewlekłe, śluzowe zapalenie ucha środkowego
H65.4Inne przewlekłe, nieropne zapalenie ucha środkowego
H65.9Nieropne, nieokreślone zapalenie ucha środkowego
H66Ropne i nieokreślone zapalenie ucha środkowego
H66.0Ostre ropne zapalenie ucha środkowego
H66.1Przewlekłe ropne zapalenie trąbki słuchowej i jamy bębenkowej
H66.2Przewlekłe ropne zapalenie jamy nadbębenkowej i sutkowej (epitymponalne, attykoantralne)
H66.3Inne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego
H66.4Przewlekłe zapalenie ucha środkowego, nie określone
H66.9Zapalenie ucha środkowego, nie określone
H67Zapalenie ucha środkowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H67.0Zapalenie ucha środkowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
H67.1Zapalenie ucha środkowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
H67.8Zapalenie ucha środkowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H68Zapalenie i niedrożność trąbki słuchowej Eustachiusza
H68.0Zapalenie trąbki słuchowej Eustachiusza
H68.1Niedrożność trąbki słuchowej Eustachiusza
H69Inne zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza
H69.0Ziejąca trąbka słuchowej Eustachiusza
H69.8Inne określone zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza
H69.9Zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza, nie określone
H70Zapalenie wyrostka sutkowatego i stany zbliżone
H70.0Ostre zapalenie wyrostka sutkowatego
H70.1Przewlekłe zapalenie wyrostka sutkowatego
H70.2Zapalenie kości skroniowej
H70.8Inne zapalenie wyrostka sutkowatego i stany zbliżone
H70.9Zapalenie wyrostka sutkowatego, nie określone
H71Perlak wyrostka sutkowatego
H72Ubytek błony bębenkowej
H72.0Centralny ubytek błony bębenkowej
H72.1Perforacja (ubytek) błony bębenkowej w części nadbębenkowej (pars flaccida)
H72.2Inne brzeżne ubytki błony bębenkowej
H72.8Inne perforacje (ubytki) błony bębenkowej
H72.9Przebicie błony bębenkowej, nie określone
H73Inne choroby błony bębenkowej
H73.0Ostre zapalenie błony bębenkowej
H73.1Przewlekłe zapalenie błony bębenkowej
H73.8Inne określone zaburzenia błony bębenkowej
H73.9Zaburzenia błony bębenkowej, nie określone
H74Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego
H74.0Stwardnienie jamy bębenkowej (tympanoskleroza)
H74.1Procesy zrostowe ucha środkowego
H74.2Przerwanie ciągłości i przemieszczenie kosteczek słuchowych
H74.3Inne nabyte zniekształcenie kosteczek słuchowych
H74.4Polip ucha środkowego
H74.8Inne określone zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego
H74.9Zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego, nie określone
H75Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H75.0Zapalenie wyrostka sutkowatego w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
H75.8Inne określone zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H80Otoskleroza
H80.0Otoskleroza obejmująca okienko owalne, niezarostowa
H80.1Otoskleroza obejmująca okienko owalne, zarostowa
H80.2Otoskleroza ślimakowa
H80.8Inna otoskleroza
H80.9Otoskleroza, nie określona
H81Zaburzenia układu przedsionkowego
H81.0Choroba Meniere'a
H81.1Łagodne, napadowe zawroty głowy
H81.2Zapalenie neuronu przedsionkowego
H81.3Inne zawroty głowy pochodzenia obwodowego
H81.4Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego
H81.8Inne zaburzenia układu przedsionkowego
H81.9Zaburzenia układu przedsionkowego, nie określone
H82Zespoły zawrotów głowy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H83Inne choroby ucha wewnętrznego
H83.0Zapalenie błędnika
H83.1Przetoka błędnika
H83.2Zaburzenia czynności błędnika
H83.3Zmiana w uchu wewnętrznym wywołana przez hałas
H83.8Inne określone choroby ucha wewnętrznego
H83.9Choroby ucha wewnętrznego, nie określone
H90Głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa (odbiorcza)
H90.1Głuchota przewodzeniowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej
H90.2Głuchota przewodzeniowa, nie określona
H90.3Głuchota czuciowo-nerwowa obustronna
H90.4Głuchota czuciowo-nerwowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej
H90.5Głuchota czuciowo-nerwowa nie określona
H90.6Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa obustronna
H90.7Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej
H90.8Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa, nie określona
H91Inna głuchota
H91.0Głuchota ototoksyczna
H91.1Głuchota starcza
H91.2Nagła głuchota idiopatyczna
H91.3Głuchoniemota niesklasyfikowana gdzie indziej
H91.8Inne określone postacie głuchoty
H91.9Ubytek słuchu, nie określony
H92Bóle ucha i wyciek z ucha
H92.0Ból ucha
H92.1Ropotok uszny
H92.2Krwawienia z ucha
H93Inne zaburzenia ucha niesklasyfikowane gdzie indziej
H93.0Zaburzenia degeneracyjne i naczyniowe ucha
H93.1Dzwonienie (szum) w uszach
H93.2Inne zaburzenia percepcji słuchowej
H93.3Schorzenia nerwu przedsionkowo-ślimakowego
H93.8Inne określone zaburzenia ucha
H93.9Zaburzenia ucha, nie określone
H94Inne zaburzenia ucha w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H94.0Zapalenie nerwu przedsionkowo-ślimakowego w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
H94.8Inne określone zaburzenia ucha w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H95Pooperacyjne zaburzenia ucha i wyrostka sutkowatego niesklasyfikowane gdzie indziej

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
zielarnie internetowe - KOLAGEN_cito podnoszenia ciężarów - KOLAGEN_cito kolagen na włosy - KOLAGEN_cito golf - KOLAGEN_cito produkty dla sportowców - KOLAGEN_cito menopauza - KOLAGEN_cito apteki internetowe - KOLAGEN_cito łyżwiarstwo - KOLAGEN_cito ładny głos szałwia - Cukierki_Szalwiowe na urlopie szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla całej rodziny - szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe dżudo - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo - Dezodorant_SuperDeo kajakarstwo - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo figurowe - Dezodorant_SuperDeo piłka nożna - Dezodorant_SuperDeo bieganie - Dezodorant_SuperDeo biegi na przełaj - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla każdego - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2020