anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'I' (pasujących wzorców 454):
I00Choroba reumatyczna bez wzmianki o zajęciu serca
I01Choroba reumatyczna z zajęciem serca
I01.0Ostre reumatyczne zapalenie osierdzia
I01.1Ostre reumatyczne zapalenie wsierdzia
I01.2Ostre reumatyczne zapalenie mięśnia serca
I01.8Inne ostre choroby reumatyczne serca
I01.9Ostra choroba reumatyczna serca nie określona
I02Pląsawica reumatyczna
I02.0Pląsawica reumatyczna z zajęciem serca
I02.9Pląsawica reumatyczna bez zajęcia serca
I05Choroby reumatyczne zastawki dwudzielnej
I05.0Zwężenie lewego ujścia żylnego
I05.1Reumatyczna niedomykalność zastawki dwudzielnej
I05.2Zwężenie lewego ujścia żylnego z niedomykalnością
I05.8Inne wady zastawki dwudzielnej
I05.9Wada zastawki dwudzielnej, nie określona
I06Choroby reumatyczne zastawki tętnicy głównej
I06.0Reumatyczne zwężenie tętnicy głównej
I06.1Reumatyczna niedomykalność zastawki tętnicy głównej
I06.2Reumatyczne zwężenie lewego ujścia tętniczego z niedomykalnością zastawek
I06.8Inne wady reumatyczne zastawki tętnicy głównej
I06.9Wada reumatyczna zastawki tętnicy głównej, nie określona
I07Choroby reumatyczne zastawki trójdzielnej
I07.0Zwężenie zastawki trójdzielnej
I07.1Niedomykalność zastawki trójdzielnej
I07.2Zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością
I07.8Inne wady zastawki trójdzielnej
I07.9Wada zastawki trójdzielnej, nie określona
I08Wady wielu zastawek [skojarzone]
I08.0Wady zastawek dwudzielnej i tętnicy głównej
I08.1Wady zastawek dwudzielnej i trójdzielnej
I08.2Wady zastawek tętnicy głównej i trójdzielnej
I08.3Skojarzone wady zastawek dwudzielnej, trójdzielnej i tętnicy głównej
I08.8Inne wady skojarzone wielu zastawek
I08.9Wady wielu zastawek, nie określona
I09Inne choroby reumatyczne serca
I09.0Reumatyczne zapalenie mięśnia serca
I09.1Reumatyczne choroby wsierdzia, zastawki, nie określone
I09.2Przewlekłe reumatyczne zapalenie osierdzia
I09.8Inne określone reumatyczne choroby serca
I09.9Choroba reumatyczna serca, nie określona
I10Samoistne (pierwotne) nadciśnienie
I11Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca
I11.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością serca
I11.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności serca
I12Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek
I12.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerek
I12.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerek
I13Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek
I13.0Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca
I13.1Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerek
I13.2Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, tak z (zastoinową) niewydolnością serca jak i niewydolnością nerek
I13.9Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nie określona
I15Nadciśnienie wtórne
I15.0Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe
I15.1Nadciśnienie wtórne do innej patologii nerek
I15.2Nadciśnienie wtórne do zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego
I15.8Inne wtórne nadciśnienie
I15.9Nadciśnienie wtórne, nie określone
I20Dusznica bolesna
I20.0Dusznica niestabilna
I20.1Dusznica bolesna z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowych
I20.8Inne postacie dusznicy bolesnej
I20.9Dusznica bolesna, nie określona
I21Ostry zawał serca
I21.0Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej
I21.1Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej
I21.2Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji
I21.3Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu
I21.4Ostry zawał serca podwsierdziowy
I21.9Ostry zawał serca, nie określony
I22Ponowny zawał serca ("dorzut")
I22.0Ponowny zawał serca ściany przedniej
I22.1Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej
I22.8Ponowny ostry zawał serca innych miejsc
I22.9Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowienu
I23Niektóre powikłania występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.0Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.1Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.2Ubytek przegrody międzykomorowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.3Pęknięcie ściany serca bez krwiaka osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.4Pęknięcie strun ścięgnistych jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.5Pęknięcie mięśnia brodawkowatego jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.6Skrzeplina przedsionka, uszka przedsionka i komory jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.9Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału serca
I24Inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca
I24.0Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca
I24.1Zespół Dresslera
I24.8Inne postacie ostrej choroby niedokrwiennej serca
I24.9Ostra choroba niedokrwienna serca, nie określona
I25Przewlekła choroba niedokrwienna serca
I25.0Choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycy
I25.1Choroba serca w przebiegu miażdżycy
I25.2Stary (przebyty) zawał serca
I25.3Tętniak serca
I25.4Tętniak naczyń wieńcowych
I25.5Kardiomiopatia niedokrwienna
I25.6"Ciche" (nieme) niedokrwienie serca
I25.8Inne postacie przewlekłej choroby niedokrwiennej serca
I25.9Przewlekła choroba niedokrwienna serca, nie określona
I26Zator płucny
I26.0Zator płucny ze wzmianką o ostrym sercu płucnym
I26.9Zator płucny bez wzmianki o ostrym sercu płucnym
I27Inne zespoły sercowo-płucne
I27.0Pierwotne nadciśnienie płucne
I27.1Choroba serca w przebiegu kifoskoliozy
I27.2
I27.8Inne określone zespoły sercowo-płucne
I27.9Zespół sercowo-płucny, nie określony
I28Inne choroby naczyń płucnych
I28.0Przetoka tętniczo-żylna naczyń płucnych
I28.1Tętniak tętnicy płucnej
I28.8Inne określone choroby naczyń płucnych
I28.9Choroba naczyń płucnych, nie określona
I30Ostre zapalenie osierdzia
I30.0Ostre nieokreślone samoistne zapalenie osierdzia
I30.1Zapalenie osierdzia zakaźne
I30.8Inne postacie ostrego zapalenia osierdzia
I30.9Ostre zapalenie osierdzia, nie określone
I31Inne choroby osierdzia
I31.0Przewlekłe zarostowe zapalenie osierdzia
I31.1Przewlekłe zaciskające zapalenie osierdzia
I31.2Krwiak osierdzia niesklasyfikowany gdzie indziej
I31.3Płyn w worku osierdziowym (niezapalny)
I31.8Inne określone choroby osierdzia
I31.9Choroba osierdzia, nie określona
I32Zapalenie osierdzia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I32.0Zapalenie osierdzia w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
I32.1Zapalenie osierdzia w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I32.8Zapalenie osierdzia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I33Ostre i podostre zapalenie wsierdzia
I33.0Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdzia
I33.9Ostre zapalenie wsierdzia, nie określone
I34Niereumatyczne zaburzenia czynności zastawki dwudzielnej
I34.0Niedomykalność zastawki dwudzielnej
I34.1Wypadanie płatka(-ów) zastawki dwudzielnej
I34.2Niereumatyczne zwężenie zastawki dwudzielnej
I34.8Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej
I34.9Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej, nie określone
I35Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej
I35.0Zwężenie zastawki tętnicy głównej
I35.1Niedomykalność zastawki tętnicy głównej
I35.2Zwężenie zastawki tętnicy głównej z niedomykalnością
I35.8Inne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej
I35.9Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej, nie określone
I36Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej
I36.0Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej
I36.1Niereumatyczna niedomykalność zastawki trójdzielnej
I36.2Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością
I36.8Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej
I36.9Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej, nie określone
I37Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego
I37.0Zwężenie zastawki pnia płucnego
I37.1Niedomykalność zastawki pnia płucnego
I37.2Zwężenie zastawki pnia płucnego z niedomykalnością
I37.8Inne zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego
I37.9Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego, nie określone
I38Zapalenie wsierdzia, zastawki, nie określone
I39Zapalenie wsierdzia i zaburzenia funkcji zastawek serca w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.0Zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.1Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.2Zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.3Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.4Zaburzenia funkcji wielu zastawek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.8Zapalenie wsierdzia, zastawki, nie określone, w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I40Ostre zapalenie mięśnia sercowego
I40.0Infekcyjne zapalenie mięśnia sercowego
I40.1Izolowane zapalenie mięśnia sercowego
I40.8Inne ostre zapalenie mięśnia sercowego
I40.9Ostre zapalenie mięśnia sercowego, nie określone
I41Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.0Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.1Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.2Zapalenie mięśnia sercowego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.8Zapalenie mięśnia sercowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I42Kardiomopatie
I42.0Kardiomiopatia rozstrzeniowa
I42.1Przerostowa kardiomiopatia zawężająca
I42.2Inne kardiomiopatie przerostowe
I42.3Choroba wsierdzia (eozynofilowa)
I42.4Zwłóknienie sprężyste wsierdzia (fibroelastoza wsierdzia)
I42.5Inne kardiomiopatie zaciskające (restrykcyjne)
I42.6Kardiomiopatia alkoholowa
I42.7Kardiomiopatia wywołana przez leki i inne czynniki zewnętrzne
I42.8Inne kardiomiopatie
I42.9Kardiomiopatia, nie określona
I43Kardiomiopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I43.0Kardiomiopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I43.1Kardiomiopatia w chorobach metabolicznych
I43.2Kardiomiopatia w chorobach z niedoborów pokarmowych
I43.8Kardiomiopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I44Blok przedsionkowo-komorowy i lewej odnogi pęczka Hisa
I44.0Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia
I44.1Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia
I44.2Blok przedsionkowo-komorowy zupełny
I44.3Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komorowe
I44.4Blok przedniej gałęzi lewej odnogi
I44.5Blok tylnej gałęzi lewej odnogi
I44.6Inny i nieokreślony blok gałęzi
I44.7Blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa, nie określony
I45Inne zaburzenia przewodnictwa
I45.0Blok prawej odnogi
I45.1Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa
I45.2Blok dwugałęziowy
I45.3Blok trójgałęziowy
I45.4Nieokreślony blok wewnątrzkomorowy
I45.5Inny określony blok serca
I45.6Zespół preekscytacji
I45.8Inne określone zaburzenia przewodnictwa
I45.9Zaburzenie przewodnictwa, nie określone
I46Zatrzymanie krążenia
I46.0Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją
I46.1Nagła śmierć sercowa, tak opisana
I46.9Zatrzymanie krążenia, nie określone
I47Częstoskurcz napadowy
I47.0Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej (re-entry)
I47.1Częstoskurcz nadkomorowy
I47.2Częstoskurcz komorowy
I47.9Częstoskurcz napadowy, nie określony
I48Migotanie i trzepotanie przedsionków
I49Inne zaburzenia rytmu serca
I49.0Migotanie i trzepotanie komór
I49.1Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowa
I49.2Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) z łącza przedsionkowo-komorowego
I49.3Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) komór
I49.4Inne i nieokreślone przedwczesne depolaryzacje (pobudzenia)
I49.5Zespół chorej zatoki
I49.8Inne określone zaburzenia rytmu serca
I49.9Zaburzenia rytmu serca, nie określone
I50Niewydolność serca
I50.0Niewydolność serca zastoinowa
I50.1Niewydolność serca lewokomorowa
I50.9Niewydolność serca, nie określona
I51Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca
I51.0Ubytek przegody serca, nabyty
I51.1Pęknięcie struny ścięgnistej niesklasyfikowane gdzie indziej
I51.2Pęknięcie mięśnia brodawkowatego niesklasyfikowane gdzie indziej
I51.3Zakrzep (skrzeplina) wewnątrzsercowy niesklasyfikowany gdzie indziej
I51.4Zapalenie mięśnia serca, nie określone
I51.5Zwyrodnienie mięśnia serca
I51.6Choroby serca i naczyń krwionośnych, nie określone
I51.7Powiększenie serca
I51.8Inne niedokładnie określone choroby serca
I51.9
I52Inne zaburzenia funkcji serca w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I52.0Inne zaburzenia funkcji serca w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
I52.1Inne zaburzenia funkcji serca w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I52.8Inne zaburzenia funkcji serca w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I60Krwotok podpajęczynówkowy
I60.0Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej
I60.1Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu
I60.2Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej
I60.3Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej
I60.4Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej
I60.5Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej
I60.6Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych
I60.7Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nie określony
I60.8Inne krwotoki podpajęczynówkowe
I60.9Krwotok podpajęczynówkowy, nie określony
I61Krwotok mózgowy
I61.0Krwotok mózgowy do półkul, podkorowy
I61.1Krwotok mózgowy do półkul, korowy
I61.2Krwotok mózgowy do półkul, nie określony
I61.3Krwotok mózgowy do pnia mózgu
I61.4Krwotok mózgowy do móżdżku
I61.5Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowy
I61.6Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniu
I61.8Inne krwotoki mózgowe
I61.9Krwotok mózgowy, nie określony
I62Inne nieurazowe krwotoki mózgowe
I62.0Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy)
I62.1Nieurazowy krwotok nad oponą twardą
I62.9Krwotok mózgowy (nieurazowy), nie określony
I63Zawał mózgu
I63.0Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic przedmózgowych
I63.1Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic przedmózgowych
I63.2Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic przedmózgowych
I63.3Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic mózgowych
I63.4Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic mózgowych
I63.5Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic mózgowych
I63.6Zawał mózgu wywołany przez zakrzep żył mózgowych, nieropny
I63.8Inne zawały mózgu
I63.9Zawał mózgu, nie określony
I64Udar, nie określony jako krwotoczny lub zawałowy
I65Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych nie powodujące zawału mózgu
I65.0Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowej
I65.1Niedrożność i zwężenie tętnicy podstawnej
I65.2Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej
I65.3Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, mnogie i obustronne
I65.8Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowych
I65.9Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic przedmózgowych
I66Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych nie powodujące zawału mózgu
I66.0Niedrożność i zwężenie tętnicy środkowej mózgu
I66.1Niedrożność i zwężenie tętnicy przedniej mózgu
I66.2Niedrożność i zwężenie tętnicy tylnej mózgu
I66.3Niedrożność i zwężenie tętnic móżdżku
I66.4Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, mnogie i obustronne
I66.8Niedrożność i zwężenie innych tętnic mózgowych
I66.9Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowych
I67Inne choroby naczyń mózgowych
I67.0Rozwarstwienie tętnic mózgowych, niepęknięte
I67.1Tętniak mózgu, niepęknięty
I67.2Miażdżyca tętnic mózgowych
I67.3Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia
I67.4Encefalopatia nadciśnieniowa
I67.5Choroba Moyamoya
I67.6Nieropny zakrzep układu żylnego wewnątrzczaszkowego
I67.7Zapalenie tętnic mózgowych, niesklasyfikowanych gdzie indziej
I67.8Inne określone choroby naczyń mózgowych
I67.9Choroba naczyń mózgowych, nie określona
I68Zaburzenia naczyń mózgowych w chorobach występujących gdzie indziej
I68.0Skrobiawicza angiopatia mózgowa (E85.-+)
I68.1Zapalenie tętnic mózgowych w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I68.2Zapalenie tętnic mózgowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I68.8Inne zaburzenia naczyń mózgowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I69Następstwa chorób naczyń mózgowych
I69.0Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego
I69.1Następstwa krwotoku mózgowego
I69.2Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych
I69.3Następstwa zawału mózgu
I69.4Następstwa udaru nie określone czy krwotoczny czy zawałowy
I69.8Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych
I70Miażdżyca
I70.0Miażdżyca tętnicy głównej (aorty)
I70.1Miażdżyca tętnicy nerkowej
I70.2Miażdżyca tętnic kończyn
I70.8Miażdżyca innych tętnic
I70.9Uogólniona i nieokreślona miażdżyca
I71Tętniak i tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej
I71.0Tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej (każdego odcinka)
I71.1Tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej, pęknięty
I71.2Tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu
I71.3Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, pęknięty
I71.4Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu
I71.5Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego tętnicy głównej, pęknięty
I71.6Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu
I71.8Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, pęknięty
I71.9Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, bez wzmianki o pęknięciu
I72Tętniak innych tętnic
I72.0Tętniak tętnicy szyjnej
I72.1Tętniak tętnicy kończyny górnej
I72.2Tętniak tętnicy nerkowej
I72.3Tętniak tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej)
I72.4Tętniak tętnicy kończyny dolnej
I72.8Tętniak innych określonych tętnic
I72.9Tętniak o nieokreślonym umiejscowieniu
I73Inne choroby naczyń obwodowych
I73.0Zespół Reynauda
I73.1Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń [Buergera]
I73.8Inne określone choroby naczyń obwodowych
I73.9Choroba naczyń obwodowych, nie określona
I74Zator i zakrzep tętniczy
I74.0Zator i zakrzep brzusznej części tętnicy głównej
I74.1Zator i zakrzep innych i nieokreślonych odcinków tętnicy głównej
I74.2Zator i zakrzep tętnic kończyn górnych
I74.3Zator i zakrzep tętnic kończyn dolnych
I74.4Zator i zakrzep tętnic kończyn, nie określony
I74.5Zator i zakrzep tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej)
I74.8Zator i zakrzep innych tętnic
I74.9Zator i zakrzep tętnicy, nie określonej
I77Inne zaburzenia czynności tętnic i tętniczek
I77.0Przetoka tętniczo-żylna (nabyta)
I77.1Zwężenie tętnicy
I77.2Pęknięcie tętnicy
I77.3Dysplazja włóknisto - mięśniowa tętnic
I77.4Zespół ucisku tętnicy krezkowej
I77.5Martwica tętnicy
I77.6Zapalenie tętnicy, nie określone
I77.8Inne określone zaburzenia tętnic i tętniczek
I77.9Zaburzenie tętnic i tętniczek, nie określone
I78Choroby naczyń włosowatych
I78.0Dziedziczne, krwotoczne rozszerzenie naczyń włosowatych [teleangiectasia]
I78.1Znamię, nienowowtworowe
I78.8Inne choroby naczyń włosowatych
I78.9Choroby naczyń włosowatych, nie określone
I79Zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.0Tętniak tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.1Zapalenie tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.2Angiopatia obwodowa w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.8Inne zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I80Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył
I80.0Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych kończyn dolnych I80.1Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żyły udowej
I80.1
I80.2Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył innych naczyń głębokich kończyn dolnych
I80.3Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych, nie określone
I80.8Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o innym umiejscowieniu
I80.9Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o nieokreślonym umiejscowieniu
I81Zakrzep żyły wrotnej
I82Inny zatory i zakrzepy żylne
I82.0Zespół Budda-Chiariego
I82.1Zapalenie zakrzepowe żył, wędrujące
I82.2Zator i zakrzep żyły głównej
I82.3Zator i zakrzep żyły nerkowej
I82.9Zator i zakrzep żyły, nie określony
I83Żylaki kończyn dolnych
I83.0Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem
I83.1Żylaki kończyn dolnych z zapaleniem
I83.2Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem i zapaleniem
I83.9Żylaki kończyn dolnych bez owrzodzenia i zapalenia
I84Guzy krwawicze odbytu
I84.0Guzy krwawicze odbytu wewnętrzne zakrzepowe
I84.1Guzy krwawicze odbytu wewnętrzne z innymi powikłaniami
I84.2Guzy krwawicze odbytu wewnętrzne bez powikłań
I84.3Guzy krwawicze odbytu zewnętrzne zakrzepowe
I84.4Guzy krwawicze odbytu zewnętrzne z innymi powikłaniami
I84.5Guzy krwawicze odbytu zewnętrzne bez powikłań
I84.6Pozostałość skórna pochodzenia krwawiczego (odbytu lub odbytnicy)
I84.7Nieokreślone guzy krwawicze odbytu zakrzepowe
I84.8Nieokreślone guzy krwawicze odbytu z innymi powikłaniami
I84.9Nieokreślone guzy krwawicze odbytu bez powikłań
I85Żylaki przełyku
I85.0Żylaki przełyku z krwawieniem
I85.9Żylaki przełyku bez krwawienia
I86Żylaki o innym umiejscowieniu
I86.0Żylaki podjęzykowe
I86.1Żylaki moszny
I86.2Żylaki miednicy
I86.3Żylaki sromu
I86.4Żylaki żołądka
I86.8Żylaki innych określonych miejsc
I87Inne zaburzenia żył
I87.0Zespół pozakrzepowy
I87.1Ucisk żyły
I87.2Niewydolność żył (przewlekła) (obwodowa)
I87.8Inne określone zaburzenia funkcji żył
I87.9Zaburzenia funkcji żył, nie określone
I88Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych
I88.0Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych krezkowych
I88.1Przewlekłe zapalenie węzłów chłonnych oprócz krezkowych
I88.8Inne nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych
I88.9Zapalenie węzłów chłonnych, nie określone
I89Inne niezakaźne zaburzenia funkcji naczyń i węzłów chłonnych
I89.0Obrzęk chłonny niesklasyfikowany gdzie indziej
I89.1Zapalenie naczyń chłonnych
I89.8Inne określone niezakaźne zaburzenia naczyń i węzłów chłonnych
I89.9Niezakaźne zaburzenia naczyń i wezłów chłonnych, nie określone
I95Niedociśnienie tętnicze
I95.0Samoistne niedociśnienie tętnicze
I95.1Niedociśnienie tętnicze ortostatyczne
I95.2Niedociśnienie tętnicze wywołane przez leki
I95.8Inne niedociśnienie tętnicze
I95.9Niedociśnienie tętnicze, nie określone
I97Pozabiegowe zaburzenia układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej
I97.0Zespół po kardiotomii
I97.1Inne zaburzenia czynności układu krążenia po operacjach serca
I97.2Zespół obrzęku chłonnego po usunięciu sutka
I97.8Inne pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej
I97.9Pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, nie określone
I98Inne zaburzenia funkcji układu krążenia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I98.0Kiła układu sercowo-naczyniowego
I98.1Zaburzenia czynności serca i naczyń w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I98.2Żylaki przełyku w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I98.8Inne określone zaburzenia układu krążenia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I99Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
kolagen dla seniorów - KOLAGEN_cito nurkowanie z rurką - KOLAGEN_cito golf - KOLAGEN_cito cellulit - KOLAGEN_cito szybownictwo - KOLAGEN_cito boks - KOLAGEN_cito ładne włosy - KOLAGEN_cito koszykówka - KOLAGEN_cito jedzenie lodów szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - szałwia - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe jedzenie lodów szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe najskuteczniejszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo skoki narciarskie - Dezodorant_SuperDeo skok w dal - Dezodorant_SuperDeo na spocone nogi - Dezodorant_SuperDeo produkty dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo skok o tyczce - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo figurowe - Dezodorant_SuperDeo narty wodne - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2020