anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'J' (pasujących wzorców 273):
J00Ostre zapalenie nosa i gardła (przeziębienie)
J01Ostre zapalenie zatok przynosowych
J01.0Ostre zapalenie zatok szczękowych
J01.1Ostre zapalenie zatok czołowych
J01.2Ostre zapalenie komórek sitowych
J01.3Ostre zapalenie zatok klinowych
J01.4Ostre zapalenie wszystkich zatok
J01.8Inne ostre zapalenie zatok
J01.9Nieokreślone ostre zapalenie zatok
J02Ostre zapalenie gardła
J02.0Paciorkowcowe zapalenie gardła
J02.8Ostre zapalenie gardła spowodowane innymi określonymi drobnoustrojami
J02.9Nieokreślone ostre zapalenie gardła
J03Ostre zapalenie migdałków
J03.0Zapalenie migdałków paciorkowcowe
J03.8Zapalenie migdałków spowodowane innymi określonymi drobnoustrojami
J03.9Nieokreślone ostre zapalenie migdałków
J04Ostre zapalenie krtani i tchawicy
J04.0Ostre zapalenie krtani
J04.1Ostre zapalenie tchawicy
J04.2Ostre zapalenie krtani i tchawicy
J05Ostre krupowe zapalenie krtani i nagłośni
J05.0Ostre krupowe zapalenie krtani
J05.1Ostre zapalenie nagłośni
J06Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym
J06.0Ostre zapalenie krtani i gardła
J06.8Inne ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim
J06.9Nieokreślone ostre zakażenie górnych dróg oddechowych
J10Grypa wywołana zidentyfikowanym wirusem
J10.0Grypa z zapaleniem płuc wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy
J10.1Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy
J10.8Grypa z innymi objawami wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy
J11Grypa wywołana niezidentyfikowanym wirusem
J11.0Grypa z zapaleniem płuc wywołana niezidentyfikowanym wirusem
J11.1Grypa z innymi objawami z dróg oddechowych wywołana niezidentyfikowanym wirusem
J11.8Grypa z innymi objawami wywołana niezidentyfikowanym wirusem
J12Wirusowe zapalenie płuc niesklasyfikowane gdzie indziej
J12.0Zapalenie płuc wywołane adenowirusem
J12.1Zapalenie płuc wywołane wirusem RS
J12.2Zapalenie płuc wywołane wirusem paragrypowym
J12.8Zapalenie płuc wywołane innym wirusem
J12.9Nieokreślone wirusowe zapalenie płuc
J13Zapalenie płuc wywołane paciorkowcami (Stereptococcus pneumoniae)
J14Zapalenie płuc wywołane pałeczką grypy (Haemophilus influenzae)
J15Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej
J15.0Zapalenie płuc wywołane pałeczką zapalenia płuc (Klebsiella pneumonia)
J15.1Zapalenie płuc wywołane przez Pseudomonas
J15.2Zapalenie płuc wywołane przez gronkowce
J15.3Zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce grupy B
J15.4Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce
J15.5Zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę okrężnicy (Escherichia coli)
J15.6Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemne
J15.7Zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma pneumoniae
J15.8Zapalenie płuc wywołane innymi bakteriami
J15.9Nieokreślone bakteryjne zapalenie płuc
J16Zapalenie płuc wywołane innymi drobnoustrojami niesklasyfikowane gdzie indziej
J16.0Zapalenie płuc wywołane przez chlamydie
J16.8Zapalenie płuc wywołane przez inne określone drobnoustroje
J17Zapalenie płuc w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
J17.0Zapalenie płuc w przebiegu chorób (zakaźnych) bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
J17.1Zapalenie płuc w przebiegu chorób zakaźnych wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
J17.2Zapalenie płuc w przebiegu grzybicy
J17.3Zapalenie płuc w przebiegu chorób pasożytniczych
J17.8Zapalenie płuc w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
J18Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem
J18.0Nieokreślone odoskrzelowe zapalenie płuc
J18.1Nieokreślone płatowe zapalenie płuc
J18.2Nieokreślone hipostatyczne zapalenie płuc
J18.8Zapalenie płuc wywołane innymi nieokreślonymi drobnoustrojami
J18.9Nieokreślone zapalenie płuc
J20Ostre zapalenie oskrzeli
J20.0Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez Mycoplasma pneumoniae
J20.1Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez pałeczkę grypy (Haemophilus influenzae)
J20.2Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez paciorkowce
J20.3Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus Coxsackie
J20.4Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus paragrypy
J20.5Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus RS
J20.6Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez rinowirus
J20.7Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez echowirus
J20.8Ostre zapalenie oskrzeli wywołane innym określonym drobnoustrojem
J20.9Nieokreślone ostre zapalenie oskrzeli
J21Ostre zapalenie oskrzelików
J21.0Ostre zapalenie oskrzelików wywołane wirusem RS
J21.8Ostre zapalenie oskrzelików wywołane innymi określonymi drobnoustrojami
J21.9Nieokreślone ostre zapalenie oskrzelików
J22Nieokreślone ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych
J30Naczynioruchowe i uczuleniowe zapalenie (błony śluzowej) nosa
J30.0Naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa
J30.1Uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane pyłkami kwiatowymi
J30.2Inne sezonowe uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa
J30.3Inne uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa
J30.4Nieokreślone uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa
J31Przewlekłe zapalenie błony śluzowej jamy nosowej i gardła
J31.0Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa
J31.1Przewlekłe zapalenie błony śluzowej jamy nosowej i gardła
J31.2Przewlekłe zapalenie błony śluzowej gardła
J32Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych
J32.0Przewlekłe zapalenie zatok szczękowych
J32.1Przewlekłe zapalenie zatok czołowych
J32.2Przewlekłe zapalenie komórek sitowych
J32.3Przewlekłe zapalenie zatok klinowych
J32.4Przewlekłe zapalenie wszystkich zatok przynosowych
J32.8Inne przewlekłe zapalenie zatok
J32.9Nieokreślone przewlekłe zapalenie zatok
J33Polip nosa
J33.0Polip jamy nosowej
J33.1Zwyrodnienie polipowate zatok
J33.8Inne polipy zatok
J33.9Nieokreślony polip nosa
J34Inne schorzenia nosa i zatok przynosowych
J34.0Ropień, czyrak mnogi i czyrak nosa
J34.1Torbiel i śluzowiak zatoki przynosowej
J34.2Skrzywienie przegrody nosowej
J34.3Przerost małżowin nosowych
J34.8Inne określone schorzenia nosa i zatok przynosowych
J35Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
J35.0Przewlekłe zapalenie migdałków
J35.1Przerost migdałków podniebiennych
J35.2Przerost migdałka gardłowego
J35.3Przerost migdałków podniebiennych współistniejący z przerostem migdałka gardłowego
J35.8Inne przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
J35.9Nieokreślona przewlekła choroba migdałków podniebiennych lub migdałka gardłowego
J36Ropień okołomigdałkowy
J37Przewlekłe zapalenie krtani oraz krtani i tchawicy
J37.0Przewlekłe zapalenie krtani
J37.1Przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy
J38Zapalenie strun głosowych i krtani niesklasyfikowane gdzie indziej
J38.0Porażenie strun głosowych i krtani
J38.1Polip struny głosowej lub krtani
J38.2Guzki strun głosowych
J38.3Inne choroby strun głosowych
J38.4Obrzęk krtani
J38.5Skurcz krtani
J38.6Zwężenie krtani
J38.7Inne choroby krtani
J39Inne choroby górnych dróg oddechowych
J39.0Ropień pozagardłowy i okołogardłowy
J39.1Inne ropnie gardła
J39.2Inne choroby gardła
J39.3Nadwrażliwa reakcja górnych dróg oddechowych o nieokreślonym umiejscowieniu
J39.8Inne określone choroby górnych dróg oddechowych
J39.9Nieokreślona choroba górnych dróg oddechowych
J40Zapalenie oskrzeli nie określone jako ostre albo przewlekłe
J41Przewlekłe zapalenie oskrzeli proste i śluzowo-ropne
J41.0Przewlekłe proste zapalenie oskrzeli
J41.1Przewlekłe zapalenie oskrzeli śluzowo-ropne
J41.8Przewlekłe zapalenie oskrzeli mieszane: proste i śluzowo-ropne
J42Nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeli
J43Rozedma płuc
J43.0Zespół MacLeoda
J43.1Rozedma całego zrazika (płuca)
J43.2Rozedma środkowej części zrazika (płuca)
J43.8Inna rozedma płuc
J43.9Nieokreślona rozedma płuc
J44Inna przewlekła zaporowa choroba płuc
J44.0Przewlekła zaporowa choroba płuc z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych
J44.1Nieokreślona przewlekła zaporowa choroba płuc w okresie zaostrzenia
J44.8Inna określona przewlekła zaporowa choroba płuc
J44.9Nieokreślona przewlekła zaporowa choroba płuc
J45Dychawica oskrzelowa
J45.0Dychawica oskrzelowa w głównej mierze z przyczyn uczuleniowych
J45.1Dychawica oskrzelowa nieuczuleniowa
J45.8Dychawica oskrzelowa mieszana
J45.9Nieokreślona dychawica oskrzelowa
J46Stan astmatyczny
J47Rozstrzenie oskrzeli
J60Pylica górników kopalń węgla
J61Pylica spowodowana azbestem lub innymi włóknami mineralnymi
J62Pylica spowodowana pyłem zawierającym krzemionkę
J62.0Pylica wywołana talkiem
J62.8Pylica wywołana innymi pyłami zawierającymi krzemionkę
J63Pylica wywołana innymi pyłami nieorganicznymi
J63.0Aluminoza (płuca)
J63.1Zwłóknienie boksytowe (płuca)
J63.2Beryloza (pylica berylowa) (Berylliosis)
J63.3Zwłóknienie grafitowe (płuca) (pylica grafitowa)
J63.4Syderoza
J63.5Stannoza
J63.8Pylica wywołana innymi określonymi pyłami nieorganicznymi
J64Nieokreślona pylica płuc
J65Pylica płuc współistniejąca z gruźlicą
J66Choroba dróg oddechowych wywołana określonym pyłem organicznym
J66.0Bysynoza
J66.1Choroba obrabiających len
J66.2Choroba palaczy haszyszu
J66.8Choroba dróg oddechowych wywołana innymi określonymi pyłkami organicznymi
J67Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane pyłami organicznymi
J67.0Płuco rolnika
J67.1Bagasoza
J67.2Płuco hodowców ptaków
J67.3Korkowica (Suberosis)
J67.4Płuco pracujących przy słodzie
J67.5Płuco pracujących przy przerobie grzybów
J67.6Płuco korujących klony
J67.7Płuco osób przebywających w pomieszczeniach sztucznie klimatyzowanych lub nawilżanych
J67.8Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane innymi pyłami organicznymi
J67.9Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane nieokreślonym pyłem organicznym
J68Choroby układu oddechowego wywołane wdychaniem czynników chemicznych gazów lub par
J68.0Zapalenie oskrzeli i płuc wywołane czynnikami chemicznymi, gazami lub parami
J68.1Ostry obrzęk płuc wywołany czynnikami chemicznymi, gazami lub parami
J68.2Zapalenie górnych dróg oddechowych wywołane czynnikami chemicznymi, gazami lub parami niesklasyfikowane gdzie indziej
J68.3Inne ostre lub podostre stany układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy lub pary
J68.4Stany chorobowe przewlekłe układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy lub pary
J68.8Inne choroby układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy lub pary
J68.9Nieokreślona choroba układu oddechowego wywołana czynnikami chemicznymi, gazami lub parami
J69Zapalenie płuc wywołane ciałami stałymi i ciekłymi
J69.0Zapalenie płuc wywołane zachłyśnięciem się pokarmem lub wymiocinami
J69.1Zapalenie płuc wywołane wdychaniem olejów lub smarów
J69.8Zapalenie płuc wywołane innymi ciałami stałymi lub ciekłymi
J70Choroby układu oddechowego wywołane innymi czynnikami zewnętrznymi
J70.0Ostre objawy płucne wywołane napromieniowaniem
J70.1Przewlekłe i inne objawy płucne wywołane napromieniowaniem
J70.2Ostre zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane lekami
J70.3Przewlekłe zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane lekami
J70.4Nieokreślone zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane lekami
J70.8Zaburzenia układu oddechowego wywołane innymi określonymi czynnikami zewnętrznymi
J70.9Zaburzenia układu oddechowego wywołane nieokreślonymi czynnikami zewnętrznymi
J80Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej u dorosłych
J81Obrzęk płuc
J82Eozynofilia płucna niesklasyfikowana gdzie indziej
J84Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc
J84.0Choroby pęcherzyków płucnych i tkanki okołopęcherzykowej
J84.1Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc ze zwłóknieniem
J84.8Inne określone choroby tkanki śródmiąższowej płuc
J84.9Nieokreślona choroba tkanki śródmiąższowej płuc
J85Ropień płuca i śródpiersia
J85.0Zgorzel lub martwica płuca
J85.1Ropień płuca z zapaleniem płuc
J85.2Ropień płuca bez zapalenia płuc
J85.3Ropień śródpiersia
J86Ropniak opłucnej
J86.0Ropniak opłucnej z przetoką
J86.9Ropniak opłucnej bez przetoki
J90Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziej
J91Wysięk opłucnowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
J92Blaszka opłucnej
J92.0Blaszka opłucnej współistniejąca z azbestozą
J92.9Blaszka opłucnej bez azbestozy
J93Odma opłucnowa
J93.0Odma opłucnowa samoistna z wysiłku
J93.1Inna samoistna odma opłucnowa
J93.8Inna odma opłucnowa
J93.9Nieokreślona odma opłucnowa
J94Inne choroby opłucnej
J94.0Wysięk (opłucnowy) mleczowy
J94.1Zarośnięcie jamy opłucnej
J94.2Krwiak opłucnej
J94.8Inne określone schorzenia opłucnej
J94.9Nieokreślona choroba opłucnej
J95Chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenia układu oddechowego niesklasyfikowane gdzie indziej
J95.0Nieprawidłowa czynność po tracheostomii
J95.1Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego na klatce piersiowej
J95.2Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego poza klatką piersiową
J95.3Przewlekła niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego
J95.4Zespół Mendelsona
J95.5Chirurgiczne podgłośniowe zwężenie (krtani)
J95.8Inne chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenia układu oddechowego
J95.9Nieokreślone chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenie układu oddechowego
J96Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
J96.0Ostra niewydolność oddechowa
J96.1Przewlekła niewydolność oddechowa
J96.9Nieokreślona niewydolność oddechowa
J98Inne choroby układu oddechowego
J98.0Choroby oskrzela niesklasyfikowane gdzie indziej
J98.1Zapadnięcie się płuca
J98.2Rozedma śródmiąższowa
J98.3Rozedma wyrównawcza
J98.4Inne choroby płuc
J98.5Choroby śródpiersia niesklasyfikowane gdzie indziej
J98.6Choroby przepony
J98.8Inne określone choroby układu oddechowego
J98.9Nieokreślona choroba układu oddechowego
J99Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
dbaj o kości - KOLAGEN_cito badminton - KOLAGEN_cito wioślarstwo - KOLAGEN_cito trądzik - KOLAGEN_cito zalety kolagenu - KOLAGEN_cito wędkarstwo - KOLAGEN_cito wstydliwe zmarszczki - KOLAGEN_cito ranking kolagen - KOLAGEN_cito najlepsze na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki szałwia - Cukierki_Szalwiowe na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe jedzenie lodów szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze zioła szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe windsurfing - Dezodorant_SuperDeo zapasy - Dezodorant_SuperDeo jazda na rolkach - Dezodorant_SuperDeo skoki ze spadochronem - Dezodorant_SuperDeo motocross - Dezodorant_SuperDeo dezodorant - Dezodorant_SuperDeo skok o tyczce - Dezodorant_SuperDeo dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2020