anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'J' (pasujących wzorców 273):
J00Ostre zapalenie nosa i gardła (przeziębienie) - Acute nasopharyngitis [common cold]
J01Ostre zapalenie zatok przynosowych - Acute sinusitis
J01.0Ostre zapalenie zatok szczękowych - Acute maxillary sinusitis
J01.1Ostre zapalenie zatok czołowych - Acute frontal sinusitis
J01.2Ostre zapalenie komórek sitowych - Acute ethmoidal sinusitis
J01.3Ostre zapalenie zatok klinowych - Acute sphenoidal sinusitis
J01.4Ostre zapalenie wszystkich zatok - Acute pansinusitis
J01.8Inne ostre zapalenie zatok - Other acute sinusitis
J01.9Nieokreślone ostre zapalenie zatok - Acute sinusitis, unspecified
J02Ostre zapalenie gardła - Acute pharyngitis
J02.0Paciorkowcowe zapalenie gardła - Streptococcal pharyngitis
J02.8Ostre zapalenie gardła spowodowane innymi określonymi drobnoustrojami - Acute pharyngitis due to other specified organisms
J02.9Nieokreślone ostre zapalenie gardła - Acute pharyngitis, unspecified
J03Ostre zapalenie migdałków - Acute tonsillitis
J03.0Zapalenie migdałków paciorkowcowe - Streptococcal tonsillitis
J03.8Zapalenie migdałków spowodowane innymi określonymi drobnoustrojami - Acute tonsillitis due to other specified organisms
J03.9Nieokreślone ostre zapalenie migdałków - Acute tonsillitis, unspecified
J04Ostre zapalenie krtani i tchawicy - Acute laryngitis and tracheitis
J04.0Ostre zapalenie krtani - Acute laryngitis
J04.1Ostre zapalenie tchawicy - Acute tracheitis
J04.2Ostre zapalenie krtani i tchawicy - Acute laryngotracheitis
J05Ostre krupowe zapalenie krtani i nagłośni - Acute obstructive laryngitis [croup] and epiglottitis
J05.0Ostre krupowe zapalenie krtani - Acute obstructive laryngitis [croup]
J05.1Ostre zapalenie nagłośni - Acute epiglottitis
J06Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym - Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites
J06.0Ostre zapalenie krtani i gardła - Acute laryngopharyngitis
J06.8Inne ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim - Other acute upper respiratory infections of multiple sites
J06.9Nieokreślone ostre zakażenie górnych dróg oddechowych - Acute upper respiratory infection, unspecified
J10Grypa wywołana zidentyfikowanym wirusem - Influenza due to identified influenza virus
J10.0Grypa z zapaleniem płuc wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy - Influenza with pneumonia, influenza virus identified
J10.1Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy - Influenza with other respiratory manifestations, influenza virus identified
J10.8Grypa z innymi objawami wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy - Influenza with other manifestations, influenza virus identified
J11Grypa wywołana niezidentyfikowanym wirusem - Influenza, virus not identified
J11.0Grypa z zapaleniem płuc wywołana niezidentyfikowanym wirusem - Influenza with pneumonia, virus not identified
J11.1Grypa z innymi objawami z dróg oddechowych wywołana niezidentyfikowanym wirusem - Influenza with other respiratory manifestations, virus not identified
J11.8Grypa z innymi objawami wywołana niezidentyfikowanym wirusem - Influenza with other manifestations, virus not identified
J12Wirusowe zapalenie płuc niesklasyfikowane gdzie indziej - Viral pneumonia, not elsewhere classified
J12.0Zapalenie płuc wywołane adenowirusem - Adenoviral pneumonia
J12.1Zapalenie płuc wywołane wirusem RS - Respiratory syncytial virus pneumonia
J12.2Zapalenie płuc wywołane wirusem paragrypowym - Parainfluenza virus pneumonia
J12.8Zapalenie płuc wywołane innym wirusem - Other viral pneumonia
J12.9Nieokreślone wirusowe zapalenie płuc - Viral pneumonia, unspecified
J13Zapalenie płuc wywołane paciorkowcami (Stereptococcus pneumoniae) - Pneumonia due to Streptococcus pneumoniae
J14Zapalenie płuc wywołane pałeczką grypy (Haemophilus influenzae) - Pneumonia due to Hemophilus influenzae
J15Zapalenie płuc bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej - Bacterial pneumonia, not elsewhere classified
J15.0Zapalenie płuc wywołane pałeczką zapalenia płuc (Klebsiella pneumonia) - Pneumonia due to Klebsiella pneumoniae
J15.1Zapalenie płuc wywołane przez Pseudomonas - Pneumonia due to Pseudomonas
J15.2Zapalenie płuc wywołane przez gronkowce - Pneumonia due to staphylococcus
J15.3Zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce grupy B - Pneumonia due to streptococcus, group B
J15.4Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce - Pneumonia due to other streptococci
J15.5Zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę okrężnicy (Escherichia coli) - Pneumonia due to Escherichia coli
J15.6Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemne - Pneumonia due to other aerobic Gram-negative bacteria
J15.7Zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma pneumoniae - Pneumonia due to Mycoplasma pneumoniae
J15.8Zapalenie płuc wywołane innymi bakteriami - Other bacterial pneumonia
J15.9Nieokreślone bakteryjne zapalenie płuc - Bacterial pneumonia, unspecified
J16Zapalenie płuc wywołane innymi drobnoustrojami niesklasyfikowane gdzie indziej - Pneumonia due to other infectious organisms, not elsewhere classified
J16.0Zapalenie płuc wywołane przez chlamydie - Chlamydial pneumonia
J16.8Zapalenie płuc wywołane przez inne określone drobnoustroje - Pneumonia due to other specified infectious organisms
J17Zapalenie płuc w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
J17.0Zapalenie płuc w przebiegu chorób (zakaźnych) bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej -
J17.1Zapalenie płuc w przebiegu chorób zakaźnych wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej -
J17.2Zapalenie płuc w przebiegu grzybicy -
J17.3Zapalenie płuc w przebiegu chorób pasożytniczych -
J17.8Zapalenie płuc w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -
J18Zapalenie płuc wywołane nieokreślonym drobnoustrojem - Pneumonia, organism unspecified
J18.0Nieokreślone odoskrzelowe zapalenie płuc - Bronchopneumonia, unspecified
J18.1Nieokreślone płatowe zapalenie płuc - Lobar pneumonia, unspecified
J18.2Nieokreślone hipostatyczne zapalenie płuc - Hypostatic pneumonia, unspecified
J18.8Zapalenie płuc wywołane innymi nieokreślonymi drobnoustrojami - Other pneumonia, organism unspecified
J18.9Nieokreślone zapalenie płuc - Pneumonia, unspecified
J20Ostre zapalenie oskrzeli - Acute bronchitis
J20.0Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez Mycoplasma pneumoniae - Acute bronchitis due to Mycoplasma pneumoniae
J20.1Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez pałeczkę grypy (Haemophilus influenzae) - Acute bronchitis due to Hemophilus influenzae
J20.2Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez paciorkowce - Acute bronchitis due to streptococcus
J20.3Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus Coxsackie - Acute bronchitis due to coxsackie virus
J20.4Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus paragrypy - Acute bronchitis due to parainfluenza virus
J20.5Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus RS - Acute bronchitis due to respiratory syncytial virus
J20.6Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez rinowirus - Acute bronchitis due to rhinovirus
J20.7Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez echowirus - Acute bronchitis due to echovirus
J20.8Ostre zapalenie oskrzeli wywołane innym określonym drobnoustrojem - Acute bronchitis due to other specified organisms
J20.9Nieokreślone ostre zapalenie oskrzeli - Acute bronchitis, unspecified
J21Ostre zapalenie oskrzelików - Acute bronchiolitis
J21.0Ostre zapalenie oskrzelików wywołane wirusem RS - Acute bronchiolitis due to respiratory syncytial virus
J21.8Ostre zapalenie oskrzelików wywołane innymi określonymi drobnoustrojami - Acute bronchiolitis due to other specified organisms
J21.9Nieokreślone ostre zapalenie oskrzelików - Acute bronchiolitis, unspecified
J22Nieokreślone ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych - Unspecified acute lower respiratory infection
J30Naczynioruchowe i uczuleniowe zapalenie (błony śluzowej) nosa - Vasomotor and allergic rhinitis
J30.0Naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa - Vasomotor rhinitis
J30.1Uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane pyłkami kwiatowymi - Allergic rhinitis due to pollen
J30.2Inne sezonowe uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa - Other seasonal allergic rhinitis
J30.3Inne uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa - Other allergic rhinitis
J30.4Nieokreślone uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa - Allergic rhinitis, unspecified
J31Przewlekłe zapalenie błony śluzowej jamy nosowej i gardła - Chronic rhinitis, nasopharyngitis, and pharyngitis
J31.0Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa - Chronic rhinitis
J31.1Przewlekłe zapalenie błony śluzowej jamy nosowej i gardła - Chronic nasopharyngitis
J31.2Przewlekłe zapalenie błony śluzowej gardła - Chronic pharyngitis
J32Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych - Chronic sinusitis
J32.0Przewlekłe zapalenie zatok szczękowych - Chronic maxillary sinusitis
J32.1Przewlekłe zapalenie zatok czołowych - Chronic frontal sinusitis
J32.2Przewlekłe zapalenie komórek sitowych - Chronic ethmoidal sinusitis
J32.3Przewlekłe zapalenie zatok klinowych - Chronic sphenoidal sinusitis
J32.4Przewlekłe zapalenie wszystkich zatok przynosowych - Chronic pansinusitis
J32.8Inne przewlekłe zapalenie zatok - Other chronic sinusitis
J32.9Nieokreślone przewlekłe zapalenie zatok - Chronic sinusitis, unspecified
J33Polip nosa - Nasal polyp
J33.0Polip jamy nosowej - Polyp of nasal cavity
J33.1Zwyrodnienie polipowate zatok - Polypoid sinus degeneration
J33.8Inne polipy zatok - Other polyp of sinus
J33.9Nieokreślony polip nosa - Nasal polyp, unspecified
J34Inne schorzenia nosa i zatok przynosowych - Other disorders of nose and nasal sinuses
J34.0Ropień, czyrak mnogi i czyrak nosa - Abscess, furuncle, and carbuncle of nose
J34.1Torbiel i śluzowiak zatoki przynosowej - Cyst and mucocele of nose and nasal sinus
J34.2Skrzywienie przegrody nosowej - Deviated nasal septum
J34.3Przerost małżowin nosowych - Hypertrophy of nasal turbinates
J34.8Inne określone schorzenia nosa i zatok przynosowych - Other specified disorders of nose and nasal sinuses
J35Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego - Chronic diseases of tonsils and adenoids
J35.0Przewlekłe zapalenie migdałków - Chronic tonsillitis
J35.1Przerost migdałków podniebiennych - Hypertrophy of tonsils
J35.2Przerost migdałka gardłowego - Hypertrophy of adenoids
J35.3Przerost migdałków podniebiennych współistniejący z przerostem migdałka gardłowego - Hypertrophy of tonsils with hypertrophy of adenoids
J35.8Inne przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego - Other chronic diseases of tonsils and adenoids
J35.9Nieokreślona przewlekła choroba migdałków podniebiennych lub migdałka gardłowego - Chronic disease of tonsils and adenoids, unspecified
J36Ropień okołomigdałkowy - Peritonsillar abscess
J37Przewlekłe zapalenie krtani oraz krtani i tchawicy - Chronic laryngitis and laryngotracheitis
J37.0Przewlekłe zapalenie krtani - Chronic laryngitis
J37.1Przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy - Chronic laryngotracheitis
J38Zapalenie strun głosowych i krtani niesklasyfikowane gdzie indziej - Diseases of vocal cords and larynx, not elsewhere classified
J38.0Porażenie strun głosowych i krtani - Paralysis of vocal cords and larynx
J38.1Polip struny głosowej lub krtani - Polyp of vocal cord and larynx
J38.2Guzki strun głosowych - Nodules of vocal cords
J38.3Inne choroby strun głosowych - Other diseases of vocal cords
J38.4Obrzęk krtani - Edema of larynx
J38.5Skurcz krtani - Laryngeal spasm
J38.6Zwężenie krtani - Stenosis of larynx
J38.7Inne choroby krtani - Other diseases of larynx
J39Inne choroby górnych dróg oddechowych - Other diseases of upper respiratory tract
J39.0Ropień pozagardłowy i okołogardłowy - Retropharyngeal and parapharyngeal abscess
J39.1Inne ropnie gardła - Other abscess of pharynx
J39.2Inne choroby gardła - Other diseases of pharynx
J39.3Nadwrażliwa reakcja górnych dróg oddechowych o nieokreślonym umiejscowieniu - Upper respiratory tract hypersensitivity reaction, site unspecified
J39.8Inne określone choroby górnych dróg oddechowych - Other specified diseases of upper respiratory tract
J39.9Nieokreślona choroba górnych dróg oddechowych - Disease of upper respiratory tract, unspecified
J40Zapalenie oskrzeli nie określone jako ostre albo przewlekłe - Bronchitis, not specified as acute or chronic
J41Przewlekłe zapalenie oskrzeli proste i śluzowo-ropne - Simple and mucopurulent chronic bronchitis
J41.0Przewlekłe proste zapalenie oskrzeli - Simple chronic bronchitis
J41.1Przewlekłe zapalenie oskrzeli śluzowo-ropne - Mucopurulent chronic bronchitis
J41.8Przewlekłe zapalenie oskrzeli mieszane: proste i śluzowo-ropne - Mixed simple and mucopurulent chronic bronchitis
J42Nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeli - Unspecified chronic bronchitis
J43Rozedma płuc - Emphysema
J43.0Zespół MacLeoda - MacLeod's syndrome
J43.1Rozedma całego zrazika (płuca) - Panlobular emphysema
J43.2Rozedma środkowej części zrazika (płuca) - Centrilobular emphysema
J43.8Inna rozedma płuc - Other emphysema
J43.9Nieokreślona rozedma płuc - Emphysema, unspecified
J44Inna przewlekła zaporowa choroba płuc - Other chronic obstructive pulmonary disease
J44.0Przewlekła zaporowa choroba płuc z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych - Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower respiratory infection
J44.1Nieokreślona przewlekła zaporowa choroba płuc w okresie zaostrzenia - Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation, unspecified
J44.8Inna określona przewlekła zaporowa choroba płuc - Other specified chronic obstructive pulmonary disease
J44.9Nieokreślona przewlekła zaporowa choroba płuc - Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified
J45Dychawica oskrzelowa - Asthma
J45.0Dychawica oskrzelowa w głównej mierze z przyczyn uczuleniowych - Predominantly allergic asthma
J45.1Dychawica oskrzelowa nieuczuleniowa - Nonallergic asthma
J45.8Dychawica oskrzelowa mieszana - Mixed asthma
J45.9Nieokreślona dychawica oskrzelowa - Asthma, unspecified
J46Stan astmatyczny - Status asthmaticus
J47Rozstrzenie oskrzeli - Bronchiectasis
J60Pylica górników kopalń węgla - Coalworker's pneumoconiosis
J61Pylica spowodowana azbestem lub innymi włóknami mineralnymi - Pneumoconiosis due to asbestos and other mineral fibers
J62Pylica spowodowana pyłem zawierającym krzemionkę - Pneumoconiosis due to dust containing silica
J62.0Pylica wywołana talkiem - Pneumoconiosis due to talc dust
J62.8Pylica wywołana innymi pyłami zawierającymi krzemionkę - Pneumoconiosis due to other dust containing silica
J63Pylica wywołana innymi pyłami nieorganicznymi - Pneumoconiosis due to other inorganic dusts
J63.0Aluminoza (płuca) - Aluminosis (of lung)
J63.1Zwłóknienie boksytowe (płuca) - Bauxite fibrosis (of lung)
J63.2Beryloza (pylica berylowa) (Berylliosis) - Berylliosis
J63.3Zwłóknienie grafitowe (płuca) (pylica grafitowa) - Graphite fibrosis (of lung)
J63.4Syderoza - Siderosis
J63.5Stannoza - Stannosis
J63.8Pylica wywołana innymi określonymi pyłami nieorganicznymi - Pneumoconiosis due to other specified inorganic dusts
J64Nieokreślona pylica płuc - Unspecified pneumoconiosis
J65Pylica płuc współistniejąca z gruźlicą - Pneumoconiosis associated with tuberculosis
J66Choroba dróg oddechowych wywołana określonym pyłem organicznym - Airway disease due to specific organic dust
J66.0Bysynoza - Byssinosis
J66.1Choroba obrabiających len - Flax-dresser's disease
J66.2Choroba palaczy haszyszu - Cannabinosis
J66.8Choroba dróg oddechowych wywołana innymi określonymi pyłkami organicznymi - Airway disease due to other specific organic dusts
J67Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane pyłami organicznymi - Hypersensitivity pneumonitis due to organic dust
J67.0Płuco rolnika - Farmer's lung
J67.1Bagasoza - Bagassosis
J67.2Płuco hodowców ptaków - Bird fancier's lung
J67.3Korkowica (Suberosis) - Suberosis
J67.4Płuco pracujących przy słodzie - Maltworker's lung
J67.5Płuco pracujących przy przerobie grzybów - Mushroom-worker's lung
J67.6Płuco korujących klony - Maple-bark-stripper's lung
J67.7Płuco osób przebywających w pomieszczeniach sztucznie klimatyzowanych lub nawilżanych - Air-conditioner and humidifier lung
J67.8Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane innymi pyłami organicznymi - Hypersensitivity pneumonitis due to other organic dusts
J67.9Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane nieokreślonym pyłem organicznym - Hypersensitivity pneumonitis due to unspecified organic dust
J68Choroby układu oddechowego wywołane wdychaniem czynników chemicznych gazów lub par - Respiratory conditions due to inhalation of chemicals, gases, fumes, and vapors
J68.0Zapalenie oskrzeli i płuc wywołane czynnikami chemicznymi, gazami lub parami - Bronchitis and pneumonitis due to chemicals, gases, fumes, and vapors
J68.1Ostry obrzęk płuc wywołany czynnikami chemicznymi, gazami lub parami - Acute pulmonary edema due to chemicals, gases, fumes, and vapors
J68.2Zapalenie górnych dróg oddechowych wywołane czynnikami chemicznymi, gazami lub parami niesklasyfikowane gdzie indziej - Upper respiratory inflammation due to chemicals, gases, fumes, and vapors, not elsewhere classified
J68.3Inne ostre lub podostre stany układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy lub pary - Other acute and subacute respiratory conditions due to chemicals, gases, fumes, and vapors
J68.4Stany chorobowe przewlekłe układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy lub pary - Chronic respiratory conditions due to chemicals, gases, fumes, and vapors
J68.8Inne choroby układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy lub pary - Other respiratory conditions due to chemicals, gases, fumes, and vapors
J68.9Nieokreślona choroba układu oddechowego wywołana czynnikami chemicznymi, gazami lub parami - Unspecified respiratory condition due to chemicals, gases, fumes, and vapors
J69Zapalenie płuc wywołane ciałami stałymi i ciekłymi - Pneumonitis due to solids and liquids
J69.0Zapalenie płuc wywołane zachłyśnięciem się pokarmem lub wymiocinami - Pneumonitis due to food and vomit
J69.1Zapalenie płuc wywołane wdychaniem olejów lub smarów - Pneumonitis due to oils and essences
J69.8Zapalenie płuc wywołane innymi ciałami stałymi lub ciekłymi - Pneumonitis due to other solids and liquids
J70Choroby układu oddechowego wywołane innymi czynnikami zewnętrznymi - Respiratory conditions due to other external agents
J70.0Ostre objawy płucne wywołane napromieniowaniem - Acute pulmonary manifestations due to radiation
J70.1Przewlekłe i inne objawy płucne wywołane napromieniowaniem - Chronic and other pulmonary manifestations due to radiation
J70.2Ostre zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane lekami - Acute drug-induced interstitial lung disorders
J70.3Przewlekłe zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane lekami - Chronic drug-induced interstitial lung disorders
J70.4Nieokreślone zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane lekami - Drug-induced interstitial lung disorder, unspecified
J70.8Zaburzenia układu oddechowego wywołane innymi określonymi czynnikami zewnętrznymi - Respiratory conditions due to other specified external agents
J70.9Zaburzenia układu oddechowego wywołane nieokreślonymi czynnikami zewnętrznymi - Respiratory conditions due to unspecified external agent
J80Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej u dorosłych - Adult respiratory distress syndrome
J81Obrzęk płuc - Pulmonary edema
J82Eozynofilia płucna niesklasyfikowana gdzie indziej - Pulmonary eosinophilia, not elsewhere classified
J84Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc - Other interstitial pulmonary diseases
J84.0Choroby pęcherzyków płucnych i tkanki okołopęcherzykowej - Alveolar and parietoalveolar conditions
J84.1Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc ze zwłóknieniem - Other interstitial pulmonary diseases with fibrosis
J84.8Inne określone choroby tkanki śródmiąższowej płuc - Other specified interstitial pulmonary diseases
J84.9Nieokreślona choroba tkanki śródmiąższowej płuc - Interstitial pulmonary disease, unspecified
J85Ropień płuca i śródpiersia - Abscess of lung and mediastinum
J85.0Zgorzel lub martwica płuca - Gangrene and necrosis of lung
J85.1Ropień płuca z zapaleniem płuc - Abscess of lung with pneumonia
J85.2Ropień płuca bez zapalenia płuc - Abscess of lung without pneumonia
J85.3Ropień śródpiersia - Abscess of mediastinum
J86Ropniak opłucnej - Pyothorax
J86.0Ropniak opłucnej z przetoką - Pyothorax with fistula
J86.9Ropniak opłucnej bez przetoki - Pyothorax without fistula
J90Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziej - Pleural effusion, not elsewhere classified
J91Wysięk opłucnowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -
J92Blaszka opłucnej - Pleural plaque
J92.0Blaszka opłucnej współistniejąca z azbestozą - Pleural plaque with presence of asbestos
J92.9Blaszka opłucnej bez azbestozy - Pleural plaque without asbestos
J93Odma opłucnowa - Pneumothorax
J93.0Odma opłucnowa samoistna z wysiłku - Spontaneous tension pneumothorax
J93.1Inna samoistna odma opłucnowa - Other spontaneous pneumothorax
J93.8Inna odma opłucnowa - Other pneumothorax
J93.9Nieokreślona odma opłucnowa - Pneumothorax, unspecified
J94Inne choroby opłucnej - Other pleural conditions
J94.0Wysięk (opłucnowy) mleczowy - Chylous effusion
J94.1Zarośnięcie jamy opłucnej - Fibrothorax
J94.2Krwiak opłucnej - Hemothorax
J94.8Inne określone schorzenia opłucnej - Other specified pleural conditions
J94.9Nieokreślona choroba opłucnej - Pleural condition, unspecified
J95Chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenia układu oddechowego niesklasyfikowane gdzie indziej -
J95.0Nieprawidłowa czynność po tracheostomii -
J95.1Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego na klatce piersiowej -
J95.2Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego poza klatką piersiową -
J95.3Przewlekła niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego -
J95.4Zespół Mendelsona -
J95.5Chirurgiczne podgłośniowe zwężenie (krtani) -
J95.8Inne chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenia układu oddechowego -
J95.9Nieokreślone chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenie układu oddechowego -
J96Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej - Respiratory failure, not elsewhere classified
J96.0Ostra niewydolność oddechowa - Acute respiratory failure
J96.1Przewlekła niewydolność oddechowa - Chronic respiratory failure
J96.9Nieokreślona niewydolność oddechowa - Respiratory failure, unspecified
J98Inne choroby układu oddechowego - Other respiratory disorders
J98.0Choroby oskrzela niesklasyfikowane gdzie indziej - Diseases of bronchus, not elsewhere classified
J98.1Zapadnięcie się płuca - Pulmonary collapse
J98.2Rozedma śródmiąższowa - Interstitial emphysema
J98.3Rozedma wyrównawcza - Compensatory emphysema
J98.4Inne choroby płuc - Other disorders of lung
J98.5Choroby śródpiersia niesklasyfikowane gdzie indziej - Diseases of mediastinum, not elsewhere classified
J98.6Choroby przepony - Disorders of diaphragm
J98.8Inne określone choroby układu oddechowego - Other specified respiratory disorders
J98.9Nieokreślona choroba układu oddechowego - Respiratory disorder, unspecified
J99Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
ładne paznokcie - KOLAGEN_cito zabiegi plastyczne - KOLAGEN_cito sztafeta - KOLAGEN_cito szybownictwo - KOLAGEN_cito kolagen allegro - KOLAGEN_cito dla kobiet dbających o cerę - KOLAGEN_cito chodzenie po jaskiniach - KOLAGEN_cito motocross - KOLAGEN_cito na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe częsty kaszel przyczyny szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe narciarstwo - Dezodorant_SuperDeo skok wzwyż - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo figurowe - Dezodorant_SuperDeo żeglarstwo - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla mężczyzn - Dezodorant_SuperDeo wartościowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo wartościowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo naturalny dezodorant - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022