anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'K' (pasujących wzorców 481):
K00Zaburzenia rozwoju i wyrzynania się zębów - Disorders of tooth development and eruption
K00.0Brak zębów - Anodontia
K00.1Zęby nadliczbowe - Supernumerary teeth
K00.2Nieprawidłowości wielkości i kształtu zębów - Abnormalities of size and form of teeth
K00.3Zęby ze szkliwem plamkowym - Mottled teeth
K00.4Zaburzenia rozwoju zęba - Disturbances in tooth formation
K00.5Dziedziczne zaburzenia w strukturze zęba niesklasyfikowane gdzie indziej - Hereditary disturbances in tooth structure, not elsewhere classified
K00.6Zaburzenia w wyrzynaniu się zębów - Disturbances in tooth eruption
K00.7Zespół ząbkowania - Teething syndrome
K00.8Inne zaburzenia w rozwoju zębów - Other disorders of tooth development
K00.9Zaburzenia rozwoju zęba, nie określone - Disorder of tooth development, unspecified
K01Wtopione i zaklinowane zęby - Embedded and impacted teeth
K01.0Wtopione zęby - Embedded teeth
K01.1Zaklinowane zęby - Impacted teeth
K02Próchnica zębów - Dental caries
K02.0Próchnica ograniczona do szkliwa - Caries limited to enamel
K02.1Próchnica zębiny - Caries of dentin
K02.2Próchnica cementu - Caries of cementum
K02.3Zatrzymana próchnica zębów - Arrested dental caries
K02.4Odontoklazja - Odontoclasia
K02.8Inne próchnice zębów - Other dental caries
K02.9Próchnica zębów, nie określona - Dental caries, unspecified
K03Inne choroby tkanek twardych zębów - Other diseases of hard tissues of teeth
K03.0Starcie zębów pochodzenia pokarmowego - Excessive attrition of teeth
K03.1Starcie zębów pochodzenia mechanicznego - Abrasion of teeth
K03.2Nadżerka zębów - Erosion of teeth
K03.3Patologiczna resorpcja - Pathological resorption of teeth
K03.4Przerost cementu korzeniowego [hypercementosis] - Hypercementosis
K03.5Zrośnięcie zęba z kością [ankiloza zębów] - Ankylosis of teeth
K03.6Złogi nazębne - Deposits [accretions] on teeth
K03.7Zmiany zabarwienia tkanek twardych po wyrżnięciu się zęba - Posteruptive color changes of dental hard tissues
K03.8Inne określone choroby tkanek twardych zębów - Other specified diseases of hard tissues of teeth
K03.9Choroba tkanek twardych zębów, nie określona - Disease of hard tissues of teeth, unspecified
K04Choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych - Diseases of pulp and periapical tissues
K04.0Zapalenie miazgi [pulpitis] - Pulpitis
K04.1Martwica miazgi - Necrosis of pulp
K04.2Zwyrodnienie miazgi - Pulp degeneration
K04.3Tworzenie się nieprawidłowej tkanki twardej w miazdze - Abnormal hard tissue formation in pulp
K04.4Ostre przywierzchołkowe zapalenie ozębnej pochodzenia miazgowego - Acute apical periodontitis of pulpal origin
K04.5Przewlekłe przywierzchołkowe zapalenie ozębnej - Chronic apical periodontitis
K04.6Ropień okołowierzchołkowy z zajęciem zatoki szczękowej - Periapical abscess with sinus
K04.7Ropień okołowierzchołkowy bez zajęcia zatoki szczękowej - Periapical abscess without sinus
K04.8Torbiel korzeniowa - Radicular cyst
K04.9Inne i nieokreślone choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych - Other and unspecified diseases of pulp and periapical tissues
K05Zapalenie dziąseł i choroby przyzębia - Gingivitis and periodontal diseases
K05.0Ostre zapalenie dziąseł - Acute gingivitis
K05.1Przewlekłe zapalenie dziąseł - Chronic gingivitis
K05.2Ostre zapalenie przyzębia - Acute periodontitis
K05.3Przewlekłe zapalenie przyzębia - Chronic periodontitis
K05.4Desmodontoza - Periodontosis
K05.5Inne choroby przyzębia - Other periodontal diseases
K05.6Choroba przyzębia, nie określona - Periodontal disease, unspecified
K06Inne zaburzenia dziąsła i bezzębny wyrostek zębodołowy - Other disorders of gingiva and edentulous alveolar ridge
K06.0Zanik dziąseł - Gingival recession
K06.1Przerost dziąseł - Gingival enlargement
K06.2Uszkodzenie dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego związane z urazem - Gingival and edentulous alveolar ridge lesions associated with trauma
K06.8Inne określone zaburzenia dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego - Other specified disorders of gingiva and edentulous alveolar ridge
K06.9Zaburzenia dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego, nie określone - Disorder of gingiva and edentulous alveolar ridge, unspecified
K07Nieprawidłowości zębowo-twarzowe [łącznie z wadami zgryzu] - Dentofacial anomalies [including malocclusion]
K07.0Znaczne nieprawidłowości wymiaru szczęk - Major anomalies of jaw size
K07.1Nieprawidłowości stosunku szczęk do podstawy czaszki - Anomalies of jaw-cranial base relationship
K07.2Nieprawidłowości stosunku łuków zębowych - Anomalies of dental arch relationship
K07.3Nieprawidłowości położenia zębów - Anomalies of tooth position
K07.4Wady zgryzu, nie określone - Malocclusion, unspecified
K07.5Nieprawidłowości czynnościowe zębowo-twarzowe - Dentofacial functional abnormalities
K07.6Zaburzenia stawów skroniowo-żuchwowych - Temporomandibular joint disorders
K07.8Inne nieprawidłowości zębowo-twarzowe - Other dentofacial anomalies
K07.9Nieprawidłowość zębowo-twarzowa, nie określona - Dentofacial anomaly, unspecified
K08Inne zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących (podłoża) - Other disorders of the teeth and supporting structures
K08.0Eksfoliacja zębów w wyniku przyczyn układowych - Exfoliation of teeth due to systemic causes
K08.1Utrata zębów z powodu wypadku, usunięcia lub miejscowych chorób przyzębia - Loss of teeth due to accident, extraction, or local periodontal disease
K08.2Zanik grzbietu bezzębnego wyrostka zębodołowego - Atrophy of edentulous alveolar ridge
K08.3Zatrzymany korzeń zęba - Retained dental root
K08.8Inne określone zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących - Other specified disorders of teeth and supporting structures
K08.9Zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących, nie określone - Disorder of teeth and supporting structures, unspecified
K09Torbiele okolicy jamy ustnej niesklasyfikowane gdzie indziej - Cysts of oral region, not elsewhere classified
K09.0Torbiele rozwojowe zębopochodne - Developmental odontogenic cysts
K09.1Torbiele rozwojowe (niezębopochodne) okolicy jamy ustnej - Developmental (nonodontogenic) cysts of oral region
K09.2Inne torbiele szczęk - Other cysts of jaw
K09.8Inne torbiele okolicy jamy ustnej niesklasyfikowane gdzie indziej - Other cysts of oral region, not elsewhere classified
K09.9Torbiel okolicy jamy ustnej, nie określona - Cyst of oral region, unspecified
K10Inne choroby szczęk i żuchwy - Other diseases of jaws
K10.0Zaburzenia rozwojowe szczęk i żuchwy - Developmental disorders of jaws
K10.1Ziarniniak olbrzymiokmórkowy, centralny - Giant cell granuloma, central
K10.2 - Inflammatory conditions of jaws
K10.3Zapalenie zębodołu szczęk i żuchwy - Alveolitis of jaws
K10.8Inne określone choroby szczęk i żuchwy - Other specified diseases of jaws
K10.9Choroba szczęk lub żuchwy, nie określona - Disease of jaws, unspecified
K11Choroby gruczołów ślinowych - Diseases of salivary glands
K11.0Zanik gruczołu ślinowego - Atrophy of salivary gland
K11.1Przerost gruczołu ślinowego - Hypertrophy of salivary gland
K11.2Zapalenie gruczołu ślinowego - Sialoadenitis
K11.3Ropień gruczołu ślinowego - Abscess of salivary gland
K11.4Przetoka gruczołu ślinowego - Fistula of salivary gland
K11.5Kamica ślinianek - Sialolithiasis
K11.6Torbiel śluzowa [mukocele] - Mucocele of salivary gland
K11.7Zaburzenia wydzielania śliny - Disturbances of salivary secretion
K11.8Inne choroby gruczołów ślinowych - Other diseases of salivary glands
K11.9Choroba gruczołu ślinowego, nie określona - Disease of salivary gland, unspecified
K12Zapalenie jamy ustnej i pochodne zmiany - Stomatitis and related lesions
K12.0Nawracające afty jamy ustnej - Recurrent oral aphthae
K12.1Inne postacie zapalenia jamy ustnej - Other forms of stomatitis
K12.2Zapalenie tkanki łącznej i ropień jamy ustnej - Cellulitis and abscess of mouth
K13Inne choroby śluzówki warg i jamy ustnej - Other diseases of lip and oral mucosa
K13.0Choroby warg - Diseases of lips
K13.1Nagryzanie policzka i wargi - Cheek and lip biting
K13.2Rogowacenie białe i inne choroby nabłonka jamy ustnej, włączając język - Leukoplakia and other disturbances of oral epithelium, including tongue
K13.3Włochate rogowacenie białe - Hairy leukoplakia
K13.4Ziarniniak i ziarniniakopodobne choroby śluzówki jamy ustnej - Granuloma and granuloma-like lesions of oral mucosa
K13.5Zwłóknienie podśluzowe jamy ustnej - Oral submucous fibrosis
K13.6Rozrost z podrażnienia śluzówki jamy ustnej - Irritative hyperplasia of oral mucosa
K13.7Inne i nieokreślone choroby śluzówki jamy ustnej - Other and unspecified lesions of oral mucosa
K14Choroby języka - Diseases of tongue
K14.0Zapalenie języka - Glossitis
K14.1Język geograficzny - Geographic tongue
K14.2Zapalenie języka pośrodkowe romboidalne - Median rhomboid glossitis
K14.3Przerost brodawek języka - Hypertrophy of tongue papillae
K14.4Zanik brodawek języka - Atrophy of tongue papillae
K14.5Język pofałdowany - Plicated tongue
K14.6Ból języka [przeczulica] - Glossodynia
K14.8Inne choroby języka - Other diseases of tongue
K14.9Choroby języka, nie określone - Disease of tongue, unspecified
K20Zapalenie przełyku - Esophagitis
K21Zarzucanie (refluks) żołądkowo-przełykowe - Gastroesophageal reflux disease
K21Zarzucanie (refluks) żołądkowo-przełykowe - Gastroesophageal reflux disease
K21.0Zarzucanie (refluks) żołądkowo-przełykowe z zapaleniem przełyku - Gastroesophageal reflux disease with esophagitis
K21.9Zarzucanie żołądkowo-przełykowe bez zapalenia przełyku - Gastroesophageal reflux disease without esophagitis
K22Inne choroby przełyku - Other diseases of esophagus
K22.0Achalazja wpustu - Achalasia of cardia
K22.1Wrzód przełyku - Ulcer of esophagus
K22.2Niedrożność przełyku - Esophageal obstruction
K22.3Przedziurawienie przełyku - Perforation of esophagus
K22.4Dyskineza przełyku - Dyskinesia of esophagus
K22.5Diverticulum of esophagus, acquired - Diverticulum of esophagus, acquired
K22.6Żołądkowo-przełykowe pęknięcie śluzówki z krwawieniem - Gastroesophageal laceration-hemorrhage syndrome
K22.8Inne określone choroby przełyku - Other specified diseases of esophagus
K22.9Choroba przełyku, nie określona - Disease of esophagus, unspecified
K23Schorzenia przełyku w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
K23.0Gruźlicze zapalenie przełyku (A18.8+) -
K23.1Przełyk olbrzymi w chorobie Chagasa (B57.3+) -
K23.8Zaburzenia przełyku w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
K25Wrzód żołądka - Gastric ulcer
K25.0 - Acute with hemorrhage
K25.1 - Acute with perforation
K25.2 - Acute with both hemorrhage and perforation
K25.3 - Acute without hemorrhage or perforation
K25.4 - Chronic or unspecified with hemorrhage
K25.5 - Chronic or unspecified with perforation
K25.6 - Chronic or unspecified with both hemorrhage and perforation
K25.7 - Chronic without hemorrhage or perforation
K25.9 - Unspecified as acute or chronic, without hemorrhage or perforation
K26Wrzód dwunastnicy - Duodenal ulcer
K26.0 - Acute with hemorrhage
K26.1 - Acute with perforation
K26.2 - Acute with both hemorrhage and perforation
K26.3 - Acute without hemorrhage or perforation
K26.4 - Chronic or unspecified with hemorrhage
K26.5 - Chronic or unspecified with perforation
K26.6 - Chronic or unspecified with both hemorrhage and perforation
K26.7 - Chronic without hemorrhage or perforation
K26.9 - Unspecified as acute or chronic, without hemorrhage or perforation
K27Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu - Peptic ulcer, site unspecified
K27.0 - Acute with hemorrhage
K27.1 - Acute with perforation
K27.2 - Acute with both hemorrhage and perforation
K27.3 - Acute without hemorrhage or perforation
K27.4 - Chronic or unspecified with hemorrhage
K27.5 - Chronic or unspecified with perforation
K27.6 - Chronic or unspecified with both hemorrhage and perforation
K27.7 - Chronic without hemorrhage or perforation
K27.9 - Unspecified as acute or chronic, without hemorrhage or perforation
K28Wrzód żołądka i jelit - Gastrojejunal ulcer
K28.0 - Acute with hemorrhage
K28.1 - Acute with perforation
K28.2 - Acute with both hemorrhage and perforation
K28.3 - Acute without hemorrhage or perforation
K28.4 - Chronic or unspecified with hemorrhage
K28.5 - Chronic or unspecified with perforation
K28.6 - Chronic or unspecified with both hemorrhage and perforation
K28.7 - Chronic without hemorrhage or perforation
K28.9 - Unspecified as acute or chronic, without hemorrhage or perforation
K29Zapalenie żołądka i dwunastnicy - Gastritis and duodenitis
K29.0Ostre krwotoczne zapalenie żołądka - Acute hemorrhagic gastritis
K29.1Inne ostre zapalenie żołądka - Other acute gastritis
K29.2Alkoholowe zapalenie żołądka - Alcoholic gastritis
K29.3Przewlekłe powierzchowne zapalenie żołądka - Chronic superficial gastritis
K29.4Przewlekłe zanikowe zapalenie żołądka - Chronic atrophic gastritis
K29.5Przewlekłe zapalenie żołądka, nie określone - Chronic gastritis, unspecified
K29.6Inne zapalenia żołądka - Other gastritis
K29.7Zapalenie żołądka, nie określone - Gastritis, unspecified
K29.8Zapalenie dwunastnicy - Duodenitis
K29.9Zapalenie żołądka i dwunastnicy, nie określone - Gastroduodenitis, unspecified
K30Dyspepsja - Dyspepsia
K31Inne choroby żołądka i dwunastnicy - Other diseases of stomach and duodenum
K31.0Ostra rozstrzeń żołądka - Acute dilatation of stomach
K31.1Zwężenie przerostowe odźwiernika dorosłych - Adult hypertrophic pyloric stenosis
K31.2Przewężenie klepsydrowate lub zwężenie żołądka - Hourglass stricture and stenosis of stomach
K31.3Kurcz odźwiernika niesklasyfikowany gdzie indziej - Pylorospasm, not elsewhere classified
K31.4Uchyłek żołądka - Gastric diverticulum
K31.5Niedrożność dwunastnicy - Obstruction of duodenum
K31.6Przetoka żołądka lub dwunastnicy - Fistula of stomach and duodenum
K31.7 - Polyp of stomach and duodenum
K31.8Inne określone choroby żołądka i dwunastnicy - Other specified diseases of stomach and duodenum
K31.9Choroba żołądka i dwunastnicy, nie określone - Disease of stomach and duodenum, unspecified
K35Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego - Acute appendicitis
K35.0Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z rozlanym zapaleniem otrzewnej - Acute appendicitis with generalized peritonitis
K35.1Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z ropniem otrzewnej - Acute appendicitis with peritoneal abscess
K35.9Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, nie określone - Acute appendicitis, unspecified
K36Inne zapalenie wyrostka robaczkowego - Other appendicitis
K37Zapalenie wyrostka robaczkowego, nie określone - Unspecified appendicitis
K38Inne choroby wyrostka robaczkowego - Other diseases of appendix
K38.0Rozrost wyrostka robaczkowego - Hyperplasia of appendix
K38.1Kamienie wyrostkowe - Appendicular concretions
K38.2Uchyłek wyrostka robaczkowego - Diverticulum of appendix
K38.3Przetoka wyrostka robaczkowego - Fistula of appendix
K38.8Inne określone choroby wyrostka robaczkowego - Other specified diseases of appendix
K38.9Choroby wyrostka robaczkowego, nie określone - Disease of appendix, unspecified
K40Przepuklina pachwinowa - Inguinal hernia
K40.0Obustronna przepuklina pachwinowa, z niedrożnością bez zgorzeli - Bilateral inguinal hernia, with obstruction, without gangrene
K40.1Obustronna przepuklina pachwinowa, ze zgorzelą - Bilateral inguinal hernia, with gangrene
K40.2Obustronna przepuklina pachwinowa, bez niedrożności lub zgorzeli - Bilateral inguinal hernia, without obstruction or gangrene
K40.3Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa z niedrożnością bez zgorzeli - Unilateral or unspecified inguinal hernia, with obstruction, without gangrene
K40.4Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa ze zgorzelą - Unilateral or unspecified inguinal hernia, with gangrene
K40.9Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa bez niedrożności lub zgorzeli - Unilateral or unspecified inguinal hernia, without obstruction or gangrene
K41Przepuklina udowa - Femoral hernia
K41.0Obustronna przepuklina udowa, z niedrożnością bez zgorzeli - Bilateral femoral hernia, with obstruction, without gangrene
K41.1Obustronna przepuklina udowa, ze zgorzelą - Bilateral femoral hernia, with gangrene
K41.2Obustronna przepuklina udowa, bez niedrożności lub zgorzeli - Bilateral femoral hernia, without obstruction or gangrene
K41.3Jednostronna lub nieokreślona przepuklina udowa, z niedrożnością bez zgorzeli - Unilateral or unspecified femoral hernia, with obstruction, without gangrene
K41.4Jednostronna lub nieokreślona przepuklina udowa ze zgorzelą - Unilateral or unspecified femoral hernia, with gangrene
K41.9Jednostronna lub nieokreślona przepuklina udowa bez niedrożności lub zgorzeli - Unilateral or unspecified femoral hernia, without obstruction or gangrene
K42Przepuklina pępkowa - Umbilical hernia
K42.0Przepuklina pępkowa, z niedrożnością bez zgorzeli - Umbilical hernia with obstruction, without gangrene
K42.1Przepuklina pępkowa ze zgorzelą - Umbilical hernia with gangrene
K42.9Przepuklina pępkowa bez niedrożności lub zgorzeli - Umbilical hernia without obstruction or gangrene
K43Przepuklina brzuszna - Ventral hernia
K43.0Przepuklina brzuszna z niedrożnością bez zgorzeli - Ventral hernia with obstruction, without gangrene
K43.1Przepuklina brzuszna ze zgorzelą - Ventral hernia with gangrene
K43.9Przepuklina brzuszna bez niedrożności lub zgorzeli - Ventral hernia without obstruction or gangrene
K44Przepuklina przeponowa - Diaphragmatic hernia
K44.0Przepuklina przeponowa z niedrożnością bez zgorzeli - Diaphragmatic hernia with obstruction, without gangrene
K44.1Przepuklina przeponowa ze zgorzelą - Diaphragmatic hernia with gangrene
K44.9Przepuklina przeponowa bez niedrożności lub zgorzeli - Diaphragmatic hernia without obstruction or gangrene
K45Inne przepukliny brzuszne - Other abdominal hernia
K45.0Inne określone przepukliny brzuszne z niedrożnością bez zgorzeli - Other specified abdominal hernia with obstruction, without gangrene
K45.1Inne określone przepukliny brzuszne ze zgorzelą - Other specified abdominal hernia with gangrene
K45.8Inne określone przepukliny brzuszne bez niedrożności lub zgorzeli - Other specified abdominal hernia without obstruction or gangrene
K46Nieokreślone przepukliny brzuszne - Unspecified abdominal hernia
K46.0Nieokreślone przepukliny brzuszne z niedrożnością bez zgorzeli - Unspecified abdominal hernia with obstruction, without gangrene
K46.1Nieokreślone przepukliny brzuszne ze zgorzelą - Unspecified abdominal hernia with gangrene
K46.9Nieokreślone przepukliny brzuszne bez niedrożności lub zgorzeli - Unspecified abdominal hernia without obstruction or gangrene
K50Choroba Crohna [odcinkowe zapalenie jelita] - Crohn's disease [regional enteritis]
K50.0Choroba Crohna jelita cienkiego - Crohn's disease of small intestine
K50.1Choroba Crohna jelita grubego - Crohn's disease of large intestine
K50.8Inne postacie choroby Crohna - Other Crohn's disease
K50.9Choroba Crohna, nie określona - Crohn's disease, unspecified
K51Wrzodziejące zapalenie jelita grubego - Ulcerative colitis
K51.0Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie jelita cienkiego i grubego - Ulcerative (chronic) enterocolitis
K51.1Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie jelita krętego i grubego - Ulcerative (chronic) ileocolitis
K51.2Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie prostnicy - Ulcerative (chronic) proctitis
K51.3Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie prostnicy i esicy - Ulcerative (chronic) rectosigmoiditis
K51.4Rzekoma polipowatość jelita grubego - Pseudopolyposis of colon
K51.5Śluzowe zapalenie prostnicy i okrężnicy - Mucosal proctocolitis
K51.8Inne wrzodziejące zapalenie jelita grubego - Other ulcerative colitis
K51.9Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, nie określone - Ulcerative colitis, unspecified
K52Inne niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego - Other noninfective gastroenteritis and colitis
K52.0Zapalenie żołądka, jelit i okrężnicy wywołane promieniowaniem - Gastroenteritis and colitis due to radiation
K52.1Toksyczne zapalenie żołądka, jelit i okrężnicy - Toxic gastroenteritis and colitis
K52.2Uczuleniowe i związane z działaniem pokarmu zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego - Allergic and dietetic gastroenteritis and colitis
K52.8Inne określone niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego - Other specified noninfective gastroenteritis and colitis
K52.9Niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego, nie określone - Noninfective gastroenteritis and colitis, unspecified
K55Naczyniowe zaburzenia jelit - Vascular disorders of intestine
K55.0Ostre naczyniowe zaburzenia jelit - Acute vascular disorders of intestine
K55.1Przewlekłe naczyniowe zaburzenia jelit - Chronic vascular disorders of intestine
K55.2Angiodysplazja jelita grubego - Angiodysplasia of colon
K55.8Inne naczyniowe zaburzenia jelit - Other vascular disorders of intestine
K55.9Naczyniowe zaburzenia jelit, nie określone - Vascular disorder of intestine, unspecified
K56Niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny - Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia
K56Niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny - Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia
K56.0Niedrożność porażenna - Paralytic ileus
K56.1Wgłobienie - Intussusception
K56.2Skręt jelita - Volvulus
K56.3Niedrożność wywołana kamieniem żółciowym - Gallstone ileus
K56.4Inne postacie zatkania jelita - Other impaction of intestine
K56.5Zrosty jelitowe z niedrożnością - Intestinal adhesions [bands] with obstruction
K56.6Inne i nieokreślone postacie niedrożności jelitowej - Other and unspecified intestinal obstruction
K56.7Niedrożność, nie określona - Ileus, unspecified
K57Choroba uchyłkowa jelit - Diverticular disease of intestine
K57.0Choroba uchyłkowa jelita cienkiego z przedziurawieniem i ropniem - Diverticular disease of small intestine with perforation and abscess
K57.1Choroba uchyłkowa jelita cienkiego bez przedziurawienia lub ropnia - Diverticular disease of small intestine without perforation or abscess
K57.2Choroba uchyłkowa jelita grubego z przedziurawieniem i ropniem - Diverticular disease of large intestine with perforation and abscess
K57.3Choroba uchyłkowa jelita grubego bez przedziurawienia lub ropnia - Diverticular disease of large intestine without perforation or abscess
K57.4Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego z przedziurawieniem i ropniem - Diverticular disease of both small and large intestine with perforation and abscess
K57.5Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego bez przedziurawienia lub ropnia - Diverticular disease of both small and large intestine without perforation or abscess
K57.8Choroba uchyłkowa jelita, części nieokreślonej, z przedziurawieniem i ropniem - Diverticular disease of intestine, part unspecified, with perforation and abscess
K57.9Choroba uchyłkowa jelita, części nieokreślonej, bez przedziurawienia lub ropnia - Diverticular disease of intestine, part unspecified, without perforation or abscess
K58Zespół drażliwego jelita - Irritable bowel syndrome
K58.0Zespół pobudliwego jelita z biegunką - Irritable bowel syndrome with diarrhea
K58.9Zespół pobudliwego jelita bez biegunki - Irritable bowel syndrome without diarrhea
K59Inne czynnościowe zaburzenia jelit - Other functional intestinal disorders
K59.0Zaparcie - Constipation
K59.1Biegunka czynnościowa - Functional diarrhea
K59.2Jelito neurogenne, niesklasyfikowane gdzie indziej - Neurogenic bowel, not elsewhere classified
K59.3Okrężnica olbrzymia [megacolon], niesklasyfikowana gdzie indziej - Megacolon, not elsewhere classified
K59.4Kurcz odbytu - Anal spasm
K59.8Inne określone czynnościowe zaburzenia jelit - Other specified functional intestinal disorders
K59.9Czynnościowe zaburzenia jelit, nie określone - Functional intestinal disorder, unspecified
K60Szczelina i przetoka okolic odbytu i odbytnicy - Fissure and fistula of anal and rectal regions
K60.0Ostra szczelina odbytu - Acute anal fissure
K60.1Przewlekła szczelina odbytu - Chronic anal fissure
K60.2Szczelina odbytu, nie określona - Anal fissure, unspecified
K60.3Przetoka odbytu - Anal fistula
K60.4Przetoka odbytnicza - Rectal fistula
K60.5Przetoka odbytowo-odbytnicza - Anorectal fistula
K61Ropień okolic odbytu i odbytnicy - Abscess of anal and rectal regions
K61.0Ropień odbytu - Anal abscess
K61.1Ropień odbytniczy - Rectal abscess
K61.2Ropień odbytniczo-odbytowy - Anorectal abscess
K61.3Ropień kulszowo-odbytniczy - Ischiorectal abscess
K61.4Ropień wewnątrzzwieraczowy - Intrasphincteric abscess
K62Inne choroby odbytu i odbytnicy - Other diseases of anus and rectum
K62.0Polip odbytu - Anal polyp
K62.1Polip odbytnicy - Rectal polyp
K62.2Wypadnięcie odbytu - Anal prolapse
K62.3Wypadnięcie odbytnicy - Rectal prolapse
K62.4Zwężenie odbytu i odbytnicy - Stenosis of anus and rectum
K62.5Krwawnienie z odbytu i odbytnicy - Hemorrhage of anus and rectum
K62.6Wrzód odbytu i odbytnicy - Ulcer of anus and rectum
K62.7Popromienne zapalenie prostnicy - Radiation proctitis
K62.8Inne określone choroby odbytu i odbytnicy - Other specified diseases of anus and rectum
K62.9Choroby odbytu i odbytnicy, nie określone - Disease of anus and rectum, unspecified
K63Inne choroby jelit - Other diseases of intestine
K63.0Ropień jelit - Abscess of intestine
K63.1Przedziurawienie jelita (nieurazowe) - Perforation of intestine (nontraumatic)
K63.2Przetoka jelitowa - Fistula of intestine
K63.3Wrzód jelita - Ulcer of intestine
K63.4Opadnięcie trzewi - Enteroptosis
K63.5 - Polyp of colon
K63.8Inne określone choroby jelit - Other specified diseases of intestine
K63.9Choroba jelita, nie określona - Disease of intestine, unspecified
K65Zapalenie otrzewnej - Peritonitis
K65.0Ostre zapalenie otrzewnej - Acute peritonitis
K65.8Inne zapalenie otrzewnej - Other peritonitis
K65.9Zapalenie otrzewnej, nie określone - Peritonitis, unspecified
K66Inne zaburzenia otrzewnej - Other disorders of peritoneum
K66.0Zrosty otrzewnowe - Peritoneal adhesions
K66.1Krwiak otrzewnej - Hemoperitoneum
K66.8Inne określone zaburzenia otrzewnej - Other specified disorders of peritoneum
K66.9Schorzenia otrzewnej, nie określone - Disorder of peritoneum, unspecified
K67Schorzenia otrzewnej w chorobach zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej -
K67.0Zapalenie otrzewnej wywołane przez Chlamydie (A74.8+) -
K67.1Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej (A54.8+) -
K67.2Kiłowe zapalenie otrzewnej (A52.7+) -
K67.3Gruźlicze zapalenie otrzewnej (A18.3+) -
K67.8Inne zaburzenia otrzewnej w chorobach zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej -
K70Alkoholowa choroba watroby - Alcoholic liver disease
K70.0Alkoholowe stłuszczenie wątroby - Alcoholic fatty liver
K70.1Alkoholowe zapalenie wątroby - Alcoholic hepatitis
K70.2Alkoholowe zwłóknienie i stwardnienie wątroby - Alcoholic fibrosis and sclerosis of liver
K70.3Alkoholowa marskość wątroby - Alcoholic cirrhosis of liver
K70.4Alkoholowa niewydolność wątroby - Alcoholic hepatic failure
K70.9Alkoholowa choroba wątroby, nie określona - Alcoholic liver disease, unspecified
K71Toksyczna choroba wątroby - Toxic liver disease
K71.0Toksyczna choroba wątroby z zastojem żółci - Toxic liver disease with cholestasis
K71.1Toksyczna choroba wątroby z martwicą wątroby - Toxic liver disease with hepatic necrosis
K71.2Toksyczna choroba wątroby z ostrym zapaleniem wątroby - Toxic liver disease with acute hepatitis
K71.3Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym przetrwałym zapaleniem wątroby - Toxic liver disease with chronic persistent hepatitis
K71.4Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym zrazikowym zapaleniem wątroby - Toxic liver disease with chronic lobular hepatitis
K71.5Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym aktywnym zapaleniem wątroby - Toxic liver disease with chronic active hepatitis
K71.6Toksyczna choroba wątroby z zapaleniem wątroby niesklasyfikowanym gdzie indziej - Toxic liver disease with hepatitis, not elsewhere classified
K71.7Toksyczna choroba wątroby ze zwłóknieniem i marskością wątroby - Toxic liver disease with fibrosis and cirrhosis of liver
K71.8Toksyczna choroba wątroby z innymi zaburzeniami wątroby - Toxic liver disease with other disorders of liver
K71.9Toksyczna choroba wątroby, nie określona - Toxic liver disease, unspecified
K72Niewydolność wątroby niesklasyfikowana gdzie indziej - Hepatic failure, not elsewhere classified
K72.0Ostra i podostra niewydolność wątroby - Acute and subacute hepatic failure
K72.1Przewlekła niewydolność wątroby - Chronic hepatic failure
K72.9Niewydolność wątroby, nie określona - Hepatic failure, unspecified
K73Przewlekłe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej - Chronic hepatitis, not elsewhere classified
K73.0Przewlekłe przetrwałe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej - Chronic persistent hepatitis, not elsewhere classified
K73.1Przewlekłe zrazikowe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej - Chronic lobular hepatitis, not elsewhere classified
K73.2Przewlekłe aktywne zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej - Chronic active hepatitis, not elsewhere classified
K73.8Inne przewlekłe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej - Other chronic hepatitis, not elsewhere classified
K73.9Przewlekłe zapalenie wątroby, nie określone - Chronic hepatitis, unspecified
K74Zwłóknienie i marskość wątroby - Fibrosis and cirrhosis of liver
K74.0Zwłóknienie wątroby - Hepatic fibrosis
K74.1Stwardnienie wątroby - Hepatic sclerosis
K74.2Zwłóknienie wątroby ze stwardnieniem wątroby - Hepatic fibrosis with hepatic sclerosis
K74.3Pierwotna marskość żółciowa - Primary biliary cirrhosis
K74.4Wtórna marskość żółciowa - Secondary biliary cirrhosis
K74.5Marskość żółciowa, nie określona - Biliary cirrhosis, unspecified
K74.6Inna i nieokreślona marskość wątroby - Other and unspecified cirrhosis of liver
K75Inne zapalne choroby wątroby - Other inflammatory liver diseases
K75.0Ropień wątroby - Abscess of liver
K75.1Zapalenie żyły wrotnej - Phlebitis of portal vein
K75.2Nieokreślone odczynowe zapalenie wątroby - Nonspecific reactive hepatitis
K75.3Ziarniniakowe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej - Granulomatous hepatitis, not elsewhere classified
K75.4 - Autoimmune hepatitis
K75.8Inne określone choroby zapalne wątroby - Other specified inflammatory liver diseases
K75.9Choroba zakaźna wątroby, nie określona - Inflammatory liver disease, unspecified
K76Inne choroby watroby - Other diseases of liver
K76.0Stłuszczenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej - Fatty (change of) liver, not elsewhere classified
K76.1Przewlekłe przekrwienie bierne wątroby - Chronic passive congestion of liver
K76.2Centralna krwotoczna martwica wątroby - Central hemorrhagic necrosis of liver
K76.3Zawał wątroby - Infarction of liver
K76.4Plamica wątroby - Peliosis hepatis
K76.5Choroba wątroby z zamknięciem naczyń żylnych - Hepatic veno-occlusive disease
K76.6Nadciśninie wrotne - Portal hypertension
K76.7Zespół wątrobowo-nerkowy - Hepatorenal syndrome
K76.8Inne określone choroby wątroby - Other specified diseases of liver
K76.9Choroba wątroby, nie określona - Liver disease, unspecified
K77Schorzenia wątroby w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
K77.0Schorzenia wątroby w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
K77.8Schorzenia wątroby w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
K80Kamica żółciowa - Cholelithiasis
K80.0Kamica pęcherzyka żółciowego z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego - Calculus of gallbladder with acute cholecystitis
K80.1Kamica pęcherzyka żółciowego z innym zapaleniem pęcherzyka żółciowego - Calculus of gallbladder with other cholecystitis
K80.2Kamica pęcherzyka żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego - Calculus of gallbladder without cholecystitis
K80.3Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem (dróg żółciowych) - Calculus of bile duct with cholangitis
K80.4Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowego - Calculus of bile duct with cholecystitis
K80.5Kamica przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych - Calculus of bile duct without cholangitis or cholecystitis
K80.8Inne kamice żółciowe - Other cholelithiasis
K81Zapalenie pęcherzyka żółciowego - Cholecystitis
K81.0Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego - Acute cholecystitis
K81.1Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego - Chronic cholecystitis
K81.8Inne zapalenie pęcherzyka żółciowego - Other cholecystitis
K81.9Zapalenie pęcherzyka żółciowego, nie określone - Cholecystitis, unspecified
K82Inne choroby pęcherzyka żółciowego - Other diseases of gallbladder
K82.0Niedrożność pęcherzyka żółciowego - Obstruction of gallbladder
K82.1Wodniak pęcherzyka żółciowego - Hydrops of gallbladder
K82.2Przedziurawienie pęcherzyka żółciowego - Perforation of gallbladder
K82.3Przetoka pęcherzyka żółciowego - Fistula of gallbladder
K82.4Zwyrodnienie cholesterolowe pęcherzyka żółciowego [cholesterolosis] - Cholesterolosis of gallbladder
K82.8Inne określone choroby pęcherzyka żółciowego - Other specified diseases of gallbladder
K82.9Choroba pęcherzyka żółciowego, nie określona - Disease of gallbladder, unspecified
K83Inne choroby przewodów żółciowych - Other diseases of biliary tract
K83.0Zapalenie dróg żółciowych - Cholangitis
K83.1Niedrożność przewodów żółciowych - Obstruction of bile duct
K83.2Przedziurawienie przewodów żółciowych - Perforation of bile duct
K83.3Przetoka przewodów żółciowych - Fistula of bile duct
K83.4Kurcz zwieracza Oddiego - Spasm of sphincter of Oddi
K83.5Torbiel żółciowa - Biliary cyst
K83.8Inne określone choroby przewodów żółciowych - Other specified diseases of biliary tract
K83.9Choroba przewodów żółciowych, nie określona - Disease of biliary tract, unspecified
K85Ostre zapalenie trzustki - Acute pancreatitis
K86Inne choroby trzustki - Other diseases of pancreas
K86.0Przewlekłe zapalenie trzustki wywołana alkoholem - Alcohol-induced chronic pancreatitis
K86.1Inne przewlekłe zapalenia trzustki - Other chronic pancreatitis
K86.2Torbiel trzustki - Cyst of pancreas
K86.3Torbiel rzekoma trzustki - Pseudocyst of pancreas
K86.8Inne określone choroby trzustki: - Other specified diseases of pancreas
K86.9Choroba trzustki, nie określona - Disease of pancreas, unspecified
K87Schorzenia pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych i trzustki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
K87.0Schorzenia pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
K87.1Schorzenia trzustki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
K90Nieprawidłowe wchłanianie jelitowe - Intestinal malabsorption
K90.0Choroba trzewna [celiakia] - Celiac disease
K90.1Sprue tropikalne - Tropical sprue
K90.2Zespół ślepej pętli niesklasyfikowany gdzie indziej - Blind loop syndrome, not elsewhere classified
K90.3Tłuszczowa biegunka trzustkowa - Pancreatic steatorrhea
K90.4Nieprawidłowe wchłanianie wywołane przez nietolerancję, niesklasyfikowane gdzie indziej - Malabsorption due to intolerance, not elsewhere classified
K90.8Inne nieprawidłowe wchłanianie jelitowe - Other intestinal malabsorption
K90.9Nieprawidłowe wchłanianie jelitowe, nie określone - Intestinal malabsorption, unspecified
K91Pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego niesklasyfikowane gdzie indziej -
K91.0Wymioty spowodowane zabiegami chirurgicznymi żołądkowo-jelitowymi -
K91.1Zespoły po zabiegach chirurgicznych żołądka -
K91.2Nieprawidłowe wchłanianie po zabiegach chirurgicznych niesklasyfikowane gdzie indziej -
K91.3Pooperacyjna niedrożność jelitowa -
K91.4Nieprawidłowa czynność zespoleń okrężniczych lub jelitowych (kolostomii, enterostomii) -
K91.5Zespół po usunięciu pęcherzyka żółciowego -
K91.8Inne pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego niesklasyfikowane gdzie indziej -
K91.9Pooperacyjne zaburzenia układu pokarmowego, nie określone -
K92Inne choroby układu pokarmowego - Other diseases of the digestive system
K92.0Wymioty krwawe - Hematemesis
K92.1Stolce smołowate - Melena
K92.2Krwotok żołądkowo-jelitowy, nie określony - Gastrointestinal hemorrhage, unspecified
K92.8Inne określone choroby układu pokarmowego - Other specified diseases of digestive system
K92.9Choroba układu pokarmowego, nie określona - Disease of digestive system, unspecified
K93Schorzenia innych narządów układu pokarmowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
K93.0Gruźlicze zaburzenia jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych (A18.3+) -
K93.1Okrężnica olbrzymia w chorobie Chagasa (B57.3+) -
K93.8Zaburzenia innych określonych narządów układu pokarmowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
szermierka - KOLAGEN_cito lifting skóry - KOLAGEN_cito curling - KOLAGEN_cito kolarstwo - KOLAGEN_cito squash - KOLAGEN_cito karate - KOLAGEN_cito produkty dla biegaczy - KOLAGEN_cito wspieraj stawy - KOLAGEN_cito nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na urlopie szałwia - Cukierki_Szalwiowe szałwia szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki verbena szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel palacza szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe lekkoatletyka - Dezodorant_SuperDeo podnoszenia ciężarów - Dezodorant_SuperDeo ranking dezodorant - Dezodorant_SuperDeo hokej na lodzie - Dezodorant_SuperDeo lekkoatletyka - Dezodorant_SuperDeo rzut młotem - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie - Dezodorant_SuperDeo renomowany dezodorant - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022