anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'L' (pasujących wzorców 393):
L00Liszajec pęcherzowy noworodków - Staphylococcal scalded skin syndrome
L01Liszajec - Impetigo
L01.0Liszajec [każdej etiologii bakteryjnej] [każdej okolicy] - Impetigo [any organism] [any site]
L01.1Zliszajowacenie innych zmian skórnych - Impetiginization of other dermatoses
L02Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny - Cutaneous abscess, furuncle, and carbuncle
L02.0Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny twarzy - Cutaneous abscess, furuncle, and carbuncle of face
L02.1Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny szyi - Cutaneous abscess, furuncle, and carbuncle of neck
L02.2Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny tułowia - Cutaneous abscess, furuncle, and carbuncle of trunk
L02.3Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny pośladka - Cutaneous abscess, furuncle, and carbuncle of buttock
L02.4Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny kończyny - Cutaneous abscess, furuncle, and carbuncle of limb
L02.8Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny o innej lokalizacji - Cutaneous abscess, furuncle, and carbuncle of other sites
L02.9Nieokreślony ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny - Cutaneous abscess, furuncle, and carbuncle, unspecified
L03Zapalenie tkanki łącznej - Cellulitis
L03.0Zapalenie tkanki podskórnej palca ręki i stopy - Cellulitis of finger and toe
L03.1Zapalenie tkanki lącznej innych części kończyny - Cellulitis of other parts of limb
L03.2Zapalenie tkanki łącznej twarzy - Cellulitis of face
L03.3Zapalenie tkanki łącznej tułowia - Cellulitis of trunk
L03.8Zapalenie tkanki łącznej o innej lokalizacji - Cellulitis of other sites
L03.9Nieokreślone zapalenie tkanki łącznej - Cellulitis, unspecified
L04Ostre zapalenie węzłów chłonnych - Acute lymphadenitis
L04.0Ostre zapalenie węzłów chłonnych twarzy, głowy i szyi - Acute lymphadenitis of face, head, and neck
L04.1Ostre zapalenie węzłów chłonnych tułowia - Acute lymphadenitis of trunk
L04.2Ostre zapalenie węzłów chłonnych kończyny górnej - Acute lymphadenitis of upper limb
L04.3Ostre zapalenie węzłów chłonnych kończyny dolnej - Acute lymphadenitis of lower limb
L04.8Ostre zapalenie węzłów chłonnych o innej lokalizacji - Acute lymphadenitis of other sites
L04.9Nieokreślone ostre zapalenie węzłów chłonnych - Acute lymphadenitis, unspecified
L05Torbiel pilonidalna - Pilonidal cyst
L05.0Torbiel pilonidalna z ropniem - Pilonidal cyst with abscess
L05.9Torbiel pilonidalna bez ropnia - Pilonidal cyst without abscess
L08Inne miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej - Other local infections of skin and subcutaneous tissue
L08.0Ropne zapalenie skóry - Pyoderma
L08.1Łupież rumieniowy - Erythrasma
L08.8Inne określone zakażenia skóry i tkanki podskórnej - Other specified local infections of skin and subcutaneous tissue
L08.9Miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej, nie określone - Local infection of skin and subcutaneous tissue, unspecified
L10Pęcherzyca - Pemphigus
L10.0Pęcherzyca zwykła - Pemphigus vulgaris
L10.1Pęcherzyca bujająca - Pemphigus vegetans
L10.2Pęcherzyca liściasta - Pemphigus foliaceus
L10.3Pęcherzyca brazylijska [fogo selvagem] - Brazilian pemphigus [fogo selvagem]
L10.4Pęcherzyca rumieniowata - Pemphigus erythematosus
L10.5Pęcherzyca polekowa - Drug-induced pemphigus
L10.8Inna pęcherzyca - Other pemphigus
L10.9Nieokreślona pęcherzyca - Pemphigus, unspecified
L11Inne schorzenia z akantolizą - Other acantholytic disorders
L11.0Nabyte rogowacenie mieszkowe - Acquired keratosis follicularis
L11.1Przemijająca dermatoza z akantolizą [choroba Grovera] - Transient acantholytic dermatosis [Grover]
L11.8Inne określone choroby skóry z akantolizą - Other specified acantholytic disorders
L11.9Schorzenia z akantolizą, nie określone - Acantholytic disorder, unspecified
L12Pemfigoid - Pemphigoid
L12.0Pemfigoid pęcherzowy - Bullous pemphigoid
L12.1Pemfigoid bliznowaciejący - Cicatricial pemphigoid
L12.2Przewlekła choroba pęcherzowa dzieci - Chronic bullous disease of childhood
L12.3Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka - Acquired epidermolysis bullosa
L12.8Inny pemfigoid - Other pemphigoid
L12.9Nieokreślony pemfigoid - Pemphigoid, unspecified
L13Inne choroby pęcherzowe - Other bullous disorders
L13.0Zapalenie skóry opryszczkowate - Dermatitis herpetiformis
L13.1Dermatitis subcornealis pustulosa - Subcorneal pustular dermatitis
L13.8Inne określone choroby pęcherzowe - Other specified bullous disorders
L13.9Nieokreślone choroby pęcherzowe - Bullous disorder, unspecified
L14Choroby pęcherzowe w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej -
L20Atopowe zapalenie skóry - Atopic dermatitis
L20.0Świerzbiączka skazowa Besniera - Besnier's prurigo
L20.8Inne atopowe zapalenia skóry - Other atopic dermatitis
L20.9Atopowe zapalenie skóry, nie określone - Atopic dermatitis, unspecified
L21Łojotokowe zapalenie skóry - Seborrheic dermatitis
L21.0Łojotok głowy - Seborrhea capitis
L21.1Dziecięce łojotokowe zapalenie skóry - Seborrheic infantile dermatitis
L21.8Inne łojotokowe zapalenie skóry - Other seborrheic dermatitis
L21.9Nieokreślone łojotokowe zapalenie skóry - Seborrheic dermatitis, unspecified
L22Pieluszkowe (serwetkowe) zapalenie skóry - Diaper [napkin] dermatitis
L23Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry - Allergic contact dermatitis
L23.0Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt z metalami - Allergic contact dermatitis due to metals
L23.1Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez przylepiec - Allergic contact dermatitis due to adhesives
L23.2Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane kosmetykami - Allergic contact dermatitis due to cosmetics
L23.3Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt leków ze skórą - Allergic contact dermatitis due to drugs in contact with the skin
L23.4Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane barwnikami - Allergic contact dermatitis due to dyes
L23.5Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane innymi środkami chemicznymi - Allergic contact dermatitis due to other chemical products
L23.6Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane kontaktem pokarmu ze skórą - Allergic contact dermatitis due to food in contact with the skin
L23.7Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane roślinami, (z wyjątkiem żywności) - Allergic contact dermatitis due to plants, except food
L23.8Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane innymi czynnikami - Allergic contact dermatitis due to other agents
L23.9Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry o nieokreślonej przyczynie - Allergic contact dermatitis, unspecified cause
L24Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia - Irritant contact dermatitis
L24.0Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt z detergentami - Irritant contact dermatitis due to detergents
L24.1Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt z olejami i smarami - Irritant contact dermatitis due to oils and greases
L24.2Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane rozpuszczalnikami - Irritant contact dermatitis due to solvents
L24.3Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane kosmetykami - Irritant contact dermatitis due to cosmetics
L24.4Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane kontaktem z lekami - Irritant contact dermatitis due to drugs in contact with the skin
L24.5Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane innymi środkami chemicznymi - Irritant contact dermatitis due to other chemical products
L24.6Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane kontaktem z produktami żywnościowymi - Irritant contact dermatitis due to food in contact with the skin
L24.7Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane roślinami, z wyjątkiem żywności - Irritant contact dermatitis due to plants, except food
L24.8Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane innymi czynnikami - Irritant contact dermatitis due to other agents
L24.9Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez nieokreślone czynniki - Irritant contact dermatitis, unspecified cause
L25Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry - Unspecified contact dermatitis
L25.0Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane kosmetykami - Unspecified contact dermatitis due to cosmetics
L25.1Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt skóry z lekami - Unspecified contact dermatitis due to drugs in contact with the skin
L25.2Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane barwnikami - Unspecified contact dermatitis due to dyes
L25.3Nieokreślone zapalenie skóry wywołane innymi substancjami chemicznymi - Unspecified contact dermatitis due to other chemical products
L25.4Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt skóry z żywnością - Unspecified contact dermatitis due to food in contact with the skin
L25.5Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez rośliny, z wyjątkiem żywności - Unspecified contact dermatitis due to plants, except food
L25.8Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez inne czynniki - Unspecified contact dermatitis due to other agents
L25.9Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez nieokreślone czynniki - Unspecified contact dermatitis, unspecified cause
L26Złuszczające zapalenie skóry - Exfoliative dermatitis
L27Zapalenie skóry wywołane substancjami wprowadzonymi do ustroju - Dermatitis due to substances taken internally
L27.0Uogólniona osutka skórna wywołana lekami i innymi środkami leczniczymi - Generalized skin eruption due to drugs and medicaments
L27.1Ograniczona osutka skórna wywołana lekami i innymi środkami leczniczymi - Localized skin eruption due to drugs and medicaments
L27.2Zapalenie skóry wywołane spożytą żywnością - Dermatitis due to ingested food
L27.8Zapalenie skóry wywołane innymi substancjami wprowadzonymi do ustroju - Dermatitis due to other substances taken internally
L27.9Zapalenie skóry wywołane nieokreślonymi substancjami wprowadzonymi do ustroju - Dermatitis due to unspecified substance taken internally
L28Przewlekły liszaj pospolity i świerzbiączka [prurigo] - Lichen simplex chronicus and prurigo
L28.0Przewlekły liszaj pospolity - Lichen simplex chronicus
L28.1Świerzbiączka guzkowa - Prurigo nodularis
L28.2Inna świerzbiączka - Other prurigo
L29Świąd [pruritus] - Pruritus
L29.0Świąd odbytu - Pruritus ani
L29.1Świąd moszny - Pruritus scroti
L29.2Świąd pochwy - Pruritus vulvae
L29.3Świąd okolic odbytu i narządów płciowych, nie określony - Anogenital pruritus, unspecified
L29.8Inny świąd - Other pruritus
L29.9Świąd, nie określony - Pruritus, unspecified
L30Inne zapalenie skóry - Other dermatitis
L30.0Wyprysk pieniążkowaty - Nummular dermatitis
L30.1Potnica [pompholyx] - Dyshidrosis [pompholyx]
L30.2Autoalergizacja skórna - Cutaneous autosensitization
L30.3Dermatozy zakaźne - Infective dermatitis
L30.4Wyprzenie - Erythema intertrigo
L30.5Łupież biały [pityriasis alba] - Pityriasis alba
L30.8Inne określone zapalenie skóry - Other specified dermatitis
L30.9Nieokreślone zapalenie skóry - Dermatitis, unspecified
L40Łuszczyca [psoriasis] - Psoriasis
L40.0Łuszczyca pospolita - Psoriasis vulgaris
L40.1Łuszczyca krostkowa uogólniona - Generalized pustular psoriasis
L40.2Zapalenie ciągłe krostkowe kończyn [acrodermatitis continua] - Acrodermatitis continua
L40.3Łuszczyca krostkowa dłoni i podeszw - Pustulosis palmaris et plantaris
L40.4Łuszczyca grudkowa - Guttate psoriasis
L40.5Łuszczyca stawowa (M07.0-M07.3, M09.0) - Arthropathic psoriasis
L40.8Inna łuszczyca - Other psoriasis
L40.9Nieokreślona łuszczyca - Psoriasis, unspecified
L41Przyłuszczyca [parapsoriasis] - Parapsoriasis
L41.0Przyłuszczyca ostra [pityriasis lichenoides et varioliformis acuta] - Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
L41.1Przyłuszczyca przewlekła [pityriasis lichenoides chronica] - Pityriasis lichenoides chronica
L41.2Lymphomatoid papulosis - Lymphomatoid papulosis
L41.3Przyłuszczyca plackowata drobnoogniskowa - Small plaque parapsoriasis
L41.4Przyłuszczyca plackowata wielkoogniskowa - Large plaque parapsoriasis
L41.5Przyłuszczyca siatkowata - Retiform parapsoriasis
L41.8Inna przyłuszczyca - Other parapsoriasis
L41.9Nieokreślona przyłuszczyca - Parapsoriasis, unspecified
L42Łupież różowy Giberta [pityriasis rosea Gibert'] - Pityriasis rosea
L43Liszaj płaski [lichen planus] - Lichen planus
L43.0Liszaj płaski przerostowy - Hypertrophic lichen planus
L43.1Liszaj płaski pęcherzowy - Bullous lichen planus
L43.2Liszajowa reakcja polekowa - Lichenoid drug reaction
L43.3Podostry (aktywny) liszaj płaski - Subacute (active) lichen planus
L43.8Inny liszaj płaski - Other lichen planus
L43.9Nieokreślony liszaj płaski - Lichen planus, unspecified
L44Inne choroby grudkowo-złuszczające - Other papulosquamous disorders
L44.0Łupież czerwony mieszkowy [pityriasis rubra piliaris] - Pityriasis rubra pilaris
L44.1Liszaj lśniący [lichen nitidus] - Lichen nitidus
L44.2Liszaj pasmowaty [lichen striatus] - Lichen striatus
L44.3Liszaj czerwony paciorkowaty [lichen ruber moniliformis] - Lichen ruber moniliformis
L44.4Dziecięce grudkowe zapalenie ciągłe skóry kończyn [choroba Gianotti-Crosti] - Infantile papular acrodermatitis [Giannotti-Crosti]
L44.8Inne określone choroby grudkowo-złuszczające - Other specified papulosquamous disorders
L44.9Nieokreślone choroby grudkowo-złuszczające - Papulosquamous disorder, unspecified
L45Choroby grudkowo-złuszczające w schorzeniach sklasyfikowanych gdzie indziej -
L50Pokrzywka - Urticaria
L50.0Pokrzywka alergiczna - Allergic urticaria
L50.1Pokrzywka idiopatyczna - Idiopathic urticaria
L50.2Pokrzywka wywołana zimnem i ciepłem - Urticaria due to cold and heat
L50.3Pokrzywka dermograficzna - Dermatographic urticaria
L50.4Pokrzywka wibracyjna - Vibratory urticaria
L50.5Pokrzywka cholinergiczna - Cholinergic urticaria
L50.6Pokrzywka kontaktowa - Contact urticaria
L50.8Inna pokrzywka - Other urticaria
L50.9Nieokreślona pokrzywka - Urticaria, unspecified
L51Rumień wielopostaciowy [erythema multiforme] - Erythema multiforme
L51.0Niepęcherzowy rumień wielopostaciowy - Nonbullous erythema multiforme
L51.1Pęcherzowy rumień wielopostaciowy - Bullous erythema multiforme
L51.2Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka [choroba Lyella] - Toxic epidermal necrolysis [Lyell]
L51.8Inny rumień wielopostaciowy - Other erythema multiforme
L51.9Rumień wielopostaciowy, nie określony - Erythema multiforme, unspecified
L52Rumień guzowaty [erythema nodosum] - Erythema nodosum
L53Inne stany rumieniowe - Other erythematous conditions
L53.0Rumień toksyczny - Toxic erythema
L53.1Rumień obrączkowaty odśrodkowy Dariera - Erythema annulare centrifugum
L53.2Rumień brzeżny - Erythema marginatum
L53.3Inny przewlekły rumień girlandowaty - Other chronic figurate erythema
L53.8Inne określone stany rumieniowe - Other specified erythematous conditions
L53.9Stany rumieniowe, nie określone - Erythematous condition, unspecified
L54Rumień w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -
L54.0Rumień obrączkowaty w przebiegu ostrej gorączki reumatycznej (I00+) -
L54.8Rumień w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
L55Oparzenie słoneczne - Sunburn
L55.0Oparzenie słoneczne pierwszego stopnia - Sunburn of first degree
L55.1Oparzenie słoneczne drugiego stopnia - Sunburn of second degree
L55.2Oparzenie słoneczne trzeciego stopnia - Sunburn of third degree
L55.8Inne oparzenie słoneczne - Other sunburn
L55.9Nieokreślone oparzenie słoneczne - Sunburn, unspecified
L56Inne ostre zmiany skóry wywołane promieniowaniem ultrafioletowym - Other acute skin changes due to ultraviolet radiation
L56.0Reakcja fototoksyczna indukowana lekiem - Drug phototoxic response
L56.1Reakcja fotoalergiczna wywołana lekiem - Drug photoallergic response
L56.2Fotokontaktowe zapalenie skóry [berloque dermatitis] - Photocontact dermatitis [berloque dermatitis]
L56.3Pokrzywka świetlna - Solar urticaria
L56.4Polimorficzna osutka świetlna - Polymorphous light eruption
L56.8Inne określone ostre zmiany skórne wywołane promieniowaniem ultrafioletowym - Other specified acute skin changes due to ultraviolet radiation
L56.9Ostre zmiany skórne wywołane promieniowaniem ultrafioletowym, nie określone - Acute skin change due to ultraviolet radiation, unspecified
L57Zmiany skórne wywołane długotrwałą ekspozycją na promieniowanie niejonizujące - Skin changes due to chronic exposure to nonionizing radiation
L57.0Rogowacenie związane z promieniowaniem słonecznym [Actinic keratosis] - Actinic keratosis
L57.1Actinic reticuloid - Actinic reticuloid
L57.2Skóra bruzdowata karku (romboidalna) - Cutis rhomboidalis nuchae
L57.3Zanik pstry naczyniasty [Poikilodermia Civatte] - Poikiloderma of Civatte
L57.4Zwiotczenie sprężyste skóry [cutis laxa senilis] - Cutis laxa senilis
L57.5Actinic granuloma - Actinic granuloma
L57.8Inne zmiany skórne wywołane przewlekłą ekspozycją na promieniowanie niejonizujące - Other skin changes due to chronic exposure to nonionizing radiation
L57.9Zmiany skórne wywołane przewlekłą ekspozycją na promieniowanie niejonizujące, nie określone - Skin changes due to chronic exposure to nonionizing radiation, unspecified
L58Uszkodzenie porentgenowskie skóry [radiodermitis] - Radiodermatitis
L58.0Wczesny odczyn porentgenowski - Acute radiodermatitis
L58.1Późny odczyn porentgenowski - Chronic radiodermatitis
L58.9Nieokreślone porentgenowskie uszkodzenie skóry - Radiodermatitis, unspecified
L59Inne choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem - Other disorders of skin and subcutaneous tissue related to radiation
L59.0Rumień oparzeniowy [dermatitis ab igne] - Erythema ab igne [dermatitis ab igne]
L59.8Inne określone choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem - Other specified disorders of skin and subcutaneous tissue related to radiation
L59.9Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem, nie określone - Disorder of skin and subcutaneous tissue related to radiation, unspecified
L60Choroby paznokcia - Nail disorders
L60.0Wrastający paznokieć - Ingrowing nail
L60.1Oddzielenie się płytki paznokciowej [onycholysis] - Onycholysis
L60.2Szponowatość paznokci [onychogryphosis] - Onychogryphosis
L60.3Dystrofia paznokcia - Nail dystrophy
L60.4Linie Beau (bruzdowanie) - Beau's lines
L60.5Zespół żółtych paznokci - Yellow nail syndrome
L60.8Inne choroby paznokcia - Other nail disorders
L60.9Nieokreślone choroby paznokcia - Nail disorder, unspecified
L62Choroby paznokci w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej -
L62.0Przerost skóry i kośćca z paznokciami pałeczkowatymi (M89.4+) -
L62.8Choroby paznokci w schorzeniach sklasyfikowanych gdzie indziej -
L63Łysienie plackowate [alopecia areata] - Alopecia areata
L63.0Łysienie (głowy) całkowite - Alopecia (capitis) totalis
L63.1Łysienie uogólnione - Alopecia universalis
L63.2Wyłysienie pasmowate [ophiasis] - Ophiasis
L63.8Inne łysienie plackowate - Other alopecia areata
L63.9Nieokreślone łysienie plackowate - Alopecia areata, unspecified
L64Łysienie androgenne - Androgenic alopecia
L64.0Łysienie androgenne indukowane lekami - Drug-induced androgenic alopecia
L64.8Inne łysienie androgenne - Other androgenic alopecia
L64.9Nieokreślone łysienie androgenne - Androgenic alopecia, unspecified
L65Inna niebliznowaciejąca utrata włosów - Other nonscarring hair loss
L65.0Telogenowe wypadanie włosów [telogen effluvium] - Telogen effluvium
L65.1Anagenowe wypadanie włosów [anagen effluvium] - Anagen effluvium
L65.2Mucynoza mieszkowa [alopecia mucinosa] - Alopecia mucinosa
L65.8Inna określona niebliznowaciejąca utrata włosów - Other specified nonscarring hair loss
L65.9Niebliznowaciejąca utrata włosów, nie określona - Nonscarring hair loss, unspecified
L66Łysienie bliznowaciejące - Cicatricial alopecia [scarring hair loss]
L66.0Łysienie rzekomoplackowate [pseudopalade] - Pseudopelade
L66.1Liszaj płaski mieszkowy - Lichen planopilaris
L66.2Wyłysiające zapalenie mieszków włosowych [folliculitis decalvans] - Folliculitis decalvans
L66.3Zapalenie okołomieszkowe głowy ropowicze - Perifolliculitis capitis abscedens
L66.4Folliculitis ulerythematosa reticulata - Folliculitis ulerythematosa reticulata
L66.8Inne łysienie bliznowaciejące - Other cicatricial alopecia
L66.9Nieokreślone łysienie bliznowaciejące - Cicatricial alopecia, unspecified
L67Nieprawidłowości koloru i budowy włosów - Hair color and hair shaft abnormalities
L67.0Łamliwość włosów węzłowa [Trichorrhexis nodosa] - Trichorrhexis nodosa
L67.1Zmiana zabarwienia włosów - Variations in hair color
L67.8Inne nieprawidłowości zabarwienia i budowy włosów - Other hair color and hair shaft abnormalities
L67.9Nieprawidłowości zabarwienia i budowy włosów, nie określone - Hair color and hair shaft abnormality, unspecified
L68Nadmierne owłosienie [hypertrichosis] - Hypertrichosis
L68.0Owłosienie patologiczne [hirsutyzm] - Hirsutism
L68.1Nabyte nadmierne owłosienie typu płodowego - Acquired hypertrichosis lanuginosa
L68.2Ograniczone nadmierne owłosienie - Localized hypertrichosis
L68.3Nadmierne owłosienie [politrichia] - Polytrichia
L68.8Inne nadmierne owłosienie - Other hypertrichosis
L68.9Nadmierne owłosienie, nie określone - Hypertrichosis, unspecified
L70Trądzik [acne] - Acne
L70.0Trądzik pospolity [acne vulgaris] - Acne vulgaris
L70.1Trądzik skupiony [acne conglobata] - Acne conglobata
L70.2Trądzik ospowaty [acne varioliformis] - Acne varioliformis
L70.3Trądzik tropikalny - Acne tropica
L70.4Trądzik dziecięcy - Infantile acne
L70.5Trądzik z rozdrapania [acne excoriee des jeunes filles] - Acn‚ excori‚e des jeunes filles
L70.8Inny trądzik - Other acne
L70.9Nieokreślony trądzik - Acne, unspecified
L71Trądzik różowaty [rosacea] - Rosacea
L71.0Okołoustne zapalenie skóry - Perioral dermatitis
L71.1Odmiana przerostowa trądzika różowatego [rhinophyma] - Rhinophyma
L71.8Inny trądzik różowaty - Other rosacea
L71.9Nieokreślony trądzik różowaty - Rosacea, unspecified
L72Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej - Follicular cysts of skin and subcutaneous tissue
L72.0Torbiel epidermalna - Epidermal cyst
L72.1Torbiel osłonki włosa - Trichilemmal cyst
L72.2Mnogie torbiele łojowe [Steatocystoma multiplex] - Steatocystoma multiplex
L72.8Inne torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej - Other follicular cysts of skin and subcutaneous tissue
L72.9Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej, nie określone - Follicular cyst of skin and subcutaneous tissue, unspecified
L73Inne choroby mieszka włosowego - Other follicular disorders
L73.0Trądzik bliznowcowy - Acne keloid
L73.1Rzekome ropne zapalenie mieszków włosowych brody - Pseudofolliculitis barbae
L73.2Ropnie mnogie gruczołów apokrynowych pachy [hydradenitis suppurativa] - Hidradenitis suppurativa
L73.8Inne określone choroby mieszków włosowych - Other specified follicular disorders
L73.9 - Follicular disorder, unspecified
L74Choroby gruczołów potowych - Eccrine sweat disorders
L74.0Potówka czerwona (R61.-) - Miliaria rubra
L74.1Potówka zwykła [miliaria crystallina] - Miliaria crystallina
L74.2Potówka głęboka - Miliaria profunda
L74.3Potówka, nie określona - Miliaria, unspecified
L74.4Brak potu [anhydrosis] - Anhidrosis
L74.8Inne choroby gruczołów potowych - Other eccrine sweat disorders
L74.9Nieokreślone choroby gruczołów potowych - Eccrine sweat disorder, unspecified
L75Choroby gruczołów apokrynowych - Apocrine sweat disorders
L75.0Poty złowonne [bromhidrosis] - Bromhidrosis
L75.1Poty barwne [chromhidrosis] - Chromhidrosis
L75.2Choroba Fox-Fordyce - Apocrine miliaria
L75.8Inne choroby gruczołów apokrynowych - Other apocrine sweat disorders
L75.9Nieokreślone choroby gruczołów apokrynowych - Apocrine sweat disorder, unspecified
L80Bielactwo [vitiligo] - Vitiligo
L81Inne zaburzenia pigmentacji - Other disorders of pigmentation
L81.0Nadmierna pigmentacja poinfekcyjna - Postinflammatory hyperpigmentation
L81.1Ostudy [chloasma] - Chloasma
L81.2Piegi - Freckles
L81.3Plamy o zabarwieniu kawy z mlekiem [cafe au lait] - Caf‚ au lait spots
L81.4Inne nadmierne gromadzenie melaniny - Other melanin hyperpigmentation
L81.5Odbarwienie skóry [leucoderma], niesklasyfikowane gdzie indziej - Leukoderma, not elsewhere classified
L81.6Inne choroby ze zmniejszonym tworzeniem melaniny - Other disorders of diminished melanin formation
L81.7Barwnikowe-naczyniowe zmiany skórne - Pigmented purpuric dermatosis
L81.8Inne określone zaburzenia pigmentacji - Other specified disorders of pigmentation
L81.9Zaburzenia pigmentacji, nie określone - Disorder of pigmentation, unspecified
L82Brodawka łojotokowa (rogowacenie łojotokowe) [seborrheic keratosis] - Seborrheic keratosis
L83Rogowacenie ciemne - Acanthosis nigricans
L84Nagniotki i modzele - Corns and callousities
L85Inne zgrubienia naskórka - Other epidermal thickening
L85.0Rybia łuska nabyta - Acquired ichthyosis
L85.1Nabyte rogowacenie dłoni i podeszew - Acquired keratosis [keratoderma] palmaris et plantaris
L85.2Rogowacenie punktowe (dłoni i stóp) - Keratosis punctata (palmaris et plantaris)
L85.3Suchość skóry [Xerosis cutis] - Xerosis cutis
L85.8Inne określone zgrubienie naskórka - Other specified epidermal thickening
L85.9Zgrubienie naskórka, nie określone - Epidermal thickening, unspecified
L86Uogólnione rogowacenie skóry w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -
L87Zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej - Transepidermal elimination disorders
L87.0Rogowacenie mieszkowe i okołomieszkowe wnikające do skóry [choroba Kyrle] - Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans [Kyrle]
L87.1Reaktywna perforująca kolagenoza - Reactive perforating collagenosis
L87.2Elastosis perforans serpingiosa - Elastosis perforans serpiginosa
L87.8Inne zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej - Other transepidermal elimination disorders
L87.9Zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej, nie określone - Transepidermal elimination disorder, unspecified
L88Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry - Pyoderma gangrenosum
L89Owrzodzenie odleżynowe - Decubitus ulcer
L90Zanikowe schorzenia skóry - Atrophic disorders of the skin
L90.0Liszaj twardzinowy i zanikowy - Lichen sclerosus et atrophicus
L90.1Zanik skórny plackowaty [Anetoderma] Schweninger-Buzzi - Anetoderma of Schweninger-Buzzi
L90.2Zanik skórny plackowaty [Anetoderma] Jadassohn-Pellizzari - Anetoderma of Jadassohn-Pellizzari
L90.3Zanik skóry Pasini i Pierini [Atrophoderma] - Atrophoderma of Pasini and Pierini
L90.4Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn [Acrodermatitis chronica atrophicans] - Acrodermatitis chronica atrophicans
L90.5Stany bliznowacenia i włóknienia skóry - Scar conditions and fibrosis of skin
L90.6Rozstępy skórne [striae atrophicae] - Striae atrophicae
L90.8Inne zanikowe choroby skóry - Other atrophic disorders of skin
L90.9Zanikowe choroby skóry, nie określone - Atrophic disorder of skin, unspecified
L91Przerostowe choroby skóry - Hypertrophic disorders of the skin
L91.0Blizna keloidowa - Keloid scar
L91.8Inne przerostowe choroby skóry - Other hypertrophic disorders of skin
L91.9Przerostowe choroby skóry, nie określone - Hypertrophic disorder of skin, unspecified
L92Ziarniniakowe choroby skóry i tkanki podskórnej - Granulomatous disorders of skin and subcutaneous tissue
L92.0Ziarniniak obrączkowaty - Granuloma annulare
L92.1Obumieranie tłuszczowe, niesklasyfikowane gdzie indziej - Necrobiosis lipoidica, not elsewhere classified
L92.2Ziarniniak twarzy [eozynofilowy ziarniniak] - Granuloma faciale [eosinophilic granuloma of skin]
L92.3Ziarniniak ciała obcego skóry i tkanki podskórnej - Foreign body granuloma of skin and subcutaneous tissue
L92.8Inne choroby ziarniniakowe skóry i tkanki podskórnej - Other granulomatous disorders of skin and subcutaneous tissue
L92.9Choroby ziarniniakowe skóry i tkanki podskórnej, nie określone - Granulomatous disorder of skin and subcutaneous tissue, unspecified
L93Liszaj [toczeń] rumieniowaty - Lupus erythematosus
L93.0Toczeń rumieniowaty krążkowy - Discoid lupus erythematosus
L93.1Podostry toczeń rumieniowaty skórny - Subacute cutaneous lupus erythematosus
L93.2Inny miejscowy toczeń rumieniowaty - Other local lupus erythematosus
L94Inne ograniczone choroby tkanki łącznej - Other localized connective tissue disorders
L94.0Twardzina ograniczona [morphea] - Localized scleroderma [morphea]
L94.1Twardzina linijna na głowie podobna do blizny po cięciu szablą [En coup de sabre] - Linear scleroderma
L94.2Złogi wapniowe w skórze [calcinosis cutis] - Calcinosis cutis
L94.3Stwardnienie palców [Sclerodactylia] - Sclerodactyly
L94.4Grudki Gottrona - Gottron's papules
L94.5Zanik pstry naczyniasty skóry - Poikiloderma vasculare atrophicans
L94.6Ainhum - Ainhum
L94.8Inne określone miejscowe choroby tkanki łącznej - Other specified localized connective tissue disorders
L94.9Ograniczone choroby tkanki łącznej, nie określone - Localized connective tissue disorder, unspecified
L95Zapalenie naczyń [vasculitis] ograniczone do skóry, niesklasyfikowane gdzie indziej - Vasculitis limited to the skin, not elsewhere classified
L95.0Livedo-vasculitis - Livedoid vasculitis
L95.1Rumień wyniosły i długotrwały [Erythema elevatum et diutinum] - Erythema elevatum diutinum
L95.8Inne zapalenie naczyń ograniczone do skóry - Other vasculitis limited to skin
L95.9Zapalenie naczyń ograniczone do skóry, nie określone - Vasculitis limited to skin, unspecified
L97Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej - Ulcer of lower limb, not elsewhere classified
L98Inne choroby skóry i tkanki podskórnej, niesklasyfikowane gdzie indziej - Other disorders of skin and subcutaneous tissue, not elsewhere classified
L98.0Ziarniniak ropny - Pyogenic granuloma
L98.1Zapalenie skóry wywołane - Factitial dermatitis
L98.2Dermatosis neutrophilica febrilis acuta [zespół Sweeta] - Febrile neutrophilic dermatosis [Sweet]
L98.3Eozynofilowe zapalenie tkanki podskórnej [choroba Wellsa] - Eosinophilic cellulitis [Wells]
L98.4Przewlekły wrzód skóry, niesklasyfikowany gdzie indziej - Chronic ulcer of skin, not elsewhere classified
L98.5Mucynoza skóry - Mucinosis of skin
L98.6Inne naciekowe choroby skóry i tkanki podskórnej - Other infiltrative disorders of skin and subcutaneous tissue
L98.8Inne określone schorzenia skóry i tkanki podskórnej - Other specified disorders of skin and subcutaneous tissue
L98.9Nieokreślone schorzenia skóry i tkanki podskórnej - Disorder of skin and subcutaneous tissue, unspecified
L99Inne schorzenia skóry i tkanki podskórnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
biodra - KOLAGEN_cito kolagen allegro - KOLAGEN_cito dla kobiet dbających o zdrowie - KOLAGEN_cito krykiet - KOLAGEN_cito motocross - KOLAGEN_cito produkty z kolagenu - KOLAGEN_cito lifting skóry - KOLAGEN_cito produkty na dziąsła - KOLAGEN_cito w aptekach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe częsty kaszel przyczyny szałwia - Cukierki_Szalwiowe na urlopie szałwia - Cukierki_Szalwiowe w aptekach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe wyścigi samochodowe - Dezodorant_SuperDeo wspinaczka - Dezodorant_SuperDeo sprawdzony dezodorant - Dezodorant_SuperDeo karate - Dezodorant_SuperDeo snooker - Dezodorant_SuperDeo boks - Dezodorant_SuperDeo jazda na snowboardzie - Dezodorant_SuperDeo gra w kości - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022