anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'M' (pasujących wzorców 623):
M00Ropne zapalenie stawów - Pyogenic arthritis
M00.0Gronkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawowe - Staphylococcal arthritis and polyarthritis
M00.1Pneumokokowe zapalenie jedno- lub wielostawowe - Pneumococcal arthritis and polyarthritis
M00.2Paciorkowcowe zapalenia jedno- lub wielostawowe - Other streptococcal arthritis and polyarthritis
M00.8Inne bakteryjne zapalenia jedno- lub wielostawowe - Arthritis and polyarthritis due to other specified bacterial agents
M00.9Ropne zapalenia stawów, nie określone - Pyogenic arthritis, unspecified
M01Bezpośrednie infekcje stawów w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
M01.0Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8+) -
M01.1Gruźlicze zapalenie stawów (A18.0+) -
M01.2Zapalenie stawów w chorobie z Lyme (A69.2+) -
M01.3Zapalenie stawów towarzyszące innym bakteryjnym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziej -
M01.4Zapalenie stawów w różyczce (B06.8+) -
M01.5Zapalenie stawów związane z chorobami wirusowymi sklasyfikowanymi gdzie indziej -
M01.6Grzybicze zapalenie stawów (B35-BG49+) -
M01.8Zapalenie stawów w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
M02Odczynowe zapalenie stawów - Reactive arthropathies
M02.0Artropatia po dokonaniu bypassów jelitowych - Arthropathy following intestinal bypass
M02.1Poczerwonkowe zapalenie stawów - Postdysenteric arthropathy
M02.2Poszczepienne zapalenie stawów - Postimmunization arthropathy
M02.3Choroba Reitera - Reiter's disease
M02.8Inne reaktywne artropatie - Other reactive arthropathies
M02.9Reaktywne artropatie, nie określone - Reactive arthopathy, unspecified
M03Poinfekcyjne i reaktywne artropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -
M03.0Pomeningokokowe zapalenie stawów (A39.8+) -
M03.1Poinfekcyjna artropatia w przebiegu kiły -
M03.2Inne poinfekcyjne artropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -
M03.6Artropatie reaktywne w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -
M05Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów - Seropositive rheumatoid arthritis
M05.0Zespół Felty`ego - Felty's syndrome
M05.1Reumatoidalna choroba płuc (J99.0*) - Rheumatoid lung disease
M05.2Reumatoidalne zapalenie naczyń - Rheumatoid vasculitis
M05.3Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układów - Rheumatoid arthritis with involvement of other organs and systems
M05.8Inne sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów - Other seropositive rheumatoid arthritis
M05.9Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nie określone - Seropositive rheumatoid arthritis, unspecified
M06Inne rematoidalne zapalenia stawów - Other rheumatoid arthritis
M06.0Surowiczoujemne rematoidalne zapalenie stawów - Seronegative rheumatoid arthritis
M06.1Choroba Stilla u osoby dorosłej - Adult-onset Still's disease
M06.2Rematoidalne zapalenie kaletki maziowej - Rheumatoid bursitis
M06.3Guzek reumatoidalny - Rheumatoid nodule
M06.4Zapalennie wielu stawów - Inflammatory polyarthropathy
M06.8Inne określone reumatoidalne zapalenie stawów - Other specified rheumatoid arthritis
M06.9Reumatoidalne zapalenie stawów, nie określone - Rheumatoid arthritis, unspecified
M07Artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit -
M07.0Łuszczycowa artropatia z dominującymi zmianami w stawach międzypaliczkowych dalszych (L40.5+) -
M07.1Okaleczające zapalenie stawów (L40.5+) -
M07.2Łuszczycowa spondyloartropatia (L40.5+) -
M07.3Inne łuszczycowe artropatie (L40.5+) -
M07.4Artropatia towarzysząca chorobie Crohna (K50.-+) -
M07.5Artropatia w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (K51.+) -
M07.6Inne artropatie towarzyszące chorobom jelit -
M08Młodzieńcze zapalenie stawów - Juvenile arthritis
M08.0Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów - Juvenile rheumatoid arthritis
M08.1Młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa - Juvenile ankylosing spondylitis
M08.2Młodzieńcze zapalenie stawów o początku uogólnionym - Juvenile arthritis with systemic onset
M08.3Młodzieńcze zapalenie wielu stawów (sero-ujemne) - Juvenile polyarthritis (seronegative)
M08.4Młodzieńcze zapalenie stawów o początku skąpostawowym - Pauciarticular juvenile arthritis
M08.8Inne młodzieńcze zapalenia stawów - Other juvenile arthritis
M08.9Młodzieńcze zapalenie stawów, nie określone - Juvenile arthritis, unspecified
M09Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
M09.0Młodzieńcze zapalenie stawów w łuszczycy (L40.5+) -
M09.1Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobie Crohna [odcinkowym zapaleniu jelita] (K50.-+) -
M09.2Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (K51.-+) -
M09.8Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
M10Dna moczanowa - Gout
M10.0Idiopatyczna dna moczanowa - Idiopathic gout
M10.1Dna indukowana ołowiem - Lead-induced gout
M10.2Dna indukowana lekami - Drug-induced gout
M10.3Dna spowodowana niewydolnością nerek - Gout due to impairment of renal function
M10.4Inne wtórne przyczyny dny - Other secondary gout
M10.9Dna, nie określona - Gout, unspecified
M11Inne artropatie spowodowane odkładaniem kryształów - Other crystal arthropathies
M11.0Choroba spowodowana odkładaniem się hydroksyapatytów - Hydroxyapatite deposition disease
M11.1Rodzinna chondrokalcynoza - Familial chondrocalcinosis
M11.2Inne chondrokalcynozy - Other chondrocalcinosis
M11.8Inne określone artropatie zależne od obecności kryształów - Other specified crystal arthropathies
M11.9Nieokreślone artropatie związane z odkładaniem kryształów - Crystal arthropathy, unspecified
M12Inne określone artropatie - Other specific arthropathies
M12.0Przewlekła poreumatyczna artropatia [Zespół Jaccoud] - Chronic postrheumatic arthropathy [Jaccoud]
M12.1Choroba Kaschin-Becka - Kaschin-Beck disease
M12.2Zapalenie błony maziowej kosmkowo-guzkowe - Villonodular synovitis (pigmented)
M12.3Reumatyzm palindromiczny - Palindromic rheumatism
M12.4Nawracający wysięk w stawie - Intermittent hydrarthrosis
M12.5Artropatia pourazowa - Traumatic arthropathy
M12.8Inne określone artroptie niesklasyfikowane gdzie indziej - Other specific arthropathies, not elsewhere classified
M13Inne zapalenia stawów - Other arthritis
M13.0Nieokreślone zapalenie wielostawowe - Polyarthritis, unspecified
M13.1Zapalenie jednego stawu niesklasyfikowane gdzie indziej - Monoarthritis, not elsewhere classified
M13.8Inne określone zapalenie stawu - Other specified arthritis
M13.9Nieokreślone zapalenie stawu - Arthritis, unspecified
M14Artropatie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
M14.0Artropatia dnawa związana z defektami enzymatycznymi i innymi dziedzicznymi zaburzeniami -
M14.1Artropatia związana z obecnością kryształów w innych chorobach metabolicznych -
M14.2Artropatia cukrzycowa (E10-E14 + z czwartym znakiem kodu .6) -
M14.3Lipidowe zapalenie skórno-stawowe (E78.8+) -
M14.4Artropatia w przebiegu skrobiawicy (E85.-+) -
M14.5Artropatia towarzysząca innym zaburzeniom endokrynologicznym, odżywiania i chorobom metabolicznym -
M14.6Artropatia związana z chorobami neurologicznymi -
M14.8Artropatia towarzysząca innym określonym chorobom sklasyfikownym gdzie indziej -
M15Zwyrodnienia wielostawowe - Polyarthrosis
M15.0Pierwotnie uogólniona choroba zwyrodnieniowa stawów - Primary generalized (osteo)arthrosis
M15.1Guzki Heberdena (z artropatią) - Heberden's nodes (with arthropathy)
M15.2Guzki Boucharda ( z artropatią) - Bouchard's nodes (with arthropathy)
M15.3Wtórna wielostawowa choroba zwyrodnieniowa stawów - Secondary multiple arthrosis
M15.4Nadżerkowa postać choroby zwyrodnieniowej stawów [Osteoarthritis erosiva] - Erosive (osteo)arthrosis
M15.8Inne choroby zwyrodnieniowe wielostawowe - Other polyarthrosis
M15.9Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe wielostawowe - Polyarthrosis, unspecified
M16Choroba zwyrodnieniowa stawów biodowych [Koksartroza] - Coxarthrosis [arthrosis of hip]
M16.0Pierwotna, obustronna koksartroza - Primary coxarthrosis, bilateral
M16.1Inne pierwotne koksartrozy - Other primary coxarthrosis
M16.2Obustronna koksartroza będąca wynikiem dysplazji - Coxarthrosis resulting from dysplasia, bilateral
M16.3Inne dysplastyczne koksartrozy - Other dysplastic coxarthrosis
M16.4Obustronna pourazowa koksartroza - Posttraumatic coxarthrosis, bilateral
M16.5Inne pourazowe koksartrozy - Other posttraumatic coxarthrosis
M16.6Inna wtórna obustronna koksartroza - Other secondary coxarthrosis, bilateral
M16.7Inna wtórna koksartroza - Other secondary coxarthrosis
M16.9Nieokreślona koksartroza - Coxarthrosis, unspecified
M17Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych [Gonartroza] - Gonarthrosis [arthrosis of knee]
M17.0Pierwotna obustronna gonartroza - Primary gonarthrosis, bilateral
M17.1Inne pierwotne gonartrozy - Other primary gonarthrosis
M17.2Pourazowa obustronna gonartroza - Posttraumatic gonarthrosis, bilateral
M17.3Inne pourazowe gonartrozy: - Other posttraumatic gonarthrosis
M17.4Inna wtórna obustronna gonartroza - Other secondary gonarthrosis, bilateral
M17.5Inna wtórna gonartroza - Other secondary gonarthrosis
M17.9Nieokreślona gonartroza - Gonarthrosis, unspecified
M18Choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego - Arthrosis of first carpometacarpal joint
M18.0Pierwotna obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego - Primary arthrosis of first carpometacarpal joints, bilateral
M18.1Inne pierwotne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego - Other primary arthrosis of first carpometacarpal joint
M18.2Pourazowa obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego - Posttraumatic arthrosis of first carpometacarpal joints, bilateral
M18.3Inne pourazowe choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego - Other posttraumatic arthrosis of first carpometacarpal joint
M18.4Inne wtórne obustronne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego - Other secondary arthrosis of first carpometacarpal joints, bilateral
M18.5Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego - Other secondary arthrosis of first carpometacarpal joint
M18.9Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego - Arthrosis of first carpometacarpal joint, unspecified
M19Inne choroby zwyrodnieniowe - Other arthrosis
M19.0Pierwotna choroba zwyrodnieniowa innych stawów - Primary arthrosis of other joints
M19.1Pourazowa choroba zwyrodnieniowa innych stawów - Posttraumatic arthrosis of other joints
M19.2Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe stawów - Secondary arthrosis of other joints
M19.8Inne określone choroby zwyrodnieniowe - Other specified arthrosis
M19.9Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe - Arthrosis, unspecified
M20Nabyte zniekształcenia palców rąk i stóp - Acquired deformities of fingers and toes
M20.0Zniekształcenie palca (palców) - Deformity of finger(s)
M20.1Paluch koślawy [Hallux valgus](nabyty) - Hallux valgus (acquired)
M20.2Paluch sztywny [Hallux rigidus] - Hallux rigidus
M20.3Inne znieksztalcenia palucha (nabyte) - Other deformity of hallux (acquired)
M20.4Młotkowatość innych palców (nabyta) - Other hammer toe(s) (acquired)
M20.5Inne znieksztalcenia palców stóp (nabyte) - Other deformities of toe(s) (acquired)
M20.6Nieokreślone nabyte zniekształcenia palców stóp - Acquired deformity of toe(s), unspecified
M21Inne nabyte zniekształcenia kończyn - Other acquired deformities of limbs
M21.0Zniekształcenia koślawe niesklasyfikowane gdzie indziej - Valgus deformity, not elsewhere classified
M21.1Znieksztalcenia szpotawe niesklasyfikowane gdzie indziej - Varus deformity, not elsewhere classified
M21.2Zniekształcenia zgięciowe - Flexion deformity
M21.3Opadanie nadgarstka lub stopy (nabyte) - Wrist or foot drop (acquired)
M21.4Płaskostopie [pes planus] (nabyte) - Flat foot [pes planus] (acquired)
M21.5Nabyta szpotawość rąk, koślawość rąk, stopa szpotawa, stopa koślawa - Acquired clawhand, clubhand, clawfoot, and clubfoot
M21.6Inne nabyte zniekształcenia stawu skokowego i stopy - Other acquired deformities of ankle and foot
M21.7Nierówna długość kończyn (nabyta) - Unequal limb length (acquired)
M21.8Inne określone nabyte zniekształcenia kończyn - Other specified acquired deformities of limbs
M21.9Nieokreślone nabyte zniekształcenia kończyn - Acquired deformity of limb, unspecified
M22Choroby rzepki - Disorders of patella
M22.0Nawracające przemieszczenie rzepki - Recurrent dislocation of patella
M22.1Nawracające nadwichnięcie rzepki - Recurrent subluxation of patella
M22.2Konflikt rzepkowo-udowy - Patellofemoral disorders
M22.3Inne uszkodzenia rzepki - Other derangements of patella
M22.4Rozmiękanie chrząstki rzepki - Chondromalacia patellae
M22.8Inne choroby rzepki - Other disorders of patella
M22.9Nieokreślone choroby rzepki - Disorder of patella, unspecified
M23Wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego - Internal derangement of knee
M23.0Łąkotka cystowata - Cystic meniscus
M23.1Łąkotka dyskowata (wrodzona) - Discoid meniscus (congenital)
M23.2Zestarzałe uszkodzenie łąkotki w wyniku przebytego urazu lub oderwania - Derangement of meniscus due to old tear or injury
M23.3Inne uszkodzenia łąkotki - Other meniscus derangements
M23.4Wolne ciało w jamie stawu kolanowego - Loose body in knee
M23.5Przewlekła niestabilność kolana - Chronic instability of knee
M23.6Inne spontaniczne zerwania więzadeł kolana - Other spontaneous disruption of ligament(s) of knee
M23.8Inne wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego - Other internal derangements of knee
M23.9Nieokreślone wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego - Internal derangement of knee, unspecified
M24Inne określone uszkodzenia stawu - Other specific joint derangements
M24.0Wolne ciało w jamie stawowej - Loose body in joint
M24.1Inne choroby chrząstek stawowych - Other articular cartilage disorders
M24.2Choroby więzadeł - Disorder of ligament
M24.3Patologiczne przemieszczenie i nieprawidłowe położenie stawu niesklasyfikowane gdzie indziej - Pathological dislocation and subluxation of joint, not elsewhere classified
M24.4Nawykowe przemieszczenia i podwichnięcia stawu - Recurrent dislocation and subluxation of joint
M24.5Przykurcz stawu - Contracture of joint
M24.6Zesztywnienie stawu - Ankylosis of joint
M24.7Wgłobienie panewki - Protrusio acetabuli
M24.8Inne określone uszkodzenia stawu niesklasyfikowane gdzie indziej - Other specific joint derangements, not elsewhere classified
M24.9Nieokreślone uszkodzenia stawu - Joint derangement, unspecified
M25Inne choroby stawu niesklasyfikowane gdzie indziej - Other joint disorders, not elsewhere classified
M25.0Krwiak śródstawowy - Hemarthrosis
M25.1Przetoka stawu - Fistula of joint
M25.2Staw cepowaty - Flail joint
M25.3Inne niestabilności stawu - Other instability of joint
M25.4Wysięk w stawie - Effusion of joint
M25.5Ból stawu - Pain in joint
M25.6Sztywność stawu niesklasyfikowana gdzie indziej - Stiffness of joint, not elsewhere classified
M25.7Osteofit - Osteophyte
M25.8Inne określone choroby stawów - Other specified joint disorders
M25.9Nieokreślone choroby stawów - Joint disorder, unspecified
M30Guzkowe zapalenie tętnic i choroby pokrewne - Polyarteritis nodosa and related conditions
M30.0Guzkowe zapalenie naczyń - Polyarteritis nodosa
M30.1Guzkowe zapalenie naczyń z zajęciem płuc [Zespół Churg-Straussa] - Polyarteritis with lung involvement [Churg-Strauss]
M30.2Młodzieńcze zapalenie wielotętnicze - Juvenile polyarteritis
M30.3Zespół śluzówkowo-skórno-węzłowy [Choroba Kawasaki] - Mucocutaneous lymph node syndrome [Kawasaki]
M30.4Inne choroby związane z guzkowym zapaleniem naczyń -
M31Inne martwicze choroby naczyń - Other necrotizing vasculopathies
M31.0Alergiczne zapalenie naczyń - Hypersensitivity angiitis
M31.1Zakrzepowa mikroangiopatia - Thrombotic microangiopathy
M31.2Ziarniniak linii pośrodkowej - Lethal midline granuloma
M31.3Ziarniniakowatość Wegenera - Wegener's granulomatosis
M31.4Zespół łuku aorty [Zespół Takayasu] - Aortic arch syndrome [Takayasu]
M31.5Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic ze współistnieniem polimialgii reumatycznej - Giant cell arteritis with polymyalgia rheumatica
M31.6Inne olbrzymiokomókowe zapalenie tętnic - Other giant cell arteritis
M31.8Inne określone martwicze choroby naczyń krwionośnych - Other specified necrotizing vasculopathies
M31.9Nieokreślone martwicze choroby naczyń krwionośnych - Necrotizing vasculopathy, unspecified
M32Toczeń rumieniowaty układowy - Systemic lupus erythematosus
M32.0Toczeń rumieniowaty układowy indukowany lekami - Drug-induced systemic lupus erythematosus
M32.1Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów Choroba Libman-Sacksa (139.-*) - Systemic lupus erythematosus with organ or system involvement
M32.8Inne postacie tocznia rumieniowatego układowego - Other forms of systemic lupus erythematosus
M32.9Nieokreślony toczeń rumieniowaty układowy - Systemic lupus erythematosus, unspecified
M33Zapalenie skórno-wielomięśniowe - Dermatopolymyositis
M33.0Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe - Juvenile dermatomyositis
M33.1Inne zapalenia skórno-mięśniowe - Other dermatomyositis
M33.2Zapalenie wielomięśniowe - Polymyositis
M33.9Nieokreślone zapalenia skórno-wielomięśniowe - Dermatopolymyositis, unspecified
M34Twardzina układowa - Systemic sclerosis
M34.0Postępująca twardzina uogólniona - Progressive systemic sclerosis
M34.1Zespół CR(E)ST - CR(E)ST syndrome
M34.2Twardzina układowa indukowana lekami i środkami chemicznymi - Systemic sclerosis induced by drugs and chemicals
M34.8Inne postacie stwardnienia układowego - Other forms of systemic sclerosis
M34.9Nieokreślona twardzina układowa - Systemic sclerosis, unspecified
M35Inne układowe zajęcie tkanki łącznej - Other systemic involvement of connective tissue
M35.0Zespół suchości [Zespół Sjgrena] - Sicca syndrome [Sj”gren]
M35.1Inne zespoły nakładające się - Other overlap syndromes
M35.2Choroba Behceta - Beh‡et's disease
M35.3Polimialgia reumatyczna - Polymyalgia rheumatica
M35.4Rozlane (eozynofilowe) zapalenie powięzi - Diffuse (eosinophilic) fasciitis
M35.5Wieloogniskowe zwłóknienie powięzi - Multifocal fibrosclerosis
M35.6Nawracające zapalenie podściółki tłuszczowej [Zespół Weber-Christiana] - Relapsing panniculitis [Weber-Christian]
M35.7Zespół nadmiernej ruchomości - Hypermobility syndrome
M35.8Inne określone układowe zajęcie tkanki łącznej - Other specified systemic involvement of connective tissue
M35.9Nieokreślone układowe zajęcie tkanki łącznej - Systemic involvement of connective tissue, unspecified
M36Układowe choroby tkanki łącznej w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej -
M36.0Zapalenie skórno-(wielo)mięśniowe w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+) -
M36.1Artropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+) -
M36.2Artropatia w przebiegu hemofilii (D66-D68+) -
M36.3Artropatia w przebiegu innych chorób hematologicznych (D50-D76+) -
M36.4Artropatia w przebiegu reakcji alergicznych sklasyfikowanych gdzie indziej -
M36.8Układowe choroby tkanki łącznej w przebiegu innych schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej -
M40Kifoza i lordoza - Kyphosis and lordosis
M40.0Skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi [kifoza] zależne od wadliwej postawy - Postural kyphosis
M40.1Inne wtórne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi [kifoza] - Other secondary kyphosis
M40.2Inna i nieokreślona kifoza - Other and unspecified kyphosis
M40.3"Zespół prostych pleców" - Flatback syndrome
M40.4Inne skrzywienie kręgosłupa ku przodowi [lordoza] - Other lordosis
M40.5Nieokreślone lordozy - Lordosis, unspecified
M41Boczne skrzywienie kręgosłupa [skolioza] - Scoliosis
M41.0Idiopatyczna skolioza dziecięca - Infantile idiopathic scoliosis
M41.1Idiopatyczna skolioza młodzieńcza - Juvenile idiopathic scoliosis
M41.2Inne idiopatyczne skoliozy - Other idiopathic scoliosis
M41.3Skolioza wynikająca z budowy klatki piersiowej - Thoracogenic scoliosis
M41.4Skolioza nerwowo-męśniowa - Neuromuscular scoliosis
M41.5Inne wtórne skoliozy - Other secondary scoliosis
M41.8Inne postacie skoliozy - Other forms of scoliosis
M41.9Nieokreślone skoliozy - Scoliosis, unspecified
M42Osteochondroza kręgosłupa - Spinal osteochondrosis
M42.0Młodzieńcza osteochondroza kręgosłupa - Juvenile osteochondrosis of spine
M42.1Osteochondroza kręgosłupa dorosłych - Adult osteochondrosis of spine
M42.9Nieokreślone osteochondrozy - Spinal osteochondrosis, unspecified
M43Inne zniekształcające choroby grzbietu - Other deforming dorsopathies
M43.0Kręgoszczelina [spondylolysis] - Spondylolysis
M43.1Kręgozmyk [spondylolisthesis] - Spondylolisthesis
M43.2Inne rodzaje zesztywnień kręgosłupa - Other fusion of spine
M43.3Nawykowe nadwichnięcie w stawie szczytowo-obrotowym z uszkodzeniem rdzenia kręgowego - Recurrent atlantoaxial subluxation with myelopathy
M43.4Inne nawykowe nadwichnięcia w stawie szczytowo-obrotowym - Other recurrent atlantoaxial subluxation
M43.5Inne nawracające nadwichnięcia kręgów - Other recurrent vertebral subluxation
M43.6Kręcz szyi - Torticollis
M43.8Inne określone zniekształcające choroby grzbietu - Other specified deforming dorsopathies
M43.9Nieokreślone zniekształcające choroby grzbietu - Deforming dorsopathy, unspecified
M45Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa - Ankylosing spondylitis
M46Inne zapalne choroby kręgosłupa - Other inflammatory spondylopathies
M46.0Entezopatia w zakresie kręgosłupa - Spinal enthesopathy
M46.1Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych [sacroilitis] niesklasyfikowanych gdzie indziej - Sacroiliitis, not elsewhere classified
M46.2Zapalenie kości i jamy szpikowej kręgu - Osteomyelitis of vertebra
M46.3Infekcja krążka międzykręgowego (ropna) - Infection of intervertebral disc (pyogenic)
M46.4Nieokreślone zapalenie krążka międzykręgowego - Discitis, unspecified
M46.5Inne infekcyjne choroby kręgosłupa - Other infective spondylopathies
M46.8Inne określone zapalne choroby kręgosłupa - Other specified inflammatory spondylopathies
M46.9Nieokreślone zapalne choroby kręgosłupa - Inflammatory spondylopathy, unspecified
M47Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa - Spondylosis
M47.0Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej (G99.2*) - Anterior spinal and vertebral artery compression syndromes
M47.1Inne spondylozy z uszkodzeniem rdzenia kręgowego - Other spondylosis with myelopathy
M47.2Inne spondylozy z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych - Other spondylosis with radiculopathy
M47.8Inne spondylozy - Other spondylosis
M47.9Nieokreślone spondylozy - Spondylosis, unspecified
M48Inne choroby kręgosłupa - Other spondylopathies
M48.0Zespół wąskiego kanału kręgowego - Spinal stenosis
M48.1Zesztywniająca hiperostoza [choroba Forestiera] - Ankylosing hyperostosis [Forestier]
M48.2Choroba Baastrupa - Kissing spine
M48.3Pourazowa spondylopatia - Traumatic spondylopathy
M48.4Zmęczeniowe złamanie kręgosłupa - Fatigue fracture of vertebra
M48.5Zapadnięcie kręgu niesklasyfikowane gdzie indziej - Collapsed vertebra, not elsewhere classified
M48.8Inne określone spondylopatie - Other specified spondylopathies
M48.9Nieokreślone spondylopatie - Spondylopathy, unspecified
M49Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -
M49.0Gruźlica kręgosłupa (A18.0+) -
M49.1Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu brucellozy (A23.-+) -
M49.2Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu infekcji bakteriami jelitowymi (A01-A04+) -
M49.3Spondylopatia w innych chorobach infekcyjnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
M49.4Neuropatyczna spondylopatia -
M49.5Zapadnięcie kręgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -
M49.8Spondylopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -
M50Choroby kręgów szyjnych - Cervical disc disorders
M50.0Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*) - Cervical disc disorder with myelopathy
M50.1Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych - Cervical disc disorder with radiculopathy
M50.2Inne przemieszczenia krążka międzykręgowego szyjnego - Other cervical disc displacement
M50.3Inne zwyrodnienia krążka międzykręgowego szyjnego - Other cervical disc degeneration
M50.8Inne choroby krążka międzykręgowego szyjnego - Other cervical disc disorders
M50.9Nieokreślone choroby krążka międzykręgowego szyjnego - Cervical disc disorder, unspecified
M51Inne choroby krążka międzykręgowego - Other intervertebral disc disorders
M51.0Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*) - Lumbar and other intervertebral disc disorders with myelopathy
M51.1Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych - Lumbar and other intervertebral disc disorders with radiculopathy
M51.2Inne określone przemieszczenia krążka międzykręgowego - Other specified intervertebral disc displacement
M51.3Inne określone zwyrodnienia krążka międzykręgowego - Other specified intervertebral disc degeneration
M51.4Guzki Schmorla - Schmorl's nodes
M51.8Inne określone choroby krążka międzykręgowego - Other specified intervertebral disc disorders
M51.9Nieokreślone choroby krążka międzykręgowego - Intervertebral disc disorder, unspecified
M53Inne choroby grzbietu niesklasyfikowane gdzie indziej - Other dorsopathies, not elsewhere classified
M53.0Zespół szyjno-czaszkowy - Cervicocranial syndrome
M53.1Zespół szyjno-barkowy - Cervicobrachial syndrome
M53.2Niestabilność kręgosłupa - Spinal instabilities
M53.3Choroby kości krzyżowej i guzicznej niesklasyfikowane gdzie indziej - Sacrococcygeal disorders, not elsewhere classified
M53.8Inne określone choroby grzbietu - Other specified dorsopathies
M53.9Nieokreślone choroby grzbietu - Dorsopathy, unspecified
M54Bóle grzbietu - Dorsalgia
M54.0Zapalenie podściółki tłuszczowej okolicy karku i pleców - Panniculitis affecting regions of neck and back
M54.1Choroby korzeni nerwów rdzeniowych [Zespoły korzonkowe] - Radiculopathy
M54.2Bóle karku - Cervicalgia
M54.3Rwa kulszowa - Sciatica
M54.4Rwa kulszowa z bólem łedźwiowo-krzyżowym - Lumbago with sciatica
M54.5Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej - Low back pain
M54.6Ból kręgosłupa piersiowego - Pain in thoracic spine
M54.8Inne bóle grzbietu - Other dorsalgia
M54.9Nieokreślone bóle grzbietu - Dorsalgia, unspecified
M60Zapalenie mięśni - Myositis
M60.0Infekcyjne zapalenie mięśni - Infective myositis
M60.1Zapalenie mięśni śródmiąższowe - Interstitial myositis
M60.2Ziarniniak tkanek miękkich spowodowany ciałem obcym niesklasyfikowany gdzie indziej - Foreign body granuloma of soft tissue, not elsewhere classified
M60.8Inne zapalenie mięśni - Other myositis
M60.9Nieokreślone zapalenie mięśni - Myositis, unspecified
M61Zwapnienia i skostnienia mięśni - Calcification and ossification of muscle
M61.0Pourazowe kostniejące zapalenie mięśni - Myositis ossificans traumatica
M61.1Postępujące kostniejące zapalenie mięśni - Myositis ossificans progressiva
M61.2Porażeniowe zwapnienie i skostnienie mięśni - Paralytic calcification and ossification of muscle
M61.3Zwapnienie i skostnienie mięśni w przebiegu oparzenia - Calcification and ossification of muscles associated with burns
M61.4Inne kostniejące zapalenie mięśni - Other calcification of muscle
M61.5Inne kostnienie mięśni - Other ossification of muscle
M61.9Nieokreślone zwapnienia i skostnienia mięśni - Calcification and ossification of muscle, unspecified
M62Inne choroby mięśni - Other disorders of muscle
M62.0Rozerwanie mięśni - Diastasis of muscle
M62.1Inne nieurazowe przyczyny przerwania mięśni - Other rupture of muscle (nontraumatic)
M62.2Niedokrwienny zawał mięśnia - Ischemic infarction of muscle
M62.3Zespół unieruchomienia (paraplegiczny) - Immobility syndrome (paraplegic)
M62.4Przykurcz mięśni - Contracture of muscle
M62.5Ubytek masy mięśniowej i zaniki niesklasyfikowane gdzie indziej - Muscle wasting and atrophy, not elsewhere classified
M62.6Zmęczenie mięśni - Muscle strain
M62.8Inne określone choroby mięśni - Other specified disorders of muscle
M62.9Nieokreślone choroby mięśni - Disorder of muscle, unspecified
M63Choroby mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -
M63.0Zapalenie mięśni w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej -
M63.1Zapalenie mięśni w przebiegu chorób pierwotniakowych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
M63.2Zapalenie mięśni w przebiegu innych infekcyjnych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -
M63.3Zapalenie mięśni w przebiegu sarkoidozy (D86.8+) -
M63.8Inne choroby mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -
M65Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgnistej - Synovitis and tenosynovitis
M65.0Ropień pochewki ścięgna - Abscess of tendon sheath
M65.1Inne infekcyjne zapalenia błony maziowej i ścięgien - Other infective (teno)synovitis
M65.2Wapniejące zapalenie ścięgna - Calcific tendinitis
M65.3Palec "zatrzaskujący" - Trigger finger
M65.4Choroba de Quervaina - Radial styloid tenosynovitis [de Quervain]
M65.8Inne zapalenia błony maziowej i pochewki ścięgna - Other synovitis and tenosynovitis
M65.9Nieokreślone zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgna - Synovitis and tenosynovitis, unspecified
M66Samoistne pęknięcia błony maziowej ścięgna i ścięgna - Spontaneous rupture of synovium and tendon
M66.0Pęknięcie torbieli podkolanowej (Bakera) - Rupture of popliteal cyst
M66.1Pęknięcie torbieli maziówkowej - Rupture of synovium
M66.2Samoistne pęknięcie ścięgna prostowników - Spontaneous rupture of extensor tendons
M66.3Samoistne pęknięcie ścięgna zginaczy - Spontaneous rupture of flexor tendons
M66.4Samoistne pęknięcie innych ścięgien - Spontaneous rupture of other tendons
M66.5Samoistne pęknięcie nieokreślonych ścięgien - Spontaneous rupture of unspecified tendon
M67Inne choroby błony maziowej i ścięgien - Other disorders of synovium and tendon
M67.0Krótkie ścięgno Achillesa (nabyte) - Short Achilles tendon (acquired)
M67.1Inne przykurcze ścięgien (pochewek) - Other contracture of tendon (sheath)
M67.2Przerost błony maziowej niesklasyfikowany gdzie indziej - Synovial hypertrophy, not elsewhere classified
M67.3Przemijające zapalenie błony maziowej - Transient synovitis
M67.4Ganglion - Ganglion
M67.8Inne określone choroby błony maziowej i ścięgien - Other specified disorders of synovium and tendon
M67.9Nieokreślone choroby błony maziowej i ścięgien - Disorder of synovium and tendon, unspecified
M68Choroby błony maziowej i ścięgien w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej -
M68.0Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgna w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej -
M68.8Inne choroby błony maziowej i ścięgien w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -
M70Choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i uciskiem - Soft tissue disorders related to use, overuse, and pressure
M70.0Przewlekłe suche zapalenie pochewek ścięgien mięśni w obrębie ręki i nadgarstka - Chronic crepitant synovitis of hand and wrist
M70.1Zapalenie kaletki maziowej w obrębie ręki - Bursitis of hand
M70.2Zapalenie kaletki maziowej wyrostka łokciowego - Olecranon bursitis
M70.3Zapalenie innych kaletek maziowych stawu łokciowego - Other bursitis of elbow
M70.4Zapalenie kaletki maziowej przedrzepkowej - Prepatellar bursitis
M70.5Zapalenie innych kaletek maziowych stawu kolanowego - Other bursitis of knee
M70.6Zapalenie kaletki maziowej krętarza - Trochanteric bursitis
M70.7Zapalenie innych kaletek maziowych miednicy - Other bursitis of hip
M70.8Inne choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i uciskiem - Other soft tissue disorders related to use, overuse, and pressure
M70.9Nieokreślone choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i przesileniem - Unspecified soft tissue disorder related to use, overuse, and pressure
M71Inne choroby kaletek maziowych - Other bursopathies
M71.0Ropień kaletki maziowej - Abscess of bursa
M71.1Inne infekcyjne zapalenia kaletki maziowej - Other infective bursitis
M71.2Cysta podkolanowa [torbiel Bakera] - Synovial cyst of popliteal space [Baker]
M71.3Inne torbiele kaletek maziowych - Other bursal cyst
M71.4Złogi wapniowe w kaletce maziowej - Calcium deposit in bursa
M71.5Inne zapalenia kaletek maziowych niesklasyfikowane gdzie indziej - Other bursitis, not elsewhere classified
M71.8Inne określone choroby kaletki maziowej - Other specified bursopathies
M71.9Nieokreślone choroby kaletki maziowej - Bursopathy, unspecified
M72Zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej - Fibroblastic disorders
M72.0Przykurcz rozcięgna dłoniowego [przykurcz Dupuytrena] - Palmar fascial fibromatosis [Dupuytren]
M72.1Guzki na knykciach palców ręki - Knuckle pads
M72.2Włóknikowatość rozcięgna podeszwowego - Plantar fascial fibromatosis
M72.3Guzkowe zapalenie powięzi -
M72.4Włóknikowatość rzekomomięsakowa - Pseudosarcomatous fibromatosis
M72.5Zapalenie powięzi niesklasyfikowane gdzie indziej -
M72.6 - Necrotizing fasciitis
M72.8Inne choroby powięzi - Other fibroblastic disorders
M72.9Nieokreślone zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej - Fibroblastic disorder, unspecified
M73Choroby tkanek miękkich w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej -
M73.0Rzeżączkowe zapalenie kaletki maziowej (A54.4+) -
M73.1Kiłowe zapalenie kaletki maziowej (A52.7+) -
M73.8Inne choroby tkanek miękkich w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej -
M75Uszkodzenia barku - Shoulder lesions
M75.0Zapalenie zarostowe torebki stawu ramiennego - Adhesive capsulitis of shoulder
M75.1Zespół czepca ścięgnisto-mięśniowego - Rotator cuff syndrome
M75.2Zapalenie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia - Bicipital tendinitis
M75.3Wapniejące zapalenie ścięgien barku - Calcific tendinitis of shoulder
M75.4Zespół wybitego barku - Impingement syndrome of shoulder
M75.5Zapalenie kaletek maziowych stawu ramiennego - Bursitis of shoulder
M75.8Inne uszkodzenia barku - Other shoulder lesions
M75.9Nieokreślone uszkodzenia barku - Shoulder lesion, unspecified
M76Entezopatie kończyny dolnej z wyłączeniem stopy - Enthesopathies of lower limb, excluding foot
M76.0Zapalenie przyczepów mięśni pośladkowych - Gluteal tendinitis
M76.1Zapalenie przyczepu mięśnia lędźwiowego - Psoas tendinitis
M76.2Ostroga grzebienia biodrowego - Iliac crest spur
M76.3Zespół pasma biodrowo-piszczelowego - Iliotibial band syndrome
M76.4Zapalenie pobocznej piszczelowej kaletki maziowej [Zespół Pellegrini-Stieda] - Tibial collateral bursitis [Pellegrini-Stieda]
M76.5Zapalenie więzadeł rzepki - Patellar tendinitis
M76.6Zapalenie ścięgna Achillesa - Achilles tendinitis
M76.7Zapalenie ścięgna mięśnia strzałkowego - Peroneal tendinitis
M76.8Inne entezopatie kończyny dolnej z wyłączeniem stopy - Other enthesopathies of lower limb, excluding foot
M76.9Nieokreślone entezopatie kończyny dolnej - Enthesopathy of lower limb, unspecified
M77Inne entezopatie - Other enthesopathies
M77.0Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego - Medial epicondylitis
M77.1Zapalenie nadkłykcia bocznego - Lateral epicondylitis
M77.2Zapalenie okołostawowe nadgarstka - Periarthritis of wrist
M77.3Ostroga kości piętowej - Calcaneal spur
M77.4Bolesność śródstopia - Metatarsalgia
M77.5Inne entezopatie stopy - Other enthesopathy of foot
M77.8Inne entezopatie niesklasyfikowane gdzie indziej - Other enthesopathies, not elsewhere classified
M77.9Nieokreślone entezopatie - Enthesopathy, unspecified
M79Inne choroby tkanek miękkich niesklasyfikowane gdzie indziej - Other soft tissue disorders, not elsewhere classified
M79.0Reumatyzm, nie określony - Rheumatism, unspecified
M79.1Mięśnioból [myalgia] - Myalgia
M79.2Nerwoból [neuralgia] i zapalenie nerwów, nie określone - Neuralgia and neuritis, unspecified
M79.3Zapalenie podściółki tłuszczowej, nie określone - Panniculitis, unspecified
M79.4Przerost (podrzepkowego) ciała tłuszczowego - Hypertrophy of (infrapatellar) fat pad
M79.5Ciało obce pozostałe w tkankach miękkich - Residual foreign body in soft tissue
M79.6Bóle kończyn - Pain in limb
M79.8Inne określone choroby tkanek miękkich - Other specified soft tissue disorders
M79.9Nieokreślone choroby tkanek miękkich - Soft tissue disorder, unspecified
M80Osteoporoza ze złamaniem patologicznym - Osteoporosis with pathological fracture
M80.0Osteoporoza pomenopauzalna ze złamaniem patologicznym - Postmenopausal osteoporosis with pathological fracture
M80.1Osteoporoza po zabiegu usunięcia jajników ze złamaniem patologicznym - Postoophorectomy osteoporosis with pathological fracture
M80.2Osteoporoza z unieruchomienia ze złamaniem patologicznym - Osteoporosis of disuse with pathological fracture
M80.3Osteoporoza w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania ze złamaniem patologicznym - Postsurgical malabsorption osteoporosis with pathological fracture
M80.4Osteoporoza indukowana lekami ze złamaniem patologicznym - Drug-induced osteoporosis with pathological fracture
M80.5Osteoporoza idiopatyczna ze złamaniem patologicznym - Idiopathic osteoporosis with pathological fracture
M80.8Inna osteoporoza ze złamaniem patologicznym - Other osteoporosis with pathological fracture
M80.9Nieokreślona osteoporoza ze złamaniem patologicznym - Unspecified osteoporosis with pathological fracture
M81Osteoporoza bez patologicznego złamania - Osteoporosis without pathological fracture
M81.0Osteoporoza pomenopauzalna - Postmenopausal osteoporosis
M81.1Osteoporoza w następstwie usunięcia jajników - Postoophorectomy osteoporosis
M81.2Osteoporoza w następstwie unieruchomienia - Osteoporosis of disuse
M81.3Osteoporoza w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania - Postsurgical malabsorption osteoporosis
M81.4Osteoporoza indukowana lekami - Drug-induced osteoporosis
M81.5Osteoporoza idiopatyczna - Idiopathic osteoporosis
M81.6Zrzeszotnienie kości ograniczone [Lequesne`a] - Localized osteoporosis [Lequesne]
M81.8Inna osteoporoza - Other osteoporosis
M81.9Nieokreślona osteoporoza - Osteoporosis, unspecified
M82Osteoporoza w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -
M82.0Osteoporoza w przebiegu szpiczaka mnogiego (C90.0+) -
M82.1Osteoporoza w przebiegu chorób endokrynologicznych (E00-E34+) -
M82.8Osteoporoza w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -
M83Zmiękczenie kości [osteomalacja] dorosłych - Adult osteomalacia
M83.0Osteomalacja połogowa - Puerperal osteomalacia
M83.1Osteomalacja starcza - Senile osteomalacia
M83.2Osteomalacja dorosłych w następstwie upośledzonego wchłaniania - Adult osteomalacia due to malabsorption
M83.3Osteoporoza dorosłych będąca wynikiem nieprawidłowego odżywiania - Adult osteomalacia due to malnutrition
M83.4Choroba kości na skutek przewlekłego stosowania soli glinu - Aluminum bone disease
M83.5Inna osteomalacja dorosłych indukowana lekami - Other drug-induced osteomalacia in adults
M83.8Inna osteomalacja dorosłych - Other adult osteomalacia
M83.9Nieokreślona osteomalacja dorosłych - Adult osteomalacia, unspecified
M84Zaburzenia ciągłości kości - Disorders of continuity of bone
M84.0Wadliwy zrost po złamaniu - Malunion of fracture
M84.1Brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy] - Nonunion of fracture [pseudarthrosis]
M84.2Opóźniony zrost po złamaniu - Delayed union of fracture
M84.3Złamanie zmiażdżeniowe niesklasyfikowane gdzie indziej - Stress fracture, not elsewhere classified
M84.4Patologiczne złamanie niesklasyfikowane gdzie indziej - Pathological fracture, not elsewhere classified
M84.8Inne zaburzenia ciągłości kości - Other disorders of continuity of bone
M84.9Nieokreślone zaburzenia ciągłości kości - Disorder of continuity of bone, unspecified
M85Inne zaburzenia mineralizacji i struktury kości - Other disorders of bone density and structure
M85.0Dysplazja włóknista (pojedynczej kości) - Fibrous dysplasia (monostotic)
M85.1Fluoroza kośćca - Skeletal fluorosis
M85.2Przerost kości czaszki - Hyperostosis of skull
M85.3Osteoskleroza [osteitis condensans] - Osteitis condensans
M85.4Pojedyncza torbiel kości - Solitary bone cyst
M85.5Tętniakowata torbiel kości - Aneurysmal bone cyst
M85.6Inne torbiele kości - Other cyst of bone
M85.8Inne określone zaburzenia mineralizacji i struktury kości - Other specified disorders of bone density and structure
M85.9Nieokreślone zaburzenia mineralizacji i struktury kości - Disorder of bone density and structure, unspecified
M86Zapalenie kości i szpiku - Osteomyelitis
M86.0Ostre krwiopochodne zapalenie kości i szpiku - Acute hematogenous osteomyelitis
M86.1Inne ostre zapalenie kości i szpiku - Other acute osteomyelitis
M86.2Podostre zapalenie kości i szpiku - Subacute osteomyelitis
M86.3Przewlekłe wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku - Chronic multifocal osteomyelitis
M86.4Przewlekłe zapalenie kości i szpiku z drenującą zatoką - Chronic osteomyelitis with draining sinus
M86.5Inne krwiopochodne przewlekłe zapalenie kości i szpiku - Other chronic hematogenous osteomyelitis
M86.6Inne przewlekłe zapalenie kości i szpiku - Other chronic osteomyelitis
M86.8Inne zapalenie kości i szpiku - Other osteomyelitis
M86.9Nieokreślone zapalenia kości i szpiku - Osteomyelitis, unspecified
M87Martwica kości - Osteonecrosis
M87.0Jałowa samoistna martwica kości - Idiopathic aseptic necrosis of bone
M87.1Martwica kości w następstwie stosowania leków - Osteonecrosis due to drugs
M87.2Martwica kości w wyniku wcześniejszego urazu - Osteonecrosis due to previous trauma
M87.3Inna wtórna martwica kości - Other secondary osteonecrosis
M87.8Inna martwica kości - Other osteonecrosis
M87.9Nieokreślona martwica kości - Osteonecrosis, unspecified
M88Choroba Pageta [osteitis deformans] - Paget's disease of bone [osteitis deformans]
M88.0Choroba Pageta dotycząca czaszki - Paget's disease of skull
M88.8Choroba Pageta innych kości - Paget's disease of other bones
M88.9Choroba Pageta kości, nie określona - Paget's disease of bone, unspecified
M89Inne choroby kości - Other disorders of bone
M89.0Algoneurodystrofia - Algoneurodystrophy
M89.1Zahamowanie wzrostu nasady kości - Epiphyseal arrest
M89.2Inne zaburzenia rozwoju i wzrostu kości - Other disorders of bone development and growth
M89.3Przerost kości - Hypertrophy of bone
M89.4Inne przerostowe osteoartropatie - Other hypertrophic osteoarthropathy
M89.5Osteoliza - Osteolysis
M89.6Choroby kości w następstwie zapalenia wieloneuronowego rogów przednich rdzenia - Osteopathy after poliomyelitis
M89.8Inne określone choroby kości - Other specified disorders of bone
M89.9Nieokreślone choroby kości - Disorder of bone, unspecified
M90Choroby kości w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -
M90.0Gruźlica kości (A18.0+) -
M90.1Zapalenie okostnej w przebiegu infekcji sklasyfikowanych gdzie indziej -
M90.2Choroby kości w przebiegu innych infekcyjnych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -
M90.3Martwica kości w przebiegu choroby kesonowej (T70.3+) -
M90.4Martwica kości w przebiegu hemoglobinopatii (D50-D64+) -
M90.5Martwica kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -
M90.6Zniekształcające zapalenie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+) -
M90.7Złamanie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+) -
M90.8Choroby kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej -
M91Osteochondroza stawu biodrowego i miednicy - Juvenile osteochondrosis of hip and pelvis
M91.0Młodzieńcza osteochondroza miednicy - Juvenile osteochondrosis of pelvis
M91.1Osteochondroza młodzieńcza głowy kości udowej [choroba Legg-Calve-Perthesa] - Juvenile osteochondrosis of head of femur [Legg-Calv‚-Perthes]
M91.2Miednica płaska [coxa plana] - Coxa plana
M91.3Pseudocoxalgia - Pseudocoxalgia
M91.8Inne osteochondrozy stawu biodrowego i miednicy - Other juvenile osteochondrosis of hip and pelvis
M91.9Nieokreślone osteochondrozy młodzieńcze stawu biodrowego i miednicy - Juvenile osteochondrosis of hip and pelvis, unspecified
M92Inne osteochondrozy młodzieńcze - Other juvenile osteochondrosis
M92.0Osteochondroza młodzieńcza kości ramiennej - Juvenile osteochondrosis of humerus
M92.1Osteochondroza kości łokciowej i promieniowej - Juvenile osteochondrosis of radius and ulna
M92.2Osteochondroza młodzieńcza ręki - Juvenile osteochondrosis of hand
M92.3Inne osteochondrozy młodzieńcze kończyny górnej - Other juvenile osteochondrosis of upper limb
M92.4Osteochondroza młodzieńcza rzepki - Juvenile osteochondrosis of patella
M92.5Osteochondroza młodzieńcza piszczeli i strzałki - Juvenile osteochondrosis of tibia and fibula
M92.6Osteochondroza młodzieńcza stępu - Juvenile osteochondrosis of tarsus
M92.7Osteochondroza młodzieńcza śródstopia - Juvenile osteochondrosis of metatarsus
M92.8Inne określone osteochondrozy młodzieńcze - Other specified juvenile osteochondrosis
M92.9Nieokreślone osteochondrozy młodzieńcze - Juvenile osteochondrosis, unspecified
M93Inne osteochondropatie - Other osteochondropathies
M93.0Złuszczenie górnej nasady kości udowej (nieurazowe) - Slipped upper femoral epiphysis (nontraumatic)
M93.1Choroba Kienbocka dorosłych - Kienb”ck's disease of adults
M93.2Osteochondroza rozwarstwiająca - Osteochondritis dissecans
M93.8Inne określone osteochondropatie - Other specified osteochondropathies
M93.9Nieokreślone osteochondropatie - Osteochondropathy, unspecified
M94Inne choroby chrząstki - Other disorders of cartilage
M94.0Zespół połączenia chrzęstno-kostnego [choroba Tietzego] - Chondrocostal junction syndrome [Tietze]
M94.1Nawracające zapalenie chrząstek - Relapsing polychondritis
M94.2Rozmiękanie chrząstki [chondromalacia] - Chondromalacia
M94.3Chondroliza - Chondrolysis
M94.8Inne określone choroby chrząstki - Other specified disorders of cartilage
M94.9Nieokreślone choroby chrząstki - Disorder of cartilage, unspecified
M95Inne nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej - Other acquired deformities of musculoskeletal system and connective tissue
M95.0Nabyte zniekształcenie nosa - Acquired deformity of nose
M95.1Kalafiorowate zniekształcenie ucha - Cauliflower ear
M95.2Inne nabyte zniekształcenia głowy - Other acquired deformity of head
M95.3Nabyte zniekształcenia szyi - Acquired deformity of neck
M95.4Nabyte zniekształcenia klatki piersiowej i żeber - Acquired deformity of chest and rib
M95.5Nabyte zniekształcenia miednicy - Acquired deformity of pelvis
M95.8Inne określone nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego - Other specified acquired deformities of musculoskeletal system
M95.9Nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego, nie określone - Acquired deformity of musculoskeletal system, unspecified
M96Zaburzenia układu mięśniowo-kostnego niesklasyfikowane gdzie indziej -
M96.0Staw rzekomy po unieruchomieniu operacyjnym stawu -
M96.1Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziej -
M96.2Popromienna kifoza -
M96.3Kifoza po zabiegu laminektomii -
M96.4Lordoza po zabiegu operacyjnym -
M96.5Popromienna skolioza -
M96.6Złamanie kości w wyniku zastosowania implantu ortopedycznego, protezy stawu, płytki kostnej -
M96.8Inne zaburzenia układu mięśniowo-kostnego po zabiegach operacyjnych -
M96.9Nieokreślone zaburzenia układu mięśniowo-kostnego po zabiegach operacyjnych -
M99Uszkodzenia biomechaniczne niesklasyfikowane gdzie indziej - Biomechanical lesions, not elsewhere classified
M99.0Dysfunkcja segmentarna i somatyczna - Segmental and somatic dysfunction
M99.1Zespół nadwichnięcia kręgów - Subluxation complex (vertebral)
M99.2Zwężenie kanału kręgowego w wyniku nadwichnięcia - Subluxation stenosis of neural canal
M99.3Zwężenie kostnej części kanału kręgowego - Osseous stenosis of neural canal
M99.4Zwężenie łącznotkankowej części kanału kręgowego - Connective tissue stenosis of neural canal
M99.5Zwężenie kanału kręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowego - Intervertebral disc stenosis of neural canal
M99.6Zwężenie otworu międzykręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowego i przerost więzadeł - Osseous and subluxation stenosis of intervertebral foramina
M99.7Zwężenie otworu międzykręgowego przez krążek międzykręgowy i tkankę łączną - Connective tissue and disc stenosis of intervertebral foramina
M99.8Inne uszkodzenia biomechaniczne - Other biomechanical lesions
M99.9Nieokreślone uszkodzenia biomechaniczne - Biomechanical lesion, unspecified

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
siatkówka - KOLAGEN_cito wzmocnij stawy na nartach - KOLAGEN_cito solaria - KOLAGEN_cito podnoszenia ciężarów - KOLAGEN_cito pływanie - KOLAGEN_cito fryzury sylwestrowe - KOLAGEN_cito pływanie - KOLAGEN_cito produkty dla sportowców - KOLAGEN_cito nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe wędkarstwo - Dezodorant_SuperDeo bieg z przeszkodami - Dezodorant_SuperDeo karate - Dezodorant_SuperDeo żeglarstwo - Dezodorant_SuperDeo na spocone nogi - Dezodorant_SuperDeo skok o tyczce - Dezodorant_SuperDeo chodzenie po jaskiniach - Dezodorant_SuperDeo jogging - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022