anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'M' (pasujących wzorców 623):
M00Ropne zapalenie stawów
M00.0Gronkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawowe
M00.1Pneumokokowe zapalenie jedno- lub wielostawowe
M00.2Paciorkowcowe zapalenia jedno- lub wielostawowe
M00.8Inne bakteryjne zapalenia jedno- lub wielostawowe
M00.9Ropne zapalenia stawów, nie określone
M01Bezpośrednie infekcje stawów w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M01.0Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8+)
M01.1Gruźlicze zapalenie stawów (A18.0+)
M01.2Zapalenie stawów w chorobie z Lyme (A69.2+)
M01.3Zapalenie stawów towarzyszące innym bakteryjnym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziej
M01.4Zapalenie stawów w różyczce (B06.8+)
M01.5Zapalenie stawów związane z chorobami wirusowymi sklasyfikowanymi gdzie indziej
M01.6Grzybicze zapalenie stawów (B35-BG49+)
M01.8Zapalenie stawów w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M02Odczynowe zapalenie stawów
M02.0Artropatia po dokonaniu bypassów jelitowych
M02.1Poczerwonkowe zapalenie stawów
M02.2Poszczepienne zapalenie stawów
M02.3Choroba Reitera
M02.8Inne reaktywne artropatie
M02.9Reaktywne artropatie, nie określone
M03Poinfekcyjne i reaktywne artropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M03.0Pomeningokokowe zapalenie stawów (A39.8+)
M03.1Poinfekcyjna artropatia w przebiegu kiły
M03.2Inne poinfekcyjne artropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M03.6Artropatie reaktywne w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M05Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów
M05.0Zespół Felty`ego
M05.1Reumatoidalna choroba płuc (J99.0*)
M05.2Reumatoidalne zapalenie naczyń
M05.3Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układów
M05.8Inne sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów
M05.9Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nie określone
M06Inne rematoidalne zapalenia stawów
M06.0Surowiczoujemne rematoidalne zapalenie stawów
M06.1Choroba Stilla u osoby dorosłej
M06.2Rematoidalne zapalenie kaletki maziowej
M06.3Guzek reumatoidalny
M06.4Zapalennie wielu stawów
M06.8Inne określone reumatoidalne zapalenie stawów
M06.9Reumatoidalne zapalenie stawów, nie określone
M07Artropatie towarzyszące łuszczycy i chorobom jelit
M07.0Łuszczycowa artropatia z dominującymi zmianami w stawach międzypaliczkowych dalszych (L40.5+)
M07.1Okaleczające zapalenie stawów (L40.5+)
M07.2Łuszczycowa spondyloartropatia (L40.5+)
M07.3Inne łuszczycowe artropatie (L40.5+)
M07.4Artropatia towarzysząca chorobie Crohna (K50.-+)
M07.5Artropatia w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (K51.+)
M07.6Inne artropatie towarzyszące chorobom jelit
M08Młodzieńcze zapalenie stawów
M08.0Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów
M08.1Młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
M08.2Młodzieńcze zapalenie stawów o początku uogólnionym
M08.3Młodzieńcze zapalenie wielu stawów (sero-ujemne)
M08.4Młodzieńcze zapalenie stawów o początku skąpostawowym
M08.8Inne młodzieńcze zapalenia stawów
M08.9Młodzieńcze zapalenie stawów, nie określone
M09Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
M09.0Młodzieńcze zapalenie stawów w łuszczycy (L40.5+)
M09.1Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobie Crohna [odcinkowym zapaleniu jelita] (K50.-+)
M09.2Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (K51.-+)
M09.8Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
M10Dna moczanowa
M10.0Idiopatyczna dna moczanowa
M10.1Dna indukowana ołowiem
M10.2Dna indukowana lekami
M10.3Dna spowodowana niewydolnością nerek
M10.4Inne wtórne przyczyny dny
M10.9Dna, nie określona
M11Inne artropatie spowodowane odkładaniem kryształów
M11.0Choroba spowodowana odkładaniem się hydroksyapatytów
M11.1Rodzinna chondrokalcynoza
M11.2Inne chondrokalcynozy
M11.8Inne określone artropatie zależne od obecności kryształów
M11.9Nieokreślone artropatie związane z odkładaniem kryształów
M12Inne określone artropatie
M12.0Przewlekła poreumatyczna artropatia [Zespół Jaccoud]
M12.1Choroba Kaschin-Becka
M12.2Zapalenie błony maziowej kosmkowo-guzkowe
M12.3Reumatyzm palindromiczny
M12.4Nawracający wysięk w stawie
M12.5Artropatia pourazowa
M12.8Inne określone artroptie niesklasyfikowane gdzie indziej
M13Inne zapalenia stawów
M13.0Nieokreślone zapalenie wielostawowe
M13.1Zapalenie jednego stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
M13.8Inne określone zapalenie stawu
M13.9Nieokreślone zapalenie stawu
M14Artropatie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
M14.0Artropatia dnawa związana z defektami enzymatycznymi i innymi dziedzicznymi zaburzeniami
M14.1Artropatia związana z obecnością kryształów w innych chorobach metabolicznych
M14.2Artropatia cukrzycowa (E10-E14 + z czwartym znakiem kodu .6)
M14.3Lipidowe zapalenie skórno-stawowe (E78.8+)
M14.4Artropatia w przebiegu skrobiawicy (E85.-+)
M14.5Artropatia towarzysząca innym zaburzeniom endokrynologicznym, odżywiania i chorobom metabolicznym
M14.6Artropatia związana z chorobami neurologicznymi
M14.8Artropatia towarzysząca innym określonym chorobom sklasyfikownym gdzie indziej
M15Zwyrodnienia wielostawowe
M15.0Pierwotnie uogólniona choroba zwyrodnieniowa stawów
M15.1Guzki Heberdena (z artropatią)
M15.2Guzki Boucharda ( z artropatią)
M15.3Wtórna wielostawowa choroba zwyrodnieniowa stawów
M15.4Nadżerkowa postać choroby zwyrodnieniowej stawów [Osteoarthritis erosiva]
M15.8Inne choroby zwyrodnieniowe wielostawowe
M15.9Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe wielostawowe
M16Choroba zwyrodnieniowa stawów biodowych [Koksartroza]
M16.0Pierwotna, obustronna koksartroza
M16.1Inne pierwotne koksartrozy
M16.2Obustronna koksartroza będąca wynikiem dysplazji
M16.3Inne dysplastyczne koksartrozy
M16.4Obustronna pourazowa koksartroza
M16.5Inne pourazowe koksartrozy
M16.6Inna wtórna obustronna koksartroza
M16.7Inna wtórna koksartroza
M16.9Nieokreślona koksartroza
M17Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych [Gonartroza]
M17.0Pierwotna obustronna gonartroza
M17.1Inne pierwotne gonartrozy
M17.2Pourazowa obustronna gonartroza
M17.3Inne pourazowe gonartrozy:
M17.4Inna wtórna obustronna gonartroza
M17.5Inna wtórna gonartroza
M17.9Nieokreślona gonartroza
M18Choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.0Pierwotna obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.1Inne pierwotne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.2Pourazowa obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.3Inne pourazowe choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.4Inne wtórne obustronne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.5Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.9Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M19Inne choroby zwyrodnieniowe
M19.0Pierwotna choroba zwyrodnieniowa innych stawów
M19.1Pourazowa choroba zwyrodnieniowa innych stawów
M19.2Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe stawów
M19.8Inne określone choroby zwyrodnieniowe
M19.9Nieokreślone choroby zwyrodnieniowe
M20Nabyte zniekształcenia palców rąk i stóp
M20.0Zniekształcenie palca (palców)
M20.1Paluch koślawy [Hallux valgus](nabyty)
M20.2Paluch sztywny [Hallux rigidus]
M20.3Inne znieksztalcenia palucha (nabyte)
M20.4Młotkowatość innych palców (nabyta)
M20.5Inne znieksztalcenia palców stóp (nabyte)
M20.6Nieokreślone nabyte zniekształcenia palców stóp
M21Inne nabyte zniekształcenia kończyn
M21.0Zniekształcenia koślawe niesklasyfikowane gdzie indziej
M21.1Znieksztalcenia szpotawe niesklasyfikowane gdzie indziej
M21.2Zniekształcenia zgięciowe
M21.3Opadanie nadgarstka lub stopy (nabyte)
M21.4Płaskostopie [pes planus] (nabyte)
M21.5Nabyta szpotawość rąk, koślawość rąk, stopa szpotawa, stopa koślawa
M21.6Inne nabyte zniekształcenia stawu skokowego i stopy
M21.7Nierówna długość kończyn (nabyta)
M21.8Inne określone nabyte zniekształcenia kończyn
M21.9Nieokreślone nabyte zniekształcenia kończyn
M22Choroby rzepki
M22.0Nawracające przemieszczenie rzepki
M22.1Nawracające nadwichnięcie rzepki
M22.2Konflikt rzepkowo-udowy
M22.3Inne uszkodzenia rzepki
M22.4Rozmiękanie chrząstki rzepki
M22.8Inne choroby rzepki
M22.9Nieokreślone choroby rzepki
M23Wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego
M23.0Łąkotka cystowata
M23.1Łąkotka dyskowata (wrodzona)
M23.2Zestarzałe uszkodzenie łąkotki w wyniku przebytego urazu lub oderwania
M23.3Inne uszkodzenia łąkotki
M23.4Wolne ciało w jamie stawu kolanowego
M23.5Przewlekła niestabilność kolana
M23.6Inne spontaniczne zerwania więzadeł kolana
M23.8Inne wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego
M23.9Nieokreślone wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego
M24Inne określone uszkodzenia stawu
M24.0Wolne ciało w jamie stawowej
M24.1Inne choroby chrząstek stawowych
M24.2Choroby więzadeł
M24.3Patologiczne przemieszczenie i nieprawidłowe położenie stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
M24.4Nawykowe przemieszczenia i podwichnięcia stawu
M24.5Przykurcz stawu
M24.6Zesztywnienie stawu
M24.7Wgłobienie panewki
M24.8Inne określone uszkodzenia stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
M24.9Nieokreślone uszkodzenia stawu
M25Inne choroby stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
M25.0Krwiak śródstawowy
M25.1Przetoka stawu
M25.2Staw cepowaty
M25.3Inne niestabilności stawu
M25.4Wysięk w stawie
M25.5Ból stawu
M25.6Sztywność stawu niesklasyfikowana gdzie indziej
M25.7Osteofit
M25.8Inne określone choroby stawów
M25.9Nieokreślone choroby stawów
M30Guzkowe zapalenie tętnic i choroby pokrewne
M30.0Guzkowe zapalenie naczyń
M30.1Guzkowe zapalenie naczyń z zajęciem płuc [Zespół Churg-Straussa]
M30.2Młodzieńcze zapalenie wielotętnicze
M30.3Zespół śluzówkowo-skórno-węzłowy [Choroba Kawasaki]
M30.4Inne choroby związane z guzkowym zapaleniem naczyń
M31Inne martwicze choroby naczyń
M31.0Alergiczne zapalenie naczyń
M31.1Zakrzepowa mikroangiopatia
M31.2Ziarniniak linii pośrodkowej
M31.3Ziarniniakowatość Wegenera
M31.4Zespół łuku aorty [Zespół Takayasu]
M31.5Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic ze współistnieniem polimialgii reumatycznej
M31.6Inne olbrzymiokomókowe zapalenie tętnic
M31.8Inne określone martwicze choroby naczyń krwionośnych
M31.9Nieokreślone martwicze choroby naczyń krwionośnych
M32Toczeń rumieniowaty układowy
M32.0Toczeń rumieniowaty układowy indukowany lekami
M32.1Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów Choroba Libman-Sacksa (139.-*)
M32.8Inne postacie tocznia rumieniowatego układowego
M32.9Nieokreślony toczeń rumieniowaty układowy
M33Zapalenie skórno-wielomięśniowe
M33.0Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe
M33.1Inne zapalenia skórno-mięśniowe
M33.2Zapalenie wielomięśniowe
M33.9Nieokreślone zapalenia skórno-wielomięśniowe
M34Twardzina układowa
M34.0Postępująca twardzina uogólniona
M34.1Zespół CR(E)ST
M34.2Twardzina układowa indukowana lekami i środkami chemicznymi
M34.8Inne postacie stwardnienia układowego
M34.9Nieokreślona twardzina układowa
M35Inne układowe zajęcie tkanki łącznej
M35.0Zespół suchości [Zespół Sjgrena]
M35.1Inne zespoły nakładające się
M35.2Choroba Behceta
M35.3Polimialgia reumatyczna
M35.4Rozlane (eozynofilowe) zapalenie powięzi
M35.5Wieloogniskowe zwłóknienie powięzi
M35.6Nawracające zapalenie podściółki tłuszczowej [Zespół Weber-Christiana]
M35.7Zespół nadmiernej ruchomości
M35.8Inne określone układowe zajęcie tkanki łącznej
M35.9Nieokreślone układowe zajęcie tkanki łącznej
M36Układowe choroby tkanki łącznej w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej
M36.0Zapalenie skórno-(wielo)mięśniowe w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
M36.1Artropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
M36.2Artropatia w przebiegu hemofilii (D66-D68+)
M36.3Artropatia w przebiegu innych chorób hematologicznych (D50-D76+)
M36.4Artropatia w przebiegu reakcji alergicznych sklasyfikowanych gdzie indziej
M36.8Układowe choroby tkanki łącznej w przebiegu innych schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej
M40Kifoza i lordoza
M40.0Skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi [kifoza] zależne od wadliwej postawy
M40.1Inne wtórne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi [kifoza]
M40.2Inna i nieokreślona kifoza
M40.3"Zespół prostych pleców"
M40.4Inne skrzywienie kręgosłupa ku przodowi [lordoza]
M40.5Nieokreślone lordozy
M41Boczne skrzywienie kręgosłupa [skolioza]
M41.0Idiopatyczna skolioza dziecięca
M41.1Idiopatyczna skolioza młodzieńcza
M41.2Inne idiopatyczne skoliozy
M41.3Skolioza wynikająca z budowy klatki piersiowej
M41.4Skolioza nerwowo-męśniowa
M41.5Inne wtórne skoliozy
M41.8Inne postacie skoliozy
M41.9Nieokreślone skoliozy
M42Osteochondroza kręgosłupa
M42.0Młodzieńcza osteochondroza kręgosłupa
M42.1Osteochondroza kręgosłupa dorosłych
M42.9Nieokreślone osteochondrozy
M43Inne zniekształcające choroby grzbietu
M43.0Kręgoszczelina [spondylolysis]
M43.1Kręgozmyk [spondylolisthesis]
M43.2Inne rodzaje zesztywnień kręgosłupa
M43.3Nawykowe nadwichnięcie w stawie szczytowo-obrotowym z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
M43.4Inne nawykowe nadwichnięcia w stawie szczytowo-obrotowym
M43.5Inne nawracające nadwichnięcia kręgów
M43.6Kręcz szyi
M43.8Inne określone zniekształcające choroby grzbietu
M43.9Nieokreślone zniekształcające choroby grzbietu
M45Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
M46Inne zapalne choroby kręgosłupa
M46.0Entezopatia w zakresie kręgosłupa
M46.1Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych [sacroilitis] niesklasyfikowanych gdzie indziej
M46.2Zapalenie kości i jamy szpikowej kręgu
M46.3Infekcja krążka międzykręgowego (ropna)
M46.4Nieokreślone zapalenie krążka międzykręgowego
M46.5Inne infekcyjne choroby kręgosłupa
M46.8Inne określone zapalne choroby kręgosłupa
M46.9Nieokreślone zapalne choroby kręgosłupa
M47Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
M47.0Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej (G99.2*)
M47.1Inne spondylozy z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
M47.2Inne spondylozy z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych
M47.8Inne spondylozy
M47.9Nieokreślone spondylozy
M48Inne choroby kręgosłupa
M48.0Zespół wąskiego kanału kręgowego
M48.1Zesztywniająca hiperostoza [choroba Forestiera]
M48.2Choroba Baastrupa
M48.3Pourazowa spondylopatia
M48.4Zmęczeniowe złamanie kręgosłupa
M48.5Zapadnięcie kręgu niesklasyfikowane gdzie indziej
M48.8Inne określone spondylopatie
M48.9Nieokreślone spondylopatie
M49Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M49.0Gruźlica kręgosłupa (A18.0+)
M49.1Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu brucellozy (A23.-+)
M49.2Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu infekcji bakteriami jelitowymi (A01-A04+)
M49.3Spondylopatia w innych chorobach infekcyjnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M49.4Neuropatyczna spondylopatia
M49.5Zapadnięcie kręgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M49.8Spondylopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M50Choroby kręgów szyjnych
M50.0Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*)
M50.1Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych
M50.2Inne przemieszczenia krążka międzykręgowego szyjnego
M50.3Inne zwyrodnienia krążka międzykręgowego szyjnego
M50.8Inne choroby krążka międzykręgowego szyjnego
M50.9Nieokreślone choroby krążka międzykręgowego szyjnego
M51Inne choroby krążka międzykręgowego
M51.0Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*)
M51.1Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych
M51.2Inne określone przemieszczenia krążka międzykręgowego
M51.3Inne określone zwyrodnienia krążka międzykręgowego
M51.4Guzki Schmorla
M51.8Inne określone choroby krążka międzykręgowego
M51.9Nieokreślone choroby krążka międzykręgowego
M53Inne choroby grzbietu niesklasyfikowane gdzie indziej
M53.0Zespół szyjno-czaszkowy
M53.1Zespół szyjno-barkowy
M53.2Niestabilność kręgosłupa
M53.3Choroby kości krzyżowej i guzicznej niesklasyfikowane gdzie indziej
M53.8Inne określone choroby grzbietu
M53.9Nieokreślone choroby grzbietu
M54Bóle grzbietu
M54.0Zapalenie podściółki tłuszczowej okolicy karku i pleców
M54.1Choroby korzeni nerwów rdzeniowych [Zespoły korzonkowe]
M54.2Bóle karku
M54.3Rwa kulszowa
M54.4Rwa kulszowa z bólem łedźwiowo-krzyżowym
M54.5Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej
M54.6Ból kręgosłupa piersiowego
M54.8Inne bóle grzbietu
M54.9Nieokreślone bóle grzbietu
M60Zapalenie mięśni
M60.0Infekcyjne zapalenie mięśni
M60.1Zapalenie mięśni śródmiąższowe
M60.2Ziarniniak tkanek miękkich spowodowany ciałem obcym niesklasyfikowany gdzie indziej
M60.8Inne zapalenie mięśni
M60.9Nieokreślone zapalenie mięśni
M61Zwapnienia i skostnienia mięśni
M61.0Pourazowe kostniejące zapalenie mięśni
M61.1Postępujące kostniejące zapalenie mięśni
M61.2Porażeniowe zwapnienie i skostnienie mięśni
M61.3Zwapnienie i skostnienie mięśni w przebiegu oparzenia
M61.4Inne kostniejące zapalenie mięśni
M61.5Inne kostnienie mięśni
M61.9Nieokreślone zwapnienia i skostnienia mięśni
M62Inne choroby mięśni
M62.0Rozerwanie mięśni
M62.1Inne nieurazowe przyczyny przerwania mięśni
M62.2Niedokrwienny zawał mięśnia
M62.3Zespół unieruchomienia (paraplegiczny)
M62.4Przykurcz mięśni
M62.5Ubytek masy mięśniowej i zaniki niesklasyfikowane gdzie indziej
M62.6Zmęczenie mięśni
M62.8Inne określone choroby mięśni
M62.9Nieokreślone choroby mięśni
M63Choroby mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.0Zapalenie mięśni w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.1Zapalenie mięśni w przebiegu chorób pierwotniakowych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.2Zapalenie mięśni w przebiegu innych infekcyjnych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.3Zapalenie mięśni w przebiegu sarkoidozy (D86.8+)
M63.8Inne choroby mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M65Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgnistej
M65.0Ropień pochewki ścięgna
M65.1Inne infekcyjne zapalenia błony maziowej i ścięgien
M65.2Wapniejące zapalenie ścięgna
M65.3Palec "zatrzaskujący"
M65.4Choroba de Quervaina
M65.8Inne zapalenia błony maziowej i pochewki ścięgna
M65.9Nieokreślone zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgna
M66Samoistne pęknięcia błony maziowej ścięgna i ścięgna
M66.0Pęknięcie torbieli podkolanowej (Bakera)
M66.1Pęknięcie torbieli maziówkowej
M66.2Samoistne pęknięcie ścięgna prostowników
M66.3Samoistne pęknięcie ścięgna zginaczy
M66.4Samoistne pęknięcie innych ścięgien
M66.5Samoistne pęknięcie nieokreślonych ścięgien
M67Inne choroby błony maziowej i ścięgien
M67.0Krótkie ścięgno Achillesa (nabyte)
M67.1Inne przykurcze ścięgien (pochewek)
M67.2Przerost błony maziowej niesklasyfikowany gdzie indziej
M67.3Przemijające zapalenie błony maziowej
M67.4Ganglion
M67.8Inne określone choroby błony maziowej i ścięgien
M67.9Nieokreślone choroby błony maziowej i ścięgien
M68Choroby błony maziowej i ścięgien w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej
M68.0Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgna w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
M68.8Inne choroby błony maziowej i ścięgien w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M70Choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i uciskiem
M70.0Przewlekłe suche zapalenie pochewek ścięgien mięśni w obrębie ręki i nadgarstka
M70.1Zapalenie kaletki maziowej w obrębie ręki
M70.2Zapalenie kaletki maziowej wyrostka łokciowego
M70.3Zapalenie innych kaletek maziowych stawu łokciowego
M70.4Zapalenie kaletki maziowej przedrzepkowej
M70.5Zapalenie innych kaletek maziowych stawu kolanowego
M70.6Zapalenie kaletki maziowej krętarza
M70.7Zapalenie innych kaletek maziowych miednicy
M70.8Inne choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i uciskiem
M70.9Nieokreślone choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przeciążeniem i przesileniem
M71Inne choroby kaletek maziowych
M71.0Ropień kaletki maziowej
M71.1Inne infekcyjne zapalenia kaletki maziowej
M71.2Cysta podkolanowa [torbiel Bakera]
M71.3Inne torbiele kaletek maziowych
M71.4Złogi wapniowe w kaletce maziowej
M71.5Inne zapalenia kaletek maziowych niesklasyfikowane gdzie indziej
M71.8Inne określone choroby kaletki maziowej
M71.9Nieokreślone choroby kaletki maziowej
M72Zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej
M72.0Przykurcz rozcięgna dłoniowego [przykurcz Dupuytrena]
M72.1Guzki na knykciach palców ręki
M72.2Włóknikowatość rozcięgna podeszwowego
M72.3Guzkowe zapalenie powięzi
M72.4Włóknikowatość rzekomomięsakowa
M72.5Zapalenie powięzi niesklasyfikowane gdzie indziej
M72.6
M72.8Inne choroby powięzi
M72.9Nieokreślone zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej
M73Choroby tkanek miękkich w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej
M73.0Rzeżączkowe zapalenie kaletki maziowej (A54.4+)
M73.1Kiłowe zapalenie kaletki maziowej (A52.7+)
M73.8Inne choroby tkanek miękkich w przebiegu schorzeń sklasyfikowanych gdzie indziej
M75Uszkodzenia barku
M75.0Zapalenie zarostowe torebki stawu ramiennego
M75.1Zespół czepca ścięgnisto-mięśniowego
M75.2Zapalenie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia
M75.3Wapniejące zapalenie ścięgien barku
M75.4Zespół wybitego barku
M75.5Zapalenie kaletek maziowych stawu ramiennego
M75.8Inne uszkodzenia barku
M75.9Nieokreślone uszkodzenia barku
M76Entezopatie kończyny dolnej z wyłączeniem stopy
M76.0Zapalenie przyczepów mięśni pośladkowych
M76.1Zapalenie przyczepu mięśnia lędźwiowego
M76.2Ostroga grzebienia biodrowego
M76.3Zespół pasma biodrowo-piszczelowego
M76.4Zapalenie pobocznej piszczelowej kaletki maziowej [Zespół Pellegrini-Stieda]
M76.5Zapalenie więzadeł rzepki
M76.6Zapalenie ścięgna Achillesa
M76.7Zapalenie ścięgna mięśnia strzałkowego
M76.8Inne entezopatie kończyny dolnej z wyłączeniem stopy
M76.9Nieokreślone entezopatie kończyny dolnej
M77Inne entezopatie
M77.0Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego
M77.1Zapalenie nadkłykcia bocznego
M77.2Zapalenie okołostawowe nadgarstka
M77.3Ostroga kości piętowej
M77.4Bolesność śródstopia
M77.5Inne entezopatie stopy
M77.8Inne entezopatie niesklasyfikowane gdzie indziej
M77.9Nieokreślone entezopatie
M79Inne choroby tkanek miękkich niesklasyfikowane gdzie indziej
M79.0Reumatyzm, nie określony
M79.1Mięśnioból [myalgia]
M79.2Nerwoból [neuralgia] i zapalenie nerwów, nie określone
M79.3Zapalenie podściółki tłuszczowej, nie określone
M79.4Przerost (podrzepkowego) ciała tłuszczowego
M79.5Ciało obce pozostałe w tkankach miękkich
M79.6Bóle kończyn
M79.8Inne określone choroby tkanek miękkich
M79.9Nieokreślone choroby tkanek miękkich
M80Osteoporoza ze złamaniem patologicznym
M80.0Osteoporoza pomenopauzalna ze złamaniem patologicznym
M80.1Osteoporoza po zabiegu usunięcia jajników ze złamaniem patologicznym
M80.2Osteoporoza z unieruchomienia ze złamaniem patologicznym
M80.3Osteoporoza w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania ze złamaniem patologicznym
M80.4Osteoporoza indukowana lekami ze złamaniem patologicznym
M80.5Osteoporoza idiopatyczna ze złamaniem patologicznym
M80.8Inna osteoporoza ze złamaniem patologicznym
M80.9Nieokreślona osteoporoza ze złamaniem patologicznym
M81Osteoporoza bez patologicznego złamania
M81.0Osteoporoza pomenopauzalna
M81.1Osteoporoza w następstwie usunięcia jajników
M81.2Osteoporoza w następstwie unieruchomienia
M81.3Osteoporoza w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania
M81.4Osteoporoza indukowana lekami
M81.5Osteoporoza idiopatyczna
M81.6Zrzeszotnienie kości ograniczone [Lequesne`a]
M81.8Inna osteoporoza
M81.9Nieokreślona osteoporoza
M82Osteoporoza w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M82.0Osteoporoza w przebiegu szpiczaka mnogiego (C90.0+)
M82.1Osteoporoza w przebiegu chorób endokrynologicznych (E00-E34+)
M82.8Osteoporoza w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M83Zmiękczenie kości [osteomalacja] dorosłych
M83.0Osteomalacja połogowa
M83.1Osteomalacja starcza
M83.2Osteomalacja dorosłych w następstwie upośledzonego wchłaniania
M83.3Osteoporoza dorosłych będąca wynikiem nieprawidłowego odżywiania
M83.4Choroba kości na skutek przewlekłego stosowania soli glinu
M83.5Inna osteomalacja dorosłych indukowana lekami
M83.8Inna osteomalacja dorosłych
M83.9Nieokreślona osteomalacja dorosłych
M84Zaburzenia ciągłości kości
M84.0Wadliwy zrost po złamaniu
M84.1Brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy]
M84.2Opóźniony zrost po złamaniu
M84.3Złamanie zmiażdżeniowe niesklasyfikowane gdzie indziej
M84.4Patologiczne złamanie niesklasyfikowane gdzie indziej
M84.8Inne zaburzenia ciągłości kości
M84.9Nieokreślone zaburzenia ciągłości kości
M85Inne zaburzenia mineralizacji i struktury kości
M85.0Dysplazja włóknista (pojedynczej kości)
M85.1Fluoroza kośćca
M85.2Przerost kości czaszki
M85.3Osteoskleroza [osteitis condensans]
M85.4Pojedyncza torbiel kości
M85.5Tętniakowata torbiel kości
M85.6Inne torbiele kości
M85.8Inne określone zaburzenia mineralizacji i struktury kości
M85.9Nieokreślone zaburzenia mineralizacji i struktury kości
M86Zapalenie kości i szpiku
M86.0Ostre krwiopochodne zapalenie kości i szpiku
M86.1Inne ostre zapalenie kości i szpiku
M86.2Podostre zapalenie kości i szpiku
M86.3Przewlekłe wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku
M86.4Przewlekłe zapalenie kości i szpiku z drenującą zatoką
M86.5Inne krwiopochodne przewlekłe zapalenie kości i szpiku
M86.6Inne przewlekłe zapalenie kości i szpiku
M86.8Inne zapalenie kości i szpiku
M86.9Nieokreślone zapalenia kości i szpiku
M87Martwica kości
M87.0Jałowa samoistna martwica kości
M87.1Martwica kości w następstwie stosowania leków
M87.2Martwica kości w wyniku wcześniejszego urazu
M87.3Inna wtórna martwica kości
M87.8Inna martwica kości
M87.9Nieokreślona martwica kości
M88Choroba Pageta [osteitis deformans]
M88.0Choroba Pageta dotycząca czaszki
M88.8Choroba Pageta innych kości
M88.9Choroba Pageta kości, nie określona
M89Inne choroby kości
M89.0Algoneurodystrofia
M89.1Zahamowanie wzrostu nasady kości
M89.2Inne zaburzenia rozwoju i wzrostu kości
M89.3Przerost kości
M89.4Inne przerostowe osteoartropatie
M89.5Osteoliza
M89.6Choroby kości w następstwie zapalenia wieloneuronowego rogów przednich rdzenia
M89.8Inne określone choroby kości
M89.9Nieokreślone choroby kości
M90Choroby kości w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M90.0Gruźlica kości (A18.0+)
M90.1Zapalenie okostnej w przebiegu infekcji sklasyfikowanych gdzie indziej
M90.2Choroby kości w przebiegu innych infekcyjnych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M90.3Martwica kości w przebiegu choroby kesonowej (T70.3+)
M90.4Martwica kości w przebiegu hemoglobinopatii (D50-D64+)
M90.5Martwica kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M90.6Zniekształcające zapalenie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
M90.7Złamanie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+)
M90.8Choroby kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M91Osteochondroza stawu biodrowego i miednicy
M91.0Młodzieńcza osteochondroza miednicy
M91.1Osteochondroza młodzieńcza głowy kości udowej [choroba Legg-Calve-Perthesa]
M91.2Miednica płaska [coxa plana]
M91.3Pseudocoxalgia
M91.8Inne osteochondrozy stawu biodrowego i miednicy
M91.9Nieokreślone osteochondrozy młodzieńcze stawu biodrowego i miednicy
M92Inne osteochondrozy młodzieńcze
M92.0Osteochondroza młodzieńcza kości ramiennej
M92.1Osteochondroza kości łokciowej i promieniowej
M92.2Osteochondroza młodzieńcza ręki
M92.3Inne osteochondrozy młodzieńcze kończyny górnej
M92.4Osteochondroza młodzieńcza rzepki
M92.5Osteochondroza młodzieńcza piszczeli i strzałki
M92.6Osteochondroza młodzieńcza stępu
M92.7Osteochondroza młodzieńcza śródstopia
M92.8Inne określone osteochondrozy młodzieńcze
M92.9Nieokreślone osteochondrozy młodzieńcze
M93Inne osteochondropatie
M93.0Złuszczenie górnej nasady kości udowej (nieurazowe)
M93.1Choroba Kienbocka dorosłych
M93.2Osteochondroza rozwarstwiająca
M93.8Inne określone osteochondropatie
M93.9Nieokreślone osteochondropatie
M94Inne choroby chrząstki
M94.0Zespół połączenia chrzęstno-kostnego [choroba Tietzego]
M94.1Nawracające zapalenie chrząstek
M94.2Rozmiękanie chrząstki [chondromalacia]
M94.3Chondroliza
M94.8Inne określone choroby chrząstki
M94.9Nieokreślone choroby chrząstki
M95Inne nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
M95.0Nabyte zniekształcenie nosa
M95.1Kalafiorowate zniekształcenie ucha
M95.2Inne nabyte zniekształcenia głowy
M95.3Nabyte zniekształcenia szyi
M95.4Nabyte zniekształcenia klatki piersiowej i żeber
M95.5Nabyte zniekształcenia miednicy
M95.8Inne określone nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego
M95.9Nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego, nie określone
M96Zaburzenia układu mięśniowo-kostnego niesklasyfikowane gdzie indziej
M96.0Staw rzekomy po unieruchomieniu operacyjnym stawu
M96.1Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziej
M96.2Popromienna kifoza
M96.3Kifoza po zabiegu laminektomii
M96.4Lordoza po zabiegu operacyjnym
M96.5Popromienna skolioza
M96.6Złamanie kości w wyniku zastosowania implantu ortopedycznego, protezy stawu, płytki kostnej
M96.8Inne zaburzenia układu mięśniowo-kostnego po zabiegach operacyjnych
M96.9Nieokreślone zaburzenia układu mięśniowo-kostnego po zabiegach operacyjnych
M99Uszkodzenia biomechaniczne niesklasyfikowane gdzie indziej
M99.0Dysfunkcja segmentarna i somatyczna
M99.1Zespół nadwichnięcia kręgów
M99.2Zwężenie kanału kręgowego w wyniku nadwichnięcia
M99.3Zwężenie kostnej części kanału kręgowego
M99.4Zwężenie łącznotkankowej części kanału kręgowego
M99.5Zwężenie kanału kręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowego
M99.6Zwężenie otworu międzykręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowego i przerost więzadeł
M99.7Zwężenie otworu międzykręgowego przez krążek międzykręgowy i tkankę łączną
M99.8Inne uszkodzenia biomechaniczne
M99.9Nieokreślone uszkodzenia biomechaniczne

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
dla sportowców - KOLAGEN_cito produkty na odporność - KOLAGEN_cito bolą kości - KOLAGEN_cito produkty dla biegaczy - KOLAGEN_cito boks - KOLAGEN_cito wzmocnienie włosów - KOLAGEN_cito lekkoatletyka - KOLAGEN_cito wartościowy kolagen - KOLAGEN_cito ziołowe produkty szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla sedniorów - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe podnoszenia ciężarów - Dezodorant_SuperDeo dezodorant - Dezodorant_SuperDeo rugby - Dezodorant_SuperDeo narty wodne - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo figurowe - Dezodorant_SuperDeo łucznictwo - Dezodorant_SuperDeo koszykówka uliczna - Dezodorant_SuperDeo skok wzwyż - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2020