anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'N' (pasujących wzorców 493):
N00Ostry zespół zapalenia nerek
N00.0
N00.1
N00.2
N00.3
N00.4
N00.5
N00.6
N00.7
N00.8
N00.9
N01Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek
N01.0
N01.1
N01.2
N01.3
N01.4
N01.5
N01.6
N01.7
N01.8
N01.9
N02Nawracający i uporczywy krwiomocz
N02.0
N02.1
N02.2
N02.3
N02.4
N02.5
N02.6
N02.7
N02.8
N02.9
N03Przewlekły zespół zapalenia nerek
N03.0
N03.1
N03.2
N03.3
N03.4
N03.5
N03.6
N03.7
N03.8
N03.9
N04Zespół nerczycowy
N04.0
N04.1
N04.2
N04.3
N04.4
N04.5
N04.6
N04.7
N04.8
N04.9
N05Zespół nerczycowy, nie określony
N05.0
N05.1
N05.2
N05.3
N05.4
N05.5
N05.6
N05.7
N05.8
N05.9
N06Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym
N06.0
N06.1
N06.2
N06.3
N06.4
N06.5
N06.6
N06.7
N06.8
N06.9
N07Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej
N07.0
N07.1
N07.2
N07.3
N07.4
N07.5
N07.6
N07.7
N07.8
N07.9
N08Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N08.0Zaburzenia kłębuszków nerkowych zakaźnych i pasożytniczych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N08.1Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach nowotworowych
N08.2Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach krwi i w zaburzeniach na podłożu immunologicznym
N08.3Zaburzenia kłębuszków nerkowych w cukrzycy (E10-E14+ ze wspólnym czwartym znakiem .2)
N08.4Zaburzenia kłębuszków nerkowych w innych chorobach gruczołów dokrewnych, przemiany materii i żywieniowych
N08.5Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej
N08.8Zaburzenia kłębuszków nerkowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N10Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
N11Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
N11.0Niezaporowe przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek związane z odpływem
N11.1Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek związane z przeszkodą dla odpływu moczu
N11.8Inne przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
N11.9Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, nie określone
N12Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek nie określone jako ostre lub przewlekłe
N13Uropatia zaporowa i odpływowa
N13.0Wodonercze z przeszkodą w połączeniu moczowodowo-miedniczkowym
N13.1Wodonercze ze zwężeniem moczowodu niesklasyfikowanym gdzie indziej
N13.2Wodonercze z przeszkodą spowodowaną kamicą nerek lub moczowodu
N13.3Inne i nie określone wodonercze
N13.4Wodniak moczowodu
N13.5Zagięcie lub zwężenie moczowodu bez wodonercza
N13.6Roponercze
N13.7Uropatia związana z odpływem pęcherzowo-moczowodowym
N13.8Inna zaporowa i odpływowa uropatia
N13.9Zaporowa i odpływowa uropatia, nie określona
N14Zmiany cewkowe i cewkowo-śródmiąższowe wywołane przez leki i metale ciężkie
N14.0Nefropatia wywołana przez środki przeciwbólowe
N14.1Nefropatia wywołana przez inne leki, substancje lecznicze i biologiczne
N14.2Nefropatia wywołana przez nieokreślony lek, substancję leczniczą lub biologiczną
N14.3Nefropatia wywołana przez metale ciężkie
N14.4Nefropatia toksyczna, niesklasyfikowana gdzie indziej
N15Inne choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek
N15.0Bałkańskie endemiczne zapalenie nerek
N15.1Ropień nerkowy i okołonerkowy
N15.8Inne określone cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek
N15.9Choroba cewkowo-śródmiąższowa nerek, nie określone
N16Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N16.0Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
N16.1Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach nowotworowych
N16.2Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach krwi i zaburzeniach dotyczących mechanizmów odpornościowych
N16.3Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach przemiany materii
N16.4Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w układowych zaburzeniach tkanki łącznej
N16.5Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w odrzuceniu przeszczepu (T86.-+)
N16.8Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N17Ostra niewydolność nerek
N17.0Ostra niewydolność nerek z martwicą cewek
N17.1Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kory nerek
N17.2Ostra niewydolność nerek z martwicą w części rdzeniowej
N17.8Inna ostra niewydolność nerek
N17.9Ostra niewydolność nerek, nie określona
N18Przewlekła niewydolność nerek
N18.0Schyłkowa niewydolność nerek
N18.8Inna przewlekła niewydolność nerek
N18.9Przewlekła niewydolność nerek, nie określona
N19Nieokreślona niewydolność nerek
N20Kamica nerki i moczowodu
N20.0Kamica nerki
N20.1Kamica moczowodu
N20.2Kamica nerki z kamicą moczowodu
N20.9Kamica moczowa, nie określona
N21Kamica dolnych dróg moczowych
N21.0Kamica pęcherza moczowego
N21.1Kamień cewki moczowej
N21.8Inny kamień dolnych dróg moczowych
N21.9Kamica dolnych dróg moczowych, nie określona
N22Kamica dróg moczowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N22.0Kamica moczowa w schistosomatozie (B65.-+)
N22.8Kamica dróg moczowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N23Nieokreślona kolka nerkowa
N25Zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych
N25.0Nerkowa osteodystofia
N25.1Nerkopochodna moczówka prosta
N25.8Inne zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych
N25.9Zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych, nie określone
N26Nieokreślony zanik nerki
N27Nerka mała z nieznanej przyczyny
N27.0Nerka mała, jednostronnie
N27.1Nerka mała, obustronnie
N27.9Nerka mała, nie określona
N28Inne zaburzenia nerki i moczowodu niesklasyfikowane gdzie indziej
N28.0Niedokrwienie i zawał nerki
N28.1Torbiel nerki, nabyta
N28.8Inne określone zaburzenia nerki i moczowodu
N28.9Zaburzenie nerki i moczowodu, nie określone
N29Inne zaburzenia nerki i moczowodu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N29.0Kiła późna nerki (A52.7+)
N29.1Inne zaburzenia nerki i moczowodu w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
N29.8Inne zaburzenia nerki i moczowodu w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N30Zapalenie pęcherza moczowego
N30.0Ostre zapalenie pęcherza moczowego
N30.1Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (przewlekłe)
N30.2Inne przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego
N30.3Zapalenie trójkąta pęcherza moczowego
N30.4Popromienne zapalenie pęcherza moczowego
N30.8Inne zapalenie pęcherza moczowego
N30.9Zapalenie pęcherza moczowego, nie określone
N31Nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza, niesklasyfikowana gdzie indziej
N31.0Pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej
N31.1Odruchowy pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej
N31.2Wiotki pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej
N31.8Inna nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza
N31.9Nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza, nie określona
N32Inne zaburzenia pęcherza moczowego
N32.0Przeszkoda w szyi pęcherza moczowego
N32.1Przetoka pęcherzowo-jelitowa
N32.2Przetoka pęcherza, niesklasyfikowana gdzie indziej
N32.3Uchyłek pęcherza moczowego
N32.4Pęknięcie pęcherza moczowego nieurazowe
N32.8Inne określone zaburzenia pęcherza moczowego
N32.9Zaburzenie pęcherza, nie określone
N33Zaburzenia pęcherza moczowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N33.0Gruźlicze zapalenie pęcherza moczowego (A18.1+)
N33.8Zaburzenia pęcherza moczowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N34Zapalenie cewki moczowej i zespół cewkowy
N34.0Ropień cewki moczowej
N34.1Nieswoiste zapalenie cewki moczowej
N34.2Inne zapalenie cewki moczowej
N34.3Zespół cewkowy, nie określony
N35Zwężenie cewki moczowej
N35.0Pourazowe zwężenie cewki moczowej
N35.1Pozapalne zwężenie cewki moczowej, niesklasyfikowane gdzie indziej
N35.8Inne zwężenie cewki moczowej
N35.9Zwężenie cewki moczowej, nie określone
N36Inne zaburzenia cewki moczowej
N36.0Przetoka cewkowa
N36.1Uchyłek cewki moczowej
N36.2Mięsko cewkowe (caruncula urethralis)
N36.3Wypadnięcie błony śluzowej cewki moczowej
N36.8Inne określone zaburzenie cewki moczowej
N36.9Zaburzenie cewki moczowej, nie określone
N37Zaburzenia cewki moczowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N37.0Zapalenie cewki moczowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N37.8Inne zaburzenia cewki moczowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N39Inne zaburzenia układu moczowego
N39.0Zakażenie układu moczowego w części nie określonej
N39.1Białkomocz uporczywy, nie określony
N39.2Białkomocz związany z pozycją ciała (ortostatyczny), nie określony
N39.3Nietrzymanie moczu wysiłkowe
N39.4Inne określone nietrzymanie moczu
N39.8Inne określone zaburzenia układu moczowego
N39.9Zaburzenie układu moczowego, nie określone
N40Rozrost gruczołu krokowego
N41Choroby zapalne gruczołu krokowego
N41.0Ostre zapalenie gruczołu krokowego
N41.1Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego
N41.2Ropień gruczołu krokowego
N41.3Zapalenie gruczołu krokowego i pęcherza moczowego
N41.8Inne choroby zapalne gruczołu krokowego
N41.9Choroba zapalna gruczołu krokowego, nie określona
N42Inne zaburzenia gruczołu krokowego
N42.0Kamica gruczołu krokowego
N42.1Przekrwienie lub krwotok z gruczołu krokowego
N42.2Zanik gruczołu krokowego
N42.8Inne określone zaburzenia gruczołu krokowego
N42.9Zaburzenie gruczołu krokowego, nie określone
N43Wodniak jądra i powrózka nasiennego
N43.0Otorbiony wodniak jądra
N43.1Zakażony wodniak jądra
N43.2Inny wodniak jądra
N43.3Wodniak jądra, nie określony
N43.4Wodniak powrózka nasiennego
N44Skręt jądra
N45Zapalenie jądra i zapalenie najądrza
N45.0Zapalenie jądra, zapalenie najądrza oraz zapalenie jądra i najądrza z ropniem
N45.9Zapalenie jądra, zapalenie najądrza oraz zapalenie jądra i najądrza bez ropnia
N46Niepłodność męska
N47Nadmiar napletka, stulejka i załupek
N48Inne zaburzenia prącia
N48.0Rogowacenie białe prącia (leukoplakia)
N48.1Zapalenie żołędzi prącia i napletka
N48.2Inne choroby zapalne prącia
N48.3Bolesny wzwód prącia (priapismus)
N48.4Impotencja z przyczyn organicznych
N48.5Owrzodzenie prącia
N48.6Zanikowe zapalenie żołędzi i blaszki wewnętrznej napletka
N48.8Inne określone zaburzenia prącia
N48.9Zaburzenie prącia, nie określone
N49Choroby zapalne męskich narządów płciowych niesklasyfikowane gdzie indziej
N49.0Choroby zapalne pęcherzyka nasiennego
N49.1Choroby zapalne powrózka nasiennego, osłonki pochwowej jądra i nasieniowodu
N49.2Choroby zapalne moszny
N49.8Choroby zapalne innych określonych męskich narządów płciowych
N49.9Choroby zapalne nie określonego męskiego narządu płciowego
N50Inne zaburzenia męskich narządów płciowych
N50.0Zanik jądra
N50.1Zaburzenia naczyniowe męskich narządów płciowych
N50.8Inne określone zaburzenia męskich narządów płciowych
N50.9Zaburzenie męskich narządów płciowych, nie określone
N51Zaburzenia męskich narządów płciowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N51.0Zaburzenia gruczołu krokowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N51.1Zakażenia jądra i najądrza w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N51.2Zapalenie żołędzi w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N51.8Inne zaburzenia męskich narządów płciowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N60Łagodna dysplazja sutka
N60.0Samotna torbiel sutka
N60.1Rozlane torbielowate zwyrodnienie sutka
N60.2Gruczlokowłókniakowatość sutka
N60.3Stwardnienie tkanki włóknistej sutka
N60.4Poszerzone przewody mlekowe sutka
N60.8Inna łagodna dysplazja sutka
N60.9Łagodna dysplazja sutka, nie określona
N61Stany zapalne sutka
N62Przerost sutka
N63Nieokreślony guzek w sutku
N64Inne zaburzenia sutka
N64.0Szczelina i przetoka brodawki sutkowej
N64.1Martwica tłuszczowa sutka
N64.2Zanik sutka
N64.3Mlekotok nie związany z porodem
N64.4Bolesność sutka (mastodynia)
N64.5Inne objawy ze strony sutka
N64.8Inne określone zaburzenia sutka
N64.9Schorzenia sutka, nie określone
N70Zapalenie jajowodów i zapalenie jajników
N70.0Ostre zapalenie jajowodów i zapalenie jajników
N70.1Przewlekłe zapalenie jajowodów i zapalenie jajników
N70.9Zapalenie jajowodów i zapalenie jajników, nie określone
N71Zapalenie macicy, z wyłączeniem szyjki
N71.0Ostra zapalnie macicy
N71.1Przewlekłe zapalnie macicy
N71.9Zapalenie macicy, nie określona
N72Zapalenie szyjki macicy
N73Inne zapalenia miednicy mniejszej u kobiet
N73.0Ostre zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy
N73.1Przewlekłe zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy
N73.2Nie określone zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy
N73.3Ostre zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet
N73.4Przewlekłe zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet
N73.5Zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet, nie określone
N73.6Zrosty otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet
N73.8Inne określone choroby zapalne miednicy mniejszej u kobiet
N73.9Zapalenie miednicy mniejszej u kobiet, nie określona
N74Zapalenia miednicy mniejszej u kobiet w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N74.0Zakażenie gruźlicze szyjki macicy (A18.1+)
N74.1Gruźlica miednicy mniejszej u kobiet (A18.1+)
N74.2Kiłowa choroba zapalna miednicy mniejszej u kobiet (A51.4+, A52.7+)
N74.3Rzeżączkowa choroba zapalna miednicy mniejszej u kobiet (A54.2+)
N74.4Chlamydiowa choroba zapalna miednicy mniejszej u kobiet (A56.1+)
N74.8Zapalenia miednicy mniejszej u kobiet w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N75Choroby gruczołu przedsionkowego większego (Bartholina)
N75.0Torbiel gruczołu przedsionkowego większego
N75.1Ropień gruczołu przedsionkowego większego
N75.8Inne choroby gruczołu przedsionkowego większego
N75.9Choroba gruczołu przedsionkowego większego, nie określona
N76Inne stany zapalne pochwy i sromu
N76.0Ostre zapalenie pochwy
N76.1Podostre i przewlekłe zapalenie pochwy
N76.2Ostre zapalenie sromu
N76.3Podostre i przewlekłe zapalenie sromu
N76.4Ropień sromu
N76.5Owrzodzenie pochwy
N76.6Owrzodzenie sromu
N76.8Inne określone stany zapalne pochwy i sromu
N77Owrzodzenie i zapalenie sromu i pochwy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N77.0Owrzodzenie sromu w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
N77.1Zapalenie pochwy, zapalenie sromu oraz zapalenie sromu i pochwy w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
N77.8Owrzodzenie i zapalenie sromu i pochwy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N80Gruczolistość środmaciczna (endometrioza)
N80.0Gruczolistość macicy
N80.1Gruczolistość środmaciczna jajnika
N80.2Gruczolistość środmaciczna jajowodu
N80.3Gruczolistość środmaciczna otrzewnej miednicy mniejszej
N80.4Gruczolistość środmaciczna przegrody odbytniczo-pochwowej i pochwy
N80.5Gruczolistość środmaciczna jelita
N80.6Gruczolistość środmaciczna w bliźnie skórnej
N80.8Inna gruczolistość środmaciczna o innej lokalizacji
N80.9Gruczolistość środmaciczna, nie określona
N81Wypadanie żeńskich narządów płciowych
N81.0Uchyłek cewki moczowej u kobiet
N81.1Uchyłek pęcherza moczowego
N81.2Częściowe wypadanie macicy i pochwy
N81.3Całkowite wypadanie macicy i pochwy
N81.4Wypadanie macicy i pochwy, nie określone
N81.5Przepuklina jelitowa w ścianie pochwy (enterocoele)
N81.6Uchyłek odbytnicy
N81.8Inne wypadanie żeńskich narządów płciowych
N81.9Wypadanie żeńskich narządów płciowych, nie określone
N82Przetoki w żeńskim narządzie rodnym
N82.0Przetoka pęcherzowo-pochwowa
N82.1Inne przetoki pomiędzy układem moczowym a żeńskimi narządami płciowymi
N82.2Przetoka między pochwą a jelitem cienkim
N82.3Przetoka między pochwą a jelitem grubym
N82.4Inne przetoki między jelitami a żeńskimi narządami płciowymi
N82.5Przetoki między żeńskimi narządami płciowymi a skórą
N82.8Inne przetoki w żeńskim narządzie rodnym
N82.9Przetoka w żeńskim narządzie rodnym, nie określona
N83Niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy
N83.0Pęcherzykowa torbiel jajnika
N83.1Torbiel ciałka żółtego
N83.2Inne i nie określone torbiele jajnikowe
N83.3Nabyty zanik jajnika i jajowodu
N83.4Wypadanie i przepuklina jajnika i jajowodu
N83.5Skręcenie jajnika, szypuły jajnika i jajowodu
N83.6Krwiak jajowodu
N83.7Krwiak więzadła szerokiego macicy
N83.8Inne niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy
N83.9Niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego, nie określone
N84Polip żeńskiego narządu rodnego
N84.0Polip trzonu macicy
N84.1Polip szyjki macicy
N84.2Polip pochwy
N84.3Polip sromu
N84.8Polip innych części żeńskiego narządu rodnego
N84.9Polip żeńskiego narządu rodnego, nie określony
N85Inne niezapalne zaburzenia macicy, z wyjątkiem szyjki
N85.0Rozrost gruczołowy błony śluzowej macicy
N85.1Rozrost gruczolakowaty błony śluzowej macicy
N85.2Przerost macicy
N85.3Niedostateczne zwinięcie się macicy
N85.4Nieprawidłowe położenia macicy
N85.5Wynicowanie macicy
N85.6Zrosty wewnątrzmaciczne
N85.7Krwiak śródmaciczny
N85.8Inne określone niezapalne schorzenia macicy
N85.9Niezapalne zaburzenie macicy, nie określone
N86Nadżerka i wywinięcie błony śluzowej kanału szyjki macicy
N87Dysplazja szyjki macicy
N87.0Łagodna dysplazja szyjkowa
N87.1Umiarkowana dysplazja szyjki macicy
N87.2Nasilona dysplazja szyjki macicy, niesklasyfikowana gdzie indziej
N87.9Dysplazja szyjki macicy, nie określona
N88Inne niezapalne schorzenia szyjki macicy
N88.0Rogowacenie białe szyjki macicy (leukoplakia)
N88.1Zastarzałe pęknięcie szyjki macicy
N88.2Zwężenie kanału szyjki macicy i zamknięcia
N88.3Niewydolność szyjki macicy
N88.4Przerostowe wydłużenie szyjki
N88.8Inne określone niezapalne schorzenia szyjki macicy
N88.9Niezapalne schorzenia szyjki macicy, nie określone
N89Inne niezapalne schorzenia pochwy
N89.0Łagodna dysplazja pochwowa
N89.1Umiarkowana dysplazja pochwowa
N89.2Nasilona dysplazja pochwy niesklasyfikowana gdzie indziej
N89.3Dysplazja pochwy, nie określona
N89.4Rogowacenie białe pochwy (leukoplakia)
N89.5Zwężenie i zarośnięcie pochwy
N89.6Niepodatna błona dziewicza
N89.7Krwiak śródpochwowy
N89.8Inne określone niezapalne schorzenia pochwy
N89.9Niezapalne schorzenia pochwy, nie określone
N90Inne niezapalne schorzenia sromu i krocza
N90.0Łagodna dysplazja sromu
N90.1Umiarkowana dysplazja sromu
N90.2Nasilona dysplazja sromu
N90.3Dysplazja sromu, nie określona
N90.4Rogowacenie białe sromu
N90.5Zanik sromu
N90.6Przerost sromu
N90.7Torbiel sromu
N90.8Inne określone niezapalne schorzenia sromu i krocza
N90.9Niezapalne zaburzenie sromu i krocza, nie określone
N91Brak, skąpe i rzadkie miesiączki
N91.0Pierwotny brak miesiączki
N91.1Wtórny brak miesiączki
N91.2Brak miesiączki, nie określony
N91.3Pierwotnie skąpe lub rzadkie miesiączki (oligomenorrhoea primaria)
N91.4Wtórne skąpe i rzadkie miesiączki
N91.5Miesiączki skąpe lub rzadkie, nie określone
N92Obfite, częste i nieregularne miesiączki
N92.0Obfite i częste miesiączki regularne
N92.1Obfite i częste miesiączki nieregularne
N92.2Obfite krwawienia okresu pokwitania
N92.3Krwawienie owulacyjne (związane z jajeczkowaniem)
N92.4Obfite krwawienie w okresie przedmenopauzalnym
N92.5Inne określone nieregularne miesiączki
N92.6Nieregularne miesiączki, nie określone
N93Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe
N93.0Krwawienie po stosunku płciowym i krwawienie kontaktowe
N93.8Inne określone nieprawidłowe krwawienie maciczne i pochwowe
N93.9Nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe, nie określone
N94Ból i inne stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym
N94.0Ból międzymiesiączkowy (Mittelschmerz)
N94.1Bolesne współżycie płciowe (dyspaurenia)
N94.2Pochwica
N94.3Zespół napięcia przedmiesiączkowego
N94.4Pierwotne bolesne miesiączkowanie
N94.5Wtórne bolesne miesiączkowanie
N94.6Bolesne miesiączkowanie, nie określone
N94.8Inne określone stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym
N94.9Nie określony stan związany z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym
N95Schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego
N95.0Krwawienie pomenopauzalne
N95.1Stany związane z okresem przekwitania u kobiet
N95.2Pomenopauzalne zanikowe zapalenie pochwy
N95.3Stany związane ze sztuczną menopauzą
N95.8Inne określone schorzenia związane z przekwitaniem i z okresem okołomenopauzalnym
N95.9Zaburzenie okresu przekwitania, nie określone
N96Kobieta roniąca nawykowo
N97Niepłodność kobieca
N97.0Niepłodność kobieca związana z brakiem jajeczkowania
N97.1Niepłodność kobieca pochodzenia jajowodowego
N97.2Niepłodność kobieca pochodzenia macicznego
N97.3Niepłodność kobieca pochodzenia szyjkowego
N97.4Niepłodność kobieca związana z czynnikami męskimi
N97.8Niepłodność kobieca innego pochodzenia
N97.9Niepłodność kobieca, nie określona
N98Powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem
N98.0Zakażenie związane ze sztucznym zapłodnieniem
N98.1Nadmierna stymulacja jajników
N98.2Powikłania usiłowania wprowadzenia zapłodnionego jaja po zapłodnieniu in vitro
N98.3Powikłania usiłowania wprowadzenia zarodka (embryo transfer)
N98.8Inne powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem
N98.9Powikłanie związane ze sztucznym zapłodnieniem, nie określone
N99Pozabiegowe schorzenia układu moczowo-płciowego, niesklasyfikowane gdzie indziej

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
sprint - KOLAGEN_cito łyżwiarstwo figurowe - KOLAGEN_cito wioślarstwo - KOLAGEN_cito badminton - KOLAGEN_cito pchnięcie kulą - KOLAGEN_cito jędrna skóra - KOLAGEN_cito zadbana kobieta - KOLAGEN_cito bilard - KOLAGEN_cito na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel palacza szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla całej rodziny - szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe łyżwiarstwo figurowe - Dezodorant_SuperDeo skoki ze spadochronem - Dezodorant_SuperDeo brydż - Dezodorant_SuperDeo dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo maraton - Dezodorant_SuperDeo wędkarstwo - Dezodorant_SuperDeo szachy - Dezodorant_SuperDeo dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2020