anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'N' (pasujących wzorców 493):
N00Ostry zespół zapalenia nerek - Acute nephritic syndrome
N00.0 - Minor glomerular abnormality
N00.1 - Focal and segmental glomerular lesions
N00.2 - Diffuse membranous glomerulonephritis
N00.3 - Diffuse mesangial proliferative glomerulonephritis
N00.4 - Diffuse endocapillary proliferative glomerulonephritis
N00.5 - Diffuse mesangiocapillary glomerulonephritis
N00.6 - Dense deposit disease
N00.7 - Diffuse crescentic glomerulonephritis
N00.8 - Other
N00.9 - Unspecified
N01Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek - Rapidly progressive nephritic syndrome
N01.0 - Minor glomerular abnormality
N01.1 - Focal and segmental glomerular lesions
N01.2 - Diffuse membranous glomerulonephritis
N01.3 - Diffuse mesangial proliferative glomerulonephritis
N01.4 - Diffuse endocapillary proliferative glomerulonephritis
N01.5 - Diffuse mesangiocapillary glomerulonephritis
N01.6 - Dense deposit disease
N01.7 - Diffuse crescentic glomerulonephritis
N01.8 - Other
N01.9 - Unspecified
N02Nawracający i uporczywy krwiomocz - Recurrent and persistent hematuria
N02.0 - Minor glomerular abnormality
N02.1 - Focal and segmental glomerular lesions
N02.2 - Diffuse membranous glomerulonephritis
N02.3 - Diffuse mesangial proliferative glomerulonephritis
N02.4 - Diffuse endocapillary proliferative glomerulonephritis
N02.5 - Diffuse mesangiocapillary glomerulonephritis
N02.6 - Dense deposit disease
N02.7 - Diffuse crescentic glomerulonephritis
N02.8 - Other
N02.9 - Unspecified
N03Przewlekły zespół zapalenia nerek - Chronic nephritic syndrome
N03.0 - Minor glomerular abnormality
N03.1 - Focal and segmental glomerular lesions
N03.2 - Diffuse membranous glomerulonephritis
N03.3 - Diffuse mesangial proliferative glomerulonephritis
N03.4 - Diffuse endocapillary proliferative glomerulonephritis
N03.5 - Diffuse mesangiocapillary glomerulonephritis
N03.6 - Dense deposit disease
N03.7 - Diffuse crescentic glomerulonephritis
N03.8 - Other
N03.9 - Unspecified
N04Zespół nerczycowy - Nephrotic syndrome
N04.0 - Minor glomerular abnormality
N04.1 - Focal and segmental glomerular lesions
N04.2 - Diffuse membranous glomerulonephritis
N04.3 - Diffuse mesangial proliferative glomerulonephritis
N04.4 - Diffuse endocapillary proliferative glomerulonephritis
N04.5 - Diffuse mesangiocapillary glomerulonephritis
N04.6 - Dense deposit disease
N04.7 - Diffuse crescentic glomerulonephritis
N04.8 - Other
N04.9 - Unspecified
N05Zespół nerczycowy, nie określony - Unspecified nephritic syndrome
N05.0 - Minor glomerular abnormality
N05.1 - Focal and segmental glomerular lesions
N05.2 - Diffuse membranous glomerulonephritis
N05.3 - Diffuse mesangial proliferative glomerulonephritis
N05.4 - Diffuse endocapillary proliferative glomerulonephritis
N05.5 - Diffuse mesangiocapillary glomerulonephritis
N05.6 - Dense deposit disease
N05.7 - Diffuse crescentic glomerulonephritis
N05.8 - Other
N05.9 - Unspecified
N06Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym - Isolated proteinuria with specified morphological lesion
N06.0 - Minor glomerular abnormality
N06.1 - Focal and segmental glomerular lesions
N06.2 - Diffuse membranous glomerulonephritis
N06.3 - Diffuse mesangial proliferative glomerulonephritis
N06.4 - Diffuse endocapillary proliferative glomerulonephritis
N06.5 - Diffuse mesangiocapillary glomerulonephritis
N06.6 - Dense deposit disease
N06.7 - Diffuse crescentic glomerulonephritis
N06.8 - Other
N06.9 - Unspecified
N07Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej - Hereditary nephropathy, not elsewhere classified
N07.0 - Minor glomerular abnormality
N07.1 - Focal and segmental glomerular lesions
N07.2 - Diffuse membranous glomerulonephritis
N07.3 - Diffuse mesangial proliferative glomerulonephritis
N07.4 - Diffuse endocapillary proliferative glomerulonephritis
N07.5 - Diffuse mesangiocapillary glomerulonephritis
N07.6 - Dense deposit disease
N07.7 - Diffuse crescentic glomerulonephritis
N07.8 - Other
N07.9 - Unspecified
N08Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N08.0Zaburzenia kłębuszków nerkowych zakaźnych i pasożytniczych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N08.1Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach nowotworowych -
N08.2Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach krwi i w zaburzeniach na podłożu immunologicznym -
N08.3Zaburzenia kłębuszków nerkowych w cukrzycy (E10-E14+ ze wspólnym czwartym znakiem .2) -
N08.4Zaburzenia kłębuszków nerkowych w innych chorobach gruczołów dokrewnych, przemiany materii i żywieniowych -
N08.5Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej -
N08.8Zaburzenia kłębuszków nerkowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N10Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek - Acute tubulo-interstitial nephritis
N11Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek - Chronic tubulo-interstitial nephritis
N11.0Niezaporowe przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek związane z odpływem - Nonobstructive reflux-associated chronic pyelonephritis
N11.1Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek związane z przeszkodą dla odpływu moczu - Chronic obstructive pyelonephritis
N11.8Inne przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek - Other chronic tubulo-interstitial nephritis
N11.9Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, nie określone - Chronic tubulo-interstitial nephritis, unspecified
N12Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek nie określone jako ostre lub przewlekłe - Tubulo-interstitial nephritis, not specified as acute or chronic
N13Uropatia zaporowa i odpływowa - Obstructive and reflux uropathy
N13.0Wodonercze z przeszkodą w połączeniu moczowodowo-miedniczkowym - Hydronephrosis with ureteropelvic junction obstruction
N13.1Wodonercze ze zwężeniem moczowodu niesklasyfikowanym gdzie indziej - Hydronephrosis with ureteral stricture, not elsewhere classified
N13.2Wodonercze z przeszkodą spowodowaną kamicą nerek lub moczowodu - Hydronephrosis with renal and ureteral calculous obstruction
N13.3Inne i nie określone wodonercze - Other and unspecified hydronephrosis
N13.4Wodniak moczowodu - Hydroureter
N13.5Zagięcie lub zwężenie moczowodu bez wodonercza - Kinking and stricture of ureter without hydronephrosis
N13.6Roponercze - Pyonephrosis
N13.7Uropatia związana z odpływem pęcherzowo-moczowodowym - Vesicoureteral-reflux-associated uropathy
N13.8Inna zaporowa i odpływowa uropatia - Other obstructive and reflux uropathy
N13.9Zaporowa i odpływowa uropatia, nie określona - Obstructive and reflux uropathy, unspecified
N14Zmiany cewkowe i cewkowo-śródmiąższowe wywołane przez leki i metale ciężkie - Drug- and heavy-metal-induced tubulo-interstitial and tubular conditions
N14.0Nefropatia wywołana przez środki przeciwbólowe - Analgesic nephropathy
N14.1Nefropatia wywołana przez inne leki, substancje lecznicze i biologiczne - Nephropathy induced by other drugs, medicaments, and biological substances
N14.2Nefropatia wywołana przez nieokreślony lek, substancję leczniczą lub biologiczną - Nephropathy induced by unspecified drug, medicament, or biological substance
N14.3Nefropatia wywołana przez metale ciężkie - Nephropathy induced by heavy metals
N14.4Nefropatia toksyczna, niesklasyfikowana gdzie indziej - Toxic nephropathy, not elsewhere classified
N15Inne choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek - Other renal tubulo-interstitial diseases
N15.0Bałkańskie endemiczne zapalenie nerek - Balkan nephropathy
N15.1Ropień nerkowy i okołonerkowy - Renal and perinephric abscess
N15.8Inne określone cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek - Other specified renal tubulo-interstitial diseases
N15.9Choroba cewkowo-śródmiąższowa nerek, nie określone - Renal tubulo-interstitial disease, unspecified
N16Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N16.0Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
N16.1Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach nowotworowych -
N16.2Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach krwi i zaburzeniach dotyczących mechanizmów odpornościowych -
N16.3Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach przemiany materii -
N16.4Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w układowych zaburzeniach tkanki łącznej -
N16.5Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w odrzuceniu przeszczepu (T86.-+) -
N16.8Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N17Ostra niewydolność nerek - Acute renal failure
N17.0Ostra niewydolność nerek z martwicą cewek - Acute renal failure with tubular necrosis
N17.1Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kory nerek - Acute renal failure with acute cortical necrosis
N17.2Ostra niewydolność nerek z martwicą w części rdzeniowej - Acute renal failure with medullary necrosis
N17.8Inna ostra niewydolność nerek - Other acute renal failure
N17.9Ostra niewydolność nerek, nie określona - Acute renal failure, unspecified
N18Przewlekła niewydolność nerek - Chronic renal failure
N18.0Schyłkowa niewydolność nerek - End-stage renal disease
N18.8Inna przewlekła niewydolność nerek - Other chronic renal failure
N18.9Przewlekła niewydolność nerek, nie określona - Chronic renal failure, unspecified
N19Nieokreślona niewydolność nerek - Unspecified renal failure
N20Kamica nerki i moczowodu - Calculus of kidney and ureter
N20.0Kamica nerki - Calculus of kidney
N20.1Kamica moczowodu - Calculus of ureter
N20.2Kamica nerki z kamicą moczowodu - Calculus of kidney with calculus of ureter
N20.9Kamica moczowa, nie określona - Urinary calculus, unspecified
N21Kamica dolnych dróg moczowych - Calculus of lower urinary tract
N21.0Kamica pęcherza moczowego - Calculus in bladder
N21.1Kamień cewki moczowej - Calculus in urethra
N21.8Inny kamień dolnych dróg moczowych - Other lower urinary tract calculus
N21.9Kamica dolnych dróg moczowych, nie określona - Calculus of lower urinary tract, unspecified
N22Kamica dróg moczowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N22.0Kamica moczowa w schistosomatozie (B65.-+) -
N22.8Kamica dróg moczowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N23Nieokreślona kolka nerkowa - Unspecified renal colic
N25Zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych - Disorders resulting from impaired renal tubular function
N25.0Nerkowa osteodystofia - Renal osteodystrophy
N25.1Nerkopochodna moczówka prosta - Nephrogenic diabetes insipidus
N25.8Inne zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych - Other disorders resulting from impaired renal tubular function
N25.9Zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych, nie określone - Disorder resulting from impaired renal tubular function, unspecified
N26Nieokreślony zanik nerki - Unspecified contracted kidney
N27Nerka mała z nieznanej przyczyny - Small kidney of unknown cause
N27.0Nerka mała, jednostronnie - Small kidney, unilateral
N27.1Nerka mała, obustronnie - Small kidney, bilateral
N27.9Nerka mała, nie określona - Small kidney, unspecified
N28Inne zaburzenia nerki i moczowodu niesklasyfikowane gdzie indziej - Other disorders of kidney and ureter, not elsewhere classified
N28.0Niedokrwienie i zawał nerki - Ischemia and infarction of kidney
N28.1Torbiel nerki, nabyta - Cyst of kidney, acquired
N28.8Inne określone zaburzenia nerki i moczowodu - Other specified disorders of kidney and ureter
N28.9Zaburzenie nerki i moczowodu, nie określone - Disorder of kidney and ureter, unspecified
N29Inne zaburzenia nerki i moczowodu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N29.0Kiła późna nerki (A52.7+) -
N29.1Inne zaburzenia nerki i moczowodu w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
N29.8Inne zaburzenia nerki i moczowodu w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N30Zapalenie pęcherza moczowego - Cystitis
N30.0Ostre zapalenie pęcherza moczowego - Acute cystitis
N30.1Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (przewlekłe) - Interstitial cystitis (chronic)
N30.2Inne przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego - Other chronic cystitis
N30.3Zapalenie trójkąta pęcherza moczowego - Trigonitis
N30.4Popromienne zapalenie pęcherza moczowego - Irradiation cystitis
N30.8Inne zapalenie pęcherza moczowego - Other cystitis
N30.9Zapalenie pęcherza moczowego, nie określone - Cystitis, unspecified
N31Nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza, niesklasyfikowana gdzie indziej - Neuromuscular dysfunction of bladder, not elsewhere classified
N31.0Pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej - Uninhibited neuropathic bladder, not elsewhere classified
N31.1Odruchowy pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej - Reflex neuropathic bladder, not elsewhere classified
N31.2Wiotki pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej - Flaccid neuropathic bladder, not elsewhere classified
N31.8Inna nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza - Other neuromuscular dysfunction of bladder
N31.9Nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza, nie określona - Neuromuscular dysfunction of bladder, unspecified
N32Inne zaburzenia pęcherza moczowego - Other disorders of bladder
N32.0Przeszkoda w szyi pęcherza moczowego - Bladder-neck obstruction
N32.1Przetoka pęcherzowo-jelitowa - Vesicointestinal fistula
N32.2Przetoka pęcherza, niesklasyfikowana gdzie indziej - Vesical fistula, not elsewhere classified
N32.3Uchyłek pęcherza moczowego - Diverticulum of bladder
N32.4Pęknięcie pęcherza moczowego nieurazowe - Rupture of bladder, nontraumatic
N32.8Inne określone zaburzenia pęcherza moczowego - Other specified disorders of bladder
N32.9Zaburzenie pęcherza, nie określone - Bladder disorder, unspecified
N33Zaburzenia pęcherza moczowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N33.0Gruźlicze zapalenie pęcherza moczowego (A18.1+) -
N33.8Zaburzenia pęcherza moczowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N34Zapalenie cewki moczowej i zespół cewkowy - Urethritis and urethral syndrome
N34.0Ropień cewki moczowej - Urethral abscess
N34.1Nieswoiste zapalenie cewki moczowej - Nonspecific urethritis
N34.2Inne zapalenie cewki moczowej - Other urethritis
N34.3Zespół cewkowy, nie określony - Urethral syndrome, unspecified
N35Zwężenie cewki moczowej - Urethral stricture
N35.0Pourazowe zwężenie cewki moczowej - Posttraumatic urethral stricture
N35.1Pozapalne zwężenie cewki moczowej, niesklasyfikowane gdzie indziej - Postinfective urethral stricture, not elsewhere classified
N35.8Inne zwężenie cewki moczowej - Other urethral stricture
N35.9Zwężenie cewki moczowej, nie określone - Urethral stricture, unspecified
N36Inne zaburzenia cewki moczowej - Other disorders of urethra
N36.0Przetoka cewkowa - Urethral fistula
N36.1Uchyłek cewki moczowej - Urethral diverticulum
N36.2Mięsko cewkowe (caruncula urethralis) - Urethral caruncle
N36.3Wypadnięcie błony śluzowej cewki moczowej - Prolapsed urethral mucosa
N36.8Inne określone zaburzenie cewki moczowej - Other specified disorders of urethra
N36.9Zaburzenie cewki moczowej, nie określone - Urethral disorder, unspecified
N37Zaburzenia cewki moczowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N37.0Zapalenie cewki moczowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N37.8Inne zaburzenia cewki moczowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N39Inne zaburzenia układu moczowego - Other disorders of urinary system
N39.0Zakażenie układu moczowego w części nie określonej - Urinary tract infection, site not specified
N39.1Białkomocz uporczywy, nie określony - Persistent proteinuria, unspecified
N39.2Białkomocz związany z pozycją ciała (ortostatyczny), nie określony - Orthostatic proteinuria, unspecified
N39.3Nietrzymanie moczu wysiłkowe - Stress incontinence
N39.4Inne określone nietrzymanie moczu - Other specified urinary incontinence
N39.8Inne określone zaburzenia układu moczowego - Other specified disorders of urinary system
N39.9Zaburzenie układu moczowego, nie określone - Disorder of urinary system, unspecified
N40Rozrost gruczołu krokowego - Hyperplasia of prostate
N41Choroby zapalne gruczołu krokowego - Inflammatory diseases of prostate
N41.0Ostre zapalenie gruczołu krokowego - Acute prostatitis
N41.1Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego - Chronic prostatitis
N41.2Ropień gruczołu krokowego - Abscess of prostate
N41.3Zapalenie gruczołu krokowego i pęcherza moczowego - Prostatocystitis
N41.8Inne choroby zapalne gruczołu krokowego - Other inflammatory diseases of prostate
N41.9Choroba zapalna gruczołu krokowego, nie określona - Inflammatory disease of prostate, unspecified
N42Inne zaburzenia gruczołu krokowego - Other disorders of prostate
N42.0Kamica gruczołu krokowego - Calculus of prostate
N42.1Przekrwienie lub krwotok z gruczołu krokowego - Congestion and hemorrhage of prostate
N42.2Zanik gruczołu krokowego - Atrophy of prostate
N42.8Inne określone zaburzenia gruczołu krokowego - Other specified disorders of prostate
N42.9Zaburzenie gruczołu krokowego, nie określone - Disorder of prostate, unspecified
N43Wodniak jądra i powrózka nasiennego - Hydrocele and spermatocele
N43.0Otorbiony wodniak jądra - Encysted hydrocele
N43.1Zakażony wodniak jądra - Infected hydrocele
N43.2Inny wodniak jądra - Other hydrocele
N43.3Wodniak jądra, nie określony - Hydrocele, unspecified
N43.4Wodniak powrózka nasiennego - Spermatocele
N44Skręt jądra - Torsion of testis
N45Zapalenie jądra i zapalenie najądrza - Orchitis and epididymitis
N45.0Zapalenie jądra, zapalenie najądrza oraz zapalenie jądra i najądrza z ropniem - Orchitis, epididymitis, and epididymo-orchitis with abscess
N45.9Zapalenie jądra, zapalenie najądrza oraz zapalenie jądra i najądrza bez ropnia - Orchitis, epididymitis, and epididymo-orchitis without abscess
N46Niepłodność męska - Male infertility
N47Nadmiar napletka, stulejka i załupek - Redundant prepuce, phimosis, and paraphimosis
N48Inne zaburzenia prącia - Other disorders of penis
N48.0Rogowacenie białe prącia (leukoplakia) - Leukoplakia of penis
N48.1Zapalenie żołędzi prącia i napletka - Balanoposthitis
N48.2Inne choroby zapalne prącia - Other inflammatory disorders of penis
N48.3Bolesny wzwód prącia (priapismus) - Priapism
N48.4Impotencja z przyczyn organicznych - Impotence of organic origin
N48.5Owrzodzenie prącia - Ulcer of penis
N48.6Zanikowe zapalenie żołędzi i blaszki wewnętrznej napletka - Balanitis xerotica obliterans
N48.8Inne określone zaburzenia prącia - Other specified disorders of penis
N48.9Zaburzenie prącia, nie określone - Disorder of penis, unspecified
N49Choroby zapalne męskich narządów płciowych niesklasyfikowane gdzie indziej - Inflammatory disorders of male genital organs, not elsewhere classified
N49.0Choroby zapalne pęcherzyka nasiennego - Inflammatory disorders of seminal vesicle
N49.1Choroby zapalne powrózka nasiennego, osłonki pochwowej jądra i nasieniowodu - Inflammatory disorders of spermatic cord, tunica vaginalis, and vas deferens
N49.2Choroby zapalne moszny - Inflammatory disorders of scrotum
N49.8Choroby zapalne innych określonych męskich narządów płciowych - Inflammatory disorders of other specified male genital organs
N49.9Choroby zapalne nie określonego męskiego narządu płciowego - Inflammatory disorder of unspecified male genital organ
N50Inne zaburzenia męskich narządów płciowych - Other disorders of male genital organs
N50.0Zanik jądra - Atrophy of testis
N50.1Zaburzenia naczyniowe męskich narządów płciowych - Vascular disorders of male genital organs
N50.8Inne określone zaburzenia męskich narządów płciowych - Other specified disorders of male genital organs
N50.9Zaburzenie męskich narządów płciowych, nie określone - Disorder of male genital organs, unspecified
N51Zaburzenia męskich narządów płciowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N51.0Zaburzenia gruczołu krokowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N51.1Zakażenia jądra i najądrza w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N51.2Zapalenie żołędzi w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N51.8Inne zaburzenia męskich narządów płciowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N60Łagodna dysplazja sutka - Benign mammary dysplasia
N60.0Samotna torbiel sutka - Solitary cyst of breast
N60.1Rozlane torbielowate zwyrodnienie sutka - Diffuse cystic mastopathy
N60.2Gruczlokowłókniakowatość sutka - Fibroadenosis of breast
N60.3Stwardnienie tkanki włóknistej sutka - Fibrosclerosis of breast
N60.4Poszerzone przewody mlekowe sutka - Mammary duct ectasia
N60.8Inna łagodna dysplazja sutka - Other benign mammary dysplasias
N60.9Łagodna dysplazja sutka, nie określona - Benign mammary dysplasia, unspecified
N61Stany zapalne sutka - Inflammatory disorders of breast
N62Przerost sutka - Hypertrophy of breast
N63Nieokreślony guzek w sutku - Unspecified lump in breast
N64Inne zaburzenia sutka - Other disorders of breast
N64.0Szczelina i przetoka brodawki sutkowej - Fissure and fistula of nipple
N64.1Martwica tłuszczowa sutka - Fat necrosis of breast
N64.2Zanik sutka - Atrophy of breast
N64.3Mlekotok nie związany z porodem - Galactorrhea not associated with childbirth
N64.4Bolesność sutka (mastodynia) - Mastodynia
N64.5Inne objawy ze strony sutka - Other signs and symptoms in breast
N64.8Inne określone zaburzenia sutka - Other specified disorders of breast
N64.9Schorzenia sutka, nie określone - Disorder of breast, unspecified
N70Zapalenie jajowodów i zapalenie jajników - Salpingitis and oophoritis
N70.0Ostre zapalenie jajowodów i zapalenie jajników - Acute salpingitis and oophoritis
N70.1Przewlekłe zapalenie jajowodów i zapalenie jajników - Chronic salpingitis and oophoritis
N70.9Zapalenie jajowodów i zapalenie jajników, nie określone - Salpingitis and oophoritis, unspecified
N71Zapalenie macicy, z wyłączeniem szyjki - Inflammatory disease of uterus, except cervix
N71.0Ostra zapalnie macicy - Acute inflammatory disease of uterus
N71.1Przewlekłe zapalnie macicy - Chronic inflammatory disease of uterus
N71.9Zapalenie macicy, nie określona - Inflammatory disease of uterus, unspecified
N72Zapalenie szyjki macicy - Inflammatory disease of cervix uteri
N73Inne zapalenia miednicy mniejszej u kobiet - Other female pelvic inflammatory diseases
N73.0Ostre zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy - Acute parametritis and pelvic cellulitis
N73.1Przewlekłe zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy - Chronic parametritis and pelvic cellulitis
N73.2Nie określone zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy - Unspecified parametritis and pelvic cellulitis
N73.3Ostre zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet - Female acute pelvic peritonitis
N73.4Przewlekłe zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet - Female chronic pelvic peritonitis
N73.5Zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet, nie określone - Female pelvic peritonitis, unspecified
N73.6Zrosty otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet - Female pelvic peritoneal adhesions
N73.8Inne określone choroby zapalne miednicy mniejszej u kobiet - Other specified female pelvic inflammatory diseases
N73.9Zapalenie miednicy mniejszej u kobiet, nie określona - Female pelvic inflammatory disease, unspecified
N74Zapalenia miednicy mniejszej u kobiet w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N74.0Zakażenie gruźlicze szyjki macicy (A18.1+) -
N74.1Gruźlica miednicy mniejszej u kobiet (A18.1+) -
N74.2Kiłowa choroba zapalna miednicy mniejszej u kobiet (A51.4+, A52.7+) -
N74.3Rzeżączkowa choroba zapalna miednicy mniejszej u kobiet (A54.2+) -
N74.4Chlamydiowa choroba zapalna miednicy mniejszej u kobiet (A56.1+) -
N74.8Zapalenia miednicy mniejszej u kobiet w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N75Choroby gruczołu przedsionkowego większego (Bartholina) - Diseases of Bartholin's gland
N75.0Torbiel gruczołu przedsionkowego większego - Cyst of Bartholin's gland
N75.1Ropień gruczołu przedsionkowego większego - Abscess of Bartholin's gland
N75.8Inne choroby gruczołu przedsionkowego większego - Other diseases of Bartholin's gland
N75.9Choroba gruczołu przedsionkowego większego, nie określona - Disease of Bartholin's gland, unspecified
N76Inne stany zapalne pochwy i sromu - Other inflammation of vagina and vulva
N76.0Ostre zapalenie pochwy - Acute vaginitis
N76.1Podostre i przewlekłe zapalenie pochwy - Subacute and chronic vaginitis
N76.2Ostre zapalenie sromu - Acute vulvitis
N76.3Podostre i przewlekłe zapalenie sromu - Subacute and chronic vulvitis
N76.4Ropień sromu - Abscess of vulva
N76.5Owrzodzenie pochwy - Ulceration of vagina
N76.6Owrzodzenie sromu - Ulceration of vulva
N76.8Inne określone stany zapalne pochwy i sromu - Other specified inflammation of vagina and vulva
N77Owrzodzenie i zapalenie sromu i pochwy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N77.0Owrzodzenie sromu w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
N77.1Zapalenie pochwy, zapalenie sromu oraz zapalenie sromu i pochwy w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej -
N77.8Owrzodzenie i zapalenie sromu i pochwy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej -
N80Gruczolistość środmaciczna (endometrioza) - Endometriosis
N80.0Gruczolistość macicy - Endometriosis of uterus
N80.1Gruczolistość środmaciczna jajnika - Endometriosis of ovary
N80.2Gruczolistość środmaciczna jajowodu - Endometriosis of fallopian tube
N80.3Gruczolistość środmaciczna otrzewnej miednicy mniejszej - Endometriosis of pelvic peritoneum
N80.4Gruczolistość środmaciczna przegrody odbytniczo-pochwowej i pochwy - Endometriosis of rectovaginal septum and vagina
N80.5Gruczolistość środmaciczna jelita - Endometriosis of intestine
N80.6Gruczolistość środmaciczna w bliźnie skórnej - Endometriosis in cutaneous scar
N80.8Inna gruczolistość środmaciczna o innej lokalizacji - Other endometriosis
N80.9Gruczolistość środmaciczna, nie określona - Endometriosis, unspecified
N81Wypadanie żeńskich narządów płciowych - Female genital prolapse
N81.0Uchyłek cewki moczowej u kobiet - Female urethrocele
N81.1Uchyłek pęcherza moczowego - Cystocele
N81.2Częściowe wypadanie macicy i pochwy - Incomplete uterovaginal prolapse
N81.3Całkowite wypadanie macicy i pochwy - Complete uterovaginal prolapse
N81.4Wypadanie macicy i pochwy, nie określone - Uterovaginal prolapse, unspecified
N81.5Przepuklina jelitowa w ścianie pochwy (enterocoele) - Vaginal enterocele
N81.6Uchyłek odbytnicy - Rectocele
N81.8Inne wypadanie żeńskich narządów płciowych - Other female genital prolapse
N81.9Wypadanie żeńskich narządów płciowych, nie określone - Female genital prolapse, unspecified
N82Przetoki w żeńskim narządzie rodnym - Fistulae involving female genital tract
N82.0Przetoka pęcherzowo-pochwowa - Vesicovaginal fistula
N82.1Inne przetoki pomiędzy układem moczowym a żeńskimi narządami płciowymi - Other female urinary-genital tract fistulae
N82.2Przetoka między pochwą a jelitem cienkim - Fistula of vagina to small intestine
N82.3Przetoka między pochwą a jelitem grubym - Fistula of vagina to large intestine
N82.4Inne przetoki między jelitami a żeńskimi narządami płciowymi - Other female intestinal-genital tract fistulae
N82.5Przetoki między żeńskimi narządami płciowymi a skórą - Female genital tract-skin fistulae
N82.8Inne przetoki w żeńskim narządzie rodnym - Other female genital tract fistulae
N82.9Przetoka w żeńskim narządzie rodnym, nie określona - Female genital tract fistula, unspecified
N83Niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy - Noninflammatory disorders of ovary, fallopian tube, and broad ligament
N83.0Pęcherzykowa torbiel jajnika - Follicular cyst of ovary
N83.1Torbiel ciałka żółtego - Corpus luteum cyst
N83.2Inne i nie określone torbiele jajnikowe - Other and unspecified ovarian cysts
N83.3Nabyty zanik jajnika i jajowodu - Acquired atrophy of ovary and fallopian tube
N83.4Wypadanie i przepuklina jajnika i jajowodu - Prolapse and hernia of ovary and fallopian tube
N83.5Skręcenie jajnika, szypuły jajnika i jajowodu - Torsion of ovary, ovarian pedicle, and fallopian tube
N83.6Krwiak jajowodu - Hematosalpinx
N83.7Krwiak więzadła szerokiego macicy - Hematoma of broad ligament
N83.8Inne niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy - Other noninflammatory disorders of ovary, fallopian tube, and broad ligament
N83.9Niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego, nie określone - Noninflammatory disorder of ovary, fallopian tube, and broad ligament, unspecified
N84Polip żeńskiego narządu rodnego - Polyp of female genital tract
N84.0Polip trzonu macicy - Polyp of corpus uteri
N84.1Polip szyjki macicy - Polyp of cervix uteri
N84.2Polip pochwy - Polyp of vagina
N84.3Polip sromu - Polyp of vulva
N84.8Polip innych części żeńskiego narządu rodnego - Polyp of other parts of female genital tract
N84.9Polip żeńskiego narządu rodnego, nie określony - Polyp of female genital tract, unspecified
N85Inne niezapalne zaburzenia macicy, z wyjątkiem szyjki - Other noninflammatory disorders of uterus, except cervix
N85.0Rozrost gruczołowy błony śluzowej macicy - Endometrial glandular hyperplasia
N85.1Rozrost gruczolakowaty błony śluzowej macicy - Endometrial adenomatous hyperplasia
N85.2Przerost macicy - Hypertrophy of uterus
N85.3Niedostateczne zwinięcie się macicy - Subinvolution of uterus
N85.4Nieprawidłowe położenia macicy - Malposition of uterus
N85.5Wynicowanie macicy - Inversion of uterus
N85.6Zrosty wewnątrzmaciczne - Intrauterine synechiae
N85.7Krwiak śródmaciczny - Hematometra
N85.8Inne określone niezapalne schorzenia macicy - Other specified noninflammatory disorders of uterus
N85.9Niezapalne zaburzenie macicy, nie określone - Noninflammatory disorder of uterus, unspecified
N86Nadżerka i wywinięcie błony śluzowej kanału szyjki macicy - Erosion and ectropion of cervix uteri
N87Dysplazja szyjki macicy - Dysplasia of cervix uteri
N87.0Łagodna dysplazja szyjkowa - Mild cervical dysplasia
N87.1Umiarkowana dysplazja szyjki macicy - Moderate cervical dysplasia
N87.2Nasilona dysplazja szyjki macicy, niesklasyfikowana gdzie indziej - Severe cervical dysplasia, not elsewhere classified
N87.9Dysplazja szyjki macicy, nie określona - Dysplasia of cervix uteri, unspecified
N88Inne niezapalne schorzenia szyjki macicy - Other noninflammatory disorders of cervix uteri
N88.0Rogowacenie białe szyjki macicy (leukoplakia) - Leukoplakia of cervix uteri
N88.1Zastarzałe pęknięcie szyjki macicy - Old laceration of cervix uteri
N88.2Zwężenie kanału szyjki macicy i zamknięcia - Stricture and stenosis of cervix uteri
N88.3Niewydolność szyjki macicy - Incompetence of cervix uteri
N88.4Przerostowe wydłużenie szyjki - Hypertrophic elongation of cervix uteri
N88.8Inne określone niezapalne schorzenia szyjki macicy - Other specified noninflammatory disorders of cervix uteri
N88.9Niezapalne schorzenia szyjki macicy, nie określone - Noninflammatory disorder of cervix uteri, unspecified
N89Inne niezapalne schorzenia pochwy - Other noninflammatory disorders of vagina
N89.0Łagodna dysplazja pochwowa - Mild vaginal dysplasia
N89.1Umiarkowana dysplazja pochwowa - Moderate vaginal dysplasia
N89.2Nasilona dysplazja pochwy niesklasyfikowana gdzie indziej - Severe vaginal dysplasia, not elsewhere classified
N89.3Dysplazja pochwy, nie określona - Dysplasia of vagina, unspecified
N89.4Rogowacenie białe pochwy (leukoplakia) - Leukoplakia of vagina
N89.5Zwężenie i zarośnięcie pochwy - Stricture and atresia of vagina
N89.6Niepodatna błona dziewicza - Tight hymenal ring
N89.7Krwiak śródpochwowy - Hematocolpos
N89.8Inne określone niezapalne schorzenia pochwy - Other specified noninflammatory disorders of vagina
N89.9Niezapalne schorzenia pochwy, nie określone - Noninflammatory disorder of vagina, unspecified
N90Inne niezapalne schorzenia sromu i krocza - Other noninflammatory disorders of vulva and perineum
N90.0Łagodna dysplazja sromu - Mild vulvar dysplasia
N90.1Umiarkowana dysplazja sromu - Moderate vulvar dysplasia
N90.2Nasilona dysplazja sromu - Severe vulvar dysplasia, not elsewhere classified
N90.3Dysplazja sromu, nie określona - Dysplasia of vulva, unspecified
N90.4Rogowacenie białe sromu - Leukoplakia of vulva
N90.5Zanik sromu - Atrophy of vulva
N90.6Przerost sromu - Hypertrophy of vulva
N90.7Torbiel sromu - Vulvar cyst
N90.8Inne określone niezapalne schorzenia sromu i krocza - Other specified noninflammatory disorders of vulva and perineum
N90.9Niezapalne zaburzenie sromu i krocza, nie określone - Noninflammatory disorder of vulva and perineum, unspecified
N91Brak, skąpe i rzadkie miesiączki - Absent, scanty, and rare menstruation
N91.0Pierwotny brak miesiączki - Primary amenorrhea
N91.1Wtórny brak miesiączki - Secondary amenorrhea
N91.2Brak miesiączki, nie określony - Amenorrhea, unspecified
N91.3Pierwotnie skąpe lub rzadkie miesiączki (oligomenorrhoea primaria) - Primary oligomenorrhea
N91.4Wtórne skąpe i rzadkie miesiączki - Secondary oligomenorrhea
N91.5Miesiączki skąpe lub rzadkie, nie określone - Oligomenorrhea, unspecified
N92Obfite, częste i nieregularne miesiączki - Excessive, frequent, and irregular menstruation
N92.0Obfite i częste miesiączki regularne - Excessive and frequent menstruation with regular cycle
N92.1Obfite i częste miesiączki nieregularne - Excessive and frequent menstruation with irregular cycle
N92.2Obfite krwawienia okresu pokwitania - Excessive menstruation at puberty
N92.3Krwawienie owulacyjne (związane z jajeczkowaniem) - Ovulation bleeding
N92.4Obfite krwawienie w okresie przedmenopauzalnym - Excessive bleeding in the premenopausal period
N92.5Inne określone nieregularne miesiączki - Other specified irregular menstruation
N92.6Nieregularne miesiączki, nie określone - Irregular menstruation, unspecified
N93Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe - Other abnormal uterine and vaginal bleeding
N93.0Krwawienie po stosunku płciowym i krwawienie kontaktowe - Postcoital and contact bleeding
N93.8Inne określone nieprawidłowe krwawienie maciczne i pochwowe - Other specified abnormal uterine and vaginal bleeding
N93.9Nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe, nie określone - Abnormal uterine and vaginal bleeding, unspecified
N94Ból i inne stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym - Pain and other conditions associated with female genital organs and menstrual cycle
N94.0Ból międzymiesiączkowy (Mittelschmerz) - Mittelschmerz
N94.1Bolesne współżycie płciowe (dyspaurenia) - Dyspareunia
N94.2Pochwica - Vaginismus
N94.3Zespół napięcia przedmiesiączkowego - Premenstrual tension syndrome
N94.4Pierwotne bolesne miesiączkowanie - Primary dysmenorrhea
N94.5Wtórne bolesne miesiączkowanie - Secondary dysmenorrhea
N94.6Bolesne miesiączkowanie, nie określone - Dysmenorrhea, unspecified
N94.8Inne określone stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym - Other specified conditions associated with female genital organs and menstrual cycle
N94.9Nie określony stan związany z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym - Unspecified condition associated with female genital organs and menstrual cycle
N95Schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego - Menopausal and other perimenopausal disorders
N95.0Krwawienie pomenopauzalne - Postmenopausal bleeding
N95.1Stany związane z okresem przekwitania u kobiet - Menopausal and female climacteric states
N95.2Pomenopauzalne zanikowe zapalenie pochwy - Postmenopausal atrophic vaginitis
N95.3Stany związane ze sztuczną menopauzą - States associated with artificial menopause
N95.8Inne określone schorzenia związane z przekwitaniem i z okresem okołomenopauzalnym - Other specified menopausal and perimenopausal disorders
N95.9Zaburzenie okresu przekwitania, nie określone - Menopausal and perimenopausal disorder, unspecified
N96Kobieta roniąca nawykowo - Habitual aborter
N97Niepłodność kobieca - Female infertility
N97.0Niepłodność kobieca związana z brakiem jajeczkowania - Female infertility associated with anovulation
N97.1Niepłodność kobieca pochodzenia jajowodowego - Female infertility of tubal origin
N97.2Niepłodność kobieca pochodzenia macicznego - Female infertility of uterine origin
N97.3Niepłodność kobieca pochodzenia szyjkowego - Female infertility of cervical origin
N97.4Niepłodność kobieca związana z czynnikami męskimi - Female infertility associated with male factors
N97.8Niepłodność kobieca innego pochodzenia - Female infertility of other origin
N97.9Niepłodność kobieca, nie określona - Female infertility, unspecified
N98Powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem - Complications associated with artificial fertilization
N98.0Zakażenie związane ze sztucznym zapłodnieniem - Infection associated with artificial insemination
N98.1Nadmierna stymulacja jajników - Hyperstimulation of ovaries
N98.2Powikłania usiłowania wprowadzenia zapłodnionego jaja po zapłodnieniu in vitro - Complications of attempted introduction of fertilized ovum following in vitro fertilization
N98.3Powikłania usiłowania wprowadzenia zarodka (embryo transfer) - Complications of attempted introduction of embryo in embryo transfer
N98.8Inne powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem - Other complications associated with artificial fertilization
N98.9Powikłanie związane ze sztucznym zapłodnieniem, nie określone - Complication associated with artificial fertilization, unspecified
N99Pozabiegowe schorzenia układu moczowo-płciowego, niesklasyfikowane gdzie indziej -

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
narty wodne - KOLAGEN_cito bilard - KOLAGEN_cito dla piłkarzy - KOLAGEN_cito bolą kości - KOLAGEN_cito lifting ciała - KOLAGEN_cito ładne włosy - KOLAGEN_cito jędrna skóra - KOLAGEN_cito wędkarstwo - KOLAGEN_cito zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe częsty kaszel przyczyny szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe w aptekach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel palacza szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe akrobacje spadochronowe - Dezodorant_SuperDeo rzut dyskiem - Dezodorant_SuperDeo piłka nożna - Dezodorant_SuperDeo produkty dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo - Dezodorant_SuperDeo koszykówka - Dezodorant_SuperDeo golf - Dezodorant_SuperDeo chodzenie po jaskiniach - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022