anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'O' (pasujących wzorców 487):
O00Ciąża pozamaciczna - Ectopic pregnancy
O00.0Ciąża brzuszna - Abdominal pregnancy
O00.1Ciąża jajowodowa - Ovarian pregnancy
O00.2Ciąża jajnikowa - Ovarian pregnancy
O00.8Inna ciąża pozamaciczna - Other ectopic pregnancy
O00.9Ciąża pozamaciczna, nie określona - Ectopic pregnancy, unspecified
O01Zaśniad groniasty - Hydatidiform mole
O01.0Klasyczny zaśniad groniasty - Classical hydatidiform mole
O01.1Niezupełny lub częściowy zaśniad groniasty - Incomplete and partial hydatidiform mole
O01.9Zaśniad groniasty, nie określony - Hydatidiform mole, unspecified
O02Inne nieprawidłowe jajo płodowe - Other abnormal products of conception
O02.0Puste jajo płodowe i zaśniad nie-groniasty - Blighted ovum and nonhydatidiform mole
O02.1Poronienie chybione - Missed abortion
O02.8Inne określone nieprawidłowe jajo płodowe - Other specified abnormal products of conception
O02.9Nieprawidłowe jajo płodowe, nie określone - Abnormal product of conception, unspecified
O03Poronienie samoistne - Spontaneous abortion
O03.0Poronienie samoistne niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy mniejszej (ze stanami w O08.0) - Incomplete, complicated by genital tract and pelvic infection
O03.1Poronienie samoistne niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem (ze stanami w O08.1) - Incomplete, complicated by delayed or excessive hemorrhage
O03.2Poronienie samoistne niezupełne, powikłane zatorem (ze stanami w O08.2) - Incomplete, complicated by embolism
O03.3Poronienie samoistne niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami (ze stanami w O08.3-O08.9) - Incomplete, with other and unspecified complications
O03.4Poronienie samoistne niezupełne, bez powikłań - Incomplete, without complication
O03.5Poronienie samoistne zupełne lub nie określone, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej (ze stanami w O08.0) - Complete or unspecified, complicated by genital tract and pelvic infection
O03.6Poronienie samoistne zupełne lub nie określone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem (ze stanami w O08.1) - Complete or unspecified, complicated by delayed or excessive hemorrhage
O03.7Poronienie samoistne zupełne lub nie określone, powikłane zatorem (ze stanami w O08.2) - Complete or unspecified, complicated by embolism
O03.8Poronienie samoistne zupełne lub nie określone, z innymi lub nie określonymi powikłaniami (ze stanami w O08.3-O08.9) - Complete or unspecified, with other and unspecified complications
O03.9Poronienie samoistne zupełne lub nie określone, bez powikłań - Complete or unspecified, without complication
O04Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) - Medical abortion
O04.0Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy mniejszej (ze stanami w O08.0) - Incomplete, complicated by genital tract and pelvic infection
O04.1Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem (ze stanami w O08.1) - Incomplete, complicated by delayed or excessive hemorrhage
O04.2Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) niezupełne, powikłane zatorem (ze stanami w O08.2) - Incomplete, complicated by embolism
O04.3Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami (ze stanami w O08.3-O08.9) - Incomplete, with other and unspecified complications
O04.4Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) niezupełne, bez powikłań - Incomplete, without complication
O04.5Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) zupełne lub nie określone, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej (ze stanami w O08.0) - Complete or unspecified, complicated by genital tract and pelvic infection
O04.6Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) zupełne lub nie określone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem (ze stanami w O08.1) - Complete or unspecified, complicated by delayed or excessive hemorrhage
O04.7Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) zupełne lub nie określone, powikłane zatorem (ze stanami w O08.2) - Complete or unspecified, complicated by embolism
O04.8Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) zupełne lub nie określone, z innymi lub nie określonymi powikłaniami (ze stanami w O08.3-O08.9) - Complete or unspecified, with other and unspecified complications
O04.9Poronienie sztuczne (wywołane przez lekarza) zupełne lub nie określone, bez powikłań - Complete or unspecified, without complication
O05Inne poronienie - Other abortion
O05.0Inne poronienie niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy mniejszej (ze stanami w O08.0) - Incomplete, complicated by genital tract and pelvic infection
O05.1Inne poronienie niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem (ze stanami w O08.1) - Incomplete, complicated by delayed or excessive hemorrhage
O05.2Inne poronienie niezupełne, powikłane zatorem (ze stanami w O08.2) - Incomplete, complicated by embolism
O05.3Inne poronienie niezupełne, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami (ze stanami w O08.3-O08.9) - Incomplete, with other and unspecified complications
O05.4Inne poronienie niezupełne, bez powikłań - Incomplete, without complication
O05.5Inne poronienie zupełne lub nie określone, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej (ze stanami w O08.0) - Complete or unspecified, complicated by genital tract and pelvic infection
O05.6Inne poronienie zupełne lub nie określone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem (ze stanami w O08.1) - Complete or unspecified, complicated by delayed or excessive hemorrhage
O05.7Inne poronienie zupełne lub nie określone, powikłane zatorem (ze stanami w O08.2) - Complete or unspecified, complicated by embolism
O05.8Inne poronienie zupełne lub nie określone, z innymi lub nie określonymi powikłaniami (ze stanami w O08.3-O08.9) - Complete or unspecified, with other and unspecified complications
O05.9Inne poronienie zupełne lub nie określone, bez powikłań - Complete or unspecified, without complication
O06Poronienie, nie określone - Unspecified abortion
O06.0Poronienie, nie określone niezupełne, powikłane zakażeniem dróg rodnych i narządów miednicy mniejszej (ze stanami w O08.0) - Incomplete, complicated by genital tract and pelvic infection
O06.1Poronienie, nie określone niezupełne, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem (ze stanami w O08.1) - Incomplete, complicated by delayed or excessive hemorrhage
O06.2Poronienie, nie określone niezupełne, powikłane zatorem (ze stanami w O08.2) - Incomplete, complicated by embolism
O06.3Incomplete, with other and unspecified complications - Poronienie, nie okre?lone niezupe?ne, z innymi i nieokre?lonymi powik?aniami (ze stanami w O08.3-O08.9)
O06.4Poronienie, nie określone niezupełne, bez powikłań - Incomplete, without complication
O06.5Poronienie, nie określone zupełne lub nie określone, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej (ze stanami w O08.0) - Complete or unspecified, complicated by genital tract and pelvic infection
O06.6Poronienie, nie określone zupełne lub nie określone, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem (ze stanami w O08.1) - Complete or unspecified, complicated by delayed or excessive hemorrhage
O06.7Poronienie, nie określone zupełne lub nie określone, powikłane zatorem (ze stanami w O08.2) - Complete or unspecified, complicated by embolism
O06.8Poronienie, nie określone zupełne lub nie określone, z innymi lub nie określonymi powikłaniami (ze stanami w O08.3-O08.9) - Complete or unspecified, with other and unspecified complications
O06.9Poronienie, nie określone zupełne lub nie określone, bez powikłań - Complete or unspecified, without complication
O07Nieskuteczna próba poronienia - Failed attempted abortion
O07.0Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej - Failed medical abortion, complicated by genital tract and pelvic infection
O07.1Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem - Failed medical abortion, complicated by delayed or excessive hemorrhage
O07.2Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, powikłane zatorem - Failed medical abortion, complicated by embolism
O07.3Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza, z innymi i nieokreślonymi powikłaniami - Failed medical abortion, with other and unspecified complications
O07.4Nieskuteczne poronienie wywołane przez lekarza bez powikłań - Failed medical abortion, without complication
O07.5Inne i nie określone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, powikłane zakażeniem dróg rodnych lub narządów miednicy mniejszej - Other and unspecified failed attempted abortion, complicated by genital tract and pelvic infection
O07.6Inne i nie określone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, powikłane długotrwałym lub nadmiernym krwawieniem - Other and unspecified failed attempted abortion, complicated by delayed or excessive hemorrhage
O07.7Inne i nie określone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, powikłane zatorem - Other and unspecified failed attempted abortion, complicated by embolism
O07.8Inne i nie określone nieskuteczne wywołanie poronienia, z innymi lub nie określonymi powikłaniami - Other and unspecified failed attempted abortion, with other and unspecified complications
O07.9Inne i nie określone nieskuteczne usiłowanie wywołania poronienia, bez powikłań - Other and unspecified failed attempted abortion, without complication
O08Powikłania poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego -
O08.0Zakażenia dróg rodnych i narządów miednicy w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego -
O08.1Długotrwałe lub nadmierne krwawienie w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego -
O08.2Zator w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego -
O08.3Wstrząs w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego -
O08.4Niewydolność nerek w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego -
O08.5Zaburzenia przemiany materii w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego -
O08.6Uszkodzenie narządów i tkanek miednicy w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego -
O08.7Inne powikłania ze strony układu żylnego w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego -
O08.8Inne powikłania w następstwie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego -
O08.9Powikłanie poronienia, ciąży pozamacicznej i zaśniadu groniastego, nie określone -
O10Istniejące uprzednio nadciśnienie wikłające ciążę, poród i połóg - Preexisting hypertension complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O10.0Istniejące uprzednio nadciśnienie samoistne wikłające ciążę, poród i połóg - Preexisting essential hypertension complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O10.1Isniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa serca wikłająca ciążę, poród i połóg - Preexisting hypertensive heart disease complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O10.2Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa nerek wikłająca ciążę, poród i połóg - Preexisting hypertensive renal disease complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O10.3Istniejąca uprzednio choroba nadciśnieniowa serca i nerek wikłająca ciążę, poród i połóg - Preexisting hypertensive heart and renal disease complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O10.4Istniejące uprzednio wtórne nadciśnienie wikłające ciążę, poród i połóg - Preexisting secondary hypertension complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O10.9Nie określone istniejące uprzednio nadciśnienie wikłające ciążę, poród i połóg - Unspecified preexisting hypertension complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O11Istniejące uprzednio nadciśnienie z dołączającym się białkomoczem - Preexisting hypertensive disorder with superimposed proteinuria
O12Obrzęki ciążowe (wywołane ciążą) i białkomocz bez nadciśnienia - Gestational [pregnancy-induced] edema and proteinuria without hypertension
O12.0Obrzęki ciążowe - Gestational edema
O12.1Białkomocz ciążowy - Gestational proteinuria
O12.2Obrzęki ciążowe z białkomoczem - Gestational edema with proteinuria
O13Nadciśnienie ciążowe (wywołane ciążą) bez znamiennego białkomoczu - Gestational [pregnancy-induced] hypertension without significant proteinuria
O14Nadciśnienie ciążowe (wywołane ciążą) ze znamiennym białkomoczem - Gestational [pregnancy-induced] hypertension with significant proteinuria
O14.0Umiarkowany stan przedrzucawkowy - Moderate preeclampsia
O14.1Ciężki stan przedrzucawkowy - Severe preeclampsia
O14.9Stan przedrzucawkowy, nie określony - Preeclampsia, unspecified
O15Rzucawka - Eclampsia
O15.0Rzucawka w przebiegu ciąży - Eclampsia in pregnancy
O15.1Rzucawka w przebiegu czynności porodowej - Eclampsia in labor
O15.2Rzucawka w przebiegu połogu - Eclampsia in the puerperium
O15.9Rzucawka nie określona co do czasu wystąpienia - Eclampsia, unspecified as to time period
O16Nieokreślone nadciśnienie u ciężarnej - Unspecified maternal hypertension
O20Krwawienie we wczesnym okresie ciąży - Hemorrhage in early pregnancy
O20.0Poronienie zagrażające - Threatened abortion
O20.8Inny krwotok we wczesnym okresie ciąży - Other hemorrhage in early pregnancy
O20.9Krwotok we wczesnym okresie ciąży, nie określony - Hemorrhage in early pregnancy, unspecified
O21Niepowściągliwe wymioty ciężarnych - Excessive vomiting in pregnancy
O21.0Łagodne niepowściągliwe wymioty ciężarnych - Mild hyperemesis gravidarum
O21.1Niepowściągliwe wymioty ciężarnych z zaburzeniami przemiany materii - Hyperemesis gravidarum with metabolic disturbance
O21.2Późne wymioty ciężarnych - Late vomiting of pregnancy
O21.8Inne wymioty wikłające ciążę - Other vomiting complicating pregnancy
O21.9Wymioty ciężarnych, nie określone - Vomiting of pregnancy, unspecified
O22Powikłania ze strony układu żylnego w czasie ciąży - Venous complications in pregnancy
O22.0Żylaki kończyn dolnych w ciąży - Varicose veins of lower extremity in pregnancy
O22.1Żylaki narządów płciowych w ciąży - Genital varices in pregnancy
O22.2Zakrzepowe zapalenia żył powierzchownych w ciąży - Superficial thrombophlebitis in pregnancy
O22.3Zakrzepica żył głębokich w ciąży - Deep phlebothrombosis in pregnancy
O22.4Guzy krwawnicowe w ciąży - Hemorrhoids in pregnancy
O22.5Zakrzepica żył mózgowych w ciąży - Cerebral venous thrombosis in pregnancy
O22.8Inne powikłania ze strony układu żylnego w ciąży - Other venous complications in pregnancy
O22.9Powikłania ze strony układu żylnego w czasie ciąży, nie określone - Venous complication in pregnancy, unspecified
O23Zakażenia dróg moczowo-płciowych w ciąży - Infections of genitourinary tract in pregnancy
O23.0Zakażenia nerek w ciąży - Infections of kidney in pregnancy
O23.1Zakażenia pęcherza moczowego w ciąży - Infections of bladder in pregnancy
O23.2Zakażenia cewki moczowej w ciąży - Infections of urethra in pregnancy
O23.3Zakażenia innych części dróg moczowych w ciąży - Infections of other parts of urinary tract in pregnancy
O23.4Nie określone zakażenia dróg moczowych w ciąży - Unspecified infection of urinary tract in pregnancy
O23.5Zakażenia dróg rodnych w ciąży - Infections of the genital tract in pregnancy
O23.9Inne i nie określone zakażenia dróg moczowo-płciowych w ciąży - Other and unspecified genitourinary tract infection in pregnancy
O24Cukrzyca w ciąży - Diabetes mellitus in pregnancy
O24.0Istniejąca uprzednio cukrzyca insulinozależna - Preexisting diabetes mellitus, insulin-dependent
O24.1Istniejąca uprzednio cukrzyca insulinoniezależna - Preexisting diabetes mellitus, noninsulin-dependent
O24.2Istniejąca uprzednio cukrzyca związana z niedożywieniem - Preexisting malnutrition-related diabetes mellitus
O24.3Istniejąca uprzednio cukrzyca, nie określona - Preexisting diabetes mellitus, unspecified
O24.4Cukrzyca pojawiająca się w ciąży - Diabetes mellitus arising in pregnancy
O24.9Cukrzyca w ciąży BNO - Diabetes mellitus in pregnancy, unspecified
O25Niedożywienie w ciąży - Malnutrition in pregnancy
O26Opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą - Maternal care for other conditions predominantly related to pregnancy
O26.0Opieka położnicza z powodu stanów związanych głównie z ciążą - Excessive weight gain in pregnancy
O26.1Niski przyrost ciężaru ciała w ciąży - Low weight gain in pregnancy
O26.2Opieka położnicza w przypadku poronień nawykowych - Pregnancy care of habitual aborter
O26.3Zatrzymana wkładka wewnątrzmaciczna antykoncepcyjna w ciąży - Retained intrauterine contraceptive device in pregnancy
O26.4Opryszczka ciążowa - Herpes gestationis
O26.5Zespół niedociśnienia u ciężarnej - Maternal hypotension syndrome
O26.6Zaburzenia wątrobowe w ciąży, porodzie i połogu - Liver disorders in pregnancy, childbirth, and the puerperium
O26.7Rozstęp spojenia łonowego w ciąży, porodzie i połogu - Subluxation of symphysis (pubis) in pregnancy, childbirth, and the puerperium
O26.8Inne określone stany związane z ciążą - Other specified pregnancy-related conditions
O26.9Stany związane z ciążą, nie określone - Pregnancy-related condition, unspecified
O28Nieprawidłowe wyniki przedporodowych rutynowych badań u ciężarnej - Abnormal findings on antenatal screening of mother
O28.0Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań krwi u matki - Abnormal hematological finding on antenatal screening of mother
O28.1Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań biochemicznych u matki - Abnormal biochemical finding on antenatal screening of mother
O28.2Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań cytologicznych u matki - Abnormal cytological finding on antenatal screening of mother
O28.3Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań ultrasonograficznych u matki - Abnormal ultrasonic finding on antenatal screening of mother
O28.4Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań radiologicznych u matki - Abnormal radiological finding on antenatal screening of mother
O28.5Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań genetycznych u matki - Abnormal chromosomal and genetic finding on antenatal screening of mother
O28.8Inne nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań u matki - Other abnormal findings on antenatal screening of mother
O28.9Nieprawidłowe wyniki przedporodowych badań u matki, nie określone - Abnormal finding on antenatal screening of mother, unspecified
O29Powikłania znieczulenia w czasie ciąży - Complications of anesthesia during pregnancy
O29.0Powikłania płucne znieczulenia w czasie ciąży - Pulmonary complications of anesthesia during pregnancy
O29.1Powikłania sercowe znieczulenia w czasie ciąży - Cardiac complications of anesthesia during pregnancy
O29.2Powikłania znieczulenia w czasie ciąży ze strony ośrodkowego układu nerwowego - Central nervous system complications of anesthesia during pregnancy
O29.3Toksyczne reakcje na środki znieczulenia miejscowego w czasie ciąży - Toxic reaction to local anesthesia during pregnancy
O29.4Ból głowy wywołany znieczuleniem podpajęczynowym i nadoponowym w czasie ciąży - Spinal and epidural anesthesia-induced headache during pregnancy
O29.5Inne powikłania znieczulenia podpajęczego i nadoponowego w czasie ciąży - Other complications of spinal and epidural anesthesia during pregnancy
O29.6Nieudana lub utrudniona intubacja w czasie ciąży - Failed or difficult intubation during pregnancy
O29.8Inne powikłania znieczulenia w czasie ciąży - Other complications of anesthesia during pregnancy
O29.9Powikłania znieczulenia w czasie ciąży, nie określone - Complication of anesthesia during pregnancy, unspecified
O30Ciąża mnoga - Multiple gestation
O30.0Ciąża bliźniacza - Twin pregnancy
O30.1Ciąża trojacza - Triplet pregnancy
O30.2Ciąża czworacza - Quadruplet pregnancy
O30.8Inna ciąża mnoga - Other multiple gestation
O30.9Ciąża mnoga, nie określona - Multiple gestation, unspecified
O31Powikłania typowe dla ciąży mnogiej - Complications specific to multiple gestation
O31.0Płód pergaminowy - Papyraceous fetus
O31.1Dalsze trwanie ciąży po poronieniu jednego lub więcej płodów - Continuing pregnancy after abortion of one fetus or more
O31.2Dalsze trwanie ciąży po obumarciu (śmierci wewnąrzmacicznej) jednego lub więcej płodów - Continuing pregnancy after intrauterine death of one fetus or more
O31.8Inne powikłania typowe dla ciąży mnogiej - Other complications specific to multiple gestation
O32Opieka położnicza z powodu znanego lub podejrzewanego nieprawidłowego położenia, ustawienia i ułożenia płodu - Maternal care for known or suspected malpresentation of fetus
O32.0Opieka położnicza z powodu położenia nie ustalonego - Maternal care for unstable lie
O32.1Opieka położnicza z powodu przodowania miednicy płodu - Maternal care for breech presentation
O32.2Opieka położnicza z powodu położenia poprzecznego lub skośnego - Maternal care for transverse and oblique lie
O32.3Opieka położnicza z powodu ułożenia odgięciowego twarzowego, czołowego i bródkowego - Maternal care for face, brow, and chin presentation
O32.4Opieka położnicza z powodu wysokiego prostego ustawienia główki w terminie porodu - Maternal care for high head at term
O32.5Opieka położnicza w ciąży mnogiej z powodu nieprawidłowego położenia, ustawienia i ułożenia jednego lub więcej płodów - Maternal care for multiple gestation with malpresentation of one fetus or more
O32.6Opieka położnicza z powodu kilku nieprawidłowości położenia, ustawienia i ułożenia płodu - Maternal care for compound presentation
O32.8Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości położenia, ustawienia i ułożenia płodu - Maternal care for other malpresentation of fetus
O32.9Opieka położnicza z powodu nieprawidłowego położenia, ustawienia i ułożenia płodu, nie określonego - Maternal care for malpresentation of fetus, unspecified
O33Opieka położnicza z powodu znanej lub przewidywanej niewspółmierności porodowej - Maternal care for known or suspected disproportion
O33.0Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej zniekształceniem kości miednicy - Maternal care for disproportion due to deformity of maternal pelvic bones
O33.1Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej ogólnie zwężoną miednicą - Maternal care for disproportion due to generally contracted pelvis
O33.2Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej zwężeniem wchodu miednicy - Maternal care for disproportion due to inlet contraction of pelvis
O33.3Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej zwężeniem wychodu miednicy - Maternal care for disproportion due to outlet contraction of pelvis
O33.4Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej pochodzenia matczynego i płodowego - Maternal care for disproportion of mixed maternal and fetal origin
O33.5Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej niezwykle dużym płodem - Maternal care for disproportion due to unusually large fetus
O33.6Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej płodem z wodogłowiem - Maternal care for disproportion due to hydrocephalic fetus
O33.7Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej spowodowanej innymi zniekształceniami płodu - Maternal care for disproportion due to other fetal deformities
O33.8Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej innego pochodzenia - Maternal care for disproportion of other origin
O33.9Opieka położnicza z powodu niewspółmierności porodowej, nie określonej - Maternal care for disproportion, unspecified
O34Opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości narządów miednicy - Maternal care for known or suspected abnormality of pelvic organs
O34.0Opieka położnicza z powodu wrodzonych wad rozwojowych macicy - Maternal care for congenital malformation of uterus
O34.1Opieka położnicza z powodu guza trzonu macicy - Maternal care for tumor of corpus uteri
O34.2Opieka położnicza z powodu blizny macicy po uprzednim zabiegu chirurgicznym - Maternal care due to uterine scar from previous surgery
O34.3Opieka położnicza z powodu niewydolności szyjkowej - Maternal care for cervical incompetence
O34.4Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości szyjki macicy - Maternal care for other abnormalities of cervix
O34.5Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości ciężarnej macicy - Maternal care for other abnormalities of gravid uterus
O34.6Opieka położnicza z powodu nieprawidłowości pochwy - Maternal care for abnormality of vagina
O34.7Opieka położnicza z powodu nieprawidłowości sromu i krocza - Maternal care for abnormality of vulva and perineum
O34.8Opieka położnicza z powodu innych nieprawidłowości narządów miednicy - Maternal care for other abnormalities of pelvic organs
O34.9Opieka położnicza z powodu nieprawidłowości narządu miednicy, nie określona - Maternal care for abnormality of pelvic organ, unspecified
O35Opieka położnicza z powodu znanej lub podejrzewanej nieprawidłowości lub uszkodzenia płodu - Maternal care for known or suspected fetal abnormality and damage
O35.0Opieka położnicza z powodu (podejrzewanej) wady rozwojowej ośrodkowego układu nerwowego u płodu - Maternal care for (suspected) central nervous system malformation in fetus
O35.1Opieka położnicza z powodu (podejrzewanej) aberracji chromosomalnej u płodu - Maternal care for (suspected) chromosomal abnormality in fetus
O35.2Opieka położnicza z powodu (podejrzewanej) choroby dziedzicznej u płodu - Maternal care for (suspected) hereditary disease in fetus
O35.3Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu w następstwie choroby wirusowej u matki - Maternal care for (suspected) damage to fetus from viral disease in mother
O35.4Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu przez alkohol - Maternal care for (suspected) damage to fetus from alcohol
O35.5Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu przez leki - Maternal care for (suspected) damage to fetus by drugs
O35.6Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu wywołanego napromienieniem - Maternal care for (suspected) damage to fetus by radiation
O35.7Opieka położnicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia płodu spowodowanego innym postępowaniem lekarskim - Maternal care for (suspected) damage to fetus by other medical procedures
O35.8Opieka położnicza z powodu innego (podejrzewanego) uszkodzenia lub nieprawidłowości płodu - Maternal care for other (suspected) fetal abnormality and damage
O35.9Opieka położnicza z powodu (podejrzewanych) uszkodzeń lub nieprawidłowości płodu, nie określonych - Maternal care for (suspected) fetal abnormality and damage, unspecified
O36Opieka położnicza z powodu innych znanych lub podejrzewanych zaburzeń płodowych - Maternal care for other known or suspected fetal problems
O36.0Opieka położnicza z powodu izoimmunizacji czynnikiem Rh - Maternal care for rhesus isoimmunization
O36.1Opieka położnicza z powodu izoimmunizacji na inne czynniki - Maternal care for other isoimmunization
O36.2Opieka położnicza z powodu uogólnionego obrzęku płodu - Maternal care for hydrops fetalis
O36.3Opieka położnicza z powodu objawów niedotlenienia płodu - Maternal care for signs of fetal hypoxia
O36.4Opieka położnicza z powodu obumarcia płodu (śmierci wewnątrzmacicznej) - Maternal care for intrauterine death
O36.5Opieka położnicza z powodu niskiej masy płodu - Maternal care for poor fetal growth
O36.6Opieka położnicza z powodu nadmiernej masy płodu - Maternal care for excessive fetal growth
O36.7Opieka położnicza z powodu żywego płodu w ciąży brzusznej - Maternal care for viable fetus in abdominal pregnancy
O36.8Opieka położnicza z powodu innych określonych zaburzeń płodowych - Maternal care for other specified fetal problems
O36.9Opieka położnicza z powodu zaburzeń płodowych, nie określona - Maternal care for fetal problem, unspecified
O40Wielowodzie - Polyhydramnios
O41Inne zaburzenia wód i błon płodowych - Other disorders of amniotic fluid and membranes
O41.0Małowodzie - Oligohydramnios
O41.1Zakażenia pęcherza płodowego i błon płodowych - Infection of amniotic sac and membranes
O41.8Inne określone zaburzenia wód i błon płodowych - Other specified disorders of amniotic fluid and membranes
O41.9Zaburzenia wód i błon płodowych, nie określone - Disorder of amniotic fluid and membranes, unspecified
O42Przedwczesne pęknięcie błon płodowych - Premature rupture of membranes
O42.0Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, początek czynności porodowej w ciągu 24 godzin - Premature rupture of membranes, onset of labor within 24 hours
O42.1Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, początek czynności porodowej po upływie 24 godzin - Premature rupture of membranes, onset of labor after 24 hours
O42.2Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, czynność porodowa opóźniona w wyniku działań leczniczych - Premature rupture of membranes, labor delayed by therapy
O42.9Przedwczesne pęknięcie błon płodowych, nie określone - Premature rupture of membranes, unspecified
O43Zaburzenia łożyskowe - Placental disorders
O43.0Zespoły przetoczenia łożyskowego - Placental transfusion syndromes
O43.1Wada rozwojowa łożyska - Malformation of placenta
O43.8Inne zaburzenia łożyskowe - Other placental disorders
O43.9Zaburzenie łożyskowe, nie określone - Placental disorder, unspecified
O44Łożysko przodujące - Placenta previa
O44.0Łożysko przodujące, bez krwawienia - Placenta previa specified as without hemorrhage
O44.1Łożysko przodujące, z krwawieniem - Placenta previa with hemorrhage
O45Przedwczesne oddzielenie łożyska - Premature separation of placenta [abruptio placentae]
O45.0Przedwczesne oddzielenie łożyska, z zaburzeniami krzepnięcia - Premature separation of placenta with coagulation defect
O45.8Inne przedwczesne oddzielenie łożyska - Other premature separation of placenta
O45.9Przedwczesne oddzielenie łożyska, nie określone - Premature separation of placenta, unspecified
O46Krwawienie przedporodowe, niesklasyfikowane gdzie indziej - Antepartum hemorrhage, not elsewhere classified
O46.0Krwawienie przedporodowe, z zaburzeniami krzepnięcia - Antepartum hemorrhage with coagulation defect
O46.8Inne krwawienie przedporodowe - Other antepartum hemorrhage
O46.9Krwawienie przedporodowe, nie określone - Antepartum hemorrhage, unspecified
O47Poród fałszywy - False labor
O47.0Poród fałszywy przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży - False labor before 37 completed weeks of gestation
O47.1Poród fałszywy w 37 tygodniu ciąży lub później - False labor at or after 37 completed weeks of gestation
O47.9Poród fałszywy, nie określony - False labor, unspecified
O48Ciąża przenoszona - Prolonged pregnancy
O60Poród przedwczesny - Preterm delivery
O61Nieskuteczne wzniecanie czynności porodowej - Failed induction of labor
O61.0Nieskuteczne farmakologiczne wzniecanie czynności porodowej - Failed medical induction of labor
O61.1Nieskuteczne instrumentalne wzniecanie czynności porodowej - Failed instrumental induction of labor
O61.8Inne nieskuteczne wzniecanie czynności porodowej - Other failed induction of labor
O61.9Nieskuteczne wzniecanie czynności porodowej, nie określone - Failed induction of labor, unspecified
O62Nieprawidłowa czynność skurczowa - Abnormality of forces of labor
O62.0Pierwotne słabe skurcze macicy - Primary inadequate contractions
O62.1Wtórnie słaba czynność skurczowa macicy - Secondary uterine inertia
O62.2Inne rodzaje słabej czynności skurczowej macicy - Other uterine inertia
O62.3Poród nagły (uliczny) - Precipitate labor
O62.4Nieskoordynowane i przedłużone skurcze macicy z nadmiernym napięciem mięśnia macicy - Hypertonic, incoordinate, and prolonged uterine contractions
O62.8Inne nieprawidłowości czynności skurczowej macicy w czasie porodu - Other abnormalities of forces of labor
O62.9Nieprawidłowość czynności skurczowej macicy w czasie porodu, nie określona - Abnormality of forces of labor, unspecified
O63Poród przedłużony - Long labor
O63.0Przedłużenie pierwszego okresu porodu - Prolonged first stage (of labor)
O63.1Przedłużenie drugiego okresu porodu - Prolonged second stage (of labor)
O63.2Opóźniony poród drugiego bliźniaka, trojaczka i.t.p. - Delayed delivery of second twin, triplet, etc.
O63.9Przedłużenie czynności porodowej, nie określone - Long labor, unspecified
O64Poród patologiczny wywołany nieprawidłowym ustawieniem i ułożeniem płodu - Obstructed labor due to malposition and malpresentation of fetus
O64.0Poród patologiczny spowodowany zaburzeniem w rotacji główki płodu - Obstructed labor due to incomplete rotation of fetal head
O64.1Poród patologiczny z powodu położenia miednicowego - Obstructed labor due to breech presentation
O64.2Poród patologiczny z powodu ułożenia twarzowego - Obstructed labor due to face presentation
O64.3Poród patologiczny z powodu ułożenia czołowego - Obstructed labor due to brow presentation
O64.4Poród patologiczny z powodu przodowania barków - Obstructed labor due to shoulder presentation
O64.5Poród patologiczny z powodu przodowania nieprawidłowego złożonego - Obstructed labor due to compound presentation
O64.8Poród patologiczny z powodu innych nieprawidłowych ułożeń lub ustawień płodu - Obstructed labor due to other malposition and malpresentation
O64.9Poród patologiczny z powodu nieprawidłowego ułożenia lub ustawienia płodu, nie określone - Obstructed labor due to malposition and malpresentation, unspecified
O65Poród patologiczny z powodu nieprawidłowości miednicy matki (niewspółmierność porodowa) - Obstructed labor due to maternal pelvic abnormality
O65.0Niewspółmierność porodowa spowodowana przez zniekształcenie miednicy - Obstructed labor due to deformed pelvis
O65.1Niewspółmierność porodowa spowodowana przez miednicę ogólnie ścieśnioną - Obstructed labor due to generally contracted pelvis
O65.2Niewspółmierność porodowa spowodowana przez miednicę płaską - Obstructed labor due to pelvic inlet contraction
O65.3Niewspółmierność porodowa spowodowana przez ścieśnienie próżni i wychodu miednicy - Obstructed labor due to pelvic outlet and midcavity contraction
O65.4Niewspółmierność porodowa płodowo-miednicza, nie określona - Obstructed labor due to fetopelvic disproportion, unspecified
O65.5Niewspółmierność porodowa spowodowana zmianami patologicznymi narządów miednicy matki - Obstructed labor due to abnormality of maternal pelvic organs
O65.8Niewspółmierność porodowa spowodowana innymi anomaliami miednicy matki - Obstructed labor due to other maternal pelvic abnormalities
O65.9Niewspółmierność porodowa spowodowana nieprawidłowościami miednicy, nie określonymi - Obstructed labor due to maternal pelvic abnormality, unspecified
O66Inne przyczyny porodu patologicznego - Other obstructed labor
O66.0Poród patologiczny wywołany przez niewspółmierność barkową - Obstructed labor due to shoulder dystocia
O66.1Poród patologiczny wywołany przez bliźnięta zahaczone - Obstructed labor due to locked twins
O66.2Poród patologiczny wywołany przez niezwykle duży płód - Obstructed labor due to unusually large fetus
O66.3Poród patologiczny wywołany przez inne nieprawidłowości płodu - Obstructed labor due to other abnormalities of fetus
O66.4Nieskuteczna próba wywołania czynności porodowej, nie określona - Failed trial of labor, unspecified
O66.5Nieskuteczne zastosowanie próżniociągu lub kleszczy z następowym porodem kleszczowym lub przez cięcie cesarskie - Failed application of vacuum extractor and forceps, unspecified
O66.8Inny określony poród patologiczny - Other specified obstructed labor
O66.9Poród patologiczny, nie określony - Obstructed labor, unspecified
O67Czynność porodowa i poród powikłane przez krwawienie śródporodowe, niesklasyfikowane gdzie indziej - Labor and delivery complicated by intrapartum hemorrhage, not elsewhere classified
O67.0Krwawienie śródporodowe z zaburzeniami krzepnięcia - Intrapartum hemorrhage with coagulation defect
O67.8Inne krwawienie śródporodowe - Other intrapartum hemorrhage
O67.9Krwawienie śródporodowe, nie określone - Intrapartum hemorrhage, unspecified
O68Czynność porodowa i poród powikłane przez stan zagrożenia płodu - Labor and delivery complicated by fetal stress [distress]
O68.0Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłową czynność serca płodu - Labor and delivery complicated by fetal heart rate anomaly
O68.1Czynność porodowa i poród powikłane przez obecność smółki w płynie owodniowym - Labor and delivery complicated by meconium in amniotic fluid
O68.2Czynność porodowa i poród powikłane przez nieprawidłową czynność serca, ze smółką w płynie owodniowym - Labor and delivery complicated by fetal heart rate anomaly with meconium in amniotic fluid
O68.3Czynność porodowa i poród powikłane przez biochemiczne wskaźniki zagrożenia płodu - Labor and delivery complicated by biochemical evidence of fetal stress
O68.8Czynność porodowa i poród powikłane przez inne objawy zagrożenia płodu - Labor and delivery complicated by other evidence of fetal stress
O68.9Czynność porodowa i poród powikłany z zagrożeniem (stresem) płodu, nie określonym - Labor and delivery complicated by fetal stress, unspecified
O69Poród powikłany przez nieprawidłowości pępowiny - Labor and delivery complicated by umbilical cord complications
O69.0Poród powikłany przez wypadniecie pępowiny - Labor and delivery complicated by prolapse of cord
O69.1Poród powikłany przez pępowinę okręconą wokół szyi, z jej uciśnięciem - Labor and delivery complicated by cord around neck, with compression
O69.2Czynność porodowa i poród powikłane przez inne zapętlenie pępowiny - Labor and delivery complicated by other cord entanglement
O69.3Poród powikłany przez krótką pępowinę - Labor and delivery complicated by short cord
O69.4Poród powikłany przez naczynia przodujące - Labor and delivery complicated by vasa previa
O69.5Poród powikłany przez uszkodzenie naczyń pępowiny - Labor and delivery complicated by vascular lesion of cord
O69.8Poród powikłany przez inne nieprawidłowości pępowiny - Labor and delivery complicated by other cord complications
O69.9Poród powikłany przez nieprawidłowość pępowiny, nie określoną - Labor and delivery complicated by cord complication, unspecified
O70Pęknięcie krocza w czasie porodu - Perineal laceration during delivery
O70.0Pęknięcie krocza pierwszego stopnia w czasie porodu - First degree perineal laceration during delivery
O70.1Pęknięcie krocza drugiego stopnia w czasie porodu - Second degree perineal laceration during delivery
O70.2Pęknięcie krocza trzeciego stopnia w czasie porodu - Third degree perineal laceration during delivery
O70.3Pęknięcie krocza czwartego stopnia w czasie porodu - Fourth degree perineal laceration during delivery
O70.9Pęknięcie krocza w czasie porodu, nie określone - Perineal laceration during delivery, unspecified
O71Inny uraz położniczy - Other obstetric trauma
O71.0Pęknięcie macicy przed rozpoczęciem czynności porodowej - Rupture of uterus before onset of labor
O71.1Pęknięcie macicy w trakcie czynności porodowej - Rupture of uterus during labor
O71.2Poporodowe wynicowanie macicy - Postpartum inversion of uterus
O71.3Pęknięcie szyjki macicy w czasie porodu - Obstetric laceration of cervix
O71.4Wysokie rozerwanie pochwy w czasie porodu - Obstetric high vaginal laceration alone
O71.5Inne położnicze uszkodzenie narządów miednicy - Other obstetric injury to pelvic organs
O71.6Położnicze uszkodzenie stawów i więzadeł miednicowych - Obstetric damage to pelvic joints and ligaments
O71.7Krwiak miednicy z przyczyn położniczych - Obstetric hematoma of pelvis
O71.8Inny określony uraz położniczy - Other specified obstetric trauma
O71.9Uraz położniczy, nie określony - Obstetric trauma, unspecified
O72Krwotok w trzecim okresie porodu i po porodzie - Postpartum hemorrhage
O72.0Krwotok w trzecim okresie porodu - Third-stage hemorrhage
O72.1Inny bezpośredni krwotok poporodowy - Other immediate postpartum hemorrhage
O72.2Późny i wtórny krwotok poporodowy - Delayed and secondary postpartum hemorrhage
O72.3Poporodowe zaburzenia krzepnięcia - Postpartum coagulation defects
O73Zatrzymanie łożyska i błon płodowych, bez krwotoku - Retained placenta and membranes, without hemorrhage
O73.0Zatrzymanie łożyska bez krwotoku - Retained placenta, without hemorrhage
O73.1Zatrzymanie resztk łożyska i błon płodowych, bez krwotoku - Retained portions of placenta and membranes, without hemorrhage
O74Powikłania znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu - Complications of anesthesia during labor and delivery
O74.0Zachłystowe zapalenie płuc wywołane przez znieczulenie w trakcie czynności porodowej i porodu - Aspiration pneumonitis due to anesthesia during labor and delivery
O74.1Inne powikłania płucne znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu - Other pulmonary complications of anesthesia during labor and delivery
O74.2Powikłania sercowe znieczulenia w trakcie czynności porodowej lub porodu - Cardiac complications of anesthesia during labor and delivery
O74.3Powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego - Central nervous system complications of anesthesia during labor and delivery
O74.4Reakcje toksyczne na znieczulenie miejscowe w trakcie czynności porodowej lub porodu - Toxic reaction to local anesthesia during labor and delivery
O74.5Ból głowy wywołany przez znieczulenie dokanałowe i nadoponowe w trakcie czynności porodowej i porodu - Spinal and epidural anesthesia-induced headache during labor and delivery
O74.6Inne powikłania znieczulenia podpajęczego i nadoponowego w trakcie czynności porodowej i porodu - Other complications of spinal and epidural anesthesia during labor and delivery
O74.7Nieudana lub utrudniona intubacja w trakcie czynności porodowej lub porodu - Failed or difficult intubation during labor and delivery
O74.8porodowej lub porodu - Inne powik?ania znieczulenia w trakcie czynno?ci porodowej i porodu
O74.9Powikłanie znieczulenia w trakcie czynności porodowej i porodu, nie określone - Complication of anesthesia during labor and delivery, unspecified
O75Inne powikłania czynności porodowej i porodu niesklasyfikowane gdzie indziej - Other complications of labor and delivery, not elsewhere classified
O75.0Stan zagrożenia matki w czasie czynności porodowej i porodu - Maternal distress during labor and delivery
O75.1Wstrząs w czasie lub w następstwie czynności porodowej i porodu - Shock during or following labor and delivery
O75.2Gorączka w czasie porodu, niesklasyfikowana gdzie indziej - Pyrexia during labor, not elsewhere classified
O75.3Inne zakażenia w czasie porodu - Other infection during labor
O75.4Inne powikłania operacji chirurgicznych i zabiegów położniczych - Other complications of obstetric surgery and procedures
O75.5Opóźniony poród po przebiciu pęcherza płodowego - Delayed delivery after artificial rupture of membranes
O75.6Opóżniony poród po samoistnym lub nie określonym pęknięciu pęcherza płodowego - Delayed delivery after spontaneous or unspecified rupture of membranes
O75.7Poród pochwowy po uprzednim cięciu cesarskim - Vaginal delivery following previous cesarean section
O75.8Inne określone powikłania czynności porodowej i porodu - Other specified complications of labor and delivery
O75.9Powikłanie czynności porodowej i porodu, nie określone - Complication of labor and delivery, unspecified
O80Poród samoistny pojedynczy (siłami natury) -
O80.0Poród samoistny w ułożeniu podłużnym potylicowym -
O80.1Poród samoistny pośladkowy -
O80.2Inny poród samoistny pojedynczy -
O80.3Poród samoistny pojedynczy, nie określony -
O81Poród pojedynczy przy pomocy kleszczy lub próżniociągu -
O81.0Poród przy pomocy kleszczy wyjściowych -
O81.1Poród przy pomocy kleszczy próżniowych -
O81.2Kleszcze próżniowe ze zwrotem główki -
O81.3Inny i nie określony poród kleszczowy -
O81.4Poród przy pomocy próżniociągu -
O81.5Poród przy pomocy kleszczy i próżniociągu -
O82Poród pojedynczy przez cięcie cesarskie -
O82.0Poród przez cięcie cesarskie z wyboru (planowany) -
O82.1Poród przez cięcie cesarskie ze wskazań nagłych -
O82.2Poród przez cięcie cesarskie z wycięciem macicy -
O82.8Inny poród pojedynczy przez cięcie cesarskie -
O82.9Poród przez cięcie cesarskie, nie określony -
O83Inny poród pojedynczy z udzieleniem pomocy położniczej -
O83.0Wydobycie pośladków, pomoc ręczna -
O83.1Inny poród pośladkowy z udzieleniem pomocy położniczej -
O83.2Inny poród z pomocą rękoczynów -
O83.3Poród żywego płodu w ciąży brzusznej -
O83.4Operacje pomniejszające objętość płodu -
O83.8Inny określony poród pojedynczy z udzieleniem pomocy -
O83.9Poród pojedynczy z udzieleniem pomocy, nie określony -
O84Poród mnogi -
O84.0Poród mnogi w całości samoistny -
O84.1Poród mnogi w całości przy pomocy kleszczy lub|i próżniociągu -
O84.2Poród mnogi w całości przez cięcie cesarskie -
O84.8Inny poród mnogi - Por骴 mnogi przy pomocy kombinacji metod
O84.9Poród mnogi, nie określony -
O85Zakażenie połogowe miejscowe i uogólnione - Puerperal sepsis
O86Inne zakażenia połogowe - Other puerperal infections
O86.0Zakażenia chirurgicznych ran położniczych - Infection of obstetric surgical wound
O86.1Inne zakażenia dróg rodnych w następstwie porodu - Other infection of genital tract following delivery
O86.2Zakażenie dróg moczowych w następstwie porodu - Urinary tract infection following delivery
O86.3Inne zakażenia dróg moczowo-płciowych w następstwie porodu - Other genitourinary tract infections following delivery
O86.4Gorączka nieznanego pochodzenia po porodzie - Pyrexia of unknown origin following delivery
O86.8Inne określone zakażenia połogowe - Other specified puerperal infections
O87Powikłania ze strony układu żylnego w okresie połogu - Venous complications in the puerperium
O87.0Zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych w czasie połogu - Superficial thrombophlebitis in the puerperium
O87.1Zakrzepica żył głębokich w czasie połogu - Deep phlebothrombosis in the puerperium
O87.2Guzy krwawnicowe w czasie połogu - Hemorrhoids in the puerperium
O87.3Zakrzepica żył mózgowych w czasie połogu - Cerebral venous thrombosis in the puerperium
O87.8Inne powikłania ze strony układu żylnego w czasie połogu - Other venous complications in the puerperium
O87.9Powikłania ze strony układu żylnego w czasie połogu, nie określone - Venous complication in the puerperium, unspecified
O88Zatory z przyczyn położniczych - Obstetric embolism
O88.0Zator powietrzny z przyczyn położniczych - Obstetric air embolism
O88.1Zator płynem owodniowym - Amniotic fluid embolism
O88.2Zator skrzepem krwi z przyczyn położniczych - Obstetric blood-clot embolism
O88.3Zator ropny i septyczny z przyczyn położniczych - Obstetric pyemic and septic embolism
O88.8Inny zator z przyczyn położniczych - Other obstetric embolism
O89Powikłania znieczulenia w okresie połogu - Complications of anesthesia during the puerperium
O89.0Powikłania płucne spowodowane znieczuleniem w czasie połogu - Pulmonary complications of anesthesia during the puerperium
O89.1Powikłania sercowe spowodowane znieczuleniem w czasie połogu - Cardiac complications of anesthesia during the puerperium
O89.2Powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego spowodowane znieczuleniem w czasie połogu - Central nervous system complications of anesthesia during the puerperium
O89.3Reakcje toksyczne na środki znieczulające w czasie połogu - Toxic reaction to local anesthesia during the puerperium
O89.4Ból głowy spowodowany znieczuleniem podpajęczym lub nadoponowym w czasie połogu - Spinal and epidural anesthesia-induced headache during the puerperium
O89.5Inne powikłania znieczulenia podpajęczego i nadoponowego w czasie połogu - Other complications of spinal and epidural anesthesia during the puerperium
O89.6Nieudana lub utrudniona intubacja w czasie połogu - Failed or difficult intubation during the puerperium
O89.8Inne powikłania znieczulenia w czasie połogu - Other complications of anesthesia during the puerperium
O89.9Powikłania znieczulenia w czasie połogu, nie określone - Complication of anesthesia during the puerperium, unspecified
O90Powikłania okresu połogowego, niesklasyfikowane gdzie indziej - Complications of the puerperium, not elsewhere classified
O90.0Rozejście się rany po cięciu cesarskim - Disruption of cesarean section wound
O90.1Rozejście się rany krocza - Disruption of perineal obstetric wound
O90.2Krwiak rany położniczej - Hematoma of obstetric wound
O90.3Kardiomiopatia w czasie połogu - Cardiomyopathy in the puerperium
O90.4Poporodowa ostra niewydolność nerek - Postpartum acute renal failure
O90.5Poporodowe zapalenie gruczołu tarczowego - Postpartum thyroiditis
O90.8Inne powikłania okresu połogowego, niesklasyfikowane gdzie indziej - Other complications of the puerperium, not elsewhere classified
O90.9Powikłanie okresu połogowego, nie określone - Complication of the puerperium, unspecified
O91Zakażenia gruczołu sutkowego związane z porodem - Infections of breast associated with childbirth
O91.0Zakażenie brodawki sutkowej związane z porodem - Infection of nipple associated with childbirth
O91.1Ropień gruczołu sutkowego - Abscess of breast associated with childbirth
O91.2Nieropne zapalenie gruczołu sutkowego związane z porodem - Nonpurulent mastitis associated with childbirth
O92Inne choroby sutka i zaburzenia laktacji związane z porodem - Other disorders of breast and lactation associated with childbirth
O92.0Wciągnięcie brodawki sutkowej związane z porodem - Retracted nipple associated with childbirth
O92.1Pękanie brodawki sutkowej związane z porodem - Cracked nipple associated with childbirth
O92.2Inne i nieokreślone zaburzenia sutka związane z porodem - Other and unspecified disorders of breast associated with childbirth
O92.3Brak pokarmu - Agalactia
O92.4Niedostateczna ilość pokarmu - Hypogalactia
O92.5Wstrzymanie laktacji - Suppressed lactation
O92.6Mlekotok - Galactorrhea
O92.7Inne i nie określone zaburzenia laktacji - Other and unspecified disorders of lactation
O95Zgon położniczy z nie określonej przyczyny - Obstetric death of unspecified cause
O96Zgon z każdej przyczyny położniczej następujący po upływie 42 dni, ale mniej niż w jeden rok po porodzie - Death from any obstetric cause occurring more than 42 days but less than 1 year after delivery
O97Zgon w następstwie bezpośredniej przyczyny położniczej - Death from sequelae of direct obstetric causes
O98Choroby zakaźne i pasożytnicze u matki sklasyfikowane gdzie indziej, ale wikłające ciążę, poród i połóg - Maternal infectious and parasitic diseases classifiable elsewhere but complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O98.0Gruźlica wikłająca ciążę, poród i połóg - Tuberculosis complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O98.1Kiła wikłająca ciążę, poród i połóg - Syphilis complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O98.2Rzeżączka wikłająca ciążę, poród i połóg - Gonorrhea complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O98.3Inne zakażenia przenoszone głównie drogą płciową wikłające ciążę, poród i połóg - Other infections with a predominantly sexual mode of transmission complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O98.4Wirusowe zapalenie wątroby wikłające ciążę, poród i połóg - Viral hepatitis complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O98.5Inne choroby wirusowe wikłające ciążę, poród i połóg - Other viral diseases complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O98.6Choroby pierwotniakowe wikłające ciążę, poród i połóg - Protozoal diseases complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O98.8Inne choroby zakaźne i pasożytnicze u matki wikłające ciążę, poród i połóg - Other maternal infectious and parasitic diseases complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O98.9Nie określone choroby zakaźne i pasożytnicze u matki wikłające ciążę, poród i połóg - Unspecified maternal infectious or parasitic disease complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O99Inne choroby matki sklasyfikowane gdzie indziej, lecz wikłające ciążę, poród i połóg - Other maternal diseases classifiable elsewhere but complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O99.0Niedokrwistość wikłająca ciążę, poród i połóg - Anemia complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O99.1Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz pewne zaburzenia mechanizmów odpornościowych wikłające ciążę, poród i połóg - Other diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O99.2Choroby gruczołów dokrewnych, przemiany materii i zaburzenia odżywienia wikłające ciążę, poród i połóg - Endocrine, nutritional, and metabolic diseases complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O99.3Zaburzenia psychiczne i choroby układu nerwowego wikłające ciążę, poród i połóg - Mental disorders and diseases of the nervous system complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O99.4Choroby układu krążenia wikłające ciążę, poród i połóg - Diseases of the circulatory system complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O99.5Choroby układu oddechowego wikłające ciążę, poród i połóg - Diseases of the respiratory system complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O99.6Choroby układu pokarmowego wikłające ciążę, poród i połóg - Diseases of the digestive system complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O99.7Choroby skóry i tkanki podskórnej wikłające ciążę, poród i połóg - Diseases of the skin and subcutaneous tissue complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium
O99.8Inne określone choroby i stany wikłające ciążę, poród i połóg - Other specified diseases and conditions complicating pregnancy, childbirth, and the puerperium

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
skoki narciarskie - KOLAGEN_cito skok o tyczce - KOLAGEN_cito aerobik - KOLAGEN_cito produkty na odporno艣膰 - KOLAGEN_cito wio艣larstwo - KOLAGEN_cito salony kosmetyczne - KOLAGEN_cito salony kosmetyczne - KOLAGEN_cito cellulit - KOLAGEN_cito apteka - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gard艂o sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe na urlopie sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe na przezi臋bienie sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na gryp臋 sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe cukierki verbena sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe zio艂owe produkty - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe zio艂owe wspomaganie - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe nowo艣ci - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporno艣膰 - aronia - Cukierki_Aroniowe zio艂owe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowo艣ci z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na odporno艣膰 - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z zio艂ami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zio艂owe specja艂y - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z zio艂ami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowo艣ci z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki zio艂owe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sednior贸w - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sednior贸w - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zio艂owe cukierki - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowo艣ci z apteki - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporno艣膰 - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zio艂owe wspomaganie - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zio艂owe wspomaganie - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zio艂owe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sednior贸w - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zio艂owe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowo艣ci - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowo艣ci z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowo艣ci z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporno艣膰 - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sednior贸w - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zio艂a w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zio艂owe produkty - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe dla sednior贸w - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe cukierki g艂ogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe cukierki g艂ogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe nowo艣ci z zielarni - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe cukierki zio艂owe - cukierki g艂ogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe zio艂owe cukierki - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe zio艂owe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe w艂a艣ciwo艣ci melisy - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe nowo艣ci - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki zio艂owe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe zio艂a - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe zio艂owe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe zio艂owe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla ca艂ej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe zio艂owe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe siatk贸wka - Dezodorant_SuperDeo dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo szermierka - Dezodorant_SuperDeo rzut m艂otem - Dezodorant_SuperDeo wy艣cigi konne - Dezodorant_SuperDeo produkty dla sportowc贸w - Dezodorant_SuperDeo paralotniarstwo - Dezodorant_SuperDeo wy艣cigi samochodowe - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022