anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'Q' (pasujących wzorców 710):
Q00Bezmózgowie i podobne wady rozwojowe
Q00.0Bezmózgowie
Q00.1Rozszczep czaszki i kręgosłupa
Q00.2Rozszczep potylicy
Q01Przepuklina mózgowa
Q01.0Przepuklina mózgowa czołowa
Q01.1Przepuklina mózgowa nosowo-czołowa
Q01.2Przepuklina mózgowa potyliczna
Q01.8Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji
Q01.9Przepuklina mózgowa, nie określona
Q02Małogłowie
Q03Wodogłowie wrodzone
Q03.0Wady rozwojowe wodociągu mózgu Sylwiusza
Q03.1Zarośnięcie otworów Magendiego i Luschki
Q03.8Wodogłowie wrodzone inne
Q03.9Wodogłowie wrodzone, nie określone
Q04Inne wrodzone wady rozwojowe mózgu
Q04.0Wrodzone wady rozwojowe spoidła wielkiego
Q04.1Brak węchomózgowia (zespół arinencephalii)
Q04.2Przodomózgowie jednokomorowe (holoprosencephalia)
Q04.3Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek
Q04.4Septo-optic dysplasia
Q04.5Mózg olbrzymi
Q04.6Wrodzone torbiele mózgu
Q04.8Inne określone wady rozwojowe mózgu
Q04.9Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nie określone
Q05Rozszczep kręgosłupa
Q05.0Rozszczep kręgosłupa szyjnego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.1Rozszczep kręgosłupa piersiowego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.2Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.3Rozszczep kręgosłupa krzyżowego ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.4Nieokreślony rozszczep kręgosłupa ze współistniejącym wodogłowiem
Q05.5Rozszczep kręgosłupa szyjnego bez wodogłowia
Q05.6Rozszczep kręgosłupa piersiowego bez wodogłowia
Q05.7Rozszczep kręgosłupa lędźwiowego bez wodogłowia
Q05.8Rozszczep kręgosłupa krzyżowego bez wodogłowia
Q05.9Rozszczep kręgosłupa, nie określony
Q06Inne wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego
Q06.0Brak rdzenia
Q06.1Niedorozwój i dysplazja rdzenia kręgowego
Q06.2Rozdwojenie rdzenia
Q06.3Inne wrodzone wady rozwojowe ogona końskiego
Q06.4Wodordzenie
Q06.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego
Q06.9Wrodzone wady rozwojowe rdzenia kręgowego, nie określone
Q07Inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Q07.0Zespół Arnolda-Chiariego
Q07.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego
Q07.9Wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, nie określone
Q10Wrodzone wady rozwojowe powiek, aparatu łzowego i oczodołu
Q10.0Wrodzone opadanie powieki
Q10.1Wrodzone wywinięcie powieki (ectropion)
Q10.2Wrodzone podwinięcie powieki (entropion)
Q10.3Inne wrodzone wady rozwojowe powiek
Q10.4Brak i niewykształcenie aparatu łzowego
Q10.5Wrodzone zwężenie przewodu łzowego
Q10.6Inne wrodzone wady rozwojowe aparatu łzowego
Q10.7Wrodzona wada rozwojowa oczodołu
Q11Bezocze, małoocze i wielkoocze
Q11.0Torbielowata gałka oczna
Q11.1Inne bezocze
Q11.2Małoocze
Q11.3Wielkoocze
Q12Wrodzone wady rozwojowe soczewki
Q12.0Wrodzona zaćma
Q12.1Wrodzone przemieszczenie soczewki
Q12.2Szczelina soczewki
Q12.3Wrodzony brak soczewki
Q12.4Soczewka kulista
Q12.8Inne wrodzone wady rozwojowe soczewki
Q12.9Wrodzona wada rozwojowa soczewki, nie określona
Q13Wrodzone wady rozwojowe przedniego odcinka oka
Q13.0Szczelina tęczówki
Q13.1Brak tęczówki
Q13.2Inne wrodzone wady rozwojowe tęczówki
Q13.3Wrodzone zmętnienie rogówki
Q13.4Inne wrodzone wady rozwojowe rogówki
Q13.5Niebieskie twardówki
Q13.8Inne wrodzone wady rozwojowe przedniego odcinka oka
Q13.9Wrodzona wada rozwojowa przedniego odcinka oka, nie określona
Q14Wrodzone wady rozwojowe tylnego odcinka oka
Q14.0Wrodzona wada rozwojowa ciała szklistego
Q14.1Wrodzona wada rozwojowa siatkówki
Q14.2Wrodzona wada rozwojowa tarczy nerwu wzrokowego
Q14.3Wrodzona wada rozwojowa naczyniówki
Q14.8Inne wrodzone wady rozwojowe tylnego odcinka oka
Q14.9Wrodzona wada rozwojowa tylnego odcinka oka, nie określona
Q15Inne wrodzone wady rozwojowe oka
Q15.0Jaskra wrodzona
Q15.8Inne określone wady rozwojowe oka
Q15.9Wrodzona wada rozwojowa oka, nie określona
Q16Wrodzone wady rozwojowe ucha powodujące upośledzenie słuchu
Q16.0Wrodzony brak małżowiny (usznej)
Q16.1Wrodzony brak, zarośnięcie i zwężenie przewodu słuchowego (zewnętrznego)
Q16.2Brak trąbki Eustachiusza
Q16.3Wrodzona wada rozwojowa kosteczek słuchowych
Q16.4Inne wrodzone wady rozwojowe ucha środkowego
Q16.5Wrodzona wada rozwojowa ucha wewnętrznego
Q16.9Wrodzona wada rozwojowa ucha powodująca upośledzenie słuchu, nie określona
Q17Inne wrodzone wady rozwojowe ucha
Q17.0Małżowina dodatkowa
Q17.1Małżowina duża
Q17.2Małżowina mała
Q17.3Inne nieprawidłowości kształtu ucha
Q17.4Nieprawidłowe osadzenie małżowiny usznej
Q17.5Ucho odstające
Q17.8Inne określone wady rozwojowe ucha
Q17.9Wrodzona wada rozwojowa ucha, nie określona
Q18Inne wrodzone wady rozwojowe twarzy i szyi
Q18.0Zatoka, przetoka i torbiel szczeliny skrzelowej
Q18.1Zatoka i torbiel przedmałżowinowa
Q18.2Inne wrodzone wady rozwojowe szczeliny skrzelowej
Q18.3Taśma szyjna
Q18.4Duża szpara ustna
Q18.5Mała szpara ustna
Q18.6Duża warga
Q18.7Mała warga
Q18.8Inne określone wady rozwojowe twarzy i szyi
Q18.9Wrodzona wada rozwojowa twarzy i szyi, nie określona
Q20Wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych
Q20.0Wspólny pień tętniczy
Q20.1Odejście obu dużych naczyń z prawej komory
Q20.2Odejście obu dużych naczyń z lewej komory
Q20.3Nieprawidłowe połączenia komorowo-tętnicze
Q20.4Odejście obu dużych naczyń serca z jednej komory
Q20.5Nieprawidłowe połączenia przedsionkowo-komorowe
Q20.6Izomeria uszek przedsionków serca
Q20.8Inne wrodzone wady rozwojowe jam i połączeń sercowych
Q20.9Wrodzona wada rozwojowa jam i połączeń sercowych, nie określona
Q21Wrodzone wady rozwojowe przegród serca
Q21.0Ubytek przegrody międzykomorowej
Q21.1Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
Q21.2Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej
Q21.3Tetralogia Fallota
Q21.4Ubytek przegrody aortalno-płucnej
Q21.8Inna wrodzona wada rozwojowa przegród serca
Q21.9Wrodzona wada przegrody serca, nie określona
Q22Wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego i zastawki trójdzielnej
Q22.0Zarośnięcie zastawki pnia płucnego
Q22.1Wrodzone zwężenie zastawki pnia płucnego
Q22.2Wrodzona niedomykalność zastawki pnia płucnego
Q22.3Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia płucnego
Q22.4Wrodzone zwężenie zastawki trójdzielnej
Q22.5Choroba Ebsteina
Q22.6Zespół niedorozwoju prawej części serca
Q22.8Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki trójdzielnej
Q22.9Wrodzona wada rozwojowa zastawki trójdzielnej, nie określona
Q23Wrodzone wady rozwojowe zastawki aorty i zastawki dwudzielnej
Q23.0Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego
Q23.1Wrodzona niedomykalność zastawki aorty
Q23.2Wrodzone zwężenie zastawki mitralnej
Q23.3Wrodzona niedomykalność zastawki dwudzielnej
Q23.4Zespół niedorozwoju lewej części serca
Q23.8Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki aorty i zastawki dwudzielnej
Q23.9Wrodzona wada zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, nie określona
Q24Inne wrodzone wady rozwojowe serca
Q24.0Prawostronne położenie serca
Q24.1Serce lewostronne
Q24.2Serce trójprzedsionkowe
Q24.3Wrodzone zwężenie stożka tętniczego prawej komory
Q24.4Wrodzone zwężenie ujścia tętniczego lewego podzastawkowe
Q24.5Wada rozwojowa naczyń wieńcowych
Q24.6Wrodzony blok serca
Q24.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe serca
Q24.9Wrodzona wada rozwojowa serca, nie określona
Q25Wrodzone wady rozwojowe wielkich tętnic
Q25.0Drożny przewód tętniczy
Q25.1Zwężenie cieśni aorty
Q25.2Zarośnięcie aorty
Q25.3Zwężenie aorty
Q25.4Inne wrodzone wady rozwojowe aorty
Q25.5Zarośnięcie pnia płucnego
Q25.6Zwężenie pnia płucnego
Q25.7Inne wrodzone wady rozwojowe pnia płucnego
Q25.8Inne wrodzone wady rozwojowe dużych tętnic
Q25.9Wrodzona wada rozwojowa dużych tętnic, nie określona
Q26Wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowych
Q26.0Wrodzone zwężenie żyły głównej
Q26.1Przetrwała płodowa lewa górna żyła główna
Q26.2Całkowicie nieprawidłowe ujście żył płucnych
Q26.3Częściowo nieprawidłowe ujście żył płucnych
Q26.4Nieprawidłowe ujście żył płucnych, nie określone
Q26.5Nieprawidłowe ujście żyły wrotnej
Q26.6Przetoka pomiędzy żyłą wrotną a tętnicą wątrobową właściwą
Q26.8Inne wrodzone wady rozwojowe dużych żył układowych
Q26.9Wrodzona wada rozwojowa dużych żył, nie określona
Q27Inne wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu naczyniowego
Q27.0Wrodzony brak i niedorozwój tętnicy pępkowej
Q27.1Wrodzone zwężenie tętnicy nerkowej
Q27.2Inne wrodzone wady rozwojowe tętnicy nerkowej
Q27.3Wady rozwojowe połączeń tętniczo-żylnych obwodowych
Q27.4Wrodzone rozszerzenie żył
Q27.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe obwodowego układu
Q27.9Wrodzona wada układu naczyniowego obwodowego, nie określona
Q28Inne wrodzone wady rozwojowe układu krążenia
Q28.0Wada rozwojowa połączeń tętniczo-żylnych naczyń przedmózgowych
Q28.1Inne wady rozwojowe naczyń przedmózgowych
Q28.2Tętniczo-żylne wady rozwojowe naczyń mózgowych
Q28.3Inne wady rozwojowe naczyń mózgowych
Q28.8Inne określone wady rozwojowe układu krążenia
Q28.9Wady rozwojowe układu krążenia nie określone
Q30Wrodzone wady rozwojowe nosa
Q30.0Zarośnięcie nozdrzy
Q30.1Agenezja lub niedorozwój nosa
Q30.2Szczelina, rozdwojenie i rozszczep nosa
Q30.3Wrodzona perforacja przegrody nosowej
Q30.8Inne wrodzone wady rozwojowe nosa
Q30.9Wrodzona wada rozwojowa nosa, nie określona
Q31Wrodzone wady rozwojowe krtani
Q31.0Przepona krtani (web of larynx)
Q31.1Wrodzone zwężenie podgłośniowe
Q31.2Niedorozwój krtani
Q31.3Worek powietrzny krtani (laryngocoele)
Q31.4Wrodzony świst krtaniowy
Q31.8Inne wrodzone wady rozwojowe krtani
Q31.9Wrodzona wada rozwojowa krtani, nie określona
Q32Wrodzone wady rozwojowe tchawicy i oskrzeli
Q32.0Wrodzone rozmiękanie tchawicy
Q32.1Inne wrodzone wady rozwojowe tchawicy
Q32.2Wrodzone rozmiękanie oskrzeli
Q32.3Wrodzone zwężenie oskrzela
Q32.4Inne wrodzone wady rozwojowe oskrzeli
Q33Wrodzone wady rozwojowe płuc
Q33.0Wrodzona torbielowatość płuc
Q33.1Dodatkowy płat płuca
Q33.2Oddzielenie się (szczelina) płuca
Q33.3Niewytworzenie płuca
Q33.4Wrodzone rozstrzenie oskrzeli
Q33.5Tkanka ektopiczna w płucach
Q33.6Niedorozwój lub dysplazja płuca
Q33.8Inne wrodzone wady rozwojowe płuc
Q33.9Wrodzona wada rozwojowa płuca, nie określona
Q34Inne wrodzone wady rozwojowe układu oddechowego
Q34.0Wada opłucnej
Q34.1Wrodzona torbiel śródpiersia
Q34.8Inne określone wady rozwojowe układu oddechowego
Q34.9Wrodzona wada rozwojowa układu oddechowego, nie określona
Q35Rozszczep podniebienia
Q35.0Rozszczep podniebienia twardego, obustronny
Q35.1Rozszczep podniebienia twardego, jednostronny
Q35.2Rozszczep podniebienia miękkiego, obustronny
Q35.3Rozszczep podniebienia miękkiego, jednostronny
Q35.4Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, obustronny
Q35.5Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, jednostronny
Q35.6Rozszczep podniebienia pośrodkowy
Q35.7Rozszczep języczka podniebienia
Q35.8Rozszczep podniebienia nie określony, obustronny
Q35.9Rozszczep podniebienia nie określony, jednostronny
Q36Rozszczep wargi
Q36.0Rozszczep wargi, obustronny
Q36.1Rozszczep wargi pośrodkowy
Q36.9Rozszczep wargi, jednostronny
Q37Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi
Q37.0Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, obustronny
Q37.1Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny
Q37.2Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronny
Q37.3Rozszczep podniebienia miękkiego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny
Q37.4
Q37.5
Q37.8Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nie określony, obustronny
Q37.9Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nie określony, jednostronny
Q38Inne wrodzone wady rozwojowe języka, jamy ustnej i krtani
Q38.0Wrodzone wady rozwojowe warg, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q38.1Przyrośnięcie języka
Q38.2Język olbrzymi
Q38.3Inne wrodzone wady rozwojowe języka
Q38.4Wrodzone wady rozwojowe gruczołów i przewodów ślinowych
Q38.5Wrodzone wady rozwojowe podniebienia niesklasyfikowane gdzie indziej
Q38.6Inne wrodzone wady rozwojowe jamy ustnej
Q38.7Kieszonka gardzieli
Q38.8Inne wrodzone wady rozwojowe gardzieli
Q39Wrodzone wady rozwojowe przełyku
Q39.0Zarośnięcie przełyku bez przetoki
Q39.1Zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową
Q39.2Wrodzona przetoka tchawiczo-przełykowa bez zarośnięcia
Q39.3Wrodzone zwężenie lub zaciśnięnie przełyku
Q39.4Przepona przełyku
Q39.5Wrodzone poszerzenie przełyku
Q39.6Uchyłek przełyku
Q39.8Inne wrodzone wady rozwojowe przełyku
Q39.9Wrodzona wada rozwojowa przełyku, nie określona
Q40Inne wrodzone wady rozwojowe górnego odcinka przewodu pokarmowego
Q40.0Wrodzone przerostowe zwężenie oddźwiernika
Q40.1Wrodzona przepuklina rozworu przełykowego przepony
Q40.2Inne określone wady rozwojowe żołądka
Q40.3Wrodzona wada rozwojowa żołądka, nie określona
Q40.8Inne określone wady rozwojowe górnego odcinka przewodu pokarmowego
Q40.9Wrodzona wada rozwojowa górnego odcinka przewodu pokarmowego, nie określona
Q41Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego
Q41.0Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie dwunastnicy
Q41.1Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita cienkiego
Q41.2Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita krętego
Q41.8Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innej określonej części jelita cienkiego
Q41.9Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie nie określonej
Q42Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita grubego
Q42.0Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy z przetoką
Q42.1Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytnicy bez przetoki
Q42.2Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu z przetoką
Q42.3Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie odbytu bez przetoki
Q42.8Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie innych części jelita grubego
Q42.9Wrodzony brak, zarośnięcie lub zwężenie jelita grubego, w części nie określonej
Q43Inne wrodzone wady rozwojowe jelit
Q43.0Uchyłek Meckela
Q43.1Choroba Hirschprunga
Q43.2Wrodzone czynnościowe zaburzenia jelita grubego
Q43.3Wrodzone wady rozwojowe umocowania jelit
Q43.4Zdwojenie jelita
Q43.5Odbyt przemieszczony
Q43.6Wrodzona przetoka odbytnicy i odbytu
Q43.7Przetrwały stek (kloaka)
Q43.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe jelit
Q43.9Wrodzona wada rozwojowa jelit, nie określona
Q44Wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego, przewodów żółciowych i wątroby
Q44.0Niewytworzenie, zanik lub niedorozwój pęcherzyka żółciowego
Q44.1Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherzyka żółciowego
Q44.2Zarośnięcie przewodów żółciowych
Q44.3Wrodzone zwężenie lub zaciśnięcie przewodów żółciowych
Q44.4Torbiel przewodu żółciowego wspólnego
Q44.5Inne wrodzone wady rozwojowe przewodów żółciowych
Q44.6Torbielowatość wątroby
Q44.7Inne wrodzone wady rozwojowe wątroby
Q45Inne wrodzone wady rozwojowe układu pokarmowego
Q45.0Niewytworzenie, zanik lub niedorozwój trzustki
Q45.1Trzustka pierścieniowata
Q45.2Wrodzona torbiel trzustki
Q45.3Inne wrodzone wady rozwojowe trzustki i przewodu trzustkowego
Q45.8Inne określone wady rozwojowe układu pokarmowego
Q45.9Wrodzona wada układu pokarmowego, nie określona
Q50Wrodzone wady rozwojowe jajników, jajowodów i więzadeł szerokich macicy
Q50.0Wrodzony brak jajnika
Q50.1Torbiel rozwojowa jajnika
Q50.2Wrodzony skręt jajnika
Q50.3Inna wrodzona wada rozwojowa jajnika
Q50.4Zarodkowa torbiel jajowodu
Q50.5Zarodkowa torbiel więzadła szerokiego macicy
Q50.6Inne wrodzone wady rozwojowe jajowodu lub więzadła szerokiego macicy
Q51Wrodzone wady rozwojowe macicy i szyjki macicy
Q51.0Niewytworzenie i zanik macicy
Q51.1Zdwojenie macicy wraz ze zdwojeniem szyjki i pochwy
Q51.2Inne zdwojenie macicy
Q51.3Macica dwurożna
Q51.4Macica jednorożna
Q51.5Niewytworzenie i zanik szyjki macicy
Q51.6Zarodkowa torbiel szyjki macicy
Q51.7Wrodzona przetoka między macicą a prrzewodem pokarmowym lub drogami moczowymi
Q51.8Inne wrodzone wady rozwojowe macicy i szyjki
Q51.9Wrodzona wada rozwojowa macicy i szyjki, nie określona
Q52Inne wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych żeńskich
Q52.0Wrodzony brak pochwy
Q52.1Zdwojenie pochwy
Q52.2Wrodzona przetoka odbytniczo-pochwowa
Q52.3Zarośnięcie błony dziewiczej
Q52.4Inne wrodzone wady rozwojowe pochwy
Q52.5Zrośnięcie warg sromowych
Q52.6Wrodzona wada rozwojowa łechtaczki
Q52.7Inne wrodzone wady rozwojowe sromu
Q52.8Inna określona wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych żeńskich
Q52.9Wrodzona wada narządów płciowych żeńskich, nie określona
Q53Niezstąpienie jąder
Q53.0Jądro przemieszczone
Q53.1Niezstąpienie jąder, jednostronne
Q53.2Niezstąpienie jąder, obustronne
Q53.9Niezstąpienie jąder, nie określone
Q54Spodziectwo
Q54.0Spodziectwo żołędne
Q54.1Spodziectwo prąciowe
Q54.2Spodziectwo prąciowo-mosznowe
Q54.3Spodziectwo kroczowe
Q54.4Wrodzona strunowatość prącia
Q54.8Spodziectwo, inne
Q54.9Spodziectwo, nie określone
Q55Inne wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych męskich
Q55.0Brak lub aplazja jądra
Q55.1Niedorozwój jąder i moszny
Q55.2Inne wrodzone wady rozwojowe jąder lub moszny
Q55.3Zarośnięcie nasieniowodu
Q55.4Inne wrodzone wady rozwojowe nasieniowodu, najądrza, pęcherzyków nasiennych i gruczołu krokowego
Q55.5Wrodzony brak lub aplazja prącia
Q55.6Inne wrodzone wady rozwojowe prącia
Q55.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe narządów płciowych męskich
Q55.9Wrodzona wada rozwojowa narządów płciowych męskich , nie określona
Q56Płeć niezdeterminowana i obojniactwo rzekome
Q56.0Obojniactwo, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q56.1Męskie obojniactwo rzekome, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q56.2Żeńskie obojniactwo rzekome, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q56.3Obojniactwo rzekome, nie określone
Q56.4Płeć niezdeterminowana, nie określona
Q60Niewytworzenie nerek i inne zaburzenia związane z redukcją tkanki nerkowej
Q60.0Agenezja nerki, jednostronna
Q60.1Agenezja nerki, obustronna
Q60.2Agenezja nerki, nie określona
Q60.3Niedorozwój nerki, jednostronny
Q60.4Niedorozwój nerki, obustronny
Q60.5Niedorozwój nerek, nie określony
Q60.6Zespół Pottera
Q61Wielotorbielowatość nerek
Q61.0Wrodzona torbiel nerki
Q61.1Wielotorbielowatość nerek, typu dziecięcego
Q61.2Wielotorbielowatość nerek, typu dorosłego
Q61.3Wielotorbielowatość nerek, nie określona
Q61.4Dysplazja nerek
Q61.5Rdzeniowa torbielowatość nerek
Q61.8Inne torbielowate choroby nerek
Q61.9Choroba torbielowata nerek, nie określona
Q62Wrodzone wady miedniczki nerkowej powodujące zastój moczu i wrodzone wady rozwojowe moczowodu
Q62.0Wrodzone wodonercze
Q62.1Zarośnięcie lub zwężenie moczowodu
Q62.2Wrodzony moczowód olbrzymi
Q62.3Inne wady miedniczki nerkowej i moczowodu z zastojem moczu
Q62.4Niewykształcenie moczowodu
Q62.5Zdwojenie moczowodu
Q62.6Nieprawidłowe położenie moczowodu
Q62.7Wrodzony odpływ pęcherzowo-moczowodowo-nerkowy
Q62.8Inne wrodzone wady rozwojowe moczowodu
Q63Inne wrodzone wady rozwojowe nerek
Q63.0Nerka dodatkowa
Q63.1Nerka płatowata, podkowiasta lub złączenie nerek
Q63.2Nerka przemieszczona (ektopowa)
Q63.3Nerka olbrzymia lub hyperplastyczna
Q63.8Inna określona wada rozwojowa nerki
Q63.9Wrodzona wada rozwojowa nerki, nie określona
Q64Inne wrodzone wady rozwojowe układu moczowego
Q64.0Wierzchniactwo
Q64.1Wynicowanie pęcherza moczowego
Q64.2Wrodzona zastawka cewki tylnej
Q64.3Inne zarośnięcie lub zwężenie cewki i szyi pęcherza moczowego
Q64.4Wada rozwojowa przewodu omoczniowego
Q64.5Wrodzony brak pęcherza lub cewki moczowej
Q64.6Wrodzony uchyłek pęcherza
Q64.7Inne wrodzone wady rozwojowe pęcherza i cewki moczowej
Q64.8Inne określone wady rozwojowe układu moczowego
Q64.9Wrodzona wada rozwojowa ukłdu moczowego, nie określona
Q65Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego
Q65.0Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne
Q65.1Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, obustronne
Q65.2Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, nie określone
Q65.3Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, jednostronne
Q65.4Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, obustronne
Q65.5Wrodzone nadwichnięcie stawu biodrowego, nie określone
Q65.6Staw biodrowy niestabilny
Q65.8Inne wrodzone zniekształcenia stawu biodrowego
Q65.9Wrodzone zniekształcenie stawu biodrowego, nie określone
Q66Wrodzone zniekształcenia stopy
Q66.0Stopa końsko-szpotawa wrodzona
Q66.1Stopa piętowo-szpotawa wrodzona
Q66.2Szpotawość śródstopia wrodzona
Q66.3Inne wrodzone zniekształcenia szpotawe stopy
Q66.4Stopa piętowo-koślawa wrodzona
Q66.5Wrodzona stopa płaska
Q66.6Inne wrodzone zniekształcenia koślawe stopy
Q66.7Stopa wydrążona
Q66.8Inne wrodzone zniekształcenia stopy
Q66.9
Q67Wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne w zakresie czaszki, twarzy, kręgosłupa i klatki piersiowej
Q67.0Asymetria twarzy
Q67.1Twarz zaciśnięta (compression facies)
Q67.2Długogłowie (dolichocephalia)
Q67.3Skośnogłowie (plagiocephalia)
Q67.4Inne wrodzone zniekształcenia czaszki, twarzy i szczęk
Q67.5Wrodzone zniekształcenie kręgosłupa
Q67.6Klatka piersiowa szewska
Q67.7Klatka piersiowa kurza
Q67.8
Q68Inne wrodzone zniekształcenia mięśniowo-kostne
Q68.0Wrodzone zniekształcenie mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego
Q68.1Wrodzone zniekształcenie ręki
Q68.2Wrodzone zniekształcenie kolana
Q68.3Wrodzone wygięcie kości udowej
Q68.4Wrodzone wygięcie piszczeli lub strzałki
Q68.5Wrodzone wygięcie kości długich kończyny dolnej, nie określone
Q68.8Inne określone zniekształcenia mięśniowo-szkieletowe
Q69Palce dodatkowe
Q69.0Dodatkowy(e) palec(ce) rąk
Q69.1Dodatkowy(e) kciuk(i)
Q69.2Dodatkowy(e) palec(ce) stóp
Q69.9Palce dodatkowe, nie określone
Q70Zrost palców
Q70.0Palce rąk splecione
Q70.1Palce rąk zrośnięte
Q70.2Palce stóp splecione
Q70.3Zrost palców stóp
Q70.4Palce dodatkowe ze zrostem palców
Q70.9Zrost palców, nie określony
Q71Zniekształcenia zmniejszające kończyny górnej
Q71.0Wrodzony brak całkowity kończyn(y) górn(ej)(ych)
Q71.1Wrodzony brak ramienia i przedramienia z zachowaną dłonią
Q71.2Wrodzony brak przedramienia i dłoni
Q71.3Wrodzony brak dłoni i palców
Q71.4Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości promieniowej
Q71.5Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości łokciowej
Q71.6Ręka przypominająca szczypce homara
Q71.8Inne zniekształcenia zmniejszające kończyn górnych
Q71.9Zniekształcenie zmniejszające kończyny górnej, nie określone
Q72Zniekształcenia zmniejszające kończyny dolnej
Q72.0Wrodzony brak całkowity kończyn(y) doln(ej)(ych)
Q72.1Wrodzony brak uda i podudzia z zachowaną stopą
Q72.2Wrodzony brak podudzia i stopy
Q72.3Wrodzony brak stopy i palców
Q72.4Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości udowej
Q72.5Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości goleniowej
Q72.6Podłużne zniekształcenie zmniejszające kości strzałkowej
Q72.7Rozszczep stopy
Q72.8Inne zniekształcenia zmniejszające kończn(y) doln(ej)(ych)
Q72.9Zniekształcenie zmniejszające kończyny dolnej, nie określone
Q73Zniekształcenie zmniejszające kończyny, nie określone
Q73.0Wrodzony brak kończyn(y), nie określon(ej)(ych)
Q73.1Wrodzony brak bliższych części kończyn(y), nie określon(ej)(ych)
Q73.8Inne zmniejszające zniekształcenia kończn(y), nie określon(ej)(ych)
Q74Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn(y)
Q74.0Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) górne(ej)(ych), z włączeniem obręczy barkowej
Q74.1Wrodzone wady rozwojowe stawu kolanowego
Q74.2Inne wrodzone wady rozwojowe kończyn(y) doln(ej)(ych), z włączeniem obręczy miednicznej
Q74.3Wrodzona sztywność wielostawowa
Q74.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe kończyn(y)
Q74.9Nie określona wrodzona wada rozwojowa kończyn(y)
Q75Inne określone wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy
Q75.0Przedwczesne skostnienie szwów czaszkowych
Q75.1Dyzostoza czaszkowo-twarzowa
Q75.2Szerokie rozstawienie oczodołów
Q75.3Wielkogłowie
Q75.4Dyzostoza żuchwowo-twarzowa
Q75.5Dyzostoza oczno-żuchwowa
Q75.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe kości czaszki i twarzy
Q75.9Wrodzona wada rozwojowa kości czaszki i twarzy, nie określona
Q76Wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa i klatki piersiowej kostnej
Q76.0Utajony rozszczep kręgosłupa
Q76.1Zespół Klippel-Feila
Q76.2Wrodzony kręgozmyk
Q76.3Wrodzone skrzywienie boczne kręgosłupa spowodowane wrodzoną wadą rozwojową kości
Q76.4Inne wrodzone wady rozwojowe kręgosłupa nie związane ze skrzywieniem bocznym
Q76.5Żebro szyjne
Q76.6Inne wrodzone wady rozwojowe żeber
Q76.7Wrodzona wada rozwojowa mostka
Q76.8Inne wrodzone wady rozwojowe klatki piersiowej kostnej
Q76.9Wrodzona wada rozwojowa klatki piersiowej kostnej, nie określona
Q77Dysplazja kostno-chrzęstna z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa
Q77.0Brak tkanki chrzęstnej (achondrogenezja)
Q77.1Karłowatość, postać śmiertelna (thanatophoric short stature)
Q77.2Zespół krótkiego żebra
Q77.3Chondrodysplazja punktowa
Q77.4Achondroplazja
Q77.5Diastrophic dysplasia
Q77.6Dysplazja chondro-ektodermalna
Q77.7Dysplazja kręgowo-przynasadowa
Q77.8Inne osteochondrodysplazje z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa
Q77.9Osteochondrodysplazja z upośledzeniem wzrostu kości długich i kręgosłupa, nie określona
Q78Inne osteochondrodysplazje
Q78.0Kostnienie niedoskonałe
Q78.1Uogólnione włóknisto-torbielowate zwyrodnienie kości (polyostotic fibrous dysplasia)
Q78.2Marmurowatość kości
Q78.3Postępująca sklerotyzująca dysplazja trzonów kości długich
Q78.4Chrzęstniakowatość śródkostna wrodzona
Q78.5Dysplazja przynasadowa
Q78.6Mnogie wyrośla kostne wrodzone
Q78.8Inne określone osteochondrodysplazje
Q78.9Osteochondrodysplazja, nie określona
Q79Wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q79.0Wrodzona przepuklina przeponowa
Q79.1Inne wrodzone wady rozwojowe przepony
Q79.2Przepuklina pępowinowa
Q79.3Wytrzewienie (gastroschisis)
Q79.4Zespół suszonej śliwki (zespół wiotkiego brzucha)
Q79.5Inne wrodzone wady rozwojowe ściany jamy brzusznej
Q79.6Zespół Ehlersa-Danlosa
Q79.8Inne wrodzone wady rozwojowe układu mięśniowo-szkieletowego
Q79.9Wrodzona wada rozwojowa układu mięśniowo-szkieletowego, nie określona
Q80Wrodzona rybia łuska
Q80.0Rybia łuska, pospolita
Q80.1Rybia łuska, związana z chromosomem X
Q80.2Rybia łuska, blaszkowata
Q80.3Wrodzony pęcherzowy rumień skóry podobny do rybiej łuski
Q80.4Płód arlekin
Q80.8Inna wrodzona rybia łuska
Q80.9Wrodzona rybia łuska, nie określona
Q81Pęcherzowe oddzielanie naskórka
Q81.0Pęcherzowe oddzielanie naskórka proste
Q81.1Pęcherzowe oddzielanie naskórka, postać śmiertelna
Q81.2Pęcherzowe oddzielanie naskórka postać dystroficzna
Q81.8Inne oddzielanie pęcherzowe naskórka
Q81.9Pęcherzowe oddzielanie naskórka, nie określone
Q82Inne wrodzone wady rozwojowe skóry
Q82.0Wrodzony obrzęk chłonny
Q82.1Skóra pergaminowata-barwnikowa
Q82.2Mastocytoza
Q82.3Nietrzymanie barwnika
Q82.4Dysplazja ektodermalna
Q82.5Wrodzone znamię barwnikowe nie złośliwiejące
Q82.8Inne określone wady rozwojowe skóry
Q82.9
Q83Wrodzone wady rozwojowe gruczołów sutkowych
Q83.0Wrodzony brak gruczołu sutkowego i brodawki sutkowej
Q83.1Gruczoł sutkowy dodatkowy
Q83.2Brak brodawki sutkowej
Q83.3Dodatkowa brodawka sutkowa
Q83.8Inne wrodzone wady rozwojowe gruczołu sutkowego
Q83.9Wrodzona wada rozwojowa gruczołu sutkowego, nie określona
Q84Inne wrodzone wady rozwojowe powłok ciała
Q84.0Wrodzone łysienie
Q84.1Wrodzone morfologiczne zaburzenia włosów niesklasyfikowane gdzie indziej
Q84.2Inne wrodzone wady rozwojowe włosów
Q84.3Brak paznokci
Q84.4Wrodzone bielactwo paznokci
Q84.5Powiększone i przerośnięte paznokcie
Q84.6Inne wrodzone wady rozwojowe paznokci
Q84.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe powłok ciała
Q84.9Wrodzona wada rozwojowa powłok ciała, nie określona
Q85Choroby dziedziczne ze zmianami ektodermalnymi (fakomatozy)
Q85.0Nerwiakowłókniakowatość niezłośliwa
Q85.1Stwardnienie guzowate
Q85.8Inne fakomatozy niesklasyfikowane gdzie indziej
Q85.9Fakomatoza, nie określona
Q86Zespoły wrodzonych wad rozwojowych spowodowane znanymi czynnikami zewnętrznymi, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q86.0Płodowy zespół alkoholowy (dyzmorficzny)
Q86.1Płodowy zespół hydantoinowy
Q86.2Dyzmorfia spowodowana warfaryną
Q86.8Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych spowodowane przez znane czynniki zewnętrzne
Q87Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące wielu układów
Q87.0Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie wyglądu twarzy
Q87.1Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane głównie z niskim wzrostem
Q87.2Zespoły wrodzonych wad rozwojowych dotyczące głównie kończyn
Q87.3Zespoły wrodzonych wad rozwojowych związane z wczesnym nadmiernym rozwojem
Q87.4Zespół Marfana
Q87.5Inne zespoły wrodzonych wad rozwojowych ze zmianami szkieletowymi
Q87.8Inne określone zespoły wrodzonych wad rozwojowych niesklasyfikowane gdzie indziej
Q89Inne wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Q89.0Wrodzone wady rozwojowe śledziony
Q89.1Wrodzone wady rozwojowe nadnerczy
Q89.2Wrodzone wady rozwojowe innych gruczołów dokrewnych
Q89.3Ułożenie odwrotne
Q89.4Bliźnięta zrośnięte (zroślaki)
Q89.7Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej
Q89.8Inne określone wrodzone wady rozwojowe
Q89.9Wady wrodzone nie określone
Q90Zespół Downa
Q90.0Trisomia 21, mejotyczna nierozdzielność
Q90.1Trisomia 21, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q90.2Trisomia 21, translokacja
Q90.9Zespół Downa, nie określony
Q91Zespół Edwardsa i zespół Pataua
Q91.0Trisomia 18, mejotyczna nierozdzielność
Q91.1Trisomia 18, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q91.2Trisomia 18, translokacja
Q91.3Zespół Edwardsa, nie określony
Q91.4Trisomia 13, mejotyczna nierozdzielność
Q91.5Trisomia 13, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q91.6Trisomia 13, translokacja
Q91.7Zespół Pataua, nie określony
Q92Inne trisomie i częściowe trisomie autosomów, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q92.0Trisomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność
Q92.1Trisomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q92.2Trisomia duża
Q92.3Trisomia mała
Q92.4Mikroduplikacje (duplikacje widzialne tylko podczas prometafazy)
Q92.5Duplikacje współistniejące z innymi złożonymi przemieszczeniami
Q92.6Extra marker chromosomes
Q92.7Triploidia i poliploidia
Q92.8Inne określone całkowite i częściowe trisomie autosomów
Q92.9Trisomia całkowita lub częściowa autosomów, nie określona
Q93Monosomie i delecje autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej
Q93.0Monosomia całego chromosomu, mejotyczna nierozdzielność
Q93.1Monosomia całego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielność)
Q93.2Chromosom przemieszczony z ringiem lub dicentryczny
Q93.3Delecja krótkiego ramienia chromosomu 4
Q93.4Delecja krótkiego ramienia chromosomu 5
Q93.5Inne delecje części chromosomów
Q93.6Mikrodelecje (delecje widzialne tylko podczas prometafazy)
Q93.7Delecje współistniejące z innymi złożonymi przekształceniami
Q93.8Inne delecje autosomów
Q93.9Delecja autosomów, nie określona
Q95Zrównoważone przemieszczenie materiału genetycznego i znaczniki strukturalne, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q95.0Zrównoważona translokacja i insercja u normalnego osobnika
Q95.1Inwersja chromosomowa u normalnego osobnika
Q95.2Zrównoważone przemieszczenie autosomalne u nieprawidłowego osobnika
Q95.3Zrównoważone przemieszczenie chromosomów płciowych|autosomów u nieprawidłowego osobnika
Q95.4Osobniczy wariant heterochromatyny
Q95.5Osobnicze autosomalne miejsce łamliwe
Q95.8Inne zrównoważone przemieszczenia materiału genetycznego i znaczniki strukturalne
Q95.9Zrównoważone przemieszczenie i znacznik strukturalny, nie określone
Q96Zespół Turnera
Q96.0Kariotyp 45, X
Q96.1Kariotyp 46, X izo (Xq)
Q96.2Kariotyp 46, X z nieprawidłowym chromosomem płciowym, z wyjątkiem izo (Xq)
Q96.3Mozaika, 45, X | 46, XX lub XY
Q96.4Mozaika, 45, X | inne linie komórkowe z nieprawidłowym chromosomem płciowym
Q96.8Inne warianty zespołu Turnera
Q96.9Zespół Turnera, nie określony
Q97Inne aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q97.0Kariotyp 47, XXX
Q97.1Kobieta z więcej niż trzema chromosomami X
Q97.2Mozaika, linie komórkowe z różnymi ilościami chromosomów X
Q97.3Kobieta z kariotypem 46, XY
Q97.8Inne określone aberracje chromosomów płciowych z fenotypem żeńskim
Q97.9Aberracja chromosomów płciowych z żeńskim fenotypem, nie określona
Q98Inne aberracje chromosomów płciowych z męskim fenotypem, niesklasyfikowane gdzie indziej
Q98.0Zespół Klinefeltera kariotyp 47, XX
Q98.1Zespół Klinefeltera, mężczyzna z więcej niż dwoma chromosomami Y
Q98.2Zespół Klinefeltera, mężczyzna z kariotypem 46, XX
Q98.3Mężczyzna z kariotypem 46, XX
Q98.4Zespół Klinefeltera, nie określony
Q98.5Kariotyp 47, XYY
Q98.6Mężczyzna ze strukturalną aberracją w chromosomie płciowym
Q98.7Mężczyzna, mozaika pod względem chromosomu płciowego
Q98.8Inne określone aberracje chromosomów płciowych z męskim fenotypem
Q98.9Aberracja chromosomów płciowych z męskim fenotypem, nie określona
Q99Inne aberracje chromosomalne niesklasyfikowane gdzie indziej
Q99.0Chimera 46, XX | 46, XY
Q99.146, XX obojnactwo prawdziwe
Q99.2Łamliwy chromosom X
Q99.8Inne określone aberracje chromosomowe
Q99.9Aberracja chromosomowa, nie określona

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
kolagen na piersi - KOLAGEN_cito siatkówka - KOLAGEN_cito ranking kolagen - KOLAGEN_cito nurkowanie z rurką - KOLAGEN_cito bieg z przeszkodami - KOLAGEN_cito produkty do spa - KOLAGEN_cito skok wzwyż - KOLAGEN_cito sprint - KOLAGEN_cito najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze zioła szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe częsty kaszel przyczyny szałwia - Cukierki_Szalwiowe jedzenie lodów szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo baseball - Dezodorant_SuperDeo surfing - Dezodorant_SuperDeo doskonały dezodorant - Dezodorant_SuperDeo ranking dezodorant - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo figurowe - Dezodorant_SuperDeo kajakarstwo - Dezodorant_SuperDeo doskonały dezodorant - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2020