anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'R' (pasujących wzorców 385):
R00Zaburzenia "bicia" serca
R00.0Tachykardia, nie określona
R00.1Bradykardia, nie określona
R00.2Kołatanie serca [uczucie bicia serca]
R00.8Inne i nie określone zaburzenia bicia serca
R01Szmery serca i inne zjawiska osłuchowe w okolicy serca
R01.0Szmery serca niewinne i przygodne
R01.1Szmer serca, nie określony
R01.2Inne zjawiska osłuchowe w okolicy serca
R02Zgorzel [gangrena] gdzie indziej niesklasyfikowana
R03Nieprawidłowy wynik pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, bez rozpoznania
R03.0Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, bez rozpoznanego nadciśnienia tętniczego
R03.1Nie określone niskie ciśnienie tętnicze krwi
R04Krwawienie z dróg oddechowych
R04.0Epistaxis
R04.1Krwotok z gardła
R04.2Krwioplucie
R04.8Krwotok z innych miejsc dróg oddechowych
R04.9Krwotok z dróg oddechowych, nie określony
R05Kaszel
R06Zaburzenia oddychania
R06.0Duszność
R06.1Stridor
R06.2Sapanie
R06.3Oddychanie okresowe
R06.4Hiperwentylacja
R06.5Oddychanie przez usta
R06.6Czkawka
R06.7Kichanie
R06.8Inne i nieokreślone zaburzenia oddychania
R07Ból w gardle i w klatce piersiowej
R07.0Ból w gardle
R07.1Ból w klatce piersiowej podczas oddychania
R07.2Ból w okolicy przedsercowej
R07.3Inne bóle w klatce piersiowej
R07.4Ból w klatce piersiowej, nie określony
R09Inne objawy i oznaki chorobowe dotyczące układu krążenia
R09.0Asfiksja [zamartwica]
R09.1Zapalenie opłucnej
R09.2Zatrzymanie oddechu
R09.3Nieprawidłowa plwocina
R09.8Inne określone objawy i oznaki chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego
R10Ból w okolicy brzucha i miednicy
R10.0Ostry brzuch
R10.1Ból zlokalizowany w nadbrzuszu
R10.2Ból w okolicy miednicy i krocza
R10.3Ból zlokalizowany w innych okolicach podbrzusza
R10.4Inny i nieokreślony ból brzucha
R11Nudności i wymioty
R12Zgaga
R13Dysfagia
R14Wzdęcie i objawy pokrewne
R15Nietrzymanie kału
R16Powiększenie wątroby i śledziony gdzie indziej niesklasyfikowana
R16.0Powiększenie wątroby, gdzie indziej niesklasyfikowane
R16.1Powiększenie śledziony, gdzie indziej niesklasyfikowane
R16.2Powiększenie wątroby i śledziony, gdzie indziej niesklasyfikowane
R17Żółtaczka, nie określona
R18Wodobrzusze
R19Inne objawy podmiotowe i przedmiotowe dotyczące przewodu pokarmowego i jamy brzusznej
R19.0Wewnątrzbrzuszny i wewnątrzmiedniczny obrzęk, masa i guz
R19.1Nieprawidłowe dźwięki jelitowe
R19.2Widoczna perystaltyka jelitowa
R19.3Wzmożone napięcie powłok brzusznych
R19.4Zmiany nawykowe w czynności jelit
R19.5Inne zaburzenia oddawania stolca
R19.6Cuchnący oddech
R19.8Inne objawy podmiotowe i przedmiotowe dotyczące przewodu pokarmowego i brzucha
R20Zaburzenia czucia skórnego
R20.0Brak czucia
R20.1Hypoesthesia
R20.2Parestezje
R20.3Przeczulica
R20.8Inne i nie określone zaburzenia czucia skórnego
R21Rumień i inne nieswoiste wysypki skórne
R22Umiejscowiony obrzęk, guzek, guz skóry i tkanki podskórnej
R22.0Głowa, zlokalizowany obrzęk, guz i guzek
R22.1Szyja, zlokalizowany obrzęk, guz i guzek
R22.2Tułów, zlokalizowany obrzęk, guz lub guzek
R22.3Kończyna górna, zlokalizowany obrzęk, guzek i guz
R22.4Kończyna dolna, zlokalizowany obrzęk, guzek i guz
R22.5Wiele okolic, zlokalizowany obrzęk, guzek i guz
R22.6Nieokreślony, zlokalizowany obrzęk, guzek i guz
R23Inne zmiany skórne
R23.0Sinica
R23.1Bladość
R23.2Zaczerwienienie
R23.3Samoistne podbiegnięcia krwawe
R23.4Zmiany w utkaniu skóry
R23.8Inne i nie określone zmiany skórne
R25Zaburzenia ruchów mimowolnych
R25.0Zaburzenia poruszania głową
R25.1Drżenie, nie określone
R25.2Kurcz i spazm
R25.3Drżenie pęczkowe mięśni
R25.8Inne i nie określone zaburzenia ruchów mimowolnych
R26Nieprawidłowości chodu i poruszaniana się
R26.0Chód ataktyczny
R26.1Chód paralityczny
R26.2Utrudnienie poruszania się gdzie indziej niesklasyfikowane
R26.8Inne i nie określone zaburzenia chodu i poruszania się
R27Inne zaburzenia koordynacji ruchów
R27.0Ataksja, nie określona
R27.8Inne i nie określone zaburzenia koordynacji ruchów
R29Inne oznaki i objawy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-kostnego
R29.0Tężyczka
R29.1Zapalenie opon
R29.2Nieprawidłowe odruchy
R29.3
R29.4Biodro trzaskające
R29.8Inne i nieokreślone objawy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-kostnego
R30Ból z zaburzeniami oddawania moczu
R30.1Bolesne parcie na mocz
R30.9Bolesne oddawanie moczu, nie określone
R31Krwiomocz, nie określony
R32Nietrzymanie moczu, nie określone
R33Zatrzymanie moczu
R34Bezmocz i skąpomocz
R35Wielomocz
R36Wydzielina z cewki moczowej
R39Inne objawy chorobowe dotyczące układu moczowego
R39.0Przedostawanie się moczu poza drogi moczowe
R39.1Inne trudności w oddawaniu moczu
R39.2Mocznica pozanerkowa
R39.8Inne i nie określone objawy chorobowe dotyczące układu moczowego
R40Senność, osłupienie i śpiączka
R40.0Senność
R40.1Osłupienie
R40.2Śpiączka, nie określona
R41Inne oznaki i objawy chorobowe dotyczące funkcji poznawania i świadomości
R41.0Dezorientacja, nie określona
R41.1Amnezja następowa
R41.2Amnezja wsteczna
R41.3Amnezje inne
R41.8Inne i nie określone oznaki i objawy chorobowe dotyczące funkcji poznawania i świadomości
R42Zawroty głowy i odurzenie
R43Zaburzenia węchu i smaku
R43.0Brak węchu
R43.1Węch opaczny lub omam węchowy
R43.2Opaczne odczuwanie smaku
R43.8Inne i nie określone zaburzenia węchu i smaku
R44Inne symptomy i objawy chorobowe dotyczące odczuwania i spostrzegania
R44.0Halucynacje słuchowe
R44.1Halucynacje wzrokowe
R44.2Halucynacje inne
R44.3Halucynacje, nie określone
R44.8Inne i nie określone objawy i oznaki chorobowe dotyczące odczuwania i spostrzegania
R45Objawy i oznaki chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego
R45.0Nerwowość
R45.1Niepokój i pobudzenie
R45.2Zmartwienie
R45.3Demoralizacja i apatia
R45.4Drażliwość i łatwość gniewu
R45.5Wrogość
R45.6Przemoc fizyczna
R45.7Stan szoku emocjonalnego i stresu, nie określony
R45.8Inne oznaki i objawy chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego
R46Stany i objawy chorobowe dotyczące powierzchowności i zachowania
R46.0Bardzo niski poziom higieny osobistej
R46.1Dziwaczna powierzchowność osobista
R46.2Dziwne i niekreślone zachowania
R46.3Nadmierna aktywność
R46.4Spowolnienie i słaba reakcja
R46.5Podejrzliwość i zaznaczony wymijający charakter
R46.6Nadmierny niepokój i zaabsorbowanie z reakcją stresową
R46.7Gadatliwość i szczególne okoliczności utrudniające kontakt
R46.8Inne oznaki i objawy chorobowe dotyczące powierzchowności i zachowania
R47Zaburzenia mowy nigdzie indziej niesklasyfikowane
R47.0Dysfazja i afazja
R47.1Dysartria i anartria
R47.8Inne i nie określone zaburzenia mowy
R48Dysleksja i inne zaburzenia spostrzegania, nigdzie indziej niesklasyfikowane
R48.0Dysleksja i aleksja
R48.1Agnozja
R48.2Apraksja
R48.8Inne i nie określone zaburzenia
R49Zaburzenia głosu
R49.0Dysfonia
R49.1Afonia [bezgłos]
R49.2Wysoki i niski nosowy dźwięk mowy
R49.8Inne i nie określone zaburzenia mowy
R50Gorączka o nieznanej przyczynie
R50.0Gorączka z dreszczami
R50.1Gorączka ciągła
R50.9Gorączka, nie określona
R51Ból głowy
R52Ból gdzie indziej niesklasyfikowany
R52.0Ból ostry
R52.1Chroniczny ból przewlekły
R52.2Inny przewlekły ból
R52.9Ból, nie określony
R53Złe samopoczucie, zmęczenie
R54Starość
R55Omdlenie i zapaść
R56Drgawki, gdzie indziej niesklasyfikowane
R56.0Drgawki gorączkowe
R56.8Inne i nie określone drgawki
R57Wstrząs, gdzie indziej niesklasyfikowany
R57.0Wstrząs kardiogenny
R57.1Wstrząs hipowolemiczny
R57.8Wstrząs inny
R57.9Wstrząs, nie określony
R58Krwotok, gdzie indziej niesklasyfikowany
R59Powiększenie węzłów chłonnych
R59.0Lokalnie powiększone węzły chłonne
R59.1Uogólnione powiększenie węzłów chłonnych
R59.9Powiększenie węzłów chłonnych, nie określone
R60Obrzęk, gdzie indziej niesklasyfikowany
R60.0Obrzęk zlokalizowany
R60.1Obrzęk uogólniony
R60.9Obrzęk, nie określony
R61Nadmierne pocenie
R61.0Nadmierne pocenie miejscowe
R61.1Nadmierne pocenie uogólnione
R61.9Nadmierne pocenie, nie określone
R62Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego
R62.0Opóźnienie etapów rozwoju fizjologicznego
R62.8Inne braki w porównaniu do oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego:
R62.9Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizycznego, nie określony
R63Objawy i oznaki chorobowe dotyczące pożywienia
R63.0Anoreksja
R63.1Polidypsja
R63.2Polifagia
R63.3Trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie
R63.4Nieprawidłowa utrata ciężaru ciała
R63.5Nieprawidłowe zwiększenie ciężaru ciała
R63.8Inne oznaki i objawy dotyczące odżywiania
R64Kacheksja
R68Inne objawy i oznaki ogólne
R68.0Hipotermia, niezależna od niskiej temperatury otoczenia
R68.1Nie określone objawy specyficzne u dzieci
R68.2Suchość w ustach, nie określona
R68.3Pałeczkowatość palców
R68.8Inne objawy i oznaki ogólne
R69Nieznane i niedokładnie określone przyczyny chorobowości
R70Przyspieszone opadanie krwinek czerownych i zaburzenia lepkości osocza
R70.0Przyspieszone opadanie krwinek czerownych
R70.1Zaburzenie lepkości osocza
R71Nieprawidłowości krwinek czerwonych
R72Nieprawidłowości krwinek białych gdzie indziej niesklasyfikowane
R73Podwyższone stężenie glukozy
R73.0Nieprawidłowa krzywa cukrowa (test tolerancji glukozy)
R73.9Hiperglikemia, nie określona
R74Nieprawidłowości w aktywności enzymów surowicy krwi
R74.0Podwyższone poziomy transaminazy i dehydrogenazy mleczanowej (LDH)
R74.8Nieprawidłowy poziom innych enzymów surowicy krwi
R74.9Nieprawidłowości innych nie określonych enzymów surowicy krwi
R75Laboratoryjne dowody wskazujące na zakażenie wirusem HIV
R76Inne nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi
R76.0Podwyższony poziom przeciwciał
R76.1Nieprawidłowy test tuberkulinowy
R76.2Fałszywie dodatni kiłowy test serologiczny
R76.8Inne określone nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi
R76.9Nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi, nie określone
R77Inne zaburzenia dotyczące białek osocza
R77.0Zaburzenia dotyczące albumin
R77.1Zaburzenia dotyczące globulin
R77.2Zaburzenia dotyczące alfafetoproteiny
R77.8Inne określone nieprawidłowości białek osocza
R77.9Nieprawidłowości białek osocza, nie określone
R78Stwierdzenie leków lub innych substancji prawidłowo nieobecnych we krwi
R78.0Stwierdzenie obecności alkoholu we krwi
R78.1Stwierdzenie obecności opiatów we krwi
R78.2Stwierdzenie obecności kokainy we krwi
R78.3Stwierdzenie obecności substancji halucynogennych we krwi
R78.4Stwierdzenie obecności we krwi leków o uzależniającym działaniu
R78.5Stwierdzenie obecności we krwi leków psychotropowych
R78.6Stwierdzenie obecności we krwi sterydów
R78.7Stwierdzenie obecności we krwi nieprawidłowego poziomu metali ciężkich
R78.8Stwierdzenie we krwi innych określonych substacji prawidłowo tam nieobecnych
R78.9Stwierdzenie we krwi innych i nie określonych substancji prawidłowo tam nieobecnych
R79Inne nieprawidłowe wyniki badań biochemiczych krwi
R79.0Nieprawidłowy poziom składników mineralnych we krwi
R79.8Inne określone nieprawidłowości badań biochemicznych krwi
R79.9Inne nieprawidłowości badań biochemicznych krwi, nie określone
R80Izolowany białkomocz [proteinuria]
R81Glikozuria
R82Inne nieprawidłowe wyniki w badaniu moczu
R82.0Chyluria [chłonkomocz]
R82.1Mioglobinuria
R82.2Biluria [wystąpienie składników żółci w moczu]
R82.3Hemoglobinuria
R82.4Acetonuria
R82.5Podwyższony poziom w moczu leków, substacji biologicznych
R82.6Nieprawidłowy poziom w moczu substancji nie leczniczego pochodzenia
R82.7Nieprawidłowe wyniki badań mikrobiologicznych moczu
R82.8Nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych i histologicznych moczu
R82.9Inne i nie określone nieprawidłowe wyniki badań moczu
R83Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego
R83.0
R83.1
R83.2
R83.3
R83.4
R83.5
R83.6
R83.7
R83.8
R83.9
R84Nieprawidłowe wyniki materiału pochodzącego z układu oddechowego oraz klatki piersiowej
R84.0
R84.1
R84.2
R84.3
R84.4
R84.5
R84.6
R84.7
R84.8
R84.9
R85Nieprawidłowe wyniki badań materiału pochodzącego z przewodu pokarmowego i jamy brzusznej
R85.0
R85.1
R85.2
R85.3
R85.4
R85.5
R85.6
R85.7
R85.8
R85.9
R86Nieprawidłowe wyniki badań materiału z narządów płciowych męskich
R86.0
R86.1
R86.2
R86.3
R86.4
R86.5
R86.6
R86.7
R86.8
R86.9
R87Nieprawidłowe wyniki badań materiału z narządów płciowych żeńskich
R87.0
R87.1
R87.2
R87.3
R87.4
R87.5
R87.6
R87.7
R87.8
R87.9
R89Nieprawidłowe wyniki badań materiału z innych narządów, układów, tkanek
R89.0
R89.1
R89.2
R89.3
R89.4
R89.5
R89.6
R89.7
R89.8
R89.9
R90Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych centralnego systemu nerwowego
R90.0Uszkodzenie przestrzeni wewnątrzczaszkowej
R90.8Inne nieprawidłowości centralnego systemu nerwowego stwierdzone badaniami obrazowymi
R91Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych płuc
R92Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych sutka
R93Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych innych struktur ciała
R93.0Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych czaszki i głowy, gdzie indziej niesklasyfikowane
R93.1Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych serca i krążenia wieńcowego
R93.2Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych wątroby i dróg żółciowych
R93.3Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych innych części przewodu pokarmowego
R93.4Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych układu moczowego
R93.5Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych innych części jamy brzusznej z włączeniem przestrzeni zaotrzewnowej
R93.6Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych kończyn
R93.7Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych innych części układu mięśniowo-szkieletowego
R93.8Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych innych określonych części ciała
R94Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych
R94.0Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych centralnego układu nerwowego
R94.1Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych obwodowego układu nerwowego i określonych narządów czucia
R94.2Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych płuc
R94.3Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych serca i naczyń
R94.4Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych nerek
R94.5Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby
R94.6Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych tarczycy
R94.7Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
R94.8Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych innych narządów i układów
R95Zespół nagłej śmierci dziecka
R96Nagła śmierć, przyczyna nieznana
R96.0Śmierć natychmiastowa
R96.1Śmierć w ciągu pierwszych 24 godzin od pojawienia się objawów, nie dająca się wytłumaczyć inaczej
R98Śmierć nieoczekiwana
R99Inne, niedokładnie określone i nieznane przyczyny umieralności

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
łyżwiarstwo figurowe - KOLAGEN_cito kolagen ceneo - KOLAGEN_cito połysk paznokci - KOLAGEN_cito koszykówka uliczna - KOLAGEN_cito bieganie - KOLAGEN_cito kolarstwo - KOLAGEN_cito produkty dla sportowców - KOLAGEN_cito preparaty na naczynka krwionośne - KOLAGEN_cito zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe pastylki amolowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe toczenie się w plastikowej kuli - Dezodorant_SuperDeo krykiet - Dezodorant_SuperDeo golf - Dezodorant_SuperDeo narciarstwo - Dezodorant_SuperDeo koszykówka uliczna - Dezodorant_SuperDeo dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo siatkówka - Dezodorant_SuperDeo badminton - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2020