anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'R' (pasujących wzorców 385):
R00Zaburzenia "bicia" serca - Abnormalities of heart beat
R00.0Tachykardia, nie określona - Tachycardia, unspecified
R00.1Bradykardia, nie określona - Bradycardia, unspecified
R00.2Kołatanie serca [uczucie bicia serca] - Palpitations
R00.8Inne i nie określone zaburzenia bicia serca - Other and unspecified abnormalities of heart beat
R01Szmery serca i inne zjawiska osłuchowe w okolicy serca - Cardiac murmurs and other cardiac sounds
R01.0Szmery serca niewinne i przygodne - Benign and innocent cardiac murmurs
R01.1Szmer serca, nie określony - Cardiac murmur, unspecified
R01.2Inne zjawiska osłuchowe w okolicy serca - Other cardiac sounds
R02Zgorzel [gangrena] gdzie indziej niesklasyfikowana - Gangrene, not elsewhere classified
R03Nieprawidłowy wynik pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, bez rozpoznania - Abnormal blood-pressure reading, without diagnosis
R03.0Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, bez rozpoznanego nadciśnienia tętniczego - Elevated blood-pressure reading, without diagnosis of hypertension
R03.1Nie określone niskie ciśnienie tętnicze krwi - Nonspecific low blood-pressure reading
R04Krwawienie z dróg oddechowych - Hemorrhage from respiratory passages
R04.0Epistaxis - Epistaxis
R04.1Krwotok z gardła - Hemorrhage from throat
R04.2Krwioplucie - Hemoptysis
R04.8Krwotok z innych miejsc dróg oddechowych - Hemorrhage from other sites in respiratory passages
R04.9Krwotok z dróg oddechowych, nie określony - Hemorrhage from respiratory passages, unspecified
R05Kaszel - Cough
R06Zaburzenia oddychania - Abnormalities of breathing
R06.0Duszność - Dyspnea
R06.1Stridor - Stridor
R06.2Sapanie - Wheezing
R06.3Oddychanie okresowe - Periodic breathing
R06.4Hiperwentylacja - Hyperventilation
R06.5Oddychanie przez usta - Mouth breathing
R06.6Czkawka - Hiccough
R06.7Kichanie - Sneezing
R06.8Inne i nieokreślone zaburzenia oddychania - Other and unspecified abnormalities of breathing
R07Ból w gardle i w klatce piersiowej - Pain in throat and chest
R07.0Ból w gardle - Pain in throat
R07.1Ból w klatce piersiowej podczas oddychania - Chest pain on breathing
R07.2Ból w okolicy przedsercowej - Precordial pain
R07.3Inne bóle w klatce piersiowej - Other chest pain
R07.4Ból w klatce piersiowej, nie określony - Chest pain, unspecified
R09Inne objawy i oznaki chorobowe dotyczące układu krążenia - Other symptoms and signs involving the circulatory and respiratory systems
R09.0Asfiksja [zamartwica] - Asphyxia
R09.1Zapalenie opłucnej - Pleurisy
R09.2Zatrzymanie oddechu - Respiratory arrest
R09.3Nieprawidłowa plwocina - Abnormal sputum
R09.8Inne określone objawy i oznaki chorobowe dotyczące układu krążenia i układu oddechowego - Other specified symptoms and signs involving the circulatory and respiratory systems
R10Ból w okolicy brzucha i miednicy - Abdominal and pelvic pain
R10.0Ostry brzuch - Acute abdomen
R10.1Ból zlokalizowany w nadbrzuszu - Pain localized to upper abdomen
R10.2Ból w okolicy miednicy i krocza - Pelvic and perineal pain
R10.3Ból zlokalizowany w innych okolicach podbrzusza - Pain localized to other parts of lower abdomen
R10.4Inny i nieokreślony ból brzucha - Other and unspecified abdominal pain
R11Nudności i wymioty - Nausea and vomiting
R12Zgaga - Heartburn
R13Dysfagia - Dysphagia
R14Wzdęcie i objawy pokrewne - Flatulence and related conditions
R15Nietrzymanie kału - Fecal incontinence
R16Powiększenie wątroby i śledziony gdzie indziej niesklasyfikowana - Hepatomegaly and splenomegaly, not elsewhere classified
R16.0Powiększenie wątroby, gdzie indziej niesklasyfikowane - Hepatomegaly, not elsewhere classified
R16.1Powiększenie śledziony, gdzie indziej niesklasyfikowane - Splenomegaly, not elsewhere classified
R16.2Powiększenie wątroby i śledziony, gdzie indziej niesklasyfikowane - Hepatomegaly with splenomegaly, not elsewhere classified
R17Żółtaczka, nie określona - Unspecified jaundice
R18Wodobrzusze - Ascites
R19Inne objawy podmiotowe i przedmiotowe dotyczące przewodu pokarmowego i jamy brzusznej - Other symptoms and signs involving the digestive system and abdomen
R19.0Wewnątrzbrzuszny i wewnątrzmiedniczny obrzęk, masa i guz - Intra-abdominal and pelvic swelling, mass, and lump
R19.1Nieprawidłowe dźwięki jelitowe - Abnormal bowel sounds
R19.2Widoczna perystaltyka jelitowa - Visible peristalsis
R19.3Wzmożone napięcie powłok brzusznych - Abdominal rigidity
R19.4Zmiany nawykowe w czynności jelit - Change in bowel habit
R19.5Inne zaburzenia oddawania stolca - Other fecal abnormalities
R19.6Cuchnący oddech - Halitosis
R19.8Inne objawy podmiotowe i przedmiotowe dotyczące przewodu pokarmowego i brzucha - Other specified symptoms and signs involving the digestive system and abdomen
R20Zaburzenia czucia skórnego - Disturbances of skin sensation
R20.0Brak czucia - Anesthesia of skin
R20.1Hypoesthesia - Hypoesthesia of skin
R20.2Parestezje - Paresthesia of skin
R20.3Przeczulica - Hyperesthesia
R20.8Inne i nie określone zaburzenia czucia skórnego - Other and unspecified disturbances of skin sensation
R21Rumień i inne nieswoiste wysypki skórne - Rash and other nonspecific skin eruption
R22Umiejscowiony obrzęk, guzek, guz skóry i tkanki podskórnej - Localized swelling, mass, and lump of skin and subcutaneous tissue
R22.0Głowa, zlokalizowany obrzęk, guz i guzek - Localized swelling, mass, and lump, head
R22.1Szyja, zlokalizowany obrzęk, guz i guzek - Localized swelling, mass, and lump, neck
R22.2Tułów, zlokalizowany obrzęk, guz lub guzek - Localized swelling, mass, and lump, trunk
R22.3Kończyna górna, zlokalizowany obrzęk, guzek i guz - Localized swelling, mass, and lump, upper limb
R22.4Kończyna dolna, zlokalizowany obrzęk, guzek i guz - Localized swelling, mass, and lump, lower limb
R22.5Wiele okolic, zlokalizowany obrzęk, guzek i guz - Localized swelling, mass, and lump, multiple sites
R22.6Nieokreślony, zlokalizowany obrzęk, guzek i guz - Localized swelling, mass, and lump, unspecified
R23Inne zmiany skórne - Other skin changes
R23.0Sinica - Cyanosis
R23.1Bladość - Pallor
R23.2Zaczerwienienie - Flushing
R23.3Samoistne podbiegnięcia krwawe - Spontaneous ecchymoses
R23.4Zmiany w utkaniu skóry - Changes in skin texture
R23.8Inne i nie określone zmiany skórne - Other and unspecified skin changes
R25Zaburzenia ruchów mimowolnych - Abnormal involuntary movements
R25.0Zaburzenia poruszania głową - Abnormal head movements
R25.1Drżenie, nie określone - Tremor, unspecified
R25.2Kurcz i spazm - Cramp and spasm
R25.3Drżenie pęczkowe mięśni - Fasciculation
R25.8Inne i nie określone zaburzenia ruchów mimowolnych - Other and unspecified abnormal involuntary movements
R26Nieprawidłowości chodu i poruszaniana się - Abnormalities of gait and mobility
R26.0Chód ataktyczny - Ataxic gait
R26.1Chód paralityczny - Paralytic gait
R26.2Utrudnienie poruszania się gdzie indziej niesklasyfikowane - Difficulty in walking, not elsewhere classified
R26.8Inne i nie określone zaburzenia chodu i poruszania się - Other and unspecified abnormalities of gait and mobility
R27Inne zaburzenia koordynacji ruchów - Other lack of coordination
R27.0Ataksja, nie określona - Ataxia, unspecified
R27.8Inne i nie określone zaburzenia koordynacji ruchów - Other and unspecified lack of coordination
R29Inne oznaki i objawy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-kostnego - Other symptoms and signs involving the nervous and musculoskeletal systems
R29.0Tężyczka - Tetany
R29.1Zapalenie opon - Meningismus
R29.2Nieprawidłowe odruchy - Abnormal reflex
R29.3 - Abnormal posture
R29.4Biodro trzaskające - Clicking hip
R29.8Inne i nieokreślone objawy chorobowe dotyczące układu nerwowego i mięśniowo-kostnego - Other and unspecified symptoms and signs involving the nervous and musculoskeletal systems
R30Ból z zaburzeniami oddawania moczu - Pain associated with micturition
R30.1Bolesne parcie na mocz - Vesical tenesmus
R30.9Bolesne oddawanie moczu, nie określone - Painful micturition, unspecified
R31Krwiomocz, nie określony - Unspecified hematuria
R32Nietrzymanie moczu, nie określone - Unspecified urinary incontinence
R33Zatrzymanie moczu - Retention of urine
R34Bezmocz i skąpomocz - Anuria and oliguria
R35Wielomocz - Polyuria
R36Wydzielina z cewki moczowej - Urethral discharge
R39Inne objawy chorobowe dotyczące układu moczowego - Other symptoms and signs involving the urinary system
R39.0Przedostawanie się moczu poza drogi moczowe - Extravasation of urine
R39.1Inne trudności w oddawaniu moczu - Other difficulties with micturition
R39.2Mocznica pozanerkowa - Extrarenal uremia
R39.8Inne i nie określone objawy chorobowe dotyczące układu moczowego - Other and unspecified symptoms and signs involving the urinary system
R40Senność, osłupienie i śpiączka - Somnolence, stupor, and coma
R40.0Senność - Somnolence
R40.1Osłupienie - Stupor
R40.2Śpiączka, nie określona - Coma, unspecified
R41Inne oznaki i objawy chorobowe dotyczące funkcji poznawania i świadomości - Other symptoms and signs involving cognitive functions and awareness
R41.0Dezorientacja, nie określona - Disorientation, unspecified
R41.1Amnezja następowa - Anterograde amnesia
R41.2Amnezja wsteczna - Retrograde amnesia
R41.3Amnezje inne - Other amnesia
R41.8Inne i nie określone oznaki i objawy chorobowe dotyczące funkcji poznawania i świadomości - Other and unspecified symptoms and signs involving cognitive functions and awareness
R42Zawroty głowy i odurzenie - Dizziness and giddiness
R43Zaburzenia węchu i smaku - Disturbances of smell and taste
R43.0Brak węchu - Anosmia
R43.1Węch opaczny lub omam węchowy - Parosmia
R43.2Opaczne odczuwanie smaku - Parageusia
R43.8Inne i nie określone zaburzenia węchu i smaku - Other and unspecified disturbances of smell and taste
R44Inne symptomy i objawy chorobowe dotyczące odczuwania i spostrzegania - Other symptoms and signs involving general sensations and perceptions
R44.0Halucynacje słuchowe - Auditory hallucinations
R44.1Halucynacje wzrokowe - Visual hallucinations
R44.2Halucynacje inne - Other hallucinations
R44.3Halucynacje, nie określone - Hallucinations, unspecified
R44.8Inne i nie określone objawy i oznaki chorobowe dotyczące odczuwania i spostrzegania - Other and unspecified symptoms and signs involving general sensations and perceptions
R45Objawy i oznaki chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego - Symptoms and signs involving emotional state
R45.0Nerwowość - Nervousness
R45.1Niepokój i pobudzenie - Restlessness and agitation
R45.2Zmartwienie - Unhappiness
R45.3Demoralizacja i apatia - Demoralization and apathy
R45.4Drażliwość i łatwość gniewu - Irritability and anger
R45.5Wrogość - Hostility
R45.6Przemoc fizyczna - Physical violence
R45.7Stan szoku emocjonalnego i stresu, nie określony - State of emotional shock and stress, unspecified
R45.8Inne oznaki i objawy chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego - Other symptoms and signs involving emotional state
R46Stany i objawy chorobowe dotyczące powierzchowności i zachowania - Symptoms and signs involving appearance and behavior
R46.0Bardzo niski poziom higieny osobistej - Very low level of personal hygiene
R46.1Dziwaczna powierzchowność osobista - Bizarre personal appearance
R46.2Dziwne i niekreślone zachowania - Strange and inexplicable behavior
R46.3Nadmierna aktywność - Overactivity
R46.4Spowolnienie i słaba reakcja - Slowness and poor responsiveness
R46.5Podejrzliwość i zaznaczony wymijający charakter - Suspiciousness and marked evasiveness
R46.6Nadmierny niepokój i zaabsorbowanie z reakcją stresową - Undue concern and preoccupation with stressful events
R46.7Gadatliwość i szczególne okoliczności utrudniające kontakt - Verbosity and circumstantial detail obscuring reason for contact
R46.8Inne oznaki i objawy chorobowe dotyczące powierzchowności i zachowania - Other symptoms and signs involving appearance and behavior
R47Zaburzenia mowy nigdzie indziej niesklasyfikowane - Speech disturbances, not elsewhere classified
R47.0Dysfazja i afazja - Dysphasia and aphasia
R47.1Dysartria i anartria - Dysarthria and anarthria
R47.8Inne i nie określone zaburzenia mowy - Other and unspecified speech disturbances
R48Dysleksja i inne zaburzenia spostrzegania, nigdzie indziej niesklasyfikowane - Dyslexia and other symbolic dysfunctions, not elsewhere classified
R48.0Dysleksja i aleksja - Dyslexia and alexia
R48.1Agnozja - Agnosia
R48.2Apraksja - Apraxia
R48.8Inne i nie określone zaburzenia - Other and unspecified symbolic dysfunctions
R49Zaburzenia głosu - Voice disturbances
R49.0Dysfonia - Dysphonia
R49.1Afonia [bezgłos] - Aphonia
R49.2Wysoki i niski nosowy dźwięk mowy - Hypernasality and hyponasality
R49.8Inne i nie określone zaburzenia mowy - Other and unspecified voice disturbances
R50Gorączka o nieznanej przyczynie - Fever of unknown origin
R50.0Gorączka z dreszczami - Fever with chills
R50.1Gorączka ciągła - Persistent fever
R50.9Gorączka, nie określona - Fever, unspecified
R51Ból głowy - Headache
R52Ból gdzie indziej niesklasyfikowany - Pain, not elsewhere classified
R52.0Ból ostry - Acute pain
R52.1Chroniczny ból przewlekły - Chronic intractable pain
R52.2Inny przewlekły ból - Other chronic pain
R52.9Ból, nie określony - Pain, unspecified
R53Złe samopoczucie, zmęczenie - Malaise and fatigue
R54Starość - Senility
R55Omdlenie i zapaść - Syncope and collapse
R56Drgawki, gdzie indziej niesklasyfikowane - Convulsions, not elsewhere classified
R56.0Drgawki gorączkowe - Febrile convulsions
R56.8Inne i nie określone drgawki - Other and unspecified convulsions
R57Wstrząs, gdzie indziej niesklasyfikowany - Shock, not elsewhere classified
R57.0Wstrząs kardiogenny - Cardiogenic shock
R57.1Wstrząs hipowolemiczny - Hypovolemic shock
R57.8Wstrząs inny - Other shock
R57.9Wstrząs, nie określony - Shock, unspecified
R58Krwotok, gdzie indziej niesklasyfikowany - Hemorrhage, not elsewhere classified
R59Powiększenie węzłów chłonnych - Enlarged lymph nodes
R59.0Lokalnie powiększone węzły chłonne - Localized enlarged lymph nodes
R59.1Uogólnione powiększenie węzłów chłonnych - Generalized enlarged lymph nodes
R59.9Powiększenie węzłów chłonnych, nie określone - Enlarged lymph nodes, unspecified
R60Obrzęk, gdzie indziej niesklasyfikowany - Edema, not elsewhere classified
R60.0Obrzęk zlokalizowany - Localized edema
R60.1Obrzęk uogólniony - Generalized edema
R60.9Obrzęk, nie określony - Edema, unspecified
R61Nadmierne pocenie - Hyperhidrosis
R61.0Nadmierne pocenie miejscowe - Localized hyperhidrosis
R61.1Nadmierne pocenie uogólnione - Generalized hyperhidrosis
R61.9Nadmierne pocenie, nie określone - Hyperhidrosis, unspecified
R62Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego - Lack of expected normal physiological development
R62.0Opóźnienie etapów rozwoju fizjologicznego - Delayed milestone
R62.8Inne braki w porównaniu do oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizjologicznego: - Other lack of expected normal physiological development
R62.9Brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju fizycznego, nie określony - Lack of expected normal physiological development, unspecified
R63Objawy i oznaki chorobowe dotyczące pożywienia - Symptoms and signs concerning food and fluid intake
R63.0Anoreksja - Anorexia
R63.1Polidypsja - Polydipsia
R63.2Polifagia - Polyphagia
R63.3Trudności w karmieniu i nieprawidłowe karmienie - Feeding difficulties and mismanagement
R63.4Nieprawidłowa utrata ciężaru ciała - Abnormal weight loss
R63.5Nieprawidłowe zwiększenie ciężaru ciała - Abnormal weight gain
R63.8Inne oznaki i objawy dotyczące odżywiania - Other symptoms and signs concerning food and fluid intake
R64Kacheksja - Cachexia
R68Inne objawy i oznaki ogólne - Other general symptoms and signs
R68.0Hipotermia, niezależna od niskiej temperatury otoczenia - Hypothermia, not associated with low environmental temperature
R68.1Nie określone objawy specyficzne u dzieci - Nonspecific symptoms peculiar to infancy
R68.2Suchość w ustach, nie określona - Dry mouth, unspecified
R68.3Pałeczkowatość palców - Clubbing of fingers
R68.8Inne objawy i oznaki ogólne - Other specified general symptoms and signs
R69Nieznane i niedokładnie określone przyczyny chorobowości -
R70Przyspieszone opadanie krwinek czerownych i zaburzenia lepkości osocza - Elevated erythrocyte sedimentation rate and abnormality of plasma viscosity
R70.0Przyspieszone opadanie krwinek czerownych - Elevated erythrocyte sedimentation rate
R70.1Zaburzenie lepkości osocza - Abnormal plasma viscosity
R71Nieprawidłowości krwinek czerwonych - Abnormality of red blood cells
R72Nieprawidłowości krwinek białych gdzie indziej niesklasyfikowane - Abnormality of white blood cells, not elsewhere classified
R73Podwyższone stężenie glukozy - Elevated blood glucose level
R73.0Nieprawidłowa krzywa cukrowa (test tolerancji glukozy) - Abnormal glucose tolerance test
R73.9Hiperglikemia, nie określona - Hyperglycemia, unspecified
R74Nieprawidłowości w aktywności enzymów surowicy krwi - Abnormal serum enzyme levels
R74.0Podwyższone poziomy transaminazy i dehydrogenazy mleczanowej (LDH) - Elevation of levels of transaminase and lactic acid dehydrogenase [LDH]
R74.8Nieprawidłowy poziom innych enzymów surowicy krwi - Abnormal levels of other serum enzymes
R74.9Nieprawidłowości innych nie określonych enzymów surowicy krwi - Abnormal level of unspecified serum enzyme
R75Laboratoryjne dowody wskazujące na zakażenie wirusem HIV - Laboratory evidence of human immunodeficiency virus [HIV]
R76Inne nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi - Other abnormal immunological findings in serum
R76.0Podwyższony poziom przeciwciał - Raised antibody titer
R76.1Nieprawidłowy test tuberkulinowy - Abnormal reaction to tuberculin test
R76.2Fałszywie dodatni kiłowy test serologiczny - False-positive serological test for syphilis
R76.8Inne określone nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi - Other specified abnormal immunological findings in serum
R76.9Nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych surowicy krwi, nie określone - Abnormal immunological finding in serum, unspecified
R77Inne zaburzenia dotyczące białek osocza - Other abnormalities of plasma proteins
R77.0Zaburzenia dotyczące albumin - Abnormality of albumin
R77.1Zaburzenia dotyczące globulin - Abnormality of globulin
R77.2Zaburzenia dotyczące alfafetoproteiny - Abnormality of alphafetoprotein
R77.8Inne określone nieprawidłowości białek osocza - Other specified abnormalities of plasma proteins
R77.9Nieprawidłowości białek osocza, nie określone - Abnormality of plasma protein, unspecified
R78Stwierdzenie leków lub innych substancji prawidłowo nieobecnych we krwi - Findings of drugs and other substances, not normally found in blood
R78.0Stwierdzenie obecności alkoholu we krwi - Finding of alcohol in blood
R78.1Stwierdzenie obecności opiatów we krwi - Finding of opiate drug in blood
R78.2Stwierdzenie obecności kokainy we krwi - Finding of cocaine in blood
R78.3Stwierdzenie obecności substancji halucynogennych we krwi - Finding of hallucinogen in blood
R78.4Stwierdzenie obecności we krwi leków o uzależniającym działaniu - Finding of other drugs of addictive potential in blood
R78.5Stwierdzenie obecności we krwi leków psychotropowych - Finding of psychotropic drug in blood
R78.6Stwierdzenie obecności we krwi sterydów - Finding of steroid agent in blood
R78.7Stwierdzenie obecności we krwi nieprawidłowego poziomu metali ciężkich - Finding of abnormal level of heavy metals in blood
R78.8Stwierdzenie we krwi innych określonych substacji prawidłowo tam nieobecnych - Finding of other specified substances, not normally found in blood
R78.9Stwierdzenie we krwi innych i nie określonych substancji prawidłowo tam nieobecnych - Finding of unspecified substance, not normally found in blood
R79Inne nieprawidłowe wyniki badań biochemiczych krwi - Other abnormal findings of blood chemistry
R79.0Nieprawidłowy poziom składników mineralnych we krwi - Abnormal level of blood mineral
R79.8Inne określone nieprawidłowości badań biochemicznych krwi - Other specified abnormal findings of blood chemistry
R79.9Inne nieprawidłowości badań biochemicznych krwi, nie określone - Abnormal finding of blood chemistry, unspecified
R80Izolowany białkomocz [proteinuria] - Isolated proteinuria
R81Glikozuria - Glycosuria
R82Inne nieprawidłowe wyniki w badaniu moczu - Other abnormal findings in urine
R82.0Chyluria [chłonkomocz] - Chyluria
R82.1Mioglobinuria - Myoglobinuria
R82.2Biluria [wystąpienie składników żółci w moczu] - Biliuria
R82.3Hemoglobinuria - Hemoglobinuria
R82.4Acetonuria - Acetonuria
R82.5Podwyższony poziom w moczu leków, substacji biologicznych - Elevated urine levels of drugs, medicaments, and biological substances
R82.6Nieprawidłowy poziom w moczu substancji nie leczniczego pochodzenia - Abnormal urine levels of substances chiefly nonmedicinal as to source
R82.7Nieprawidłowe wyniki badań mikrobiologicznych moczu - Abnormal findings on microbiological examination of urine
R82.8Nieprawidłowe wyniki badań cytologicznych i histologicznych moczu - Abnormal findings on cytological and histological examination of urine
R82.9Inne i nie określone nieprawidłowe wyniki badań moczu - Other and unspecified abnormal finding in urine
R83Nieprawidłowe wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego - Abnormal findings in cerebrospinal fluid
R83.0 - Abnormal level of enzymes
R83.1 - Abnormal level of hormones
R83.2 - Abnormal level of other drugs, medicaments, and biological substances
R83.3 - Abnormal level of substances chiefly nonmedicinal as to source
R83.4 - Abnormal immunological findings
R83.5 - Abnormal microbiological findings
R83.6 - Abnormal cytological findings
R83.7 - Abnormal histological findings
R83.8 - Other abnormal findings
R83.9 - Unspecified abnormal finding
R84Nieprawidłowe wyniki materiału pochodzącego z układu oddechowego oraz klatki piersiowej - Abnormal findings in specimens from respiratory organs and thorax
R84.0 - Abnormal level of enzymes
R84.1 - Abnormal level of hormones
R84.2 - Abnormal level of other drugs, medicaments, and biological substances
R84.3 - Abnormal level of substances chiefly nonmedicinal as to source
R84.4 - Abnormal immunological findings
R84.5 - Abnormal microbiological findings
R84.6 - Abnormal cytological findings
R84.7 - Abnormal histological findings
R84.8 - Other abnormal findings
R84.9 - Unspecified abnormal finding
R85Nieprawidłowe wyniki badań materiału pochodzącego z przewodu pokarmowego i jamy brzusznej - Abnormal findings in specimens from digestive organs and abdominal cavity
R85.0 - Abnormal level of enzymes
R85.1 - Abnormal level of hormones
R85.2 - Abnormal level of other drugs, medicaments, and biological substances
R85.3 - Abnormal level of substances chiefly nonmedicinal as to source
R85.4 - Abnormal immunological findings
R85.5 - Abnormal microbiological findings
R85.6 - Abnormal cytological findings
R85.7 - Abnormal histological findings
R85.8 - Other abnormal findings
R85.9 - Unspecified abnormal finding
R86Nieprawidłowe wyniki badań materiału z narządów płciowych męskich - Abnormal findings in specimens from male genital organs
R86.0 - Abnormal level of enzymes
R86.1 - Abnormal level of hormones
R86.2 - Abnormal level of other drugs, medicaments, and biological substances
R86.3 - Abnormal level of substances chiefly nonmedicinal as to source
R86.4 - Abnormal immunological findings
R86.5 - Abnormal microbiological findings
R86.6 - Abnormal cytological findings
R86.7 - Abnormal histological findings
R86.8 - Other abnormal findings
R86.9 - Unspecified abnormal finding
R87Nieprawidłowe wyniki badań materiału z narządów płciowych żeńskich - Abnormal findings in specimens from female genital organs
R87.0 - Abnormal level of enzymes
R87.1 - Abnormal level of hormones
R87.2 - Abnormal level of other drugs, medicaments, and biological substances
R87.3 - Abnormal level of substances chiefly nonmedicinal as to source
R87.4 - Abnormal immunological findings
R87.5 - Abnormal microbiological findings
R87.6 - Abnormal cytological findings
R87.7 - Abnormal histological findings
R87.8 - Other abnormal findings
R87.9 - Unspecified abnormal finding
R89Nieprawidłowe wyniki badań materiału z innych narządów, układów, tkanek - Abnormal findings in specimens from other organs, systems, and tissues
R89.0 - Abnormal level of enzymes
R89.1 - Abnormal level of hormones
R89.2 - Abnormal level of other drugs, medicaments, and biological substances
R89.3 - Abnormal level of substances chiefly nonmedicinal as to source
R89.4 - Abnormal immunological findings
R89.5 - Abnormal microbiological findings
R89.6 - Abnormal cytological findings
R89.7 - Abnormal histological findings
R89.8 - Other abnormal findings
R89.9 - Unspecified abnormal finding
R90Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych centralnego systemu nerwowego - Abnormal findings on diagnostic imaging of central nervous system
R90.0Uszkodzenie przestrzeni wewnątrzczaszkowej - Intracranial space-occupying lesion
R90.8Inne nieprawidłowości centralnego systemu nerwowego stwierdzone badaniami obrazowymi - Other abnormal findings on diagnostic imaging of central nervous system
R91Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych płuc - Abnormal findings on diagnostic imaging of lung
R92Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych sutka - Abnormal findings on diagnostic imaging of breast
R93Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych innych struktur ciała - Abnormal findings on diagnostic imaging of other body structures
R93.0Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych czaszki i głowy, gdzie indziej niesklasyfikowane - Abnormal findings on diagnostic imaging of skull and head, not elsewhere classified
R93.1Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych serca i krążenia wieńcowego - Abnormal findings on diagnostic imaging of heart and coronary circulation
R93.2Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych wątroby i dróg żółciowych - Abnormal findings on diagnostic imaging of liver and biliary tract
R93.3Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych innych części przewodu pokarmowego - Abnormal findings on diagnostic imaging of other parts of digestive tract
R93.4Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych układu moczowego - Abnormal findings on diagnostic imaging of urinary organs
R93.5Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych innych części jamy brzusznej z włączeniem przestrzeni zaotrzewnowej - Abnormal findings on diagnostic imaging of other abdominal regions, including retroperitoneum
R93.6Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych kończyn - Abnormal findings on diagnostic imaging of limbs
R93.7Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych innych części układu mięśniowo-szkieletowego - Abnormal findings on diagnostic imaging of other parts of musculoskeletal system
R93.8Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych innych określonych części ciała - Abnormal findings on diagnostic imaging of other specified body structures
R94Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych - Abnormal results of function studies
R94.0Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych centralnego układu nerwowego - Abnormal results of function studies of central nervous system
R94.1Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych obwodowego układu nerwowego i określonych narządów czucia - Abnormal results of function studies of peripheral nervous system and special senses
R94.2Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych płuc - Abnormal results of pulmonary function studies
R94.3Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych serca i naczyń - Abnormal results of cardiovascular function studies
R94.4Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych nerek - Abnormal results of kidney function studies
R94.5Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby - Abnormal results of liver function studies
R94.6Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych tarczycy - Abnormal results of thyroid function studies
R94.7Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych innych gruczołów wydzielania wewnętrznego - Abnormal results of other endocrine function studies
R94.8Nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych innych narządów i układów - Abnormal results of function studies of other organs and systems
R95Zespół nagłej śmierci dziecka - Sudden infant death syndrome
R96Nagła śmierć, przyczyna nieznana - Other sudden death, cause unknown
R96.0Śmierć natychmiastowa - Instantaneous death
R96.1Śmierć w ciągu pierwszych 24 godzin od pojawienia się objawów, nie dająca się wytłumaczyć inaczej - Death occurring less than 24 hours from onset of symptoms, not otherwise explained
R98Śmierć nieoczekiwana - Unattended death
R99Inne, niedokładnie określone i nieznane przyczyny umieralności - Other ill-defined and unspecified causes of mortality

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
wzmocnij stawy na nartach - KOLAGEN_cito dżudo - KOLAGEN_cito biegi na przełaj - KOLAGEN_cito judo - KOLAGEN_cito kolagen do twarzy - KOLAGEN_cito piękna cera - KOLAGEN_cito biegi na przełaj - KOLAGEN_cito narty wodne - KOLAGEN_cito co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa przeciw stresowi - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe ranking dezodorant - Dezodorant_SuperDeo dżudo - Dezodorant_SuperDeo wspinaczka - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z akwalungiem - Dezodorant_SuperDeo hokej na lodzie - Dezodorant_SuperDeo squash - Dezodorant_SuperDeo na spocone nogi - Dezodorant_SuperDeo narty wodne - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022