anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'S' (pasujących wzorców 694):
S00Powierzchowny uraz głowy
S00.0Powierzchowny uraz powłok głowy
S00.1Stłuczenie powieki i okolicy oka
S00.2Inne powierzchowne urazy powieki i okolicy oczodołowej
S00.3Powierzchowny uraz nosa
S00.4Powierzchowny uraz ucha
S00.5Powierzchowny uraz wargi i jamy ustnej
S00.7Liczne powierzchowne urazy głowy
S00.8Powierzchowny uraz innych części głowy
S00.9Powierzchowny uraz głowy, część nieokreślona
S01Otwarta rana głowy
S01.0Otwarta rana powłok głowy
S01.1Otwarta rana powieki i okolicy oczodołowej
S01.2Otwarta rana nosa
S01.3Otwarta rana ucha
S01.4Otwarta rana policzka i okolicy skroniowo-żuchwowej
S01.5Otwarta rana wargi i jamy ustnej
S01.7Liczne rany otwarte głowy
S01.8Otwarta rana innych okolic głowy
S01.9Otwarta rana głowy, część nieokreślona
S02Złamanie czaszki i kości twarzoczaszki
S02.0Złamanie kości sklepienia czaszki
S02.1Złamanie kości podstawy czaszki
S02.2Złamanie kości nosowych
S02.3Złamanie dna oczodołu
S02.4Złamanie kości jarzmowej i szczęki
S02.5Złamanie zęba
S02.6Złamanie żuchwy
S02.7Wielokrotne złamania kości czaszki i twarzoczaszki
S02.8Złamanie innych kości czaszki i twarzoczaszki
S02.9Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki, część nie określona
S03Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł głowy
S03.0Zwichnięcie żuchwy
S03.1Zwichnięcie przegrody chrzęstnej nosa
S03.2Zwichnięcie zęba
S03.3Zwichnięcie innych nieokreślonych części głowy
S03.4Skręcenie i naderwanie żuchwy
S03.5Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części głowy
S04Uraz nerwów czaszkowych
S04.0Uraz nerwu i dróg wzrokowych
S04.1Uraz nerwu okoruchowego
S04.2Uraz nerwu bloczkowego
S04.3Uraz nerwu trójdzielnego
S04.4Uraz nerwu odwodzącego
S04.5Uraz nerwu twarzowego
S04.6Uraz nerwu przedsionkowo-ślimakowego
S04.7Uraz nerwu dodatkowego
S04.8Uraz innych nerwów czaszkowych
S04.9Uraz nieokreślonego nerwu czaszkowego
S05Uraz oka i oczodołu
S05.0Uraz spojówki i abrazja rogówki bez wzmianki o ciele obcym
S05.1Stłuczenie gałki ocznej i tkanek oczodołu
S05.2Zranienie oka z pęknięciem i wypadnięciem lub utratą tkanek oka
S05.3Zranienie oka bez wypadnięcia lub utraty tkanek oka
S05.4Rana drążąca oczodołu z lub bez ciała obcego
S05.5Rana drążąca gałki ocznej z ciałem obcym
S05.6Rana drążąca gałki ocznej bez ciała obcego
S05.7Wyrwanie oka
S05.8Inne urazy oka i oczodołu
S05.9Uraz oka i oczodołu, nie określony
S06Uraz śródczaszkowy
S06.0Wstrząśnienie
S06.1Urazowy obrzęk mózgu
S06.2Rozlany uraz mózgu
S06.3Ogniskowy uraz mózgu
S06.4Krwotok nadtwardówkowy
S06.5Urazowy krwotok podtwardówkowy
S06.6Urazowy krwotok podpajęczynówkowy
S06.7Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności
S06.8Inne urazy śródczaszkowe
S06.9Uraz śródczaszkowy, nie określony
S07Uraz zmiażdżeniowy głowy
S07.0Uraz zmiażdżeniowy twarzoczaszki
S07.1Uraz zmiażdżeniowy czaszki
S07.8Uraz zmiażdżeniowy innych części głowy
S07.9Uraz zmiażdżeniowy głowy, część nieokreślona
S08Urazowa amputacja części głowy
S08.0Oderwanie powłok głowy
S08.1Urazowa amputacja ucha
S08.8Urazowa amputacja innych części głowy
S08.9Urazowa amputacja nieokreślonej części głowy
S09Inne i nieokreślone urazy głowy
S09.0Uraz naczyń krwionośnych głowy niesklasyfikowany gdzie indziej
S09.1Uraz mięśnia i ścięgna głowy
S09.2Urazowe pęknięcie błony bębenkowej
S09.7Liczne urazy głowy
S09.8Inne określone urazy głowy
S09.9Nieokreślony uraz głowy
S10Powierzchowny uraz szyi
S10.0Stłuczenie gardła
S10.1Inne nieokreślone powierzchowne urazy gardła
S10.7Liczne powierzchowne urazy szyi
S10.8Powierzchowne urazy innych części szyi
S10.9Powierzchowny uraz szyi, część nie określona
S11Otwarta rana szyi
S11.0Otwarta rana obejmująca krtań i tchawicę
S11.1Otwarta rana obejmująca gruczoł tarczowy
S11.2Otwarta rana obejmująca gardziel i część szyjną przełyku
S11.7Liczne otwarte rany szyi
S11.8Otwarta rana innych części szyi
S11.9Otwarta rana szyi, część nie określona
S12Złamania w obrębie szyi
S12.0Złamanie 1 kręgu szyjnego
S12.1Złamanie 2 kręgu szyjnego
S12.2Złamanie innego określonego kręgu szyjnego
S12.7Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupa
S12.8Złamanie innych elementów chrzęstno-kostnych szyi
S12.9Złamanie w obrębie szyi, część nie określona
S13Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie szyi
S13.0Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego
S13.1Zwichnięcie kręgu odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.2Zwichnięcie w innych i nieokreślonych częściach odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.3Liczne zwichnięcia odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.4Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa
S13.5Skręcenie i naderwanie rejonu tarczycy
S13.6Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części szyi
S14Uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka szyjnego kręgosłupa
S14.0Wstrząśnienie i obrzęk odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
S14.1Inne i nieokreślone urazy odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
S14.2Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowego
S14.3Uraz splotu ramiennego
S14.4Uraz obwodowych nerwów szyi
S14.5Uraz nerwów układu sympatycznego szyi
S14.6Uraz innych i nieokreślonych nerwów szyi
S15Uraz naczyń krwionośnych na poziomie szyi
S15.0Uraz tętnicy szyjnej
S15.1Uraz tętnicy kręgowej
S15.2Uraz żyły szyjnej zewnętrznej
S15.3Uraz żyły szyjnej wewnętrznej
S15.7Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie szyi
S15.8Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie szyi
S15.9Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie szyi
S16Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie szyi
S17Uraz zmiażdżeniowy szyi
S17.0Uraz zmiażdżeniowy krtani i tchawicy
S17.8Uraz zmiażdżeniowy innych części szyi
S17.9Uraz zmiażdżeniowy szyi, część nieokreślona
S18Urazowa amputacja na poziomie szyi
S19Inne i nieokreślone urazy szyi
S19.7Liczne urazy szyi
S19.8Inne określone urazy szyi
S19.9Nieokreślony uraz szyi
S20Powierzchowny uraz klatki piersiowej
S20.0Stłuczenie sutka
S20.1Inne i nieokreślone powierzchowne urazy sutka
S20.2Stłuczenie klatki piersiowej
S20.3Inne powierzchowne urazy przedniej ściany klatki piersiowej
S20.4Inne powierzchowne urazy ściany tylnej klatki piersiowej
S20.7Liczne powierzchowne urazy klatki piersiowej
S20.8Powierzchowny uraz innych lub nieokreślonych części klatki piersiowej
S21Rana otwarta klatki piersiowej
S21.0Otwarta rana sutka
S21.1Otwarta rana ściany przedniej klatki piersiowej
S21.2Otwarta rana ściany tylnej klatki piersiowej
S21.7Liczne otwarte rany ścian klatki piersiowej
S21.8Otwarta rana innych części klatki piersiowej
S21.9Otwarta rana klatki piersiowej, część nieokreślona
S22Złamanie żebra (żeber), mostka i odcinka piersiowego kręgosłupa
S22.0Złamanie kręgów odcinka piersiowego kręgosłupa
S22.1Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupa
S22.2Złamanie mostka
S22.3Złamanie żebra
S22.4Liczne złamania żeber
S22.5Klatka piersiowa cepowata
S22.8Złamanie innych części rusztowania kostnego klatki piersiowej
S22.9Złamanie rusztowania kostnego klatki piersiowej, nie określone
S23Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł klatki piersiowej
S23.0Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa
S23.1Zwichnięcie kręgu odcinka piersiowego kręgosłupa
S23.2Zwichnięcie innych i nieokreślonych części klatki piersiowej
S23.3Skręcenie i naderwanie odcinka piersiowego kręgosłupa
S23.4Skręcenie i naderwanie żeber i mostka
S23.5Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części klatki piersiowej
S24Uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa
S24.0Wstrząśnienie i obrzęk rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa
S24.1Inne i nieokreślone urazy rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa
S24.2Uraz nerwów rdzeniowych odcinka piersiowego kręgosłupa
S24.3Uraz obwodowych nerwów klatki piersiowej
S24.4Uraz nerwów układu sympatycznego klatki piersiowej
S24.5Uraz innych nerwów klatki piersiowej
S24.6Uraz nieokreślonego nerwu klatki piersiowej
S25Uraz naczyń krwionośnych klatki piersiowej
S25.0Uraz odcinka piersiowego aorty
S25.1Uraz pnia ramienno-głowowego lub tętnicy podobojczykowej
S25.2Uraz żyły głównej górnej
S25.3Uraz żyły ramienno-głowowej lub podobojczykowej
S25.4Uraz naczyń płucnych
S25.5Uraz naczyń krwionośnych międzyżebrowych
S25.7Uraz licznych naczyń krwionośnych klatki piersiowej
S25.8Uraz innych naczyń krwionośnych klatki piersiowej
S25.9Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego klatki piersiowej
S26Uraz serca
S26.0Uraz serca z tamponadą worka osierdziowego
S26.8Inne urazy serca
S26.9Uraz serca, nie określony
S27Uraz innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej
S27.0Urazowa odma opłucnowa
S27.1Urazowy krwotok do jamy opłucnowej
S27.2Urazowa odma opłucnowa z krwotokiem do jamy opłucnowej
S27.3Inne urazy płuca
S27.4Uraz oskrzela
S27.5Uraz części piersiowej tchawicy
S27.6Uraz opłucnej
S27.7Liczne urazy narządów klatki piersiowej
S27.8Urazy innych, nieokreślonych narządów klatki piersiowej
S27.9Uraz nieokreślonego narządu klatki piersiowej
S28Uraz zmiażdżeniowy klatki piersiowej i urazowa amputacja fragmentu klatki piersiowej
S28.0Zmiażdżenie klatki piersiowej
S28.1Urazowa amputacja części klatki piersiowej
S29Inne i nieokreślone urazy klatki piersiowej
S29.0Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie klatki piersiowej
S29.7Liczne urazy klatki piersiowej
S29.8Inne określone urazy klatki piersiowej
S29.9Nieokreślony uraz klatki piersiowej
S30Powierzchowny uraz brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S30.0Stłuczenie dolnej części grzbietu i miednicy
S30.1Stłuczenie ściany brzucha
S30.2Stłuczenie narządów płciowych zewnętrznych
S30.7Liczne powierzchowne urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S30.8Inne powierzchowne urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S30.9Powierzchowny uraz brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy, część nieokreślona
S31Otwarta rana brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S31.0Otwarta rana dolnej części grzbietu i miednicy
S31.1Otwarta rana ściany brzucha
S31.2Otwarta rana prącia
S31.3Otwarta rana moszny i jąder
S31.4Otwarta rana pochwy i sromu
S31.5Otwarta rana innych i nieokreślonych narządów płciowych zewnętrznych
S31.7Liczne otwarte rany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S31.8Otwarta rana innej i nieokreślonej części brzucha
S32Złamanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
S32Złamanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
S32.0Złamanie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S32.1Złamanie kości krzyżowej
S32.2Złamanie kości guzicznej
S32.3Złamanie kości biodrowej
S32.4Złamanie panewki stawu biodrowego
S32.5Złamanie kości łonowej
S32.7Liczne złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S32.8Złamanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
S33Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
S33.0Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S33.1Zwichnięcie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S33.2Zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego i krzyżowo-guzicznego
S33.3Zwichnięcie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
S33.4Urazowe rozerwanie spojenia łonowego
S33.5Skręcenie i naderwanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S33.6Skręcenie i naderwanie stawu krzyżowo-biodrowego
S33.7Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy
S34Uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S34.0Wstrząśnienie i obrzęk rdzenia kręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa
S34.2Uraz nerwów rdzeniowych odcinka lędźwiowego i krzyżowego kręgosłupa
S34.3Uraz ogona końskiego
S34.4Uraz splotu lędźwiowo-krzyżowego
S34.5Uraz nerwów układu sympatycznego części lędźwiowej, krzyżowej i miedniczej kręgosłupa
S34.6Uraz obwodowego nerwu (nerwów) brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S34.8Uraz innych i nieokreślonych nerwów na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S35Uraz naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S35.0Uraz części brzusznej aorty
S35.1Uraz żyły głównej dolnej
S35.2Uraz pnia trzewnego i tętnicy krezkowej
S35.3Uraz żyły wrotnej i śledzionowej
S35.4Uraz naczyń krwionośnych nerki
S35.5Uraz naczyń krwionośnych biodrowych
S35.7Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S35.8Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu miednicy
S35.9Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego brzucha, dolnej części grzbietu lub miednicy
S36Uraz narządów jamy brzusznej
S36.0Uraz śledziony
S36.1Uraz wątroby lub pęcherzyka żółciowego
S36.2Uraz trzustki
S36.3Uraz żołądka
S36.4Uraz jelita cienkiego
S36.5Uraz jelita grubego
S36.6Uraz prostnicy
S36.7Uraz kilku narządów jamy brzusznej
S36.8Uraz innego narządu jamy brzusznej
S36.9Uraz nieokreślonego narządu jamy brzusznej
S37Uraz narządów miednicy
S37.0Uraz nerki
S37.1Uraz moczowodu
S37.2Uraz pęcherza moczowego
S37.3Uraz cewki moczowej
S37.4Uraz jajnika
S37.5Uraz jajowodu
S37.6Uraz macicy
S37.7Uraz kilku narządów miednicy
S37.8Uraz innych narządów miednicy
S37.9Uraz nieokreślonego narządu miednicy
S38Uraz zmiażdżeniowy i urazowa amputacja części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S38.0Uraz zmiażdżeniowy narządów płciowych zewnętrznych
S38.1Uraz zmiażdżeniowy innych nieokreślonych części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S38.2Urazowa amputacja narządów płciowych zewnętrznych
S38.3Urazowa amputacja innych i nieokreślonych części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S39Inne i nieokreślone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S39.0Uraz mięśni i więzadeł brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S39.6Uraz narządu (narządów) jamy brzusznej wraz z narządem (narządami) miednicy
S39.7Inne mnogie urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S39.8Inne określone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S39.9Nieokreślone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
S40Powierzchowny uraz barku i ramienia
S40.0Stłuczenie barku i ramienia
S40.7Mnogie powierzchowne urazy barku i ramienia
S40.8Inne powierzchowne urazy barku i ramienia
S40.9Powierzchowny uraz barku i ramienia, nie określony
S41Otwarta rana barku i ramienia
S41.0Otwarta rana barku
S41.1Otwarta rana ramienia
S41.7Mnogie otwarte rany barku i ramienia
S41.8Otwarta rana innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
S42Złamanie barku i ramienia
S42.0Złamanie obojczyka
S42.1Złamanie łopatki
S42.2Złamanie nasady bliższej kości ramiennej
S42.3Złamanie trzonu kości ramiennej
S42.4Złamanie nasady dalszej kości ramiennej
S42.7Mnogie złamania obojczyka, łopatki i kości ramiennej
S42.8Złamanie innych części barku i ramienia
S42.9Złamanie obręczy barkowej, część nieokreślona
S43Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł obręczy barkowej
S43.0Zwichnięcie stawu ramiennego
S43.1Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego
S43.2Zwichnięcie stawu mostkowo-obojczykowego
S43.3Zwichnięcie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
S43.4Skręcenie i naderwanie stawu ramiennego
S43.5Skręcenie i naderwanie stawu barkowo-obojczykowego
S43.6Skręcenie i naderwanie stawu mostkowo-obojczykowego
S43.7Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej
S44Uraz nerwów barku i ramienia
S44.0Uraz nerwu łokciowego na poziomie ramienia
S44.1Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie ramienia
S44.2Uraz nerwu promieniowego na poziomie ramienia
S44.3Uraz nerwu pachowego
S44.4Uraz nerwu mięśniowo-skórnego
S44.5Uraz nerwu czuciowego na poziomie barku i ramienia
S44.7Uraz wielu nerwów na poziomie barku i ramienia
S44.8Uraz innych nerwów na poziomie barku i ramienia
S44.9Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie barku i ramienia
S45Uraz naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia
S45.0Uraz tętnicy pachowej
S45.1Uraz tętnicy ramiennej
S45.2Uraz żyły pachowej lub ramiennej
S45.3Uraz powierzchownej żyły na poziomie barku i ramienia
S45.7Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia
S45.8Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia
S45.9Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie barku i ramienia
S46Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia
S46.0Uraz ścięgien rotatorów zewnętrznych barku
S46.1Uraz mięśnia i ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
S46.2Uraz mięśnia i ścięgna innej części mięśnia dwugłowego ramienia
S46.3Uraz mięśnia i ścięgna mięśnia trójgłowego ramienia
S46.7Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie barku i ramienia
S46.8Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie barku i ramienia
S46.9Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia
S47Uraz zmiażdżeniowy barku i ramienia
S48Urazowa amputacja barku i ramienia
S48.0Urazowa amputacja w miejscu stawu ramiennego
S48.1Urazowa amputacja na poziomie pomiędzy barkiem i łokciem
S48.9Urazowa amputacja barku i ramienia, poziom nieokreślony
S49Inne i nieokreślone urazy barku i ramienia
S49.7Mnogie urazy barku i ramienia
S49.8Inne określone urazy barku i ramienia
S49.9Nieokreślony uraz barku i ramienia
S50Powierzchowny uraz przedramienia
S50.0Stłuczenie łokcia
S50.1Stłuczenie innych, nieokreślonych części przedramienia
S50.7Mnogie powierzchowne urazy przedramienia
S50.8Inne powierzchowne urazy przedramienia
S50.9Powierzchowny uraz przedramienia, nie określony
S51Otwarte rany przedramienia
S51.0Otwarta rana łokcia
S51.7Mnogie rany otwarte przedramienia
S51.8Otwarta rana innych części przedramienia
S51.9Otwarta rana przedramienia, część nieokreślona
S52Złamanie przedramienia
S52.0Złamanie nasady bliższej kości łokciowej
S52.1Złamanie nasady bliższej kości promieniowej
S52.2Złamanie trzonu kości łokciowej
S52.3Złamanie trzonu kości promieniowej
S52.4Złamanie trzonów kości łokciowej i promieniowej
S52.5Złamanie nasady dalszej kości promieniowej
S52.6Złamanie nasad dalszych kości łokciowej i promieniowej
S52.7Mnogie złamania przedramienia
S52.8Złamanie innych części przedramienia
S52.9Złamanie przedramienia, część nieokreślona
S53Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu łokciowego
S53.0Zwichnięcie głowy kości promieniowej
S53.1Zwichnięcie stawu łokciowego, nie określone
S53.2Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego promieniowego
S53.3Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego łokciowego
S53.4Skręcenie i naderwanie stawu łokciowego
S54Urazy nerwów na poziomie przedramienia
S54.0Uraz nerwu łokciowego na poziomie przedramienia
S54.1Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie przedramienia
S54.2Uraz nerwu promieniowego na poziomie przedramienia
S54.3Uraz nerwów czuciowych skórnych na poziomie przedramienia
S54.7Uraz licznych nerwów na poziomie przedramienia
S54.8Uraz innych nerwów na poziomie przedramienia
S54.9Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie przedramienia
S55Uraz naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia
S55.0Uraz tętnicy łokciowej na poziomie przedramienia
S55.1Uraz tętnicy promieniowej na poziomie przedramienia
S55.2Uraz żył na poziomie przedramienia
S55.7Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia
S55.8Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia
S55.9Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie przedramienia
S56Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie przedramienia
S56.0Uraz mięśnia i ścięgna długiego zginacza kciuka na poziomie przedramienia
S56.1Uraz mięśnia i ścięgna innego palca (palców) na poziomie przedramienia
S56.2Uraz innego mięśnia i ścięgna zginacza na poziomie przedramienia
S56.3Uraz mięśnia i ścięgna prostownika lub długiego odwodziciela kciuka na poziomie przedramienia
S56.4Uraz mięśnia i ścięgna prostownika innego palca (palców) na poziomie przedramienia
S56.5Uraz mięśnia i ścięgna innego prostownika na poziomie przedramienia
S56.7Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie przedramienia
S56.8Uraz innych i nieokreślonych mięśni i ścięgien na poziomie przedramienia
S57Uraz zmiażdżeniowy przedramienia
S57.0Uraz zmiażdżeniowy łokcia
S57.8Uraz zmiażdżeniowy innych części przedramienia
S57.9Uraz zmiażdżeniowy przedramienia, część nieokreślona
S58Urazowa amputacja przedramienia
S58.0Urazowa amputacja na poziomie łokcia
S58.1Urazowa amputacja na poziomie między łokciem i nadgarstkiem
S58.9Urazowa amputacja przedramienia, poziom nieokreślony
S59Inne i nieokreślone urazy przedramienia
S59.7Mnogie urazy przedramienia
S59.8Inne określone urazy przedramienia
S59.9Nieokreślony uraz przedramienia
S60Powierzchowny uraz nadgarstka i ręki
S60.0Stłuczenie palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia
S60.1Stłuczenie palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia
S60.2Stłuczenie innej części nadgarstka i ręki
S60.7Mnogie powierzchowne urazy nadgarstka i ręki
S60.8Inne powierzchowne urazy nadgarstka i ręki
S60.9Powierzchowny uraz nadgarstka i ręki, nie określony
S61Otwarta rana nadgarstka i ręki
S61.0Otwarta rana palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia
S61.1Otwarta rana palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia
S61.7Mnogie rany otwarte nadgarstka i ręki
S61.8Otwarta rana innych części nadgarstka i ręki
S61.9Otwarta rana nadgarstka i ręki, część nieokreślona
S62Złamanie na poziomie nadgarstka i ręki
S62.0Złamanie kości łódeczkowatej
S62.1Złamanie innej (innych) kości nadgarstka
S62.2Złamanie i kości śródręcza
S62.3Złamanie innej kości śródręcza
S62.4Mnogie złamania kości śródręcza
S62.5Złamanie kciuka
S62.6Złamanie innego palca
S62.7Mnogie złamania palców
S62.8Złamanie innej i nieokreślonej części nadgarstka i ręki
S63Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie nadgarstka i ręki
S63.0Zwichnięcie nadgarstka
S63.1Zwichnięcie palca
S63.2Mnogie zwichnięcia palców
S63.3Urazowe pęknięcie więzadła nadgarstka
S63.4Urazowe pęknięcie więzadła palca w stawach nadgarstkowo-śródręcznych i międzypaliczkowych
S63.5Skręcenie i naderwanie nadgarstka
S63.6Skręcenie i naderwanie palca (palców)
S63.7Skręcenie i naderwanie innej i nieokreślonej części ręki
S64Uraz nerwów na poziomie nadgarstka i ręki
S64.0Uraz nerwu łokciowego na poziomie nadgarstka i ręki
S64.1Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie nadgarstka i ręki
S64.2Uraz gałęzi powierzchownej nerwu promieniowego na poziomie nadgarstka i ręki
S64.3Uraz nerwu kciuka
S64.4Uraz nerwu innego palca
S64.7Uraz mnogich nerwów na poziomie nadgarstka i ręki
S64.8Uraz innych nerwów na poziomie nadgarstka i ręki
S64.9Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie nadgarstka i ręki
S65Uraz naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki
S65.0Uraz tętnicy łokciowej na poziomie nadgarstka i ręki
S65.1Uraz tętnicy promieniowej na poziomie nadgarstka i ręki
S65.2Uraz naczyń łuku dłoniowego powierzchownego
S65.3Uraz naczyń łuku dłoniowego głębokiego
S65.4Uraz naczynia (naczyń) krwionośnego kciuka
S65.5Uraz naczynia (naczyń) krwionośnego innego palca
S65.7Uraz mnogich naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki
S65.8Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki
S65.9Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie nadgarstka i ręki
S66Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki
S66.0Uraz mięśnia i ścięgna zginacza długiego kciuka na poziomie nadgarstka i ręki
S66.1Uraz mięśnia i ścięgna zginacza innego palca na poziomie nadgarstka i ręki
S66.2Uraz mięśnia i ścięgna prostownika kciuka na poziomie nadgarstka i ręki
S66.3Uraz mięśnia i ścięgna prostownika innego palca na poziomie nadgarstka i ręki
S66.4Uraz mięśnia i ścięgna odwodziciela kciuka na poziomie nadgarstka i ręki
S66.5Uraz mięśnia i ścięgna właściwego innego palca na poziomie nadgarstka i ręki
S66.6Uraz mnogich mięśni i ścięgien zginaczy na poziomie nadgarstka i ręki
S66.7Uraz mnogich mięśni i ścięgien prostowników na poziomie nadgarstka i ręki
S66.8Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie nadgarstka i ręki
S66.9Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki
S67Uraz zmiażdżeniowy nadgarstka i ręki
S67.0Uraz zmiażdżeniowy kciuka i innego palca (palców)
S67.8Uraz zmiażdżeniowy innych i nieokreślonych części nadgarstka i ręki
S68Urazowa amputacja nadgarstka i ręki
S68.0Urazowa amputacja kciuka (całkowita) (częściowa)
S68.1Urazowa amputacja pojedynczego, innego palca (całkowita) (częściowa)
S68.2Urazowa amputacja dwóch lub więcej palców (całkowita) (częściowa)
S68.3Złożona amputacja (części) palca (palców) i innej części nadgarstka i ręki
S68.4Urazowa amputacja ręki na poziomie nadgarstka
S68.8Urazowa amputacja innych części nadgarstka i ręki
S68.9Urazowa amputacja nadgarstka i ręki, poziom nieokreślony
S69Inne i nieokreślone urazy nadgarstka i ręki
S69.7Mnogie urazy nadgarstka i ręki
S69.8Inne określone urazy nadgarstka i ręki
S69.9Nieokreślony uraz nadgarstka i ręki
S70Powierzchowny uraz biodra i uda
S70.0Stłuczenie biodra
S70.1Stłuczenie uda
S70.7Mnogie powierzchowne urazy biodra i uda
S70.8Inne powierzchowne urazy biodra i uda
S70.9Powierzchowny uraz biodra i uda, nie określony
S71Otwarta rana biodra i uda
S71.0Otwarta rana biodra
S71.1Otwarta rana uda
S71.7Mnogie rany otwarte biodra i uda
S71.8Otwarta rana innych i nieokreślonych części obręczy miedniczej
S72Złamanie kości udowej
S72.0Złamanie szyjki kości udowej
S72.1Złamanie przezkrętarzowe
S72.2Złamanie podkrętarzowe
S72.3Złamanie trzonu kości udowej
S72.4Złamanie nasady dalszej kości udowej
S72.7Mnogie złamania kości udowej
S72.8Złamanie innych części kości udowej
S72.9Złamanie kości udowej, część nieokreślona
S73Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawu i więzadeł biodra
S73.0Zwichnięcie stawu biodrowego
S73.1Skręcenie i naderwanie stawu biodrowego
S74Uraz nerwów na poziomie biodra i uda
S74.0Uraz nerwu kulszowego na poziomie biodra i uda
S74.1Uraz nerwu udowego na poziomie biodra i uda
S74.2Uraz nerwu skórnego czuciowego na poziomie biodra i uda
S74.7Uraz mnogich nerwów na poziomie biodra i uda
S74.8Uraz innych nerwów na poziomie biodra i uda
S74.9Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie biodra i uda
S75Uraz naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda
S75.0Uraz tętnicy udowej
S75.1Uraz żyły udowej na poziomie biodra i uda
S75.2Uraz żyły odpiszczelowej na poziomie biodra i uda
S75.7Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda
S75.8Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda
S75.9Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie biodra i uda
S76Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie biodra i uda
S76.0Uraz mięśnia i ścięgna biodra
S76.1Uraz ścięgna i mięśnia czworogłowego uda
S76.2Uraz ścięgna i mięśni przywodzących uda
S76.3Uraz ścięgien i mięśni tylnej grupy mięśni uda
S76.4Uraz innych nieokreślonych mięśni i ścięgien na poziomie uda
S76.7Uraz mnogich mięśni i ścięgien na poziomie biodra i uda
S77Uraz zmiażdżeniowy biodra z udem
S77.0Uraz zmiażdżeniowy biodra
S77.1Uraz zmiażdżeniowy uda
S77.2Uraz zmiażdżeniowy biodra i uda
S78Urazowa amputacja biodra z udem
S78.0Urazowa amputacja w stawie biodrowym
S78.1Urazowa amputacja na poziomie między biodrem i kolanem
S78.9Urazowa amputacja biodra i uda, poziom nieokreślony
S79Inne i nieokreślone urazy biodra i uda
S79.7Liczne urazy biodra i uda
S79.8Inne określone urazy biodra i uda
S79.9Nieokreślony uraz biodra i uda
S80Powierzchowny uraz podudzia
S80.0Stłuczenie kolana
S80.1Stłuczenie innych nieokreślonych części podudzia
S80.7Mnogie powierzchowne urazy podudzia
S80.8Inne powierzchowne urazy podudzia
S80.9Powierzchowny uraz podudzia, nie określony
S81Otwarta rana podudzia
S81.0Otwarta rana kolana
S81.7Mnogie rany otwarte podudzia
S81.8Otwarta rana innych części podudzia
S81.9Otwarta rana podudzia, część nieokreślona
S82Złamanie podudzia łącznie ze stawem skokowym
S82.0Złamanie rzepki
S82.1Złamanie nasady bliższej piszczeli
S82.2Złamanie trzonu piszczeli
S82.3Złamanie nasady dalszej piszczeli
S82.4Izolowane złamanie strzałki
S82.5Złamanie kostki przyśrodkowej
S82.6Złamanie kostki bocznej
S82.7Mnogie złamania podudzia
S82.8Złamanie innych części podudzia
S82.9Złamanie podudzia, część nieokreślona
S83Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł kolana
S83.0Zwichnięcie rzepki
S83.1Zwichnięcie stawu kolanowego
S83.2Rozdarcie łąkotki, świeże
S83.3Rozdarcie chrząstki stawowej kolana, świeże
S83.4Skręcenie i naderwanie w obrębie (strzałkowego) (piszczelowego) więzadła pobocznego kolana
S83.5Skręcenie i naderwanie w obrębie (przedniego) (tylnego) więzadła krzyżowego kolana
S83.6Skręcenie i naderwanie innych, nie określonych części kolana
S83.7Uraz kilku struktur kolana
S84Uraz nerwów na poziomie podudzia
S84.0Uraz nerwu piszczelowego na poziomie podudzia
S84.1Uraz nerwu strzałkowego wspólnego (powierzchownego) (głębokiego) na poziomie podudzia
S84.2Uraz czuciowego nerwu skórnego na poziomie podudzia
S84.7Uraz licznych nerwów na poziomie podudzia
S84.8Uraz innych nerwów na poziomie podudzia
S84.9Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie podudzia
S85Uraz naczyń krwionośnych na poziomie podudzia
S85.0Uraz tętnicy podkolanowej
S85.1Uraz (przedniej) (tylnej) tętnicy piszczelowej
S85.2Uraz tętnicy strzałkowej
S85.3Uraz żyły odpiszczelowej na poziomie podudzia
S85.4Uraz żyły odstrzałkowej na poziomie podudzia
S85.5Uraz żyły podkolanowej
S85.7Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie podudzia
S85.8Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie podudzia
S85.9Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie podudzia
S86Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia
S86.0Uraz ścięgna Achillesa
S86.1Uraz innego mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) tylnej grupy mięśni podudzia
S86.2Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) przedniej grupy mięśni podudzia
S86.3Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) grupy mięśni strzałkowych na poziomie podudzia
S86.7Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia
S86.8Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia
S86.9Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia
S87Uraz zmiażdżeniowy podudzia
S87.0Uraz zmiażdżeniowy kolana
S87.8Uraz zmiażdżeniowy innej i nieokreślonej części podudzia
S88Urazowa amputacja podudzia
S88.0Urazowa amputacja na poziomie kolana
S88.1Urazowa amputacja na poziomie między kolanem i stawem skokowym
S88.9Urazowa amputacja podudzia, poziom nieokreślony
S89Inne i nieokreślone urazy podudzia
S89.7Mnogie urazy podudzia
S89.8Inne określone urazy podudzia
S89.9Nieokreślony uraz podudzia
S90Powierzchowny uraz stawu skokowego i stopy
S90.0Stłuczenie stawu skokowego
S90.1Stłuczenie palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia
S90.2Stłuczenie palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia
S90.3Stłuczenie innych i nieokreślonych części stopy
S90.7Mnogie powierzchowne urazy stawu skokowego i stopy
S90.8Inne powierzchowne urazy stawu skokowego i stopy
S90.9Powierzchowny uraz stawu skokowego i stopy, nie określony
S91Otwarta rana stawu skokowego i stopy
S91.0Otwarta rana stawu skokowego
S91.1Otwarta rana palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia
S91.2Otwarta rana palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia
S91.3Otwarta rana innych części stopy
S91.7Mnogie otwarte rany stawu skokowego i stopy
S92Złamanie stopy, bez stawu skokowego
S92.0Złamanie kości piętowej
S92.1Złamanie kości skokowej
S92.2Złamanie innej (innych) kości stępu
S92.3Złamanie kości śródstopia
S92.4Złamanie palucha
S92.5Złamanie innego palca stopy
S92.7Mnogie złamania kości stopy
S92.9Złamanie kości stopy, nie określone
S93Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu skokowego i poziomu stopy
S93.0Zwichnięcie stawu skokowego
S93.1Zwichnięcie palca (palców)
S93.2Pęknięcie więzadeł na poziomie stawu skokowego i stopy
S93.3Zwichnięcie innych i nieokreślonych części stopy
S93.4Skręcenie i naderwanie stawu skokowego
S93.5Skręcenie i naderwanie palca (palców)
S93.6Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części stopy
S94Urazy nerwów na poziomie kostki i stopy
S94.0Uraz nerwu podeszwowego bocznego
S94.1Uraz nerwu podeszwowego przyśrodkowego
S94.2Uraz nerwu strzałkowego głębokiego na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.3Uraz nerwu skórnego na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.7Uraz mnogich nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.8Uraz innych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy
S94.9Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie stawu skokowego i stopy
S95Uraz naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy
S95.0Uraz tętnicy grzbietowej stopy
S95.1Uraz tętnicy podeszwowej stopy
S95.2Uraz żyły grzbietowej stopy
S95.7Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy
S95.8Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy
S95.9Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie stawu skokowego i stopy
S96Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.0Uraz ścięgna i mięśnia zginacza długiego palucha na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.1Uraz ścięgna i mięśnia prostownika długiego palucha na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.2Uraz ścięgna i mięśnia zginacza lub prostownika na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.7Uraz mnogich mięśni i ścięgien na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.8Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie stawu skokowego i stopy
S96.9Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie stawu skokowego i stopy
S97Uraz zmiażdżeniowy stawu skokowego i stopy
S97.0Uraz zmiażdżeniowy stawu skokowego
S97.1Uraz zmiażdżeniowy palca (palców) stopy
S97.8Uraz zmiażdżeniowy innych części stawu skokowego i stopy
S98Urazowa amputacja stawu skokowego i stopy
S98.0Urazowa amputacja stopy na poziomie stawu skokowego
S98.1Urazowa amputacja jednego palca stopy
S98.2Urazowa amputacja dwóch lub więcej palców stopy
S98.3Urazowa amputacja innych części stopy
S98.4Urazowa amputacja stopy, poziom nieokreślony
S99Inne i nieokreślone urazy stawu skokowego i stopy
S99.7Mnogie urazy stawu skokowego i stopy
S99.8Inne określone urazy stawu skokowego i stopy
S99.9Nieokreślony uraz stawu skokowego i stopy

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
spa - KOLAGEN_cito kolagen na kości - KOLAGEN_cito snooker - KOLAGEN_cito solaria - KOLAGEN_cito kolagen olx - KOLAGEN_cito produkty dla piłkarzy - KOLAGEN_cito rzut dyskiem - KOLAGEN_cito produkty na paznokcie - KOLAGEN_cito najlepsze zioła szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla sedniorów - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe na urlopie szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe piłka nożna - Dezodorant_SuperDeo dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo dżudo - Dezodorant_SuperDeo doskonały dezodorant - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie - Dezodorant_SuperDeo żeglarstwo - Dezodorant_SuperDeo biegi na przełaj - Dezodorant_SuperDeo krykiet - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2020