anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'S' (pasujących wzorców 694):
S00Powierzchowny uraz głowy -
S00.0Powierzchowny uraz powłok głowy -
S00.1Stłuczenie powieki i okolicy oka -
S00.2Inne powierzchowne urazy powieki i okolicy oczodołowej -
S00.3Powierzchowny uraz nosa -
S00.4Powierzchowny uraz ucha -
S00.5Powierzchowny uraz wargi i jamy ustnej -
S00.7Liczne powierzchowne urazy głowy -
S00.8Powierzchowny uraz innych części głowy -
S00.9Powierzchowny uraz głowy, część nieokreślona -
S01Otwarta rana głowy -
S01.0Otwarta rana powłok głowy -
S01.1Otwarta rana powieki i okolicy oczodołowej -
S01.2Otwarta rana nosa -
S01.3Otwarta rana ucha -
S01.4Otwarta rana policzka i okolicy skroniowo-żuchwowej -
S01.5Otwarta rana wargi i jamy ustnej -
S01.7Liczne rany otwarte głowy -
S01.8Otwarta rana innych okolic głowy -
S01.9Otwarta rana głowy, część nieokreślona -
S02Złamanie czaszki i kości twarzoczaszki -
S02.0Złamanie kości sklepienia czaszki -
S02.1Złamanie kości podstawy czaszki -
S02.2Złamanie kości nosowych -
S02.3Złamanie dna oczodołu -
S02.4Złamanie kości jarzmowej i szczęki -
S02.5Złamanie zęba -
S02.6Złamanie żuchwy -
S02.7Wielokrotne złamania kości czaszki i twarzoczaszki -
S02.8Złamanie innych kości czaszki i twarzoczaszki -
S02.9Złamanie kości czaszki i twarzoczaszki, część nie określona -
S03Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł głowy -
S03.0Zwichnięcie żuchwy -
S03.1Zwichnięcie przegrody chrzęstnej nosa -
S03.2Zwichnięcie zęba -
S03.3Zwichnięcie innych nieokreślonych części głowy -
S03.4Skręcenie i naderwanie żuchwy -
S03.5Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części głowy -
S04Uraz nerwów czaszkowych -
S04.0Uraz nerwu i dróg wzrokowych -
S04.1Uraz nerwu okoruchowego -
S04.2Uraz nerwu bloczkowego -
S04.3Uraz nerwu trójdzielnego -
S04.4Uraz nerwu odwodzącego -
S04.5Uraz nerwu twarzowego -
S04.6Uraz nerwu przedsionkowo-ślimakowego -
S04.7Uraz nerwu dodatkowego -
S04.8Uraz innych nerwów czaszkowych -
S04.9Uraz nieokreślonego nerwu czaszkowego -
S05Uraz oka i oczodołu -
S05.0Uraz spojówki i abrazja rogówki bez wzmianki o ciele obcym -
S05.1Stłuczenie gałki ocznej i tkanek oczodołu -
S05.2Zranienie oka z pęknięciem i wypadnięciem lub utratą tkanek oka -
S05.3Zranienie oka bez wypadnięcia lub utraty tkanek oka -
S05.4Rana drążąca oczodołu z lub bez ciała obcego -
S05.5Rana drążąca gałki ocznej z ciałem obcym -
S05.6Rana drążąca gałki ocznej bez ciała obcego -
S05.7Wyrwanie oka -
S05.8Inne urazy oka i oczodołu -
S05.9Uraz oka i oczodołu, nie określony -
S06Uraz śródczaszkowy -
S06.0Wstrząśnienie -
S06.1Urazowy obrzęk mózgu -
S06.2Rozlany uraz mózgu -
S06.3Ogniskowy uraz mózgu -
S06.4Krwotok nadtwardówkowy -
S06.5Urazowy krwotok podtwardówkowy -
S06.6Urazowy krwotok podpajęczynówkowy -
S06.7Uraz śródczaszkowy z długotrwałym okresem nieprzytomności -
S06.8Inne urazy śródczaszkowe -
S06.9Uraz śródczaszkowy, nie określony -
S07Uraz zmiażdżeniowy głowy -
S07.0Uraz zmiażdżeniowy twarzoczaszki -
S07.1Uraz zmiażdżeniowy czaszki -
S07.8Uraz zmiażdżeniowy innych części głowy -
S07.9Uraz zmiażdżeniowy głowy, część nieokreślona -
S08Urazowa amputacja części głowy -
S08.0Oderwanie powłok głowy -
S08.1Urazowa amputacja ucha -
S08.8Urazowa amputacja innych części głowy -
S08.9Urazowa amputacja nieokreślonej części głowy -
S09Inne i nieokreślone urazy głowy -
S09.0Uraz naczyń krwionośnych głowy niesklasyfikowany gdzie indziej -
S09.1Uraz mięśnia i ścięgna głowy -
S09.2Urazowe pęknięcie błony bębenkowej -
S09.7Liczne urazy głowy -
S09.8Inne określone urazy głowy -
S09.9Nieokreślony uraz głowy -
S10Powierzchowny uraz szyi -
S10.0Stłuczenie gardła -
S10.1Inne nieokreślone powierzchowne urazy gardła -
S10.7Liczne powierzchowne urazy szyi -
S10.8Powierzchowne urazy innych części szyi -
S10.9Powierzchowny uraz szyi, część nie określona -
S11Otwarta rana szyi -
S11.0Otwarta rana obejmująca krtań i tchawicę -
S11.1Otwarta rana obejmująca gruczoł tarczowy -
S11.2Otwarta rana obejmująca gardziel i część szyjną przełyku -
S11.7Liczne otwarte rany szyi -
S11.8Otwarta rana innych części szyi -
S11.9Otwarta rana szyi, część nie określona -
S12Złamania w obrębie szyi -
S12.0Złamanie 1 kręgu szyjnego -
S12.1Złamanie 2 kręgu szyjnego -
S12.2Złamanie innego określonego kręgu szyjnego -
S12.7Liczne złamania odcinka szyjnego kręgosłupa -
S12.8Złamanie innych elementów chrzęstno-kostnych szyi -
S12.9Złamanie w obrębie szyi, część nie określona -
S13Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie szyi -
S13.0Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego -
S13.1Zwichnięcie kręgu odcinka szyjnego kręgosłupa -
S13.2Zwichnięcie w innych i nieokreślonych częściach odcinka szyjnego kręgosłupa -
S13.3Liczne zwichnięcia odcinka szyjnego kręgosłupa -
S13.4Skręcenie i naderwanie odcinka szyjnego kręgosłupa -
S13.5Skręcenie i naderwanie rejonu tarczycy -
S13.6Skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł innych i nieokreślonych części szyi -
S14Uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka szyjnego kręgosłupa -
S14.0Wstrząśnienie i obrzęk odcinka szyjnego rdzenia kręgowego -
S14.1Inne i nieokreślone urazy odcinka szyjnego rdzenia kręgowego -
S14.2Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia kręgowego -
S14.3Uraz splotu ramiennego -
S14.4Uraz obwodowych nerwów szyi -
S14.5Uraz nerwów układu sympatycznego szyi -
S14.6Uraz innych i nieokreślonych nerwów szyi -
S15Uraz naczyń krwionośnych na poziomie szyi -
S15.0Uraz tętnicy szyjnej -
S15.1Uraz tętnicy kręgowej -
S15.2Uraz żyły szyjnej zewnętrznej -
S15.3Uraz żyły szyjnej wewnętrznej -
S15.7Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie szyi -
S15.8Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie szyi -
S15.9Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie szyi -
S16Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie szyi -
S17Uraz zmiażdżeniowy szyi -
S17.0Uraz zmiażdżeniowy krtani i tchawicy -
S17.8Uraz zmiażdżeniowy innych części szyi -
S17.9Uraz zmiażdżeniowy szyi, część nieokreślona -
S18Urazowa amputacja na poziomie szyi -
S19Inne i nieokreślone urazy szyi -
S19.7Liczne urazy szyi -
S19.8Inne określone urazy szyi -
S19.9Nieokreślony uraz szyi -
S20Powierzchowny uraz klatki piersiowej -
S20.0Stłuczenie sutka -
S20.1Inne i nieokreślone powierzchowne urazy sutka -
S20.2Stłuczenie klatki piersiowej -
S20.3Inne powierzchowne urazy przedniej ściany klatki piersiowej -
S20.4Inne powierzchowne urazy ściany tylnej klatki piersiowej -
S20.7Liczne powierzchowne urazy klatki piersiowej -
S20.8Powierzchowny uraz innych lub nieokreślonych części klatki piersiowej -
S21Rana otwarta klatki piersiowej -
S21.0Otwarta rana sutka -
S21.1Otwarta rana ściany przedniej klatki piersiowej -
S21.2Otwarta rana ściany tylnej klatki piersiowej -
S21.7Liczne otwarte rany ścian klatki piersiowej -
S21.8Otwarta rana innych części klatki piersiowej -
S21.9Otwarta rana klatki piersiowej, część nieokreślona -
S22Złamanie żebra (żeber), mostka i odcinka piersiowego kręgosłupa -
S22.0Złamanie kręgów odcinka piersiowego kręgosłupa -
S22.1Liczne złamania odcinka piersiowego kręgosłupa -
S22.2Złamanie mostka -
S22.3Złamanie żebra -
S22.4Liczne złamania żeber -
S22.5Klatka piersiowa cepowata -
S22.8Złamanie innych części rusztowania kostnego klatki piersiowej -
S22.9Złamanie rusztowania kostnego klatki piersiowej, nie określone -
S23Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł klatki piersiowej -
S23.0Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa -
S23.1Zwichnięcie kręgu odcinka piersiowego kręgosłupa -
S23.2Zwichnięcie innych i nieokreślonych części klatki piersiowej -
S23.3Skręcenie i naderwanie odcinka piersiowego kręgosłupa -
S23.4Skręcenie i naderwanie żeber i mostka -
S23.5Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części klatki piersiowej -
S24Uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa -
S24.0Wstrząśnienie i obrzęk rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa -
S24.1Inne i nieokreślone urazy rdzenia kręgowego odcinka piersiowego kręgosłupa -
S24.2Uraz nerwów rdzeniowych odcinka piersiowego kręgosłupa -
S24.3Uraz obwodowych nerwów klatki piersiowej -
S24.4Uraz nerwów układu sympatycznego klatki piersiowej -
S24.5Uraz innych nerwów klatki piersiowej -
S24.6Uraz nieokreślonego nerwu klatki piersiowej -
S25Uraz naczyń krwionośnych klatki piersiowej -
S25.0Uraz odcinka piersiowego aorty -
S25.1Uraz pnia ramienno-głowowego lub tętnicy podobojczykowej -
S25.2Uraz żyły głównej górnej -
S25.3Uraz żyły ramienno-głowowej lub podobojczykowej -
S25.4Uraz naczyń płucnych -
S25.5Uraz naczyń krwionośnych międzyżebrowych -
S25.7Uraz licznych naczyń krwionośnych klatki piersiowej -
S25.8Uraz innych naczyń krwionośnych klatki piersiowej -
S25.9Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego klatki piersiowej -
S26Uraz serca -
S26.0Uraz serca z tamponadą worka osierdziowego -
S26.8Inne urazy serca -
S26.9Uraz serca, nie określony -
S27Uraz innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej -
S27.0Urazowa odma opłucnowa -
S27.1Urazowy krwotok do jamy opłucnowej -
S27.2Urazowa odma opłucnowa z krwotokiem do jamy opłucnowej -
S27.3Inne urazy płuca -
S27.4Uraz oskrzela -
S27.5Uraz części piersiowej tchawicy -
S27.6Uraz opłucnej -
S27.7Liczne urazy narządów klatki piersiowej -
S27.8Urazy innych, nieokreślonych narządów klatki piersiowej -
S27.9Uraz nieokreślonego narządu klatki piersiowej -
S28Uraz zmiażdżeniowy klatki piersiowej i urazowa amputacja fragmentu klatki piersiowej -
S28.0Zmiażdżenie klatki piersiowej -
S28.1Urazowa amputacja części klatki piersiowej -
S29Inne i nieokreślone urazy klatki piersiowej -
S29.0Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie klatki piersiowej -
S29.7Liczne urazy klatki piersiowej -
S29.8Inne określone urazy klatki piersiowej -
S29.9Nieokreślony uraz klatki piersiowej -
S30Powierzchowny uraz brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy -
S30.0Stłuczenie dolnej części grzbietu i miednicy -
S30.1Stłuczenie ściany brzucha -
S30.2Stłuczenie narządów płciowych zewnętrznych -
S30.7Liczne powierzchowne urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy -
S30.8Inne powierzchowne urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy -
S30.9Powierzchowny uraz brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy, część nieokreślona -
S31Otwarta rana brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy -
S31.0Otwarta rana dolnej części grzbietu i miednicy -
S31.1Otwarta rana ściany brzucha -
S31.2Otwarta rana prącia -
S31.3Otwarta rana moszny i jąder -
S31.4Otwarta rana pochwy i sromu -
S31.5Otwarta rana innych i nieokreślonych narządów płciowych zewnętrznych -
S31.7Liczne otwarte rany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy -
S31.8Otwarta rana innej i nieokreślonej części brzucha -
S32Złamanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy -
S32Złamanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy -
S32.0Złamanie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa -
S32.1Złamanie kości krzyżowej -
S32.2Złamanie kości guzicznej -
S32.3Złamanie kości biodrowej -
S32.4Złamanie panewki stawu biodrowego -
S32.5Złamanie kości łonowej -
S32.7Liczne złamania odcinka lędźwiowego kręgosłupa -
S32.8Złamanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy -
S33Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy -
S33.0Urazowe pęknięcie krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa -
S33.1Zwichnięcie kręgu odcinka lędźwiowego kręgosłupa -
S33.2Zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego i krzyżowo-guzicznego -
S33.3Zwichnięcie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy -
S33.4Urazowe rozerwanie spojenia łonowego -
S33.5Skręcenie i naderwanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa -
S33.6Skręcenie i naderwanie stawu krzyżowo-biodrowego -
S33.7Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy -
S34Uraz nerwów i rdzenia kręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy -
S34.0Wstrząśnienie i obrzęk rdzenia kręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa -
S34.2Uraz nerwów rdzeniowych odcinka lędźwiowego i krzyżowego kręgosłupa -
S34.3Uraz ogona końskiego -
S34.4Uraz splotu lędźwiowo-krzyżowego -
S34.5Uraz nerwów układu sympatycznego części lędźwiowej, krzyżowej i miedniczej kręgosłupa -
S34.6Uraz obwodowego nerwu (nerwów) brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy -
S34.8Uraz innych i nieokreślonych nerwów na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy -
S35Uraz naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy -
S35.0Uraz części brzusznej aorty -
S35.1Uraz żyły głównej dolnej -
S35.2Uraz pnia trzewnego i tętnicy krezkowej -
S35.3Uraz żyły wrotnej i śledzionowej -
S35.4Uraz naczyń krwionośnych nerki -
S35.5Uraz naczyń krwionośnych biodrowych -
S35.7Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy -
S35.8Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie brzucha, dolnej części grzbietu miednicy -
S35.9Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego brzucha, dolnej części grzbietu lub miednicy -
S36Uraz narządów jamy brzusznej -
S36.0Uraz śledziony -
S36.1Uraz wątroby lub pęcherzyka żółciowego -
S36.2Uraz trzustki -
S36.3Uraz żołądka -
S36.4Uraz jelita cienkiego -
S36.5Uraz jelita grubego -
S36.6Uraz prostnicy -
S36.7Uraz kilku narządów jamy brzusznej -
S36.8Uraz innego narządu jamy brzusznej -
S36.9Uraz nieokreślonego narządu jamy brzusznej -
S37Uraz narządów miednicy -
S37.0Uraz nerki -
S37.1Uraz moczowodu -
S37.2Uraz pęcherza moczowego -
S37.3Uraz cewki moczowej -
S37.4Uraz jajnika -
S37.5Uraz jajowodu -
S37.6Uraz macicy -
S37.7Uraz kilku narządów miednicy -
S37.8Uraz innych narządów miednicy -
S37.9Uraz nieokreślonego narządu miednicy -
S38Uraz zmiażdżeniowy i urazowa amputacja części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy -
S38.0Uraz zmiażdżeniowy narządów płciowych zewnętrznych -
S38.1Uraz zmiażdżeniowy innych nieokreślonych części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy -
S38.2Urazowa amputacja narządów płciowych zewnętrznych -
S38.3Urazowa amputacja innych i nieokreślonych części brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy -
S39Inne i nieokreślone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy -
S39.0Uraz mięśni i więzadeł brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy -
S39.6Uraz narządu (narządów) jamy brzusznej wraz z narządem (narządami) miednicy -
S39.7Inne mnogie urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy -
S39.8Inne określone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy -
S39.9Nieokreślone urazy brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy -
S40Powierzchowny uraz barku i ramienia -
S40.0Stłuczenie barku i ramienia -
S40.7Mnogie powierzchowne urazy barku i ramienia -
S40.8Inne powierzchowne urazy barku i ramienia -
S40.9Powierzchowny uraz barku i ramienia, nie określony -
S41Otwarta rana barku i ramienia -
S41.0Otwarta rana barku -
S41.1Otwarta rana ramienia -
S41.7Mnogie otwarte rany barku i ramienia -
S41.8Otwarta rana innych i nieokreślonych części obręczy barkowej -
S42Złamanie barku i ramienia -
S42.0Złamanie obojczyka -
S42.1Złamanie łopatki -
S42.2Złamanie nasady bliższej kości ramiennej -
S42.3Złamanie trzonu kości ramiennej -
S42.4Złamanie nasady dalszej kości ramiennej -
S42.7Mnogie złamania obojczyka, łopatki i kości ramiennej -
S42.8Złamanie innych części barku i ramienia -
S42.9Złamanie obręczy barkowej, część nieokreślona -
S43Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł obręczy barkowej -
S43.0Zwichnięcie stawu ramiennego -
S43.1Zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego -
S43.2Zwichnięcie stawu mostkowo-obojczykowego -
S43.3Zwichnięcie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej -
S43.4Skręcenie i naderwanie stawu ramiennego -
S43.5Skręcenie i naderwanie stawu barkowo-obojczykowego -
S43.6Skręcenie i naderwanie stawu mostkowo-obojczykowego -
S43.7Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części obręczy barkowej -
S44Uraz nerwów barku i ramienia -
S44.0Uraz nerwu łokciowego na poziomie ramienia -
S44.1Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie ramienia -
S44.2Uraz nerwu promieniowego na poziomie ramienia -
S44.3Uraz nerwu pachowego -
S44.4Uraz nerwu mięśniowo-skórnego -
S44.5Uraz nerwu czuciowego na poziomie barku i ramienia -
S44.7Uraz wielu nerwów na poziomie barku i ramienia -
S44.8Uraz innych nerwów na poziomie barku i ramienia -
S44.9Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie barku i ramienia -
S45Uraz naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia -
S45.0Uraz tętnicy pachowej -
S45.1Uraz tętnicy ramiennej -
S45.2Uraz żyły pachowej lub ramiennej -
S45.3Uraz powierzchownej żyły na poziomie barku i ramienia -
S45.7Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia -
S45.8Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie barku i ramienia -
S45.9Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie barku i ramienia -
S46Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia -
S46.0Uraz ścięgien rotatorów zewnętrznych barku -
S46.1Uraz mięśnia i ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia -
S46.2Uraz mięśnia i ścięgna innej części mięśnia dwugłowego ramienia -
S46.3Uraz mięśnia i ścięgna mięśnia trójgłowego ramienia -
S46.7Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie barku i ramienia -
S46.8Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie barku i ramienia -
S46.9Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie barku i ramienia -
S47Uraz zmiażdżeniowy barku i ramienia -
S48Urazowa amputacja barku i ramienia -
S48.0Urazowa amputacja w miejscu stawu ramiennego -
S48.1Urazowa amputacja na poziomie pomiędzy barkiem i łokciem -
S48.9Urazowa amputacja barku i ramienia, poziom nieokreślony -
S49Inne i nieokreślone urazy barku i ramienia -
S49.7Mnogie urazy barku i ramienia -
S49.8Inne określone urazy barku i ramienia -
S49.9Nieokreślony uraz barku i ramienia -
S50Powierzchowny uraz przedramienia -
S50.0Stłuczenie łokcia -
S50.1Stłuczenie innych, nieokreślonych części przedramienia -
S50.7Mnogie powierzchowne urazy przedramienia -
S50.8Inne powierzchowne urazy przedramienia -
S50.9Powierzchowny uraz przedramienia, nie określony -
S51Otwarte rany przedramienia -
S51.0Otwarta rana łokcia -
S51.7Mnogie rany otwarte przedramienia -
S51.8Otwarta rana innych części przedramienia -
S51.9Otwarta rana przedramienia, część nieokreślona -
S52Złamanie przedramienia -
S52.0Złamanie nasady bliższej kości łokciowej -
S52.1Złamanie nasady bliższej kości promieniowej -
S52.2Złamanie trzonu kości łokciowej -
S52.3Złamanie trzonu kości promieniowej -
S52.4Złamanie trzonów kości łokciowej i promieniowej -
S52.5Złamanie nasady dalszej kości promieniowej -
S52.6Złamanie nasad dalszych kości łokciowej i promieniowej -
S52.7Mnogie złamania przedramienia -
S52.8Złamanie innych części przedramienia -
S52.9Złamanie przedramienia, część nieokreślona -
S53Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu łokciowego -
S53.0Zwichnięcie głowy kości promieniowej -
S53.1Zwichnięcie stawu łokciowego, nie określone -
S53.2Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego promieniowego -
S53.3Urazowe pęknięcie więzadła pobocznego łokciowego -
S53.4Skręcenie i naderwanie stawu łokciowego -
S54Urazy nerwów na poziomie przedramienia -
S54.0Uraz nerwu łokciowego na poziomie przedramienia -
S54.1Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie przedramienia -
S54.2Uraz nerwu promieniowego na poziomie przedramienia -
S54.3Uraz nerwów czuciowych skórnych na poziomie przedramienia -
S54.7Uraz licznych nerwów na poziomie przedramienia -
S54.8Uraz innych nerwów na poziomie przedramienia -
S54.9Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie przedramienia -
S55Uraz naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia -
S55.0Uraz tętnicy łokciowej na poziomie przedramienia -
S55.1Uraz tętnicy promieniowej na poziomie przedramienia -
S55.2Uraz żył na poziomie przedramienia -
S55.7Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia -
S55.8Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie przedramienia -
S55.9Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie przedramienia -
S56Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie przedramienia -
S56.0Uraz mięśnia i ścięgna długiego zginacza kciuka na poziomie przedramienia -
S56.1Uraz mięśnia i ścięgna innego palca (palców) na poziomie przedramienia -
S56.2Uraz innego mięśnia i ścięgna zginacza na poziomie przedramienia -
S56.3Uraz mięśnia i ścięgna prostownika lub długiego odwodziciela kciuka na poziomie przedramienia -
S56.4Uraz mięśnia i ścięgna prostownika innego palca (palców) na poziomie przedramienia -
S56.5Uraz mięśnia i ścięgna innego prostownika na poziomie przedramienia -
S56.7Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie przedramienia -
S56.8Uraz innych i nieokreślonych mięśni i ścięgien na poziomie przedramienia -
S57Uraz zmiażdżeniowy przedramienia -
S57.0Uraz zmiażdżeniowy łokcia -
S57.8Uraz zmiażdżeniowy innych części przedramienia -
S57.9Uraz zmiażdżeniowy przedramienia, część nieokreślona -
S58Urazowa amputacja przedramienia -
S58.0Urazowa amputacja na poziomie łokcia -
S58.1Urazowa amputacja na poziomie między łokciem i nadgarstkiem -
S58.9Urazowa amputacja przedramienia, poziom nieokreślony -
S59Inne i nieokreślone urazy przedramienia -
S59.7Mnogie urazy przedramienia -
S59.8Inne określone urazy przedramienia -
S59.9Nieokreślony uraz przedramienia -
S60Powierzchowny uraz nadgarstka i ręki -
S60.0Stłuczenie palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia -
S60.1Stłuczenie palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia -
S60.2Stłuczenie innej części nadgarstka i ręki -
S60.7Mnogie powierzchowne urazy nadgarstka i ręki -
S60.8Inne powierzchowne urazy nadgarstka i ręki -
S60.9Powierzchowny uraz nadgarstka i ręki, nie określony -
S61Otwarta rana nadgarstka i ręki -
S61.0Otwarta rana palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia -
S61.1Otwarta rana palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia -
S61.7Mnogie rany otwarte nadgarstka i ręki -
S61.8Otwarta rana innych części nadgarstka i ręki -
S61.9Otwarta rana nadgarstka i ręki, część nieokreślona -
S62Złamanie na poziomie nadgarstka i ręki -
S62.0Złamanie kości łódeczkowatej -
S62.1Złamanie innej (innych) kości nadgarstka -
S62.2Złamanie i kości śródręcza -
S62.3Złamanie innej kości śródręcza -
S62.4Mnogie złamania kości śródręcza -
S62.5Złamanie kciuka -
S62.6Złamanie innego palca -
S62.7Mnogie złamania palców -
S62.8Złamanie innej i nieokreślonej części nadgarstka i ręki -
S63Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł na poziomie nadgarstka i ręki -
S63.0Zwichnięcie nadgarstka -
S63.1Zwichnięcie palca -
S63.2Mnogie zwichnięcia palców -
S63.3Urazowe pęknięcie więzadła nadgarstka -
S63.4Urazowe pęknięcie więzadła palca w stawach nadgarstkowo-śródręcznych i międzypaliczkowych -
S63.5Skręcenie i naderwanie nadgarstka -
S63.6Skręcenie i naderwanie palca (palców) -
S63.7Skręcenie i naderwanie innej i nieokreślonej części ręki -
S64Uraz nerwów na poziomie nadgarstka i ręki -
S64.0Uraz nerwu łokciowego na poziomie nadgarstka i ręki -
S64.1Uraz nerwu pośrodkowego na poziomie nadgarstka i ręki -
S64.2Uraz gałęzi powierzchownej nerwu promieniowego na poziomie nadgarstka i ręki -
S64.3Uraz nerwu kciuka -
S64.4Uraz nerwu innego palca -
S64.7Uraz mnogich nerwów na poziomie nadgarstka i ręki -
S64.8Uraz innych nerwów na poziomie nadgarstka i ręki -
S64.9Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie nadgarstka i ręki -
S65Uraz naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki -
S65.0Uraz tętnicy łokciowej na poziomie nadgarstka i ręki -
S65.1Uraz tętnicy promieniowej na poziomie nadgarstka i ręki -
S65.2Uraz naczyń łuku dłoniowego powierzchownego -
S65.3Uraz naczyń łuku dłoniowego głębokiego -
S65.4Uraz naczynia (naczyń) krwionośnego kciuka -
S65.5Uraz naczynia (naczyń) krwionośnego innego palca -
S65.7Uraz mnogich naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki -
S65.8Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie nadgarstka i ręki -
S65.9Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie nadgarstka i ręki -
S66Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki -
S66.0Uraz mięśnia i ścięgna zginacza długiego kciuka na poziomie nadgarstka i ręki -
S66.1Uraz mięśnia i ścięgna zginacza innego palca na poziomie nadgarstka i ręki -
S66.2Uraz mięśnia i ścięgna prostownika kciuka na poziomie nadgarstka i ręki -
S66.3Uraz mięśnia i ścięgna prostownika innego palca na poziomie nadgarstka i ręki -
S66.4Uraz mięśnia i ścięgna odwodziciela kciuka na poziomie nadgarstka i ręki -
S66.5Uraz mięśnia i ścięgna właściwego innego palca na poziomie nadgarstka i ręki -
S66.6Uraz mnogich mięśni i ścięgien zginaczy na poziomie nadgarstka i ręki -
S66.7Uraz mnogich mięśni i ścięgien prostowników na poziomie nadgarstka i ręki -
S66.8Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie nadgarstka i ręki -
S66.9Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie nadgarstka i ręki -
S67Uraz zmiażdżeniowy nadgarstka i ręki -
S67.0Uraz zmiażdżeniowy kciuka i innego palca (palców) -
S67.8Uraz zmiażdżeniowy innych i nieokreślonych części nadgarstka i ręki -
S68Urazowa amputacja nadgarstka i ręki -
S68.0Urazowa amputacja kciuka (całkowita) (częściowa) -
S68.1Urazowa amputacja pojedynczego, innego palca (całkowita) (częściowa) -
S68.2Urazowa amputacja dwóch lub więcej palców (całkowita) (częściowa) -
S68.3Złożona amputacja (części) palca (palców) i innej części nadgarstka i ręki -
S68.4Urazowa amputacja ręki na poziomie nadgarstka -
S68.8Urazowa amputacja innych części nadgarstka i ręki -
S68.9Urazowa amputacja nadgarstka i ręki, poziom nieokreślony -
S69Inne i nieokreślone urazy nadgarstka i ręki -
S69.7Mnogie urazy nadgarstka i ręki -
S69.8Inne określone urazy nadgarstka i ręki -
S69.9Nieokreślony uraz nadgarstka i ręki -
S70Powierzchowny uraz biodra i uda -
S70.0Stłuczenie biodra -
S70.1Stłuczenie uda -
S70.7Mnogie powierzchowne urazy biodra i uda -
S70.8Inne powierzchowne urazy biodra i uda -
S70.9Powierzchowny uraz biodra i uda, nie określony -
S71Otwarta rana biodra i uda -
S71.0Otwarta rana biodra -
S71.1Otwarta rana uda -
S71.7Mnogie rany otwarte biodra i uda -
S71.8Otwarta rana innych i nieokreślonych części obręczy miedniczej -
S72Złamanie kości udowej -
S72.0Złamanie szyjki kości udowej -
S72.1Złamanie przezkrętarzowe -
S72.2Złamanie podkrętarzowe -
S72.3Złamanie trzonu kości udowej -
S72.4Złamanie nasady dalszej kości udowej -
S72.7Mnogie złamania kości udowej -
S72.8Złamanie innych części kości udowej -
S72.9Złamanie kości udowej, część nieokreślona -
S73Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawu i więzadeł biodra -
S73.0Zwichnięcie stawu biodrowego -
S73.1Skręcenie i naderwanie stawu biodrowego -
S74Uraz nerwów na poziomie biodra i uda -
S74.0Uraz nerwu kulszowego na poziomie biodra i uda -
S74.1Uraz nerwu udowego na poziomie biodra i uda -
S74.2Uraz nerwu skórnego czuciowego na poziomie biodra i uda -
S74.7Uraz mnogich nerwów na poziomie biodra i uda -
S74.8Uraz innych nerwów na poziomie biodra i uda -
S74.9Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie biodra i uda -
S75Uraz naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda -
S75.0Uraz tętnicy udowej -
S75.1Uraz żyły udowej na poziomie biodra i uda -
S75.2Uraz żyły odpiszczelowej na poziomie biodra i uda -
S75.7Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda -
S75.8Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie biodra i uda -
S75.9Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie biodra i uda -
S76Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie biodra i uda -
S76.0Uraz mięśnia i ścięgna biodra -
S76.1Uraz ścięgna i mięśnia czworogłowego uda -
S76.2Uraz ścięgna i mięśni przywodzących uda -
S76.3Uraz ścięgien i mięśni tylnej grupy mięśni uda -
S76.4Uraz innych nieokreślonych mięśni i ścięgien na poziomie uda -
S76.7Uraz mnogich mięśni i ścięgien na poziomie biodra i uda -
S77Uraz zmiażdżeniowy biodra z udem -
S77.0Uraz zmiażdżeniowy biodra -
S77.1Uraz zmiażdżeniowy uda -
S77.2Uraz zmiażdżeniowy biodra i uda -
S78Urazowa amputacja biodra z udem -
S78.0Urazowa amputacja w stawie biodrowym -
S78.1Urazowa amputacja na poziomie między biodrem i kolanem -
S78.9Urazowa amputacja biodra i uda, poziom nieokreślony -
S79Inne i nieokreślone urazy biodra i uda -
S79.7Liczne urazy biodra i uda -
S79.8Inne określone urazy biodra i uda -
S79.9Nieokreślony uraz biodra i uda -
S80Powierzchowny uraz podudzia -
S80.0Stłuczenie kolana -
S80.1Stłuczenie innych nieokreślonych części podudzia -
S80.7Mnogie powierzchowne urazy podudzia -
S80.8Inne powierzchowne urazy podudzia -
S80.9Powierzchowny uraz podudzia, nie określony -
S81Otwarta rana podudzia -
S81.0Otwarta rana kolana -
S81.7Mnogie rany otwarte podudzia -
S81.8Otwarta rana innych części podudzia -
S81.9Otwarta rana podudzia, część nieokreślona -
S82Złamanie podudzia łącznie ze stawem skokowym -
S82.0Złamanie rzepki -
S82.1Złamanie nasady bliższej piszczeli -
S82.2Złamanie trzonu piszczeli -
S82.3Złamanie nasady dalszej piszczeli -
S82.4Izolowane złamanie strzałki -
S82.5Złamanie kostki przyśrodkowej -
S82.6Złamanie kostki bocznej -
S82.7Mnogie złamania podudzia -
S82.8Złamanie innych części podudzia -
S82.9Złamanie podudzia, część nieokreślona -
S83Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł kolana -
S83.0Zwichnięcie rzepki -
S83.1Zwichnięcie stawu kolanowego -
S83.2Rozdarcie łąkotki, świeże -
S83.3Rozdarcie chrząstki stawowej kolana, świeże -
S83.4Skręcenie i naderwanie w obrębie (strzałkowego) (piszczelowego) więzadła pobocznego kolana -
S83.5Skręcenie i naderwanie w obrębie (przedniego) (tylnego) więzadła krzyżowego kolana -
S83.6Skręcenie i naderwanie innych, nie określonych części kolana -
S83.7Uraz kilku struktur kolana -
S84Uraz nerwów na poziomie podudzia -
S84.0Uraz nerwu piszczelowego na poziomie podudzia -
S84.1Uraz nerwu strzałkowego wspólnego (powierzchownego) (głębokiego) na poziomie podudzia -
S84.2Uraz czuciowego nerwu skórnego na poziomie podudzia -
S84.7Uraz licznych nerwów na poziomie podudzia -
S84.8Uraz innych nerwów na poziomie podudzia -
S84.9Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie podudzia -
S85Uraz naczyń krwionośnych na poziomie podudzia -
S85.0Uraz tętnicy podkolanowej -
S85.1Uraz (przedniej) (tylnej) tętnicy piszczelowej -
S85.2Uraz tętnicy strzałkowej -
S85.3Uraz żyły odpiszczelowej na poziomie podudzia -
S85.4Uraz żyły odstrzałkowej na poziomie podudzia -
S85.5Uraz żyły podkolanowej -
S85.7Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie podudzia -
S85.8Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie podudzia -
S85.9Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie podudzia -
S86Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia -
S86.0Uraz ścięgna Achillesa -
S86.1Uraz innego mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) tylnej grupy mięśni podudzia -
S86.2Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) przedniej grupy mięśni podudzia -
S86.3Uraz mięśnia (mięśni) i ścięgna (ścięgien) grupy mięśni strzałkowych na poziomie podudzia -
S86.7Uraz licznych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia -
S86.8Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie podudzia -
S86.9Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie podudzia -
S87Uraz zmiażdżeniowy podudzia -
S87.0Uraz zmiażdżeniowy kolana -
S87.8Uraz zmiażdżeniowy innej i nieokreślonej części podudzia -
S88Urazowa amputacja podudzia -
S88.0Urazowa amputacja na poziomie kolana -
S88.1Urazowa amputacja na poziomie między kolanem i stawem skokowym -
S88.9Urazowa amputacja podudzia, poziom nieokreślony -
S89Inne i nieokreślone urazy podudzia -
S89.7Mnogie urazy podudzia -
S89.8Inne określone urazy podudzia -
S89.9Nieokreślony uraz podudzia -
S90Powierzchowny uraz stawu skokowego i stopy -
S90.0Stłuczenie stawu skokowego -
S90.1Stłuczenie palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia -
S90.2Stłuczenie palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia -
S90.3Stłuczenie innych i nieokreślonych części stopy -
S90.7Mnogie powierzchowne urazy stawu skokowego i stopy -
S90.8Inne powierzchowne urazy stawu skokowego i stopy -
S90.9Powierzchowny uraz stawu skokowego i stopy, nie określony -
S91Otwarta rana stawu skokowego i stopy -
S91.0Otwarta rana stawu skokowego -
S91.1Otwarta rana palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia -
S91.2Otwarta rana palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia -
S91.3Otwarta rana innych części stopy -
S91.7Mnogie otwarte rany stawu skokowego i stopy -
S92Złamanie stopy, bez stawu skokowego -
S92.0Złamanie kości piętowej -
S92.1Złamanie kości skokowej -
S92.2Złamanie innej (innych) kości stępu -
S92.3Złamanie kości śródstopia -
S92.4Złamanie palucha -
S92.5Złamanie innego palca stopy -
S92.7Mnogie złamania kości stopy -
S92.9Złamanie kości stopy, nie określone -
S93Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie stawów i więzadeł stawu skokowego i poziomu stopy -
S93.0Zwichnięcie stawu skokowego -
S93.1Zwichnięcie palca (palców) -
S93.2Pęknięcie więzadeł na poziomie stawu skokowego i stopy -
S93.3Zwichnięcie innych i nieokreślonych części stopy -
S93.4Skręcenie i naderwanie stawu skokowego -
S93.5Skręcenie i naderwanie palca (palców) -
S93.6Skręcenie i naderwanie innych i nieokreślonych części stopy -
S94Urazy nerwów na poziomie kostki i stopy -
S94.0Uraz nerwu podeszwowego bocznego -
S94.1Uraz nerwu podeszwowego przyśrodkowego -
S94.2Uraz nerwu strzałkowego głębokiego na poziomie stawu skokowego i stopy -
S94.3Uraz nerwu skórnego na poziomie stawu skokowego i stopy -
S94.7Uraz mnogich nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy -
S94.8Uraz innych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy -
S94.9Uraz nieokreślonego nerwu na poziomie stawu skokowego i stopy -
S95Uraz naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy -
S95.0Uraz tętnicy grzbietowej stopy -
S95.1Uraz tętnicy podeszwowej stopy -
S95.2Uraz żyły grzbietowej stopy -
S95.7Uraz licznych naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy -
S95.8Uraz innych naczyń krwionośnych na poziomie stawu skokowego i stopy -
S95.9Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego na poziomie stawu skokowego i stopy -
S96Uraz mięśnia i ścięgna na poziomie stawu skokowego i stopy -
S96.0Uraz ścięgna i mięśnia zginacza długiego palucha na poziomie stawu skokowego i stopy -
S96.1Uraz ścięgna i mięśnia prostownika długiego palucha na poziomie stawu skokowego i stopy -
S96.2Uraz ścięgna i mięśnia zginacza lub prostownika na poziomie stawu skokowego i stopy -
S96.7Uraz mnogich mięśni i ścięgien na poziomie stawu skokowego i stopy -
S96.8Uraz innych mięśni i ścięgien na poziomie stawu skokowego i stopy -
S96.9Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna na poziomie stawu skokowego i stopy -
S97Uraz zmiażdżeniowy stawu skokowego i stopy -
S97.0Uraz zmiażdżeniowy stawu skokowego -
S97.1Uraz zmiażdżeniowy palca (palców) stopy -
S97.8Uraz zmiażdżeniowy innych części stawu skokowego i stopy -
S98Urazowa amputacja stawu skokowego i stopy -
S98.0Urazowa amputacja stopy na poziomie stawu skokowego -
S98.1Urazowa amputacja jednego palca stopy -
S98.2Urazowa amputacja dwóch lub więcej palców stopy -
S98.3Urazowa amputacja innych części stopy -
S98.4Urazowa amputacja stopy, poziom nieokreślony -
S99Inne i nieokreślone urazy stawu skokowego i stopy -
S99.7Mnogie urazy stawu skokowego i stopy -
S99.8Inne określone urazy stawu skokowego i stopy -
S99.9Nieokreślony uraz stawu skokowego i stopy -

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
na odporność - KOLAGEN_cito piłka nożna - KOLAGEN_cito nurkowanie - KOLAGEN_cito skoki na bungee - KOLAGEN_cito skok o tyczce - KOLAGEN_cito markowy kolagen - KOLAGEN_cito produkty na piersi - KOLAGEN_cito żużel - KOLAGEN_cito ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe w aptekach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe pływanie - Dezodorant_SuperDeo narciarstwo - Dezodorant_SuperDeo produkty dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo curling - Dezodorant_SuperDeo curling - Dezodorant_SuperDeo krykiet - Dezodorant_SuperDeo toczenie się w plastikowej kuli - Dezodorant_SuperDeo produkty dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022