anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'T' (pasujących wzorców 762):
T00Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice ciała
T00.0Powierzchowne urazy obejmujące głowę i szyję
T00.1Powierzchowne urazy obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę
T00.2Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej
T00.3Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej
T00.6Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i dolnej
T00.8Powierzchowne urazy obejmujące inne kombinacje okolic ciała
T00.9Liczne powierzchowne urazy, nie określone
T01Otwarte rany obejmujące liczne okolice ciała
T01.0Otwarte rany obejmujące głowę i szyję
T01.1Otwarte rany obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę
T01.2Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej
T01.3Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej
T01.6Otwarte rany obejmujące kończynę (kończyny) górną z dolną
T01.8Otwarte rany obejmujące inne kombinacje okolic ciała
T01.9Liczne otwarte rany, nie określone
T02Złamania obejmujące liczne okolice ciała
T02.0Złamania obejmujące głowę i szyję
T02.1Złamania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę
T02.2Złamania obejmujące liczne okolice jednej kończyny górnej
T02.3Złamania obejmujące liczne okolice jednej kończyny dolnej
T02.4Złamania obejmujące liczne okolice obu kończyn górnych
T02.5Złamania obejmujące liczne okolice obu kończyn dolnych
T02.6Złamania obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i kończyny (kończyn) dolnej
T02.7Złamania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu, miednicę i kończynę (kończyny)
T02.8Złamania obejmujące inne kombinacje okolic ciała
T02.9Liczne złamania, nie określone
T03Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice ciała
T03.0Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące głowę i szyję
T03.1Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę
T03.2Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej
T03.3Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej
T03.4Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i dolnej
T03.8Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące inne kombinacje okolic ciała
T03.9Liczne zwichnięcia, skręcenia i naderwania, nie określone
T04Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice ciała
T04.0Uraz zmiażdżeniowy obejmujący głowę i szyję
T04.1Urazy zmiażdżeniowe obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę
T04.2Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej
T04.3Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej
T04.4Uraz zmiażdżeniowy obejmujący liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i dolnej
T04.7Uraz zmiażdżeniowy klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu, miednicy i kończyny (kończyn)
T04.8Uraz zmiażdżeniowy obejmujący inne kombinacje okolic ciała
T04.9Liczne urazy zmiażdżeniowe, nie określone
T05Urazowe amputacje obejmujące liczne okolice ciała
T05.0Urazowa amputacja obu rąk
T05.1Urazowa amputacja jednej ręki i drugiej kończyny górnej (na każdym poziomie z wyjątkiem ręki)
T05.2Urazowa amputacja obu kończyn górnych (każdy poziom)
T05.3Urazowa amputacja obu stóp
T05.4Urazowa amputacja jednej stopy i drugiej kończyny dolnej (każdy poziom z wyjątkiem stopy)
T05.5Urazowa amputacja obu kończyn dolnych (każdy poziom)
T05.6Urazowa amputacja kończyn górnych i dolnych, każda kombinacja (każdy poziom)
T05.8Urazowa amputacja obejmująca wszystkie inne kombinacje okolic ciała
T05.9Liczne urazowe amputacje, nie określone
T06Inne urazy obejmujące liczne okolice ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej
T06.0Urazy mózgu i nerwów czaszkowych z obrażeniami nerwów rdzeniowych i rdzenia kręgowego na poziomie szyi
T06.1Urazy nerwów rdzeniowych i rdzenia kręgowego obejmujące inne liczne okolice ciała
T06.2Urazy nerwów obejmujące liczne okolice ciała
T06.3Urazy naczyń krwionośnych obejmujące liczne okolice ciała
T06.4Urazy mięśni i ścięgien obejmujące liczne okolice ciała
T06.5Urazy narządów klatki piersiowej z narządami, jamy brzusznej i miednicy
T06.8Inne określone urazy obejmujące liczne okolice ciała
T07Nieokreślone liczne urazy
T08Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony
T09Inne urazy kręgosłupa i tułowia, poziom nieokreślony
T09.0Powierzchowny uraz tułowia, poziom nieokreślony
T09.1Otwarta rana tułowia, poziom nieokreślony
T09.2Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła tułowia
T09.3Uraz rdzenia kręgowego, poziom nieokreślony
T09.4Uraz nieokreślonego nerwu, nerwu rdzeniowego i splotu tułowia
T09.5Uraz nieokreślonego mięśnia i więzadła tułowia
T09.6Urazowa amputacja tułowia, poziom nieokreślony
T09.8Inny określony uraz tułowia, poziom nieokreślony
T09.9Nieokreślony uraz tułowia, poziom nieokreślony
T10Złamanie kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11Inne urazy kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.0Powierzchowny uraz kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.1Otwarta rana kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.2Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.3Uraz nieokreślonego nerwu kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.4Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.5Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.6Urazowa amputacja kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.8Inne określone urazy kończyny górnej, poziom nieokreślony
T11.9Nieokreślony uraz kończyny górnej, poziom nieokreślony
T12Złamanie kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13Inne urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.0Powierzchniowy uraz kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.1Otwarta rana kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.2Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.3Uraz nieokreślonego nerwu kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.4Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.5Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.6Urazowa amputacja kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.8Inne określone urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T13.9Nieokreślony uraz kończyny dolnej, poziom nieokreślony
T14Uraz nieokreślonej okolicy ciała
T14.0Powierzchniowy uraz nieokreślonej okolicy ciała
T14.1Otwarta rana nieokreślonej okolicy ciała
T14.2Złamanie nieokreślonej okolicy ciała
T14.3Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonej okolicy ciała
T14.4Uraz nerwu (nerwów) nieokreślonej okolicy ciała
T14.5Uraz naczynia (naczyń) krwionośnego nieokreślonej okolicy ciała
T14.6Uraz ścięgien i mięśni nieokreślonej okolicy ciała
T14.7Uraz zmiażdżeniowy i urazowa amputacja nieokreślonej okolicy ciała
T14.8Inne urazy nieokreślonej okolicy ciała
T14.9Uraz, nie określony
T15Ciało obce w zewnętrznej części oka
T15.0Ciało obce rogówki
T15.1Ciało obce worka spojówkowego
T15.8Ciało obce innego i mnogich zewnętrznych części oka
T15.9Ciało obce zewnętrznej części oka, część nieokreślona
T16Ciało obce w uchu
T17Ciało obce w drogach oddechowych
T17.0Ciało obce zatoki przynosowej
T17.1Ciało obce nozdrzy
T17.2Ciało obce gardła
T17.3Ciało obce krtani
T17.4Ciało obce tchawicy
T17.5Ciało obce oskrzeli
T17.8Ciało obce innej lub mnogich części dróg oddechowych
T17.9Ciało obce dróg oddechowych, część nieokreślona
T18Ciało obce przewodu pokarmowego
T18.0Ciało obce w ustach
T18.1Ciało obce w przełyku
T18.2Ciało obce w żołądku
T18.3Ciało obce w jelicie cienkim
T18.4Ciało obce w jelicie grubym
T18.5Ciało obce w prostnicy i odbycie
T18.8Ciało obce innej lub mnogich części przewodu pokarmowego
T18.9Ciało obce przewodu pokarmowego, część nieokreślona
T19Ciało obce w układzie moczo-płciowym
T19.0Ciało obce cewki moczowej
T19.1Ciało obce pęcherza moczowego
T19.2Ciało obce sromu i pochwy
T19.3Ciało obce macicy (każdej części)
T19.8Ciało obce innej lub mnogich części układu moczowo-płciowego
T19.9Ciało obce układu moczowo-płciowego, części nie określonej
T20Oparzenia termiczne i chemiczne głowy i szyi
T20.0Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia głowy i szyi
T20.1Oparzenie termiczne I stopnia głowy i szyi
T20.2Oparzenie termiczne II stopnia głowy i szyi
T20.3Oparzenie termiczne III stopnia głowy i szyi
T20.4Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia głowy i szyi
T20.5Oparzenie chemiczne I stopnia głowy i szyi
T20.6Oparzenie chemiczne II stopnia głowy i szyi
T20.7Oparzenie chemiczne III stopnia głowy i szyi
T21Oparzenie termiczne i chemiczne tułowia
T21.0Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia tułowia
T21.1Oparzenie termiczne I stopnia tułowia
T21.2Oparzenie termiczne II stopnia tułowia
T21.3Oparzenie termiczne III stopnia tułowia
T21.4Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia tułowia
T21.5Oparzenie chemiczne I stopnia tułowia
T21.6Oparzenie chemiczne II stopnia tułowia
T21.7Oparzenie chemiczne III stopnia tułowia
T22Oparzenie termiczne i chemiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.0Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.1Oparzenie termiczne I stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.2Oparzenie termiczne II stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.3Oparzenie termiczne III stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.4Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.5Oparzenie chemiczne I stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.6Oparzenie chemiczne II stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T22.7Oparzenie chemiczne III stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki
T23Oparzenie termiczne i chemiczne nadgarstka i ręki
T23.0Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia nadgarstka i ręki
T23.1Oparzenie termiczne I stopnia nadgarstka i ręki
T23.2Oparzenie termiczne II stopnia nadgarstka i ręki
T23.3Oparzenie termiczne III stopnia nadgarstka i ręki
T23.4Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia nadgarstka i ręki
T23.5Oparzenie chemiczne I stopnia nadgarstka i ręki
T23.6Oparzenie chemiczne II stopnia nadgarstka i ręki
T23.7Oparzenie chemiczne III stopnia nadgarstka i ręki
T24Oparzenie termiczne i chemiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.0Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.1Oparzenie termiczne I stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.2Oparzenie termiczne II stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.3Oparzenie termiczne III stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.4Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.5Oparzenie chemiczne I stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.6Oparzenie chemiczne II stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T24.7Oparzenie chemiczne III stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy
T25Oparzenia termiczne i chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy
T25.0Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.1Oparzenie termiczne I stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.2Oparzenie termiczne II stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.3Oparzenie termiczne III stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.4Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.5Oparzenie chemiczne I stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.6Oparzenie chemiczne II stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T25.7Oparzenie chemiczne III stopnia okolicy stawu skokowego i stopy
T26Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i przydatków oka
T26.0Oparzenie termiczne powieki i okolicy oczodołowej
T26.1Oparzenie termiczne rogówki i worka spojówkowego
T26.2Oparzenie termiczne z następowym jego pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej
T26.3Oparzenie termiczne innych części oka i przydatków oka
T26.4Oparzenie termiczne oka i przydatków oka, nie określone
T26.5Oparzenie chemiczne powieki i okolicy oczodołowej
T26.6Oparzenie chemiczne rogówki i worka spojówkowego
T26.7Oparzenie chemiczne z następowym jego pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej
T26.8Oparzenie chemiczne innych części oka i przydatków oka
T26.9Oparzenie chemiczne oka i przydatków oka, nie określone
T27Oparzenie termiczne i chemiczne dróg oddechowych
T27.0Oparzenie termiczne krtani i tchawicy
T27.1Oparzenie termiczne obejmujące krtań, tchawicę i płuca
T27.2Oparzenie termiczne innych części dróg oddechowych
T27.3Oparzenie termiczne dróg oddechowych, nie określone
T27.4Oparzenie chemiczne krtani i tchawicy
T27.5Oparzenie chemiczne obejmujące krtań, tchawicę i płuca
T27.6Oparzenie chemiczne innych części dróg oddechowych
T27.7Oparzenie chemiczne dróg oddechowych, nie określone
T28Oparzenia termiczne i chemiczne innych narządów wewnętrznych
T28.0Oparzenie termiczne jamy ustnej i gardła
T28.1Oparzenie termiczne przełyku
T28.2Oparzenie termiczne innych części układu pokarmowego
T28.3Oparzenie termiczne narządów moczopłciowych wewnętrznych
T28.4Oparzenie termiczne innych, nieokreślonych narządów wewnętrznych
T28.5Oparzenie chemiczne jamy ustnej i gardła
T28.6Oparzenie chemiczne przełyku
T28.7Oparzenie chemiczne innych części przewodu pokarmowego
T28.8Oparzenie chemiczne narządów moczopłciowych wewnętrznych
T28.9Oparzenie chemiczne innych, nieokreślonych narządów wewnętrznych
T29Oparzenia termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała
T29.0Oparzenie termiczne mnogich okolic, nieokreślonego stopnia
T29.1Oparzenie termiczne mnogich okolic, nie większe niż oparzenie I stopnia
T29.2Oparzenie termiczne mnogich okolic, nie większe niż oparzenie II stopnia
T29.3Oparzenie termiczne mnogich okolic, przynajmniej jedno III stopnia
T29.4Oparzenie chemiczne mnogich okolic ciała, nieokreślonego stopnia
T29.5Oparzenie chemiczne mnogich okolic, nie większe niż I stopnia
T29.6Oparzenie chemiczne mnogich okolic, nie większe niż II stopnia
T29.7Oparzenie chemiczne mnogich okolic, przynajmniej jedno III stopnia
T30Oparzenie termiczne i chemiczne, okolica ciała nieokreślona
T30.0Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, nieokreślonego stopnia
T30.1Oparzenie termiczne I stopnia, okolica ciała nieokreślona
T30.2Oparzenie termiczne II stopnia, okolica ciała nieokreślona
T30.3Oparzenie termiczne III stopnia, okolica ciała nieokreślona
T30.4Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, nieokreślonego stopnia
T30.5Oparzenie chemiczne I stopnia, okolica ciała nieokreślona
T30.6Oparzenie chemiczne II stopnia, okolica ciała nieokreślona
T30.7Oparzenie chemiczne III stopnia, okolica ciała nieokreślona
T31Oparzenia termiczne sklasyfikowane w zależności od rozległości objętej powierzchni ciała
T31.0Oparzenie termiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciała
T31.1Oparzenie termiczne obejmujące 10-19% powierzchni ciała
T31.2Oparzenie termiczne obejmujące 20-29% powierzchni ciała
T31.3Oparzenie termiczne obejmujące 30-39% powierzchni ciała
T31.4Oparzenie termiczne obejmujące 40-49% powierzchni ciała
T31.5Oparzenie termiczne obejmujące 50-59% powierzchni ciała
T31.6Oparzenie termiczne obejmujące 60-69% powierzchni ciała
T31.7Oparzenie termiczne obejmujące 70-79% powierzchni ciała
T31.8Oparzenie termiczne obejmujące 80-90% powierzchni ciała
T31.9Oparzenie termiczne obejmujące 90% i więcej powierzchni ciała
T32Oparzenie chemiczne sklasyfikowane w zależności od rozległości objętej powierzchni ciała
T32.0Oparzenie chemiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciała
T32.1Oparzenie chemiczne obejmujące 10-19% powierzchni ciała
T32.2Oparzenie chemiczne obejmujące 20-29% powierzchni ciała
T32.3Oparzenie chemiczne obejmujące 30-39% powierzchni ciała
T32.4Oparzenie chemiczne obejmujące 40-49% powierzchni ciała
T32.5Oparzenie chemiczne obejmujące 50-59% powierzchni ciała
T32.6Oparzenie chemiczne obejmujące 60-69% powierzchni ciała
T32.7Oparzenie chemiczne obejmujące 70-79% powierzchni ciała
T32.8Oparzenie chemiczne obejmujące 80-89% powierzchni ciała
T32.9Oparzenie chemiczne obejmujące 90% i więcej powierzchni ciała
T33Powierzchowne odmrożenie
T33.0Powierzchowne odmrożenie głowy
T33.1Powierzchowne odmrożenie szyi
T33.2Powierzchowne odmrożenie klatki piersiowej
T33.3Powierzchowne odmrożenie ściany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
T33.4Powierzchowne odmrożenie kończyny górnej
T33.5Powierzchowne odmrożenie nadgarstka i ręki
T33.6Powierzchowne odmrożenie biodra i uda
T33.7Powierzchowne odmrożenie kolana i podudzia
T33.8Powierzchowne odmrożenie okolicy stawu skokowego i stopy
T33.9Powierzchowne odmrożenie innych i nieokreślonych okolic
T34Odmrożenie z martwicą tkanki
T34.0Odmrożenie z martwicą tkanki głowy
T34.1Odmrożenie z martwicą tkanki szyi
T34.2Odmrożenie z martwicą tkanki klatki piersiowej
T34.3Odmrożenie z martwicą tkanki ściany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
T34.4Odmrożenie z martwicą tkanki kończyny górnej
T34.5Odmrożenie z martwicą tkanki nadgarstka i ręki
T34.6Odmrożenie z martwicą tkanki biodra i uda
T34.7Odmrożenie z martwicą tkanki kolana i podudzia
T34.8Odmrożenie z martwicą tkanki okolicy stawu skokowego i stopy
T34.9Odmrożenie z martwicą tkanki innych i nieokreślonych okolic
T35Odmrożenie obejmujące mnogie okolice ciała i odmrożenie, nie określone
T35.0Powierzchowne odmrożenie obejmujące mnogie okolice ciała
T35.1Odmrożenie z martwicą tkanki obejmujące mnogie okolice ciała
T35.2Nieokreślone odmrożenie głowy i szyi
T35.3Nieokreślone odmrożenie klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy
T35.4Nieokreślone odmrożenie kończyny górnej
T35.5Nieokreślone odmrożenie kończyny dolnej
T35.6Nieokreślone odmrożenie obejmujące mnogie okolice ciała
T35.7Nieokreślone odmrożenie, nieokreślonej okolicy
T36Zatrucie antybiotykami
T36.0Penicyliny
T36.1Grupa Cefalosporyny, inne b-laktamowe
T36.2Grupa Chloramfenikolu
T36.3Makrolidy
T36.4Tetracykliny
T36.5Aminoglikozydy
T36.6Rifamycyny
T36.7Antybiotyki przeciwgrzybicze
T36.8Inne antybiotyki układowe
T36.9Inne antybiotyki, nie określone
T37Zatrucie innymi środkami przeciw zakażeniu i lekami przeciwpasożytniczymi
T37.0Sulfonamidy
T37.1Lekami przeciwprątkowe
T37.2Leki przeciwzimnicze (przeciwmalaryczne) i leki działające na inne pierwotniaki krwi
T37.3Inne leki przeciwpierwotniakowe
T37.4Leki przeciw robakom
T37.5Leki przeciwwirusowe
T37.8Inne leki przeciw zakażeniu i leki przeciwpasożytnicze
T37.9Leki przeciw zakażeniu i przeciwpasożytnicze, nie określone
T38Zatrucia hormonami i ich syntetycznymi substytutami oraz antagonistami, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
T38.0Glikokortykosteroidy i ich syntetyczne analogi
T38.1Hormony tarczycy i ich odpowiedniki
T38.2Leki przeciwtarczycowe
T38.3Insulina i doustne środki hipoglikemiczne (przeciwcukrzycowe)
T38.4Doustne środki antykoncepcyjne
T38.5Inne estrogeny i progestageny
T38.6Leki przeciwgonadotropinowe, przeciwestrogenowe i przeciwandrogenowe niesklasyfikowane gdzie indziej
T38.7Androgeny i pokrewne anaboliki
T38.8Inne nieokreślone hormony i ich syntetyczne odpowiedniki
T38.9Inni i nieokreśleni antagoniści hormonów
T39Zatrucie nieopioidowymi środkami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi i przeciwreumatycznymi
T39.0Salicylany
T39.1Pochodne 4-aminofenolu
T39.2Pochodne pyrazolonu
T39.3Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne
T39.4Leki przeciwreumatyczne, niesklasyfikowane gdzie indziej
T39.8Inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne niesklasyfikowane gdzie indziej
T39.9Nieopioidowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne, nie określone
T40Zatrucie środkami narkotycznymi i psychodysleptycznymi (halucynogennymi)
T40.0Opium
T40.1Heroina
T40.2Inne opioidy
T40.3Metadon
T40.4Inne narkotyki syntetyczne
T40.5Kokaina
T40.6Inne, nieokreślone narkotyki
T40.7Pochodne Cannabis
T40.8Lisergid (LSD)
T40.9Inne, nieokreślone leki psychodysleptyczne (halucynogenne)
T41Zatrucie środkami znieczulającymi wziewnymi i gazami leczniczymi
T41.0Wziewne środki znieczulające
T41.1Dożylne środki znieczulające
T41.2Inne, nieokreślone środki do znieczulenia ogólnego
T41.3Środki znieczulające stosowane miejscowo
T41.4Środki znieczulające, nie określone
T41.5Gazy lecznicze
T42Zatrucie lekami przeciwpadaczkowymi, uspokajająco-nasennymi i przeciw chorobie Parkinsona
T42.0Pochodne hydantoiny
T42.1Iminostilbeny
T42.2Pochodne kwasu bursztynowego i oksazolidynodiony
T42.3Barbiturany
T42.4Benzodwuazepiny
T42.5Mieszane leki przeciwpadaczkowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
T42.6Inne leki przeciwpadaczkowe i uspokajająco-nasenne
T42.7Leki przeciwpadaczkowe i uspokajająco-nasenne, nie określone
T42.8Leki przeciw chorobie Parkinsona i inne działające ośrodkowo depresyjnie na napięcie mięśni
T43Zatrucie lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
T43.0Leki przeciwdepresyjne trój- i czterocykliczne
T43.1Przeciwdepresyjne inhibitory monoaminopksydazy
T43.2Inne i nieokreślone leki przeciwdepresyjne
T43.3Przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne pochodne fenotiazyny
T43.4Leki neuroleptyczne pochodne butyrofenonu i tioksantenu
T43.5Inne i nieokreślone leki przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne
T43.6Leki pobudzające układ nerwowy mogące powodować nadużycia
T43.8Inne leki psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
T43.9Lek psychotropowy, nie określony
T44Zatrucie lekami pierwotnie działającymi na autonomiczny układ nerwowy
T44.0Środki blokujące esterazę cholinową
T44.1Inne leki parasympatykomimetyczne (cholinergiczne)
T44.2Leki blokujące zwoje, niesklasyfikowane gdzie indziej
T44.3Inne leki parasympatkolityczne (antycholinergiczne i przeciwmuskarynowe) i spazmolityczne, niesklasyfikowane gdzie indziej
T44.4Przeważnie agoniści a-adrenoreceptorów, niesklasyfikowani gdzie indziej
T44.5Przeważnie agoniści b-adrenoreceptorów, niesklasyfikowani gdzie indziej
T44.6Antagoniści a-adrenoreceptorów, niesklasyfikowani gdzie indziej
T44.7Antagoniści b-adrenoreceptorów, niesklasyfikowani gdzie indziej
T44.8Ośrodkowo działające środki blokujące neurony adrenergiczne, niesklasyfikowane gdzie indziej
T44.9Inne i nieokreślone leki pierwotne działające na układ nerwowy autonomiczny
T45Zatrucie środkami działającymi pierwotnie układowo i na składniki krwi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
T45.0Leki przeciwalergiczne i przeciwwymiotne
T45.1Leki immunosupresyjne i przeciwnowotworowe
T45.2Witaminy, niesklasyfikowane gdzie indziej
T45.3Enzymy, niesklasyfikowane gdzie indziej
T45.4Żelazo i jego związki
T45.5Leki przeciwkrzepliwe (antykoagulanty)
T45.6Leki wpływające na fibrynolizę
T45.7Antagoniści antykoagulantów, witamina K i inne koagulanty
T45.8Inne środki działające układowo i na składniki krwi
T45.9Środki działające układowo i na składniki krwi, nie określone
T46Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układ sercowo-naczyniowy
T46.0Pobudzające serce glikozydy i leki o podobnym działaniu
T46.1Leki blokujące kanały wapniowe
T46.2Inne leki przeciwdziałające zaburzeniom rytmu, niesklasyfikowane gdzie indziej
T46.3Leki rozszerzające naczynia wieńcowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
T46.4Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę
T46.5Inne leki przeciwnadciśnieniowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
T46.6Leki przeciwlipidowe i przeciwmiażdżycowe
T46.7Leki rozszerzające naczynia obwodowe
T46.8Leki przeciwżylakowe łącznie ze środkami zarostowymi naczyń
T46.9Inne i nieokreślone leki działające pierwotnie na układ sercowo-naczyniowy
T47Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układ pokarmowy
T47.0Antagoniści receptorów H2 histaminy
T47.1Inne leki alkalizujące i przeciwdziałające wydzielaniu żołądkowemu
T47.2Leki przeczyszczające drażniące
T47.3Leki przeczyszczające solne i osmotyczne
T47.4Inne środki przeczyszczające
T47.5Środki ułatwiające trawienie
T47.6Leki przeciwbiegunkowe
T47.7Środki wymiotne
T47.8Inne środki działające pierwotnie na układ pokarmowy
T47.9Środki działające pierwotnie na układ pokarmowy, nie określone
T48Zatrucie środkami pierwotnie działającymi na mięśnie gładkie, szkieletowe i układ oddechowy
T48.0Leki działające pobudzająco na macicę
T48.1Środki rozluźniające mięśnie szkieletowe (środki blokujące neurony mięśniowe)
T48.2Inne i nieokreślone środki działające pierwotnie na mięśnie
T48.3Przeciwkaszlowe
T48.4Wykrztuśne
T48.5Leki przeciw przeziębieniu
T48.6Leki przeciwastmatyczne, niesklasyfikowane gdzie indziej
T48.7Inne i nieokreślone środki działające pierwotnie na układ oddechowy
T49Zatrucie środkami działającymi miejscowo na skórę i błonę śluzową oraz lekami używanymi w okulistyce, laryngologii i stomatologii
T49.0Leki przeciwgrzybicze przeciwzapalne i przeciwzakaźne, działające miejscowo, niesklasyfikowane gdzie indziej
T49.1Leki przeciwświądowe
T49.2Środki ściągające i detergenty
T49.3Środki działające zmiękczająco, łagodząco i ochronnie
T49.4Środki keratolityczne, keratoplastyczne, inne preparaty do leczenia włosów
T49.5Leki i preparaty okulistyczne
T49.6Leki i preparaty laryngologiczne
T49.7Leki stomatologiczne stosowane miejscowo
T49.8Inne środki stosowane miejscowo
T49.9Środek stosowany miejscowo, nie określony
T50Zatrucie lekami moczopędnymi i innymi nieokreślonymi lekami, preparatami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi
T50.0Mineralokortykosteroidy i ich antagoniści
T50.1Leki moczopędne pętlowe
T50.2Inhibitory anhydrazy węglanowej, benzotiadiazydy i inne leki moczopędne
T50.3Elektrolity i środki regulujące gospodarkę wodną i kaloryczną
T50.4Środki wpływające na przemianę kwasu moczowego
T50.5Środki obniżające łaknienie
T50.6Odtrutki i związki chelatujące, niesklasyfikowane gdzie indziej
T50.7Leki analeptyczne i antagoniści receptorów opioidowych
T50.8Środki diagnostyczne
T50.9Inne i nieokreślone leki, substancje farmakologiczne i substancje biologiczne
T51Efekt toksyczny alkoholu
T51.0Etanol
T51.1Metanol
T51.22-propanol
T51.3Fuzle
T51.8Inne alkohole
T51.9Alkohol, nie określony
T52Efekt toksyczny rozpuszczalników organicznych
T52.0Produkty przerobu ropy naftowej
T52.1Benzen
T52.2Homologi benzenu
T52.3Glikole
T52.4Ketony
T52.8Inne rozpuszczalniki organiczne
T52.9Rozpuszczalniki organiczne, nie określone
T53Toksyczny efekt chlorowcowych pochodnych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych
T53.0Czterochlorek węgla
T53.1Chloroform
T53.2Trójchloroetylen
T53.3Czterochloroetylen
T53.4Dwuchlorometan
T53.5Chlorofluorokarbony
T53.6Inne chlorowcowe pochodne węglowodorów alifatycznych
T53.7Inne chlorowcowe pochodne węglowodorów aromatycznych
T53.9Pochodne chlorowcowe węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, nie określone
T54Efekt toksycznych substancji żrących
T54.0Fenol i homologi
T54.1Inne żrące związki organiczne
T54.2Kwasy i kwasopodobne substancje żrące
T54.3Zasady i zasadopodobne substancje żrące
T54.9Substancja żrąca, nie określona
T55Toksyczny efekt mydeł i detergentów
T56Toksyczny efekt metali
T56.0Ołów i jego związki
T56.1Rtęć i jej związki
T56.2Chrom i jego związki
T56.3Kadm i jego związki
T56.4Miedź i jej związki
T56.5Cynk i jego związki
T56.6Cyna i jej związki
T56.7Beryl i jego związki
T56.8Inne metale
T56.9Metale, nie określone
T57Toksyczny efekt innych substancji nieorganicznych
T57.0Arsen i jego związki
T57.1Fosfor i jego związki
T57.2Mangan i jego związki
T57.3Cyjanowodór
T57.8Inne określone substancje nieorganiczne
T57.9Nieorganiczne substancje, nie określone
T58Efekt toksyczny tlenku węgla
T59Toksyczny efekt innych gazów, dymów i par
T59.0Tlenki azotu
T59.1Dwutlenek siarki
T59.2Aldehyd mrówkowy
T59.3Gazy lakrymatory
T59.4Chlor
T59.5Fluor i fluorowody
T59.6Siarkowodór
T59.7Dwutlenek węgla
T59.8Inne określone gazy, dymy i pary
T59.9Gazy i pary, nie określone
T60Toksyczny efekt pestycydów
T60.0Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe
T60.1Insektycydy chlorowcowe
T60.2Inne insektycydy
T60.3Herbicydy i fungicydy
T60.4Rodentycydy
T60.8Inne pestycydy
T60.9Pestycydy, nie określone
T61Efekt toksyczny szkodliwych substancji spożytych jako produkty morza
T61.0Zatrucie rybą Ciguatera
T61.1Zatrucie makrelą
T61.2Zatrucie inną rybą i skorupiakiem
T61.8Efekt toksyczny innych produktów morza
T61.9Efekt toksyczny nieokreślonego produktu morza
T62Efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jak produkt spożywczy
T62.0Spożycie grzybów
T62.1Spożycie jagód
T62.2Spożycie innych części rośliny (roślin)
T62.8Spożycie innych określonych substancji szkodliwych jako pokarm
T62.9Spożycie szkodliwej substancji jako pokarm, nie określonej
T63Toksyczny efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami
T63.0Jad żmiji
T63.1Jad innych gadów
T63.2Jad skorpiona
T63.3Jad pająka
T63.4Jad stawonogów
T63.5Toksyczny efekt kontaktu z rybą
T63.6Efekt toksyczny kontaktu z innymi zwierzętami morskimi
T63.8Efekt toksyczny kontaktu z innymi jadowitymi zwierzętami
T63.9Efekt toksyczny kontaktu z nieokreślonym zwierzęciem jadowitym
T64Efekt toksyczny aflatoksyn i innych mykotoksyn w produktach spożywczych
T65Efekt toksyczny innych i nieokreślonych substancji
T65.0Cyjanki
T65.1Strychnina i jej sole
T65.2Tytoń i nikotyna
T65.3Pochodne nitrowe i aminowe benzenu i jego homologów
T65.4Dwusiarczek węgla
T65.5Nitrogliceryna i inne kwasy i estry azotowe
T65.6Farby i barwniki, niesklasyfikowane gdzie indziej
T65.8Toksyczny efekt innej określonej substancji
T65.9Toksyczny efekt nieokreślonej substancji
T66Nieokreślone skutki promieniowania
T67Skutki działania gorąca i światła
T67.0Udar cieplny i udar słoneczny
T67.1Omdlenia z gorąca
T67.2Skurcz mięśni z gorąca
T67.3Wyczerpanie z gorąca z odwodnieniem
T67.4Wyczerpanie z gorąca spowodowane utratą soli
T67.5Wyczerpanie z gorąca, nie określone
T67.6Zmęczenie cieplne, przejściowe
T67.7Obrzęk cieplny
T67.8Inny skutek działania gorąca i światła
T67.9Skutek działania gorąca i światła, nie określony
T68Hypotermia
T69Inne skutki działania obniżonej temperatury
T69.0Ręka i stopa namokła
T69.1Odmroziny
T69.8Inne określone skutki działania obniżonej temperatury
T69.9Skutek obniżonej temperatury, nie określony
T70Skutki działania ciśnienia powietrza i wody
T70.0Uraz uszu wskutek działania zmian ciśnienia (barotrauma)
T70.1Uraz zatok wskutek działania zmian ciśnienia (barotrauma)
T70.2Inne i nieokreślone skutki dużych wysokości
T70.3Choroba kesonowa (dekompresyjna)
T70.4Skutek działania płynów pod wysokim ciśnieniem
T70.8Inne skutki ciśnienia powietrza i wody
T70.9Skutek ciśnienia powietrza i wody, nie określony
T71Duszenie
T73Skutki innych niedoborów
T73.0Skutek głodu
T73.1Skutki pragnienia
T73.2Wyczerpanie wskutek narażenia na warunki zagrażające życiu
T73.3Wyczerpanie wskutek nadmiernego wysiłku
T73.8Inne skutki niedoborów
T73.9Skutek niedoborów, nie określony
T74Zespoły maltretowania
T74.0Zaniedbanie i porzucenie
T74.1Nadużycie fizyczne
T74.2Nadużycie seksualne
T74.3Nadużycie psychiczne
T74.8Inne zespoły maltretowania
T74.9Zespół maltretowania, nie określony
T75Skutki działania innych czynników zewnętrznych
T75.0Skutki wywołane piorunem
T75.1Tonięcie niezakończone zgonem
T75.2Skutki wibracji
T75.3Choroba ruchu (lokomocyjna)
T75.4Skutki działania prądu elektrycznego
T75.8Inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
T78Ujemne skutki, niesklasyfikowane gdzie indziej
T78.0Wstrząs anafilaktyczny wskutek reakcji na pożywienie
T78.1Inna reakcja na pożywienie, niesklasyfikowana gdzie indziej
T78.2Wstrząs anafilaktyczny, nie określony
T78.3Obrzęk naczynionerwowy
T78.4Alergia, nie określona
T78.8Inne niekorzystne skutki niesklasyfikowane gdzie indziej
T78.9Niekorzystne skutki, nie określone
T79Określone wczesne powikłania pourazowe niesklasyfikowane gdzie indziej
T79.0Zator powietrzny (urazowy)
T79.1Zator tłuszczowy (urazowy)
T79.2Urazowy wtórny i nawracający krwotok
T79.3Zakażenie rany pourazowej, niesklasyfikowane gdzie indziej
T79.4Wstrząs urazowy
T79.5Bezmocz pourazowy
T79.6Urazowe niedokrwienie mięśnia
T79.7Urazowa odma podskórna
T79.8Inne wczesne powikłania pourazowe
T79.9Nieokreślone, wczesne powikłanie pourazowe
T80Powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
T80.0Zator powietrzny po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
T80.1Powikłanie naczyniowe po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
T80.2Infekcja w następstwie wlewu, transfuzji i wstrzyknięcia
T80.3Odczyn poprzetoczeniowy wskutek niezgodności, w układzie ABO
T80.4Odczyn poprzetoczeniowy wskutek niezgodności w układzie Rh
T80.5Wstrząs anafilaktyczny wywołany surowicą
T80.6Inne reakcje na surowicę
T80.8Inne powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
T80.9Nieokreślone powikłanie po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu
T81Powikłania po zabiegach niesklasyfikowane gdzie indziej
T81.0Krwotok i krwiak wikłający zabieg, niesklasyfikowany gdzie indziej
T81.1Wstrząs w trakcie lub będący wynikiem zabiegu, niesklasyfikowany gdzie indziej
T81.2Przypadkowe przebicie lub rozdarcie podczas zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej
T81.3Rozerwanie rany operacyjnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
T81.4Zakażenie po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej
T81.5Ciało obce pozostawione przypadkowo w jamie ciała lub ranie operacyjnej po zabiegu
T81.6Ostry odczyn na ciało obce przypadkowo pozostawione w czasie zabiegu
T81.7Powikłania naczyniowe po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej
T81.8Inne powikłania zabiegów, niesklasyfikowane gdzie indziej
T81.9Nieokreślone powikłanie zabiegu
T82Powikłania protez, wszczepów i przeszczepów sercowych i naczyniowych
T82.0Mechaniczne powikłanie protezy zastawki serca
T82.1Mechaniczne powikłanie stosowania elektronicznego urządzenia serca
T82.2Mechaniczne powikłanie przeszczepu tętnicy wieńcowej typu bypass i przeszczepów zastawek
T82.3Mechaniczne powikłanie innych przeszczepów naczyniowych
T82.4Mechaniczne powikłanie spowodowane przez cewnik do hemodializy
T82.5Mechaniczne powikłanie innych sercowych i naczyniowych urządzeń i wszczepów
T82.6Zakażenie i odczyn zapalny na protezę zastawki serca
T82.7Zakażenie i odczyn zapalny na inne sercowe i naczyniowe urządzenia, wszczepy i przeszczepy
T82.8Inne powikłania protez sercowych i naczyniowych, wszczepów i przeszczepów
T82.9Nieokreślone powikłanie protezy sercowej i naczyniowej, wszczepu i przeszczepu
T83Powikłanie mechaniczne protez, wszczepów i przeszczepów układu moczopłciowego
T83.0Mechaniczne powikłanie cewnika moczowego założonego na stałe
T83.1Mechaniczne powikłania innych urządzeń i wszczepów układu moczopłciowego
T83.2Mechaniczne powikłanie przeszczepów narządu moczowego
T83.3Mechaniczne powikłanie związane z wewnątrzmacicznym środkiem antykoncepcyjnym
T83.4Mechaniczne powikłania innych protez, wszczepów i przeszczepów w układzie płciowym
T83.5Zakażenie i odczyn zapalny związany z protezą, wszczepem i przeszczepem w układzie moczowym
T83.6Zakażenie i odczyn zapalny związany z protezą, wszczepem i przeszczepem w układzie płciowym
T83.8Inne powikłania związane z protezami, wszczepami i przeszczepami układu moczopłciowego
T83.9Nieokreślone powikłania protez, wszczepów i przeszczepów układu moczopłciowego
T84Powikłania protez, wszczepów i przeszczepów ortopedycznych
T84.0Mechaniczne powikłanie wewnętrznych protez stawów
T84.1Mechaniczne powikłanie stabilizatorów wewnętrznych kości kończyny
T84.2Mechaniczne powikłanie stabilizatora wewnętrznego innych kości
T84.3Mechaniczne powikłania innych urządzeń kostnych, wszczepów i przeszczepów
T84.4Mechaniczne powikłanie innych wewnętrznych urządzeń ortopedycznych, wszczepów i przeszczepów
T84.5Zakażenie i odczyn zapalny spowodowany wewnętrzną protezą stawu
T84.6Zakażenie i odczyn zapalny spowodowany stabilizatorem wewnętrznym w każdym miejscu
T84.7Zakażenie i odczyn zapalny spowodowany innymi wewnętrznymi wszczepami i przeszczepami
T84.8Inne powikłania wewnętrznych ortopedycznych urządzeń, wszczepów i przeszczepów
T84.9Nieokreślone powikłanie spowodowane wewnętrznym urządzeniem ortopedycznym, wszczepem i przeszczepem
T85Powikłania innych wewnętrznych urządzeń protezujących, wszczepów i przeszczepów
T85.0Mechaniczne powikłanie wewnątrzczaszkowego zespolenia (połączenia) komorowego
T85.1Mechaniczne powikłanie związane z wszczepionym stymulatorem układu nerwowego
T85.2Mechaniczne powikłanie związane z wewnątrzoczną soczewką
T85.3Mechaniczne powikłanie innych protez, wszczepów i przeszczepów gałki ocznej
T85.4Mechaniczne powikłanie protezy gruczołu piersiowego
T85.5Mechaniczne powikłanie protez, wszczepów i przeszczepów przewodu pokarmowego
T85.6Mechaniczne powikłanie innej, określonej protezy wewnętrznej, wszczepu lub przeszczepu
T85.7Zakażenie i odczyn zapalny związany z innymi urządzeniami protezującymi, wszczepami i przeszczepami
T85.8Inne powikłania związane z wewnętrznymi urządzeniami protezującymi, wszczepami i przeszczepami, niesklasyfikowane gdzie indziej
T85.9Nieokreślone powikłanie spowodowane wewnętrznym urządzeniem protezującym, wszczepem i przeszczepem
T86Niepowodzenie i odrzut przeszczepu narządów i tkanek
T86.0Odrzut przeszczepu szpiku kostnego
T86.1Niepowodzenie i odrzut przeszczepu nerki
T86.2Niepowodzenie i odrzut przeszczepu serca
T86.3Niepowodzenie i odrzut przeszczepu serca i płuc
T86.4Niepowodzenie i odrzut przeszczepu wątroby
T86.8Niepowodzenie i odrzut innych przeszczepionych narządów i tkanek
T86.9Niepowodzenie i odrzut przeszczepu nieokreślonego narządu i tkanki
T87Powikłanie związane z ponownym przyrośnięciem i amputacją
T87.0Powikłanie związane z ponownym przyszyciem (części) kończyny górnej
T87.1Powikłanie związane z ponownym przyszyciem (części) kończyny dolnej
T87.2Powikłanie związane z ponownym przyszyciem innej części ciała
T87.3Nerwiak po amputacji kikuta
T87.4Zakażenie po amputacji kikuta
T87.5Martwica po amputacji kikuta
T87.6Inne i nieokreślone powikłania kikuta po amputacji
T88Inne powikłania opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej
T88.0Zakażenie wskutek immunizacji
T88.1Inne powikłania po immunizacji, niesklasyfikowane gdzie indziej
T88.2Wstrząs wskutek znieczulenia
T88.3Gorączka złośliwa wskutek narkozy
T88.4Niepowodzenie lub trudności z intubacją
T88.5Inne powikłania znieczulenia
T88.6Wstrząs anafilaktyczny wskutek niekorzystnego efektu leczniczego leku prawidłowo podanego
T88.7Nieokreślony, niekorzystny skutek działania leków i środków leczniczych
T88.8Inne określone powikłania opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej
T88.9Powikłanie opieki chirurgicznej i medycznej, nie określone
T90Następstwa urazów głowy
T90.0Następstwa powierzchownego urazu głowy
T90.1Następstwa rany otwartej głowy
T90.2Następstwa złamania kości czaszki i twarzoczaszki
T90.3Następstwa urazu nerwów czaszkowych
T90.4Następstwa urazu oka i oczodołu
T90.5Następstwa urazu śródczaszkowego
T90.8Następstwa innych określonych urazów głowy
T90.9Następstwa nieokreślonego urazu głowy
T91Następstwa urazów szyi i tułowia
T91.0Następstwa powierzchownego urazu i otwartej rany szyi i tułowia
T91.1Następstwa złamania kręgosłupa
T91.2Następstwa innego złamania części kostnych klatki piersiowej i miednicy
T91.3Następstwa urazu rdzenia kręgowego
T91.4Następstwa urazu narządów klatki piersiowej
T91.5Następstwa urazu narządów jamy brzusznej i miednicy
T91.8Następstwa innych określonych urazów szyi i tułowia
T91.9Następstwa nieokreślonego urazu szyi i tułowia
T92Następstwa urazów kończyny górnej
T92.0Następstwa otwartej rany kończyny górnej
T92.1Następstwa złamania kończyny górnej
T92.2Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki
T92.3Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny górnej
T92.4Następstwa urazu nerwu kończyny górnej
T92.5Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej
T92.6Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny górnej
T92.8Następstwa innych określonych urazów kończyny górnej
T92.9Następstwa nieokreślonego urazu kończyny górnej
T93Następstwa urazów kończyny dolnej
T93.0Następstwa otwartej rany kończyny dolnej
T93.1Następstwa złamania kości udowej
T93.2Następstwa innych złamań kończyny dolnej
T93.3Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny dolnej
T93.4Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej
T93.5Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej
T93.6Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny dolnej
T93.8Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej
T93.9Następstwa nieokreślonego urazu kończyny dolnej
T94Następstwa urazów obejmujących mnogie okolice ciała
T94.1Następstwa urazów nieokreślonej części ciała
T95Następstwa oparzeń termicznych i chemicznych i odmrożeń
T95.0Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia głowy i szyi
T95.1Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożeń tułowia
T95.2Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia kończyny górnej
T95.3Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia kończyny dolnej
T95.4Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia sklasyfikowanego tylko w zależności od powierzchni ciała
T95.8Następstwa innego określonego oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia
T95.9Następstwa nieokreślonego oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia
T96Następstwa zatrucia lekami i substancjami biologicznymi
T97Następstwa skutków toksycznych substancji zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych
T98Następstwa innych i nieokreślonych skutków działania czynników zewnętrznych
T98.0Następstwa skutków wniknięcia ciała obcego przez naturalny otwór ciała
T98.1Następstwa innych i nieokreślonych skutków działania czynników zewnętrznych
T98.2Następstwa pewnych wczesnych powikłań urazu
T98.3Następstwa powikłań opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
kolarstwo - KOLAGEN_cito skoki ze spadochronem - KOLAGEN_cito pierwsze zmarszczki - KOLAGEN_cito połysk paznokci - KOLAGEN_cito połysk paznokci - KOLAGEN_cito produkty na piersi - KOLAGEN_cito wyścigi konne - KOLAGEN_cito zmarszczki u kobiet - KOLAGEN_cito cukierki z ziołami - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na przeziębienie szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki verbena szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel palacza szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel palacza szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w zielarniach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe skok wzwyż - Dezodorant_SuperDeo paralotniarstwo - Dezodorant_SuperDeo bieg z przeszkodami - Dezodorant_SuperDeo dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo aerobik - Dezodorant_SuperDeo snooker - Dezodorant_SuperDeo gimnastyka - Dezodorant_SuperDeo skoki ze spadochronem - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2020