anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'T' (pasujących wzorców 762):
T00Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice ciała -
T00.0Powierzchowne urazy obejmujące głowę i szyję -
T00.1Powierzchowne urazy obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę -
T00.2Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej -
T00.3Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej -
T00.6Powierzchowne urazy obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i dolnej -
T00.8Powierzchowne urazy obejmujące inne kombinacje okolic ciała -
T00.9Liczne powierzchowne urazy, nie określone -
T01Otwarte rany obejmujące liczne okolice ciała -
T01.0Otwarte rany obejmujące głowę i szyję -
T01.1Otwarte rany obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę -
T01.2Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej -
T01.3Otwarte rany obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej -
T01.6Otwarte rany obejmujące kończynę (kończyny) górną z dolną -
T01.8Otwarte rany obejmujące inne kombinacje okolic ciała -
T01.9Liczne otwarte rany, nie określone -
T02Złamania obejmujące liczne okolice ciała -
T02.0Złamania obejmujące głowę i szyję -
T02.1Złamania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę -
T02.2Złamania obejmujące liczne okolice jednej kończyny górnej -
T02.3Złamania obejmujące liczne okolice jednej kończyny dolnej -
T02.4Złamania obejmujące liczne okolice obu kończyn górnych -
T02.5Złamania obejmujące liczne okolice obu kończyn dolnych -
T02.6Złamania obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i kończyny (kończyn) dolnej -
T02.7Złamania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu, miednicę i kończynę (kończyny) -
T02.8Złamania obejmujące inne kombinacje okolic ciała -
T02.9Liczne złamania, nie określone -
T03Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice ciała -
T03.0Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące głowę i szyję -
T03.1Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące klatkę piersiową, dolną część grzbietu i miednicę -
T03.2Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej -
T03.3Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej -
T03.4Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i dolnej -
T03.8Zwichnięcia, skręcenia i naderwania obejmujące inne kombinacje okolic ciała -
T03.9Liczne zwichnięcia, skręcenia i naderwania, nie określone -
T04Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice ciała -
T04.0Uraz zmiażdżeniowy obejmujący głowę i szyję -
T04.1Urazy zmiażdżeniowe obejmujące klatkę piersiową, brzuch, dolną część grzbietu i miednicę -
T04.2Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) górnej -
T04.3Urazy zmiażdżeniowe obejmujące liczne okolice kończyny (kończyn) dolnej -
T04.4Uraz zmiażdżeniowy obejmujący liczne okolice kończyny (kończyn) górnej i dolnej -
T04.7Uraz zmiażdżeniowy klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu, miednicy i kończyny (kończyn) -
T04.8Uraz zmiażdżeniowy obejmujący inne kombinacje okolic ciała -
T04.9Liczne urazy zmiażdżeniowe, nie określone -
T05Urazowe amputacje obejmujące liczne okolice ciała -
T05.0Urazowa amputacja obu rąk -
T05.1Urazowa amputacja jednej ręki i drugiej kończyny górnej (na każdym poziomie z wyjątkiem ręki) -
T05.2Urazowa amputacja obu kończyn górnych (każdy poziom) -
T05.3Urazowa amputacja obu stóp -
T05.4Urazowa amputacja jednej stopy i drugiej kończyny dolnej (każdy poziom z wyjątkiem stopy) -
T05.5Urazowa amputacja obu kończyn dolnych (każdy poziom) -
T05.6Urazowa amputacja kończyn górnych i dolnych, każda kombinacja (każdy poziom) -
T05.8Urazowa amputacja obejmująca wszystkie inne kombinacje okolic ciała -
T05.9Liczne urazowe amputacje, nie określone -
T06Inne urazy obejmujące liczne okolice ciała, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T06.0Urazy mózgu i nerwów czaszkowych z obrażeniami nerwów rdzeniowych i rdzenia kręgowego na poziomie szyi -
T06.1Urazy nerwów rdzeniowych i rdzenia kręgowego obejmujące inne liczne okolice ciała -
T06.2Urazy nerwów obejmujące liczne okolice ciała -
T06.3Urazy naczyń krwionośnych obejmujące liczne okolice ciała -
T06.4Urazy mięśni i ścięgien obejmujące liczne okolice ciała -
T06.5Urazy narządów klatki piersiowej z narządami, jamy brzusznej i miednicy -
T06.8Inne określone urazy obejmujące liczne okolice ciała -
T07Nieokreślone liczne urazy -
T08Złamanie kręgosłupa, poziom nieokreślony -
T09Inne urazy kręgosłupa i tułowia, poziom nieokreślony -
T09.0Powierzchowny uraz tułowia, poziom nieokreślony -
T09.1Otwarta rana tułowia, poziom nieokreślony -
T09.2Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła tułowia -
T09.3Uraz rdzenia kręgowego, poziom nieokreślony -
T09.4Uraz nieokreślonego nerwu, nerwu rdzeniowego i splotu tułowia -
T09.5Uraz nieokreślonego mięśnia i więzadła tułowia -
T09.6Urazowa amputacja tułowia, poziom nieokreślony -
T09.8Inny określony uraz tułowia, poziom nieokreślony -
T09.9Nieokreślony uraz tułowia, poziom nieokreślony -
T10Złamanie kończyny górnej, poziom nieokreślony -
T11Inne urazy kończyny górnej, poziom nieokreślony -
T11.0Powierzchowny uraz kończyny górnej, poziom nieokreślony -
T11.1Otwarta rana kończyny górnej, poziom nieokreślony -
T11.2Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła kończyny górnej, poziom nieokreślony -
T11.3Uraz nieokreślonego nerwu kończyny górnej, poziom nieokreślony -
T11.4Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego kończyny górnej, poziom nieokreślony -
T11.5Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna kończyny górnej, poziom nieokreślony -
T11.6Urazowa amputacja kończyny górnej, poziom nieokreślony -
T11.8Inne określone urazy kończyny górnej, poziom nieokreślony -
T11.9Nieokreślony uraz kończyny górnej, poziom nieokreślony -
T12Złamanie kończyny dolnej, poziom nieokreślony -
T13Inne urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony -
T13.0Powierzchniowy uraz kończyny dolnej, poziom nieokreślony -
T13.1Otwarta rana kończyny dolnej, poziom nieokreślony -
T13.2Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonego stawu i więzadła kończyny dolnej, poziom nieokreślony -
T13.3Uraz nieokreślonego nerwu kończyny dolnej, poziom nieokreślony -
T13.4Uraz nieokreślonego naczynia krwionośnego kończyny dolnej, poziom nieokreślony -
T13.5Uraz nieokreślonego mięśnia i ścięgna kończyny dolnej, poziom nieokreślony -
T13.6Urazowa amputacja kończyny dolnej, poziom nieokreślony -
T13.8Inne określone urazy kończyny dolnej, poziom nieokreślony -
T13.9Nieokreślony uraz kończyny dolnej, poziom nieokreślony -
T14Uraz nieokreślonej okolicy ciała -
T14.0Powierzchniowy uraz nieokreślonej okolicy ciała -
T14.1Otwarta rana nieokreślonej okolicy ciała -
T14.2Złamanie nieokreślonej okolicy ciała -
T14.3Zwichnięcie, skręcenie i naderwanie nieokreślonej okolicy ciała -
T14.4Uraz nerwu (nerwów) nieokreślonej okolicy ciała -
T14.5Uraz naczynia (naczyń) krwionośnego nieokreślonej okolicy ciała -
T14.6Uraz ścięgien i mięśni nieokreślonej okolicy ciała -
T14.7Uraz zmiażdżeniowy i urazowa amputacja nieokreślonej okolicy ciała -
T14.8Inne urazy nieokreślonej okolicy ciała -
T14.9Uraz, nie określony -
T15Ciało obce w zewnętrznej części oka -
T15.0Ciało obce rogówki -
T15.1Ciało obce worka spojówkowego -
T15.8Ciało obce innego i mnogich zewnętrznych części oka -
T15.9Ciało obce zewnętrznej części oka, część nieokreślona -
T16Ciało obce w uchu -
T17Ciało obce w drogach oddechowych -
T17.0Ciało obce zatoki przynosowej -
T17.1Ciało obce nozdrzy -
T17.2Ciało obce gardła -
T17.3Ciało obce krtani -
T17.4Ciało obce tchawicy -
T17.5Ciało obce oskrzeli -
T17.8Ciało obce innej lub mnogich części dróg oddechowych -
T17.9Ciało obce dróg oddechowych, część nieokreślona -
T18Ciało obce przewodu pokarmowego -
T18.0Ciało obce w ustach -
T18.1Ciało obce w przełyku -
T18.2Ciało obce w żołądku -
T18.3Ciało obce w jelicie cienkim -
T18.4Ciało obce w jelicie grubym -
T18.5Ciało obce w prostnicy i odbycie -
T18.8Ciało obce innej lub mnogich części przewodu pokarmowego -
T18.9Ciało obce przewodu pokarmowego, część nieokreślona -
T19Ciało obce w układzie moczo-płciowym -
T19.0Ciało obce cewki moczowej -
T19.1Ciało obce pęcherza moczowego -
T19.2Ciało obce sromu i pochwy -
T19.3Ciało obce macicy (każdej części) -
T19.8Ciało obce innej lub mnogich części układu moczowo-płciowego -
T19.9Ciało obce układu moczowo-płciowego, części nie określonej -
T20Oparzenia termiczne i chemiczne głowy i szyi -
T20.0Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia głowy i szyi -
T20.1Oparzenie termiczne I stopnia głowy i szyi -
T20.2Oparzenie termiczne II stopnia głowy i szyi -
T20.3Oparzenie termiczne III stopnia głowy i szyi -
T20.4Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia głowy i szyi -
T20.5Oparzenie chemiczne I stopnia głowy i szyi -
T20.6Oparzenie chemiczne II stopnia głowy i szyi -
T20.7Oparzenie chemiczne III stopnia głowy i szyi -
T21Oparzenie termiczne i chemiczne tułowia -
T21.0Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia tułowia -
T21.1Oparzenie termiczne I stopnia tułowia -
T21.2Oparzenie termiczne II stopnia tułowia -
T21.3Oparzenie termiczne III stopnia tułowia -
T21.4Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia tułowia -
T21.5Oparzenie chemiczne I stopnia tułowia -
T21.6Oparzenie chemiczne II stopnia tułowia -
T21.7Oparzenie chemiczne III stopnia tułowia -
T22Oparzenie termiczne i chemiczne barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki -
T22.0Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki -
T22.1Oparzenie termiczne I stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki -
T22.2Oparzenie termiczne II stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki -
T22.3Oparzenie termiczne III stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki -
T22.4Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki -
T22.5Oparzenie chemiczne I stopnia barku i kończyny górnej z wyjątkiem nadgarstka i ręki -
T22.6Oparzenie chemiczne II stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki -
T22.7Oparzenie chemiczne III stopnia barku i kończyny górnej, z wyjątkiem nadgarstka i ręki -
T23Oparzenie termiczne i chemiczne nadgarstka i ręki -
T23.0Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia nadgarstka i ręki -
T23.1Oparzenie termiczne I stopnia nadgarstka i ręki -
T23.2Oparzenie termiczne II stopnia nadgarstka i ręki -
T23.3Oparzenie termiczne III stopnia nadgarstka i ręki -
T23.4Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia nadgarstka i ręki -
T23.5Oparzenie chemiczne I stopnia nadgarstka i ręki -
T23.6Oparzenie chemiczne II stopnia nadgarstka i ręki -
T23.7Oparzenie chemiczne III stopnia nadgarstka i ręki -
T24Oparzenie termiczne i chemiczne biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy -
T24.0Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy -
T24.1Oparzenie termiczne I stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy -
T24.2Oparzenie termiczne II stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy -
T24.3Oparzenie termiczne III stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy -
T24.4Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy -
T24.5Oparzenie chemiczne I stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy -
T24.6Oparzenie chemiczne II stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy -
T24.7Oparzenie chemiczne III stopnia biodra i kończyny dolnej z wyjątkiem okolicy stawu skokowego i stopy -
T25Oparzenia termiczne i chemiczne okolicy stawu skokowego i stopy -
T25.0Oparzenie termiczne nieokreślonego stopnia okolicy stawu skokowego i stopy -
T25.1Oparzenie termiczne I stopnia okolicy stawu skokowego i stopy -
T25.2Oparzenie termiczne II stopnia okolicy stawu skokowego i stopy -
T25.3Oparzenie termiczne III stopnia okolicy stawu skokowego i stopy -
T25.4Oparzenie chemiczne nieokreślonego stopnia okolicy stawu skokowego i stopy -
T25.5Oparzenie chemiczne I stopnia okolicy stawu skokowego i stopy -
T25.6Oparzenie chemiczne II stopnia okolicy stawu skokowego i stopy -
T25.7Oparzenie chemiczne III stopnia okolicy stawu skokowego i stopy -
T26Oparzenia termiczne i chemiczne ograniczone do oka i przydatków oka -
T26.0Oparzenie termiczne powieki i okolicy oczodołowej -
T26.1Oparzenie termiczne rogówki i worka spojówkowego -
T26.2Oparzenie termiczne z następowym jego pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej -
T26.3Oparzenie termiczne innych części oka i przydatków oka -
T26.4Oparzenie termiczne oka i przydatków oka, nie określone -
T26.5Oparzenie chemiczne powieki i okolicy oczodołowej -
T26.6Oparzenie chemiczne rogówki i worka spojówkowego -
T26.7Oparzenie chemiczne z następowym jego pęknięciem i zniszczeniem gałki ocznej -
T26.8Oparzenie chemiczne innych części oka i przydatków oka -
T26.9Oparzenie chemiczne oka i przydatków oka, nie określone -
T27Oparzenie termiczne i chemiczne dróg oddechowych -
T27.0Oparzenie termiczne krtani i tchawicy -
T27.1Oparzenie termiczne obejmujące krtań, tchawicę i płuca -
T27.2Oparzenie termiczne innych części dróg oddechowych -
T27.3Oparzenie termiczne dróg oddechowych, nie określone -
T27.4Oparzenie chemiczne krtani i tchawicy -
T27.5Oparzenie chemiczne obejmujące krtań, tchawicę i płuca -
T27.6Oparzenie chemiczne innych części dróg oddechowych -
T27.7Oparzenie chemiczne dróg oddechowych, nie określone -
T28Oparzenia termiczne i chemiczne innych narządów wewnętrznych -
T28.0Oparzenie termiczne jamy ustnej i gardła -
T28.1Oparzenie termiczne przełyku -
T28.2Oparzenie termiczne innych części układu pokarmowego -
T28.3Oparzenie termiczne narządów moczopłciowych wewnętrznych -
T28.4Oparzenie termiczne innych, nieokreślonych narządów wewnętrznych -
T28.5Oparzenie chemiczne jamy ustnej i gardła -
T28.6Oparzenie chemiczne przełyku -
T28.7Oparzenie chemiczne innych części przewodu pokarmowego -
T28.8Oparzenie chemiczne narządów moczopłciowych wewnętrznych -
T28.9Oparzenie chemiczne innych, nieokreślonych narządów wewnętrznych -
T29Oparzenia termiczne i chemiczne mnogich okolic ciała -
T29.0Oparzenie termiczne mnogich okolic, nieokreślonego stopnia -
T29.1Oparzenie termiczne mnogich okolic, nie większe niż oparzenie I stopnia -
T29.2Oparzenie termiczne mnogich okolic, nie większe niż oparzenie II stopnia -
T29.3Oparzenie termiczne mnogich okolic, przynajmniej jedno III stopnia -
T29.4Oparzenie chemiczne mnogich okolic ciała, nieokreślonego stopnia -
T29.5Oparzenie chemiczne mnogich okolic, nie większe niż I stopnia -
T29.6Oparzenie chemiczne mnogich okolic, nie większe niż II stopnia -
T29.7Oparzenie chemiczne mnogich okolic, przynajmniej jedno III stopnia -
T30Oparzenie termiczne i chemiczne, okolica ciała nieokreślona -
T30.0Oparzenie termiczne nieokreślonej okolicy ciała, nieokreślonego stopnia -
T30.1Oparzenie termiczne I stopnia, okolica ciała nieokreślona -
T30.2Oparzenie termiczne II stopnia, okolica ciała nieokreślona -
T30.3Oparzenie termiczne III stopnia, okolica ciała nieokreślona -
T30.4Oparzenie chemiczne nieokreślonej okolicy ciała, nieokreślonego stopnia -
T30.5Oparzenie chemiczne I stopnia, okolica ciała nieokreślona -
T30.6Oparzenie chemiczne II stopnia, okolica ciała nieokreślona -
T30.7Oparzenie chemiczne III stopnia, okolica ciała nieokreślona -
T31Oparzenia termiczne sklasyfikowane w zależności od rozległości objętej powierzchni ciała -
T31.0Oparzenie termiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciała -
T31.1Oparzenie termiczne obejmujące 10-19% powierzchni ciała -
T31.2Oparzenie termiczne obejmujące 20-29% powierzchni ciała -
T31.3Oparzenie termiczne obejmujące 30-39% powierzchni ciała -
T31.4Oparzenie termiczne obejmujące 40-49% powierzchni ciała -
T31.5Oparzenie termiczne obejmujące 50-59% powierzchni ciała -
T31.6Oparzenie termiczne obejmujące 60-69% powierzchni ciała -
T31.7Oparzenie termiczne obejmujące 70-79% powierzchni ciała -
T31.8Oparzenie termiczne obejmujące 80-90% powierzchni ciała -
T31.9Oparzenie termiczne obejmujące 90% i więcej powierzchni ciała -
T32Oparzenie chemiczne sklasyfikowane w zależności od rozległości objętej powierzchni ciała -
T32.0Oparzenie chemiczne obejmujące mniej niż 10% powierzchni ciała -
T32.1Oparzenie chemiczne obejmujące 10-19% powierzchni ciała -
T32.2Oparzenie chemiczne obejmujące 20-29% powierzchni ciała -
T32.3Oparzenie chemiczne obejmujące 30-39% powierzchni ciała -
T32.4Oparzenie chemiczne obejmujące 40-49% powierzchni ciała -
T32.5Oparzenie chemiczne obejmujące 50-59% powierzchni ciała -
T32.6Oparzenie chemiczne obejmujące 60-69% powierzchni ciała -
T32.7Oparzenie chemiczne obejmujące 70-79% powierzchni ciała -
T32.8Oparzenie chemiczne obejmujące 80-89% powierzchni ciała -
T32.9Oparzenie chemiczne obejmujące 90% i więcej powierzchni ciała -
T33Powierzchowne odmrożenie -
T33.0Powierzchowne odmrożenie głowy -
T33.1Powierzchowne odmrożenie szyi -
T33.2Powierzchowne odmrożenie klatki piersiowej -
T33.3Powierzchowne odmrożenie ściany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy -
T33.4Powierzchowne odmrożenie kończyny górnej -
T33.5Powierzchowne odmrożenie nadgarstka i ręki -
T33.6Powierzchowne odmrożenie biodra i uda -
T33.7Powierzchowne odmrożenie kolana i podudzia -
T33.8Powierzchowne odmrożenie okolicy stawu skokowego i stopy -
T33.9Powierzchowne odmrożenie innych i nieokreślonych okolic -
T34Odmrożenie z martwicą tkanki -
T34.0Odmrożenie z martwicą tkanki głowy -
T34.1Odmrożenie z martwicą tkanki szyi -
T34.2Odmrożenie z martwicą tkanki klatki piersiowej -
T34.3Odmrożenie z martwicą tkanki ściany brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy -
T34.4Odmrożenie z martwicą tkanki kończyny górnej -
T34.5Odmrożenie z martwicą tkanki nadgarstka i ręki -
T34.6Odmrożenie z martwicą tkanki biodra i uda -
T34.7Odmrożenie z martwicą tkanki kolana i podudzia -
T34.8Odmrożenie z martwicą tkanki okolicy stawu skokowego i stopy -
T34.9Odmrożenie z martwicą tkanki innych i nieokreślonych okolic -
T35Odmrożenie obejmujące mnogie okolice ciała i odmrożenie, nie określone -
T35.0Powierzchowne odmrożenie obejmujące mnogie okolice ciała -
T35.1Odmrożenie z martwicą tkanki obejmujące mnogie okolice ciała -
T35.2Nieokreślone odmrożenie głowy i szyi -
T35.3Nieokreślone odmrożenie klatki piersiowej, brzucha, dolnej części grzbietu i miednicy -
T35.4Nieokreślone odmrożenie kończyny górnej -
T35.5Nieokreślone odmrożenie kończyny dolnej -
T35.6Nieokreślone odmrożenie obejmujące mnogie okolice ciała -
T35.7Nieokreślone odmrożenie, nieokreślonej okolicy -
T36Zatrucie antybiotykami -
T36.0Penicyliny -
T36.1Grupa Cefalosporyny, inne b-laktamowe -
T36.2Grupa Chloramfenikolu -
T36.3Makrolidy -
T36.4Tetracykliny -
T36.5Aminoglikozydy -
T36.6Rifamycyny -
T36.7Antybiotyki przeciwgrzybicze -
T36.8Inne antybiotyki układowe -
T36.9Inne antybiotyki, nie określone -
T37Zatrucie innymi środkami przeciw zakażeniu i lekami przeciwpasożytniczymi -
T37.0Sulfonamidy -
T37.1Lekami przeciwprątkowe -
T37.2Leki przeciwzimnicze (przeciwmalaryczne) i leki działające na inne pierwotniaki krwi -
T37.3Inne leki przeciwpierwotniakowe -
T37.4Leki przeciw robakom -
T37.5Leki przeciwwirusowe -
T37.8Inne leki przeciw zakażeniu i leki przeciwpasożytnicze -
T37.9Leki przeciw zakażeniu i przeciwpasożytnicze, nie określone -
T38Zatrucia hormonami i ich syntetycznymi substytutami oraz antagonistami, niesklasyfikowanymi gdzie indziej -
T38.0Glikokortykosteroidy i ich syntetyczne analogi -
T38.1Hormony tarczycy i ich odpowiedniki -
T38.2Leki przeciwtarczycowe -
T38.3Insulina i doustne środki hipoglikemiczne (przeciwcukrzycowe) -
T38.4Doustne środki antykoncepcyjne -
T38.5Inne estrogeny i progestageny -
T38.6Leki przeciwgonadotropinowe, przeciwestrogenowe i przeciwandrogenowe niesklasyfikowane gdzie indziej -
T38.7Androgeny i pokrewne anaboliki -
T38.8Inne nieokreślone hormony i ich syntetyczne odpowiedniki -
T38.9Inni i nieokreśleni antagoniści hormonów -
T39Zatrucie nieopioidowymi środkami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi i przeciwreumatycznymi -
T39.0Salicylany -
T39.1Pochodne 4-aminofenolu -
T39.2Pochodne pyrazolonu -
T39.3Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne -
T39.4Leki przeciwreumatyczne, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T39.8Inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne niesklasyfikowane gdzie indziej -
T39.9Nieopioidowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne, nie określone -
T40Zatrucie środkami narkotycznymi i psychodysleptycznymi (halucynogennymi) -
T40.0Opium -
T40.1Heroina -
T40.2Inne opioidy -
T40.3Metadon -
T40.4Inne narkotyki syntetyczne -
T40.5Kokaina -
T40.6Inne, nieokreślone narkotyki -
T40.7Pochodne Cannabis -
T40.8Lisergid (LSD) -
T40.9Inne, nieokreślone leki psychodysleptyczne (halucynogenne) -
T41Zatrucie środkami znieczulającymi wziewnymi i gazami leczniczymi -
T41.0Wziewne środki znieczulające -
T41.1Dożylne środki znieczulające -
T41.2Inne, nieokreślone środki do znieczulenia ogólnego -
T41.3Środki znieczulające stosowane miejscowo -
T41.4Środki znieczulające, nie określone -
T41.5Gazy lecznicze -
T42Zatrucie lekami przeciwpadaczkowymi, uspokajająco-nasennymi i przeciw chorobie Parkinsona -
T42.0Pochodne hydantoiny -
T42.1Iminostilbeny -
T42.2Pochodne kwasu bursztynowego i oksazolidynodiony -
T42.3Barbiturany -
T42.4Benzodwuazepiny -
T42.5Mieszane leki przeciwpadaczkowe, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T42.6Inne leki przeciwpadaczkowe i uspokajająco-nasenne -
T42.7Leki przeciwpadaczkowe i uspokajająco-nasenne, nie określone -
T42.8Leki przeciw chorobie Parkinsona i inne działające ośrodkowo depresyjnie na napięcie mięśni -
T43Zatrucie lekami psychotropowymi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej -
T43.0Leki przeciwdepresyjne trój- i czterocykliczne -
T43.1Przeciwdepresyjne inhibitory monoaminopksydazy -
T43.2Inne i nieokreślone leki przeciwdepresyjne -
T43.3Przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne pochodne fenotiazyny -
T43.4Leki neuroleptyczne pochodne butyrofenonu i tioksantenu -
T43.5Inne i nieokreślone leki przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne -
T43.6Leki pobudzające układ nerwowy mogące powodować nadużycia -
T43.8Inne leki psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T43.9Lek psychotropowy, nie określony -
T44Zatrucie lekami pierwotnie działającymi na autonomiczny układ nerwowy -
T44.0Środki blokujące esterazę cholinową -
T44.1Inne leki parasympatykomimetyczne (cholinergiczne) -
T44.2Leki blokujące zwoje, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T44.3Inne leki parasympatkolityczne (antycholinergiczne i przeciwmuskarynowe) i spazmolityczne, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T44.4Przeważnie agoniści a-adrenoreceptorów, niesklasyfikowani gdzie indziej -
T44.5Przeważnie agoniści b-adrenoreceptorów, niesklasyfikowani gdzie indziej -
T44.6Antagoniści a-adrenoreceptorów, niesklasyfikowani gdzie indziej -
T44.7Antagoniści b-adrenoreceptorów, niesklasyfikowani gdzie indziej -
T44.8Ośrodkowo działające środki blokujące neurony adrenergiczne, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T44.9Inne i nieokreślone leki pierwotne działające na układ nerwowy autonomiczny -
T45Zatrucie środkami działającymi pierwotnie układowo i na składniki krwi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej -
T45.0Leki przeciwalergiczne i przeciwwymiotne -
T45.1Leki immunosupresyjne i przeciwnowotworowe -
T45.2Witaminy, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T45.3Enzymy, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T45.4Żelazo i jego związki -
T45.5Leki przeciwkrzepliwe (antykoagulanty) -
T45.6Leki wpływające na fibrynolizę -
T45.7Antagoniści antykoagulantów, witamina K i inne koagulanty -
T45.8Inne środki działające układowo i na składniki krwi -
T45.9Środki działające układowo i na składniki krwi, nie określone -
T46Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układ sercowo-naczyniowy -
T46.0Pobudzające serce glikozydy i leki o podobnym działaniu -
T46.1Leki blokujące kanały wapniowe -
T46.2Inne leki przeciwdziałające zaburzeniom rytmu, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T46.3Leki rozszerzające naczynia wieńcowe, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T46.4Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę -
T46.5Inne leki przeciwnadciśnieniowe, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T46.6Leki przeciwlipidowe i przeciwmiażdżycowe -
T46.7Leki rozszerzające naczynia obwodowe -
T46.8Leki przeciwżylakowe łącznie ze środkami zarostowymi naczyń -
T46.9Inne i nieokreślone leki działające pierwotnie na układ sercowo-naczyniowy -
T47Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na układ pokarmowy -
T47.0Antagoniści receptorów H2 histaminy -
T47.1Inne leki alkalizujące i przeciwdziałające wydzielaniu żołądkowemu -
T47.2Leki przeczyszczające drażniące -
T47.3Leki przeczyszczające solne i osmotyczne -
T47.4Inne środki przeczyszczające -
T47.5Środki ułatwiające trawienie -
T47.6Leki przeciwbiegunkowe -
T47.7Środki wymiotne -
T47.8Inne środki działające pierwotnie na układ pokarmowy -
T47.9Środki działające pierwotnie na układ pokarmowy, nie określone -
T48Zatrucie środkami pierwotnie działającymi na mięśnie gładkie, szkieletowe i układ oddechowy -
T48.0Leki działające pobudzająco na macicę -
T48.1Środki rozluźniające mięśnie szkieletowe (środki blokujące neurony mięśniowe) -
T48.2Inne i nieokreślone środki działające pierwotnie na mięśnie -
T48.3Przeciwkaszlowe -
T48.4Wykrztuśne -
T48.5Leki przeciw przeziębieniu -
T48.6Leki przeciwastmatyczne, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T48.7Inne i nieokreślone środki działające pierwotnie na układ oddechowy -
T49Zatrucie środkami działającymi miejscowo na skórę i błonę śluzową oraz lekami używanymi w okulistyce, laryngologii i stomatologii -
T49.0Leki przeciwgrzybicze przeciwzapalne i przeciwzakaźne, działające miejscowo, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T49.1Leki przeciwświądowe -
T49.2Środki ściągające i detergenty -
T49.3Środki działające zmiękczająco, łagodząco i ochronnie -
T49.4Środki keratolityczne, keratoplastyczne, inne preparaty do leczenia włosów -
T49.5Leki i preparaty okulistyczne -
T49.6Leki i preparaty laryngologiczne -
T49.7Leki stomatologiczne stosowane miejscowo -
T49.8Inne środki stosowane miejscowo -
T49.9Środek stosowany miejscowo, nie określony -
T50Zatrucie lekami moczopędnymi i innymi nieokreślonymi lekami, preparatami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi -
T50.0Mineralokortykosteroidy i ich antagoniści -
T50.1Leki moczopędne pętlowe -
T50.2Inhibitory anhydrazy węglanowej, benzotiadiazydy i inne leki moczopędne -
T50.3Elektrolity i środki regulujące gospodarkę wodną i kaloryczną -
T50.4Środki wpływające na przemianę kwasu moczowego -
T50.5Środki obniżające łaknienie -
T50.6Odtrutki i związki chelatujące, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T50.7Leki analeptyczne i antagoniści receptorów opioidowych -
T50.8Środki diagnostyczne -
T50.9Inne i nieokreślone leki, substancje farmakologiczne i substancje biologiczne -
T51Efekt toksyczny alkoholu -
T51.0Etanol -
T51.1Metanol -
T51.22-propanol -
T51.3Fuzle -
T51.8Inne alkohole -
T51.9Alkohol, nie określony -
T52Efekt toksyczny rozpuszczalników organicznych -
T52.0Produkty przerobu ropy naftowej -
T52.1Benzen -
T52.2Homologi benzenu -
T52.3Glikole -
T52.4Ketony -
T52.8Inne rozpuszczalniki organiczne -
T52.9Rozpuszczalniki organiczne, nie określone -
T53Toksyczny efekt chlorowcowych pochodnych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych -
T53.0Czterochlorek węgla -
T53.1Chloroform -
T53.2Trójchloroetylen -
T53.3Czterochloroetylen -
T53.4Dwuchlorometan -
T53.5Chlorofluorokarbony -
T53.6Inne chlorowcowe pochodne węglowodorów alifatycznych -
T53.7Inne chlorowcowe pochodne węglowodorów aromatycznych -
T53.9Pochodne chlorowcowe węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, nie określone -
T54Efekt toksycznych substancji żrących -
T54.0Fenol i homologi -
T54.1Inne żrące związki organiczne -
T54.2Kwasy i kwasopodobne substancje żrące -
T54.3Zasady i zasadopodobne substancje żrące -
T54.9Substancja żrąca, nie określona -
T55Toksyczny efekt mydeł i detergentów -
T56Toksyczny efekt metali -
T56.0Ołów i jego związki -
T56.1Rtęć i jej związki -
T56.2Chrom i jego związki -
T56.3Kadm i jego związki -
T56.4Miedź i jej związki -
T56.5Cynk i jego związki -
T56.6Cyna i jej związki -
T56.7Beryl i jego związki -
T56.8Inne metale -
T56.9Metale, nie określone -
T57Toksyczny efekt innych substancji nieorganicznych -
T57.0Arsen i jego związki -
T57.1Fosfor i jego związki -
T57.2Mangan i jego związki -
T57.3Cyjanowodór -
T57.8Inne określone substancje nieorganiczne -
T57.9Nieorganiczne substancje, nie określone -
T58Efekt toksyczny tlenku węgla -
T59Toksyczny efekt innych gazów, dymów i par -
T59.0Tlenki azotu -
T59.1Dwutlenek siarki -
T59.2Aldehyd mrówkowy -
T59.3Gazy lakrymatory -
T59.4Chlor -
T59.5Fluor i fluorowody -
T59.6Siarkowodór -
T59.7Dwutlenek węgla -
T59.8Inne określone gazy, dymy i pary -
T59.9Gazy i pary, nie określone -
T60Toksyczny efekt pestycydów -
T60.0Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe -
T60.1Insektycydy chlorowcowe -
T60.2Inne insektycydy -
T60.3Herbicydy i fungicydy -
T60.4Rodentycydy -
T60.8Inne pestycydy -
T60.9Pestycydy, nie określone -
T61Efekt toksyczny szkodliwych substancji spożytych jako produkty morza -
T61.0Zatrucie rybą Ciguatera -
T61.1Zatrucie makrelą -
T61.2Zatrucie inną rybą i skorupiakiem -
T61.8Efekt toksyczny innych produktów morza -
T61.9Efekt toksyczny nieokreślonego produktu morza -
T62Efekt toksyczny innych szkodliwych substancji spożytych jak produkt spożywczy -
T62.0Spożycie grzybów -
T62.1Spożycie jagód -
T62.2Spożycie innych części rośliny (roślin) -
T62.8Spożycie innych określonych substancji szkodliwych jako pokarm -
T62.9Spożycie szkodliwej substancji jako pokarm, nie określonej -
T63Toksyczny efekt kontaktu z jadowitymi zwierzętami -
T63.0Jad żmiji -
T63.1Jad innych gadów -
T63.2Jad skorpiona -
T63.3Jad pająka -
T63.4Jad stawonogów -
T63.5Toksyczny efekt kontaktu z rybą -
T63.6Efekt toksyczny kontaktu z innymi zwierzętami morskimi -
T63.8Efekt toksyczny kontaktu z innymi jadowitymi zwierzętami -
T63.9Efekt toksyczny kontaktu z nieokreślonym zwierzęciem jadowitym -
T64Efekt toksyczny aflatoksyn i innych mykotoksyn w produktach spożywczych -
T65Efekt toksyczny innych i nieokreślonych substancji -
T65.0Cyjanki -
T65.1Strychnina i jej sole -
T65.2Tytoń i nikotyna -
T65.3Pochodne nitrowe i aminowe benzenu i jego homologów -
T65.4Dwusiarczek węgla -
T65.5Nitrogliceryna i inne kwasy i estry azotowe -
T65.6Farby i barwniki, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T65.8Toksyczny efekt innej określonej substancji -
T65.9Toksyczny efekt nieokreślonej substancji -
T66Nieokreślone skutki promieniowania -
T67Skutki działania gorąca i światła -
T67.0Udar cieplny i udar słoneczny -
T67.1Omdlenia z gorąca -
T67.2Skurcz mięśni z gorąca -
T67.3Wyczerpanie z gorąca z odwodnieniem -
T67.4Wyczerpanie z gorąca spowodowane utratą soli -
T67.5Wyczerpanie z gorąca, nie określone -
T67.6Zmęczenie cieplne, przejściowe -
T67.7Obrzęk cieplny -
T67.8Inny skutek działania gorąca i światła -
T67.9Skutek działania gorąca i światła, nie określony -
T68Hypotermia -
T69Inne skutki działania obniżonej temperatury -
T69.0Ręka i stopa namokła -
T69.1Odmroziny -
T69.8Inne określone skutki działania obniżonej temperatury -
T69.9Skutek obniżonej temperatury, nie określony -
T70Skutki działania ciśnienia powietrza i wody -
T70.0Uraz uszu wskutek działania zmian ciśnienia (barotrauma) -
T70.1Uraz zatok wskutek działania zmian ciśnienia (barotrauma) -
T70.2Inne i nieokreślone skutki dużych wysokości -
T70.3Choroba kesonowa (dekompresyjna) -
T70.4Skutek działania płynów pod wysokim ciśnieniem -
T70.8Inne skutki ciśnienia powietrza i wody -
T70.9Skutek ciśnienia powietrza i wody, nie określony -
T71Duszenie -
T73Skutki innych niedoborów -
T73.0Skutek głodu -
T73.1Skutki pragnienia -
T73.2Wyczerpanie wskutek narażenia na warunki zagrażające życiu -
T73.3Wyczerpanie wskutek nadmiernego wysiłku -
T73.8Inne skutki niedoborów -
T73.9Skutek niedoborów, nie określony -
T74Zespoły maltretowania -
T74.0Zaniedbanie i porzucenie -
T74.1Nadużycie fizyczne -
T74.2Nadużycie seksualne -
T74.3Nadużycie psychiczne -
T74.8Inne zespoły maltretowania -
T74.9Zespół maltretowania, nie określony -
T75Skutki działania innych czynników zewnętrznych -
T75.0Skutki wywołane piorunem -
T75.1Tonięcie niezakończone zgonem -
T75.2Skutki wibracji -
T75.3Choroba ruchu (lokomocyjna) -
T75.4Skutki działania prądu elektrycznego -
T75.8Inne określone skutki działania czynników zewnętrznych -
T78Ujemne skutki, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T78.0Wstrząs anafilaktyczny wskutek reakcji na pożywienie -
T78.1Inna reakcja na pożywienie, niesklasyfikowana gdzie indziej -
T78.2Wstrząs anafilaktyczny, nie określony -
T78.3Obrzęk naczynionerwowy -
T78.4Alergia, nie określona -
T78.8Inne niekorzystne skutki niesklasyfikowane gdzie indziej -
T78.9Niekorzystne skutki, nie określone -
T79Określone wczesne powikłania pourazowe niesklasyfikowane gdzie indziej -
T79.0Zator powietrzny (urazowy) -
T79.1Zator tłuszczowy (urazowy) -
T79.2Urazowy wtórny i nawracający krwotok -
T79.3Zakażenie rany pourazowej, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T79.4Wstrząs urazowy -
T79.5Bezmocz pourazowy -
T79.6Urazowe niedokrwienie mięśnia -
T79.7Urazowa odma podskórna -
T79.8Inne wczesne powikłania pourazowe -
T79.9Nieokreślone, wczesne powikłanie pourazowe -
T80Powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu -
T80.0Zator powietrzny po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu -
T80.1Powikłanie naczyniowe po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu -
T80.2Infekcja w następstwie wlewu, transfuzji i wstrzyknięcia -
T80.3Odczyn poprzetoczeniowy wskutek niezgodności, w układzie ABO -
T80.4Odczyn poprzetoczeniowy wskutek niezgodności w układzie Rh -
T80.5Wstrząs anafilaktyczny wywołany surowicą -
T80.6Inne reakcje na surowicę -
T80.8Inne powikłania po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu -
T80.9Nieokreślone powikłanie po wlewie, transfuzji i wstrzyknięciu -
T81Powikłania po zabiegach niesklasyfikowane gdzie indziej -
T81.0Krwotok i krwiak wikłający zabieg, niesklasyfikowany gdzie indziej -
T81.1Wstrząs w trakcie lub będący wynikiem zabiegu, niesklasyfikowany gdzie indziej -
T81.2Przypadkowe przebicie lub rozdarcie podczas zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T81.3Rozerwanie rany operacyjnej, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T81.4Zakażenie po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T81.5Ciało obce pozostawione przypadkowo w jamie ciała lub ranie operacyjnej po zabiegu -
T81.6Ostry odczyn na ciało obce przypadkowo pozostawione w czasie zabiegu -
T81.7Powikłania naczyniowe po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T81.8Inne powikłania zabiegów, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T81.9Nieokreślone powikłanie zabiegu -
T82Powikłania protez, wszczepów i przeszczepów sercowych i naczyniowych -
T82.0Mechaniczne powikłanie protezy zastawki serca -
T82.1Mechaniczne powikłanie stosowania elektronicznego urządzenia serca -
T82.2Mechaniczne powikłanie przeszczepu tętnicy wieńcowej typu bypass i przeszczepów zastawek -
T82.3Mechaniczne powikłanie innych przeszczepów naczyniowych -
T82.4Mechaniczne powikłanie spowodowane przez cewnik do hemodializy -
T82.5Mechaniczne powikłanie innych sercowych i naczyniowych urządzeń i wszczepów -
T82.6Zakażenie i odczyn zapalny na protezę zastawki serca -
T82.7Zakażenie i odczyn zapalny na inne sercowe i naczyniowe urządzenia, wszczepy i przeszczepy -
T82.8Inne powikłania protez sercowych i naczyniowych, wszczepów i przeszczepów -
T82.9Nieokreślone powikłanie protezy sercowej i naczyniowej, wszczepu i przeszczepu -
T83Powikłanie mechaniczne protez, wszczepów i przeszczepów układu moczopłciowego -
T83.0Mechaniczne powikłanie cewnika moczowego założonego na stałe -
T83.1Mechaniczne powikłania innych urządzeń i wszczepów układu moczopłciowego -
T83.2Mechaniczne powikłanie przeszczepów narządu moczowego -
T83.3Mechaniczne powikłanie związane z wewnątrzmacicznym środkiem antykoncepcyjnym -
T83.4Mechaniczne powikłania innych protez, wszczepów i przeszczepów w układzie płciowym -
T83.5Zakażenie i odczyn zapalny związany z protezą, wszczepem i przeszczepem w układzie moczowym -
T83.6Zakażenie i odczyn zapalny związany z protezą, wszczepem i przeszczepem w układzie płciowym -
T83.8Inne powikłania związane z protezami, wszczepami i przeszczepami układu moczopłciowego -
T83.9Nieokreślone powikłania protez, wszczepów i przeszczepów układu moczopłciowego -
T84Powikłania protez, wszczepów i przeszczepów ortopedycznych -
T84.0Mechaniczne powikłanie wewnętrznych protez stawów -
T84.1Mechaniczne powikłanie stabilizatorów wewnętrznych kości kończyny -
T84.2Mechaniczne powikłanie stabilizatora wewnętrznego innych kości -
T84.3Mechaniczne powikłania innych urządzeń kostnych, wszczepów i przeszczepów -
T84.4Mechaniczne powikłanie innych wewnętrznych urządzeń ortopedycznych, wszczepów i przeszczepów -
T84.5Zakażenie i odczyn zapalny spowodowany wewnętrzną protezą stawu -
T84.6Zakażenie i odczyn zapalny spowodowany stabilizatorem wewnętrznym w każdym miejscu -
T84.7Zakażenie i odczyn zapalny spowodowany innymi wewnętrznymi wszczepami i przeszczepami -
T84.8Inne powikłania wewnętrznych ortopedycznych urządzeń, wszczepów i przeszczepów -
T84.9Nieokreślone powikłanie spowodowane wewnętrznym urządzeniem ortopedycznym, wszczepem i przeszczepem -
T85Powikłania innych wewnętrznych urządzeń protezujących, wszczepów i przeszczepów -
T85.0Mechaniczne powikłanie wewnątrzczaszkowego zespolenia (połączenia) komorowego -
T85.1Mechaniczne powikłanie związane z wszczepionym stymulatorem układu nerwowego -
T85.2Mechaniczne powikłanie związane z wewnątrzoczną soczewką -
T85.3Mechaniczne powikłanie innych protez, wszczepów i przeszczepów gałki ocznej -
T85.4Mechaniczne powikłanie protezy gruczołu piersiowego -
T85.5Mechaniczne powikłanie protez, wszczepów i przeszczepów przewodu pokarmowego -
T85.6Mechaniczne powikłanie innej, określonej protezy wewnętrznej, wszczepu lub przeszczepu -
T85.7Zakażenie i odczyn zapalny związany z innymi urządzeniami protezującymi, wszczepami i przeszczepami -
T85.8Inne powikłania związane z wewnętrznymi urządzeniami protezującymi, wszczepami i przeszczepami, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T85.9Nieokreślone powikłanie spowodowane wewnętrznym urządzeniem protezującym, wszczepem i przeszczepem -
T86Niepowodzenie i odrzut przeszczepu narządów i tkanek -
T86.0Odrzut przeszczepu szpiku kostnego -
T86.1Niepowodzenie i odrzut przeszczepu nerki -
T86.2Niepowodzenie i odrzut przeszczepu serca -
T86.3Niepowodzenie i odrzut przeszczepu serca i płuc -
T86.4Niepowodzenie i odrzut przeszczepu wątroby -
T86.8Niepowodzenie i odrzut innych przeszczepionych narządów i tkanek -
T86.9Niepowodzenie i odrzut przeszczepu nieokreślonego narządu i tkanki -
T87Powikłanie związane z ponownym przyrośnięciem i amputacją -
T87.0Powikłanie związane z ponownym przyszyciem (części) kończyny górnej -
T87.1Powikłanie związane z ponownym przyszyciem (części) kończyny dolnej -
T87.2Powikłanie związane z ponownym przyszyciem innej części ciała -
T87.3Nerwiak po amputacji kikuta -
T87.4Zakażenie po amputacji kikuta -
T87.5Martwica po amputacji kikuta -
T87.6Inne i nieokreślone powikłania kikuta po amputacji -
T88Inne powikłania opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej -
T88.0Zakażenie wskutek immunizacji -
T88.1Inne powikłania po immunizacji, niesklasyfikowane gdzie indziej -
T88.2Wstrząs wskutek znieczulenia -
T88.3Gorączka złośliwa wskutek narkozy -
T88.4Niepowodzenie lub trudności z intubacją -
T88.5Inne powikłania znieczulenia -
T88.6Wstrząs anafilaktyczny wskutek niekorzystnego efektu leczniczego leku prawidłowo podanego -
T88.7Nieokreślony, niekorzystny skutek działania leków i środków leczniczych -
T88.8Inne określone powikłania opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej -
T88.9Powikłanie opieki chirurgicznej i medycznej, nie określone -
T90Następstwa urazów głowy -
T90.0Następstwa powierzchownego urazu głowy -
T90.1Następstwa rany otwartej głowy -
T90.2Następstwa złamania kości czaszki i twarzoczaszki -
T90.3Następstwa urazu nerwów czaszkowych -
T90.4Następstwa urazu oka i oczodołu -
T90.5Następstwa urazu śródczaszkowego -
T90.8Następstwa innych określonych urazów głowy -
T90.9Następstwa nieokreślonego urazu głowy -
T91Następstwa urazów szyi i tułowia -
T91.0Następstwa powierzchownego urazu i otwartej rany szyi i tułowia -
T91.1Następstwa złamania kręgosłupa -
T91.2Następstwa innego złamania części kostnych klatki piersiowej i miednicy -
T91.3Następstwa urazu rdzenia kręgowego -
T91.4Następstwa urazu narządów klatki piersiowej -
T91.5Następstwa urazu narządów jamy brzusznej i miednicy -
T91.8Następstwa innych określonych urazów szyi i tułowia -
T91.9Następstwa nieokreślonego urazu szyi i tułowia -
T92Następstwa urazów kończyny górnej -
T92.0Następstwa otwartej rany kończyny górnej -
T92.1Następstwa złamania kończyny górnej -
T92.2Następstwa złamania na poziomie nadgarstka i ręki -
T92.3Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny górnej -
T92.4Następstwa urazu nerwu kończyny górnej -
T92.5Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny górnej -
T92.6Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny górnej -
T92.8Następstwa innych określonych urazów kończyny górnej -
T92.9Następstwa nieokreślonego urazu kończyny górnej -
T93Następstwa urazów kończyny dolnej -
T93.0Następstwa otwartej rany kończyny dolnej -
T93.1Następstwa złamania kości udowej -
T93.2Następstwa innych złamań kończyny dolnej -
T93.3Następstwa zwichnięcia, skręcenia i naderwania kończyny dolnej -
T93.4Następstwa urazu nerwu kończyny dolnej -
T93.5Następstwa urazu mięśnia i ścięgna kończyny dolnej -
T93.6Następstwa urazu zmiażdżeniowego i amputacji kończyny dolnej -
T93.8Następstwa innych określonych urazów kończyny dolnej -
T93.9Następstwa nieokreślonego urazu kończyny dolnej -
T94Następstwa urazów obejmujących mnogie okolice ciała -
T94.1Następstwa urazów nieokreślonej części ciała -
T95Następstwa oparzeń termicznych i chemicznych i odmrożeń -
T95.0Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia głowy i szyi -
T95.1Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożeń tułowia -
T95.2Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia kończyny górnej -
T95.3Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia kończyny dolnej -
T95.4Następstwa oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia sklasyfikowanego tylko w zależności od powierzchni ciała -
T95.8Następstwa innego określonego oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia -
T95.9Następstwa nieokreślonego oparzenia termicznego, chemicznego i odmrożenia -
T96Następstwa zatrucia lekami i substancjami biologicznymi -
T97Następstwa skutków toksycznych substancji zazwyczaj nie stosowanych w celach leczniczych -
T98Następstwa innych i nieokreślonych skutków działania czynników zewnętrznych -
T98.0Następstwa skutków wniknięcia ciała obcego przez naturalny otwór ciała -
T98.1Następstwa innych i nieokreślonych skutków działania czynników zewnętrznych -
T98.2Następstwa pewnych wczesnych powikłań urazu -
T98.3Następstwa powikłań opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej -

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
jędrne piersi - KOLAGEN_cito piękna cera - KOLAGEN_cito skok w dal - KOLAGEN_cito akrobacje spadochronowe - KOLAGEN_cito kolagen na paznokcie - KOLAGEN_cito wioślarstwo - KOLAGEN_cito wypadające włosy - KOLAGEN_cito lifting piersi - KOLAGEN_cito najlepsze zioła szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel palacza szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z głogu - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe aerobik - Dezodorant_SuperDeo na spocone nogi - Dezodorant_SuperDeo produkty dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla kobiet - Dezodorant_SuperDeo dżudo - Dezodorant_SuperDeo bilard - Dezodorant_SuperDeo wartościowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo biegi na przełaj - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022