anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH ICD10

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż
Hasła zaczynające się na 'V' (pasujących wzorców 872):
V01 - Pedestrian injured in collision with pedal cycle
V01.0Pieszy ranny w kolizji z rowerem (wypadek niekomunikacyjny) - Nontraffic accident
V01.1Pieszy ranny w kolizji z rowerem (wypadek komunikacyjny) - Traffic accident
V01.9Pieszy ranny w kolizji z rowerem (nieokreślony wypadek komunikacyjny lub niekomunikacyjny) - Unspecified whether traffic or nontraffic accident
V02 - Pedestrian injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle
V02.0Pieszy ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (wypadek niekomunikacyjny) - Nontraffic accident
V02.1Pieszy ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (wypadek komunikacyjny) - Traffic accident
V02.9Pieszy ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (nieokreślony wypadek komunikacyjny lub niekomunikacyjny) - Unspecified whether traffic or nontraffic accident
V03 - Pedestrian injured in collision with car, pickup truck, or van
V03.0Pieszy ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarówką (wypadek niekomunikacyjny) - Nontraffic accident
V03.1Pieszy ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarówką (wypadek komunikacyjny) - Traffic accident
V03.9Pieszy ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarówką (nieokreślony wypadek komunikacyjny lub niekomunikacyjny) - Unspecified whether traffic or nontraffic accident
V04 - Pedestrian injured in collision with heavy transport vehicle or bus
V04.0Pieszy ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (wypadek niekomunikacyjny) - Nontraffic accident
V04.1Pieszy ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (wypadek komunikacyjny) - Traffic accident
V04.9Pieszy ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (nieokreślony wypadek komunikacyjny lub niekomunikacyjny) - Unspecified whether traffic or nontraffic accident
V05 - Pedestrian injured in collision with railway train or railway vehicle
V05.0Pieszy ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (wypadek niekomunikacyjny) - Nontraffic accident
V05.1Pieszy ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (wypadek komunikacyjny) - Traffic accident
V05.9Pieszy ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (nieokreślony wypadek komunikacyjny lub niekomunikacyjny) - Unspecified whether traffic or nontraffic accident
V06 - Pedestrian injured in collision with other nonmotor vehicle
V06.0Pieszy ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (wypadek niekomunikacyjny) - Nontraffic accident
V06.1Pieszy ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (wypadek komunikacyjny) - Traffic accident
V06.9Pieszy ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (nieokreślony wypadek komunikacyjny lub niekomunikacyjny) - Unspecified whether traffic or nontraffic accident
V09Pieszy ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym - Pedestrian injured in other and unspecified transport accidents
V09.0Pieszy ranny w wypadku niedrogowym z włączeniem innych i nieokreślonych pojazdów mechanicznych - Pedestrian injured in nontraffic accident involving other and unspecified motor vehicles
V09.1Pieszy ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym - Pedestrian injured in unspecified nontraffic accident
V09.2Pieszy ranny w wypadku drogowym z włączeniem innych i nieokreślonych pojazdów mechanicznych - Pedestrian injured in traffic accident involving other and unspecified motor vehicles
V09.3Pieszy ranny w nieokreślonym wypadku drogowym - Pedestrian injured in unspecified traffic accident
V09.9Pieszy ranny w nieokreślonym wypadku komunikacyjnym - Pedestrian injured in unspecified transport accident
V10 - Pedal cyclist injured in collision with pedestrian or animal
V10.0Rowerzysta ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V10.1Rowerzysta ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V10.2Rowerzysta ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku niedrogowy) - Unspecified pedal cyclist injured in nontraffic accident
V10.3Rowerzysta ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V10.4Rowerzysta ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V10.5Rowerzysta ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V10.9Rowerzysta ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku drogowym) - Unspecified pedal cyclist injured in traffic accident
V11 - Pedal cyclist injured in collision with other pedal cycle
V11.0Rowerzysta ranny w kolizji z innym rowerzystą(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V11.1Rowerzysta ranny w kolizji z innym rowerzystą(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V11.2Rowerzysta ranny w kolizji z innym rowerzystą(nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku niedrogowy) - Unspecified pedal cyclist injured in nontraffic accident
V11.3Rowerzysta ranny w kolizji z innym rowerzystą(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V11.4Rowerzysta ranny w kolizji z innym rowerzystą(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V11.5Rowerzysta ranny w kolizji z innym rowerzystą(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V11.9Rowerzysta ranny w kolizji z innym rowerzystą(nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku drogowym) - Unspecified pedal cyclist injured in traffic accident
V12 - Pedal cyclist injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle
V12.0Rowerzysta ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V12.1Rowerzysta ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V12.2Rowerzysta ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku niedrogowy) - Unspecified pedal cyclist injured in nontraffic accident
V12.3Rowerzysta ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V12.4Rowerzysta ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V12.5Rowerzysta ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V12.9Rowerzysta ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku drogowym) - Unspecified pedal cyclist injured in traffic accident
V13 - Pedal cyclist injured in collision with car, pickup truck, or van
V13.0Rowerzysta ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym, półciężarowym i ciężarowym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V13.1Rowerzysta ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym, półciężarowym i ciężarowym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V13.2Rowerzysta ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym, półciężarowym i ciężarowym(nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku niedrogowy) - Unspecified pedal cyclist injured in nontraffic accident
V13.3Rowerzysta ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym, półciężarowym i ciężarowym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V13.4Rowerzysta ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym, półciężarowym i ciężarowym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V13.5Rowerzysta ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym, półciężarowym i ciężarowym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V13.9Rowerzysta ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym, półciężarowym i ciężarowym(nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku drogowym) - Unspecified pedal cyclist injured in traffic accident
V14 - Pedal cyclist injured in collision with heavy transport vehicle or bus
V14.0Rowerzysta ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V14.1Rowerzysta ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V14.2Rowerzysta ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku niedrogowy) - Unspecified pedal cyclist injured in nontraffic accident
V14.3Rowerzysta ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V14.4Rowerzysta ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V14.5Rowerzysta ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V14.9Rowerzysta ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku drogowym) - Unspecified pedal cyclist injured in traffic accident
V15 - Pedal cyclist injured in collision with railway train or railway vehicle
V15.0Rowerzysta ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V15.1Rowerzysta ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V15.2Rowerzysta ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku niedrogowy) - Unspecified pedal cyclist injured in nontraffic accident
V15.3Rowerzysta ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V15.4Rowerzysta ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V15.5Rowerzysta ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V15.9Rowerzysta ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku drogowym) - Unspecified pedal cyclist injured in traffic accident
V16 - Pedal cyclist injured in collision with other nonmotor vehicle
V16.0Rowerzysta ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V16.1Rowerzysta ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V16.2Rowerzysta ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku niedrogowy) - Unspecified pedal cyclist injured in nontraffic accident
V16.3Rowerzysta ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V16.4Rowerzysta ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V16.5Rowerzysta ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V16.9Rowerzysta ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku drogowym) - Unspecified pedal cyclist injured in traffic accident
V17 - Pedal cyclist injured in collision with fixed or stationary object
V17.0Rowerzysta ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V17.1Rowerzysta ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V17.2Rowerzysta ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku niedrogowy) - Unspecified pedal cyclist injured in nontraffic accident
V17.3Rowerzysta ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V17.4Rowerzysta ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V17.5Rowerzysta ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V17.9Rowerzysta ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku drogowym) - Unspecified pedal cyclist injured in traffic accident
V18 - Pedal cyclist injured in noncollision transport accident
V18.0Rowerzysta ranny w niekolizyjnym wypadku komunikacyjnym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V18.1Rowerzysta ranny w niekolizyjnym wypadku komunikacyjnym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V18.2Rowerzysta ranny w niekolizyjnym wypadku komunikacyjnym(nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku niedrogowy) - Unspecified pedal cyclist injured in nontraffic accident
V18.3Rowerzysta ranny w niekolizyjnym wypadku komunikacyjnym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V18.4Rowerzysta ranny w niekolizyjnym wypadku komunikacyjnym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V18.5Rowerzysta ranny w niekolizyjnym wypadku komunikacyjnym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V18.9Rowerzysta ranny w niekolizyjnym wypadku komunikacyjnym(nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku drogowym) - Unspecified pedal cyclist injured in traffic accident
V19Rowerzysta ranny w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych - Pedal cyclist injured in other and unspecified transport accidents
V19.0Kierowca ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym - Driver injured in collision with other and unspecified motor vehicles in nontraffic accident
V19.1Pasażer ranny w kolizji z innymi nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym - Passenger injured in collision with other and unspecified motor vehicles in nontraffic accident
V19.2Nieokreślony rowerzysta ranny w kolizji z innym nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym - Unspecified pedal cyclist injured in collision with other and unspecified motor vehicles in nontraffic accident
V19.3Rowerzysta (każdy) ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym - Pedal cyclist [any] injured in an unspecified nontraffic accident
V19.4Kierowca ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym - Driver injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident
V19.5Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym - Passenger injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident
V19.6Nieokreślony rowerzysta ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznym w wypadku drogowym - Unspecified pedal cyclist injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident
V19.8Rowerzysta (każdy) ranny w innym nieokreślonym wypadku komunikacyjnym - Pedal cyclist [any] injured in other specified transport accidents
V19.9Rowerzysta (każdy) ranny w nieokreślonym wypadku drogowym - Pedal cyclist [any] injured in unspecified traffic accident
V20 - Motorcycle rider injured in collision with pedestrian or animal
V20.0Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V20.1Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V20.2Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowy) - Unspecified motorcycle rider injured in nontraffic accident
V20.3Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V20.4Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V20.5Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V20.9Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym) - Unspecified motorcycle rider injured in traffic accident
V21 - Motorcycle rider injured in collision with pedal cycle
V21.0Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z rowerem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V21.1Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z rowerem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V21.2Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z rowerem(nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowy) - Unspecified motorcycle rider injured in nontraffic accident
V21.3Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z rowerem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V21.4Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z rowerem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V21.5Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z rowerem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V21.9Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z rowerem(nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym) - Unspecified motorcycle rider injured in traffic accident
V22 - Motorcycle rider injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle
V22.0Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V22.1Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V22.2Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowy) - Unspecified motorcycle rider injured in nontraffic accident
V22.3Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V22.4Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V22.5Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V22.9Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym) - Unspecified motorcycle rider injured in traffic accident
V23 - Motorcycle rider injured in collision with car, pickup truck, or van
V23.0Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z samochodem dostawczym lub ciężarowym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V23.1Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z samochodem dostawczym lub ciężarowym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V23.2Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z samochodem dostawczym lub ciężarowym(nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowy) - Unspecified motorcycle rider injured in nontraffic accident
V23.3Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z samochodem dostawczym lub ciężarowym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V23.4Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z samochodem dostawczym lub ciężarowym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V23.5Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z samochodem dostawczym lub ciężarowym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V23.9Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z samochodem dostawczym lub ciężarowym(nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym) - Unspecified motorcycle rider injured in traffic accident
V24 - Motorcycle rider injured in collision with heavy transport vehicle or bus
V24.0Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V24.1Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V24.2Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowy) - Unspecified motorcycle rider injured in nontraffic accident
V24.3Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V24.4Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V24.5Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V24.9Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym) - Unspecified motorcycle rider injured in traffic accident
V25 - Motorcycle rider injured in collision with railway train or railway vehicle
V25.0Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V25.1Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V25.2Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowy) - Unspecified motorcycle rider injured in nontraffic accident
V25.3Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V25.4Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V25.5Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V25.9Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym) - Unspecified motorcycle rider injured in traffic accident
V26 - Motorcycle rider injured in collision with other nonmotor vehicle
V26.0Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V26.1Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V26.2Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowy) - Unspecified motorcycle rider injured in nontraffic accident
V26.3Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V26.4Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V26.5Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V26.9Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym) - Unspecified motorcycle rider injured in traffic accident
V27 - Motorcycle rider injured in collision with fixed or stationary object
V27.0Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V27.1Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V27.2Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowy) - Unspecified motorcycle rider injured in nontraffic accident
V27.3Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V27.4Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V27.5Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V27.9Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym) - Unspecified motorcycle rider injured in traffic accident
V28 - Motorcycle rider injured in noncollision transport accident
V28.0Osoba jadąca na motocyklu ranna w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V28.1Osoba jadąca na motocyklu ranna w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V28.2Osoba jadąca na motocyklu ranna w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowy) - Unspecified motorcycle rider injured in nontraffic accident
V28.3Osoba jadąca na motocyklu ranna w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V28.4Osoba jadąca na motocyklu ranna w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V28.5Osoba jadąca na motocyklu ranna w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V28.9Osoba jadąca na motocyklu ranna w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym) - Unspecified motorcycle rider injured in traffic accident
V29Osoba jadąca na motocyklu ranna w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych - Motorcycle rider injured in other and unspecified transport accidents
V29.0Kierowca ranny w kolizji z innymi i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym - Driver injured in collision with other and unspecified motor vehicles in nontraffic accident
V29.1Pasażer ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym - Passenger injured in collision with other and unspecified motor vehicles in nontraffic accident
V29.2Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym - Unspecified motorcycle rider injured in collision with other and unspecified motor vehicles in nontraffic accident
V29.3Osoba jadąca na motocyklu (każda) ranna w nieokreślonym wypadku niedrogowym - Motorcycle rider [any] injured in unspecified nontraffic accident
V29.4Kierowca ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym - Driver injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident
V29.5Pasażer ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym - Passenger injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident
V29.6Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym - Unspecified motorcycle rider injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident
V29.8Osoba jadąca na motocyklu (każda) ranna w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych - Motorcycle rider [any] injured in other specified transport accidents
V29.9Osoba jadąca na motocyklu (każda) ranna w nieokreślonym wypadku drogowym - Motorcycle rider [any] injured in unspecified traffic accident
V30 - Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collision with pedestrian or animal
V30.0Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V30.1Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V30.2Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V30.3Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of three-wheeled motor vehicle injured in nontraffic accident
V30.4Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V30.5Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V30.6Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V30.7Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V30.8Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of three-wheeled motor vehicle injured in traffic accident
V31 - Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collision with pedal cycle
V31.0Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V31.1Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V31.2Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem (osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V31.3Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of three-wheeled motor vehicle injured in nontraffic accident
V31.4Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V31.5Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem (kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V31.6Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem (pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V31.7Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V31.8Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of three-wheeled motor vehicle injured in traffic accident
V32 - Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle
V32.0Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V32.1Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V32.2Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V32.3Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of three-wheeled motor vehicle injured in nontraffic accident
V32.4Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V32.5Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V32.6Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V32.7Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V32.8Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of three-wheeled motor vehicle injured in traffic accident
V33 - Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collision with car, pickup truck, or van
V33.0Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V33.1Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V33.2Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym (osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V33.3Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of three-wheeled motor vehicle injured in nontraffic accident
V33.4Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V33.5Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym (kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V33.6Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym (pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V33.7Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V33.8Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of three-wheeled motor vehicle injured in traffic accident
V34 - Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collision with heavy transport vehicle or bus
V34.0Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V34.1Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V34.2Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V34.3Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of three-wheeled motor vehicle injured in nontraffic accident
V34.4Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V34.5Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V34.6Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V34.7Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V34.8Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of three-wheeled motor vehicle injured in traffic accident
V35 - Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collision with railway train or railway vehicle
V35.0Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V35.1Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V35.2Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V35.3Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of three-wheeled motor vehicle injured in nontraffic accident
V35.4Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V35.5Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V35.6Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V35.7Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V35.8Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of three-wheeled motor vehicle injured in traffic accident
V36 - Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collison with other nonmotor vehicle
V36.0Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V36.1Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V36.2Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V36.3Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of three-wheeled motor vehicle injured in nontraffic accident
V36.4Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V36.5Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V36.6Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V36.7Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V36.8Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of three-wheeled motor vehicle injured in traffic accident
V37 - Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collision with fixed or stationary object
V37.0Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z nieustalonym lub stałym przedmiotem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V37.1Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z nieustalonym lub stałym przedmiotem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V37.2Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z nieustalonym lub stałym przedmiotem(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V37.3Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z nieustalonym lub stałym przedmiotem(nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of three-wheeled motor vehicle injured in nontraffic accident
V37.4Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z nieustalonym lub stałym przedmiotem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V37.5Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z nieustalonym lub stałym przedmiotem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V37.6Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z nieustalonym lub stałym przedmiotem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V37.7Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z nieustalonym lub stałym przedmiotem(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V37.8Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z nieustalonym lub stałym przedmiotem(nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of three-wheeled motor vehicle injured in traffic accident
V38 - Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in noncollision transport accident
V38.0Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V38.1Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V38.2Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V38.3Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of three-wheeled motor vehicle injured in nontraffic accident
V38.4Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V38.5Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V38.6Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V38.7Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V38.8Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of three-wheeled motor vehicle injured in traffic accident
V39Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych - Occupant of three-wheeled motor vehicle injured in other and unspecified transport accidents
V39.0Kierowca ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym - Driver injured in collision with other and unspecified motor vehicles in nontraffic accident
V39.1Pasażer ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym - Passenger injured in collision with other and unspecified motor vehicles in nontraffic accident
V39.2Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym - Unspecified occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collision with other and unspecified motor vehicles in nontraffic accident
V39.3Użytkownik (każdy) trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym - Occupant [any] of three-wheeled motor vehicle injured in unspecified nontraffic accident
V39.4Kierowca ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym - Driver injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident
V39.5Pasażer ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym - Passenger injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident
V39.6Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym - Unspecified occupant of three-wheeled motor vehicle injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident
V39.8Użytkownik (każdy) trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w innym określonym wypadku komunikacyjnym - Occupant [any] of three-wheeled motor vehicle injured in other specified transport accidents
V39.9Użytkownik (każdy) trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w nieokreślonym wypadku drogowym - Occupant [any] of three-wheeled motor vehicle injured in unspecified traffic accident
V40 - Car occupant injured in collision with pedestrian or animal
V40.0Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V40.1Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V40.2Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V40.3Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified car occupant injured in nontraffic accident
V40.4Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V40.5Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V40.6Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V40.7Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V40.9Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified car occupant injured in traffic accident
V41 - Car occupant injured in collision with pedal cycle
V41.0Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V41.1Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V41.2Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V41.3Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem(nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified car occupant injured in nontraffic accident
V41.4Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V41.5Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V41.6Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V41.7Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V41.9Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem(nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified car occupant injured in traffic accident
V42 - Car occupant injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle
V42.0Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V42.1Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V42.2Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V42.3Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified car occupant injured in nontraffic accident
V42.4Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V42.5Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V42.6Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V42.7Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V42.9Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified car occupant injured in traffic accident
V43 - Car occupant injured in collision with car, pickup truck, or van
V43.0Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V43.1Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V43.2Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V43.3Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified car occupant injured in nontraffic accident
V43.4Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V43.5Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V43.6Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V43.7Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V43.9Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified car occupant injured in traffic accident
V44 - Car occupant injured in collision with heavy transport vehicle or bus
V44.0Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V44.1Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V44.2Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V44.3Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified car occupant injured in nontraffic accident
V44.4Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V44.5Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V44.6Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V44.7Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V44.9Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified car occupant injured in traffic accident
V45 - Car occupant injured in collision with railway train or railway vehicle
V45.0Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V45.1Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V45.2Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V45.3Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym(nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified car occupant injured in nontraffic accident
V45.4Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V45.5Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V45.6Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V45.7Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V45.9Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym(nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified car occupant injured in traffic accident
V46 - Car occupant injured in collision with other nonmotor vehicle
V46.0Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V46.1Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V46.2Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V46.3Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified car occupant injured in nontraffic accident
V46.4Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V46.5Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V46.6Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V46.7Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V46.9Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified car occupant injured in traffic accident
V47 - Car occupant injured in collision with fixed or stationary object
V47.0Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V47.1Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V47.2Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V47.3Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified car occupant injured in nontraffic accident
V47.4Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V47.5Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V47.6Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V47.7Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V47.9Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified car occupant injured in traffic accident
V48 - Car occupant injured in noncollision transport accident
V48.0Użytkownik samochodu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V48.1Użytkownik samochodu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V48.2Użytkownik samochodu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V48.3Użytkownik samochodu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified car occupant injured in nontraffic accident
V48.4Użytkownik samochodu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V48.5Użytkownik samochodu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V48.6Użytkownik samochodu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V48.7Użytkownik samochodu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V48.9Użytkownik samochodu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified car occupant injured in traffic accident
V49Użytkownik samochodu ranny w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych - Car occupant injured in other and unspecified transport accidents
V49.0Kierowca ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym - Driver injured in collision with other and unspecified motor vehicles in nontraffic accident
V49.1Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym - Passenger injured in collision with other and unspecified motor vehicles in nontraffic accident
V49.2Nieokreślony użytkownik samochodu ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym - Unspecified car occupant injured in collision with other and unspecified motor vehicles in nontraffic accident
V49.3Użytkownik samochodu (każdy) ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym - Car occupant [any] injured in unspecified nontraffic accident
V49.4Kierowca ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym - Driver injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident
V49.5Pasażer ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym - Passenger injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident
V49.6Nieokreślony użytkownik samochodu ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym - Unspecified car occupant injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident
V49.8Użytkownik samochodu (każdy) ranny w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych - Car occupant [any] injured in other specified transport accidents
V49.9Użytkownik samochodu (każdy) ranny w nieokreślonym wypadku drogowym - Car occupant [any] injured in unspecified traffic accident
V50 - Occupant of pickup truck or van injured in collision with pedestrian or animal
V50.0Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V50.1Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V50.2Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V50.3Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of pickup truck or van injured in nontraffic accident
V50.4Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V50.5Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V50.6Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V50.7Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V50.9Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of pickup truck or van injured in traffic accident
V51 - Occupant of pickup truck or van injured in collision with pedal cycle
V51.0Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z rowerem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V51.1Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z rowerem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V51.2Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z rowerem(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V51.3Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z rowerem(nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of pickup truck or van injured in nontraffic accident
V51.4Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z rowerem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V51.5Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z rowerem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V51.6Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z rowerem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V51.7Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z rowerem(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V51.9Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z rowerem(nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of pickup truck or van injured in traffic accident
V52 - Occupant of pickup truck or van injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle
V52.0Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V52.1Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V52.2Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V52.3Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of pickup truck or van injured in nontraffic accident
V52.4Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V52.5Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V52.6Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V52.7Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V52.9Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of pickup truck or van injured in traffic accident
V53 - Occupant of pickup truck or van injured in collision with car, pickup truck, or van
V53.0Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V53.1Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V53.2Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V53.3Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of pickup truck or van injured in nontraffic accident
V53.4Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V53.5Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V53.6Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V53.7Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V53.9Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of pickup truck or van injured in traffic accident
V54 - Occupant of pickup truck or van injured in collision with heavy transport vehicle or bus
V54.0Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V54.1Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V54.2Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V54.3Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of pickup truck or van injured in nontraffic accident
V54.4Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V54.5Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V54.6Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V54.7Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V54.9Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem(nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of pickup truck or van injured in traffic accident
V55 - Occupant of pickup truck or van injured in collision with railway train or railway vehicle
V55.0Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V55.1Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V55.2Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V55.3Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym(nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of pickup truck or van injured in nontraffic accident
V55.4Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V55.5Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V55.6Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V55.7Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V55.9Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym(nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of pickup truck or van injured in traffic accident
V56 - Occupant of pickup truck or van injured in collision with other nonmotor vehicle
V56.0Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V56.1Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V56.2Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V56.3Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of pickup truck or van injured in nontraffic accident
V56.4Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V56.5Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V56.6Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V56.7Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V56.9Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of pickup truck or van injured in traffic accident
V57 - Occupant of pickup truck or van injured in collision with fixed or stationary object
V57.0Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V57.1Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V57.2Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V57.3Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of pickup truck or van injured in nontraffic accident
V57.4Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V57.5Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V57.6Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V57.7Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V57.9Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem(nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of pickup truck or van injured in traffic accident
V58 - Occupant of pickup truck or van injured in noncollision transport accident
V58.0Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V58.1Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V58.2Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V58.3Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of pickup truck or van injured in nontraffic accident
V58.4Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V58.5Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V58.6Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V58.7Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V58.9Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of pickup truck or van injured in traffic accident
V59Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych - Occupant of pickup truck or van injured in other and unspecified transport accidents
V59.0Kierowca ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym - Driver injured in collision with other and unspecified motor vehicles in nontraffic accident
V59.1Pasażer ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym - Passenger injured in collision with other and unspecified motor vehicles in nontraffic accident
V59.2Nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym - Unspecified occupant of pickup truck or van injured in collision with other and unspecified motor vehicles in nontraffic accident
V59.3Użytkownik (każdy) samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym - Occupant [any] of pickup truck or van injured in unspecified nontraffic accident
V59.4Kierowca ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym - Driver injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident
V59.5Pasażer ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym - Passenger injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident
V59.6Nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym - Unspecified occupant of pickup truck or van injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident
V59.8Użytkownik (każdy) samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w innych określonych wypadkach komunikacyjnych - Occupant [any] of pickup truck or van injured in other specified transport accidents
V59.9Użytkownik (każdy) samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w nieokreślonym wypadku drogowym - Occupant [any] of pickup truck or van injured in unspecified traffic accident
V60 - Occupant of heavy transport vehicle injured in collision with pedestrian or animal
V60.0Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V60.1Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V60.2Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V60.3Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of heavy transport vehicle injured in nontraffic accident
V60.4Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V60.5Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V60.6Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V60.7Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V60.8Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of heavy transport vehicle injured in traffic accident
V61 - Occupant of heavy transport vehicle injured in collision with pedal cycle
V61.0Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V61.1Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V61.2Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V61.3Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem(nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of heavy transport vehicle injured in nontraffic accident
V61.4Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V61.5Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V61.6Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V61.7Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V61.8Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem(nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of heavy transport vehicle injured in traffic accident
V62 - Occupant of heavy transport vehicle injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle
V62.0Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V62.1Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V62.2Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V62.3Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of heavy transport vehicle injured in nontraffic accident
V62.4Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V62.5Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V62.6Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V62.7Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V62.8Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of heavy transport vehicle injured in traffic accident
V63 - Occupant of heavy transport vehicle injured in collision with car, pickup truck, or van
V63.0Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V63.1Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V63.2Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V63.3Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of heavy transport vehicle injured in nontraffic accident
V63.4Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V63.5Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V63.6Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V63.7Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V63.8Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of heavy transport vehicle injured in traffic accident
V64 - Occupant of heavy transport vehicle injured in collision with heavy transport vehicle or bus
V64.0Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu i autobusem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V64.1Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu i autobusem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V64.2Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu i autobusem(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V64.3Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu i autobusem(nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of heavy transport vehicle injured in nontraffic accident
V64.4Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu i autobusem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V64.5Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu i autobusem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V64.6Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu i autobusem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V64.7Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu i autobusem(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V64.8Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu i autobusem(nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of heavy transport vehicle injured in traffic accident
V65 - Occupant of heavy transport vehicle injured in collision with railway train or railway vehicle
V65.0Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V65.1Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V65.2Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V65.3Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of heavy transport vehicle injured in nontraffic accident
V65.4Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V65.5Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V65.6Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V65.7Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V65.8Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym(nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of heavy transport vehicle injured in traffic accident
V66 - Occupant of heavy transport vehicle injured in collision with other nonmotor vehicle
V66.0Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V66.1Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V66.2Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V66.3Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of heavy transport vehicle injured in nontraffic accident
V66.4Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V66.5Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V66.6Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V66.7Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V66.8Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym(nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of heavy transport vehicle injured in traffic accident
V67 - Occupant of heavy transport vehicle injured in collision with fixed or stationary object
V67.0Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji ze stałym lub ustalonym przedmiotem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V67.1Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji ze stałym lub ustalonym przedmiotem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V67.2Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji ze stałym lub ustalonym przedmiotem(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V67.3Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji ze stałym lub ustalonym przedmiotem(nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of heavy transport vehicle injured in nontraffic accident
V67.4Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji ze stałym lub ustalonym przedmiotem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V67.5Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji ze stałym lub ustalonym przedmiotem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V67.6Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji ze stałym lub ustalonym przedmiotem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V67.7Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji ze stałym lub ustalonym przedmiotem(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V67.8Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji ze stałym lub ustalonym przedmiotem(nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of heavy transport vehicle injured in traffic accident
V68 - Occupant of heavy transport vehicle injured in noncollision transport accident
V68.0Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V68.1Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V68.2Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V68.3Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified occupant of heavy transport vehicle injured in nontraffic accident
V68.4Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V68.5Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V68.6Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V68.7Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V68.8Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym(nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified occupant of heavy transport vehicle injured in traffic accident
V69Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych - Occupant of heavy transport vehicle injured in other and unspecified transport accidents
V69.0Kierowca ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym - Driver injured in collision with other and unspecified motor vehicles in nontraffic accident
V69.1Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym - Passenger injured in collision with other and unspecified motor vehicles in nontraffic accident
V69.2Nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym - Unspecified occupant of heavy transport vehicle injured in collision with other and unspecified motor vehicles in nontraffic accident
V69.3Użytkownik (każdy) ciężkiego środka transportu ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym - Occupant [any] of heavy transport vehicle injured in unspecified nontraffic accident
V69.4Kierowca ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym - Driver injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident
V69.5Pasażer ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym - Passenger injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident
V69.6Nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym - Unspecified occupant of heavy transport vehicle injured in collision with other and unspecified motor vehicles in traffic accident
V69.8Użytkownik (każdy) ciężkiego środka transportu ranny w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych - Occupant [any] of heavy transport vehicle injured in other specified transport accidents
V69.9Użytkownik (każdy) ciężkiego środka transportu ranny w nieokreślonym wypadku drogowym - Occupant [any] of heavy transport vehicle injured in unspecified traffic accident
V70 - Bus occupant injured in collision with pedestrian or animal
V70.0Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V70.1Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V70.2Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V70.3Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified bus occupant injured in nontraffic accident
V70.4Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V70.5Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V70.6Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V70.7Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V70.9Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem(nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified bus occupant injured in traffic accident
V71 - Bus occupant injured in collision with pedal cycle
V71.0Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V71.1Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V71.2Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V71.3Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem(nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified bus occupant injured in nontraffic accident
V71.4Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V71.5Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V71.6Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V71.7Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V71.9Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem(nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified bus occupant injured in traffic accident
V72 - Bus occupant injured in collision with two- or three-wheeled motor vehicle
V72.0Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V72.1Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V72.2Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V72.3Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified bus occupant injured in nontraffic accident
V72.4Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V72.5Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V72.6Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V72.7Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V72.9Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym(nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified bus occupant injured in traffic accident
V73 - Bus occupant injured in collision with car, pickup truck, or van
V73.0Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V73.1Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V73.2Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V73.3Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified bus occupant injured in nontraffic accident
V73.4Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V73.5Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V73.6Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V73.7Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V73.9Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym(nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified bus occupant injured in traffic accident
V74 - Bus occupant injured in collision with heavy transport vehicle or bus
V74.0Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu(kierowca ranny w wypadku niedrogowym) - Driver injured in nontraffic accident
V74.1Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu(pasażer ranny w wypadku niedrogowym) - Passenger injured in nontraffic accident
V74.2Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu(osoba znajdująca się na zewnątrz ranna w wypadku niedrogowy) - Person on outside of vehicle injured in nontraffic accident
V74.3Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu(nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku niedrogowym) - Unspecified bus occupant injured in nontraffic accident
V74.4Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu(osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania) - Person injured while boarding or alighting
V74.5Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu(kierowca ranny w wypadku drogowym) - Driver injured in traffic accident
V74.6Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu(pasażer ranny w wypadku drogowym) - Passenger injured in traffic accident
V74.7Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu(osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym) - Person on outside of vehicle injured in traffic accident
V74.9Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu(nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku drogowym) - Unspecified bus occupant injured in traffic accident
V75 - Bus occupant injured in collision with railway train or railway vehicle
V75.0