anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

BIOPRAZOL
Nazwa międzynarodowa:Omeprazolum
ATC:A02BC

Forma leku:kapsułki twarde 10, 20 mg

Zawartość1 kapsułka twarda Bioprazol zawiera:
substancję czynna: 10 mg omeprazolu oraz substancje pomocnicze: sacharoza, skrobia, glukoza, ftalan hypromelozy, hypromeloza, laktoza bezwodna, hydroksypropyloceluloza, sodu wodorofosforan, sodu laurylosiarczan, ftalan dietylu.
skład otoczki: żelatyna, tytanu dwutlenek, erytrozyna, żółcień chinolinowa.
ZastosowaniePreparat Bioprazol zawiera omeprazol, który hamuje aktywność pompy protonowej (H+/K+-ATP-aza) odpowiedzialnej za podstawowa i stymulowana czynność wydzielnicza komórek okładzinowych błony śluzowej żołądka. Lek ten poprzez zahamowanie wydzielania kwaśnego soku żołądkowego zwiększa pH treści żołądka i zapobiega drażniącemu wpływowi kwasów na błonę śluzową przewodu pokarmowego. Omeprazol nie działa na receptory acetylocholinowe i histaminowe. Omeprazol wchłania się w jelicie cienkim. W 95% wiąże się z białkami osocza. Lek metabolizowany jest w wątrobie, wydalany przede wszystkim z moczem, w mniejszym stopniu z kałem. Okres półtrwania omeprazolu w organizmie wynosi od 0,5 do 1,5 godziny. Jednorazowa dawka omeprazolu hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku przez około 24 godziny.

OstrzeżeniePrzed rozpoczęciem leczenia choroby wrzodowej należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby, gdyż leczenie może złagodzić objawy i opóŹnić rozpoznanie raka żołądka. Palenie papierosów jest przyczyna mniejszej skuteczności leczenia.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.


U pacjentów z niewydolnością wątroby, ze względu na możliwość zwiększenia stężenia leku w surowicy krwi oraz wydłużenie okresu pół-trwania, należy zmniejszyć dobowa dawkę leku. Niewydolność nerek nie wpływa w sposób istotny na stężenie leku w surowicy krwi i nie wymaga zmiany dawki.

Działania niepożądaneJak każdy lek, Bioprazol może powodować działania niepożądane
Lek jest dobrze tolerowany. Działania niepożądane, jeśli wystąpią, są łagodne i przemijające. Podczas przyjmowania omeprazolu obserwowano zaburzenia:

* układ pokarmowy: biegunki, zaparcia, wzdęcia, bóle w nadbrzuszu, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, zapalenia drożdżakowe jamy ustnej i przewodu pokarmowego,
* układ mięśniowo-szkieletowy: bóle mięśniowo-stawowe, osłabienie siły mięśniowej,
* ośrodkowy układ nerwowy: bóle i zawroty głowy, drażliwość, niepokój, pobudzenie lub apatia, parestezje, senność, bezsenność, zaburze璶ia równowagi,
* skóra: wysypka, świąd, pokrzywka, rumień wielopostaciowy, łysienie, zespół Stevensa i Johnsona, zespół Lyella,
* układ moczowy: zapalenie dróg moczowych, krwiomocz, białkomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek,
* wątroba: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby z żółtaczka lub bez, encefalopatia u pacjentów, u których przed leczeniem stwierdzono ciężkie uszkodzenie wątroby, niewydolność wątroby,
* układ wewnątrzwydzielniczy: ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn),
* układ krwionośny: zmniejszenie liczby leukocytów obojętnochłonnych (neutropenia), małopłytkowość (trombocytopenia), brak granulocytów (agranulocytoza), niedokrwistość aplastyczna, pancytopenia, leukocytoza (zwiększenie liczby krwinek białych),

* inne: nadwrażliwość na światło, złe samopoczucie, reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, gorączka, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny), nieostre widzenie, zaburzenia smakowe, zmniejszenie stężenia sodu w krwi (hiponatremia).

Ponadto opisano nieliczne przypadki wystąpienia bradykardii (zwolnienie czynności serca), tachykardii (przyspieszenie czynności serca), podwyższenia ciśnienia krwi. Związek występowania wymienionych wyżej objawów ze stosowaniem omeprazolu nie jest jednoznacznie udowodniony.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Bioprazol mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

DawkowanieDawkowanie w każdym przypadku lekarz ustala indywidualnie.
Choroba wrzodowa dwunastnicy, choroba wrzodowa żołądka i refluksowe zapalenie przełyku:
Zalecana dawka omeprazolu wynosi 20 mg jeden raz na dobę. Dolegliwości związane z choroba wrzodowa dwunastnicy ustępują zwykle szybciej niż wynikające z wrzodów żołądka. Większość owrzodzeń goi się w ciągu 4 tygodni. W razie niezadowalającej odpowiedzi na leczenie, u niektórych pacjentów (np. u palaczy tytoniu) terapię należy wydłużyć do 8 tygodni. W przypadkach opornych na leczenie oraz w nawracających owrzodzeniach żołądka lub dwunastnicy, dawkę dobowa omeprazolu można zwiększyć do 40 mg na dobę. Omeprazol w dawce 20 mg na dobę, jest lekiem z wyboru w leczeniu refluksowego zapalenia przełyku.

Zespół Zollingera-Ellisona:
U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona dawkę leku należy dobrać indywidualnie. Zalecana dawka początkowa omeprazolu wynosi 60 mg jeden raz na dobę. Leczenie kontynuuje się dopóki istnieją wskazania kliniczne. U pacjentów z nasilonymi objawami słabo reagującymi na inne sposoby leczenia, skuteczne jest zwykle leczenie podtrzymujące dawka od 20 mg do 120 mg na dobę. Omeprazol powyżej 80 mg na dobę należy podawać w dwóch dawkach podzielonych.

Schematy zalecane w celu wyleczenia zakażenia Helicobacter pylori współistniejącego z choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy
Schemat trójskładnikowy - podaje się jednocześnie omeprazol w dawce 40 mg jeden raz na dobę lub 20 mg dwa razy na dobę oraz:

* klarytromycynę 250 mg i metronidazol 400 mg 2 razy na dobę przez okres 1 tygodnia lub
* amoksycylinę 500 mg i metronidazol 400 mg 3 razy na dobę przez okres 1 tygodnia.

Schemat dwuskładnikowy - podaje się jednocześnie omeprazol w dawce 40 mg jeden raz na dobę lub 20 mg dwa razy na dobę oraz klarytromycynę w dawce 500 mg trzy razy na dobę lub amoksycylinę w dawce 750 - 1000 mg dwa razy na dobę, przez okres 2 tygodni.

Stosowanie u dzieci
Leku Bioprazol nie podaje się dzieciom do 3 lat. W przypadku konieczności zastosowania leku u dzieci powyżej 3 lat z refluksowym zapaleniem przełyku zaleca się następujące dawkowanie:

* dzieci o masie ciała od 10 kg do 20 kg - 10 mg,
* dzieci o masie ciała powyżej 20 kg - 20 mg.

Objawowy refluks żołądkowo-przełykowy (pieczenie w przełyku - zgaga)
Zalecana dawka leku Bioprazol wynosi 10-20 mg na dobę - w każdym przypadku dawkowanie należy ustalić indywidualnie. Jeżeli objawy nie ustępują po czterech tygodniach leczenia lekiem Bioprazol w dawce 20 mg na dobę, zaleca się wykonanie dalszych badań diagnostycznych.

Profilaktyka zachłystowego zapalenia płuc
Zaleca się stosowanie leku Bioprazol w dawce 40 mg, podawanej wieczorem dnia poprzedzającego operację oraz w tej samej dawce na 2-6 godz. przed operacja w dniu operacji.

Objawy niestrawności związane z działaniem kwasu
Zalecana dawka leku Bioprazol wynosi 20 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów dawka 10 mg na dobę jest wystarczająca i w związku z tym może być traktowana jako dawka początkowa. Jeżeli objawy nie ustępują po 4 tygodniach leczenia lekiem Bioprazol w dawce 20 mg na dobę zaleca się wykonanie dalszych badań diagnostycznych.

Pacjenci w podeszłym wieku
U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna zmiana dawkowania.

Pacjenci z niewydolnością wątroby
U pacjentów z niewydolnością wątroby zwiększa się biodostępność omeprazolu i wydłuża okres półtrwania w osoczu. Z tego powodu lek podaje się w dawce od 10 do 20 mg na dobę.

Pacjenci z niewydolnością nerek
Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.


Sposób stosowania:
Kapsułkę należy połykać w całości.
Pacjenci z zaburzeniami połykania powinni otworzyć kapsułkę i jej zawartość zawiesić, np. w soku owocowym lub innym kwaśnym płynie i wypić.
Zawartości kapsułki nie należy żuć ani kruszyć przed połknięciem.


W przypadku pominięcia dawki leku Bioprazol:
Należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleconym dawkowaniem.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Wskazania * choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, również współistniejąca z zakażeniem Helicobacter pylori
* refluksowe zapalenie przełyku
* objawowy refluks żołądkowo-przełykowy (pieczenie w przełyku - zgaga) - zespół Zollingera-Ellisona
* profilaktyka zachłystowego zapalenia płuc przed znieczuleniem ogólnym u pacjentów, u których istnieje ryzyko aspiracji kwaśnej treści żołądkowej
* objawy niestrawności związane z działaniem kwasu.

Przeciwwskazanianadwrażliwości na omeprazol lub inne składniki preparatu.

InterakcjeNależy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
Omeprazol jest metabolizowany w wątrobie przy udziale cytochromu P-450, z tego względu istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia interakcji z niektórymi lekami. Omeprazol może spowalniać eliminację diazepamu, fenytoiny i warfaryny. Zaleca się obserwację pacjentów przyjmujących warfarynę, fenytoinę lub diazepam, w razie konieczności zmniejszenie dawek, aż do czasu unormowania się wyników laboratoryjnych (para-metry krzepnięcia) lub do ustąpienia objawów klinicznych wynikających z interakcji. Podczas leczenia omeprazolem obserwowano zmniejszenie wchłaniania ketokonazolu spowodowane zmiana pH treści żołądka. Równoczesne stosowanie omeprazolu i klarytromycyny zwiększa stężenie tych leków w surowicy krwi, co wykorzystuje się w leczeniu zakażenia Helicobacter pylori. Opisano zwiększenie o 10% stężenia digoksyny w krwi podczas równoczesnego stosowania omeprazolu. Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami, w szczególności z lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Omeprazol może wpływać na biodostępność leków, których wchłanianie zależy od pH soku żołądkowego jak ketokonazol, estry ampicyliny, sole żelaza.

PrzedawkowanieOpisywano pojedyncze przypadki przedawkowania omeprazolu u ludzi. Lek w pojedynczej dawce 160 mg był dobrze tolerowany.
Zaobserwowane objawy przedawkowania to: niewyraŹne widzenie, dezorientacja, senność, nadmierna potliwość, zaczerwienienie twarzy, bóle głowy, nudności, wymioty, suchość jamy ustnej, tachykardia (przyspieszenie czynności serca). Objawy te miały charakter przemijający.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuOmeprazol nie upośledza sprawności psychofizycznej, nie ogranicza zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń w ruchu. Należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak: zawroty głowy, nieostre widzenie.

Ciąża i karmienieCiąża
Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią
Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

PrzechowywaniePrzechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 15°C do 25°C. Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.

OpakowaniaPojemnik PE/PP z zamknięciem i pochłaniaczem pary zawierający 14 lub 28 kapsułek w tekturowym pudełku.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
produkty na odporno艣膰 - KOLAGEN_cito sport - KOLAGEN_cito pierwsze zmarszczki - KOLAGEN_cito produkty na paradontoz臋 - KOLAGEN_cito windsurfing - KOLAGEN_cito motocross - KOLAGEN_cito zadbana kobieta - KOLAGEN_cito koszyk贸wka uliczna - KOLAGEN_cito zielarnia sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe zielarka sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe nowo艣ci - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe zio艂a w cukierkach - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe zio艂owe produkty - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z zio艂ami - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z zio艂ami - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe nowo艣ci - sza艂wia - Cukierki_Szalwiowe zio艂owe specja艂y - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporno艣膰 - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporno艣膰 - aronia - Cukierki_Aroniowe zio艂owe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe w艂a艣ciwo艣ci aronii - Cukierki_Aroniowe zio艂owe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe dla ca艂ej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe dla ca艂ej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe 艂adne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sednior贸w - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe 艂adne w艂osy - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zio艂owe cukierki - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporno艣膰 - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zio艂owe wspomaganie - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w艂a艣ciwo艣ci 偶e艅szenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki zio艂owe - 偶e艅sze艅 imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zio艂owe specja艂y - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zio艂owe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zio艂a - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowo艣ci z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki zio艂owe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki zio艂owe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z zio艂ami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporno艣膰 - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowo艣ci - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z g艂ogu - Cukierki_Glogowe w zielarniach - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe zio艂owe cukierki - cukierki g艂ogowe - Cukierki_Glogowe produkty z g艂ogu - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporno艣膰 - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe cukierki zio艂owe - cukierki g艂ogowe - Cukierki_Glogowe zio艂owe specja艂y - g艂贸g, g艂ogowe - Cukierki_Glogowe dla sednior贸w - melisa - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe nowo艣ci z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe zio艂owe specja艂y - melisa - Cukierki_Melisowe nowo艣ci z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe na odporno艣膰 - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe dla sednior贸w - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe zio艂owe specja艂y - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sednior贸w - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteki internetowe - Dezodorant_SuperDeo p艂ywanie - Dezodorant_SuperDeo 艂ucznictwo - Dezodorant_SuperDeo gra w ko艣ci - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie - Dezodorant_SuperDeo baseball - Dezodorant_SuperDeo p艂ywanie - Dezodorant_SuperDeo krykiet - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021