anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

CORECTIN
Nazwa międzynarodowa:Bisoprololi fumaras
ATC:C07AB

Forma leku:5 mg lub 10 mg, tabletki powlekane

Zawartość1 tabletka powlekana Corectin 5 zawiera jako substancje czynna 5 mg
fumaranu, bisoprololu (2:1)
1 tabletka powlekana Corectin 10 zawiera jako substancje czynna 10
mg fumaranu, bisoprololu (2:1)
substancje pomocnicze:

* w skład rdzenia tabletki wchodzą: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia modyfikowana, powidon usieciowany, krzemu dwutlenek koloidalny, magnezu stearynian.
* w skład otoczki wchodzą: hypromeloza 6 cps, hypromeloza 50 cps, glikol polietylenowy 6000, polisorbat 20, talk, wapnia węglan, tytanu dwutlenek.

Corectin 10 zawiera w otoczce tlenek żelaza (E 172)
ZastosowanieLek Corectin 5 i Corectin 10, zawierają bisoprolol, który należy do leków wybiórczo blokujących receptory beta-1- adrenergiczne w sercu. U pacjentów z choroba niedokrwienna serca (dławica piersiowa), blokada receptorów beta-1 powoduje zwolnienie akcji serca, w wyniku czego zmniejsza się zużycie tlenu, powodując zmniejszenie nasilenia objawów dławicy piersiowej. Bisoprolol działa również przeciwnadciśnieniowo. Corectin 5 i Corectin 10 jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i w chorobie niedokrwiennej serca.

OstrzeżenieNie należy stosować leku Corectin 5 i Corectin 10 w przypadku: ostrej niewydolności serca lub podczas epizodów dekompensacji wymagających dożylnego podawania leków inotropowych; wstrząsu kardiogennego; bloku przedsionkowo-komorowego II lub III stopnia; zespołu chorego węzła zatokowego; bloku przedsionkowo-zatokowego; bradykardii (zwolnienie akcji serca) - tętno poniżej 60 uderzeń/min stwierdzone przed rozpoczęciem leczenia; niedociśnienia tętniczego (ciśnienie skurczowe poniżej 100 mm Hg); ciężkiej astmy oskrzelowej lub ciężkich, przewlekłych, obturacyjnych chorób płuc; póŹnego stadium zarostowych chorób tętnic obwodowych lub w zespole Raynauda; nie leczonego guza chromochłonnego nadnerczy; kwasicy metabolicznej; nadwrażliwości na bisoprolol lub którakolwiek substancję pomocnicza.
Zachowaj szczególna ostrożność stosując lek Corectin 5 lub Corectin 10 w przypadku:

* niewydolności serca;
* skurczu oskrzeli w astmie oskrzelowej, w obturacyjnych chorobach układu oddechowego;
* stosowania wziewnych leków anestetycznych (stosowanych podczas narkozy);
* cukrzycy z dużymi wahaniami stężenia glukozy (objawy hipoglikemii - zmniejszonego stężenia glukozy we krwi mogą być maskowane);
* głodówki;
* podczas leczenia odczulającego;
* bloku przedsionkowo-komorowego I stopnia;
* dławicy Prinzmetala;
* w zarostowych chorobach tętnic obwodowych (może wystąpić nasilenie dolegliwości, szczególnie na początku leczenia).

W przypadku astmy oskrzelowej lub przewlekłych, obturacyjnych chorób płuc, należy jednocześnie stosować leki rozszerzające oskrzela. U pacjentów z astmą, może okresowo występować zwiększenie oporów w drogach oddechowych. W takim przypadku należy zwiększyć dawkę leków -adrenomimetycznych np. salbutamol, fenoterol. Podobnie jak inne leki z tej grupy, bisoprolol może zwiększać zarówno wrażliwość na alergeny jak i nasilać reakcje alergiczne. Zastosowanie adrenaliny nie zawsze przynosi oczekiwany efekt. Pacjenci z łuszczyca lub u których w przeszłości występowała łuszczyca, mogą otrzymywać lek wyłącznie po dokładnym rozważeniu przez lekarza korzyści w stosunku do ryzyka. U pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy, lek można stosować dopiero po podaniu leków blokujących receptory alfa. Leczenie bisoprololem może maskować objawy nadczynności tarczycy. U pacjentów z choroba niedokrwienna serca, leczenia nie należy przerywać nagle. Jednoczesne stosowanie z antagonistami kanału wapniowego, np. werapamilem, klonidyną lub inhibitorami monoaminooksydazy (- z wyjątkiem inhibitorów MAO-B) nie jest zalecane.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.


Stosowanie leku Corectin 5 i Corectin 10 u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby:
U pacjentów z ciężka niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min) lub wątroby, nie należy przekraczać dawki 10 mg bisoprololu raz na dobę.

Działania niepożądaneJak każdy lek, Corectin 5 i Corectin 10 może powodować działania niepożądane
Często - (>1% i <10%)

* Układ krążenia: uczucie zimna lub drętwienia w kończynach
* Ośrodkowy układ nerwowy: uczucie zmęczenia*, wyczerpanie*, zawroty głowy*, ból głowy*.
* Układ pokarmowy: nudności, wymioty, biegunka, zaparcie

Nieczęsto - (>0.1% i <1%)

* Ogólne: osłabienie mięśniowe i skurcze
* Układ krążenia: bradykardia (zwolnienie akcji serca), zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo - komorowego, nasilenie objawów niewydolności serca, niedociśnienie ortostatyczne (obniżenie ciśnienia tętniczego podczas zmiany pozycji ciała na stojącą).
* Ośrodkowy układ nerwowy: zaburzenia snu, depresja.
* Układ oddechowy: skurcz oskrzeli u pacjentów z astma oskrzelowa lub obturacyjna choroba dróg oddechowych

Rzadko - (>0.01% i <.1%)

* Ośrodkowy układ nerwowy: koszmary senne, omamy
* Skóra: reakcje nadwrażliwości (świąd, uderzenie gorąca, wysypka).
* Wątroba: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT), zapalenie wątroby.
* Metabolizm: zwiększone stężenie trójglicerydów we krwi.
* Układ moczowo-płciowy: zaburzenia potencji.
* Uszy, nos, gardło: zaburzenia słuchu, katar alergiczny.
* Oczy: zmniejszone wydzielanie łez (istotne jeżeli pacjent stosuje soczewki kontaktowe)

Bardzo rzadko -(<0.0.1%)

* Oczy: zapalenie spojówek.
* Skóra: zaostrzenie objawów łuszczycy, wysypka łuszczycopodobna, łysienie.
* Układ krążenia: ból w klatce piersiowej

Objawy występujące zwykle na początku leczenia. Z reguły są średnio nasilone i ustępują w ciągu 1-2 tygodni.

DawkowanieDawkowanie w każdym przypadku lekarz ustala indywidualnie. Dorośli: Zazwyczaj stosuje się dawkę 5 mg bisoprololu (1 tabletkę leku Corectin 5) na dobę. W razie konieczności dawka może zostać zwiększona do 10 mg bisoprololu (1 tabletka leku Corectin 10) na dobę. Maksymalna dawka dobowa wynosi 20 mg bisoprololu na dobę. U pacjentów z ciężka niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min) lub wątroby, nie należy przekraczać dawki 10 mg bisoprololu raz na dobę. Osoby w podeszłym wieku: nie jest konieczne dostosowanie dawkowania. Dzieci: brak jest doświadczenia w stosowaniu bisoprololu u dzieci, dlatego jego stosowanie nie jest zalecane. Tabletki należy przyjmować doustnie, raz na dobę, rano na czczo lub podczas śniadania, bez rozgryzania, z niewielka ilością płynu. Leczenie bisoprololem jest przeważnie długotrwałe, leczenia (zwłaszcza choroby niedokrwiennej serca) nie należy przerywać nagle. Lek należy odstawiać stopniowo.
W przypadku zażycia większej dawki leku Corectin 5 lub Corectin 10 niż zalecana:
Po przedawkowaniu mogą wystąpić: zwolnienie akcji serca, niedociśnienie tętnicze, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca i zmniejszenie stężenia glukozy we krwi. W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Corectin 5 lub Corectin 10 należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Brak specyficznego antidotum (odtrutki). Postępowanie polega na przerwaniu podawania leku i zastosowaniu leczenia objawowego.


W przypadku pominięcia dawki leku Corectin 5 i Corectin 10
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

InterakcjeNależy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.


Leki nie zalecane do jednoczesnego stosowania
Antagoniści kanału wapniowego takie jak werapamil i w mniejszym stopniu diltiazem: negatywny wpływ na kurczliwość, przewodzenie przedsionkowo-komorowe i ciśnienie krwi. Dożylne podanie werapamilu może spowodować pogłębienie niedociśnienia tętniczego i blok przedsionkowo-komorowy.
Klonidyna: zwiększone ryzyko wystąpienia `nadciśnienia z odbicia` (znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego po odstawieniu leku) jak również nadmierne zwolnienie czynności serca oraz opóŹnienie przewodzenia.
Inhibitory monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B): nasilenie działania przeciw nadciśnieniowego - a również ryzyko przełomu nadciśnieniowego (gwałtowne lub stopniowe zwiększenie ciśnienia tętniczego do bardzo wysokich wartości, zagrażających życiu).

Leki wymagające zachowania ostrożności:
Leki antyarytmiczne klasy I (np. dizopiramid, chinidyna): zwiększony wpływ na przewodzenie przedsionkowe oraz nasilone działanie na pracę serca. Leki antyarytmiczne klasy III (np. amiodaron): zwiększony wpływ na czas przewodzenia przedsionkowego. Leki cholinomimetyczne (w tym takryna): wydłużony czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Inne leki blokujące receptory beta - adrenergiczne (w tym krople do oczu): nasilenie działania.
Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe: nasilenie działania hipogli-kemizujacego (zmniejszającego stężenie glukozy we krwi). Blokada receptorów beta - adrenergicznych może maskować objawy hipoglikemii (za małego stężenia glukozy we krwi).
Leki do znieczulenia ogólnego: osłabienie odruchowej tachykardii (przyspieszenie akcji serca) i zwiększone ryzyko niedociśnienia tętniczego. Kontynuacja blokady receptorów beta adrenergicznych zmniejsza ryzyko zaburzeń rytmu serca podczas indukcji i intubacji. Należy poinformować anestezjologa, że pacjent przyjmuje bisoprolol.
Glikozydy naparstnicy: zwolnienie czynności serca, wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego.
Leki hamujące syntetazę prostaglandyn np. kwas acetylosalicylowy: osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego.
Pochodne ergotaminy: nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego.
Leki sympatykomimetyczne (pobudzające receptory adrenergiczne): wzajemne hamowanie działania. Większe dawki adrenaliny mogą być konieczne w przypadku leczenia reakcji alergicznych.
Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, fenotiazyna podobnie jak i inne leki przeciwnadciśnieniowe: nasilone działanie przeciwnadciśnieniowe.
Ryfampicyna: możliwe jest niewielkie skrócenie czasu działania bisoprololu.

Leki do rozważenia
Meflochina: zwiększone ryzyko bradykardii (zwolnienie akcji serca)

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuW badaniu z udziałem pacjentów z choroba niedokrwienna serca, bisoprolol nie pogarszał zdolności do obsługi urządzeń będących w ruchu. Jednakże reakcje na bisoprolol zależą od osobniczej wrażliwości, u niektórych osób mogą ograniczać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Wymienione reakcje mogą wystąpić zwłaszcza w początkowym okresie leczenia, w przypadku zmiany leku lub interakcji z alkoholem. W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ciąża i karmienieCiąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Lek może mieć szkodliwy wpływ na ciążę, a także na noworodka.
Bisoprololu nie należy stosować podczas ciąży o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Brak danych dotyczących przenikania bisoprololu do mleka kobiecego, dlatego karmienie piersią nie jest zalecane podczas podawania bisoprololu.

PrzechowywaniePrzechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, tj. od 15°C do 25°C, chronić od wilgoci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności.

Opakowania30 lub 60 tabletek w blistrach po 10 sztuk.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
pchnięcie kulą - KOLAGEN_cito apteki internetowe - KOLAGEN_cito salony kosmetyczne - KOLAGEN_cito ładna cera - KOLAGEN_cito skok wzwyż - KOLAGEN_cito bieganie - KOLAGEN_cito maraton - KOLAGEN_cito boks - KOLAGEN_cito nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości aronii - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe doskonały dezodorant - Dezodorant_SuperDeo rugby - Dezodorant_SuperDeo curling - Dezodorant_SuperDeo skok o tyczce - Dezodorant_SuperDeo dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo zapasy - Dezodorant_SuperDeo zielarnie internetowe - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021