anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

TRITACE
Nazwa międzynarodowa:Ramipril
ATC:C09AA

Forma leku:tabletki

Zawartość1 tabl. zawiera odpowiednio 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu.
Sposób działaniaSpecyficzny inhibitor konwertazy angiotensyny (IKA), silnie i długodziałający. Ramipryl jest przekształcany w wątrobie przez esterazy do ramiprylatu, który hamuje konwertazę angiotensyny - peptydylodipeptydazę, która powoduje przekształcenie angiotensyny I w II. Obniża podwyższone ciśnienie tętnicze krwi i poprawia wydolność krążenia, oraz zmniejsza wydzielanie aldosteronu, wzrost poziomu bradykinin i zwiększa syntezę prostaglandyn. Eliminacja leku jest szybka, T0,5 ok. 1 h, hipotensyjne działanie pojedynczej dawki leku występuje ok. 1-2 h po podaniu, max. działanie osiąga po 3-6 h, efekt działania pojedynczej dawki utrzymuje się przez ok. 24 h. Wydalany z kałem (ok. 40%) i moczem (ok. 60%).

OstrzeżenieOstrożnie u pacjentów z podwyższoną aktywnością układu renina-angiotensyna, u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby, u pacjentów narażonych na nagłe, nadmierne spadki ciśnienia tętniczego, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowej czynności nerek: u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem - szczególnie z nadciśnieniem złośliwym, z niewydolnością serca - szczególnie przy jednoczesnym przyjmowaniu innych leków obniżających ciśnienie krwi, leczeni wcześniej lekami moczopędnymi, u których wystąpiła nadmierna utrata płynów i soli (przed rozpoczęciem leczenia należy przerwać leczenie odwadniające i wyrównać niedobór soli i płynów). Ostrożnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami nerek, ze zwężeniem zastawki aortalnej lub mitralnej oraz w przypadku niedrożności tych zastawek. Nie należy stosować u dzieci. Ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku. Zaleca się monitorowanie czynności nerek, stężenia elektrolitów w surowicy oraz parametrów hematologicznych.

Działania niepożądaneUkład krążenia i układ nerwowy: niezbyt często: ból i zawroty głowy, zaburzenia równowagi, tachykardia, osłabienie, senność, zaburzenia reakcji na bodźce; rzadko: obrzęk obwodowy, uderzenia gorąca, szumy uszne, zmęczenie, nerwowość, depresja, drżenie, niepokój, zaburzenia widzenia, snu, regulacji ortostatycznej, ciężkie niedociśnienie; w pojedynczych przypadkach: niedokrwienie mięśnia sercowego albo mózgu, zawał mięśnia sercowego, przemijające niedokrwienie mózgu, niedokrwienny udar mózgu, nasilenie zaburzeń przepływu krwi, wywołanie lub nasilenie zjawiska Raynauda, parestezje. Przewód pokarmowy i wątroba: niezbyt często: nudności, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny w surowicy krwi, oraz żółtaczka cholestatyczna; rzadko: suchość w ustach, reakcje zapalne w jamie ustnej i przewodzie pokarmowym, dyskomfort w jamie brzusznej, ból żołądka, zaburzenia trawienia, zaparcia, biegunka, wymioty, zwiększenie aktywności enzymów. Nerki i równowaga elektrolitowa: niezbyt często: zwiększenie stężenie mocznika i kreatyniny w surowicy krwi, oraz zaburzenia czynności nerek. W pojedynczych przypadkach: ostra niewydolność nerek. Drogi oddechowe, reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne, oraz reakcje ze strony skóry: często: suchy kaszel; rzadko: przekrwienie błony śluzowej nosa, zapalenie zatok, zapalenie i skurcz oskrzeli i duszność; niezbyt często: obrzęk naczynioruchowy (odstawić lek w obrzęku języka, gardła i krtani), wysypka, świąd, pokrzywka; w pojedynczych przypadkach: pęcherzyca, wysypka plamisto-grudkowa, wysypka przypominająca liszaj, nasilenie łuszczycy, rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, łysienie. Reakcje hematologiczne: rzadko: zwiększenie liczby krwinek czerwonych, białych, płytek krwi oraz stęż. hemoglobiny. Inne: niezbyt często: zapalenie spojówek; rzadko: kurcze mięśniowe, zmniejszenie libido, brak łaknienia, zaburzenia węchu i smaku; w pojedynczych przypadkach: zapalenie naczyń, ból mięśni i stawów, gorączka.

DawkowanieNadciśnienie tętnicze: zalecana dawka początkowa 2,5 mg/dobę, można stopniowo zwiększać w odstępach 2-3 tyg. Do 5 mg/dobę. Max. dawka dobowa: 10 mg/dobę. Dawka podtrzymująca: 2,5 mg/dobę. Jeśli reakcja pacjenta na leczenie dawką 5 mg jest niezadowalająca zaleca się leczenie skojarzone. Pacjenci leczeni wcześniej lekami moczopędnymi: przed rozpoczęciem leczenia ramiprylem należy zmniejszyć dawkę lub całkowicie odstawić lek diuretyczny (co najmniej 2-3 dni): dawka początkowa 1,25 mg raz/dobę. Zastoinowa niewydolność serca: zalecana dawka początkowa 1,25 mg/dobę, można zwiększać w odstępach 1-2 tyg. Dawka dobowa 2,5 mg lub większa może być podana raz na dobę lub podzielona na 2 dawki. Max. dawka dobowa: 10 mg. Niewydolność serca po zawale mięśnia sercowego: leczenie początkowe należy rozpocząć między 3-10 dniem po zawale serca. Zalecana dawka początkowa 5 mg/dobę, podzielona na 2 dawki przyjmowane rano i wieczorem. Jeżeli pacjent nie toleruje dobrze takiej dawki początkowej zaleca się podawanie 2x/dobę 1,25 mg przez 2 dni, następnie zwiększenie do 2,5 i 5 mg 2x/dobę. Jeśli nie można zwiększyć do 2,5 mg 2x/dobę - lek należy odstawić. Max. dawka dobowa: 10 mg. Zmniejszanie ryzyka zawału serca, udaru mózgu, śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych lub konieczności wykonywania zabiegów rewaskularyzacji: zalecana dawka początkowa 2,5 mg/dobę, można stopniowo zwiększać: zaleca się podwojenie dawki leku po ok. tyg., następnie po dalszych 3 tyg., do max. dawki dobowej 10 mg. Dawka podtrzymująca 10 mg/dobę. Niecukrzycowa nefropatia kłębuszkowa: zalecana dawka początkowa 1,25 mg raz na dobę, można zwiększyć do 5 mg raz/dobę, brak doświadczenia ze stosowaniem wyższych dawek. Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek: klirens kreatyniny od 20 do 50 ml/min - dawka początkowa - 1,25 mg na dobę, max. dawka dobowa - 5 mg na dobę; Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby: max. dawka - 2,5 mg/dobę. Pacjenci w podeszłym wieku: dawka początkowa 1,25 mg raz/dobę. Pacjenci z niedoborem płynów lub soli, z ciężkim nadciśnieniem, u których istnieje szczególne ryzyko powikłań wynikających z gwałtownego spadku ciśnienia.

WskazaniaNadciśnienie tętnicze - zarówno w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym z innymi lekami obniżającymi ciśnienie, np. z tiazydowymi lekami moczopędnymi.
Zastoinowa niewydolność serca również w skojarzeniu z lekami moczopędnymi.
Niewydolność serca po przebytym zawale mięśnia sercowego - w celu obniżenia śmiertelności pozawałowej.
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca, udaru mózgu, śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych lub konieczności wykonywania zabiegów rewaskularyzacji u pacjentów w wieku 55 lat lub starszych: (a) u których istnieją kliniczne dowody występowania chorób układu sercowo-naczyniowego (wcześniej przebyty zawał mięśnia sercowego, niestabilna dusznica bolesna, zabiegi pomostowania tętnic wieńcowych lub przeskórnej angioplastyki naczyń wieńcowych na wielu naczyniach krwionośnych), udaru lub chorób naczyń obwodowych, (b) chorych na cukrzycę, u których istnieje przynajmniej jeden czynnik ryzyka, taki jak: nadciśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe >160 mm Hg lub ciśnienie rozkurczowe >90 mm Hg), wysokie stężenie cholesterolu całkowitego (>5,2 mmol/l), niskie stężenie cholesterolu frakcji HDL (<0,9 mmol/l); palenie tytoniu, rozpoznana mikroalbuminuria, kliniczne dowody wcześniejszego występowania chorób naczyniowych. Niecukrzycowa nefropatia kłębuszkowa (klirens kreatyniny<70 ml/min/1,73 m2, białkomocz>1 g/dobę), szczególnie ze współistniejącym nadciśnieniem tętniczym.

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na ramipryl lub inne składniki preparatu.
* Obrzęk naczynioruchowy w wywiadzie.
* Hemodynamicznie znaczące zwężenie tętnicy nerkowej.
* Niedociśnienie tętnicze lub niestabilność hemodynamiczna.
* Ciąża i laktacja.
* Nie zaleca się stosowania u pacjentów dializowanych.

InterakcjeJednoczesne stosowanie ramiprylu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi (leki moczopędne, azotany, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki do znieczulenia ogólnego)- może nasilać obniżanie ciśnienia krwi przez ramipryl. Jednoczesne stosowanie ramiprylu i soli potasu, substytutów soli kuchennej zawierających potas, leków moczopędnych oszczędzających potas (spironolakton, amiloryd, triamteren) lub heparyny - może spowodować podwyższenie stężenia potasu w surowicy. Jednoczesne podawanie preparatu z lekami przeciwbólowymi i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, oraz sympatykomimetykami o działaniu wazopresyjnym - może osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe. Allopurynol, preparaty immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid, cytostatyki - zwiększają prawdopodobieństwo zaburzeń w obrazie krwi. Równoczesne stosowanie preparatu i leków przeciwcukrzycowych może prowadzić do zwiększonego obniżenia stężenia cukru we krwi. Jednoczesne stosowanie preparatu i soli litu - może obniżać wydalanie litu. Podczas dializy i terapii odczulającej jednoczesne stosowanie preparatu zwiększa ryzyko ciężkich reakcji anafilaktycznych.

PrzedawkowanieObjawy: obniżenie ciśnienia krwi.
Leczenie objawowe.

Ciąża i karmienieNie należy stosować w ciąży i laktacji.

Opakowaniatabl. 2,5 mg 28 szt. tabl. 5 mg 28 szt. tabl. 10 mg 28 szt.linki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
wspieraj stawy - KOLAGEN_cito górskie spływy kajakowe - KOLAGEN_cito dziąsła - KOLAGEN_cito kolagen ceneo - KOLAGEN_cito curling - KOLAGEN_cito produkty z kolagenu - KOLAGEN_cito siatkówka - KOLAGEN_cito squash - KOLAGEN_cito szałwia szałwia - Cukierki_Szalwiowe częsty kaszel przyczyny szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla sedniorów - szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe jedzenie lodów szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla całej rodziny - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w aptekach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe dżudo - Dezodorant_SuperDeo markowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo badminton - Dezodorant_SuperDeo markowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo figurowe - Dezodorant_SuperDeo zielarnie internetowe - Dezodorant_SuperDeo produkty dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo podnoszenia ciężarów - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021