anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

BIOFUROKSYM
Nazwa międzynarodowa:Cefuroxime
Substancje czynne leku:Cefuroxime axetil

ATC:J01D

Forma leku:iniekcje 750 mg; iniekcje 1500 mg.

proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Inne leki związane ze schorzeniamiInfekcje bakteryjne

Zawartośćsubstancja czynna - cefuroxime sodium.

substancja czynna: Cefuroksym 1,5 g
Sposób działaniaBIOFUROKSYM należy do grupy antybiotyków z rodziny cefalosporyn, które wykazują szerokie spektrum, tzn. działają bakteriobójczo wobec wielu szczepów bakteryjnych i wykazują oporność na pewne enzymy produkowane przez bakterie tzw. betalaktamazy.

ZastosowanieInfekcje spowodowane bakteriami wrażliwymi na cefuroxim, m. in poważne infekcje ginekologiczne spowodowane zarówno bakteriami z rodziny beztlenowców jak i tlenowców. Posocznica. Profilaktycznie przed operacjami chirurgicznymi na jelicie grubym.

OstrzeżenieLeku nie należy podawać osobom wykazującym reakcje alergiczne na cefalosporyny.


* Cefuroksym podawać ostrożnie pacjentom, u których uprzednio wystąpiły objawy alergii, szczególnie na leki. W przypadku wystąpienia ostrych objawów alergii podawanie leku należy natychmiast przerwać i zastosować odpowiednie postępowanie.
* Cefuroksym należy podawać ostrożnie także: w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na penicyliny ze względu na możliwość wystąpienia reakcji krzyżowej, w chorobach układu pokarmowego (zwłaszcza w zapaleniu okrężnicy)
* U pacjentów z niewydolnością nerek ustala się dawkowanie w zależności od klirensu kreatyniny.
* Pomimo bardzo rzadko stwierdzanych zaburzeń czynności nerek wywołanych podawaniem cefuroksymu, zaleca się monitorowanie czynności nerek u pacjentów z występującą wcześniej niewydolnością nerek.
* Dzieciom do 2 miesiąca życia lek należy podawać wyłącznie dożylnie
* U dzieci w pierwszych 3 tygodniach życia okres półtrwania cefuroksymu w surowicy krwi może być 3 do 5 razy dłuższy niż u dorosłych, co należy brać pod uwagę przy ustalaniu dawki leku.
* Cefuroksym należy podawać ostrożnie u pacjentów otrzymujących równocześnie antybiotyki aminoglikozydowe lub silnie działające leki moczopędne.
* Roztworów cefuroksymu nie należy mieszać (np. w jednej strzykawce) z roztworami aminoglikozydów, a w przypadku równoczesnego stosowania leki te należy wstrzykiwać w inne miejsca (patrz: Interakcje).
* Roztwory cefuroksymu wykazują maksymalną trwałość w zakresie pH 5-7 i dlatego roztworów tego antybiotyku nie należy rozcieńczać płynami o pH wyższym od 7,5 np. roztworem wodorowęglanu sodu do iniekcji.
* W trakcie leczenia cefuroksymem może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. Łagodne objawy ustępują zwykle po zaprzestaniu stosowania antybiotyku. W przypadkach o przebiegu umiarkowanym do ciężkiego należy stosować nawadnianie organizmu oraz uzupełnianie niedoborów elektrolitów i białka, zależnie od stanu klinicznego, a także stosować odpowiedni antybiotyk skuteczny wobec C. difficile (lek pierwszego rzutu – metronidazol, w przypadku niepowodzenia lub ciężkiego stanu pacjenta – wankomycyna doustnie).
* Jak w przypadku innych antybiotyków o szerokim zakresie działania przedłużone stosowanie cefuroksymu może spowodować selekcję i wzrost szczepów bakterii opornych na ten antybiotyk oraz grzybów. Należy zastosować wówczas odpowiednie leczenie.

Działania niepożądane>1/100-
* Pojawianie się zakrzepowego zapalenia żyły po iniekcji dożylnej w miejscu wstrzyknięcia.
* Stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia domięśniowego.
* Wysypka, świąd.

1/1000-
* Gorączka, reakcje alergiczne.
* Podwyższone ciśnienie krwi.
* Mdłości, biegunka, wymioty, stan zapalny jelit.
* Łuszczenie się skóry.
* Zaburzenia w funkcji nerek.

<1/1000-
* Wstrząs alergiczny.
* Zmiany w obrazie krwi - anemia.
* Zmiany w funkcjach wątroby. Żółtaczka. Zaburzenia w funkcji nerek.


* Biofuroksym jest zwykle dobrze tolerowany. Reakcje niepożądane zdarzają się rzadko i są przemijające. Mogą wystąpić:
* Reakcje miejscowe po podaniu dożylnym – (nie więcej niż 2 % pacjentów) zakrzepowe zapalenie żył, po podaniu większych dawek domięśniowo - przemijający ból w miejscu wstrzyknięcia
* Reakcje alergiczne (poniżej 1% pacjentów): wysypka skórna (0,8% pacjentów), świąd, pokrzywka (poniżej 0,8% pacjentów), rumień wielopostaciowy, gorączka, rzadko reakcje anafilaktyczne, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka, obrzęk naczynioruchowy
* Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (poniżej 1 % pacjentów), biegunka (poniżej 0,5 % pacjentów), nudności (poniżej 0,3 % pacjentów), wymioty oraz bardzo rzadkie rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego patrz p. 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
* Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych: AspAT, AlAT (około 4 % pacjentów), fosfatazy alkalicznej (około 2 % pacjentów), LDH (poniżej 1,5 % pacjentów)
* Zwiększenie stężenia bilirubiny (około 0,2 % pacjentów), żółtaczka cholestatyczna
* Zmiany hematologiczne: najczęściej obniżenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu (około 10% pacjentów) oraz eozynofilia (około 7 % pacjentów), neutropenia (poniżej 1 % pacjentów), leukopenia (poniżej 0,14 % pacjentów), trombocytopenia, zanotowano również przypadki agranulocytozy, niedokrwistości aplastycznej
* Przemijające
* zwiększenie stężenia kreatyniny i (lub) mocznika w surowicy krwi
* Zmniejszenie klirensu kreatyniny, śródmiąższowe zapalenie nerek
* Objawy neurotoksyczności: drgawki
* Cefalosporyny rzadko wykazują działanie neurotoksyczne. Zanotowano jednak przypadki występowania drgawek wywoływanych przez cefuroksym, głównie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, którym cefuroksym podawano w dawkach nie zmodyfikowanych zgodnie z zaleceniami.
* Inne: nadmierny wzrost niewrażliwych drobnoustrojów, w tym grzybów mogących powodować drożdżycę pochwy, zapalenie pochwy

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Wysokość dawki zależy od typu schorzenia i wagi ciała pacjenta. Zastrzyki można podawać zarówno domięśniowo, jak i dożylnie. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.


Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

* Zazwyczaj 750 mg 3 razy na dobę domięśniowo lub dożylnie.
* W zakażeniach ciężkich można podawać dożylnie 1,5 g antybiotyku 3 razy na dobę. W zakażeniach zagrażających życiu można podawać lek co 6 godzin, ale dawka dobowa nie powinna przekraczać 6 g.
* Rzeżączka – domięśniowo 1,5 g (2 x 750 mg) w pojedynczej dawce, wstrzykując w dwa różne miejsca, z równoczesnym podaniem doustnym probenecydu.
* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych spowodowane wyłącznie szczepami o potwierdzonej antybiogramem wrażliwości na ten antybiotyk – w tym przypadku dopuszcza się dawki przekraczające dawkę maksymalną. Można podać dożylnie do 9 g cefuroksymu na dobę (3 g co 8 godzin).
* Zapobieganie zakażeniom w okresie okołooperacyjnym - dożylnie 1,5 g na 30-60 min. przed rozpoczęciem zabiegu, a następnie 750 mg i.v. lub i.m. po 8 i 16 godzinach.
* W operacjach na otwartym sercu - dożylnie 1,5 g przy rozpoczęciu znieczulenia, a następnie co 12 godzin nie przekraczając całkowitej sumarycznej dawki 6 g.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek:
W niewydolności nerek ustala się dawkowanie w zależności od klirensu kreatyniny.

Jeśli konieczne jest zastosowanie mniejszej lub większej dawki leku, dostępne są również dawki 250 mg, 500 mg i 750 mg.

Wskazania * Zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenie płuc wywołane przez Streptoccocus pneumoniae (oprócz szczepów opornych na penicylinę), Haemophilus influenzae (w tym szczepy oporne na ampicylinę), Klebsiella spp., Staphylococcus aureus (w tym szczepy wytwarzające penicylinazy), Streptococcus pyogenes i Escherichia coli.
* Zakażenia dróg moczowych, w tym wywołane przez Escherichia coli i Klebsiella spp.
* Zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez Staphylococcus aureus (w tym szczepy wytwarzające penicylinazy), Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Klebsiella spp. i Enterobacter spp.
* Posocznica (bakteriemia) wywołana przez Staphylococcus aureus (w tym szczepy wytwarzające penicylinazy), Streptococcus pneumoniae (oprócz szczepów opornych na penicylinę), Escherichia coli, Haemophilus influenzae (oprócz szczepów opornych na ampicylinę) i Klebsiella spp.
* Rzeżączka i zakażenia ginekologiczne wywołane m.in. przez Neisseria gonorrhoeae (w tym szczepy wytwarzające penicylinazę)
* Zakażenia kości i stawów, w tym wywołane przez Staphylococcus aureus (w tym szczepy wytwarzające penicylinazy)
* Zapobieganie zakażeniom w chirurgii w okresie okołooperacyjny
* Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wrażliwe szczepy Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (także szczepy oporne na ampicylinę), Neisseria meningitidis i Staphylococcus aureus. Cefuroksym nie jest polecany w terapii empirycznej zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

PrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na cefalosporyny.

InterakcjeStosowanie z lekami nefrotoksycznymi (aminoglikozydy, silne leki moczopędne) może nasilać ich szkodliwe działanie na nerki.
Podczas stosowania cefuroksymu można otrzymać fałszywie dodatnie wyniki w testach redukcyjnych wykrywających glukozę w moczu. W badaniach serologicznych wystąpić może fałszywie dodatni odczyn Coombs’a.

PrzedawkowaniePodanie zbyt wysokich dawek może spowodować znaczne pobudzenie i napady drgawkowe, zwłaszcza u chorych z niewydolnością nerek, u których prawdopodobieństwo kumulacji leku jest największe. W razie wystąpienia drgawek konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie podawania leku i ewentualne zastosowanie leczenia przeciwdrgawkowego.
Przy przedawkowaniu cefuroksymu należy zastosować hemodializę lub dializę otrzewnową.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuBiofuroksym nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Ciąża i karmienieIstnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży; jedynie na wyraęne zalecenie lekarza.
Preparat przenika do mleka matki, lecz jego oddziaływanie na karmione dziecko jest mało prawdopodobne. Zamiar stosowania leku podczas karmienia piersią należy jednak omówić z lekarzem.


Informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania cefuroksymu pochodzą wyłącznie z badań przeprowadzonych na zwierzętach doświadczalnych. Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Cefuroksym przenika do mleka matki, należy zachować ostrożność podczas podawania leku w okresie laktacji.

PrzechowywaniePrzechowywać w temperaturze poniżej 25°C, bez dostępu światła.

OpakowaniaFiolki z bezbarwnego szkła o pojemności 26 ml zabezpieczonelinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
dżudo - KOLAGEN_cito odżywki do włosów - KOLAGEN_cito najskuteczniejszy kolagen - KOLAGEN_cito bóle stawów - KOLAGEN_cito biodra - KOLAGEN_cito powiększanie piersi - KOLAGEN_cito cellulit - KOLAGEN_cito jędrne usta - KOLAGEN_cito ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze zioła szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe gdy boli gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla sedniorów - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe apteka - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe zielarnia - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe wartościowy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo jazda na rolkach - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z rurką - Dezodorant_SuperDeo rugby - Dezodorant_SuperDeo narciarstwo - Dezodorant_SuperDeo wyścigi konne - Dezodorant_SuperDeo rugby - Dezodorant_SuperDeo apteki internetowe - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022