anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ENCYKLOPEDIA LEKÓW - opisy leków
wpisz szukaną frazę:

OPISY LEKÓW SKŁADNIKI LEKÓW LEKI ZWIĄZANE ZE SCHORZENIAMIlinki sponsorowane, reklamy

Spis alfabetyczny
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

BISEPTOL
Nazwa międzynarodowa:Sulfamethoxazolum + TrimetoprimumSulfamethoxazolum + Trimetoprimum
Substancje czynne leku:Sulfametoksazol
Trimetoprim

ATC:J01EE

Forma leku:tabletki 120 mg; iniekcje dożylne 96 mg/ml; tabletki 480 mg; tabletki 960 mg.

Roztwór do wlewu dożylnego (80 mg + 16 mg)/ml

Inne leki związane ze schorzeniamiInfekcje bakteryjne Oskrzeli zapalenie

Zawartośćsubstancje czynne - trimetoprim, sulfametoksazol.


1 ml roztworu zawiera:
substancje czynne: Sulfametoksazol 80 mg i Trimetoprim 16 mg
substancje pomocnicze: glikol propylenowy 400 mg, sodu wodorotlenek 12,63 mg, etanol 760g/l 100 mg, alkohol benzylowy 15 mg, sodu pirosiarczyn 1 mg, woda do wstrzykiwań do 1 ml;
Ampułka o poj. 5 ml zawiera 400 mg sulfametoksazolu i 80 mg trimetoprimu.
Sposób działaniaBISEPTOL uniemożliwia bakteriom syntezę kwasu foliowego, bez którego funkcje życiowe bakterii są bardzo ograniczone. Bakterie przestają się namnażać i giną.


Preparat przeciwbakteryjny, zawierający kotrimoksazol, będący mieszaniną sulfametoksazolu i trimetoprimu w stosunku 5:1. Połączenie w preparacie dwóch składników powoduje, że oporność bakteryjna występuje rzadziej, niż w przypadku stosowania pojedynczych leków.
Preparat należy stosować w przypadkach, gdy drobnoustroje nie są wrażliwe na pojedyncze leki przeciwbakteryjne, a podanie doustne leku jest niemożliwe (albo nie jest wskazane).

ZastosowanieZakażenia dróg oddechowych - zapalenie oskrzeli, płuc. Zapalenie zatok przynosowych. Stany zapalne dróg moczowych oraz narządów płciowych (również na tle rzeżączkowym). Bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego.

OstrzeżenieBISEPTOL nie może być stosowany u osób uczulonych na lek, a także u pacjentów z chorobami wątroby oraz krwi. Leczenie należy przerwać i skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia wysypki. Pacjenci z zaburzoną funkcją nerek powinni powiadomić o tym lekarza przed rozpoczęciem kuracji BISEPTOL. Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli preparat stosuje się jednocześnie z innymi lekami. BISEPTOL nie należy podawać łącznie z Aspiryną lub innymi lekami zakwaszającymi mocz.
Preparat należy stosować ostrożnie pacjentom w podeszłym wieku.


Należy zachować szczególną ostrożność stosując Biseptol 480 jeśli:

* w okresie stosowania leku wystąpi biegunka, ponieważ może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelita; należy wówczas odstawić lek i zwrócić się do lekarza, nie podawać leków działających zapierająco,
* występuje niewydolność wątroby lub nerek, niedobór kwasu foliowego (np. u osób w podeszłym wieku, uzależnionych od alkoholu, leczonych lekami przeciwdrgawkowymi, z zespołem złego wchłaniania),
* występują ciężkie objawy alergiczne lub pacjent choruje na astmę,
* u pacjenta występuje deficyt dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
* preparat stosuje się u pacjentów w podeszłym wieku, ponieważ może być zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych,
* preparat jest stosowany dłużej niż 14 dni - konieczna jest okresowa kontrola obrazu krwi,
* podawany jest pacjentom chorym na AIDS, ponieważ mogą wystąpić nasilone działania niepożądane.

Preparat zawiera glikol propylenowy - długotrwałe stosowanie może prowadzić do kwasicy mleczanowej.

Działania niepożądane>1/100-
* Zaburzenia przewodu pokarmowego - mdłości, wymioty biegunka.
* Zapalenie języka, zapalenie błon śluzowych jamy ustnej.
* Gorączka.
* Wysypka i świąd.

1/1000- <1/1000-
* Poważne zmiany w obrazie krwi.
* Zakłócenia w czynności wątroby i nerek.
* Aseptyczne zapalenie opon mózgowych.
* Zapalenie jelita grubego.
* Ostre zapalenie trzustki.
* Nadwrażliwość na promienie ultrafioletowe.
* Syndrom Stevensa-Johnsona, martwica skóry.
* Żółtaczka.
* Uszkodzenie nerek.
* Halucynacje.


Jak każdy lek, Biseptol 480 może powodować działania niepożądane.
Najczęściej występują nudności (z wymiotami lub bez) oraz wysypka skórna.
Rzadko obserwowano:

* ciężkie reakcje ze strony skóry, takie jak rumień wielopostaciowy pęcherzowy (zespół Stevensa - Johnsona), martwicę toksyczną rozpływną naskórka (zespół Lyella),
* zmiany w wątrobie, w tym żółtaczkę, niewydolność wątroby lub martwicę wątroby,
* rzekomobłoniaste zapalenie jelit.

Bardzo rzadko obserwowano:

* biegunkę, zapalenie języka,
* zakażenie błon śluzowych drożdżakami (kandydoza)

Preparat może wywołać hemolizę (rozpad krwinek czerwonych) u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy-6-fosforanowej, niezależnie od zastosowanej dawki.
Jeżeli wystąpią takie objawy niepożądane jak gorączka, bóle stawów, kaszel, duszność, biegunka lub żółtaczka, należy przerwać leczenie preparatem Biseptol 480.
Sporadycznie może wystąpić zakrzepowe zapalenie żyły w miejscu wkłucia.
W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, które nie zostały wymienione, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować preparatu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

DawkowanieDawkę ustala lekarz. Zależy onaod wagi ciała pacjenta, a także od rodzaju oraz nasilenia infekcji. Zastrzyki wykonuje wyłącznie służba zdrowia, która udziela bliższych informacji o leku.


Większość ostrych zakażeń

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia:
zazwyczaj stosuje się 2 ampułki (10 ml) co 12 godzin.
W ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć do 3 ampułek (15 ml) co 12 godzin.

Dzieci poniżej 12 roku życia:
30 mg sulfametoksazolu i 6 mg trimetoprimu na kg mc. na dobę, podawane w 2 dawkach podzielonych. Poniżej zamieszczono schematu preparatu Biseptol 480.
Od 3 do 5 miesiąca życia: 1,25 ml co 12 godzin.
Od 6 miesiąca życia do 5 roku życia: 2,5 ml co 12 godzin.
Od 6 roku życia do 12 roku życia: 5 ml co 12 godzin.
W przypadku szczególnie ciężkich zakażeń dawki można zwiększyć o 50%.
Preparat stosuje się zazwyczaj od 2 do 5 dni.

Pacjenci z niewydolnością nerek
W przypadku dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia z niewydolnością nerek należy zmodyfikować dawkowanie preparatu, biorąc pod uwagę klirens kreatyniny:

* Powyżej 30 ml/min Zwykła dawka
* Od 15 do 30 ml/min 1/2 zwykłej dawki podawane maksymalnie przez 3 dni.
* Poniżej 15 ml/min Nie zaleca się stosowania

Zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii
100 mg sulfametoksazolu i 20 mg trimetoprimu na kg mc. na dobę w 4 dawkach podzielonych, podawanych co 6 godzin. Czas trwania kuracji nie powinien być dłuższy niż 14 dni.


Sposób podawania
Lek należy podawać dożylnie w powolnym wlewie kroplowym, po uprzednim rozcieńczeniu.
Sporządzony roztwór należy dokładnie zmieszać i zużyć natychmiast.
W przypadku stwierdzenia zmętnienia lub strątów w sporządzonej mieszaninie, nie należy jej używać.
Preparat należy rozcieńczać według schematu:
1 ampułka (5 ml) w 125 ml płynu do rozcieńczania
2 ampułki (10 ml) w 250 ml płynu do rozcieńczania

Dopuszcza się stosowanie następujących płynów do rozcieńczania:

* 5% i 10% roztwór glukozy
* 0,9% roztwór NaCl
* roztwór Ringera
* 0,45% roztwór NaCl z 2,5% roztworem glukozy

Nie stosować innych płynów do rozcieńczania.
Uwaga: jeżeli pacjentowi nie można podać dużych ilości płynów, dopuszcza się zastosowanie wyższego stężenia kotrimoksazolu - 5 ml w 75 ml 5% glukozy.

Wskazania* Ciężkie lub powikłane zakażenia układu moczowego spowodowane przez wrażliwe szczepy Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Morganella morgani, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris.
* Zakażenia przewodu pokarmowego wywołane przez wrażliwe szczepy Shigella flexneri i Shigella sonnei (czerwonka bakteryjna).
* Zapalenie płuc u dorosłych i dzieci spowodowane przez Pneumocystis carinii.
* Inne zakażenia: toksoplazmoza, biegunka podróżnych spowodowana przez Escherichia coli.

Przeciwwskazania * Nadwrażliwość na sulfonamidy, trimetoprim lub substancje pomocnicze preparatu.
* Niedokrwistość megaloblastyczna spowodowana przez niedobór kwasu foliowego.
* Niewydolność wątroby lub nerek, gdy nie ma możliwości oznaczania stężenia leku w osoczu.
* Końcowy okres ciąży i okres karmienia piersią.
* Wiek poniżej 3 miesiąca.

InterakcjeU pacjentów w podeszłym wieku stosowanie kotrimoksazolu razem z niektórymi lekami moczopędnymi, zwłaszcza tiazydami zwiększa ryzyko wystąpienia trombocytopenii.
Kotrimoksazol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, fenytoiny, leków przeciwcukrzycowych - pochodnych sulfonylomocznika oraz powodować wzrost stężenia digoksyny w surowicy krwi.
U pacjentów leczonych kotrimoksazolem i cyklosporyną (np. po przeszczepach nerek) obserwowano przemijające pogorszenie się czynności nerek.
Pacjenci otrzymujący jednocześnie metotreksat i kotrimoksazol powinni otrzymywać sole kwasu foliowego.
U osób stosujących kotrimoksazol i przyjmujących pirymetaminę (środek przeciwmalaryczny) w dawkach 25 mg na tydzień, odnotowano przypadki wystąpienia niedokrwistości megaloblastycznej. Nie zaleca się stosowania tych leków jednocześnie.
Kotrimoksazol może również oddziaływać z prokainamidem, amantadyną, rifampicyną, digoksyną.

PrzedawkowanieW przypadku zastosowania większej dawki preparatu niż zalecana, mogą wystąpić objawy przedawkowania: brak łaknienia, kolka, nudności, wymioty, zawroty i ból głowy, senność, stan splątania, utrata przytomności.
Odnotowywano również gorączkę, obecność krwi lub kryształów w moczu. Późnymi objawami przedawkowania są: nieprawidłowy skład krwi oraz żółtaczka.
U pacjentów należy wykonywać badania obrazu krwi. Jeżeli stwierdzi się znaczące zmiany w obrazie krwi lub żółtaczkę należy natychmiast wdrożyć odpowiednie leczenie.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchuPreparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, chyba że występują takie objawy niepożądane, jak zawroty głowy.

Ciąża i karmienieIstnieje prawdopodobieństwo, że preparat oddziałuje na płód. Nie wolno zażywać leku w okresie ciąży.
Preparat przenika do mleka matki. Zamiar stosowania go podczas karmienia piersią należy omówić z lekarzem.


Nie zaleca się stosowania preparatu w końcowym okresie ciąży, z uwagi na możliwość wystąpienia u noworodka żółtaczki jąder podkorowych mózgu.
Lek może być stosowany w początkowych miesiącach ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.
Preparat nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ substancje czynne przenikają do mleka matki i mogą powodować wystąpienie działań niepożądanych u karmionego dziecka.

PrzechowywaniePreparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Chronić od światła.
Przechowywać w temperaturze do 30ºC.

Opakowaniatabletki 120 mg a 20 szt.; iniekcje dożylne 96 mg/ml a 10 ampułek po 5 ml; tabletki 480 mg a 20 szt.; tabletki 960 mg a 10 szt.

10 ampułek szklanych po 5 ml w tekturowym pudełkulinki sponsorowane, reklamy


drugs and supplements

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
dżudo - KOLAGEN_cito powiększanie piersi - KOLAGEN_cito maraton - KOLAGEN_cito akrobacje spadochronowe - KOLAGEN_cito koszykówka - KOLAGEN_cito cera - KOLAGEN_cito produkty na odporność - KOLAGEN_cito przeciw zmarszczkom - KOLAGEN_cito co na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na urlopie szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeciw stresowi - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe produkty szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarka szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne paznokcie - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładne włosy - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe cukierki z ziołami - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe w zielarniach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe aerobik - Dezodorant_SuperDeo skoki ze spadochronem - Dezodorant_SuperDeo skok w dal - Dezodorant_SuperDeo dżudo - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo - Dezodorant_SuperDeo renomowany dezodorant - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla kobiet - Dezodorant_SuperDeo kajakarstwo - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2022