anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH ICD9

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

Zabiegi w zakresie układu nerwowego
Zabiegi w zakresie układu wydzielania wewnętrznego
Zabiegi w zakresie oka
Zabiegi w zakresie ucha
Zabiegi w zakresie nosa, jamy ustnej i gardła
Zabiegi w zakresie ukladu oddechowego
Zabiegi w zakresie układu sercowo naczyniowego
Zabiegi w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego
Zabiegi w zakresie układu trawiennego
Zabiegi w zakresie układu moczowego
Zabiegi w zakresie męskich narządów płciowych
Zabiegi w zakresie żeńskich narządów płciowych
Operacje i zabiegi położnicze
Zabiegi w zakresie układu mięśniowo szkieletowego
Zabiegi na powłokach ciała
Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne różne
Hasła zaczynające się na 'C' (pasujących wzorców 205):
03.2Chordotomia
03.21Chordotomia przezskórna
03.29Chordotomia - inne
06.2Całkowite usunięcie płata tarczycy|z wycięciem cieśni lub części drugiego płata
06.39Częściowa resekcja tarczycy - inne
06.4Całkowita resekcja tarczycy
06.51Częściowa resekcja tarczycy zamostkowej
06.52Całkowita resekcja tarczycy zamostkowej
06.81Całkowite usunięcie przytarczyc
07.2Częściowe usunięcie nadnerczy
07.29Częściowe usunięcie nadnercza - inne
07.53Częściowe wycięcie szyszynki
07.54Całkowite usunięcie szyszynki
07.63Częściowe wycięcie przysadki - inne
07.64Całkowite usunięcie przysadki przezczołowe
07.65Całkowite usunięcie przysadki przezklinowe
07.68Całkowite usunięcie przysadki z innego dojścia
07.69Całkowite wycięcie przysadki - inne
07.81Częściowe usunięcie grasicy
07.82Całkowite usunięcie grasicy
09.22Częściowe wycięcie gruczołu łzowego - inne
09.23Całkowite wycięcie gruczołu łzowego
11.79Chirurgia rekonstrukcyjna rogówki - inne
12.55Cyklodializa
12.71Cyklodiatermia
12.72Cyklokrioterapia
12.73Cyklofotokoagulacja
14.79Ciało szkliste - operacje - inne
15.11Cofnięcie jednego mięśnia okoruchowego
15.19Czasowe odczepienie mięśnia okoruchowego operacje - inne
15.3Czasowe odczepienie więcej niż jednego mięśnia okoruchowego jednej lub dwóch gałek
18.5Chirurgiczna korekcja odstających uszu
18.59Chirurgiczna korekcja odstających uszu - inne
20.81Cewnikowanie trąbki Eustachiusza
21.83Całkowita rekonstrukcja nosa
23.1102Całkowite opracowanie ubytku próchnicowego z założeniem podkładu
23.1103Całkowite opracowanie rozległego ubytku próchnicowego z założeniem podwójnego podkładu
23.1301Całkowite opracowanie i dezynfekcja kanału
23.1306Czasowe wypełnienie kanału
23.1502Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na 1 powierzchni
23.1503Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na 2 powierzchniach
23.1504Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 2 powierzchniach
23.1505Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na 3 powierzchniach
23.1506Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na więcej
23.1507Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych
23.1513Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego
23.17Chirurgiczne usunięcie zęba
23.1809Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej
23.1810Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 2-3 zębodołów włącznie z opracowaniem i szwami
23.1811Chirurgiczne zaopatrzenie dużej rany w obrębie połowy szczęki włącznie ze szwami
23.1812Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami
23.2804Czynności związane z odtworzeniem funkcji koron i prowizorycznych mostów - ponowne osadzenie korony, zęba ćwiekowego, licówki również zdjęcie korony żywiczej
23.2805Czynności związane z odtworzeniem funkcji koron i prowizorycznych mostów - odnowienie licówki, licowania korony itp.
23.2806Czynności związane z odtworzeniem funkcji koron i prowizorycznych mostów - zdjęcie i powtórne umocowanie prowizorycznej korony
23.2911Czynności dla odtworzenia funkcji mostu - odnowienie licówki, licowania korony filarowej
23.3009Czynności dla odtworzenia funkcji mostów lub mocowanych na stałe szyn - powtórne osadzenie mostu lub stałej szyny z dwoma zakotwiczeniami
23.3010Czynności dla odtworzenia funkcji mostów lub mocowanych na stałe szyn - powtórne osadzenie mostu lub stałej szyny z więcej niż dwoma zakotwiczeniami
23.3111Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w małym zakresie bez wycisku
23.3112Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem
23.3113Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) - częściowe podścielenie jednej protezy
23.3114Całkowite bezpośrednie podścielenie jednej protezy
23.3115Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni
23.3116Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z ukształtowaniem obrzeża - dla szczęki
23.3117Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża - dla żuchwy
23.3118Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównania lub zamknięcia defektów w obrębie szczęki przy istniejącym resztkowym zgryzie
23.3119Czynności dla uzupełnienia brakujących tkanek miękkich, wyrównania lub zamknięcia defektów w obrębie szczęki przy bezzębnej szczęce
23.3125Czynności związane z odtwarzaniem funkcji koron i mostów -zdjęcie korony lanej
23.3126Czynności odtwarzające wysokość zwarcia poprzez zastosowanie elementów nakładowych w protezie
25.2Częściowe wycięcie języka
25.3Całkowite usunięcie języka
26.31Częściowe wycięcie ślinianki
26.32Całkowite usunięcie ślinianki
29.33Częściowa faryngektomia
30.29Częściowa laryngektomia - inne
30.3Całkowita laryngektomia
30.39Całkowita laryngektomia - inne
32.5Całkowite usunięcie płuca
32.59Całkowite usunięcie płuca - inne
33.3Chirurgiczne zapadnięcie płuca
33.39Chirurgiczne zapadnięcie płuca - inne
34.5Częściowe wycięcie opłucnej
35.8Całkowita korekcja niektórych wrodzonych wad serca
35.82Całkowita korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych
37.21Cewnikowanie prawego serca
37.22Cewnikowanie lewego serca
37.23Cewnikowanie lewego i prawego serca
37.31Częściowe wycięcie worka osierdziowego
38.91Cewnikowanie tętnic
38.92Cewnikowanie żyły pępkowej
38.93Cewnikowanie żył - inne
38.95Cewnikowanie żyły do dializy
41.43Częściowe usunięcie śledziony
41.5Całkowita splenektomia
42.41Częściowe wycięcie przełyku
42.42Całkowite wycięcie przełyku
43.5Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z przełykiem
43.6Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z dwunastnicą
43.7Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym
43.8Częściowe wycięcie żołądka - inne
43.81Częściowe wycięcie żołądka wstawka jelita czczego
43.89Częściowe wycięcie żołądka - inne
43.9Całkowite usunięcie żołądka
43.91Całkowite usunięcie żołądka-wstawka jelitowa
43.99Całkowite usunięcie żołądka - inne
45.62Częściowa resekcja jelita cienkiego - inne
45.63Całkowite usunięcie jelita cienkiego
45.7Częściowe wycięcie jelita grubego
45.79Częściowe wycięcie jelita grubego - inne
46.11Czasowa kolostomia
46.21Czasowa ileostomia
48.52Całkowita resekcja odbytnicy
50.22Częściowe wycięcie wątroby
50.4Całkowite usunięcie wątroby
51.0Cholecystotomia i cholecystostomia
51.02Cholecystostomia trójgrańcem
51.03Cholecystostomia - inne
51.10Cholangiopankreatografia wsteczna ECPW
51.2Cholecystektomia
51.21Częściowa cholecystektomia - inna
51.22Cholecystektomia
51.24Częściowa cholecystektomia laparoskopowo
51.41Choledochoduodenoctomia w celu usunięcia kamieni
52.5Częściowa pankreatektomia
52.59Częściowa pankreatektomia - inne
55.4Częściowe wycięcie nerki
55.49Częściowe wycięcie nerki - inne
55.5Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia)
56.41Częściowe wycięcie moczowodu
56.42Całkowite usunięcie moczowodu
57.19Cystostomia - inna
57.31Cystoskopia przez przetokę pęcherzową
57.6Częściowe wycięcie pęcherza moczowego
57.64Częściowe wycięcie pęcherza moczowego - inne
57.7Całkowite wycięcie pęcherza moczowego
59.8Cewnikowanie moczowodu
59.89Cewnikowanie moczowodu - inne
61.33Częściowe wycięcie moszny
66.4Całkowite jednostronne wycięcie jajowodu
66.41Całkowite jednostronne wycięcie jajowodu laparoskopowo
66.5Całkowite obustronne wycięcie jajowodów
66.631Częściowe wycięcie jajowodu - inne laparoskopowo
66.69Częściowe wycięcie jajowodu - inne
68.4Całkowite wycięcie macicy drogą brzuszną
68.49Całkowite wycięcie macicy drogą brzuszną - inne
71.39Częściowe wycięcie|zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza - inne
73.19Chirurgiczne wzniecenie porodu - inne
74Cięcie cesarskie i wydobycie płodu
74.1Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy
74.2Cięcie cesarskie pozaotrzewnowe
74.4Cięcie cesarskie - innego określonego typu
74.41Cięcie cesarskie z ominięciem jamy otrzewnowej
74.49Cięcie cesarskie - inne
74.9Cięcie cesarskie nieokreślonego typu
75.93Chirurgiczna korekcja wynicowanej macicy
76.3Częściowe wycięcie kości twarzy
76.31Częściowe wycięcie żuchwy
76.39Częściowe wycięcie kości twarzy - inne
76.41Całkowite wycięcie żuchwy z jednoczasową rekonstrukcją
76.42Całkowite wycięcie żuchwy -inne
76.44Całkowite usunięcie innej kości twarzy z jednoczasową rekonstrukcja
76.45Całkowite wycięcie innej kości twarzy
76.66Całkowita osteoplastyka szczęki
77.9Całkowite wycięcie kości
77.90Całkowite wycięcie kości (paliczki (stopy, dłoni), inne)
77.91Całkowite wycięcie kości (łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek))
77.92Całkowite wycięcie kości (kość ramienna)
77.93Całkowite wycięcie kości (kość promieniowa i kość łokciowa)
77.94Całkowite wycięcie kości (kości nadgarstka i śródręcza)
77.95Całkowite wycięcie kości (kość udowa)
77.96Całkowite wycięcie kości (rzepka)
77.97Całkowite wycięcie kości (kość piszczelowa i kość strzałkowa)
77.98Całkowite wycięcie kości (kości stępu i kości śródstopia)
77.99Całkowite wycięcie kości (kości miednicy, kręgi)
78.7Chirurgiczne złamanie kości
78.70Chirurgiczne złamanie kości (paliczki (stopy, dłoni), inne )
78.71Chirurgiczne złamanie kości (łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek))
78.72Chirurgiczne złamanie kości (kość ramienna)
78.73Chirurgiczne złamanie kości (kość promieniowa i kość łokciowa)
78.74Chirurgiczne złamanie kości (kości nadgarstka i śródręcza)
78.75Chirurgiczne złamanie kości (kość udowa)
78.76Chirurgiczne złamanie kości (rzepka)
78.77Chirurgiczne złamanie kości (kość piszczelowa i kość strzałkowa)
78.78Chirurgiczne złamanie kości (kości stępu i kości śródstopia)
78.79Chirurgiczne złamanie kości (kości miednicy, kręgi)
80.52Chemonukleoliza krążka międzykręgowego
81.51Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego
81.52Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego
81.54Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego
81.56Całkowita endoprotezoplastyka stawu skokowego
81.73Całkowita endoproteza nadgarstka
81.80Całkowita endoproteza barku
81.81Częściowa endoproteza stawu barkowego
81.84Całkowita endoproteza stawu łokciowego
85.7Całkowita rekonstrukcja sutków
86.24Chemiochirurgia skóry
87.52Cholangiografia dożylna
87.53Cholangiografia śródoperacyjna
87.54Cholangiografia - inne
87.76Cystoureterografia wsteczna
87.77Cystografia - inne
89.22Cystometrogram
93.26Ciepłolecznictwo
93.931Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
93.95Ciągła lub przerywana mechaniczna wentylacja ciśnieniem dodatnim
93.962Ciągła wentylacja ujemnym ciśnieniem oddechowym

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
kolagen na piersi - KOLAGEN_cito szachy - KOLAGEN_cito produkty dla seniorów - KOLAGEN_cito kolagen na cerę - KOLAGEN_cito na narty - KOLAGEN_cito trądzik - KOLAGEN_cito problemy z dziąsłami - KOLAGEN_cito wzmocnienie włosów - KOLAGEN_cito ziołowe produkty - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe co dobrego - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel palacza szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zielarnia - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe w zielarniach - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie - Dezodorant_SuperDeo sprint - Dezodorant_SuperDeo paralotniarstwo - Dezodorant_SuperDeo jogging - Dezodorant_SuperDeo wędkarstwo - Dezodorant_SuperDeo zielarnie internetowe - Dezodorant_SuperDeo jogging - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021