anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH ICD9

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

Zabiegi w zakresie układu nerwowego
Zabiegi w zakresie układu wydzielania wewnętrznego
Zabiegi w zakresie oka
Zabiegi w zakresie ucha
Zabiegi w zakresie nosa, jamy ustnej i gardła
Zabiegi w zakresie ukladu oddechowego
Zabiegi w zakresie układu sercowo naczyniowego
Zabiegi w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego
Zabiegi w zakresie układu trawiennego
Zabiegi w zakresie układu moczowego
Zabiegi w zakresie męskich narządów płciowych
Zabiegi w zakresie żeńskich narządów płciowych
Operacje i zabiegi położnicze
Zabiegi w zakresie układu mięśniowo szkieletowego
Zabiegi na powłokach ciała
Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne różne
Hasła zaczynające się na 'I' (pasujących wzorców 371):
01.18Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych
01.19Inne zabiegi diagnostyczne czaszki
01.25Inna kraniektomia
01.39Inne nacięcia mózgu
01.5Inny zabieg wycięcia lub zniszczenia tkanki mózgu lub opon
01.59Inne wycięcie lub zniszczenie tkanki mózgu
02Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych
02.9Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych
03.9Inne zabiegi na rdzeniu kręgowym lub strukturach kanału kręgowego
04.7Inna plastyka nerwów czaszkowych lub obwodowych
04.9Inne zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych
05.8Inne zabiegi na nerwach sympatycznych lub zwojach
06.19Inne zabiegi diagnostyczne tarczycy|przytarczyc
06.3Inne zabiegi częściowego usunięcia tarczycy
06.9Inne zabiegi w okolicy tarczycy i przytarczyc
07.19Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki mózgowej, szyszynki i grasicy
07.4Inne zabiegi w zakresie nadnerczy, ich nerwów i naczyń
07.7Inne zabiegi w zakresie przysadki
07.9Inne zabiegi w zakresie grasicy
08.5Inne zabiegi korygujące pozycję powieki
08.7Inne zabiegi rekonstrukcyjne powieki
08.8Inne zabiegi naprawcze powieki
08.9Inne zabiegi w zakresie powieki
09.44Intubacja przewodu nosowo-łzowego
09.9Inne zabiegi na układzie łzowym
10.1Inne nacięcia spojówki
10.29Inne zabiegi diagnostyczne spojówki
10.33Inne zabiegi niszczące na spojówce
10.43Inne rekonstrukcje uchyłków spojówki
10.9Inne zabiegi w zakresie spojówki
10.91Infekcja podspojówkowa
10.99Inne zabiegi na spojówce
11.29Inne zabiegi diagnostyczne rogówki
11.39Inne wycięcia skrzydlika
11.7Inne rekonstrukcyjne i refrakcyjne zabiegi w zakresie rogówki
11.9Inne zabiegi w zakresie rogówki
12.29Inne zabiegi diagnostyczne tęczówki, ciałka rzęskowego, twardówki i przedniej komory oka
12.9Inne zabiegi na tęczówce, ciałku rzęskowym i komorze przedniej oka
13.5Inne zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki
14.5Inny zabieg naprawczy odklejenia siatkówki
15.2Inne zabiegi na jednym mięśniu okoruchowym
16.9Inne zabiegi w zakresie oczodołu i gałki ocznej
18.3Inne wycięcie w zakresie ucha zewnętrznego
18.7Inna plastyka ucha zewnętrznego
19.5Inne rodzaje tympanoplastyki
20Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego
20.49Inne operacje ucha środkowego
20.5Inne wycięcie w zakresie ucha środkowego
20.79Inne nacięcie|wycięcie|zniszczenie ucha wewnętrznego
20.85Intubacja trąbki Eustachiusza
20.9Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego
21.9Inne zabiegi w zakresie nosa
22.5Inne otwarcie zatoki nosa
22.6Inne wycięcie zatoki nosa
23.04Iniekcja leku
23.08Instruktaż higieny jamy ustnej
23.09Inne zabiegi fizykalne
23.1001Indywidualna fluoryzacja metodą kontaktową - za każdy zabieg
23.1008Impregnacja zębiny
23.12Inne zabiegi stomatologii zachowawczej
23.18Inne czynności chirurgii stomatologicznej
23.26Inne środki ortodontyczne
23.29Inne z zakresu protetyki
24Inne zabiegi w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego
24.19Inne zabiegi diagnostyczne na zębach|dziąsłach|zębodołach
24.3Inne zabiegi w zakresie dziąseł
25.9Inne zabiegi w zakresie języka
26.9Inne zabiegi w zakresie ślinianki lub przewodu ślinowego
27Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy
27.9Inne zabiegi w zakresie jamy ustnej i twarzy
28.9Inne zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
29.5Inne zabiegi naprawcze w zakresie gardła
29.9Inne zabiegi w zakresie gardła
30.2Inna częściowa laryngektomia
31Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy
31.48Inne zabiegi diagnostyczne krtani
31.49Inne zabiegi diagnostyczne tchawicy
31.69Inne zabiegi naprawcze krtani
31.79Inne operacje naprawcze i plastyczne tchawicy
31.9Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy
31.98Inne operacje krtani
31.99Inne operacje tchawicy
32.1Inne wycięcia oskrzela
32.9Inne wycięcia płuc
33Inne zabiegi w zakresie płuc i oskrzeli
33.23Inne bronchoskopie
33.9Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela
33.98Inne operacje na oskrzelu
34.59Inne wycięcia opłucnej
34.84Inne zabiegi naprawcze przepony
34.9Inne operacje w zakresie klatki piersiowej
35.34Infundibulektomia
35.7Inne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej
35.9Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca
35.98Inne operacje przegród serca
35.99Inne operacje zastawek serca
36.3Inna rewaskularyzacja serca
36.9Inne zabiegi na naczyniach serca
37Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia
37.9Inne zabiegi w zakresie serca i osierdzia
37.99Inne operacje serca|osierdzia
38.6Inne wycięcie naczynia
38.60Inne wycięcie naczynia(Miejsce nieokreślone)
38.61Inne wycięcie naczynia(Naczyń wewnątrzczaszkowych)
38.62Inne wycięcie naczynia(Naczyń głowy|szyi - inne)
38.63Inne wycięcie naczynia(Naczyń kończyny górnej)
38.64Inne wycięcie naczynia(Aorty)
38.65Inne wycięcie naczynia(Naczyń klatki piersiowej - inne)
38.66Inne wycięcie naczynia(Tętnic brzusznych)
38.67Inne wycięcie naczynia(Żył brzusznych)
38.68Inne wycięcie naczynia(Tętnic kończyny dolnej)
38.69Inne wycięcie naczynia(Żył kończyny dolnej)
38.8Inne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie)
38.80Inne zamknięcie naczynia (Miejsce nieokreślone)
38.81Inne zamknięcie naczynia (Naczyń wewnątrzczaszkowych)
38.82Inne zamknięcie naczynia (Naczyń głowy|szyi - inne)
38.83Inne zamknięcie naczynia (Naczyń kończyny górnej)
38.84Inne zamknięcie naczynia (Aorty)
38.85Inne zamknięcie naczynia (Naczyń klatki piersiowej - inne)
38.86Inne zamknięcie naczynia (Tętnic brzusznych)
38.87Inne zamknięcie naczynia (Żył brzusznych)
38.88Inne zamknięcie naczynia (Tętnic kończyny dolnej)
38.89Inne zamknięcie naczynia (Żył kończyny dolnej)
39Inne zabiegi na naczyniach
39.2Inne zespolenie naczyniowe
39.5Inne zabiegi naprawcze naczyń
39.9Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych
39.97Inne perfuzje
40.9Inne operacje układu limfatycznego
41.38Inne zabiegi diagnostyczne szpiku kostnego
41.39Inne zabiegi diagnostyczne śledziony
41.9Inne zabiegi w zakresie śledziony i szpiku
42.8Inne zabiegi naprawcze w zakresie przełyku
42.9Inne zabiegi w zakresie przełyku
44Inne operacje w zakresie żołądka
44.6Inne zabiegi naprawcze żołądka
44.66Inne zabiegi przywracające wydolność wpustu żołądka
44.9Inne zabiegi w zakresie żołądka
45.31Inne miejscowe wycięcie zmiany dwunastnicy
45.6Inna resekcja w zakresie jelita cienkiego
46Inne zabiegi na jelitach
46.2Ileostomia
46.20Ileostomia - inne
46.22Ileostomia
46.7Inne zabiegi naprawcze w zakresie jelit
46.9Inne zabiegi w zakresie jelit
47.9Inne zabiegi w zakresie wyrostka robaczkowego
48.29Inne zabiegi diagnostyczne na odbytnicy, esicy i tkankach okołoodbytniczych
48.9Inne zabiegi w zakresie odbytnicy i okolicy okołoodbytniczej
49.9Inne zabiegi w zakresie odbytu
50.9Inne zabiegi w zakresie wątroby
51.5Inne nacięcie przewodu żółciowego
51.8Inne zabiegi w zakresie przewodów żółciowych i zwieracza Oddiego
51.9Inne zabiegi w zakresie dróg żółciowych
51.98Inne zabiegi przezskórne dróg żółciowych
52.9Inne zabiegi w zakresie trzustki
55.29Inne zabiegi diagnostyczne nerki
55.39Inne miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany bądź tkanki nerki
55.69Inne przeszczepienie nerki
55.8Inne zabiegi naprawcze nerki
55.9Inne operacje nerki
55.96Inne wstrzyknięcie leku do nerki
56.39Inne zabiegi diagnostyczne moczowodu
56.6Inne zewnętrzne odprowadzenia moczu
56.7Inne zespolenie lub przetoka moczowodu
56.79Inne zespolenia moczowodowe
56.89Inne zabiegi naprawcze moczowodu
56.9Inne zabiegi w obrębie moczowodu
56.99Inne operacje moczowodu
57.32Inna cystoskopia
57.39Inne zabiegi diagnostyczne pęcherza moczowego
57.49Inne przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki pęcherza moczowego
57.5Inne wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego
57.79Inne całkowite wycięcie pęcherza
57.8Inne zabiegi naprawcze w zakresie pęcherza moczowego
57.88Inne zespolenia pęcherza moczowego
57.89Inne operacje naprawcze pęcherza moczowego
57.9Inne zabiegi i operacje pęcherza moczowego
57.99Inne zabiegi w obrębie pęcherza
58.22Inna uretroskopia
58.29Inne zabiegi diagnostyczne w obrębie cewki moczowej i tkanki okołocewkowej
58.39Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmian lub tkanki cewki moczowej
58.46Inna rekonstrukcja cewki
58.49Inne operacje naprawcze cewki moczowej
58.9Inne zabiegi i operacje w obrębie cewki moczowej i tkanki okołocewkowej
59Inne zabiegi w zakresie układu moczowego
59.02Inne uwolnienie zrostów okołonerkowych lub okołomoczowodowych
59.09Inne nacięcie tkanki okołonerkowej lub okołomoczowodowej
59.19Inne nacięcie tkanki okołopęcherzowej
59.29Inne zabiegi diagnostyczne w obrębie tkanki okołonerkowej i okołopęcherzowej
59.59Inne podwieszenie cewki moczowej BNO
59.7Inne operacje wysiłkowego nietrzymania moczu
59.9Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego
59.92Inne operacje tkanek okołonerkowych lub okołopęcherzowych
60.18Inne zabiegi diagnostyczne stercza i tkanek okołosterczowych
60.19Inne zabiegi diagnostyczne w obrębie pęcherzyków nasiennych
60.6Inne operacje gruczołu krokowego
60.9Inne zabiegi w obrębie stercza
61.19Inne zabiegi diagnostyczne moszny|osłonki pochwowej jądra
61.9Inne zabiegi w obrębie moszny i osłonki pochwowej jądra
62.19Inne zabiegi diagnostyczne
62.9Inne zabiegi w obrębie jądra
63.9Inne zabiegi w obrębie powrózka nasiennego, najądrza
64.19Inne zabiegi diagnostyczne prącia
64.9Inne zabiegi i operacje męskich narządów płciowych
64.98Inne operacje prącia
64.99Inne operacje męskich narządów płciowych
65.191Inne procedury diagnostyczne jajnika laparoskopowo
65.291Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany jajnika laparoskopowo
65.39Inne jednostronne usunięcie jajnika
65.49Inne jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu
65.9Inne zabiegi w zakresie jajników
66.3Inne obustronne zniszczenie lub zamknięcie jajowodów
66.39Inne obustronne zmiażdżenie lub zamknięcie światła jajowodów
66.6Inne zabiegi usunięcia lub zniszczenia jajowodów
66.78Inne operacje wykonywane na jajowodach laparoskopowo
66.9Inne zabiegi w zakresie jajowodów
67.3Inne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki szyjki macicy
67.6Inne zabiegi na szyjce macicy z wyjątkiem zaopatrzenia pęknięcia szyjki macicy w czasie porodu
68.29Inne wycięcie lub zniszczenie zmiany chorobowej w macicy
68.59Inne wycięcie macicy drogą pochwową
68.9Inny i nie wyszczególniony zabieg wycięcia macicy i tkanek otaczających
69Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym
69.19Inne wycięcie albo zniszczenie tkanek macicy i struktur zawieszających
69.22Inne zabiegi podwieszenia macicy
69.29Inne operacje na macicy i aparacie zawieszającym
69.49Inne zabiegi naprawcze macicy
69.59Inne zabiegi operacyjne w macicy
69.9Inne zabiegi na trzonie macicy, szyjce i aparacie zawieszającym
69.98Inne operacje na aparacie zawieszającym macicę
70.14Inne nacięcie pochwy
70.7Inne zabiegi naprawcze pochwy
70.9Inne operacje w zakresie pochwy i zagłębienia odbytniczo-maciczego
70.91Inne operacje pochwy
71.29Inne operacje na gruczole Bartholina
71.3Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza
71.6Inne zabiegi wycięcia sromu
72.94Inny poród bliźniaczy (kombincja metod - drogami natury)
72.95Inny poród bliźniaczy (kombincja metod - poród drugiego płodu przez cięcie cesarskie)
72.99Inny poród mnogi - nieokreślony
73Inne zabiegi wzniecające lub wspomagające poród
73.1Inne chirurgiczne wzniecenie porodu
73.99Inne
74.15Inny poród pojedynczy przez cięcie cesarskie - w położeniu podłużnym miednicowym
74.99Inne cięcie cesarskie nieokreślonego typu
75Inne operacje położnicze
75.3Inne wewnątrzmaciczne zabiegi na płodzie i owodni
75.35Inne zabiegi diagnostyczne na płodzie i owodni
75.72Instrumentalna kontrola jamy macicy po porodzie |patrz także: 69.52|
75.9Inne operacje położnicze
76.6Inne zabiegi naprawcze w zakresie kości twarzy i zabiegi ortognotyczne
76.9Inne zabiegi w zakresie kości i stawów twarzy
76.95Inne manipulacje stawu skroniowo-żuchwowego
77.1Inne nacięcie kości bez rozdzielenia
77.10Inne nacięcie kości bez rozdzielenia (paliczki (stopy, dłoni), inne)
77.11Inne nacięcie kości bez rozdzielenia (łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek))
77.12Inne nacięcie kości bez rozdzielenia (kość ramienna)
77.13Inne nacięcie kości bez rozdzielenia (kość promieniowa i kość łokciowa)
77.14Inne nacięcie kości bez rozdzielenia (kości nadgarstka i śródręcza)
77.15Inne nacięcie kości bez rozdzielenia (kość udowa)
77.16Inne nacięcie kości bez rozdzielenia (rzepka)
77.17Inne nacięcie kości bez rozdzielenia (kość piszczelowa i kość strzałkowa)
77.18Inne nacięcie kości bez rozdzielenia (kości stępu i kości śródstopia)
77.19Inne nacięcie kości bez rozdzielenia (kości miednicy, kręgi)
77.3Inne rozdzielenie kości
77.30Inne rozdzielenie kości (paliczki (stopy, dłoni), inne)
77.31Inne rozdzielenie kości (łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek))
77.32Inne rozdzielenie kości (kość ramienna)
77.33Inne rozdzielenie kości (kość promieniowa i kość łokciowa)
77.34Inne rozdzielenie kości (kości nadgarstka i śródręcza)
77.35Inne rozdzielenie kości (kość udowa)
77.36Inne rozdzielenie kości (rzepka)
77.37Inne rozdzielenie kości (kość piszczelowa i kość strzałkowa)
77.38Inne rozdzielenie kości (kości stępu i kości śródstopia)
77.39Inne rozdzielenie kości (kości miednicy, kręgi)
77.59Inna korekcja palca koślawego
77.8Inne częściowe wycięcie kości
77.80Inne częściowe wycięcie kości (paliczki (stopy, dłoni), inne)
77.81Inne częściowe wycięcie kości (łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek))
77.82Inne częściowe wycięcie kości (kość ramienna)
77.83Inne częściowe wycięcie kości (kość promieniowa i kość łokciowa)
77.84Inne częściowe wycięcie kości (kości nadgarstka i śródręcza)
77.85Inne częściowe wycięcie kości (kość udowa)
77.86Inne częściowe wycięcie kości (rzepka)
77.87Inne częściowe wycięcie kości (kość piszczelowa i kość strzałkowa)
77.88Inne częściowe wycięcie kości (kości stępu i kości śródstopia)
77.89Inne częściowe wycięcie kości (kości miednicy, kręgi)
78.4Inne zabiegi naprawcze lub plastyczne w zakresie kości
78.40Inne zabiegi naprawcze lub plastyczne w zakresie kości (paliczki (stopy, dłoni), inne )
78.41Inne zabiegi naprawcze lub plastyczne w zakresie kości (łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek))
78.42Inne zabiegi naprawcze lub plastyczne w zakresie kości (kość ramienna)
78.43Inne zabiegi naprawcze lub plastyczne w zakresie kości (kość promieniowa i kość łokciowa)
78.44Inne zabiegi naprawcze lub plastyczne w zakresie kości (kości nadgarstka i śródręcza)
78.45Inne zabiegi naprawcze lub plastyczne w zakresie kości (kość udowa)
78.46Inne zabiegi naprawcze lub plastyczne w zakresie kości (rzepka)
78.47Inne zabiegi naprawcze lub plastyczne w zakresie kości (kość piszczelowa i kość strzałkowa)
78.48Inne zabiegi naprawcze lub plastyczne w zakresie kości (kości stępu i kości śródstopia)
78.49Inne zabiegi naprawcze lub plastyczne w zakresie kości (kości miednicy, kręgi)
79.9Inne operacje urazu kości
79.90Inne operacje urazu kości (miejsce nieokreślone)
79.91Inne operacje urazu kości (kość ramieniowa)
79.92Inne operacje urazu kości (kość promieniowa|łokciowa, ramię - inne)
79.93Inne operacje urazu kości (kości nadgarstka i śródręcza, ręka - inne)
79.94Inne operacje urazu kości (paliczki ręki)
79.95Inne operacje urazu kości (kość udowa)
79.96Inne operacje urazu kości (strzałka i kość piszczelowa, podudzie - inne)
79.97Inne operacje urazu kości (kości stępu i śródstopia, stopa - inne)
79.98Inne operacje urazu kości (paliczki stopy)
79.99Inne operacje urazu kości (inne wyszczególnione kości)
80.8Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu
80.80Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu (miejsce nieokreślone)
80.81Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu (bark)
80.82Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu (łokieć)
80.83Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu (nadgarstek)
80.84Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu (ręka i palce)
80.85Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu (biodro)
80.86Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu (kolano)
80.87Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu (kostka)
80.88Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu (stopa i palce)
80.89Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu (inne określone miejsca, kręgosłup)
80.9Inne wycięcie tkanek stawu
80.90Inne wycięcie tkanek stawu (miejsce nieokreślone)
80.91Inne wycięcie tkanek stawu (bark)
80.92Inne wycięcie tkanek stawu (łokieć)
80.93Inne wycięcie tkanek stawu (nadgarstek)
80.94Inne wycięcie tkanek stawu (ręka i palce)
80.95Inne wycięcie tkanek stawu (biodro)
80.96Inne wycięcie tkanek stawu (kolano)
80.97Inne wycięcie tkanek stawu (kostka)
80.98Inne wycięcie tkanek stawu (stopa i palce)
80.99Inne wycięcie tkanek stawu (inne określone miejsca, kręgosłup)
81.4Inne zabiegi naprawcze w zakresie stawów kończyny dolnej
81.9Inne zabiegi w zakresie stawów
82.3Inne wycięcie tkanek miękkich ręki
82.8Inne zabiegi plastyczne w zakresie ręki
82.9Inne zabiegi w zakresie mięśni, ścięgien i powięzi ręki
83.4Inne wycięcie w zakresie mięśnia, ścięgna i powięzi
83.8Inne zabiegi plastyczne w zakresie mięśnia, ścięgna powięzi
83.9Inne zabiegi w zakresie mięśnia, ścięgna, powięzi i kaletki
84.9Inne zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego
85.8Inne naprawcze i plastyczne operacje piersi
85.9Inne operacje w zakresie piersi
86.3Inne miejscowe usunięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry i tkanki podskórnej
86.69Inne przeszczep skóry - inne miejsce
86.8Inny zabieg naprawczy lub odtwórczy skóry i tkanki podskórnej
86.9Inne zabiegi w zakresie skóry i tkanki podskórnej
87.02Inny kontrastowy radiogram mózgu|czaszki
88.3Inne badania rtg
88.759Inne badanie usg tętnic
89.15Inne nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne
89.3Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne
89.39Inne nieoperacyjne badania i pomiary
89.445Inne sprawdzenie funkcji rozrusznika serca
89.5Inne nieinwazyjne badania diagnostyczne serca i układu naczyniowego
89.59Inne nieinwazyjne badania serca i układu naczyniowego
89.79Inne nieinwazyjne pomiary układu oddechowego
92.09Izotopowe badanie czynnościowe - inne
92.091Inne izotopowe badanie czynnościowe
92.1Inne obrazowanie radioizotopowe
93.00Inne oceny funkcjonalne
93.46Inny wyciąg kończyny za skórę
93.5Inne unieruchomienie, ucisk i zabiegi przy ranie
93.8Inne leczenie rehabilitacyjne
93.96Inne rodzaje wentylacji mechanicznej
94.3Indywidualna psychoterapia
94.34Indywidualna terapia w zaburzeniach psychoseksualnych
94.35Interwencja kryzysowa
94.4Inna psychoterapia i poradnictwo
94.49Inne poradnictwo
95.49Inne nieoperacyjne zabiegi związane ze słuchem
97.2Inne nieoperacyjne wymiany przyrządów|materiałów

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
produkty na paradontozę - KOLAGEN_cito dla kobiet dbających o urodę - KOLAGEN_cito dla sportowców - KOLAGEN_cito windsurfing - KOLAGEN_cito złote medale - KOLAGEN_cito cera - KOLAGEN_cito skoki narciarskie - KOLAGEN_cito blizny potrądzikowe - KOLAGEN_cito częsty kaszel przyczyny szałwia - Cukierki_Szalwiowe na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel palacza szałwia - Cukierki_Szalwiowe na przeziębienie szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe w aptekach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe ładna skóra - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe specjały - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe poprawa przemiany materii - Cukierki_Pokrzywowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa aloes trawa cytrynowa - cukierki - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe wspomaganie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe nowości - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe bieg z przeszkodami - Dezodorant_SuperDeo żużel - Dezodorant_SuperDeo renomowany dezodorant - Dezodorant_SuperDeo tenis stołowy - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla młodzieży - Dezodorant_SuperDeo wspinaczka - Dezodorant_SuperDeo koszykówka uliczna - Dezodorant_SuperDeo dezodorant dla każdego - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021