anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH ICD9

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

Zabiegi w zakresie układu nerwowego
Zabiegi w zakresie układu wydzielania wewnętrznego
Zabiegi w zakresie oka
Zabiegi w zakresie ucha
Zabiegi w zakresie nosa, jamy ustnej i gardła
Zabiegi w zakresie ukladu oddechowego
Zabiegi w zakresie układu sercowo naczyniowego
Zabiegi w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego
Zabiegi w zakresie układu trawiennego
Zabiegi w zakresie układu moczowego
Zabiegi w zakresie męskich narządów płciowych
Zabiegi w zakresie żeńskich narządów płciowych
Operacje i zabiegi położnicze
Zabiegi w zakresie układu mięśniowo szkieletowego
Zabiegi na powłokach ciała
Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne różne
Hasła zaczynające się na 'O' (pasujących wzorców 460):
01.14Otwarta biopsja mózgu
01.41Operacje na wzgórzu
01.42Operacja gałki bladej mózgu
02.01Otwarcie szwów czaszkowych
02.12Operacja opon mózgu - inne
02.92Operacja naprawcza mózgu
02.98Operacja tętniaka lub naczyniaka mózgu
02.99Operacje czaszki|mózgu - inne
03.42Oczyszczenie rdzenia kręgowego lub opon
03.51Operacja przepukliny oponowej rdzenia
03.52Operacja przepukliny oponowo-rdzeniowej
03.53Operacja złamania kręgu
03.59Operacje plastyczne rdzenia kręgowego - inne
03.99Operacje struktur kanału kręgowego - inne
04.12Otwarta biopsja nerwu czaszkowego|obwodowego lub zwoju
04.41Odbarczenie korzeni nerwu trójdzielnego
04.42Odbarczenie korzeni nerwu czaszkowego - inne
04.76Odległa operacja urazu nerwu obwodowego i czaszkowego
04.91Operacja rozciągnięcia nerwu
04.99Operacje nerwów obwodowych - inne
05.81Operacja naprawcza nerwu sympatycznego lub zwoju
05.89Operacje nerwów sympatycznych - inne
05.9Operacje w zakresie układu nerwowego - inne
06.12Otwarta biopsja tarczycy
06.98Operacje tarczycy - inne
06.99Operacje przytarczyc - inne
07.02Obustronna eksploracja nadnerczy
07.12Otwarta biopsja nadnerczy
07.3Obustronne usunięcie nadnerczy
07.42Odnerwienie nadnercza
07.44Operacja naprawcza nadnercza
07.49Operacje nadnerczy - inne
07.59Operacje szyszynki - inne
07.79Operacje przysadki - inne
07.93Operacja naprawcza grasicy
07.99Operacje grasicy - inne
08.31Operacja opadania powiek|podszycie mięśnia czołowego
08.32Operacja opadania powiek|podwieszenie powięzi mięśnia czołowego
08.33Operacja opadania powiek|przesunięcie do przodu mięśnia dźwigacza lub jego rozcięgna
08.34Operacja opadania powiek|operacja mięśnia dźwigacza - inne
08.35Operacja opadania powiek|operacja tarczki
08.36Operacja opadania powiek - inne
08.49Operacje podwiniętej|wywiniętej powieki - inne
08.99Operacja powieki oka - inne
09.3Operacje gruczołu łzowego - inne
09.72Operacje otworu łzowego - inne
09.91Obliteracja otworu łzowego
09.99Operacje aparatu łzowego - inne
10.6Operacja naprawcza skaleczenia spojówki
11.99Operacje rogówki - inne
12.89Operacje twardówki - inne
12.97Operacje tęczówki - inne
12.98Operacje ciałka rzęskowego - inne
12.99Operacje komory przedniej oka - inne
13.9Operacje soczewki - inne
14.51Odklejenie siatkówki - leczenie diatermią
14.52Odklejenie siatkówki - leczenie krioterapią
14.53Odklejenie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (xenon)
14.54Odklejenie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser)
14.55Odklejenie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne
14.59Odklejenie siatkówki - leczenie - inne
14.9Operacje siatkówki, naczyniówki i tylnej części oka - inne
15.29Operacje jednego mięśnia okoruchowego - inne
15.4Operacje więcej niż jednego mięśnia okoruchowego jednej lub dwóch gałek - inne
15.9Operacje mięśni|ścięgien okoruchowych - inne
16.98Operacje oczodołu - inne
16.99Operacje gałki ocznej - inne
18.52Odchylenie uszu do tyłu
18.79Operacje plastyczne ucha zewnętrznego - inne
18.9Operacje ucha zewnętrznego - inne
19.3Operacje na kosteczkach słuchowych - inne
20.2Otwarcie wyrostka sutkowatego i ucha środkowego
20.21Otwarcie wyrostka sutkowatego
20.22Otwarcie komory powietrznej piramidy kości skalistej
20.23Otwarcie ucha środkowego
20.4Operacja wyrostka sutkowatego i ucha środkowego
20.8Operacje trąbki Eustachiusza
20.89Operacje trąbki Eustachiusza - inne
20.99Operacje ucha środkowego|wewnętrznego - inne
21.0Opanowanie krwotoku z nosa
21.00Opanowanie krwotoku z nosa BNO
21.09Opanowanie krwotoku z nosa innymi sposobami
21.72Otwarte nastawienie złamania nosa
21.89Operacje nosa (plastyka|rekonstrukcja) - inne
21.99Operacje nosa - inne
22.12Otwarta biopsja zatoki nosa
22.4Otwarcie i wycięcie zatoki czołowej
22.41Otwarcie zatoki czołowej
22.50Otwarcie zatoki nosa - inne
22.51Otwarcie komórek sitowych
22.52Otwarcie zatoki klinowej
22.53Otwarcie wielu zatok nosa
22.9Operacje zatok nosa - inne
23.1106Opatrunek leczniczy w zębie stałym
23.1107Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
23.15Odbudowa i kosmetyka zęba
23.1501Odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych
23.1705Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego
23.1706Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych
23.1707Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych
23.1816Ograniczone, miejscowe wycięcie wargi, języka
23.1819Ograniczone wycięcie, zniszczenie zmiany podniebienia twardego
23.2301Opracowanie na piśmie, na zlecenie lub życzenie, planu leczenia ortodontycznego, włącznie z oceną modeli kosztów
23.2404Oddanie nowego aparatu ruchomego połączone z instruktażem właściwego postępowania
23.2609Osadzenie zamka ortodontycznego na zębie
23.2701Opracowanie na piśmie na zlecenie lub życzenie planu leczenia i kosztów zaopatrzenia protetycznego włącznie z oceną modeli
23.2705Ochrona oszlifowanego zęba kształtka, formówka
23.2706Ochrona oszlifowanego zęba i zabezpieczenie funkcji prowizoryczną koroną lub zastąpienia brakującego zęba elementem prowizorycznego mostu, za koronę lub element mostu
23.28Odbudowa lub odtworzenie zęba
23.2801Odbudowa pojedynczego zęba przy zastosowaniu korony lanej
23.2802Odbudowa pojedynczego zęba przy zastosowaniu korony licowanej
23.2803Odbudowa pojedynczego zęba przy zastosowaniu korony pochewkowej lub częściowej (szlifowanie zęba ze stopniem okrężnym)
24.01Okołowierzchołkowe nacięcie wyrostka zębodołowego
24.39Operacje dziąsła - inne
25.02Otwarta biopsja języka
25.99Operacje języka - inne
26.12Otwarta biopsja ślinianki|przewodu
26.99Operacje ślinianek - inne
27.59Operacje plastyczne jamy ustnej - inne
27.69Operacje plastyczne podniebienia - inne
27.79Operacje języczka - inne
27.99Operacje jamy ustnej - inne
28.7Opanowanie krwotoku po tonsilektomii|adenoidektomii
28.99Operacje migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego - inne
29.4Operacje plastyczne gardła
29.49Operacje plastyczne gardła - inne
29.59Operacje naprawcze w gardle - inne
29.99Operacje w gardle - inne
31.45Otwarta biopsja krtani lub tchawicy
33.25Otwarta biopsja oskrzela
33.28Otwarta biopsja płuca
33.32Odma opłucnowa dla zapadnięcia płuca
33.33Odma otrzewnowa dla zapadnięcia płuca
33.99Operacje płuc - inne
34.26Otwarta biopsja śródpiersia
34.8Operacje w zakresie przepony
34.89Operacje przepony - inne
34.99Operacje klatki piersiowej - inne
35.1Otwarta walwuloplastyka bez wymiany zastawki
35.10Otwarta walwuloplastyka - inne
35.11Otwarta walwuloplastyka aortalna
35.12Otwarta walwuloplastyka mitralna
35.13Otwarta plastyka zastawki tętnicy płucnej
35.14Otwarta plastyka zastawki trójdzielnej
35.3Operacje innych struktur związanych z zastawkami serca
35.31Operacje mięśni brodawkowatych
35.32Operacje nitek ścięgnistych
35.35Operacje beleczek mięśniowych serca
35.39Operacje innych struktur związanych z zastawkami serca - inne
36.03Otwarta koronaroplastyka
36.91Operacja tętniaka tętnicy wieńcowej
36.99Operacje - inne
38.55Operacyjne podwiązanie żył przeszywających
39.41Opanowanie krwotoku po operacji naczyniowej
39.52Operacje tętniaka - inne
39.53Operacja przetoki tętniczo-żylnej
39.54Operacja tętniaka aorty (re-entry)
39.7Odnerwienie sympatyczne tętnicy kłębka szyjnego i innych kłębków naczyniowych
39.98Opanowanie krwotoku - inne
39.99Operacje naczyniowe - inne
40.42Obustronna radykalna dissekcja szyi
40.69Operacje przewodu piersiowego - inne
40.94Obliteracja obwodowych naczyń chłonnych
40.99Operacje układu limfatycznego - inne
41.33Otwarta biopsja śledziony
41.98Operacje szpiku kostnego - inne
41.99Operacje śledziony - inne
42.21Operacyjna ezofagoskopia z nacięcia
42.25Otwarta biopsja przełyku
42.84Operacja przetoki przełykowej - inne
42.99Operacje przełyku - inne
44.15Otwarta biopsja żołądka
44.4Opanowanie krwotoku i zaszycie wrzodu żołądka lub dwunastnicy
44.49Opanowanie krwotoku żołądek|dwunastnica - inne
44.54Operacja Pantaloona
44.69Operacje naprawcze żołądka - inne
44.99Operacje żołądka - inne
45.15Otwarta biopsja jelita cienkiego
45.26Otwarta biopsja jelita grubego
46.14Odłożone otwarcie kolostomii
46.24Odłożone otwarcie ileostomii
46.31Odłożone otwarcie innej przetoki jelitowej
46.99Operacje jelitowe - inne
47.99Operacje wyrostka robaczkowego - inne
48Operacje w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo - esiczej i tkanki okołoodbytniczej
48.01Odbarczenie zarośniętego odbytu
48.02Operacja Panasa (linijne nacięcie odbytu)
48.25Otwarta biopsja odbytu
48.79Operacje naprawcze odbytnicy - inne
48.93Operacja przetoki okołoodbytniczej
48.99Operacja odbytnicy|tkanki okołoodbytniczej - inne|
49.41Odprowadzenie hemoroidów
49.49Operacje hemoroidów - inne
49.72Opierścienienie odbytu
49.94Odprowadzenie wypadniętego odbytu
49.95Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji)
49.99Operacje odbytu - inne
50.03Operacja Stromeyera-Little'a
50.12Otwarta biopsja wątroby
50.69Operacje wątroby - inne
50.99Operacje wątroby - inne
51.13Otwarta biopsja pęcherzyka|przewodu żółciowego
51.89Operacja zwieracza Oddiego - inne
51.99Operacje dróg żółciowych - inne
52.12Otwarta biopsja trzustki
52.74Operacja Whipple'a
52.95Operacje naprawcze trzustki - inne
52.99Operacje trzustki - inne
55.24Otwarta biopsja nerki
55.54Obustronne wycięcie nerki
55.91Obłuszczenie (dekapsulacja) nerki
55.99Operacje nerki - inne
56.34Otwarta biopsja moczowodu
56.71Odprowadzenie moczu do jelita
57.34Otwarta biopsja pęcherza moczowego
57.59Otwarte wycięcie innej zmiany lub tkanki pęcherza
57.83Operacja przetoki pęcherzowo-jelitowej
57.84Operacja innej przetoki pęcherzowej
57.86Operacja wynicowania pęcherza moczowego
57.93Opanowanie krwawienia pooperacyjnego z pęcherza moczowego
58.43Operacja przetoki cewkowej powstałej samoistnie
58.44Odtworzenie ciągłości cewki moczowej
58.45Operacja spodziectwa lub wierzchniactwa
59.31Operacja cewki metodą Kelly'ego-Kennedy'ego
59.4Operacje nadłonowe z użyciem pętli podwieszającej
59.41Operacja metodą Goebela-Frangenheima-Stoeckela
59.42Operacja metodą Millina-Reada
59.43Operacja metodą Oxforda
59.49Operacje nadłonowe z użyciem pętli podwieszającej - inne
59.51Operacja metodą Marshalla-Marchetti'ego-Krantza
59.53Operacja metodą Burcha
59.61Operacja metodą Pereyry
59.79Operacje wysiłkowego nietrzymania moczu - inne
59.81Odprowadzenie moczu z nerki przez cewnik moczowodowy
60.12Otwarta biopsja stercza
60.14Otwarta biopsja pęcherzyków nasiennych
60.79Operacje pęcherzyków nasiennych - inne
60.94Opanowanie krwawienia po operacji stercza
60.99Operacje stercza - inne
61.42Operacja przetoki mosznowej
61.49Operacje naprawcze moszny|osłonki pochwowej - inne
61.99Operacje moszny|osłonki pochwowej - inne
62.12Otwarta biopsja jądra
62.53Operacja Toreka (etap I - etap II)
62.69Operacje naprawcze jądra - inne
62.99Operacje jądra - inne
63.52Odprowadzenie skrętu jądra lub powrózka nasiennego
63.59Operacje naprawcze powrózka nasiennego|najądrza - inne
63.89Operacje naprawcze nasieniowodu|najądrza - inne
63.99Operacje powrózka nasiennego|najądrza|nasieniowodu - inne
64.0Obrzezanie
64.44Odtworzenie prącia
64.49Operacje naprawcze prącia - inne
64.5Operacje zmiany płci - inne
65.20Otwarcie torbieli jajnika | jajników
65.201Otwarcie torbieli jajnika|jajników z pozostawieniem torebki
65.202Otwarcie torbieli jajnika|jajników z wyłuszczeniem torebki
65.203Otwarcie torbieli jajnika|jajników ze zniszczeniem torebki
65.23Otwarcie torbieli jajnika | jajników laparoskopowe
65.231Otwarcie torbieli jajnika|jajników z pozostawieniem torebki, laparoskopowe
65.232Otwarcie torbieli jajnika|jajników z wyłuszczeniem torebki, laparoskopowe
65.233Otwarcie torbieli jajnika|jajników ze zniszczeniem torebki, laparoskopowe
65.5Obustronne usunięcie jajników
65.79Operacje naprawcze jajnika - inne
65.931Otwarcie i opróżnienie ropnia jajowodowo-jajnikowego,jednostronne|obustronne, laparoskopowe
65.94Odnerwienie jajnika
65.99Operacje jajnika - inne
65.991Operacje jajnika inne - laparoskopowo
66.2Obustronne endoskopowe zmiażdżenie lub zamknięcie światła jajowodów
66.21Obustronne laparoskopowe podwiązanie|zmiażdżenie jajowodu
66.22Obustronne laparoskopowe podwiązanie oraz rozdzielenie obu kikutów jajowodu
66.29Obustronne endoskopowe zamknięcie światła jajowodu - inne
66.31Obustronne podwiązanie i zmiażdżenie jajowodów
66.32Obustronne podwiązanie lub rozdzielenie przeciętych końców jajowodu
66.63Obustronne częściowe wycięcie jajowodów - inne
66.7Operacja wykonywana na jajowodach
66.99Operacje jajowodów - inne
67.52Operacja Shirodkara
67.62Operacja przetoki szyjki macicy
68.62Operacja Wertheima
69.2Operacje aparatu zawieszającego macicę
69.3Odnerwienie macicy (okołoszyjkowe)
69.39Odnerwienie macicy - inne
69.51Odessanie zawartości macicy w celu przerwania ciąży
69.52Odessanie zawartości macicy po porodzie lub poronieniu
69.6Odessanie treści miesiączkowej w celu regulacji krwawienia lub jego zapoczątkowania
69.99Operacje macicy|szyjki - inne
70.5Operacja uchyłka pęcherzowego lub odbytniczego pochwy
70.51Operacja uchyłka pęcherzowego pochwy
70.52Operacja uchyłka odbytniczego pochwy
70.62Odtworzenie pochwy
70.72Operacja przetoki pochwowo-okrężniczej
70.73Operacja przetoki odbytniczo-pochwowej
70.74Operacja innych przetok jelitowo-pochwowych
70.75Operacja innych przetok pochwowych
70.82Operacja przepukliny pochwowo-jelitowej (enterocele)
70.821Operacja przepukliny pochwowo-jelitowej (enterocele) z dostępu brzusznego
70.822Operacja przepukliny pochwowo-jelitowej (enterocele) w laparoskopii
70.823Operacja przepukliny pochwowo-jelitowej (enterocele) z dostępu pochwowego
70.92Operacje jamy Douglasa - inne
71Operacje w zakresie sromu i krocza
71.4Operacja łechtaczki
71.43Obrzezanie kobiety
71.44Operacja łechtaczki - inne
71.62Obustronne proste wycięcie sromu
71.72Operacja przetoki sromu lub krocza
71.79Operacje zeszycia zastarzałego poporodowego pęknięcia sromu lub krocza
71.8Operacje sromu - inne
71.9Operacje żeńskich narządów płciowych - inne
71.91Operacja zmniejszenia masy guza jajnika
72Operacja kleszczowa, próżniociąg, poród przy położeniu miednicowym płodu
72.4Operacja kleszczowa z rotacją główki
72.42Osiowy obrót płodu
72.49Operacja kleszczowa z rotacją główki - inne
72.5Operacje położnicze przy położeniu miednicowym płodu
73.52Ochrona krocza
73.8Operacje na płodzie ułatwiające poród
73.89Operacje na płodzie ułatwiające poród - inne
73.91Obrót zewnętrzny
73.92Odprowadzenie wypadniętej pępowiny
74.31Operacja ciąży ektopowej brzusznej
75.95Ochrona krocza
75.99Operacje położnicze - inne
76.62Otwarta plastyka gałęzi żuchwy
76.64Operacje ortognatyczne żuchwy - inne
76.69Operacje naprawcze kości twarzy - inne
76.72Otwarte nastawienie złamania kości jarzmowej
76.74Otwarte nastawienie złamania szczęki
76.76Otwarte nastawienie złamania żuchwy
76.77Otwarte nastawienie złamania zębodołu
76.79Otwarte nastawienie kości twarzy - inne
76.94Otwarte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo - żuchwowego
76.99Operacje kości twarzy|stawów - inne
77.2Osteotomia klinowa
77.20Osteotomia klinowa (paliczki (stopy, dłoni), inne)
77.21Osteotomia klinowa (łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek))
77.22Osteotomia klinowa (kość ramienna)
77.23Osteotomia klinowa (kość promieniowa i kość łokciowa)
77.24Osteotomia klinowa (kości nadgarstka i śródręcza)
77.25Osteotomia klinowa (kość udowa)
77.26Osteotomia klinowa (rzepka)
77.27Osteotomia klinowa (kość piszczelowa i kość strzałkowa)
77.28Osteotomia klinowa (kości stępu i kości śródstopia)
77.29Osteotomia klinowa (kości miednicy, kręgi)
77.57Operacja palca szponiastego
79.2Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji
79.20Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji (miejsce nieokreślone)
79.21Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji (kość ramieniowa)
79.22Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji (kość promieniowa|łokciowa, ramię - inne)
79.23Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji (kości nadgarstka i śródręcza, ręka - inne)
79.24Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji (paliczki ręki)
79.25Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji (kość udowa)
79.26Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji (strzałka i kość piszczelowa, podudzie - inne)
79.27Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji (kości stępu i śródstopia, stopa - inne)
79.28Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji (paliczki stopy)
79.29Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji (inne wyszczególnione kości)
79.3Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją
79.30Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją (miejsce nieokreślone)
79.31Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją (kość ramieniowa)
79.32Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją (kość promieniowa|łokciowa, ramię - inne)
79.33Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją (kości nadgarstka i śródręcza, ręka - inne)
79.34Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją (paliczki ręki)
79.35Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją (kość udowa)
79.36Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją (strzałka i kość piszczelowa, podudzie - inne)
79.37Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją (kości stępu i śródstopia, stopa - inne)
79.38Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją (paliczki stopy)
79.39Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją (inne wyszczególnione kości)
79.5Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości
79.50Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości (miejsce nieokreślone)
79.51Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości (kość ramieniowa)
79.52Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości (kość promieniowa|łokciowa, ramię - inne)
79.55Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości (kość udowa)
79.56Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości (strzałka i kość piszczelowa, podudzie - inne)
79.59Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości (inne wyszczególnione kości)
79.6Oczyszczenie otwartego złamania
79.60Oczyszczenie otwartego złamania (miejsce nieokreślone)
79.61Oczyszczenie otwartego złamania (kość ramieniowa)
79.62Oczyszczenie otwartego złamania (kość promieniowa|łokciowa, ramię - inne)
79.63Oczyszczenie otwartego złamania (kości nadgarstka i śródręcza, ręka - inne)
79.64Oczyszczenie otwartego złamania (paliczki ręki)
79.65Oczyszczenie otwartego złamania (kość udowa)
79.66Oczyszczenie otwartego złamania (strzałka i kość piszczelowa, podudzie - inne)
79.67Oczyszczenie otwartego złamania (kości stępu i śródstopia, stopa - inne)
79.68Oczyszczenie otwartego złamania (paliczki stopy)
79.69Oczyszczenie otwartego złamania (inne wyszczególnione kości)
79.8Otwarte nastawienie zwichnięcia
79.80Otwarte nastawienie zwichnięcia - inne
79.81Otwarte nastawienie zwichnięcia barku
79.82Otwarte nastawienie zwichnięcia łokcia
79.83Otwarte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
79.84Otwarte nastawienie zwichnięcia ręki|palca
79.85Otwarte nastawienie zwichnięcia biodra
79.86Otwarte nastawienie zwichnięcia kolana
79.87Otwarte nastawienie zwichnięcia kostki
79.88Otwarte nastawienie zwichnięcia stopy|palca
79.89Otwarte nastawienie zwichnięcia stawu w innym określonym miejscu
81.40Operacja biodra - inne
81.82Operacja nawykowego zwichnięcia barku
81.96Operacje naprawcze stawu - inne
81.99Operacje stawu - inne
82.0Operacja na mięśniu, ścięgnie i rozcięgnie dłoniowym
82.42Odroczone szycie ścięgna zginacza ręki
82.43Odroczone szycie ścięgna ręki - inne
82.72Operacja plastyczna ręki-przeszczep mięśnia|powięzi
82.79Operacja plastyczna ręki z przeszczepem - inne
82.82Operacja rozszczepu ręki (cleft hand)
82.89Operacje plastyczne ręki - inne
82.99Operacje mięśnia|ścięgna|powięzi ręki - inne
83.62Odroczone szycie ścięgna
83.63Operacja mankietu rotatorów
83.87Operacje plastyczne mięśnia - inne
83.88Operacje plastyczne ścięgna - inne
83.89Operacje plastyczne powięzi - inne
83.99Operacje mięśni|ścięgien|powięzi|kaletek - inne
84.33Oczyszczenie kikuta
84.99Operacje układu mięśniowo-kostnego - inne
85.12Otwarta biopsja sutka
85.32Obustronna pomniejszająca plastyka sutków
85.35Obustronna podskórna mammektomia|wszczep
85.36Obustronna podskórna mammektomia - inne
85.42Obustronne proste odjęcie sutków
85.44Obustronne poszerzone proste odjęcie sutków
85.46Obustronne radykalne odjęcie sutków
85.48Obustronne poszerzone radykalne odjęcie sutków
85.52Obustronne wstrzyknięcie do sutków|powiększenie
85.54Obustronny wszczep do sutków
85.99Operacje sutka - inne
86.22Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia
86.27Oczyszczenie paznokcia|łożyska|wału paznokciowego
86.28Oczyszczenie rany, zakażenia, oparzenia bez wycinania
86.81Operacja zwiotczenia skóry twarzy
86.83Operacja plastyczna pomniejszająca
86.99Operacje skóry|tkanki podskórnej - inne
88.763Ocena duplex drożności i wydolności zastawkowej żył kończyn dolnych
88.766Ocena drożności i wydolności zastawkowej żył kończyn dolnych usg z kolorowym dopplerem
89.05Opieka pielęgniarki lub położnej
89.06Opieka pielęgniarki lub położnej - wizyta domowa
89.07Opieka paliatywna
89.53Ocena ciśnienia w tętnicach obwodowych
89.531Ocena wskaźnika kostka-ramię i ciśnienia nad kostką
89.532Ocena wskaźnika paluch-ramię i ciśnienia na paluchu
89.54Ocena tętna obwodowego
89.55Ocena obwodowego napływu tętniczego
89.56Ocena opróżniania układu żylnego
89.57Ocena drożności żylnej
89.58Ocena mikrokrążenia
89.70Oznaczanie przepływów i objętości oddechowych
89.72Oznaczanie objętości zalegającej
89.75Oddechowe próby ekspozycyjne
92.0Obrazowanie radioizotopowe i badanie czynności
93.03Ocena siły mięśniowej
93.04Ocena lokomocji
93.05Ocena stanu neuromotorycznego w skali Krutzkego
93.971Oksygenacja hyperbaryczna
94.13Ocena skierowania na leczenie psychiatryczne
95.0Ogólne i podmiotowe badanie oka
95.01Ograniczone badanie oka
95.02Obszerne badanie oka
95.2Obiektywne czynnościowe badanie oka
95.43Ocena audiologiczna

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
sportowcy - KOLAGEN_cito cellulit - KOLAGEN_cito kolagen olx - KOLAGEN_cito łagodzenie zmarszczek - KOLAGEN_cito jogging - KOLAGEN_cito produkty na paznokcie - KOLAGEN_cito kolarstwo - KOLAGEN_cito dla kobiet dbających o cerę - KOLAGEN_cito najlepsze zioła szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel palacza szałwia - Cukierki_Szalwiowe na urlopie szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe cukierki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe na angine szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze zioła szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zielarnia - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe specjały - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe przeciw stresowi - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe dezodorant dla kobiet - Dezodorant_SuperDeo dla piłkarzy - Dezodorant_SuperDeo żeglarstwo - Dezodorant_SuperDeo podnoszenia ciężarów - Dezodorant_SuperDeo snooker - Dezodorant_SuperDeo gimnastyka - Dezodorant_SuperDeo produkty dla biegaczy - Dezodorant_SuperDeo podnoszenia ciężarów - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021