anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH ICD9

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

Zabiegi w zakresie układu nerwowego
Zabiegi w zakresie układu wydzielania wewnętrznego
Zabiegi w zakresie oka
Zabiegi w zakresie ucha
Zabiegi w zakresie nosa, jamy ustnej i gardła
Zabiegi w zakresie ukladu oddechowego
Zabiegi w zakresie układu sercowo naczyniowego
Zabiegi w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego
Zabiegi w zakresie układu trawiennego
Zabiegi w zakresie układu moczowego
Zabiegi w zakresie męskich narządów płciowych
Zabiegi w zakresie żeńskich narządów płciowych
Operacje i zabiegi położnicze
Zabiegi w zakresie układu mięśniowo szkieletowego
Zabiegi na powłokach ciała
Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne różne
Hasła zaczynające się na 'P' (pasujących wzorców 459):
01.11Przezskórna biopsja opon mózgu
01.13Przezskórna biopsja mózgu
01.23Powtórne otwarcie w miejscu kraniotomii
02.0Plastyka czaszki
02.02Podniesienie złamanego fragmentu czaszki
02.04Przeszczep kostny do kości czaszki
02.06Plastyka kości czaszki - inne
02.11Proste szycie opony twardej
02.13Podwiązanie naczynia oponowego
02.21Połączenie komory z przestrzenią podpajęczynówkową
02.22Połączenie komory ze zbiornikiem wielkim
02.3Pozaczaszkowy drenaż komorowy z założeniem zastawki
02.41Płukanie drenu komory mózgu
03.1Przecięcie korzeni nerwów rdzeniowych
03.8Podanie czynnika niszczącego do kanału kręgowego
03.96Przezskórne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu
04.02Przecięcie nerwu trójdzielnego
04.03Przecięcie lub zmiażdżenie innego nerwu obwodowego lub czaszkowego
04.04Przecięcie nerwu obwodowego i czaszkowego - inne
04.05Przecięcie zwoju Gassera
04.5Przeszczep nerwu obwodowego lub czaszkowego
04.6Przemieszczenie nerwu obwodowego|czaszkowego
04.61Przeszczep nerwu
05.0Przecięcie nerwu sympatycznego lub zwoju
06.02Pooperacyjny drenaż loży po usunięciu tarczycy
06.92Podwiązanie naczyń tarczycy
07.43Podwiązanie naczyń nadnercza
08.42Podszycie podwiniętej|wywiniętej powieki
08.82Plastyka rany brzegu powieki|niepełnej grubości
08.83Plastyka rany powieki|niepełnej grubości - inne
08.84Plastyka rany brzegu powieki|pełnej grubości
08.85Plastyka rany powieki|pełnej grubości - inne
08.89Plastyka powieki oka - inne
09.49Przywrócenie drożności dróg łzowych - inne
09.73Plastyka kanalika łzowego
10.4Plastyka spojówki
10.49Plastyka spojówki - inne
11.31Przeniesienie skrzydlika
11.42Przyżeganie uszkodzenia rogówki
11.6Przeszczep rogówki
11.60Przeszczep rogówki - inne
11.69Przeszczep rogówki - inne
11.73Protezowanie rogówki
11.75Promieniowe nacięcie rogówki
12.3Plastyka tęczówki i rogówki
12.35Plastyka tęczówki
12.39Plastyka tęczówki - inne
12.54Przecięcie twardówki z zewnątrz
12.62Przyżeganie twardówki z usunięciem tęczówki
13.64Przecięcie wtórnej błony (po zaćmie)
15.12Przesunięcie do przodu jednego mięśnia okoruchowego
15.5Przesunięcie mięśni okoruchowych
18.01Przebicie płatka usznego
18.21Przetoka przeduszna - wycięcie
18.61Plastyka przewodu słuchowego ucha zewnętrznego
18.72Przyszycie amputowanego ucha
19.01Przecięcie otosklerotycznych struktur
19.02Powtórna mobilizacja strzemiączka
19.4Plastyka błony bębenkowej (myringoplastyka)
19.42Plastyka błony bębenkowej za pomocą kauteryzacji
19.43Plastyka błony bębenkowej z użyciem przeszczepu
19.49Plastyka błony bębenkowej - inne
19.9Pozostałe operacje naprawcze ucha środkowego
20.82Przedmuchanie trąbki Eustachiusza
20.86Przedmuchiwanie trąbki Estachiusza metodą Politzera
21.01Przednia tamponada nosa przy krwotoku
21.03Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada
21.04Podwiązanie tętnic sitowych przy krwotoku z nosa
21.05Podwiązanie tętnicy szczękowej przy krwotoku z nosa
21.06Podwiązanie tętnicy szyjnej zewnętrznej przy krwotoku z nosa
21.5Podśluzówkowe wycięcie przegrody nosowej
21.85Plastyka nosa - powiększenie (uzupełnienie)
21.86Plastyka nosa ograniczona (mała)
21.87Plastyka nosa - inne
21.88Plastyka przegrody nosa - inne
22.01Punkcja zatoki nosa|płukanie|aspiracja
23.0103Porada lekarska
23.05Postępowanie w nagłych przypadkach
23.07Pilne zabiegi poza godzinami pracy w dni świąteczne lub w domu pacjenta
23.10Profilaktyka stomatologiczna
23.1104Postępowanie przy próchnicy głębokiej - pośrednie pokrycie miazgi
23.1105Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi - bezpośrednie pokrycie miazgi
23.1305Ponowne udrożnienie wypełnionego kanału
23.1603Polerowanie zębów
23.1604Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
23.1611Podcięcie wędzidełka, wargi, języka, policzka
23.1612Plastyka wędzidełka, wargi, policzka
23.1613Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka, Kazanjana
23.1614Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Nabersa
23.1903Plastyka wyrostka zębodołowego w obrębie połowy szczęki
23.1904Plastyka wyrostka zębodołowego szczęki lub części zębodołowej żuchwy z użyciem przeszczepu lub wszczepu
23.1904Plastyka guza szczęki
23.1906Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej - jako samodzielne postępowanie lub jako następstwo ekstrakcji
23.2303Postępowanie przygotowujące do wykonania aparatu, wyciski, ustalenie zwarcia
23.2611Proteza dziecięca częściowa
23.2612Proteza dziecięca całkowita
23.2704Przygotowanie uszkodzonego zęba do osadzenia korony poprzez odbudowę kikuta zęba wkładem koronowo-korzeniowym lanym lub śrubowym
24.2Plastyka dziąsła
24.21Plastyka dziąsła z przeszczepem kości lub tkanek miękkich
24.29Plastyka dziąsła - inna
24.5Plastyka wyrostka zębodołowego
25.91Podcięcie wędzidełka języka
27.5Plastyka warg i|lub jamy ustnej
27.55Przeszczep pełnej grubości skóry w zakresie jamy ustnej i warg
27.56Przeszczep skóry w zakresie jamy ustnej - inne
27.57Płat cylindryczny lub uszypułowany w zakresie jamy ustnej i warg
27.6Plastyka podniebienia
29.31Przecięcie mięśnia pierścienno-gardłowego
29.92Przecięcie nerwu językowo-gardłowego
31.91Przecięcie nerwu krtaniowego
32.21Plikacja pęcherza rozedmowego
33.26Przezskórna igłowa biopsja płuca
33.5Przeszczep płuca
33.50Przeszczep płuca nieokreślony dodatkowo
33.51Przeszczep jednego płuca
33.52Przeszczep obu płuc
33.6Przeszczep płuc i serca
33.92Podwiązanie oskrzela
34.25Przezskórna igłowa biopsja śródpiersia
35.41Powiększenie istniejącego ubytku w przegrodzie
35.96Przezskórna balonowa walwuloplastyka
35.97Przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla Przezskórne poszerzenie tętnicy płucnej z założeniem protezy wewnątrz naczyniowej Przezskórne poszerzenie sztucznych połączeń wewnątrz
36.01Przezskórna angioplastyka jednej tętnicy wieńcowej bez środków trombolitycznych
36.02Przezskórna angioplastyka jednej tętnicy wieńcowej ze środkami trombolitycznymi
36.04Podanie czynnika trombolitycznego do tętnicy wieńcowej
36.05Przezskórna angioplastyka wieńcowa - kilka naczyń (podczas tejsamej operacji) z lub bez podania środka trombolitycznego
36.1Pomosty dla rewaskularyzacji serca
36.10Pomost aortalno-wieńcowy - inne
36.11Pomost aortalno-wieńcowy (1 tętnica wieńcowa)
36.12Pomosty aortalno-wieńcowe (2 tętnice wieńcowe)
36.13Pomosty aortalno-wieńcowe (3 tętnice wieńcowe)
36.14Pomosty aortalno-wieńcowe (4 lub więcej tętnic wieńcowych)
36.15Pomost tętnica piersiowa wewnętrzna-tętnica wieńcowa (1 naczynie)
36.16Pomosty tętnica piersiowa wewnętrzna-tętnice wieńcowe (2 naczynia)
36.19Pomosty dla rewaskularyzacji serca - inne
36.34Przeszczepienie tkanki tłuszczowej śródpiersiowej do mięśnia serca
36.35Przeszczepienie sieci większej do mięśnia serca
36.36Przeszczepienie mięśnia piersiowego do mięśnia serca
37.0Perikardiocenteza
37.12Przecięcie osierdzia
37.3Perikardiektomia i usunięcie zmiany osierdzia
37.5Przeszczep serca
38.5Podwiązanie i wycięcie żylaków i żył
38.56Podwiązanie|przecięcie żył przeszywających
38.59Podwiązanie|wycięcie żylaków i żył - innych
38.7Przerwanie ciągłości żyły głównej
39.22Pomost aorta - tętnica podobojczykowa - tętnica szyjna wspólna
39.24Pomost aorta-tętnica nerkowa
39.25Pomost aorta-tętnica biodrowa-tętnica udowa
39.55Przeszczepienie nieprawidłowego naczynia nerkowego
39.65Pozaustrojowa oksygenacja membranowa (ECMO)
39.66Przezskórne krążenie pozaustrojowe
39.85Przezcewnikowa tromboaspiracja
39.96Perfuzja całego ciała
40.2Proste wycięcie tkanki limfatycznej
40.29Proste wycięcie w zakresie układu limfatycznego - inne
40.31Poszerzone regionalne wycięcie węzła chłonnego
40.64Podwiązanie przewodu piersiowego
40.92Poszerzenie obwodowych naczyń chłonnych
40.93Podwiązanie obwodowych naczyń chłonnych
40.97Przeszczepienie obwodowych naczyń chłonnych
41.0Przeszczep szpiku kostnego
41.00Przeszczep szpiku kostnego - inne
41.06Przeszczep komórki macierzystej z krwi pępowinowej
41.32Przezskórna aspiracyjna biopsja śledziony
41.94Przeszczep śledziony
42.01Przecięcie poprzecznej błony w przełyku
42.6Przedmostkowe zespolenie przełyku
42.61Przedmostkowe zespolenie przełykowo-przełykowe
42.62Przedmostkowe zespolenie przełykowo-żołądkowe
42.63Przedmostkowe zespolenie przełyku wstawką z jelita cienkiego
42.64Przedmostkowe zespolenie przełyk-jelito cienkie - inne
42.65Przedmostkowe zespolenie przełyku z wstawką z jelita grubego
42.66Przedmostkowe zespolenie przełyk-jelito grube - inne
42.68Przedmostkowe zespolenie przełyku z wstawką - inne
42.69Przedmostkowe zespolenie przełyku - inne
42.87Przeszczepy przełykowe - inne
42.91Podwiązanie żylaków przełyku
43.11Przezskórna (endoskopowa) gastrostomia
43.3Pyloromyotomia
44.11Przezbrzuszna gastroskopia
44.2Pyloroplastyka
44.21Poszerzenie odźwiernika przez nacięcie
44.29Pyloroplastyka - inne
44.39Przetoka żołądkowo-jelitowa - inne
44.44Przezcewnikowa embolizacja - krwawienie z żołądka|dwunastnicy
44.91Podwiązanie żylaków żołądka
45.11Przezbrzuszna endoskopia jelita cienkiego
45.21Przezbrzuszna endoskopia jelita grubego
46.32Przezskórna (endoskopowa) jejunostomia
47.1Przypadkowa appendektomia
47.11Przypadkowa appendektomia laparoskopowo
47.19Przypadkowa appendektomia - inne
48.21Przezbrzuszne wziernikowanie odbytnicy|esicy
48.23Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikem
48.41Podśluzówkowa resekcja odbytnicy metodą Soave
48.61Przezkrzyżowe wycięcie odbytnicy|esicy
48.62Przednia resekcja odbytnicy z wytworzeniem kolostomii
48.63Przednia resekcja odbytnicy - inne
49.11Przecięcie przetoki odbytu
49.45Podwiązanie hemoroidów
49.74Przeszczep mięśnia smukłego (niewydolny odbyt)
50.11Przezskórna igłowa biopsja wątroby
50.5Przeszczep wątroby
50.59Przeszczep wątroby - inne
50.91Przezskórna aspiracja wątroby
50.92Pozaustrojowe wspomaganie wątroby
51.01Przezskórna aspiracja pęcherzyka żółciowego
51.12Przezskórna biopsja pęcherzyka|przewodów żółciowych
51.15Pomiar ciśnienia zwieracza Oddiego
51.71Proste szycie przewodu żółciowego wspólnego
51.72Plastyka przewodu żółciowego wspólnego
51.83Plastyka zwieracza przewodu trzustkowego
51.96Przezskórne usunięcie kamieni z przewodu żółciowego wspólnego
52.0Pankreatotomia
52.09Pankreatotomia - inne
52.11Przezskórna biopsja igłowa trzustki
52.51Proksymalna pankreatektomia
52.61Pankreatektomia z jednoczasową duodenektomią
52.8Przeszczep trzustki
52.80Przeszczep trzustki - inne
52.86Przeszczep komórek wysepek Langerhansa inny niż wymienione
55.04Przezskórna nefrostomia z kruszeniem kamienia
55.11Pielotomia
55.12Pielostomia
55.22Pieloskopia
55.23Przezskórna igłowa biopsja nerki
55.6Przeszczepienie nerki
55.92Przezskórne nakłucie i odessanie (aspiracja)
56.0Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej
56.09Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej - inne
56.32Przezskórna biopsja moczowodu
56.74Przeszczepienie moczowodu do pęcherza
56.95Podwiązanie moczowodu
57.0Przezcewkowe opróżnienie pęcherza moczowego
57.09Przezcewkowe opróżnienie pęcherza moczowego - inne
57.11Przezskórne opróżnienie pęcherza |nakłucie i aspiracja|
57.17Przezskórna cystostomia
57.18Przetoki nadłonowe - inne
57.33Przezcewkowa biopsja pęcherza moczowego
57.4Przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego
57.41Przezcewkowe uwolnienie zrostów śródpęcherzowych
57.85Plastyka pęcherza i cewki moczowej oraz plastyka szyi pęcherza
58.47Plastyka ujścia zewnętrznego cewki moczowej |meatoplastyka|
58.51Przecięcie zwieracza zewnętrznego cewki moczowej
59.32Plikacja cewki metodą Kelly'ego-Stoeckela
59.52Przyszycie tkanki okołocewkowej do spojenia łonowego
59.6Podwieszenie tkanek okołocewkowych
59.69Podwieszenie tkanek okołocewkowych - inne
59.71Podwieszenie cewki i pęcherza z użyciem pasm mięśniowych
60.11Przezskórna, igłowa biopsja stercza
60.13Przezskórna biopsja pęcherzyków nasiennych
60.2Przezcewkowe wycięcie gruczołu krokowego
60.21Przezcewkowe laserowe usunięcie gruczołu krokowego przy użyciu prowadzenia ultradźwiękowego (TULIP)
60.29Przezcewkowe wycięcie gruczołu krokowego - inne
60.3Prostatektomia|adenomektomia nadłonowa
60.4Prostatektomia załonowa
60.5Prostatektomia radykalna
60.59Prostatektomia radykalna z dowolnego dostępu - inne
60.62Prostatektomia|adenomektomia kroczowa
60.69Prostatektomia - inne
60.71Przezskórne nakłucie pęcherzyków nasiennych
60.91Przezskórne nakłucie stercza z aspiracją
60.95Przezcewkowe rozszerzenie balonem części sterczowej cewki moczowej
61.21Plastyka wodniaka metodą Bottle'a
61.91Przezskórna aspiracja osłonki pochwowej
62.11Przezskórna igłowa biopsja jądra
62.54Przeszczepienie i umocowanie jądra w mosznie
63.53Przeszczep powrózka nasiennego
63.6Przecięcie nasieniowodu
63.69Przecięcie nasieniowodu - inne
63.71Podwiązanie nasieniowodu
63.72Podwiązanie powrózka nasiennego
63.82Pooperacyjna rekonstrukcja przeciętego i podwiązanego nasieniowodu
63.91Przezskórne nakłucie i aspiracja torbieli najądrza (spermatocele)
65.72Przemieszczenie jajnika (reimplantacja)
65.721Przemieszczenie jajnika (reimplantacja) laparoskopowo
65.73Plastyka jajowodu i jajnika
65.731Plastyka jajowodu i jajnika laparoskopowo
65.92Przeszczep jajnika
66.72Połączenie ujścia jajowodu z jajnikiem
66.79Przywrócenie drożności rozdzielonego jajowodu
66.8Przedmuchiwanie i przepłukiwanie jajowodu
66.81Przedmuchiwanie jajowodu powietrzem
66.82Przepłukiwanie jajowodu barwnikiem
66.83Przedmuchiwanie jajowodu gazem
66.84Przepłukiwanie jajowodu solą fizjologiczną
66.85Próba Rubina
66.86Przedmuchiwanie jajowodu - inne
68.41Proste wycięcie macicy
68.411Proste wycięcie macicy drogą brzuszną laparoskopowo
69.21Przemieszczenie macicy pomiędzy pęcherz a pochwę
69.23Pochwowa operacja przewlekłego wynicowania macicy
69.31Przecięcie więzadeł krzyżowych
70.11Przecięcie błony dziewiczej
70.50Plastyka przednia i tylna pochwy
70.77Podwieszenie i umocowanie pochwy
71.21Przezskórna aspiracja torbieli gruczołu Bartholina
72.51Pomoc ręczna z nałożeniem kleszczy na następującą główkę
72.52Pomoc ręczna - inne
72.55Pomoc ręczna sposobem Brachta
72.56Pomoc ręczna sposobem klasycznym
72.57Pomoc ręczna - kombinacja metod
72.59Pomoc ręczna - nieokreślona
72.7Próżniociąg położniczy
72.71Próżniociąg położniczy z nacięciem krocza
72.79Próżniociąg położniczy - inne
72.8Poród operacyjny drogami natury innego określonego rodzaju
72.9Poród operacyjny - inny
72.91Poród bliźniaczy w całości drogami i siłami natury
72.92Poród bliźniaczy w całości przez cięcie cesarskie
72.96Poród trojaczy
72.97Poród czworaczy
73.0Przerwanie ciągłości błon płodowych
73.09Przerwanie ciągłości błon płodowych - inne
73.5Poród z pomocą ręczną - przyjęcie porodu drogami natury
73.59Poród z pomocą ręczną - inne
73.81Przecięcie obojczyka płodu
73.94Przecięcie kości łonowej przy porodzie
74.10Poród przez cięcie cesarskie - pierwszorazowe
74.11Poród przez cięcie cesarskie po uprzednich zabiegach chirurgicznych na mięśniu macicy (po uprzednim cięciu cesarskim)
74.12Poród przez cięcie cesarskie po uprzednich zabiegach chirurgicznych na mięśniu macicy (po uprzednich dwóch cięciach cesarskich)
74.13Poród przez cięcie cesarskie po uprzednich zabiegach chirurgicznych na mięśniu macicy (po uprzednich trzech i więcej cięciach cesarskich)
74.14Poród przez cięcie cesarskie po uprzednich zabiegach chirurgicznych na mięśniu macicy (innych niż cięcie cesarskie)
74.19Poród przez cięcie cesarskie - nieokreślony
74.42Pozaotrzewnowe cięcie cesarskie - BNO
74.43Pochwowe cięcie cesarskie
75.03Przerwanie ciąży przez wstrzyknięcie domaciczne
75.8Położnicza tamponada macicy lub pochwy
76.5Plastyka stawu skroniowo-żuchwowego
76.63Plastyka trzonu żuchwy
76.67Plastyka|cofnięcie bródki
76.68Plastyka|powiększenie bródki
76.91Przeszczep kostny kości twarzy
78.0Przeszczep kości
78.00Przeszczep kości (paliczki (stopy, dłoni), inne )
78.01Przeszczep kości (łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek))
78.02Przeszczep kości (kość ramienna)
78.03Przeszczep kości (kość promieniowa i kość łokciowa)
78.04Przeszczep kości (kości nadgarstka i śródręcza)
78.05Przeszczep kości (kość udowa)
78.06Przeszczep kości (rzepka)
78.07Przeszczep kości (kość piszczelowa i kość strzałkowa)
78.08Przeszczep kości (kości stępu i kości śródstopia)
78.09Przeszczep kości (kości miednicy, kręgi)
80.4Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki
80.40Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki (miejsce nieokreślone)
80.41Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki (bark)
80.42Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki (łokieć)
80.43Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki (nadgarstek)
80.44Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki (ręka i palce)
80.45Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki (biodro)
80.46Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki (kolano)
80.47Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki (kostka)
80.48Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki (stopa i palce)
80.49Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki (inne określone miejsca, kręgosłup)
81.12Potrójna artrodeza
81.42Plastyka więzadłowa kolana (five-in-one)
81.43Plastyka niestabilności przednio-przyśrodkowej kolana
81.44Plastyka niestabilności rzepki
81.45Plastyka więzadeł krzyżowych kolana - inne
81.46Plastyka więzadeł pobocznych kolana - inne
81.47Plastyka stawu kolanowego - inne
81.49Plastyka stawu skokowego - inne
81.79Plastyka nadgarstka|ręki|palców - inne
82.1Przecięcie mięśnia, ścięgna i powięzi ręki
82.5Przeszczep mięśnia i ścięgna ręki
82.53Powtórne przytwierdzenie ścięgna ręki
82.54Powtórne przytwierdzenie mięśnia ręki
82.56Przeszczep ścięgna ręki - inne
82.57Przemieszczenie ścięgna ręki - inne
82.58Przeszczep mięśnia ręki - inne
82.59Przemieszczenie mięśnia ręki - inne
82.61Policyzacja palca
82.81Przeniesienie palca, z wyjątkiem kciuka
82.86Plastyka ścięgna ręki - inne
83.12Przecięcie ścięgna przywodzicieli biodra
83.13Przecięcie ścięgna - inne
83.73Powtórne przytwierdzenie ścięgna
83.74Powtórne przytwierdzenie mięśnia
83.75Przeniesienie|przeszczep ścięgna
83.76Przemieszczenie ścięgna - inne
83.77Przeniesienie|przeszczep mięśnia
83.79Przemieszczenie mięśnia - inne
83.81Przeszczep ścięgna
83.82Przeszczep mięśnia|powięzi
83.86Plastyka mięśnia czworogłowego
84.31Powtórna amputacja kikuta
85.3Pomniejszająca plastyka sutka z podskórną mammektomią
85.5Powiększająca plastyka sutka
85.50Powiększająca plastyka sutka - inne
85.82Przeszczep skóry rozszczepionej na sutek
85.83Przeszczep pełnej grubości skóry na sutek
85.84Przeszczep uszypułowany na sutek
85.85Przeszczep płata mięśniowego na sutek
85.86Przeniesienie brodawki sutkowej
85.89Plastyka sutka - inne
86.26Podwiązanie wyrośli skórnej
86.60Przeszczep wolny skóry - inne
86.61Pełnej grubości przeszczep skóry na rękę
86.62Przeszczep skóry na rękę - inne
86.63Przeszczep pełnej grubości skóry na inne miejsce
86.64Przeszczep włosów
86.65Przeszczep heterogeniczny na skórę
86.66Przeszczep homogeniczny na skórę
86.70Przeszczep uszypułowany|płat - inne
86.71Preparowanie przeszczepu uszypułowanego lub płatowego
86.72Przeniesienie przeszczepu uszypułowanego
86.86Plastyka małżowiny usznej
87.01Pneumoencefalogram
87.11Panoramiczne zdjęcie rentgenowskie zębów
87.33Pneumografia śródpiersia
87.45Przyłóżkowy rentgen klatki piersiowej
87.51Przezskórna cholangiografia
87.66Pankreatografia kontrastowa
88.13Pneumografia otrzewnowa - inne
88.15Pneumografia zaotrzewnowa
88.25Pelwimetria
89.0Podstawowe czynności lekarskie i pielęgnacyjne
89.01Porada lekarska, konsultacja w trakcie wizyty domowej
89.02Profilaktyka i promocja zdrowia
89.04Porada, personel pomocniczy
89.10Podanie Amobarbitalu do tętnicy szyjnej
89.17Polisomnogram
89.2Pomiary i badanie układu moczo-płciowego
89.21Pomiary manometryczne układu moczowego
89.24Pomiar szybkości odpływu moczu
89.25Pomiar ciśnienia wewnętrznego cewki moczowej
89.52Polikardiogram
89.534Pomiar ciśnień segmentarnych
89.541Pneumopletyzmografia
89.551Pletyzmografia okluzyjna spoczynkowa
89.552Pletyzmografia okluzyjna hyperemiczna
89.563Pomiar ciśnień żylnych
89.571Pletyzmograficzna ocena pojemności i spływu żylnego
89.572Pletyzmografia impedancyjna
89.583Pomiar fluxu metodą laserowego dopplera
89.584Pomiar przezskornej prężności tlenu i dwutlenku węgla oksymetria przeskórna
89.74Pletyzmografia całego ciała
93.01Próby czynnościowe
93.02Próby spirometryczne
93.07Pomiary antropometryczne
93.16Pionizacja i nauka poruszania się
93.43Przerywany wyciąg układu szkieletowego
93.972Procedura dekompresyjna
94.09Psychologiczna ocena stanu psychicznego - inne niż wymienione
94.11Psychiatryczna ocena stanu psychicznego
94.2Psychiatryczne leczenie biologiczne
94.29Psychiatryczne leczenie biologiczne
94.31Psychoanaliza
94.36Psychoterapia w formie zabaw
94.37Psychoterapia integrująca
94.38Psychoterapia podtrzymująca
94.39Psychoterapia indywidualna - inne
94.43Psychodrama
94.45Poradnictwo w narkomanii
94.46Poradnictwo w zaburzeniach spowodowanych użyciem alkoholu
95.32Przepisanie|dopasowanie|wydanie soczewek kontaktowych
95.34Proteza oka

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
maraton - KOLAGEN_cito lifting twarzy - KOLAGEN_cito skoki na bungee - KOLAGEN_cito złote medale - KOLAGEN_cito na kości - KOLAGEN_cito produkty na paznokcie - KOLAGEN_cito sport dla aktywnych - KOLAGEN_cito wspinaczka - KOLAGEN_cito zioła - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na urlopie szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla całej rodziny - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe wspomaganie - szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla całej rodziny - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe pokrzywa - cukierki - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe oczyszczenie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe dla sedniorów - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła w cukierkach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe zioła - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe specjały - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez nowości - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe właściwości głogu - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe apteka - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo szachy - Dezodorant_SuperDeo nurkowanie z rurką - Dezodorant_SuperDeo rugby - Dezodorant_SuperDeo motocross - Dezodorant_SuperDeo gimnastyka - Dezodorant_SuperDeo sprint - Dezodorant_SuperDeo wyścigi konne - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021