anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH ICD9

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

Zabiegi w zakresie układu nerwowego
Zabiegi w zakresie układu wydzielania wewnętrznego
Zabiegi w zakresie oka
Zabiegi w zakresie ucha
Zabiegi w zakresie nosa, jamy ustnej i gardła
Zabiegi w zakresie ukladu oddechowego
Zabiegi w zakresie układu sercowo naczyniowego
Zabiegi w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego
Zabiegi w zakresie układu trawiennego
Zabiegi w zakresie układu moczowego
Zabiegi w zakresie męskich narządów płciowych
Zabiegi w zakresie żeńskich narządów płciowych
Operacje i zabiegi położnicze
Zabiegi w zakresie układu mięśniowo szkieletowego
Zabiegi na powłokach ciała
Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne różne
Hasła zaczynające się na 'R' (pasujących wzorców 239):
02.4Rewizja, usunięcie i płukanie drenu komory mózgu
03.02Reoperacja w miejscu laminektomii
03.44Resekcja rdzenia kręgowego lub opon
03.97Rewizja drenażu przestrzeni płynowych rdzenia
04.75Rewizja pooperacyjna nerwu obwodowego|czaszkowego
06.5Resekcja tarczycy zamostkowej
06.50Resekcja tarczycy zamostkowej - inne
06.91Rozdzielenie cieśni tarczycy
06.94Reimplantacja tkanki tarczycy
06.95Reimplantacja przytarczyc
07.45Reimplantacja tkanki nadnercza
07.6Resekcja przysadki
08.02Rozdzielenie zrostu powiek
08.44Rekonstrukcja podwiniętej|wywiniętej powieki
08.51Rozcięcie kąta szpary powiekowej
08.6Rekonstrukcja powieki przy pomocy płata|przeszczepu
08.61Rekonstrukcja powieki-przeszczep|płat skóry
08.62Rekonstrukcja powieki-przeszczep|płat błony śluzowej
08.63Rekonstrukcja powieki-przeszczep|płat włosów
08.64Rekonstrukcja powieki-płat spojówkowy z przeciwnego oka
08.69Rekonstrukcja powieki z przeszczepem|płatem - inne
08.70Rekonstrukcja powieki - inne
08.71Rekonstrukcja brzegu powieki-niepełnej grubości
08.72Rekonstrukcja powieki-niepełnej grubości - inne
08.73Rekonstrukcja brzegu powieki-pełnej grubości
08.74Rekonstrukcja powieki-pełnej grubości - inne
10.42Rekonstrukcja uchyłka spojówki - wolny przeszczep
10.51Rozdzielenie zrostu spojówkowo-powiekowego z umieszczeniem materiału zapobiegającego powtórnemu zrostowi
12.83Rewizja rany operacji przedniej części oka - inne
13.41Rozpuszczenie soczewki i aspiracja zaćmy
13.42Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy z dojścia tylnego
13.43Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
13.66Rozdrobnienie wtórnej błony po zaćmie
14.26Radioterapia zmiany naczyniówki|siatkówki
14.27Radioterapia zmiany naczyniówki|siatkówki wszczepem
14.31Rozerwanie siatkówki - leczenie diatermią
14.32Rozerwanie siatkówki - leczenie krioterapią
14.33Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (xenon)
14.34Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser)
14.35Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne
14.39Rozerwanie siatkówki - leczenie - inne
16.51Radykalna orbitomaxilectomia
18.31Radykalne wycięcie zmiany ucha zewnętrznego
18.6Rekonstrukcja zewnętrznego przewodu słuchowego
18.69Rekonstrukcja zewnętrznego przewodu słuchowego - inne
19.2Rewizja po wycięciu strzemiączka
19.21Rewizja po wycięciu strzemiączka z przeszczepem kowadełka
19.29Rewizja po wycięciu strzemiączka - inne
19.33Rekonstrukcja łańcucha kosteczek słuchowych - II etap tympanoplastyki zamkniętej
19.6Rewizja po tympanoplastyce
20.42Radykalna operacja ucha środkowego
20.62Rewizja po fenestracji ucha wewnętrznego
20.92Rewizja po operacji wyrostka sutkowatego i ucha środkowego
21.4Resekcja nosa
22.31Radykalna antrotomia (otwarcie) zatoki szczękowej
23.03Rentgenodiagnostyka
23.0301Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych
23.0302Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych
23.0303Rentgenodiagnostyka do 8 zdjęć wewnątrzustnych
23.0304Rentgenodiagnostyka - zdjęcie pantomograficzne z opisem
23.1802Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego
23.1803Resekcja wierzchołka korzenia zęba bocznego
23.1804Resekcja wierzchołka korzenia zęba każdego następnego zęba podczas tego samego zabiegu i dotyczy zębów
23.1806Reimplantacja zęba
23.21Repozycja i unieruchomienie zęba i|lub złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego
23.2101Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów - włącznie z prostym umocowaniem do zębów sąsiednich
23.2102Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami.
23.2103Repozycja i unieruchomienie pośredniego, trudnego do repozycji lub wklinowanego fragmentu złamanego wyrostka zębodołowego
23.2201Repozycja i unieruchomienie pojedynczego złamania żuchwy
23.2202Repozycja i unieruchomienie wielokrotnego, z odłamami pośrednimi złamania żuchwy
23.2203Repozycja i unieruchomienie poprzecznego lub|i strzałkowego złamania szczęki
23.2204Repozycja i unieruchomienie złamania szczęki z przemieszczaniem odłamów ze złamaniami innych kości twarzy
23.2210Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy
23.2211Repozycja i unieruchomienie zastarzałego zwichnięcia żuchwy
23.2503Rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie
23.2504Rekonstrukcja aparatu ruchomego obejmującego całą górną lub dolną część aparatu
25.4Radykalne usunięcie języka
27.32Rozległe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki podniebienia twardego
27.43Rozległe wycięcie zmiany lub tkanki wargi
27.63Rewizja po korekcji rozszczepu podniebienia
29.91Rozszerzanie gardła
30.4Radykalna laryngektomia
31.74Rewizja tracheostomii
31.75Rekonstrukcja tchawicy i wytworzenie sztucznej krtani
32.6Radykalna resekcja struktur klatki piersiowej
33.91Rozszerzanie oskrzela
34.03Retorakotomia przez ranę operacyjną
35.95Rewizja po zabiegach korekcyjnych serca
36.39Rewaskularyzacja serca - inne
37.75Rewizja elektrody
37.79Rewizja|przemieszczenie kieszonki rozrusznika
37.89Rewizja lub usunięcie rozrusznika
39.4Rewizja zabiegu naczyniowego
39.42Rewizja przetoki tętniczo-żylnej dla dializy
39.49Rewizja po zabiegach naczyniowych - inne
39.64Rozrusznik serca śródoperacyjnie
40.32Regionalne wycięcie węzła chłonnego z okolicą obejmującą skórę, tkankę podskórną i tłuszczową
40.4Radykalne wycięcie węzłów chłonnych szyjnych
40.40Radykalna dissekcja szyi - inne
40.5Radykalne wycięcie innych węzłów chłonnych
40.95Rekonstrukcja obwodowych naczyń chłonnych
42.92Rozszerzanie przełyku
44.5Rewizja zespolenia żołądkowego
44.59Rewizja zespolenia żołądkowego - inne
45.74Resekcja poprzecznicy
46.02Resekcja wyłonionego segmentu jelita cienkiego
46.04Resekcja wyłonionego segmentu jelita grubego
46.4Rewizja przetoki jelitowej
46.40Rewizja przetoki jelitowej - inne
46.41Rewizja przetoki jelita cienkiego
46.43Rewizja przetoki jelita grubego - inne
46.8Rozszerzanie i inne manipulacje na jelitach
46.85Rozszerzenie jelita
46.93Rewizja zespolenia jelita cienkiego
46.94Rewizja zespolenia jelita grubego
48.31Radykalna elektrokoagulacja zmiany odbytu
48.4Resekcja odbytnicy
48.49Resekcja odbytnicy przez wynicowanie (pull-through) - inne
48.65Resekcja odbytnicy metodą Duhamela
48.66Resekcja odbytnicy metodą Hartmanna
48.69Resekcja odbytnicy - inne
49.5Rozdzielenie zwieracza odbytu
51.81Rozszerzanie zwieracza Oddiego
51.94Rewizja zespolenia dróg żółciowych
52.53Radykalna subtotalna pankreatektomia
52.7Radykalne usunięcie trzustki i dwunastnicy
52.73Radykalna resekcja trzustki
52.79Radykalne usunięcie trzustki i dwunastnicy - inne
52.81Reimplantacja tkanki trzustki
55.85Rozdzielenie nerki podkowiastej (isthmotomia)
56.52Rewizja przetoki moczowodowej-jelitowo-skórnej
56.62Rewizja innej przetoki moczowodowo-skórnej
56.72Rewizja zespolenia moczowodowo-jelitowego
56.91Rozszerzenie ujścia moczowodu
57.22Rewizja lub zamknięcie zespolenia pęcherzowo-skórnego
57.71Radykalne wycięcie pęcherza
57.87Rekonstrukcja pęcherza moczowego
57.92Rozszerzanie szyi pęcherza moczowego
58.6Rozszerzenie cewki moczowej
58.61Rozszerzenie połączenia cewkowo-pęcherzowego
58.69Rozszerzenie cewki moczowej - inne
59.0Rozcięcie (rozpreparowanie) tkanki zaotrzewnowej
59.00Rozpreparowanie tkanki zaotrzewnowej nie określone inaczej
59.83Rozszerzenie ujścia pęcherzowego moczowodu
61.32Redukcja słoniowacizny moszny
64.45Replantacja prącia
65.51Równoczesne usunięcie obu jajników
65.511Równoczesne usunięcie obu jajników laparoskopowo
65.61Równoczesne usunięcie obu jajników i jajowodów
65.611Równoczesne usunięcie obu jajników i jajowodów laparoskopowo
66.96Rozszerzenie jajowodu
67.0Rozszerzenie kanału szyjki macicy
68.21Rozcięcie zrostów endometrium
68.211Rozcięcie zrostów endometrium histeroskopowe
68.26Resekcja endometrium
68.261Resekcja endometrium histeroskopowo
68.6Radykalne wycięcie macicy drogą brzuszną
68.69Radykalne wycięcie macicy drogą brzuszną - inne
68.691Radykalne wycięcie macicy drogą brzuszną laparoskopowe
68.7Radykalne wycięcie macicy drogą pochwową
68.71Radykalne wycięcie macicy drogą pochwową z pomocą laparoskopii
69.0Rozszerzenie kanału szyjki i łyżeczkowanie jamy macicy
69.01Rozszerzenie i wyłyżeczkowanie macicy w celu przerwania ciąży
69.09Rozszerzenie i wyłyżeczkowanie macicy - inne
69.94Ręczne odprowadzenie wynicowanej macicy
71.5Radykalne wycięcie sromu
72.43Rotacja kleszczami Kiellanda
72.53Ręczne wydobycie płodu z nałożeniem kleszczy na następującą główkę
72.54Ręczne wydobycie płodu - inne
73.51Ręczna rotacja główki płodu (wytoczenie barków)
73.82Rozkawałkowanie płodu
75.4Ręczne wydobycie łożyska
75.43Ręczne wydobycie łożyska - inne
75.7Ręczna lub instrumentalna kontrola jamy macicy po porodzie
75.71Ręczna kontrola jamy macicy po porodzie
75.94Ręczne odprowadzenie wynicowanej macicy
76.43Rekonstrukcja żuchwy - inne
76.46Rekonstrukcja kości twarzy - inne
81.09Respondylodeza - każdy poziom i dostęp
81.53Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
81.55Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego
81.59Rewizja po endoprotezoplastyce kończyny dolnej - inne
81.97Rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej
82.19Rozdzielenie tkanek miękkich ręki - inne
82.6Rekonstrukcja kciuka
82.69Rekonstrukcja kciuka - inne
82.71Rekonstrukcja bloczka ścięgna ręki
83.19Rozdzielenie tkanek miękkich - inne
83.7Rekonstrukcja mięśnia i ścięgna
83.83Rekonstrukcja bloczka ścięgna
84.2Replantacja kończyny
84.21Replantacja kciuka
84.22Replantacja palca
84.23Replantacja przedramienia|nadgarstka|dłoni
84.24Replantacja górnej części ramienia
84.25Replantacja palucha
84.26Replantacja stopy
84.27Replantacja dolnej części podudzia|kostki
84.28Replantacja uda
84.29Replantacja w zakresie kończyn - inne
84.3Rewizja kikuta po amputacji
84.39Rewizja kikuta po amputacji - inna
84.92Rozdzielenie jednakowo zrośniętych bliźniąt
84.93Rozdzielenie niejednakowo zrośniętych bliźniąt
85.22Resekcja kwadrantu sutka
85.87Rekonstrukcja lub zabieg naprawczy brodawki sutkowej - inne
85.93Rewizja wszczepu sutka
86.4Radykalne wycięcie zmiany skóry
86.51Replantacja skalpu
86.75Rewizja przeszczepu uszypułowanego lub płatowego
86.84Relaksacja blizny lub przykurczy skóry
86.89Rekonstrukcja|plastyka skóry i tkanki podskórnej - inne
87.16Rentgenogram kości twarzy - inne
87.44Rutynowe zdjęcie rtg klatki piersiowej
88.9Rezonans magnetyczny i densytometria
88.91Rezonans magnetyczny mózgu|pnia
88.92Rezonans magnetyczny klatki piersiowej i mięśnia sercowego
88.93Rezonans magnetyczny kanału kręgowego
88.94Rezonans magnetyczny układu mięśniowo - szkieletowego
88.95Rezonans magnetyczny miednicy, pęcherza, stercza
88.97Rezonans magnetyczny innych okolic i miejsc nieokreślonych
89.36Ręczne badanie sutków
92.07Radioizotopowe badanie układu krzepnięcia
92.2Radioterapia i medycyna nuklearna
92.22Radioterapia konwencjonalna
92.24Radioterapia|1-25 MeV protony
93.7Rehabilitacja mowy i czytania i rehabilitacja ślepoty
93.78Rehabilitacja ociemniałych, niedowidzących i osób z poważnymi wadami wzroku - inne
93.85Rehabilitacja zawodowa
93.89Rehabilitacja - inne
93.9Respiroterapia
93.94Resuscytacja oddechowa
94.12Rutynowa wizyta psychiatryczna
94.6Rehabilitacja w uzależnieniu od alkoholu i innych środków odurzających|detoksykacja
94.61Rehabilitacja dla uzależnionych od alkoholu
94.63Rehabilitacja dla uzależnionych od alkoholu|detoksykacja
94.64Rehabilitacja dla uzależnionych od innych środków odurzających
94.66Rehabilitacja dla uzależnionych od innych środków odurzających|detoksykacja
95.03Rozszerzone badanie okulistyczne

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
wysokiej jakości kolagen - KOLAGEN_cito powiększanie piersi - KOLAGEN_cito judo - KOLAGEN_cito markowy kolagen - KOLAGEN_cito produkty dla biegaczy - KOLAGEN_cito sztafeta - KOLAGEN_cito karate - KOLAGEN_cito curling - KOLAGEN_cito jedzenie lodów szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe ładny głos szałwia - Cukierki_Szalwiowe przeziębienie leki szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe produkty - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe produkty na odporność - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zioła - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe w aptekach - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe cukierki z ziołami - waleriana - Cukierki_Walerianowe curling - Dezodorant_SuperDeo zielarnie internetowe - Dezodorant_SuperDeo piłka ręczna - Dezodorant_SuperDeo snooker - Dezodorant_SuperDeo surfing - Dezodorant_SuperDeo skok w dal - Dezodorant_SuperDeo rzut młotem - Dezodorant_SuperDeo bieganie - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021