anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH ICD9

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

Zabiegi w zakresie układu nerwowego
Zabiegi w zakresie układu wydzielania wewnętrznego
Zabiegi w zakresie oka
Zabiegi w zakresie ucha
Zabiegi w zakresie nosa, jamy ustnej i gardła
Zabiegi w zakresie ukladu oddechowego
Zabiegi w zakresie układu sercowo naczyniowego
Zabiegi w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego
Zabiegi w zakresie układu trawiennego
Zabiegi w zakresie układu moczowego
Zabiegi w zakresie męskich narządów płciowych
Zabiegi w zakresie żeńskich narządów płciowych
Operacje i zabiegi położnicze
Zabiegi w zakresie układu mięśniowo szkieletowego
Zabiegi na powłokach ciała
Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne różne
Hasła zaczynające się na 'U' (pasujących wzorców 234):
01.22Usunięcie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora
01.61Usunięcie ziarniny w kościach czaszki
02.07Usunięcie płytki (sztucznej) z czaszki
02.43Usunięcie drenażu komory mózgu
02.91Uwolnienie zrostów korowych
02.95Usunięcie wyciągu zewnętrznego za czaszkę
03.01Usunięcie ciała obcego z kanału kręgowego
03.6Uwolnienie zrostów rdzenia kręgowego i korzonków nerwowych
03.94Usunięcie stymulatora rdzenia kręgowego
03.98Usunięcie drenażu przestrzeni płynowych rdzenia
04.4Uwolnienie zrostów i dekompresja nerwów czaszkowych i obwodowych
04.43Uwolnienie kanału nadgarstka
04.44Uwolnienie kanału stępu
04.49Uwolnienie zrostu|odbarczenie nerwu obwodowego|zwoju - inne
04.93Usunięcie stymulatora nerwu obwodowego
06.8Usunięcie przytarczyc
06.89Usunięcie przytarczyc - inne
07.8Usunięcie grasicy
07.80Usunięcie grasicy - inne
08.20Usunięcie zmiany powieki oka - inne
08.59Ustalenie pozycji powieki oka - inne
08.86Usunięcie zmarszczek powieki dolnej
08.87Usunięcie zmarszczek powieki górnej
09.2Usunięcie zmiany w zakresie gruczołu łzowego
10.41Usunięcie zrostu powieki z gałką - wolny przeszczep
10.5Usunięcie zrostu spojówki i powieki
10.59Usunięcie zrostu spojówki i powieki - inne
11.0Usunięcie magnesem ciała obcego z rogówki
11.3Usunięcie skrzydlika
11.49Usunięcie lub zniszczenie uszkodzeń rogówki - inne
11.92Usunięcie wszczepu rogówki
12.0Usunięcie ciała obcego z przedniego segmentu oka
12.00Usunięcie ciała obcego z przedniego segmentu oka - inne
12.01Usunięcie magnesem ciała obcego z przedniej części oka
12.02Usunięcie ciała obcego z przedniej części gałki (bez magnesu)
12.31Usunięcie zrostów kąta przesączania
12.32Usunięcie innych zrostów przedniej części oka
12.33Usunięcie zrostów w tylnej części oka
12.34Usunięcie zrostów rogówka-ciałko szkliste
12.40Usunięcie zmiany przedniego segmentu oka - inne
12.41Usunięcie zmiany tęczówki (bez nacięcia)
12.43Usunięcie zmiany ciałka rzęskowego (bez wycięcia)
12.5Ułatwienie krążenia śródgałkowego
12.59Ułatwienie krążenia śródgałkowego - inne
12.63Uwięźnięcie tęczówki|irydotaza
12.84Usunięcie zmiany twardówki
12.93Usunięcie lub zniszczenie wrastającego nabłonka z przedniej komory oka
13.0Usunięcie ciała obcego z soczewki
13.00Usunięcie ciała obcego z soczewki - inne
13.01Usunięcie ciała obcego z soczewki (magnesem)
13.02Usunięcie ciała obcego z soczewki (bez magnesu)
13.6Usunięcie zaćmy - inne
13.69Usunięcie zaćmy - inne
13.8Usunięcie wszczepionej soczewki
14.0Usunięcie ciała obcego z tylnego segmentu oka
14.00Usunięcie ciała obcego z tylnego segmentu oka - inne
14.01Usunięcie ciała obcego z tylnej części oka (magnesem)
14.02Usunięcie ciała obcego z tylnej części oka (bez magnesu)
14.6Usunięcie wszczepionego materiału z tylnej części oka
14.71Usunięcie ciała szklistego z dostępu przedniego
14.72Usunięcie ciała szklistego - inne
15.13Usunięcie jednego mięśnia okoruchowego
16.1Usunięcie penetrującego ciała obcego z oka - inne
16.7Usunięcie wszczepu z oczodołu lub gałki ocznej
16.71Usunięcie wszczepu z oczodołu
16.72Usunięcie wszczepu gałki ocznej
20.1Usunięcie rurki tympanostomijnej
21.91Uwolnienie zrostów nosowych
22.64Usunięcie zatoki klinowej
23.1601Usunięcie złogów nazębnych z 1:2 łuku zębowego
23.1602Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów
23.1615Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą
23.1616Unieruchomienie zębów materiałem złożonym (kompozytowym)
23.1617Unieruchomienie zębów szyną z materiału złożonego z dodatkowymi wzmocnieniami
23.1701Usunięcie zęba jednokorzeniowego
23.1702Usunięcie zęba wielokorzeniowego
23.1703Usunięcie głęboko złamanego zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni
23.1704Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego
23.2310Utrzymywacz przestrzeni jako samodzielne postępowanie
23.30Uzupełnienie braków zębowych mostem
23.3001Uzupełnienie braków zębowych mostem - za każdy ząb filarowyodbudowany koroną laną
23.3002Uzupełnienie braków zębowych mostem - za każdy ząb filarowyodbudowany koroną licowaną
23.3003Uzupełnienie braków zębowych mostem - za każdy ząb filarowyodbudowany koroną pochewkową lub częściową
23.3004Uzupełnienie braków zębowych mostem - za każdy ząb filarowyodbudowany koroną teleskopową
23.3006Uzupełnienie braków zębowych za pomocą złożonych na stałe umocowanych lub ruchomych mostów i|lub złożonych stałych|ruchomych uzupełnień - dodatkowo przy zastosowaniu przęsła, w
23.3007Uzupełnienie braków zębowych za pomocą złożonych na stałe umocowanych lub ruchomych mostów i|lub złożonych stałych|ruchomych uzupełnień - dodatkowo przy zastosowaniu śrub, sztyftów
23.3008Uzupełnienie braków zębowych za pomocą złożonych na stałe umocowanych lub ruchomych mostów i|lub złożonych stałych|ruchomych uzupełnień - dodatkowo przy zastosowaniu zatrzasków, zawias&
23.31Uzupełnienie braków zębowych - inne
23.3101Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 1-4 brakujących zębów
23.3102Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowejwłącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów
23.3103Uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów
25.93Usunięcie zrostów języka
28.91Usunięcie ciała obcego z migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego przez nacięcie
29.54Usunięcie zrostów w gardle
31.92Usunięcie zrostów tchawicy i|lub krtani
32.4Usunięcie płata płucnego
32.49Usunięcie płata płucnego - inne
34.05Utworzenie przetoki opłucnowo-otrzewnowej
36.0Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej
36.09Usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej - inne
37.34Usunięcie (cewnikiem) zmiany|tkanki serca
37.64Usunięcie systemu wspomagającego serce
37.77Usunięcie elektrody (bez wymiany)
38.51Usunięcie żyły odpiszczelowej
38.52Usunięcie odcinka żył powierzchownych
38.53Usunięcie żylaków operacyjnych
39.43Usunięcie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy
39.91Uwolnienie naczynia
42.85Usunięcie zwężenia przełyku
44.94Usunięcie balona żołądkowego
46.42Usunięcie przepukliny okołokolostomijnej
46.6Ufiksowanie jelita
46.60Ufiksowanie jelita - inne
46.61Ufiksowanie jelita cienkiego do ściany jamy brzusznej
46.62Ufiksowanie jelita cienkiego - inne
46.63Ufiksowanie jelita grubego do ściany jamy brzusznej
46.64Ufiksowanie jelita grubego - inne
48.76Ufiksowanie odbytnicy - inne
49.47Usunięcie zakrzepowych hemoroidów
50.02Usunięcie kamieni żółciowych z wątroby
50.3Usunięcie płata wątroby
51.95Usunięcie protezy przewodu żółciowego
55.03Usunięcie kamienia z nerki w całości (bez rozkruszenia) przez przezskórną przetokę nerkową (nefrostomia)
55.7Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja)
55.98Usunięcie sztucznej nerki
56.01Usunięcie skrzepu z moczowodu lub miedniczki nerkowej bez nacięcia
56.02Usunięcie kamienia z moczowodu lub miedniczki nerkowej bez nacięcia
56.03Usunięcie ciała obcego z moczowodu lub miedniczki nerkowej bez nacięcia
56.31Ureteroskopia
56.40Ureterektomia nie określona inaczej
56.81Uwolnienie zrostów śródmoczowodowych
56.85Umocowanie moczowodu |ureteropeksja|
56.86Usunięcie przewiązki z moczowodu
56.94Usunięcie elektronicznego stymulatora moczowodu
57.02Usunięcie skrzepów z pęcherza bez nacięcia
57.03Usunięcie kamieni z pęcherza bez nacięcia
57.04Usunięcie ciała obcego z pęcherza bez nacięcia
57.12Uwolnienie zrostów śródpęcherzowych z nacięciem pęcherza
57.98Usunięcie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego
58.03Uretrostomia kroczowa
58.04Usunięcie kamienia z cewki moczowej przez nacięcie
58.21Uretroskopia kroczowa
58.5Usunięcie zwężenia cewki moczowej
58.53Uwolnienie zrostów okołocewkowych
58.59Usunięcie zwężenia cewki moczowej - inne
58.63Usunięcie kamienia z cewki moczowej bez nacięcia
58.99Usunięcie zwieracza hydraulicznego cewki bez wymiany
59.01Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym
59.03Uwolnienie zrostów okołonerkowych lub okołomoczowodowych laparoskopowo
59.11Uwolnienie zrostów okołopęcherzowych
59.12Uwolnienie zrostów okołopęcherzykowych laparoskopowo
59.44Uretrocystopeksja przez podwieszenie nadłonowe
60.02Usunięcie kamieni sterczowych
61.3Usunięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki moszny
61.39Usunięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki moszny - inne
62.2Usunięcie lub zniszczenie zmiany jądra
62.29Usunięcie lub zniszczenie zmiany jądra - inne
62.5Umocowanie jądra w mosznie (orchidopeksja)
62.51Uruchomienie i sprowadzenie jądra do moszny
62.52Umocowanie jądra po odprowadzeniu skrętu
62.59Umocowanie jądra w mosznie - inne
63.84Usunięcie podwiązki nasieniowodu
63.85Usunięcie zastawki z nasieniowodu
63.94Uwolnienie zrostów powrózka nasiennego
64.42Uwolnienie bolesnego wzwodu prącia
64.93Uwolnienie (wycięcie) zrostów prącia
64.96Usunięcie wewnętrznej protezy prącia
65.52Usunięcie jedynego jajnika
65.521Usunięcie jedynego jajnika laparoskopowo
65.6Usunięcie obu jajników i jajowodów
65.62Usunięcie jedynego jajnika i jajowodu
65.621Usunięcie jedynego jajnika i jajowodu laparoskopowo
65.8Usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych
65.83Usunięcie zrostów jajnika z innymi narządami
65.89Usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych - inne
65.95Uwolnienie skrętu jajnika
66.02Utworzenie ujścia brzusznego jajowodu
66.021Utworzenie ujścia brzusznego jajowodu laparoskopowo
68.291Usunięcie mięśniaka laparoskopowo
68.292Usunięcie mięśniaka histeroskopowo
68.90Usunięcie ognisk endometriozy zewnętrznej, pozajajnikowej podczas laparotomii
68.901Usunięcie ognisk endometriozy zewnętrznej, pozajajnikowej podczas laparoskopii
69.96Usunięcie szwu okrężnego szyjki macicy
69.97Usunięcie penetrującego ciała obcego z szyjki macicy
70.13Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych
71.01Uwolnienie zrostów sromu
76.97Usunięcie unieruchomienia wewnętrznego z kości twarzy
78.6Usunięcie mechanicznych implantów z kości
78.60Usunięcie mechanicznych implantów z kości (paliczki (stopy, dłoni), inne )
78.61Usunięcie mechanicznych implantów z kości (łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek))
78.62Usunięcie mechanicznych implantów z kości (kość ramienna)
78.63Usunięcie mechanicznych implantów z kości (kość promieniowa i kość łokciowa)
78.64Usunięcie mechanicznych implantów z kości (kości nadgarstka i śródręcza)
78.65Usunięcie mechanicznych implantów z kości (kość udowa)
78.66Usunięcie mechanicznych implantów z kości (rzepka)
78.67Usunięcie mechanicznych implantów z kości (kość piszczelowa i kość strzałkowa)
78.68Usunięcie mechanicznych implantów z kości (kości stępu i kości śródstopia)
78.69Usunięcie mechanicznych implantów z kości (kości miednicy, kręgi)
80.59Usunięcie krążka międzykręgowego - inne
81.0Usztywnienie kręgosłupa
81.00Usztywnienie kręgosłupa - inne
82.91Uwolnienie zrostów ręki
83.91Uwolnienie zrostów mięśni|ścięgien|powięzi i kaletki
83.93Usunięcie stymulatora mięśnia szkieletowego
85.20Usunięcie lub zniszczenie tkanki sutka - inne
85.94Usunięcie wszczepu sutka
85.96Usunięcie ekspandera z sutka
86.02Usunięcie defektu skóry przez wstrzyknięcie lub tatuaż
86.23Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego
86.7Uszypułowany lub płatowy przeszczep skóry
86.73Umocowanie uszypułowanego lub płatowego przeszczepu do ręki
86.74Umocowanie uszypułowanego lub płatowego przeszczepu - inne
86.82Usunięcie zmarszczek twarzy
87.73Urografia
87.74Urografia wsteczna
87.75Urografia przezskórna
88.731Usg tarczycy
88.732Usg piersi
88.733Usg jąder
88.74Usg jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej
88.741Usg przeglądowe jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej
88.742Usg przewodu pokarmowego
88.744Usg układu moczowego
88.747Ultrasonograficzna ocena ukrwienia narządu z użyciem power doppler
88.75Ultrasonografia tętnic
88.76Ultrasonografia żył
88.761Ultrasonograficzny test kompresyjny żył kończyn dolnych
88.77Ultrasonografia ginekologiczna
88.771Usg macicy nieciężarnej i przydatków
93.25Ultradźwięki
93.59Unieruchomienie, ucisk i zaopatrzenie rany - inne
97.31Usunięcie protezy oka
97.32Usunięcie tamponady nosa
97.33Usunięcie drutowania zębów

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
jazda na snowboardzie - KOLAGEN_cito powiększanie piersi - KOLAGEN_cito gęstsze włosy - KOLAGEN_cito maraton - KOLAGEN_cito gra w kręgle - KOLAGEN_cito apteki internetowe - KOLAGEN_cito kolagen na piersi - KOLAGEN_cito blizny - KOLAGEN_cito najlepsze na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe na grypę szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze w aptece szałwia - Cukierki_Szalwiowe ziołowe specjały - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe aronia - cukierki - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe nowości - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w zielarniach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty na odporność - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe żeńszeń imbir - cukierki - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe wspomaganie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe produkty z żeńszenia i imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z apteki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa na wzmocnienie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe specjały - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe cukierki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla całej rodziny - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe w aptekach - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe właściwości waleriany - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe nowości z zielarni - waleriana - Cukierki_Walerianowe dezodorant dla mężczyzn - Dezodorant_SuperDeo brydż - Dezodorant_SuperDeo aerobik - Dezodorant_SuperDeo produkty dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo skok wzwyż - Dezodorant_SuperDeo żeglarstwo - Dezodorant_SuperDeo skoki na bungee - Dezodorant_SuperDeo najlepszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021