anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH ICD9

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

Zabiegi w zakresie układu nerwowego
Zabiegi w zakresie układu wydzielania wewnętrznego
Zabiegi w zakresie oka
Zabiegi w zakresie ucha
Zabiegi w zakresie nosa, jamy ustnej i gardła
Zabiegi w zakresie ukladu oddechowego
Zabiegi w zakresie układu sercowo naczyniowego
Zabiegi w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego
Zabiegi w zakresie układu trawiennego
Zabiegi w zakresie układu moczowego
Zabiegi w zakresie męskich narządów płciowych
Zabiegi w zakresie żeńskich narządów płciowych
Operacje i zabiegi położnicze
Zabiegi w zakresie układu mięśniowo szkieletowego
Zabiegi na powłokach ciała
Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne różne
Hasła zaczynające się na 'W' (pasujących wzorców 579):
01.51Wycięcie zmiany w oponach mózgu
01.6Wycięcie zmiany w kościach czaszki
01.69Wycięcie zmiany w kościach czaszki - inne
02.03Wytworzenie płata kostnego czaszki
02.14Wycięcie splotu naczyniówkowego
02.2Wentrykulostomia
02.23Wprowadzenie zastawki Holtera
02.29Wentrykulostomia
02.42Wymiana drenażu komory mózgu
02.93Wszczepienie stymulatora mózgu
03.4Wycięcie zmiany rdzenia kręgowego lub opon rdzeniowych
03.49Wycięcie zmiany rdzenia kręgowego lub opon rdzeniowych
03.90Wprowadzenie cewnika do kanału kręgowego|infuzja
03.91Wstrzyknięcie środka znieczulającego do kanału kręgowego
03.92Wstrzyknięcie do kanału kręgowego - inne
03.93Wprowadzenie stymulatora rdzenia kręgowego
04.01Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego
04.06Wycięcie obwodowego lub czaszkowego zwoju nerwowego - inne
04.07Wycięcie lub awulsja nerwu obwodowego i czaszkowego - inne
04.8Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego
04.80Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego - inne
04.81Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu obwodowego
04.89Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego z wyjątkiem środków neurolitycznych
04.92Wszczepienie|wymiana stymulatora nerwu obwodowego
05.21Wycięcie zwoju skrzydłowo-podniebiennego
05.29Wstrzyknięcie do nerwu sympatycznego lub zwoju
05.3Wstrzyknięcie do nerwu sympatycznego lub zwoju
05.31Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu sympatycznego
05.32Wstrzyknięcie środka neurolitycznego do nerwu sympatycznego
05.39Wstrzyknięcie do nerwu sympatycznego lub zwoju - inne
06.31Wycięcie zmiany tarczycy
06.6Wycięcie tarczycy językowej
06.61Wycięcie tarczycy językowej z dojścia podbródkowego
06.62Wycięcie tarczycy językowej przez jamę ustną
06.7Wycięcie przewodu tarczowo-językowego
07.21Wycięcie zmiany w nadnerczu
07.61Wycięcie przysadki|przezczołowo
07.62Wycięcie przysadki przezklinowe
08.2Wycięcie zmiany lub tkanki powieki
08.21Wycięcie gradówki
08.22Wycięcie małej zmiany powieki oka - inne
08.23Wycięcie dużej zmiany powieki|niepełnej grubości
08.24Wycięcie dużej zmiany powieki|pełnej grubości
09.20Wycięcie gruczołu łzowego - inne
09.21Wycięcie zmiany gruczołu łzowego
09.6Wycięcie woreczka|dróg łzowych
10.3Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki spojówki
10.31Wycięcie zmiany ze spojówki
10.44Wolny przeszczep do spojówki - inne
11.32Wycięcie skrzydlika z przeszczepem rogówkowym
11.4Wycięcie zmiany lub tkanki rogówki
12.13Wycięcie wypadniętej tęczówki
12.14Wycięcie tęczówki - inne
12.4Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie tęczówki i ciałka rzęskowego
12.42Wycięcie zmiany tęczówki
12.44Wycięcie zmiany ciałka rzęskowego
12.6Wytworzenie przetoki twardówki
12.64Wycięcie twardówki z zewnątrz
12.65Wytworzenie przetoki twardówki z usunięciem tęczówki
12.69Wytworzenie przetoki twardówki - inne
12.87Wzmocnienie twardówki przeszczepem
12.88Wzmocnienie twardówki - inne
12.92Wstrzyknięcie do komory przedniej oka
13.1Wewnątrztorebkowe usunięcie soczewki
13.11Wewnątrztorebkowe usunięcie soczewki z dojścia skroniowego-dolnego
13.19Wewnątrztorebkowe usunięcie soczewki - inne
13.31Wypłukanie urazowej zaćmy
13.65Wycięcie wtórnej błony (po zaćmie)
13.7Wprowadzenie sztucznej soczewki
13.70Wprowadzenie sztucznej soczewki - inne
13.71Wszczepienie soczewki przy usunięciu zaćmy (jednoetapowe)
13.72Wtórne wszczepienie soczewki
14.75Wstrzyknięcie substytutu ciała szklistego
15.21Wydłużenie jednego mięśnia okoruchowego
16.21Wziernikowanie oka
16.3Wypatroszenie oczodołu
16.31Wypatroszenie oczodołu z jednoczasowym wszczepem
16.39Wypatroszenie oczodołu - inne
16.5Wypatroszenie oczodołu - inne
16.52Wypatroszenie oczodołu z usunięciem kości
16.59Wypatroszenie oczodołu - inne
16.61Wtórne wprowadzenie wszczepu do oczodołu
16.65Wtórny wszczep po wypatroszeniu oczodołu
16.91Wstrzyknięcie pozagałkowe leku
16.92Wycięcie zmiany oczodołu
16.93Wycięcie zmiany oka - inne struktury
18.11Wziernikowanie ucha
18.2Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zakresie ucha zewnętrznego
18.29Wycięcie lub zniszczenie zmiany ucha zewnętrznego - inne
18.39Wycięcie ucha zewnętrznego - inne
18.62Wytworzenie lub odtworzenie zewnętrznego przewodu słuchowego (części kostnej)
18.63Wytworzenie lub odtworzenie zewnętrznego przewodu słuchowego (części skórnej) przeszczepem skóry
18.71Wytworzenie (lub rekonstrukcja) małżowiny usznej
19.1Wycięcie strzemiączka
19.11Wycięcie strzemiączka z przeszczepem kowadełka
19.19Wycięcie strzemiączka - BNO
19.31Wycięcie kowadełka - BNO
19.32Wycięcie kosteczek słuchowych - BNO
20.51Wycięcie zmiany ucha środkowego
20.59Wycięcia - inne
20.71Wytworzenie przetoki endolimfatycznej
20.72Wstrzyknięcie do ucha wewnętrznego
20.83Wstrzyknięcie pasty teflonowej do trąbki Eustachiusza
20.84Wdmuchnięcie kwasu bornego|salicylowego do trąbki Eustachiusza
20.94Wstrzyknięcie do jamy bębenkowej
20.95Wszczepienie elektromagnetycznego przyrządu słuchowego (protezy słuchowej)
20.96Wszczepienie|wymiana protezy ślimaka BNO
20.97Wszczepienie|wymiana jednokanałowej protezy ślimaka
20.98Wszczepienie|wymiana wielokanałowej protezy ślimaka
21.07Wycięcie śluzówki|przeszczep skóry na przegrodę i boczną ścianę nosa przy krwotoku z nosa
21.21Wziernikowanie nosa
21.30Wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa BNO
21.6Wycięcie małżowiny nosa
21.61Wycięcie małżowiny nosa (diatermia|krioterapia|laserochirurgia)
21.69Wycięcie małżowiny nosa - inne
22.42Wycięcie zatoki czołowej
22.60Wycięcie zatoki nosa - inne
22.61Wycięcie zmiany zatoki szczękowej z dostępu Caldwell-Luc'a
22.62Wycięcie zmiany zatoki szczękowej - z innego dostępu
22.63Wycięcie komórek sitowych
23.0104Wydanie orzeczenia lekarskiego
23.0106Wydanie krótkiego zaświadczenia lub świadectwa
23.06Wizyta adaptacyjna - dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci
23.1108Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego
23.1109Wypełnienie ubytku korony zęba na 1 powierzchni
23.1110Wypełnienie ubytku korony zęba na 2 powierzchniach
23.1111Wypełnienie ubytku korony zęba na 3 powierzchniach
23.1112Wypełnienie ubytku korony zęba na więcej niż 3 powierzchniach
23.1307Wypełnienie kanału
23.1511Wybielanie zęba metodą wewnętrzną
23.1512Wybielanie grupy zębów metodą zewnętrzną
23.1807Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej
23.1808Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
23.19Wycięcie, plastyka w zakresie jamy ustnej
23.1901Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka
23.1902Wycięcie przerostu błony śluzowej (guzy łagodne, zmiany guzopodobnej, nadziąślaki) w obrębie połowy szczęki
23.2302Wycisk jednej szczęki dla diagnozy, planowania i kontroli
23.2307Wykonanie zgryzu konstrukcyjnego
23.2702Wycisk szczęki dla celów wykonania modelu sytuacyjnego, również wycisk częściowy lub wycisk zgryzowy dla celów diagnostycznych lub planowania
23.2903Wycisk czynnościowy za pomocą łyżki indywidualnej
23.3023Wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia zewnątrzustrojowych defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy o mniejszym zakresie
23.3120Wykonanie obturatora dla zamknięcia defektów podniebienia miękkiego
23.3121Wykonanie tymczasowej protezy poresekcyjnej wypełniającej ubytki po resekcji lub uzupełniającej duże defekty szczęki
23.3122Wykonanie protezy poresekcyjnej ostatecznej
23.3124Wykonanie protezy lub epitezy dla uzupełnienia zewnątrzustrojowych defektów części miękkich lub dla uzupełnienia brakujących części twarzy o większym zakresie
24.31Wycięcie zmiany|tkanki dziąsła
24.4Wycięcie zmiany zębowej szczęki
24.41Wycięcie zmiany zębopochodnej
24.49Wycięcie zmiany zębowej szczęki - inne
25.92Wycięcie wędzidełka języka
26.2Wycięcie zmiany ślinianki
26.29Wycięcie zmiany ślinianki - inne
26.3Wycięcie ślinianki
26.30Wycięcie ślinianki BNO
27.3Wycięcie zmiany lub tkanki w zakresie podniebienia twardego
27.4Wycięcie innych części jamy ustnej
27.41Wycięcie wędzidełka wargi
27.42Wycięcie zmiany wargi - inne
27.49Wycięcia w zakresie jamy ustnej - inne
27.72Wycięcie języczka
28.2Wycięcie migdałków podniebiennych
28.3Wycięcie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
28.4Wycięcie resztek migdałka podniebiennego
28.5Wycięcie migdałka językowego
28.6Wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii)
28.61Wycięcie resztek migdałka gardłowego
28.69Wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii) - inne
28.92Wycięcie zmiany migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
29.11Wziernikowanie gardła
29.2Wycięcie torbieli bocznej szyi lub pozostałości szczeliny skrzelowej
29.3Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w gardle
29.32Wycięcie uchyłka gardła
29.39Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki gardła - inne
30Wycięcie krtani
30.0Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki krtani
30.09Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki krtani - inne
30.21Wycięcie nagłośni
30.22Wycięcie strun głosowych
30.32Wycięcie krtani i gadła
31.0Wstrzyknięcie do krtani
31.01Wstrzyknięcie materiału chemicznie obojętnego do krtani lub strun głosowych
31.09Wstrzyknięcie do krtani - inne
31.41Wziernikowanie tchawicy przez tracheostomię
31.42Wziernikowanie krtani|tchawicy - inne
31.93Wymiana rurki wewnątrzkrtaniowej lub wewnątrztchawiczej
31.94Wstrzyknięcie dotchawicze leków
31.95Wytworzenie przetoki tchawiczo-przełykowej
32Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli
32.19Wycięcie oskrzela - inne
32.51Wycięcie płuca BNO
32.52Wycięcie płuca z rozdzieleniem śródpiersia
34.04Wprowadzenie drenu do jamy opłucnej przez międzyżebrze
34.22Wziernikowanie śródpiersia (mediastinoskopia)
34.81Wycięcie zmiany lub tkanki przepony
34.85Wszczepienie rozrusznika przeponowego
34.92Wstrzyknięcie do jamy opłucnowej
35.2Wymiana zastawki serca
35.20Wymiana nieokreślonej zastawki serca
35.21Wymiana zastawki aortalnej (przeszczep tkankowy)
35.22Wymiana zastawki aortalnej - inne
35.23Wymiana zastawki mitralnej (przeszczep tkankowy)
35.24Wymiana zastawki mitralnej - inne
35.25Wymiana zastawki tętnicy płucnej (przeszczep tkankowy)
35.26Wymiana zastawki tętnicy płucnej - inne
35.27Wymiana zastawki trójdzielnej (przeszczep tkankowy)
35.28Wymiana zastawki trójdzielnej - inne
35.4Wytworzenie ubytku przegrody serca
35.42Wytworzenie ubytku przegrody serca
35.91Wewnątrzprzedsionkowe przełożenie spływu żylnego
35.92Wytworzenie połączenia prawa komora-tętnica płucna
35.93Wytworzenie połączenia lewa komora-aorta
35.94Wytworzenie połączenia przedsionek-tętnica płucna
36.06Wszczepienie stentu (ów) do naczynia wieńcowego Zakoduj także jedną z procedur: 36.01, 36.02, 36.03, 36.05
36.2Wszczep tętniczy dla rewaskularyzacji serca
37.32Wycięcie tętniaka serca
37.33Wycięcie lub zniszczenie innych zmian lub tkanki serca
37.6Wszczepienie systemu wspomagania serca
37.61Wszczepienie balona pulsacyjnego
37.62Wszczepienie innego systemu wspomagającego serce
37.63Wymiana|naprawa systemu wspomagającego serce
37.65Wszczepienie zewnętrznego, pulsacyjnego systemu wspomagającego serce
37.66Wszepienie wszczepialnego, pulsacyjnego systemu wspomagającego serce
37.7Wprowadzenie|rewizja|wymiana|usunięcie elektrod rozrusznika serca, czasowego rozrusznika serca lub rewizja miejsca wprowadzenia rozrusznika
37.70Wstępne wprowadzenie elektrody - inne
37.71Wstępne wprowadzenie przezżylnej elektrody do komory
37.72Wstępne wprowadzenie przezżylnej elektrody do komory|przedsionka
37.73Wstępne wprowadzenie elektrod rozrusznika do przedsionka przezżylnie
37.74Wprowadzenie|wymiana elektrody nasierdziowej
37.76Wymiana przezżylnej elektrody przedsionkowej|komorowej
37.78Wprowadzenie czasowego rozrusznika serca
37.80Wprowadzenie stałego rozrusznika serca - inne
37.81Wprowadzenie jednojamowego rozrusznika nieregulowanego rytmem
37.82Wprowadzenie jednojamowego rozrusznika-rytm na żądanie
37.83Wprowadzenie rozrusznika dwujamowego
37.85Wymiana jednojamowego rozrusznika - nieregulowanego rytmem
37.86Wymiana jednojamowego rozrusznika - regulowanego rytmem innym niż przedsionkowy
37.87Wymiana rozrusznika dwujamowego
37.92Wstrzyknięcie leku do serca
37.93Wstrzyknięcie leku do worka osierdziowego
37.94Wprowadzenie lub wymiana systemu do kardiowersji|defibrylacji
37.95Wszczepienie elektrod do systemu do kardiowersji|defibrylacji
37.96Wszczepienie generatora pulsu do systemu do kardiowersji|defibrylacji
37.97Wymiana elektrod do systemu do kardiowersji|defibrylacji
37.98Wymiana generatora pulsu do systemu do kardiowersji|defibrylacji
38.3Wycięcie naczynia z zespoleniem
38.30Wycięcie naczynia z zespoleniem (Miejsce nieokreślone)
38.31Wycięcie naczynia z zespoleniem (Naczyń wewnątrzczaszkowych)
38.32Wycięcie naczynia z zespoleniem (Naczyń głowy|szyi - inne)
38.33Wycięcie naczynia z zespoleniem (Naczyń kończyny górnej)
38.34Wycięcie naczynia z zespoleniem (Aorty)
38.35Wycięcie naczynia z zespoleniem (Naczyń klatki piersiowej - inne)
38.36Wycięcie naczynia z zespoleniem (Tętnic brzusznych)
38.37Wycięcie naczynia z zespoleniem (Żył brzusznych)
38.38Wycięcie naczynia z zespoleniem (Tętnic kończyny dolnej)
38.39Wycięcie naczynia z zespoleniem (Żył kończyny dolnej)
38.4Wycięcie naczynia z wstawką naczynia
38.40Wycięcie naczynia z wstawką naczynia (Miejsce nieokreślone)
38.41Wycięcie naczynia z wstawką naczynia (Naczyń wewnątrzczaszkowych)
38.42Wycięcie naczynia z wstawką naczynia (Naczyń głowy|szyi - inne)
38.43Wycięcie naczynia z wstawką naczynia (Naczyń kończyny górnej)
38.44Wycięcie naczynia z wstawką naczynia (Aorty)
38.45Wycięcie naczynia z wstawką naczynia (Naczyń klatki piersiowej - inne)
38.46Wycięcie naczynia z wstawką naczynia (Tętnic brzusznych)
38.47Wycięcie naczynia z wstawką naczynia (Żył brzusznych)
38.48Wycięcie naczynia z wstawką naczynia (Tętnic kończyny dolnej)
38.49Wycięcie naczynia z wstawką naczynia (Żył kończyny dolnej)
38.94Wenesekcja
39.82Wszczepienie stentu lub stentów do innej niż wieńcowa tętnicy
39.92Wstrzyknięcie do żyły środka sklerotyzującego
39.93Wprowadzenie kaniuli z naczynia do naczynia krwionośnego
39.94Wymiana kaniuli naczynie do naczynia
40.21Wycięcie głębokiego szyjnego węzła chłonnego
40.22Wycięcie węzła chłonnego z okolicy tętnicy piersiowej wewnętrznej
40.23Wycięcie pachowego węzła chłonnego
40.24Wycięcie pachwinowego węzła chłonnego
40.3Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych
40.33Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych - inne
40.62Wytworzenie przetoki przewodu piersiowego
41.4Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki śledziony
41.42Wycięcie zmiany|tkanki śledziony
41.92Wstrzyknięcie do jamy szpikowej
41.93Wycięcie dodatkowej śledziony
42.1Wytworzenie przetoki przełykowej
42.10Wytworzenie przetoki przełykowej - inne
42.11Wyłonienie szyjnej przetoki przełyku
42.12Wyłonienie uchyłka przełyku
42.19Wyłonienie zewnętrznej przetoki przełyku - inne
42.4Wycięcie przełyku
42.40Wycięcie przełyku - inne
42.81Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej
42.86Wytworzenie tunelu podskórnego bez zespolenia przełyku
44.0Wagotomia
44.00Wagotomia BNO
44.01Wagotomia pniowa
44.02Wysoce selektywna wagotomia
44.03Wagotomia selektywna - inne
44.31Wysokie zespolenie żołądkowe
44.93Wprowadzenie balona żołądkowego
45.5Wyizolowanie części jelita
45.50Wyizolowanie części jelita - inne
45.51Wyizolowanie segmentu jelita cienkiego
45.52Wyizolowanie segmentu jelita grubego
45.72Wycięcie kątnicy
46.0Wyłonienie jelita
46.01Wyłonienie jelita cienkiego
46.03Wyłonienie jelita grubego
46.39Wytworzenie przetoki jelitowej - inne
47.91Wytworzenie przetoki wyrostka robaczkowego
48.1Wytworzenie przetoki odbytniczej
48.22Wziernikowanie odbytnicy|esicy przez przetokę
48.6Wycięcie odbytnicy - inne
48.74Wytworzenie przetoki odbytniczo-odbytniczej
48.82Wycięcie tkanki okołoodbytniczej
49.03Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu
49.04Wycięcie tkanki okolicy odbytu - inne
49.12Wycięcie przetoki odbytu
49.42Wstrzyknięcie do hemoridów
49.46Wycięcie hemoroidów
49.6Wycięcie odbytu
49.92Wprowadzenie podskórnego stymulatora odbytu
50.51Wspomagający przeszczep wątroby z pozostawieniem wątroby pacjenta in situ
50.93Wybiórcza perfuzja wątroby
50.94Wstrzyknięcie leku do wątroby - inne
51.43Wprowadzenie drenu do przewodu żółciowego wspólnego|wątrobowego celem odbarczenia
51.61Wycięcie pozostałości przewodu pęcherzykowego
51.62Wycięcie brodawki Vatera (z reimplantacją przewodu żółciowego wspólnego)
51.63Wycięcie przewodu żółciowego wspólnego - inne
51.69Wycięcie dróg żółciowych - inne
52.41Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z dwunastnicą
52.42Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z żołądkiem
52.43Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z jelitem cienkim
55.41Wycięcie kielicha nerkowego
55.51Wycięcie nerki i moczowodu (nefroureterektomia)
55.52Wycięcie nerki jedynej
55.53Wycięcie nerki przeszczepionej
55.93Wymiana cewnika w przetoce nerkowej
55.94Wymiana cewnika w przetoce miedniczkowej
55.97Wszczepienie lub wymiana sztucznej nerki
56.4Wycięcie moczowodu (ureterektomia)
56.5Wytworzenie przetoki skórno-jelitowo-moczowodowej
56.51Wytworzenie przetoki moczowodowo-jelitowo-skórnej
56.61Wytworzenie innej przetoki moczowodowo-skórnej
56.92Wszczepienie elektronicznego stymulatora moczowodu
56.93Wymiana elektronicznego stymulatora moczowodu
57.51Wycięcie moczownika
57.61Wycięcie szczytu |sklepienia| pęcherza
57.62Wycięcie trójkąta pęcherza
57.94Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
57.95Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe
57.96Wszczepienie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego
57.97Wymiana elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego
58.01Wycięcie przegrody cewki moczowej
58.02Wytworzenie przetoki cewkowo-pochwowej
58.3Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki cewki moczowej
58.52Wewnętrzne nacięcie zewnętrznego ujścia cewki moczowej
58.92Wycięcie tkanki okołocewkowej
58.93Wszczepienie sztucznego zwieracza cewki moczowej
59.72Wstrzyknięcie implantu do moczowodu i|lub pęcherza moczowego Implantacja kolagenu. Endoskopowe wstrzyknięcie implantu Implantacja tkanki tłuszczowej
59.82Wprowadzenie cewnika moczowodowego
59.91Wycięcie tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej
59.93Wymiana cewnika w ureterostomii
59.94Wymiana cewnika w cystostomii
60.51Wycięcie stercza i pęcherzyków nasiennych
60.73Wycięcie pęcherzyków nasiennych
60.82Wycięcie tkanki okołosterczowej
60.92Wstrzyknięcie do stercza
61.2Wycięcie wodniaka osłonki pochwowej jądra
61.29Wycięcie wodniaka osłonki pochwowej jądra - inne
61.92Wycięcie innej niż wodniak zmiany osłonki pochwowej jądra
62.21Wycięcie przyczepka jądra
62.22Wycięcie torbieli Morgagni'ego u mężczyzny
62.4Wycięcie obu jąder
62.42Wycięcie jedynego jądra
62.7Wszczepienie protezy jądra
62.92Wstrzyknięcia leku do jądra
63.1Wycięcie żylaków i wodniaka powrózka nasiennego
63.11Wysokie podwiązanie żyły jądrowej
63.12Wycięcie wodniaka kanału Nucka
63.19Wycięcie żylaków i wodniaka powrózka nasiennego - inne
63.2Wycięcie torbieli najądrza
63.3Wycięcie zmian powrózka nasiennego|najądrza - inne
63.4Wycięcie najądrza
63.61Wytworzenie przetoki nasieniowodu
63.73Wycięcie nasieniowodu
63.83Wszczepienie nasieniowodu do najądrza
63.95Wprowadzenie zastawki do nasieniowodu
64.43Wytworzenie prącia
64.95Wprowadzenie lub wymiana niehydraulicznej protezy prącia
64.97Wszczepienie|wymiana hydraulicznej protezy prącia
65.25Wyłuszczenie guza jajnika jednostronne|obustronne
65.251Wyłuszczenie guza jajnika jednostronne|obustronne laparoskopowe
66.51Wycięcie obu jajowodów w czasie tej samej operacji
66.511Wycięcie obu jajowodów w czasie tej samej operacji laparoskopowo
66.52Wycięcie pozostałego jajowodu i wycięcie jedynego jajowodu
66.521Wycięcie pozostałego jajowodu i wycięcie jedynego jajowodu laparoskopowo
66.61Wycięcie lub zniszczenie zmiany jajowodu
66.62Wycięcie jajowodu z ciążą jajowodową
66.621Wycięcie jajowodu z ciążą jajowodową laparoskopowo
66.74Wszczepienie jajowodu do macicy
66.93Wszczepienie|wymiana protezy jajowodu
66.94Wycięcie protezy jajowodu
66.95Wprowadzenie środka leczniczego do jajowodu
66.97Wszczepienie strzępków jajowodowych do macicy
67.12Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)
67.4Wycięcie szyjki macicy z równoczesną plastyką pochwy
68.2Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie macicy
68.290Wycięcie lub zniszczenie zmiany chorobowej - inne
68.5Wycięcie macicy drogą pochwową
68.51Wycięcie macicy drogą pochwową wspomagane laparoskopowo (LAVH)
68.8Wytrzewienie miednicy małej
69.02Wyłyżeczkowanie macicy po poronieniu
69.03Wyłyżeczkowanie macicy w połogu
69.1Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie macicy i struktur ją podtrzymujących
69.7Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
69.91Wprowadzenie leczniczej wkładki do macicy
69.93Wprowadzenie rozszerzadła z blaszecznicy (laminaria)
70.21Wziernikowanie pochwy
70.22Wziernikowanie zagłębienia odbytniczo-macicznego - kuldoskopia
70.31Wycięcie błony dziewiczej
70.32Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zatoce Douglasa
70.33Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy
70.6Wytworzenie i odtworzenie pochwy
70.61Wytworzenie pochwy
71.24Wycięcie albo inne zniszczenie torbieli gruczołu Bartholina
71.31Wyizolowanie gruczołu Skene'go
73.01Wzniecenie porodu poprzez przerwanie ciągłości błon płodowych
73.11Wzniecenie porodu przez rozszerzenie szyjki macicy
73.2Wewnętrzny i kombinowany obrót płodu z jego wydobyciem
73.21Wewnętrzny i kombinowany obrót płodu bez jego wydobycia
73.22Wewnętrzny i kombinowany obrót płodu z jego wydobyciem
74.3Wydobycie płodu w przypadku ciąży ektopowej pozajajowodowej
74.32Wydobycie płodu z jamy otrzewnowej lub przestrzeni pozaotrzewnowej po pęknięciu macicy lub jajowodu
74.39Wydobycie płodu w przypadku ciąży ektopowej pozajajowodowej -inne
75.0Wstrzyknięcie doowodniowe w celu wywołania poronienia
75.01Wstrzyknięcie prostaglandyny w celu wywołania poronienia
75.02Wstrzyknięcie soli fizjologicznej w celu wywołania poronienia
75.09Wstrzyknięcie doowodniowe w celu wywołania poronienia - inne
76.01Wycięcie martwiaka kości twarzy
76.4Wycięcie i rekonstrukcja kości twarzy
76.96Wstrzyknięcie leku do stawu skroniowo-żuchwowego
77.0Wycięcie martwiaka
77.00Wycięcie martwiaka (paliczki (stopy, dłoni), inne)
77.01Wycięcie martwiaka (łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek))
77.02Wycięcie martwiaka (kość ramienna)
77.03Wycięcie martwiaka (kość promieniowa i kość łokciowa)
77.04Wycięcie martwiaka (kości nadgarstka i śródręcza)
77.05Wycięcie martwiaka (kość udowa)
77.06Wycięcie martwiaka (rzepka)
77.07Wycięcie martwiaka (kość piszczelowa i kość strzałkowa)
77.08Wycięcie martwiaka (kości stępu i kości śródstopia)
77.09Wycięcie martwiaka (kości miednicy, kręgi)
77.5Wycięcie kaletki z korekcją palucha koślawego i zniekształceń innych palców
77.51Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości śródstopia
77.52Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miekkich i artrodezą
77.53Wycięcie kaletki palucha|korekcja tkanek miękkich - inne
77.7Wycięcie kości do przeszczepu
77.70Wycięcie kości do przeszczepu (paliczki (stopy, dłoni), inne)
77.71Wycięcie kości do przeszczepu (łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek))
77.72Wycięcie kości do przeszczepu (kość ramienna)
77.73Wycięcie kości do przeszczepu (kość promieniowa i kość łokciowa)
77.74Wycięcie kości do przeszczepu (kości nadgarstka i śródręcza)
77.75Wycięcie kości do przeszczepu (kość udowa)
77.76Wycięcie kości do przeszczepu (rzepka)
77.77Wycięcie kości do przeszczepu (kość piszczelowa i kość strzałkowa)
77.78Wycięcie kości do przeszczepu (kości stępu i kości śródstopia)
77.79Wycięcie kości do przeszczepu (kości miednicy, kręgi)
78.9Wprowadzenie stymulatora wzrostu do kości
78.90Wprowadzenie stymulatora wzrostu do kości (paliczki (stopy, dłoni), inne )
78.91Wprowadzenie stymulatora wzrostu do kości (łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek))
78.92Wprowadzenie stymulatora wzrostu do kości (kość ramienna)
78.93Wprowadzenie stymulatora wzrostu do kości (kość promieniowa i kość łokciowa)
78.94Wprowadzenie stymulatora wzrostu do kości (kości nadgarstka i śródręcza)
78.95Wprowadzenie stymulatora wzrostu do kości (kość udowa)
78.96Wprowadzenie stymulatora wzrostu do kości (rzepka)
78.97Wprowadzenie stymulatora wzrostu do kości (kość piszczelowa i kość strzałkowa)
78.98Wprowadzenie stymulatora wzrostu do kości (kości stępu i kości śródstopia)
78.99Wprowadzenie stymulatora wzrostu do kości (kości miednicy, kręgi)
80.5Wycięcie|zniszczenie krążka międzykręgowego
80.51Wycięcie krążka międzykręgowego
80.6Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia)
80.60Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia) (miejsce nieokreślone)
80.61Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia) (bark)
80.62Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia) (łokieć)
80.63Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia) (nadgarstek)
80.64Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia) (ręka i palce)
80.65Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia) (biodro)
80.66Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia) (kolano)
80.67Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia) (kostka)
80.68Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia) (stopa i palce)
80.69Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia) (inne określone miejsca, kręgosłup)
81.5Wymiana stawu kończyny dolnej
81.92Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł
82.2Wycięcie zmiany mięśnia, ścięgna i powięzi ręki
82.21Wycięcie zmiany pochewki ścięgna ręki
82.22Wycięcie zmiany mięśnia ręki
82.29Wycięcie zmiany tkanek miękkich ręki - inne
82.31Wycięcie kaletki ręki
82.32Wycięcie ścięgna ręki do przeszczepu
82.33Wycięcie ścięgna ręki - inne
82.34Wycięcie ścięgna|powięzi ręki do przeszczepu
82.35Wycięcie powięzi ręki - inne
82.36Wycięcie mięśnia ręki - inne
82.39Wycięcie tkanek miękkich ręki - inne
82.51Wydłużenie ścięgna ręki
82.94Wstrzyknięcie leku do kaletki ręki
82.95Wstrzyknięcie leku do ścięgna ręki
82.96Wstrzyknięcie leku działającego miejscowo do tkanek miękkich ręki - inne
83.3Wycięcie zmiany mięśnia, ścięgna, powięzi i kaletki
83.31Wycięcie zmiany pochewki ścięgna
83.32Wycięcie zmiany mięśnia
83.39Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne
83.41Wycięcie ścięgna do przeszczepu
83.42Wycięcie ścięgna - inne
83.43Wycięcie mięśnia|powięzi do przeszczepu
83.44Wycięcie powięzi - inne
83.45Wycięcie mięśnia - inne
83.49Wycięcie tkanek miękkich - inne
83.5Wycięcie kaletki
83.71Wydłużenie ścięgna
83.92Wprowadzenie|wymiana stymulatora mięśnia szkieletowego
83.96Wstrzyknięcie leku do kaletki maziowej
83.97Wstrzyknięcie leku do ścięgna
83.98Wstrzyknięcie leku miejscowo działającego do tkanek miękkich - inne
84.04Wyłuszczenie dłoni w stawie
84.06Wyłuszczenie w stawie łokciowym
84.08Wyłuszczenie w stawie barkowym
84.13Wyłuszczenie w stawie skokowym
84.16Wyłuszczenie w stawie kolanowym
84.18Wyłuszczenie w stawie biodrowym
84.32Wtórne zamknięcie kikuta
84.4Wszczep lub dopasowanie protezy kończyny
84.40Wszczep|dopasowanie protezy kończyny - inne
84.44Wszczepienie protezy ramienia
84.48Wszczepienie protezy podudzia
85.2Wycięcie lub zniszczenie tkanki piersi
85.24Wycięcie ektopicznej tkanki piersi
85.25Wycięcie brodawki sutkowej
85.92Wstrzyknięcie leku do sutka
85.95Wprowadzenie ekspandera do sutka
86.06Wprowadzenie całkowicie wszczepialnej pompy infuzyjnej
86.07Wprowadzenie wszczepialnego dostępu do naczynia żylnego
86.2Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry i tkanki podskórnej
86.21Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej
86.6Wolny przeszczep skóry
86.91Wycięcie skóry do przeszczepu
86.93Wprowadzenie ekspandera pod skórę
89.521Wektokardiogram (z ekg)
89.562Wolumetria
89.76Wysiłkowe badania oddechowe
92.27Wszczepienie elementów radioaktywnych
92.28Wstrzyknięcie|inscilacja izotopu
93.18Wyciągi
93.4Wyciągi szkieletowe i inne wyciągi
93.41Wyciąg kręgosłupa za czaszkę
93.42Wyciąg kręgosłupa - inne
93.44Wyciąg układu kostnego
93.45Wyciąg na szynie Tomasa
93.93Wspomaganie funkcji oddechowych
93.961Wentylacja wysokoczęstotliwa (HFV)
94.1Wywiady psychiatryczne, konsultacje i oceny
94.19Wywiad|ocena psychiatryczna - inne
95.33Wydanie innych pomocy przy niedowidzeniu
97.01Wymiana sondy żołądkowej|ezofagostomijnej
97.02Wymiana rurki gastrostomijnej
97.03Wymiana cewnika w przetoce jelita cienkiego
97.04Wymiana cewnika w przetoce jelita grubego
97.05Wymiana sondy w drogach żółciowych|trzustkowych
97.11Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej
97.12Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej
97.13Wymiana opatrunku unieruchamiającego - inne
97.14Wymiana innego przyrządu unieruchamiającego
97.15Wymiana cewnika w ranie
97.16Wymiana tamponu|drenu w ranie
97.21Wymiana tamponady nosa
97.22Wymiana tamponady zębodołu
97.23Wymiana rurki tracheostomijnej
97.24Wymiana i ponowne dopasowanie krążka dopochwowego
97.25Wymiana pesarium pochwowego
97.26Wymiana tamponady lub drenu pochwy|sromu

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
dla sportowców - KOLAGEN_cito akrobacje spadochronowe - KOLAGEN_cito kolagen na włosy - KOLAGEN_cito żeglarstwo - KOLAGEN_cito problemy stawów - KOLAGEN_cito na odporność - KOLAGEN_cito lifting piersi - KOLAGEN_cito solaria - KOLAGEN_cito dla całej rodziny - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe apteka - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe zioła w cukierkach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe zielarz szałwia - Cukierki_Szalwiowe w zielarniach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe apteka - aronia - Cukierki_Aroniowe przeciw stresowi - aronia - Cukierki_Aroniowe co dobrego - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe co dobrego - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe przeciw stresowi - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe produkty z pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z zielarni - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe dla sedniorów - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe apteka - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości z zielarni - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa nowości - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa zielarnia - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty z aloesu i trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa produkty na odporność - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z apteki - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez w zielarniach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez produkty z głogu - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z zielarni - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty z głogu - Cukierki_Glogowe co dobrego - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe cukierki ziołowe - cukierki melisowe - Cukierki_Melisowe ziołowe produkty - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe apteka - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe cukierki - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe specjały - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty z waleriany - Cukierki_Walerianowe zielarnia - waleriana - Cukierki_Walerianowe najlepszy dezodorant - Dezodorant_SuperDeo lekkoatletyka - Dezodorant_SuperDeo koszykówka uliczna - Dezodorant_SuperDeo jogging - Dezodorant_SuperDeo piłka nożna - Dezodorant_SuperDeo maraton - Dezodorant_SuperDeo skok o tyczce - Dezodorant_SuperDeo dezodorant - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021