anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH ICD9

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

Zabiegi w zakresie układu nerwowego
Zabiegi w zakresie układu wydzielania wewnętrznego
Zabiegi w zakresie oka
Zabiegi w zakresie ucha
Zabiegi w zakresie nosa, jamy ustnej i gardła
Zabiegi w zakresie ukladu oddechowego
Zabiegi w zakresie układu sercowo naczyniowego
Zabiegi w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego
Zabiegi w zakresie układu trawiennego
Zabiegi w zakresie układu moczowego
Zabiegi w zakresie męskich narządów płciowych
Zabiegi w zakresie żeńskich narządów płciowych
Operacje i zabiegi położnicze
Zabiegi w zakresie układu mięśniowo szkieletowego
Zabiegi na powłokach ciała
Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne różne
Hasła zaczynające się na 'Z' (pasujących wzorców 593):
01.1Zabiegi diagnostyczne na czaszce, mózgu i oponach mózgowych
01.4Zabiegi na wzgórzu i gałce bladej
02.05Założenie płytki (sztucznej) do czaszki
02.1Zeszycie opon mózgowych
02.24Założenie drenu pomiędzy komorą - zbiornikiem wielkim
02.31Zespolenie komory mózgu do głowy|szyi
02.94Założenie elektrod klinowych
02.96Założenie elektrod do zatok klinowych
03Zabiegi na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego
03.3Zabiegi diagnostyczne na rdzeniu kręgowym i strukturach rdzenia kręgowego
03.39Zabiegi diagnostyczne rdzenia kręgowego i struktur kanału kręgowego - inne
03.5Zabiegi plastyczne na strukturach rdzenia kręgowego
04Zabiegi na nerwach czaszkowych i obwodowych
04.1Zabiegi diagnostyczne na obwodowym układzie nerwowym
04.11Zamknięta biopsja nerwu czaszkowego|obwodowego lub zwoju
04.19Zabiegi diagnostyczne nerwu obwodowego i czaszkowego oraz zwoju - inne
04.2Zniszczenie nerwu obwodowego i czaszkowego
04.21Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego
04.22Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez promieniowanie
04.29Zniszczenie nerwu obwodowego i czaszkowego - inne
04.71Zespolenie nerwu podjęzykowego z twarzowym
04.72Zespolenie nerwu dodatkowego z twarzowym
04.73Zespolenie nerwu dodatkowego z podjęzykowym
04.74Zespolenie nerwu obwodowego|czaszkowego - inne
05Zabiegi na nerwach sympatycznych lub zwojach nerwowych
05.1Zabiegi diagnostyczne na nerwach sympatycznych lub zwojach
05.19Zabiegi diagnostyczne nerwów sympatycznych lub zwojów - inne
06Zabiegi na tarczycy i przytarczycach
06.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie tarczycy i przytarczyc
06.11Zamknięta przezskórna biopsja tarczycy
07Zabiegi w zakresie innych gruczołów dokrewnych
07.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie nadnerczy, przysadki, szyszynki i grasicy
07.11Zamknięta (przezskórna) biopsja nadnerczy
07.5Zabiegi w zakresie szyszynki
08Zabiegi w zakresie powiek
08.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie powieki
08.19Zabiegi diagnostyczne powieki oka - inne
08.25Zniszczenie zmiany powieki oka
08.52Zeszycie szpary powiekowej
09Zabiegi w zakresie układu łzowego
09.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie układu łzowego
09.19Zabiegi diagnostyczne aparatu łzowego - inne
09.4Zabiegi w zakresie kanału łzowego
09.41Zgłębnikowanie otworu łzowego
09.42Zgłębnikowanie kanalika łzowego
09.43Zgłębnikowanie przewodu nosowo-łzowego
09.7Zabiegi naprawcze w zakresie kanalików łzowych i otworu łzowego
09.8Zespolenie dróg łzowych z jamą nosową
09.81Zespolenie workowo-nosowe
09.82Zespolenie spojówkowo-workowo-nosowe
09.83Zespolenie spojówkowo-nosowe z szynowaniem
10Zabiegi w zakresie spojówki
10.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie spojówki
10.32Zniszczenie zmiany na spojówce
11Zabiegi w zakresie rogówki
11.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie rogówki
11.5Zabiegi naprawcze w zakresie rogówki
11.76Zewnętrzna soczewka rogówkowa
12Zabiegi w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka
12.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka
12.79Zabiegi w jaskrze - inne
12.8Zabiegi w zakresie twardówki
12.82Zaopatrzenie przetoki twardówki
13Zabiegi w zakresie soczewki
13.3Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez prostą aspirację i wypłukanie
13.39Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez prostą aspirację i wypłukanie - inne
13.4Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez rozdrobnienie i aspirację
13.51Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki z dojścia skroniowego-dolnego
13.59Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki - inne
14Zabiegi w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka
14.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie siatkówki, naczyniówki, ciałka szklistego i tylnej komory oka
14.2Zniszczenie zmiany siatkówki i naczyniówki
14.21Zniszczenie zmiany naczyniówki|siatkówki - diatermia
14.22Zniszczenie zmiany naczyniówki|siatkówki - krioterapia
14.29Zniszczenie zmiany naczyniówki|siatkówki - inne
14.3Zabieg naprawczy rozerwania siatkówki
14.4Zabieg naprawczy odklejenia siatkówki z klamrowaniem twardówki i wszczepem
14.7Zabiegi w zakresie ciała szklistego
15Zabiegi w zakresie mięśni okoruchowych
15.0Zabiegi diagnostyczne w zakresie mięśni lub ścięgien okoruchowych
15.09Zabiegi diagnostyczne okoruchowego mięśnia|ścięgna - inne
15.1Zabiegi na jednym mięśniu okoruchowym wymagające czasowego odczepienia
16Zabiegi w zakresie oczodołów i gałek ocznych
16.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie oczodołu i gałki ocznej
16.6Zabiegi wtórne po usunięciu gałki ocznej
16.69Zabiegi po usunięciu gałki ocznej - inne
16.8Zaopatrzenie urazu gałki ocznej i oczodołu
16.81Zaopatrzenie rany oczodołu
16.82Zaopatrzenie pękniętej gałki ocznej
16.89Zaopatrzenie urazu oka|oczodołu - inne
18Zabiegi w zakresie ucha zewnętrznego
18.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie ucha zewnętrznego
18.19Zabiegi diagnostyczne ucha zewnętrznego - inne
18.51Zmniejszenie uszu
19Zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie ucha środkowego
20.3Zabiegi diagnostyczne na uchu wewnętrznym i środkowym
20.39Zabiegi diagnostyczne ucha środkowego i wewnętrznego - inne
21Zabiegi w zakresie nosa
21.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie nosa
21.29Zabiegi diagnostyczne nosa - inne
21.62Złamanie małżowiny nosa
21.71Zamknięte nastawienie złamania nosa
21.8Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie nosa
21.82Zamknięcie przetoki nosowej
22Zabiegi w zakresie zatok nosa
22.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie zatok nosowych
22.11Zamknięta biopsja zatoki nosa (endoskopowa, igłowa)
22.19Zabiegi diagnostyczne zatok nosa - inne
22.3Zewnętrzna antrotomia zatoki szczękowej
22.39Zewnętrzne otwarcie zatoki szczękowej - inne
22.7Zabieg naprawczy zatok nosa
22.71Zamknięcie przetoki zatoki nosa
22.79Zabiegi naprawcze zatok nosa - inne
23Zabiegi stomatologiczne
23.0401Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
23.0402Znieczulenie miejscowe nasiękowe
23.0403Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
23.0404Znieczulenie przewodowe zewnątrzustne
23.1003Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - za każdy ząb
23.1004Zabezpieczanie profilaktyczne bruzd innymi materiałami
23.16Zabieg parodontologiczny
23.1618Zabieg wszczepiania hydroksyapatytu, bioglassu itp.
23.1619Zabieg pokrycia obnażonych korzeni zębów metodą bocznie przesuniętego płata
23.1620Założenie opatrunku parodontologicznego
23.1801Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba
23.1813Zatamowanie krwawienia w obrębie jamy ustnej - nie zaliczane w bezpośrednim połączeniu z zabiegiem chirurgicznym, chyba że zajmuje niewspółmiernie dużo czasu
23.1814Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, pokłucie naczyń bądź zatkanie kością
23.1815Założenie opatrunku chirurgicznego
23.22Złamanie w obrębie żuchwy i|lub szczęki
23.2206Założenie szyny drucianej przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów, również założenie szyny przy zapaleniu kości, operacjach plastycznych lub resekcjach oraz szynowanie nieuszkodzonej
23.2207Założenie szyny z pelotą lub płytą nagryzową przy złamaniach z przemieszczeniem szczęki i|lub dna oczodołu lub wyrostka kłykciowego żuchwy
23.2209Zdjęcie jednej szyny przy wymianie unieruchomienia lub zakończeniu leczenia zachowawczego złamania szczęk
23.2305Zastosowanie dodatkowych metod diagnostycznych
23.2703Zabiegi przygotowujące (pobieranie wycisków, proste ustaleniezgryzu dla wykonania modelu obu szczęk celem oceny diagnostycznej i planowania łącznie z wyceną)
23.2902Zmiana położenia szczęki za pomocą płytki zgryzowej (prowadzącej, ustalającej zwarcie, relaksacyjnej)
23.3104Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce
23.3105Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie
23.3106Zastosowanie metalowej podstawy przy bezzębnej szczęce
23.3107Zastosowanie prostych dwuramiennych elementów utrzymujących lub podpierających lub wieloramiennych elementów doginanych o podobnym działaniu dodatkowo do każdej protezy - przy prowizorycznych protezach jedynie w szczegól
23.3108Zastosowanie płyty metalowej z elementami utrzymującymi i podporami
23.3109Zastosowanie odlewanych skomplikowanych elementów utrzymujących i podpierających przy zastosowaniu jednego elementu utrzymującego i podpierającego - nie przy protezach prowizorycznych
23.3110Zastosowanie odlewanych skomplikowanych elementów utrzymujących i podpierających przy zastosowaniu przynajmniej dwóch elementów utrzymujących i podpierających - nie przy protezach prowizorycznych
23.3127Zastosowanie szyny lanej do repozycji i unieruchomienia złamania szczęk lub repozycji i unieruchomienia szczęk po zabiegach korygujących wady zgryzu - za każde 2 zęby kolejne objęte szyną
24.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie dziąseł i wyrostka zębodołowego
25Zabiegi w zakresie języka
25.0Zabiegi diagnostyczne w zakresie języka
25.01Zamknięta (igłowa) biopsja języka
25.09Zabiegi diagnostyczne języka - inne
25.1Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka
25.5Zabiegi naprawcze języka i plastyka języka
25.59Zabiegi naprawcze i plastyczne języka - inne
26Zabiegi w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych
26.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie ślinianek i przewodów ślinowych
26.19Zabiegi diagnostyczne ślinianki - inne
26.4Zabieg naprawczy ślinianki lub przewodu ślinowego
26.42Zamknięcie przetoki ślinowej
26.49Zabiegi naprawcze lub plastyczne ślinianek i przewodów ślinowych - inne
27.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy ustnej
27.29Zabiegi diagnostyczne jamy ustnej - inne
27.53Zamknięcie przetoki jamy ustnej
27.54Zabieg naprawczy rozszczepionej wargi
27.7Zabiegi w zakresie języczka
27.73Zabiegi naprawcze języczka
28Zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
28.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
28.19Zabiegi diagnostyczne na migdałkach podniebiennych i migdałku gardłowym - inne
29Zabiegi w zakresie gardła
29.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie gardła
29.19Zabiegi diagnostyczne w gardle - inne
29.52Zamknięcie przetoki szczeliny skrzelowej
29.53Zamknięcie przetoki gardła - inne
31.4Zabiegi diagnostyczne w zakresie krtani i tchawicy
31.6Zabiegi naprawcze krtani
31.62Zamknięcie przetoki krtani
31.64Zaopatrzenie złamania krtani
31.7Zabiegi naprawcze i plastyczne tchawicy
31.72Zamknięcie zewnętrznej przetoki tchawicy
31.73Zamknięcie przetoki tchawicy - inne
32.29Zniszczenie lokalnej zmiany płuca - inne
33.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie płuca i oskrzela
33.27Zamknięta endoskopowa biopsja płuca
33.29Zabiegi diagnostyczne na płucach i oskrzelach - inne
33.31Zniszczenie nerwu przeponowego dla zapadnięcia płuca
33.4Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie płuca i oskrzela
33.42Zamknięcie przetoki oskrzelowej
33.43Zamknięcie rany płuca
33.48Zabiegi naprawcze i plastyczne oskrzeli - inne
33.49Zabiegi naprawcze i plastyczne płuca - inne
34Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony
34.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony
34.28Zabiegi diagnostyczne ściany klatki piersiowej, opłucnej i przepony - inne
34.29Zabiegi diagnostyczne śródpiersia - inne
34.3Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki śródpiersia
34.4Zniszczenie lub wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej (z usunięciem żeber)
34.7Zabieg naprawczy w zakresie ściany klatki piersiowej
34.72Zamknięcie torakostomii
34.73Zamknięcie przetoki klatki piersiowej - inne
34.79Zabiegi naprawcze ściany klatki piersiowej - inne
34.83Zamknięcie przetoki przepony
34.93Zabieg naprawczy opłucnej
35Zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych
35.0Zamknięta walwulotomia
35.00Zamknięta walwulotomia - inna zastawka
35.01Zamknięta walwulotomia aortalna
35.02Zamknięta walwulotomia mitralna
35.03Zamknięta walwulotomia płucna
35.04Zamknięta walwulotomia zastawki trójdzielnej
35.5Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego i międzykomorowego materiałem sztucznym
35.50Zamknięcie ubytku przegrody serca|materiał sztuczny - inne
35.51Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką z tworzywa sztucznego - z użyciem krążenia pozaustrojo
35.52Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego materiałem sztucznym, technika zamknięta
35.53Zamknięcie ubytku międzykomorowego materiałem sztucznym
35.54Zamknięcie kanału przedsionkowo-komorowego (łatka sztuczna)
35.6Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej i międzykomorowej z użyciem przeszczepu tkankowego
35.60Zamknięcie ubytku przegrody serca|łatka tkankowa
35.61Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego łatką tkankową
35.62Zamknięcie ubytku międzykomorowego łatką tkankową
35.63Zamknięcie kanału przedsionkowo-komorowego|łatka tkankowa
35.70Zamknięcie ubytku przegrody serca - inne
35.71Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej - inne
35.72Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej - inne
35.73Zamknięcie kanału przedsionkowo-komorowego - inne
36Zabiegi na naczyniach serca
37.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie serca i osierdzia
37.29Zabiegi diagnostyczne serca i osierdzia - inne
37.4Zabiegi naprawcze serca i osierdzia
37.8Założenie, wymiana, usunięcie i rewizja rozrusznika serca
38.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie naczyń krwionośnych
38.29Zabiegi diagnostyczne naczyń krwionośnych - inne
39.01Zespolenie aorty zstępującej z tętnicą płucną z graftem
39.02Zespolenie lewo-prawe
39.03Zespolenie tętnicy podobojczykowej z tętnicą płucną
39.11Zespolenie żyły krezkowej z żyłą główną
39.12Zespolenie żyły wrotnej z żyłą główną
39.13Zespolenie żyły śledzionowej i żył nerkowych
39.21Zespolenie żyły próżnej z tętnicą płucną
39.23Zespolenie naczyniowe klatki piersiowej - inne
39.28Zewnątrzczaszkowy - wewnątrzczaszkowy bypass naczyniowy
39.29Zespolenie lub pomost naczyniowy|obwodowy - inne
39.8Zabiegi wewnątrznaczyniowe na tętnicach innych niż wieńcowe
39.86Założenie stentu prostego do tętniaka
39.87Założenie stentu prostego do tętniaka
39.89Zabiegi wewątrznaczyniowe na tętnicach innych niż wieńcowe
40Zabiegi w zakresie układu limfatycznego
40.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie tkanki limfatycznej
40.19Zabiegi diagnostyczne układu limfatycznego - inne
40.6Zabiegi w zakresie przewodu piersiowego
40.63Zamknięcie przetoki przewodu piersiowego
40.91Zespolenie obwodowych naczyń chłonnych
40.96Zabieg naprawczy obwodowych naczyń chłonnych
41Zabiegi w zakresie szpiku kostnego i śledziony
41.3Zabiegi diagnostyczne w zakresie szpiku kostnego i śledziony
41.95Zabieg naprawczy i plastyka śledziony
42Zabiegi w zakresie przełyku
42.2Zabiegi diagnostyczne przełyku
42.29Zabiegi diagnostyczne przełyku - inne
42.39Zniszczenie zmiany lub tkanki przełyku - inne
42.83Zamknięcie przetoki przełykowej
42.89Zabiegi naprawcze przełyku - inne
43.49Zniszczenie lub usunięcie zmiany lub tkanki żołądka - inne
44.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie żołądka
44.19Zabiegi diagnostyczne żołądka - inne
44.3Zespolenie żołądkowo-jelitowe bez wycięcia żołądka
44.40Zaszycie wrzodu trawiennego - inne
44.41Zaszycie wrzodu żołądka
44.42Zaszycie wrzodu dwunastnicy
44.51Zamknięcie zespolenia żołądkowego
44.52Zamknięcie zespolenia żołądkowo-dwunastniczego
44.53Zamknięcie zespolenia żołądkowo-czczego
44.62Zamknięcie gastrostomii
44.63Zamknięcie przetoki żołądka - inne
45.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie jelita cienkiego
45.14Zamknięta endoskopowa biopsja jelita cienkiego
45.19Zabiegi diagnostyczne jelita cienkiego - inne
45.2Zabiegi diagnostyczne na jelicie grubym
45.28Zabiegi diagnostyczne jelita grubego - inne
45.29Zabiegi diagnostyczne jelita - inne
45.32Zniszczenie zmiany dwunastnicy - inne
45.34Zniszczenie zmiany jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy - inne
45.49Zniszczenie zmiany jelita grubego - inne
45.9Zespolenie jelitowe
45.90Zespolenie jelitowe - inne
45.91Zespolenie jelito cienkie-jelito cienkie
45.92Zespolenie jelito cienkie-kikut prostnicy
45.93Zespolenie jelito cienkie-jelito grube - inne
45.94Zespolenie jelito grube-jelito grube
45.95Zespolenie do odbytu
46.5Zamknięcie przetoki jelitowej
46.50Zamknięcie przetoki jelitowej - inne
46.51Zamknięcie przetoki jelita cienkiego
46.52Zamknięcie przetoki jelita grubego
46.72Zamknięcie przetoki dwunastnicy
46.74Zamknięcie przetoki jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy
46.76Zamknięcie przetoki jelita grubego
46.79Zabiegi naprawcze jelita - inne
47Zabiegi w zakresie wyrostka robaczkowego
47.92Zamknięcie przetoki wyrostka robaczkowego
48.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, okolicy odbytniczo-esiczej i tkanki okołoodbytniczej
48.33Zniszczenie zmiany odbytu laserem
48.7Zabiegi naprawcze w zakresie odbytnicy
48.72Zamknięcie przetoki odbytnicy
48.73Zamknięcie przetoki odbytniczej - inne
49Zabiegi w zakresie odbytu
49.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytu i jego okolicy
49.29Zabiegi diagnostyczne odbytu|tkanki okołoodbytniczej - inne
49.4Zabiegi w zakresie hemoroidów
49.7Zabiegi naprawcze w zakresie odbytu
49.73Zamknięcie przetoki odbytu
49.79Zabieg naprawczy zwieracza odbytu - inne
50Zabiegi w zakresie wątroby
50.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie wątroby
50.19Zabiegi diagnostyczne wątroby - inne
50.29Zniszczenie zmiany wątroby - inne
50.6Zabiegi naprawcze wątroby
50.61Zamknięcie rany wątroby
51Zabiegi w zakresie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych
51.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie przewodów żółciowych
51.19Zabiegi diagnostyczne drog żółciowych - inne
51.3Zespolenie pęcherzyka żółciowego lub przewodów żółciowych
51.31Zespolenie pęcherzyk-przewód wątrobowy
51.32Zespolenie pęcherzyk żółciowy-jelito
51.33Zespolenie pęcherzyk żółciowy-trzustka
51.34Zespolenie pęcherzyk żółciowy-żołądek
51.35Zespolenie pęcherzyka żółciowego - inne
51.36Zespolenie przewodu żółciowego wspólnego z jelitem
51.37Zespolenie przewodu wątrobowego z przewodem pokarmowym
51.39Zespolenie dróg żółciowych - inne
51.7Zabiegi naprawcze dróg żółciowych
51.79Zabiegi naprawcze dróg żółciowych - inne
51.91Zaopatrzenie rany pęcherzyka żółciowego
51.92Zamknięcie przetoki pęcherzyka żółciowego
51.93Zamknięcie przetoki żółciowej - inne
52Zabiegi w zakresie trzustki
52.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie trzustki
52.19Zabiegi diagnostyczne trzustki - inne
52.22Zniszczenie zmian|tkanki trzustki|przewodu trzustkowego - inne
52.96Zespolenie trzustki
55Zabiegi w zakresie nerki
55.2Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki
55.81Zeszycie rany nerki
55.82Zamknięcie nefrostomii-pielostomii
55.83Zamknięcie innej przetoki nerkowej
55.84Zniesienie skrętu szypuły nerki
55.86Zespolenie nerkowe
55.89Zabiegi naprawcze nerki - inne
56Zabiegi w zakresie moczowodu
56.3Zabiegi diagnostyczne w obrębie moczowodu
56.73Zespolenie torbieli nerki nie określone inaczej
56.75Zespolenie międzymoczowodowe |transureteroureterostomia|
56.8Zabiegi naprawcze moczowodu
56.82Zeszycie rany moczowodu
56.83Zamknięcie przetoki moczowodowej
56.84Zamknięcie innej przetoki moczowodu
57Zabiegi w zakresie pęcherza moczowego
57.2Zespolenie pęcherzowo-skórne |vesicostomia|
57.3Zabiegi diagnostyczne w obrębie pęcherza moczowego
57.81Zeszycie rany pęcherza moczowego
57.82Zamknięcie cystostomii
58Zabiegi w zakresie cewki moczowej
58.2Zabiegi diagnostyczne w obrębie cewki moczowej
58.4Zabiegi naprawcze w obrębie cewki moczowej
58.41Zeszycie rany cewki moczowej
58.42Zamknięcie przetoki cewki moczowej |uretrostomii| wytworzonej operacyjnie
58.62Zgłębnikowanie cewki moczowej
59.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie tkanki okołonerkowej i okołopęcherzowej
59.5Załonowe podwieszenie cewki moczowej
59.99Zabiegi i operacje w zakresie układu moczowego - inne
60Zabiegi w zakresie gruczołu krokowego (stercza) i pęcherzyków nasiennych
60.1Zabiegi diagnostyczne stercza i pęcherzyków nasiennych
60.7Zabiegi i operacje pęcherzyków nasiennych
60.93Zabieg naprawczy stercza
61Zabiegi w zakresie moszny i osłonki pochwowej jądra
61.1Zabiegi diagnostyczne w obrębie moszny i osłonki pochwowej jądra
61.4Zabiegi naprawcze moszny i osłonki pochwowej jądra
62Zabiegi w zakresie jąder
62.1Zabiegi diagnostyczne w obrębie jądra
62.6Zabiegi naprawcze jąder
63Zabiegi i operacje powrózka nasiennego, nasieniowodu i najądrza
63.0Zabiegi diagnostyczne w obrębie powrózka najądrza i nasieniowodu
63.09Zabiegi diagnostyczne powrózka nasiennego | nasieniowodu i najądrza - inne
63.5Zabiegi naprawcze powrózka nasiennego i najądrza
63.8Zabiegi naprawcze nasieniowodu i najądrza
64Zabiegi i operacje prącia
64.1Zabiegi diagnostyczne w obrębie prącia
64.4Zabiegi i operacje naprawcze i plastyczne prącia
65Zabiegi w zakresie jajników
65.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie jajników
65.19Zabiegi diagnostyczne jajnika - inne
65.7Zabiegi naprawcze jajników
66Zabiegi w zakresie jajowodów
66.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie jajowodów
66.19Zabiegi diagnostyczne jajowodu - inne
66.191Zabiegi diagnostyczne jajowodu - inne laparoskopowo
66.73Zespolenie jajowodu
67Zabiegi na szyjce macicy
67.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie szyjki macicy
67.19Zabiegi diagnostyczne szyjki macicy - inne
67.39Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy - inne
67.5Zabieg z powodu niewydolnosci ujścia wewnętrznego szyjki macicy (cieśniowo-szyjkowej)
67.59Zabieg z powodu niewydolnosci ujścia wewnętrznego szyjki macicy - inny
68.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie macicy i struktur podtrzymujących
68.19Zabiegi diagnostyczne macicy i struktur ją podtrzymujących - inne
68.61Zmodyfikowane radykalne wycięcie macicy
69.4Zabiegi naprawcze macicy
69.42Zamknięcie przetoki macicy
70Zabiegi na pochwie i zagłębieniu maciczno-odbytniczym
70.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie pochwy i zagłębienia
70.29Zabiegi diagnostyczne pochwy|jamy Douglasa - inne
70.4Zamknięcie światła pochwy i całkowite wycięcie pochwy
70.76Zeszycie błony dziewiczej
70.78Zamknięcie przetoki pochwowo-kroczowej
70.79Zeszycie zastarzałego poporodowego pęknięcia pochwy
70.8Zamknięcie (zwężenie) sklepienia pochwy
70.81Zamknięcie zagłębienia odbytniczo-macicznego
70.811Zamknięcie zagłębienia odbytniczo-macicznego dostępu brzusznego
70.812Zamknięcie zagłębienia odbytniczo-macicznego w laparoskopii
70.813Zamknięcie zagłębienia odbytniczo-macicznego z dostępu pochwowego
70.89Zamknięcie sklepienia pochwy - inne
71.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie sromu
71.19Zabiegi diagnostyczne sromu - inne
71.2Zabiegi w zakresie gruczołów Bartholina
71.7Zabiegi naprawcze w zakresie sromu i krocza
73.9Zabiegi wspomagające poród - inne
75.41Zabieg Credego - bez znieczulenia
75.42Zabieg Credego - w znieczuleniu ogólnym
75.5Zabieg naprawczy świeżego położniczego uszkodzenia macicy
75.50Zabieg naprawczy świeżego położniczego uszkodzenia macicy - nieokreślonego rodzaju
75.51Zeszycie świeżego położniczego uszkodzenia szyjki macicy
75.52Zeszycie świeżego położniczego uszkodzenia trzonu macicy
75.6Zabieg naprawczy innego świeżego uszkodzenia położniczego
75.60Zeszycie pęknięcia krocza I-II stopnia
75.61Zeszycie świeżego położniczego uszkodzenia pęcherza lub cewki moczowej
75.62Zeszycie świeżego położniczego uszkodzenia odbytu i zwieracza odbytu
75.69Zeszycie innego położniczego uszkodzenia
76.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie kości i stawów twarzy
76.19Zabiegi diagnostyczne kości i stawów twarzy - inne
76.61Zamknięta plastyka gałęzi żuchwy
76.71Zamknięte nastawienie złamania kości jarzmowej
76.73Zamknięte nastawienie złamania szczęki
76.75Zamknięte nastawienie złamania żuchwy
76.78Zamknięte nastawienie kości twarzy - inne
76.93Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo - żuchwowego
77.58Zabieg operacyjny |wycięcie|zespolenie palców stopy - inne
78.1Założenie unieruchomienia zewnętrznego
78.10Założenie unieruchomienia zewnętrznego (paliczki (stopy, dłoni), inne )
78.11Założenie unieruchomienia zewnętrznego (łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek))
78.12Założenie unieruchomienia zewnętrznego (kość ramienna)
78.13Założenie unieruchomienia zewnętrznego (kość promieniowa i kość łokciowa)
78.14Założenie unieruchomienia zewnętrznego (kości nadgarstka i śródręcza)
78.15Założenie unieruchomienia zewnętrznego (kość udowa)
78.16Założenie unieruchomienia zewnętrznego (rzepka)
78.17Założenie unieruchomienia zewnętrznego (kość piszczelowa i kość strzałkowa)
78.18Założenie unieruchomienia zewnętrznego (kości stępu i kości śródstopia)
78.19Założenie unieruchomienia zewnętrznego (kości miednicy, kręgi)
78.2Zabiegi skracania kości
78.20Zabiegi skracania kości (paliczki (stopy, dłoni), inne )
78.22Zabiegi skracania kości (kość ramienna)
78.23Zabiegi skracania kości (kość promieniowa i kość łokciowa)
78.24Zabiegi skracania kości (kości nadgarstka i śródręcza)
78.25Zabiegi skracania kości (kość udowa)
78.27Zabiegi skracania kości (kość piszczelowa i kość strzałkowa)
78.28Zabiegi skracania kości (kości stępu i kości śródstopia)
78.29Zabiegi skracania kości (kości miednicy, kręgi)
78.3Zabiegi wydłużania kości
78.30Zabiegi wydłużania kości paliczki ((stopy, dłoni), inne )
78.32Zabiegi wydłużania kości paliczki (kość ramienna)
78.33Zabiegi wydłużania kości paliczki (kość promieniowa i kość łokciowa)
78.34Zabiegi wydłużania kości paliczki (kości nadgarstka i śródręcza)
78.35Zabiegi wydłużania kości paliczki (kość udowa)
78.37Zabiegi wydłużania kości paliczki (kość piszczelowa i kość strzałkowa)
78.38Zabiegi wydłużania kości paliczki (kości stępu i kości śródstopia)
78.39Zabiegi wydłużania kości paliczki (kości miednicy, kręgi)
78.8Zabiegi diagnostyczne w zakresie kości, nie klasyfikowane
78.80Zabiegi diagnostyczne w zakresie kości, nie klasyfikowane (paliczki (stopy, dłoni), inne )
78.81Zabiegi diagnostyczne w zakresie kości, nie klasyfikowane (łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebr mostek))
78.82Zabiegi diagnostyczne w zakresie kości, nie klasyfikowane (kość ramienna)
78.83Zabiegi diagnostyczne w zakresie kości, nie klasyfikowane (kość promieniowa i kość łokciowa)
78.84Zabiegi diagnostyczne w zakresie kości, nie klasyfikowane (kości nadgarstka i śródręcza)
78.85Zabiegi diagnostyczne w zakresie kości, nie klasyfikowane (kość udowa)
78.86Zabiegi diagnostyczne w zakresie kości, nie klasyfikowane (rzepka)
78.87Zabiegi diagnostyczne w zakresie kości, nie klasyfikowane (kość piszczelowa i kość strzałkowa)
78.88Zabiegi diagnostyczne w zakresie kości, nie klasyfikowane (kości stępu i kości śródstopia)
78.89Zabiegi diagnostyczne w zakresie kości, nie klasyfikowane (kości miednicy, kręgi)
79.0Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji
79.00Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji (miejsce nieokreślone)
79.01Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji (kość ramieniowa)
79.02Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji (kość promieniowa|łokciowa, ramię - inne)
79.03Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji (kości nadgarstka i śródręcza, ręka - inne)
79.04Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji (paliczki ręki)
79.05Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji (kość udowa)
79.06Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji (strzałka i kość piszczelowa, podudzie - inne)
79.07Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji (kości stępu i śródstopia, stopa - inne)
79.08Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji (paliczki stopy)
79.09Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji (inne wyszczególnione kości)
79.1Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną
79.10Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną (miejsce nieokreślone)
79.11Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną (kość ramieniowa)
79.12Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną (kość promieniowa|łokciowa, ramię - inne)
79.13Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną (kości nadgarstka i śródręcza, ręka - inne)
79.14Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną (paliczki ręki)
79.15Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną (kość udowa)
79.16Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną (strzałka i kość piszczelowa, podudzie - inne)
79.17Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną (kości stępu i śródstopia, stopa - inne)
79.18Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną (paliczki stopy)
79.19Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną (inne wyszczególnione kości)
79.4Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości
79.40Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości (miejsce nieokreślone)
79.41Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości (kość ramieniowa)
79.42Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości (kość promieniowa|łokciowa, ramię - inne)
79.45Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości (kość udowa)
79.46Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości (strzałka i kość piszczelowa, podudzie - inne)
79.49Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości (inne wyszczególnione kości)
79.7Zamknięte nastawienie zwichnięcia
79.70Zamknięte nastawienie zwichnięcia - inne
79.71Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku
79.72Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia
79.73Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
79.74Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców
79.75Zamknięte nastawienie zwichnięcia biodra
79.76Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana
79.77Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki
79.78Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców
79.79Zamknięte nastawienie zwichnięcia w innych określonych miejscach
81.98Zabiegi diagnostyczne stawów - inne
82.55Zmiana długości mięśnia|ścięgna ręki - inne
82.7Zabiegi plastyczne w zakresie ręki z przeszczepem lub wszczepem
83.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie mięśni, ścięgien, powięzi i kaletki, łącznie z ręką
83.29Zabiegi diagnostyczne mięśni, ścięgien, powięzi i kaletki, łącznie z ręką - inne
83.85Zmiana długości ścięgna|mięśnia - inne
85.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie piersi
85.11Zamknięta, igłowa biopsja sutka
85.19Zabiegi diagnostyczne sutka - inne
86.1Zabiegi diagnostyczne w zakresie skóry i tkanki podskórnej
86.19Zabiegi diagnostyczne skóry|tkanki podskórnej - inne
86.31Zniszczenie skóry przez kauteryzację
86.33Zniszczenie skóry przez fulgurację
86.34Zniszczenie skóry laserem
86.35Zniszczenie skóry z Z-plastyką
87.12Zdjęcie rentgenowskie zębów - inne
87.17Zdjęcie rentgenowskie czaszki - inne
87.22Zdjęcie rtg kręgosłupa szyjnego - inne
87.23Zdjęcie rtg kręgosłupa piersiowego - inne
87.24Zdjęcie rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego - inne
87.29Zdjęcie rtg kręgosłupa - inne
87.43Zdjęcie rtg żeber|mostka|obojczyków
87.49Zdjęcie rtg klatki piersiowej - inne
87.81Zdjęcie rtg macicy ciężarnej
88.11Zdjęcie rtg miednicy (kontrast cieniujący)
88.12Zdjęcie rtg miednicy (kontrast gazowy)
88.16Zdjęcie rtg przestrzeni zaotrzewnowej - inne
88.19Zdjęcie rtg brzucha - inne
88.21Zdjęcie rtg kości barku i ramienia
88.22Zdjęcie rtg kości łokcia|przedramienia
88.23Zdjęcie rtg nadgarstka|dłoni
88.24Zdjęcie rtg kości kończyny górnej - inne
88.26Zdjęcie rtg kości miednicy|biodra- inne
88.27Zdjęcie rtg uda|kolana|podudzia
88.28Zdjęcie rtg kostki|stopy
88.29Zdjęcie rtg kości kończyny dolnej - inne
88.33Zdjęcie rtg układu kostnego - inne
88.35Zdjęcie rtg tkanek miękkich kończyny górnej - inne
88.37Zdjęcie rtg tkanek miękkich kończyny dolnej - inne
88.39Zdjęcie rtg - inne
92.21Zapis promieniowania powierzchniowego
92.29Zabiegi radioterapeutyczne - inne
93.20Zabiegi fizykoterapeutyczne - różne
93.3Zaopatrzenie ortopedyczne i protezowanie
93.51Założenie gorsetu gipsowego
93.52Założenie kołnierza szyjnego
93.53Założenie innego unieruchomienia gipsowego
93.54Założenie szyny
93.56Założenie opatrunku uciskowego
93.57Założenie opatrunku na ranę - inne
93.58Założenie spodni ciśnieniowych
95.23Zapis wzrokowego potencjału wzbudzonego
96.1Znieczulenie ogólne
96.11Znieczulenie ogólne z użyciem maski krtaniowej
96.12Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem funkcji życiowych pacjenta
96.13Znieczulenie ogólne dotchawicze z użyciem krążenia pozaustrojowego
96.14Znieczulenie ogólne dotchawicze z automatycznym monitorowaniem więcej niż dwóch parametrów
96.15Znieczulenie ogólne z kontrolowaną hipotensją
96.16Znieczulenie ogólne z hipotermią
96.17Znieczulenie ogólne - inne
96.2Znieczulenie dożylne
96.21Znieczulenie ogólne dożylne krótkotrwałe (do 15 minut)
96.22Znieczulenie ogólne dożylne długotrwałe (powyżej 15 minut)
96.3Znieczulenie podpajęczynówkowe
96.4Znieczulenie zewnątrzoponowe
96.41Znieczulenie zewnątrzoponowe po wstrzyknięciu środka znieczulającego
96.42Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe
96.5Znieczulenie splotów|nerwów obwodowych
96.6Znieczulenie miejscowe
96.7Znieczulenie - inne

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
produkty z kolagenu - KOLAGEN_cito piłka nożna - KOLAGEN_cito bolące kości - KOLAGEN_cito dla kobiet dbających o urodę - KOLAGEN_cito łucznictwo - KOLAGEN_cito szachy - KOLAGEN_cito najlepszy kolagen - KOLAGEN_cito dla sportowców - KOLAGEN_cito cukierki szałwiowe szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel tabletki szałwia - Cukierki_Szalwiowe w aptekach - szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z apteki - szałwia - Cukierki_Szalwiowe najlepsze zioła szałwia - Cukierki_Szalwiowe jedzenie lodów szałwia - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości z zielarni - szałwia - Cukierki_Szalwiowe w aptekach - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty na odporność - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła - aronia - Cukierki_Aroniowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe dla sedniorów - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe zioła w cukierkach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe cukierki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe produkty - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe wzmocnienie organizmu - Cukierki_Pokrzywowe ziołowe wspomaganie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe ładna cera - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe właściwości żeńszenia imbiru - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe cukierki z ziołami - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe wspomaganie - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki ziołowe - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa ziołowe produkty - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez przeciw stresowi - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki ziołowe - cukierki czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez co dobrego - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez właściwości czarnego bzu - Cukierki_Czarny_Bez ziołowe produkty - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez zioła - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w zielarniach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości z apteki - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe przeciw stresowi - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe produkty na odporność - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe w aptekach - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe nowości - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zielarnia - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe przeciw stresowi - melisa - Cukierki_Melisowe produkty z melisy - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe co dobrego - melisa - Cukierki_Melisowe cukierki melisowe - cukierki - Cukierki_Melisowe dla całej rodziny - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe specjały - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki walerianowe - cukierki - Cukierki_Walerianowe zioła w cukierkach - waleriana - Cukierki_Walerianowe zioła - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe produkty - waleriana - Cukierki_Walerianowe co dobrego - waleriana - Cukierki_Walerianowe produkty na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe gimnastyka - Dezodorant_SuperDeo doskonały dezodorant - Dezodorant_SuperDeo tenis stołowy - Dezodorant_SuperDeo judo - Dezodorant_SuperDeo kajakarstwo - Dezodorant_SuperDeo piłka ręczna - Dezodorant_SuperDeo dla sportowców - Dezodorant_SuperDeo koszykówka uliczna - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021