anauk.net MEDYCYNA  
... bo życie jest piękne  
anauk group
ENCYKLOPEDIA LEKÓW ENCYKLOPEDIA ZDROWIA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH  
KALKULATOR ALERGIA ASTMA CUKRZYCA MIGRENA NADCIŚNIENIE NOWOTWORY OSTEOPOROZA
 
ALERGIA
ASTMA
CUKRZYCA
DIETA
GRYPA
JOGA
KALKULATOR
MIGRENA
NADCIŚNIENIE
NAZEWNICTWO MEDYCZNE
NOWOTWORY
OSTEOPOROZA
PROFILAKTYKA
PRZEZIĘBIENIE
PRZYCHODNIA
REUMATYZM
KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH ICD9

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż

Zabiegi w zakresie układu nerwowego
Zabiegi w zakresie układu wydzielania wewnętrznego
Zabiegi w zakresie oka
Zabiegi w zakresie ucha
Zabiegi w zakresie nosa, jamy ustnej i gardła
Zabiegi w zakresie ukladu oddechowego
Zabiegi w zakresie układu sercowo naczyniowego
Zabiegi w zakresie układu krwiotwórczego i limfatycznego
Zabiegi w zakresie układu trawiennego
Zabiegi w zakresie układu moczowego
Zabiegi w zakresie męskich narządów płciowych
Zabiegi w zakresie żeńskich narządów płciowych
Operacje i zabiegi położnicze
Zabiegi w zakresie układu mięśniowo szkieletowego
Zabiegi na powłokach ciała
Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne różne
Hasła zaczynające się na 'Zabiegi w zakresie ukladu oddechowego' (pasujących wzorców 153):
30Wycięcie krtani
30.0Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki krtani
30.01Marsupializacja torbieli krtani
30.09Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki krtani - inne
30.1Hemilaryngektomia
30.2Inna częściowa laryngektomia
30.21Wycięcie nagłośni
30.22Wycięcie strun głosowych
30.29Częściowa laryngektomia - inne
30.3Całkowita laryngektomia
30.31Blokowe wycięcie krtani z tyroidektomią z jednoczasową tracheostomią
30.32Wycięcie krtani i gadła
30.39Całkowita laryngektomia - inne
30.4Radykalna laryngektomia
31Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy
31.0Wstrzyknięcie do krtani
31.01Wstrzyknięcie materiału chemicznie obojętnego do krtani lub strun głosowych
31.09Wstrzyknięcie do krtani - inne
31.1Tracheostomia czasowa
31.2Tracheostomia stała
31.21Tracheostomia śródpiersiowa
31.29Tracheostomia stała - inne
31.3Nacięcie krtani|tchawicy - inne
31.4Zabiegi diagnostyczne w zakresie krtani i tchawicy
31.41Wziernikowanie tchawicy przez tracheostomię
31.42Wziernikowanie krtani|tchawicy - inne
31.43Endoskopowa biopsja krtani
31.44Endoskopowa biopsja tchawicy
31.45Otwarta biopsja krtani lub tchawicy
31.48Inne zabiegi diagnostyczne krtani
31.49Inne zabiegi diagnostyczne tchawicy
31.5Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki krtani
31.6Zabiegi naprawcze krtani
31.61Szycie rany krtani
31.62Zamknięcie przetoki krtani
31.63Kontrola laryngostomii
31.64Zaopatrzenie złamania krtani
31.69Inne zabiegi naprawcze krtani
31.7Zabiegi naprawcze i plastyczne tchawicy
31.71Szycie rany tchawicy
31.72Zamknięcie zewnętrznej przetoki tchawicy
31.73Zamknięcie przetoki tchawicy - inne
31.74Rewizja tracheostomii
31.75Rekonstrukcja tchawicy i wytworzenie sztucznej krtani
31.79Inne operacje naprawcze i plastyczne tchawicy
31.9Inne zabiegi w zakresie krtani i tchawicy
31.91Przecięcie nerwu krtaniowego
31.92Usunięcie zrostów tchawicy i|lub krtani
31.93Wymiana rurki wewnątrzkrtaniowej lub wewnątrztchawiczej
31.94Wstrzyknięcie dotchawicze leków
31.95Wytworzenie przetoki tchawiczo-przełykowej
31.98Inne operacje krtani
31.99Inne operacje tchawicy
32Wycięcie w zakresie płuc i oskrzeli
32.0Miejscowe usunięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki oskrzela
32.01Endoskopowe wycięcie|zniszczenie zmiany (tkanki) oskrzela
32.09Miejscowe wycięcie|zniszczenie zmiany|tkanki oskrzela - inne
32.1Inne wycięcia oskrzela
32.11Szeroka rękawowa resekcja oskrzela
32.19Wycięcie oskrzela - inne
32.2Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki płuca i oskrzela
32.21Plikacja pęcherza rozedmowego
32.28Endoskopowe wycięcie|zniszczenie zmiany|tkanki płuca
32.29Zniszczenie lokalnej zmiany płuca - inne
32.3Segmentowa resekcja płuca
32.4Usunięcie płata płucnego
32.41Lobektomia z wycięciem segmentu drugiego płata
32.49Usunięcie płata płucnego - inne
32.5Całkowite usunięcie płuca
32.51Wycięcie płuca BNO
32.52Wycięcie płuca z rozdzieleniem śródpiersia
32.59Całkowite usunięcie płuca - inne
32.6Radykalna resekcja struktur klatki piersiowej
32.9Inne wycięcia płuc
33Inne zabiegi w zakresie płuc i oskrzeli
33.0Nacięcie oskrzela
33.1Nacięcie płuca
33.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie płuca i oskrzela
33.21Bronchoskopia przez przetokę
33.22Bronchoskopia fiberoskopowa
33.23Inne bronchoskopie
33.24Endoskopowa biopsja oskrzela
33.25Otwarta biopsja oskrzela
33.26Przezskórna igłowa biopsja płuca
33.27Zamknięta endoskopowa biopsja płuca
33.28Otwarta biopsja płuca
33.29Zabiegi diagnostyczne na płucach i oskrzelach - inne
33.3Chirurgiczne zapadnięcie płuca
33.31Zniszczenie nerwu przeponowego dla zapadnięcia płuca
33.32Odma opłucnowa dla zapadnięcia płuca
33.33Odma otrzewnowa dla zapadnięcia płuca
33.34Torakoplastyka
33.39Chirurgiczne zapadnięcie płuca - inne
33.4Zabiegi naprawcze i plastyczne w zakresie płuca i oskrzela
33.41Szycie rany oskrzela
33.42Zamknięcie przetoki oskrzelowej
33.43Zamknięcie rany płuca
33.48Zabiegi naprawcze i plastyczne oskrzeli - inne
33.49Zabiegi naprawcze i plastyczne płuca - inne
33.5Przeszczep płuca
33.50Przeszczep płuca nieokreślony dodatkowo
33.51Przeszczep jednego płuca
33.52Przeszczep obu płuc
33.6Przeszczep płuc i serca
33.9Inne zabiegi w zakresie płuca i oskrzela
33.91Rozszerzanie oskrzela
33.92Podwiązanie oskrzela
33.93Nakłucie płuca
33.98Inne operacje na oskrzelu
33.99Operacje płuc - inne
34Zabiegi w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony
34.0Nacięcie ściany klatki piersiowej i opłucnej
34.01Nacięcie ściany klatki piersiowej
34.02Torakotomia zwiadowcza
34.03Retorakotomia przez ranę operacyjną
34.04Wprowadzenie drenu do jamy opłucnej przez międzyżebrze
34.05Utworzenie przetoki opłucnowo-otrzewnowej
34.09Nacięcia opłucnej - inne
34.1Nacięcie śródpiersia
34.2Zabiegi diagnostyczne w zakresie ściany klatki piersiowej, opłucnej, śródpiersia i przepony
34.21Torakoskopia przezopłucnowa
34.22Wziernikowanie śródpiersia (mediastinoskopia)
34.23Biopsja ściany klatki piersiowej
34.24Biopsja opłucnej
34.25Przezskórna igłowa biopsja śródpiersia
34.26Otwarta biopsja śródpiersia
34.27Biopsja przepony
34.28Zabiegi diagnostyczne ściany klatki piersiowej, opłucnej i przepony - inne
34.29Zabiegi diagnostyczne śródpiersia - inne
34.3Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki śródpiersia
34.4Zniszczenie lub wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej (z usunięciem żeber)
34.5Częściowe wycięcie opłucnej
34.51Dekortykacja płuca
34.59Inne wycięcia opłucnej
34.6Skaryfikacja opłucnej
34.7Zabieg naprawczy w zakresie ściany klatki piersiowej
34.71Szycie rany ściany klatki piersiowej
34.72Zamknięcie torakostomii
34.73Zamknięcie przetoki klatki piersiowej - inne
34.74Naprawa zniekształcenia klatki piersiowej
34.79Zabiegi naprawcze ściany klatki piersiowej - inne
34.8Operacje w zakresie przepony
34.81Wycięcie zmiany lub tkanki przepony
34.82Szycie rany przepony
34.83Zamknięcie przetoki przepony
34.84Inne zabiegi naprawcze przepony
34.85Wszczepienie rozrusznika przeponowego
34.89Operacje przepony - inne
34.9Inne operacje w zakresie klatki piersiowej
34.91Nakłucie klatki piersiowej
34.92Wstrzyknięcie do jamy opłucnowej
34.93Zabieg naprawczy opłucnej
34.99Operacje klatki piersiowej - inne

WYKOP GOOGLE BLIPNIJ STUMBLEUPON WYSLIJ
kontakt  
skoki ze spadochronem - KOLAGEN_cito squash - KOLAGEN_cito skok o tyczce - KOLAGEN_cito tenis stołowy - KOLAGEN_cito maraton - KOLAGEN_cito sztafeta - KOLAGEN_cito bieg z przeszkodami - KOLAGEN_cito piłka nożna - KOLAGEN_cito ładny głos szałwia - Cukierki_Szalwiowe cukierki z ziołami - szałwia - Cukierki_Szalwiowe szałwia szałwia - Cukierki_Szalwiowe nowości - szałwia - Cukierki_Szalwiowe na kaszel szałwia - Cukierki_Szalwiowe na ból gardła szałwia - Cukierki_Szalwiowe produkty na odporność - szałwia - Cukierki_Szalwiowe lekarz radzi na gardło szałwia - Cukierki_Szalwiowe dla całej rodziny - aronia - Cukierki_Aroniowe zielarnia - aronia - Cukierki_Aroniowe na wzmocnienie - aronia - Cukierki_Aroniowe w zielarniach - aronia - Cukierki_Aroniowe ziołowe wspomaganie - aronia - Cukierki_Aroniowe produkty z aronii - Cukierki_Aroniowe cukierki z ziołami - aronia - Cukierki_Aroniowe nowości z apteki - aronia - Cukierki_Aroniowe właściwości pokrzywy - Cukierki_Pokrzywowe cukierki ziołowe - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe zielarnia - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe cukierki z ziołami - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe dla całej rodziny - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe w aptekach - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe nowości z zielarni - pokrzywa - Cukierki_Pokrzywowe na wzmocnienie - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe nowości z apteki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe produkty - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe specjały - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe co dobrego - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe przeciw stresowi - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - żeńszeń imbir - Cukierki_Zenszeniowo_Imbirowe ziołowe cukierki - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa właściwości aloesu trawy cytrynowej - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla całej rodziny - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa w zielarniach - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa dla sedniorów - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa apteka - aloes trawa cytrynowa - Cukierki_Aloesowe_z_Trawa_Cytrynowa cukierki z ziołami - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez zioła w cukierkach - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na wzmocnienie - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki czarny bez - cukierki - Cukierki_Czarny_Bez dla całej rodziny - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez apteka - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez na odporność - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez nowości z zielarni - czarny bez - Cukierki_Czarny_Bez cukierki z ziołami - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe apteka - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe cukierki głogowe - cukierki - Cukierki_Glogowe ziołowe wspomaganie - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe cukierki - cukierki głogowe - Cukierki_Glogowe dla sedniorów - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe ziołowe produkty - głóg, głogowe - Cukierki_Glogowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe ziołowe wspomaganie - melisa - Cukierki_Melisowe produkty na odporność - melisa - Cukierki_Melisowe właściwości melisy - Cukierki_Melisowe zioła w cukierkach - melisa - Cukierki_Melisowe zioła - melisa - Cukierki_Melisowe nowości z apteki - melisa - Cukierki_Melisowe na wzmocnienie - melisa - Cukierki_Melisowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe dla sedniorów - waleriana - Cukierki_Walerianowe na odporność - waleriana - Cukierki_Walerianowe cukierki ziołowe - cukierki walerianowe - Cukierki_Walerianowe dla całej rodziny - waleriana - Cukierki_Walerianowe nowości z apteki - waleriana - Cukierki_Walerianowe w aptekach - waleriana - Cukierki_Walerianowe ziołowe cukierki - waleriana - Cukierki_Walerianowe skoki ze spadochronem - Dezodorant_SuperDeo wioślarstwo - Dezodorant_SuperDeo renomowany dezodorant - Dezodorant_SuperDeo boks - Dezodorant_SuperDeo łyżwiarstwo - Dezodorant_SuperDeo curling - Dezodorant_SuperDeo doskonały dezodorant - Dezodorant_SuperDeo skoki ze spadochronem - Dezodorant_SuperDeo
design by anauk group ® © 2000 & 2021